Sunday, May 17, 2009

NUMIZMATIKA FILATELIJA

NUMIZMATIKA-FILATELIJA


9019) ILUSTROVANI KATALOG POLJSKIH NOVCICA 1916-1977,Ceslav Kaminski Varsava 1977, mek povez,ilustrovano,poljski jezik,217 str, CENA 200 DINARA

10767) NUMIZMATIČAR-časopis broj 1 ,izdavači Srpsko numizmatičko društvo i Narodni muzej Beograd 1978, potpuno novo, mek povez,ćirilica, bogato ilustrovano,164 strane
sadržaj:
Ostava drahmi Apolonije i Dirahiopna iz Pecinaca-Petar Popovic
Anonimni kvadransi-Slobodan Dusanic
Nova Dioklecijanova bronzana multipla-Miloje R. Vasic
Katalog sistematske zbirke rimskog carskog novcaU narodnom muzeju u Beogradu-AVGUST-VITELIJE
Problemi analize novca Stefana Dusana
Ostava srednjovekovnih kontramarkiranih dinara iz okoline Varne-Vojislav Jovanovic
Likovno vidjeje srpskog srednjovekovnog novca-koji novac bi trebalo pripisati Dusanu?-Milenko Serban
Novcani bonovi I jugoslovnskog dobrovoljackog puka u Sibiru-Djuro Krasnov
Spomenica na proslavu 60-godisnjice kraljeve garde iz 1898 godine-Radomir Stolica
Statut Srpskog numizmatickog drustva
CENA 250 DINARA

10768) NUMIZMATIČAR-časopis broj 2 ,izdavači Srpsko numizmatičko društvo i Narodni muzej Beograd 1979, potpuno novo, mek povez,ćirilica, bogato ilustrovano,248 strana
sadržaj:
Aurelijanova zlatna multipla iz Mediolanuma-Efrem Pegan
Cink u rimskom bronzanom novcu cetvrtog veka-Vojislav Simic
Katalog sistematske zbirke rimskog novca Narodnog muzeja u Beogradu- VESPAZIJAN -DOMICIJAN
Pecat Stefana Nemanje-Dobrila Gaj -popovic
Dinar Cara Kostadina Dejanovica-Dr Sergije Dimitrijevic
Prva Dusanova carska emisija-prilog hronologiji Dusanovog carskog novca)-Pavle Prljincevic
Ostava novca vlaskog vojvode Mirce Staroga-Ljubinka Vukovic
Iz dubrovacke numizmatike-Milenko Serban
Ostava novca iz manastira Ljubostinje-Svetozar St. Dusanic
Spomen medalja ruske carice Jelisavete iz 1754 godine povodom osnivana srpskog vojnickog naselja Nova Serbija-Radovan Stolica
Papirna novcanica-uputnica od 100 perpera kraljevine Crne Gore iz 1912-Vitomir Sokolovic
CENA 200 DINARA

10769) NUMIZMATIČAR-časopis broj 3 ,izdavači Srpsko numizmatičko društvo i Narodni muzej Beograd 1980, potpuno novo, mek povez,ćirilica, bogato ilustrovano,236 strana
sadržaj:
Tetradrahme Filipa II i njihove najranije imitacije iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu-Petar Popovic
Ostava antonijana iz Maradika-Velika Dautova Rusevljanin
Bronzani medaljon cara Proba povodom trijumfa nad Gotina 278 godine u Panoniji-Efrem Pegan
Medaljon Konstanitna I I -Velika Dautova Rusevljanin
Hemijski sastav bakarnog ibronzanog nvca kovanog u Tesalonici--Vojislav Simic
Kasa sa bronzanim novcem iz IV-V veka iz Velikog Gradista-Miloje Vasic
Rimski novac iz Caricinog Grada-Vladislav Popovic
Katalog sistematske zbirke rimskog carskog novca Narodnoh muzeja u Beogradu-NERVA-TRAJAN
Olovni pecat Cara Justinijana I-Dobrila Gaj Popovic
Ostava srednjovekovnog novca iz Tetova-Vojislav Jovanovic
Neke vrste dinaracara Urosasamo sa natpisom Stefan Car-Pavle Prljincevic
Razmisljanja o nekim problemima srpskog srdnjovekovnog novca-Milenko Serban
Ostava zlatnika kralja Matije
CENA 200 DINARA

10770) NUMIZMATIČAR-časopis broj 4 ,izdavači Srpsko numizmatičko društvo i Narodni muzej Beograd 1981, potpuno novo, mek povez,ćirilica, bogato ilustrovano,195 strana
sadržaj:
Ostava varvarskog novca iz Krcedina-Petar Popovic
Ostave varvarskog,rimskog i vizantijskog novca iz Vojvodine-Velika Dautova Rusevljanin
O bronzanom novcu kovanom u Sisciji, analiza hemijskog sastava legura-Vojislav Simic
Katalog sistematske zbirke rimskog carskog novca u Narodnom muzeju U Beogradu-TRAJAN
Jedan nepoznati upad Slovena u vreme Justina II-Vladislav Popovic
Uloga i znacaj slovnih i drugih znakova na srednjovekovnom novcu-Pavle Prljincevic
Koliko kovnica je postojalo u Srbiji u vreme Stefana Dusana?-D.M.Metcalf
Medaljerstvo i umetnost kovanaj uskulptorskom delu Nebojse Mitrica-Nada Todorovic
CENA 200 DINARA

10771) NUMIZMATIČAR-časopis broj 5 ,izdavači Srpsko numizmatičko društvo i Narodni muzej Beograd 1982, potpuno novo, mek povez,ćirilica, bogato ilustrovano,234 strane
sadržaj:
Ostava iz Juzne Srbije-Jabukovca, Petar Popovic
Drahme Apolonije i Draca-Todor Dimitrijevic
Organizacija kovnice Tesalonike u periodu364-378 godine-Miloje Vasic
Hemijska analiza bakarnog i bronzanog novca iz rimske carske kovnice u Sirmijumu
Katalog sistematske zbirke rimskog carskog novca Narodnog muzeja u Beogradu HADRIJAN
Nove varijante i retki primerci ranovizantijskog novca u muzejima Srbije-Vladislav Popovic
Ostava bizantskog novca saMajsana-Dr Ivan Mirnik
Ostava srednjovekovnoh novca sa Hajducke Vodenice-Dobrika Popovic Gaj
Redosled kovanja Dusanovog carskog novca-Pavle Prljincevic
Ostave srednjovekovnog i modernog novca iz Vojvodine-Velika Dautov Rusevljanin
neki problemi srpske srednjovekovne numizmatike-Dr Ljubomir Nedeljkovic
CENA 200 DINARA

10772) NUMIZMATIČAR-časopis broj 6 ,izdavači Srpsko numizmatičko društvo i Narodni muzej Beograd 1983, potpuno novo, mek povez,ćirilica, bogato ilustrovano,188 strana
sadržaj:
Ostave srebrnog novca iz Krcedina-Petar Popovic
Katalog sistemske zbirke rimskog carskog novca u Narodnom muzeju u Beogradu-HADRIJAN- LUCIJE ELIJE
Dva nalaza rimskog bronzanog novca IV veka sa beogradske tvrdjave-Vujadin Ivanisevic
Nalaz solida Teodosija II u kastrumu Pontes-Miloje Vasic
Dinar sa carem Urosem na konju i natpisom Stefan carPavle Prljincevic
Grosevi tipa matapana sa natpisom car-Sergije Dimitrijevic
Pecat Stefana Stracimira-Dobrila Popovic Gaj
Novac Stefana Dabise-Stanisa Novakovic
Filurija-Svetozar Dusanic
Iz zbirke medalja Numizmatickog odeljenje Narodnog muzeja u Beogradu-Nada Todorovic
Ciscenje metalnog novca-Stanisa Novakovic
CENA 200 DINARA

10773) NUMIZMATIČAR-časopis broj 7 ,izdavači Srpsko numizmatičko društvo i Narodni muzej Beograd 1984, potpuno novo, mek povez,ćirilica, bogato ilustrovano,158 strana
sadržaj:
Ostave minima iz Gamzigrada-Djordje Jankovic
Ostava ranovizantijskog bronzanog novca iz Dobre-Dusica Minic
Tri ostave bronzanog ranovizantijskog novca iz Narodnog muzeja U beogradu
mala ostava bronzanog novca iz ranovizantijskog utvrdjenja u velikom Gradcu
Ostava bronzanog ranovizantijskog novca iz utvrdjenja u Bosmanu
Male i rasturene ostave ranovizantijskog bronzanog novca u Srbiji
Katalog sistematske zbirke carskog novca u Narodnom muzeju u Beogradu-ANTONIN PIJE
Antonijan Filipa II iz vremena njegove samostalne vladavine 294 godine
Anulus sa likovima Filipa I i Otacilije
CENA 200 DINARA

10774) NUMIZMATIČAR-časopis broj 8 ,izdavači Srpsko numizmatičko društvo i Narodni muzej Beograd 1985, potpuno novo, mek povez,ćirilica, bogato ilustrovano,121 strana
sadržaj:
Katalog sistematske zbirke rimskog carskog novca u Narodnom muzeju u Beogradu-ANTONIN PIJE-FAUSTINA STARIJA
Novi nalazi rimskog novca iz Caricinog grada
Broncani novci kovnice Siscija u razdoblju od 364 do 378 godine i njihov opticaj u Posavlju
Koga optuzuje Dante Aligijerei? Kralja Dragutina ili kralja Milutina
Sto godina od pocetka rada Narodne banke u Beogradu i od pustanja u opticaj prve srpske novcanice
Kovanjai kovnice naseg novca 1868-1938
Novac i kovnica kralja Radoslava
CENA 200 DINARA

10775) NUMIZMATIČAR-časopis broj 12 ,izdavači Srpsko numizmatičko društvo i Narodni muzej Beograd 1989, potpuno novo, mek povez,ćirilica, bogato ilustrovano,95 strana
sadržaj:
Ostava srpskog srednjovekovnog novca nađenog na Polu Kosovu-Dobrila Popović Gaj
Novčane emisije srpskog patrijarha u Srednjem veku-Svetozar Dušanić
Pred-despotske emisije novca Đurđa Brankovića-Svetozar St. Dušanić
Problemi opticaja srpskog srednjovekovnog novac-Staniša Novaković
Novac učesnika Kosovske bitke sa srpske strane-Miroslav Jovanović
Novci osmanlijskih vladara učesnika bitke na Kosovu-Slobodan Srećković
Spomen medalje samotivima Vidovdanskog kulta-Nada Todorović
Crnogorska medalja Za osvetu Ksova 1912-1913-Tatjana Bošnjak
Jubilarni zlatnici i srebrnjaci Nebojše mitrića povodom 600 godina Kosovske bitke
Istraživanja na polju kosovske numizmatike-Ranko Mandić
Ukrasna pločica sa predstavom Postuma iz okoline Sirmiuma-Pavle Popović
CENA 200 DINARA

10776) NUMIZMATIČAR-časopis broj 14 ,izdavači Srpsko numizmatičko društvo i Narodni muzej Beograd 1991, potpuno novo, mek povez,ćirilica, bogato ilustrovano,104 strane
sadržaj:
Ostava republikanskih denara iz okoline Kragujevca-Petar Popović
Katalog sistematske zbirke rimskog carskog novca u Narodnom muzeju u Beogradu
Tri nalaza silikvi IV veka u Narodnom muzeju u Beogradu-Miloje Vasić
Tri ostave rimskog bronzanog novca Iv veka sa područija Obrenovca
Ostava ranovizantijskog novca iz sela Grnčar kod Gnjilana-Vesna Radić
Vizantijski novac 1092-1261 iz zbirke Narodnog muzeja u Požarevcu
Jedan groš matapanskog tipa i pitanje početka kovanja novca us rpskom srednjem veku
Jedan crnogorski grb iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu-Miladin Marković
Žetoni i bonovi-Vojislav Mihajlović i Ranko Mandić
Specijaliteti u numizmarici-Vojislav Mihjlović
Neki specijaliteti jugoslovenskog kovanog novca iz 1953 i 1955
Orden Svetog Save u Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi-Đuro Krasnov
CENA 200 DINARA

10777) NUMIZMATIČAR-časopis broj 15 ,izdavači Srpsko numizmatičko društvo i Narodni muzej Beograd 1992, potpuno novo, mek povez,ćirilica, bogato ilustrovano,112 strana
sadržaj:
Novac peonskih vladara Patarosa i Audelona-Petar Popović
Novac kralja Bajalosa sa iskopavanja u Risnu-Dubravka Ujes*Vilma Kovačević
Reversne predstave na novcu municipijuma Stobi-Bojana Borić
Rimski i vizantisjki pečati i medaljoni iz zbirke Narodnog muzeja-Vujadin Ivanišević
Ikonografija Dušanoviog carskog novca sa predstavom vladara na prestolu
Problemi analize legure srpskog srednjovekovnog novca-Staniša Novaković
Žetoni u Srbiji II
Neki specijaliteti naše moderne numizmatike-Vojislav Mihajlović
CENA 200 DINARA

10778) NUMIZMATIČAR-časopis broj 65 ,izdavači Srpsko numizmatičko društvo i Narodni muzej Beograd 1993, potpuno novo, mek povez,ćirilica, bogato ilustrovano,95 strana
sadržaj:
Nnovac kralja Bajalosa i risanske kovnice-Dubravka Ujes
Rimski republikanski denari iz zbirke muzeja u Vršcu-Ljiljana Bakić
Rimski monetarni nakit u Srbiji-Ivana Popović
Ostava solida iz Gamzigrada-Aleksandar Jovanović
Opticaj vizantijskih folisa XI veka na prostoru centralnog Balkana
CENA 200 DINARA

10779) NUMIZMATIČAR-časopis broj 17 ,izdavači Srpsko numizmatičko društvo i Narodni muzej Beograd 1994, potpuno novo, mek povez,ćirilica, bogato ilustrovano,115 strana
sadržaj:
Novac grčkih gradova Farosa i Ise i ilirskog kralja Gentija
Numizmatička svedočantva o Cezarovom funusu-Aleksandar Jovanović
Nalaz rimskog bronzanog novca iz sela Babe na Kosmaju-Vojislav Mihailović
Predstave krsta na jednom antonijanu carice Salonine-Nikola Crnobrnja
Tri ostave rimskog bronzanog novca IV veka iz muzeja u Vršcu-Ljiljana Bakić
Exagia i težine-Ranvizantijski tegovi-Jelena Kondić
Nalaz srebrnog novca careva Iraklija i Konstansa II-Vesna Radić
Srpska srednjovekovna numizmatika u Starinaru.Pregled numizmatičke literature do 1984
Žetoni u Srbiji III
Neki specijaliteti naše moderne numizmatike
CENA 200 DINARA

10780) NUMIZMATIČAR-časopis broj 18/19 ,izdavači Srpsko numizmatičko društvo i Narodni muzej Beograd 1994, potpuno novo, mek povez,ćirilica, bogato ilustrovano,155 strana
sadržaj:
Ostava novca grada Kime-Petar Popović
Skupni nalaz novca Ptolomeja u muzeju u Vršcu
Grčki i helenistički nalaz novca u muzeju u Vršcu-Ljiljana Bakić
Ostava helenističkog bronzanog novca iz Levča-Dubravka Ujes
Nalaz denara iz Malog Suvodola-Bojana Borić
Ostava rimskih denara sa lokaliteta Crnokalačka Bara-Dušan Rašković
Filijala rimske kovnice novca u Sirmijumu iz vremena cara Galijena 265/266 godine
Cirkulacija tetrarhijskog novca u Sirmiumu-Pavla Popović
Skupni nalaz rimskog bronzanog novca IV veka iz Remezijane
Retke turske akče iz ostave nađene u selu Šetonje
prilog izučavanju prve srpske medalje
Jedan specijalitet Kraljevine Srbije iz 1883 godine
Specijalitet novčanice od 100 dinara-400 kruna iz 1919 godine
Jedan specijalitet novčanice iz 1944 godine
Novčanica Kraljevine Srbije izdanja 1916-1917 godine
CENA 200 DINARA

No comments: