Thursday, June 19, 2014

www.svastarnica.com

www.svastarnica.com

Поштовани посетиоци ,
део књига чија је продаја објављена на блогу можете погледати и купити преко сајта

www.svastarnica.com

Poštovani posetioci , deo knjiga čija prodaja je objavljena na blogu možete pogledati i kupiti preko sajta www.svastarnica.com

Dear visitor, whose sales of the book was published on the blog you can view and purchase through the site www.svastarnica.com

Уважаемый посетитель, чьи продажи книга была опубликована на блоге вы сможете просмотреть и купить через сайт www.svastarnica.com

EKONOMIJA MARKETING MENADŽMENT Novo

28555) SLOM DOLAZI , Maks Ote , Romanov 2009 , nova svetska ekonomska kriza i šta vi sada možete da učinite. Knjiga koja je predvidela krizu zapadnog kapitalizma! Ugledni nemački profesor Maks Ote predvideo je svetsku ekonomsku krizu potkrepljujući svoja upozorenja i prognoze sa dosta argumenata i podataka. Pored brojnih razloga za tada mogućeg a sada realnog sloma, ova knjiga nudi rešenja šta se može sada učiniti. U sedam tačaka profesor Ote nam otkriva kako se mogu umanjniti dugovi, zašto su određene akcije sigurnije od nekretnina, zašto je zlato još uvek sredstvo ulaganja broj jedan za krizne situacije, i kako da vi sami izgradite svoj finansijski brod za spasavanje.
Renomirani nemački profesor ekonomije Maks Ote objašnjava, zašto nam se približava veliki ekonomski potres i kako se svako od nas može pripremiti za ta dešavanja. POTPUNO NOVO , mek povez , ćirilica, 285 strana, tabele , grafički prikazi , format 17 x 24 cm CENA 450 DINARA

28559) MENADŽER ZA JEDAN MINUT , Ken Blanšar, Spenser Džonson , Alnari Beograd 2008 , lako čitljiva priča koja vam brzo pokazuje tri veoma praktične menadžerske tehnike. Kako se priča odvija, otkrićete dostignuća iz oblasti medicine i bihejvioralnih nauka koja će vam pomoći da shvatite zašto ovi naizgled jednostavni metodi dejstvuju tako dobro kod toliko ljudi. Kad stignete do kraja knjige, znaćete i to kako da ih primenite na sopstvenu situaciju. Knjiga je koncizna, jezik je jednostavan i, najvažnije od svega... ova knjiga pomaže , edicija Outlet , mek povez, POTPUNO NOVO , latinica, format 105x195 mm , 120 strana , CENA 200 DINARA

28561) OSIGURANJE teorija zakonodavstvo praksa , Prof. dr Ratibor Grujić , Univerzitet Braća Karić fakultet za trgovinu i bankarstvo Beograd 2008 , odlično očuvano, mek povez, latinica, 304 strane CENA 350 DINARA

28562) REVIZIJA teorija i praksa , Mirko Andrić , Branko Krsmanović , Dejan Jakšić , Ekonomski fakultet Subotica 2004 , IV izmenjeno i dopunjeno izdanje , Udžbenik je namenjen studentima za sticanje teorijskih i praktičnih saznanja iz oblasti revizije, kao i revizorima u praksi. Udžbenik je rezultat rada tri istaknuta naučna radnika iz oblasti revizije. Autori su na jasan, sistematičan i pregledan način prezentovali naučna istraživanja iz oblasti revizije i u udžbenik ugradili svoje bogato iskustvo iz prakse.

Struktura knjige:

1. Uvod u reviziju finansijskih izveštaja;
2. Teorijske osnove revizije;
3. Profesionalna etika revizije;
4. Materijalnost i rizik u reviziji;
5. Dokazi u reviziji;
6. Postupak revizije;
7. Ocena pouzdanosti sistema internih kontrola;
8. Uticaj informacionih i telekomunikacionih tehnologija na proces revizije;
9. Primena uzorka u reviziji;
10. Revizija pozicija finansijskog izveštaja;
11. Završna revizija;
12. Revizijski izveštaji;
13. Interna revizija;
14. Revizija javnih rashoda
NOVO , mek povez, ćirilica, 445 strana , format 17 x 24 cm , CENA 600 DINARA

28564) KVALITET USLUGA I ZAŠTITA POTROŠAČA U TURIZMU , Vladana Hamović , Bjeseda Banja Luka 2004 , POTPUNO NOVO , mek povez, čirilica, 256 strana, format 13,5 x 19,5 cm CENA 400 DINARA

29514) REOSIGURANJE , Boris Marović / Slobodan Jovanović , DDOR Novi Sad 2004 ,  tvrd povez , očuvano ,latinica, XI + 413 strana, ilustrovano, tabele, grafikoni , teme iz sadrž+aja : subjekti na tržištu reosiguranja , dokumenti u reosiguranju , izvori pravnog regulisanja , principi reosiguranja , ugovor o reosiguranju , obaveze reosiguranika , obaveze reosiguravača , prestanak ugovora... CENA 650 DINARA

29515) OSIGURANJE Teorija zakonodavstvo praksa , Dr Ratibor Grujić , Trend house Beograd 2007 , potpuno novo , mek povez , latinica, 279 strana , iz sadržaja : osnove osiguranja , ekonomsko pravni relementi osiguranja , organizacija osiguranja u Srbiji , kontrola poslovanja društava az osiguranje i reosiguranje , prestanak društva z aosiguranje , životna osiguranja , imovinska neživotna osiguranja , osiguranje od ogovornosti , osiguranje u bankarskim poslovima , dokumenta u praksi osiguranja ... CENA 450 DINARA

29516) MEĐUNARODNE FINANSIJE , Prof. dr Oskar Kovač , Ekonomski fakultet Beograd 2003 , mek povez, latinica, čista knjiga bez podvlačenja, grafikoni , tabele, latinica, XIV +536 strana CENA 500 DINARA

29517) OSNOVI MARKETINGA , Momčilo Milisavljević / Branko Maričić / Mirjana Gligorijević , Ekonomski fakultet Beograd 2009 , četvrto dopunjeno izdanje , tvrd povez, latinica, XII + 725 strana.grafički prikazi, tabele , latinica, čista knjiga bez podvlačenja, CENA 950 DINARA

29518) POSLOVNA EKONOMIKA , prof. dr Rosa Andžić , Beogradska poslovna škola visoka škola strukovnih studija 2009 , mek povez, latinica, 352 strane, vrlo malo podvlačeno na 30-tak strana , zapis na naslovnoj strani ,
  CENA 300 DINARA

29519) PREDUZETNIŠTVO preduzetnički menadžment , Dragoslav Jokić , Naučno istraživački centar 2002, kako osmisliti , pokrenuti i uspešno voditi sopstveni biznis , mek povez,latinica,626 strana, tabele, format 24 cm CENA 500 DINARA

29520) EKONOMIKA PREDUZEĆA , Živko K. Kostić / Miroslav M. Milojević , Institut za ekonomiju i finansije Beograd 2001 , Knjiga obrađuje najznačajnije probleme ekonomije preduzeća, moderno koncipirane i brižljivo odabrane. Polazeći od specifičnog položaja preduzeća u globalnoj ekonomiji, sadržaj knjige prati i analizira sve bitne fenomene ekonomije preduzeća – ulaganja, troškove, prihod, dobitak, produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, kao i sve odnose i veze sa drugim ekonomskim strukturama, pojedincima, preduzećima i društvom. Ukupna problematika se uvek posmatra kroz funkciju upravljanja.
Ciljne grupe kojima je knjiga namenjena su menadžeri kojima materija u knjizi treba da posluži za formiranje predstave o sistemu ekonomije preduzeća kojeg vode, za produbljivanje ili osvežavanje ekonomskih znanja o preduzeću, za aktuelno preorijentisanje naših preduzeća sa državno kontrolisanog na tržišno privređivanje.
Od nastanka preduzeća, menadžer i lider su za svoje funkcije morali imati talenta, a razvojem i osavremenjivanjem privrede i preduzeća, da bi i sami bili savremeni, morali su odgovarajuća znanja sticati, obnavljati, razvijati i usavršavati kroz obrazovanje i odgovarajuću literaturu. Ova knjiga je odlično sredstvo za tu svrhu, jer je upravo pisana za menadžere.
Filozofija kojom je knjiga inspirisana skicirana je u dva stava. Jedan je štampan na poleđini prve korice, dat kroz reči univerzalnog genija Leonarda da Vinčija: „Ko se povede za praksom bez teorije, taj je kao kormilar koji se ukrca na lađu bez kormila i kompasa i nikad nije siguran kuda plovi“. Drugi je dat rečima slavnog engleskog ekonomiste Džona Stjuarta Mila: „Malo je verovatno da je neko dobar ekonomist ako je samo to“.
Knjiga je napisana pristupačnim jezikom i stilom i snabdevena je tehničkim i grafičkim rešenjima koja olakšavaju praćenje i snalaženje u tekstu.
mek povez,latinica, grafikoni, tabele, 391 strana , posveta na predlistu , CENA 450 DINARA

29521) FINANSIJSKA TRŽIŠTA , Jovo Jednak , Beogradska poslovna škola 2007 , četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje , mek povez, latinica, podvlačeno , 465 strana CENA 250 DINARA

29522) ANALIZA DINAMIČKIH EKONOMSKIH MODELA , Dr Vesna Paseta , Ekonomski fakultet Beograd 1989 , mek povez, latinica, 256 strana , CENA 400 DINARA

29523) HARTIJE OD VREDNOSTI I NJIHOVO TRŽIŠTE , Stojan Dabić , Naučna knjiga Beograd 1990 , mek povez , latinica, 278 strana, pečat banke na naslovnoj strani , CENA 400 DINARA

29524) EKONOMSKA MISAO U SRBIJI DO DRUGOG SVETSKOG RATA , Obren Blagojević , Srpska akademija nauka i umetnosti Beograd  1980 , 2 knjige , tvrd povez, ćirilica, ilustrovano, 977 strana , CENA 1450 DINARA

29525) MARKETING SAVREMENA I EFIKASNA PRODAJA , Vlado Markuljević / Rajko Unčanin , PS Grmeč Beograd 1998 , mek povez, ćirilica, 240 strana , CENA 350 DINARA

30139) EKONOMSKA ANALIZA KORUPCIJE , Boris Begović , Centar za liberalno-demokratske studije Beograd 2007 , Izlazak jedne dobro napisane knjige teorijske orijentacije je praznik u Srbiji. Jer, takve knjige su danas retkost i na prste se mogu izbrojati one koje su izdate u poslednjih petnaestak godina. Sa druge strane, u ovoj zemlji se nekada, u vreme socijalizma, naveliko teoretisalo na ekonomske i političko-ekonomske teme pošto su mnogi imali šta da kažu o samoupravnom socijalizmu i njegovom funkcionisanju. A onda se sve srušilo, i taj socijalizam je otišao u ropotarnicu istorije, a knjiga iz ekonomske teorije praktično je nestalo budući da srpski ekonomisti najčešće nisu dovoljno kompetentni da unapređuju svetsku ekonomsku teoriju. Stoga je sada praznik pošto se pojavila jedna knjiga teorijske orijentacije, knjiga Borisa Begovića o korupciji. Ta knjiga nije značajna samo po tome što je teorijska, već prvenstveno po tome što je dobro urađena, što je takođe prilična retkost u Srbiji.

Važno je na početku ovog prikaza raspraviti sledeće pitanje: kakve je vrste teorija kojom se autor bavi u ovoj knjizi? Ovo se pitanje ekonomistima može činiti suvišnim – jer, zna se šta je standardna ekonomska teorija – ali je ovo knjiga o jednom fenomenu koji ne pripada uobičajenoj ekonomskoj teoriji, pa pitanje ima smisla. Naime, korupcijom se u svetu i Srbiji bave razni autori, pa i oni koji sa pravom teorijom i metodologijom nemaju mnogo veze, tako da se njihovi tekstovi, i onda kada su načelnog sadržaja, teško mogu nazvati teorijskima. Drugim rečima, u svetu postoji poplava tekstova o korupciji, pa je mnogo i onih koji samo naizgled deluju kao teorijski, ali su u stvari propagandnog sadržaja. Njihov je kvalitet nizak, nisu napisani na korektan analitički i kritički način, a svrha im je, uglavnom, uveravanje čitaoca da je korupcija grozna stvar protiv koje se treba predano boriti. Takvi tekstovi nisu uobičajeni samo u organizacijama kakva je Transparency International, već umeju da se pojave i u Svetskoj banci i sličnim renomiranim institucijama. odlično očuvano , mek povez, latinica, format 15 x 23 cm , 531 strana CENA 650 DINARA

30140) OSNOVE POLITEKONOMSKOG SISTEMA HUMANOG DRUŠTVA , Blaž Bošković , SD Publik Beograd 2004 , kritika političke ekonomije socijalizma , Ekonomska nauka je kod nas pomalo zanemarena. Koliko god bile velike tegobe tranzicije, toliko kao da nedostaje motivacija za teorijskim bavljenjem privredom prelaznog perioda. Knjiga Blaža Boškovića fokusira ekonomske probleme socioekonomske transformacije iz socijalističke u kapitalističku privredu. U potrazi za humanim pristupom autor nastoji da pronađe pogodnije instrumente ekonomske politike u svojinskoj transformaciji i bolja rešenja u reformama makro-ekonomskog sistema. POTPUNO NOVO , mek povez, latinica, 379 strana , format 17 x 24 cm CENA 500 DINARA

30141) EKONOMIKA POSLOVANJA praktikum , Momčilo Živković / Tatjana Dragičević / Silvana Ilić , Megatrend Beograd 2003 , POTPUNO NOVO , mek povez , latinica, 126 strana CENA 300 DINARA

30142) OSIGURANJE , dr Jova Miloradić , dr Jova Miloradić , Fakultet za uslužni biznis Sremska Kamenica 2006 , POTPUNO NOVO , mek povez,latinica, 232 strane, sadržaj :pojam i svrha osiguranja , razvoj osiguranja, činioci osiguranja, vrste i podela , obavezna osiguranja , upravljanje rizicima , osnovni i drugi dokumenti , postupci i faze u obradi šteta, osiguranje motornih vozila, osiguranje poljoprivrede , osiguranje imovine , osiguranje kredita, životna osiguranja.... CENA 400 DINARA

30143) ORGANIZACIJA PROIZVODNJE , Dragan Živković , Viša tehnička škola Novi Beograd 2007 , mek povez , ćirilica, format 17 x 24 cm , grafički prikazi , tabele , 353 strane ,potpis na predlistu ,  CENA 350 DINARA

30144) VREDNOVANJE POSLOVA I USPEHA RADNIKA I i II , Privredni pregled Beograd 1971 , Spasoje Paja Velimirović, Ratko Vuković, Petar Krstić , 2 knjige ,  tvrd povez , latinica, format 14 x 20,5 cm , 420 + 520 strana , pečat na predlistu , iz sadržaja
knjiga I : Osnovi teorije knjiga
Naučno vrednovanje (poslova radnih mesta)
Osnovi teorije o vrednovanju poslova
Metodi vrednovanja poslova
Poznatiji sistemi anačlitičke procene poslova
Ocena prilikom raspoređivanja radnika na radno mesto
knjiga: II : Primeri iz prakse
Primeri vrednovanja pojedinih radnih mesta po jedinstvenom sistemu analitičke procene poslova u oblasti industrije , želazari , metalo prerađivačkoj industriji , fabrici hartije , poljoprivredi , građevinarstvu, trgovini , zdravstvu, državnoj upravi , obrazovanju ...

CENA 750 DINARA

30304) POSLOVNA STATISTIKA , Nebojša Marić / Nebojša Ralević / Luka Filipović , Beograd 2002, očuvano, mek povez , latinica, grafički prikazi, tabele , 272 strane  CENA 250 DINARA

30305) OSNOVI MAKROEKONOMIJE primeri , Miomir Jakšić / Nikola Fabris / Bojan Dimitrijević / Aleksandra Praščević , Ekonomski fakultet Beograd 2006 , mek povez , latinica, 282 strane , grafički prikazi, tabele , CENA 250 DINARA

30306) EKONOMIKA I ORGANIZACIJA PREDUZEĆA za III i IV razred elektrotehničke škole , Svetlana Radanović / Olivera Reči , Zavod za udžbenike Beograd 2004 , mek povez, ćirilica, 179 strana, inicijal na naslovnoj strani ,  CENA 250 DINARA

30307) MALI BIZNIS I PREDUZETNIŠTVO , Vladimir Novaković i Duka Samardžić , Draslar Partner Bepgrad 2000, mek povez,latinica,163 strane , sa potpisom i posvetom jednog od autora, CENA 300 DINARA

30308) MEĐUNARODNA EKONOMIJA , Snežana Popovčić Avrić / Marijana Vidas Bubanja , Zavod za udžbenike / Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju Beograd 2009 , POTPUNO NOVO , mek povez, ćirilica, 502 strane ,
CENA 850 DINARA

30309) UPRAVLJANJE PREDUZETNIŠTVOM , Prof. dr Tihomir Radovanović , Fakultet za menadžment Novi Sad 2002 , mek povez , latinica, posveta na predlistu , 208 strana CENA 450 DINARA

30310) MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA I KVALITET , Dobrila Vujić,  Centar za primenjenu psihologiju, Beograd 2003 , LJUDI - ključ kvaliteta i uspeha , Reč je o knjizi koja treba da bude od velike koristi svakom rukovodiocu, menadžeru, stručnjaku ali i ostalim zaposlenim u organizaciji, koji za svoj cilj imaju kvalitetno i uspešno poslovanje. Ovde je na jednom mestu prikazano sve ono osnovno o savremenom upravljanju kadrovskim potencijalom drugo izdanje, mek povez , latinica, 330 strana CENA 600 DINARA

30311) SPORT I PRIVATIZACIJA , priredio Mr Dejan Šuput , Institut za uporedno pravo Beograd 2009 , mek povez, latinica, ilustrovano, 131 strana CENA 450 DINARA

30312) EKONOMIKA PREDUZEĆA preduzeće okruženje i ulaganja , Dr Blagoje Paunović , Ekonomski fakultet Beograd 2006 , mek povez , latinica, sa potpisom i posvetom autora ,III + 258 strana,  grafički prikazi, tabele ,
Kratak sadržaj:
Glava I: Uvod u ekonomiku preduzeća
Glava II: Preduzeće
Glava III: Efikasnost i efektivnost preduzeća
Glava IV: Okruženje preduzeća
Glava V: Troškovi
Glava VI: Investicije
CENA 400 DINARA

30313) TRŽIŠTE RADA U SRBIJI Trendovi , institucije , politike , Mihail Arandarenko , Ekonomski fakultet Beograd 2011 , Knjiga se bavi tržištem rada Srbije posle 2000. godine u uporednoteorijskoj perspektivi. Ona pokušava da doprinese objašnjenju uzorka stalnog pogoršanja stanja na tržištu rada tokom protekle decenije, uprkos visokim stopama privrednog rasta zabeleženim sve do 2009. godine. Taj cilj je opredelio i strukturu knjige.
U prvom delu predstavljaju se trendovi, a u preostala dva dela prikazuju se faktori koji su mogli da utiču na njih - institucije u drugom delu i politike u trećem delu. Knjiga je istraživačka monografija, ali i pregled relevantnih radova - sinteza iprimarnih istraživanja - o srpskom tržištu rada.
Takođe, ona je pisana i sa namerom da njeni odgovarajući delovi postanu literatura na jednom broju redovnih i master kurseva na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. mek povez , latinica, sa potpisom i posvetom autora ,II + 274 strane,  grafički prikazi, tabele , CENA 850 DINARA

30314) PREDUZETNIK I ADMINISTRACIJA , dr Dragan Š. Janjić , DTA Trade Beograd 2003 ,praktični priručnik o pravnim aspektima preduzetništva u Srbiji ,  mek povez, ćirilica, 364 strane, sa potpisom i posvetom autora , CENA 600 DINARA

30315) PREDUZETNIŠTVO teorija proces i praksa , Miroslav Babić / Rato Ninković , Unija poslodavaca Srbije Beograd 2007 , mek povez , ćirilica, 257 strana, CENA 450 DINARA

30316) POSLOVNI PLAN vodič za izradu , Blagoje Paunović / Dimitraki Zipovski , Ekonomski fakultet Beograd 2006 , Knjiga Poslovni plan: vodič za izradu prvenstveno je namenjena studentima četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu koji na smerovima Menadžment, Marketing i Ekonomska analiza i politika izučavaju problematiku preduzetništva i upravljanja malim preduzećem. Uvereni smo, međutim, da ova knjiga može pomoći preduzetnicima, manadžerima i drugim stručnjacima iz prakse u pripremi detaljnog i sveobuhvatnog poslovnog plana za osnivanje novih preduzeća ili upravljanje rastom i razvojem postojećih preduzeća.

Struktura knjige i način interpretacije materije uslovljeni su brojnim zahtevima koji su autori nastojali da zadovolje i usklade u ovom radu. Pre svega, to je nastojanje da se što više uvaže zahtevi nastavnog programa predmeta Preduzetništvo i upravljanje malim preduzećem, kao i da se sadržaj knjige uskladi sa planovima srodnih disciplina koje se izučavaju na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Težnja da se što vernije prikažu struktura i kompleksnost poslovnih planova, praktični problemi u njihovoj izradi, raznolikost poslovnih planova i druga relevantna pitanja, predstavljao je sledeći cilj koji su autori nastojali da ostvare u ovoj knjizi. Na kraju, želja autora bila je da čitaocima prenesu svoje praktično iskustvo u izradi poslovnih planova, i tako im olakšaju samostalnu izradu poslovnih planova. mek povez, latinica, sa potpisom i posvetom jednog od autora , tabele, grafikoni, VI + 294 strane , bez diska  CENA 850 DINARA

30317) A guide to THE WORLD BANK , the World Bank Washington  D. C . 2007 , vodič kroz funkcionisanje Svetske Banke na engleskom jeziku , mek povez, očuvano, ilustrovano, 247 strana CENA 650 DINARA

30318) DOBA DRŽAVNOG KAZANA , Joso P. Zekanović , Beograd 2011 , kritika savremenog ekonomskog koncepta u Srbiji , razaranje industrijske proizvodnje , porast siromaštva i njegov sociološki kulturološki uticaj na stanovništvo , mek povez, očuvano, latinica, 372 strane CENA 600 DINARA

30319) U OBLIKU NOVCA vodič kroz hartije od vrednosti , KENNETH M. MORIS /  MAN M. SIEGEL , Izdavač: IQ MEDIA & HAT Beograd 1995 , vodič za upoznavanje sa berzanskim poslovanjem, obveznicama, akcijama... sadržaj : NOVAC, Američki dolar, Ciklus novca, Centralna banka, Trgovanje novcem, AKCIJE, Pravo glasa, Sertifikati, Kupovina akcija, Berza, Njujorška berza, Tržišni ciklusi, OBVEZNICE, Finansiranje budućnosti, Rejting obveznica, Trezor SAD, ZAJEDNIČKI FONDOVI, FJUČERSI I OPCIJE, Proizvodi - roba, Hendžeri i špekulanti, Fotografije i ilustracije, tvrd povez, ilustrovano, latinica, format 14 x 27 cm , 185 strana CENA 650 DINARA

30621) MEĐUNARODNA EKONOMIJA , Čarls P. Kindlberger , Vuk Karadžić Beograd 1974, tvrd povez, zlatotisak, očuvano, latinica, grafički prikazi, 489 strana, CENA 650 DINARA

30622) EKONOMSKE DOKTRINE , Dr Obren Blagojević , Stručna knjiga Beograd 1996 , istorijat ekonomske misli ,odlično očuvano , tvrd povez, ćirilica, format 17 x 24,5 cm ,XXII + 572 strane , pečatni potpis autora CENA 750 DINARA

30623) EKONOMSKA MISAO U SRBIJI DO DRUGOG SVETSKOG RATA , Dr Obren Blagojević , Stručna knjiga Beograd 1996 , odlično očuvano , tvrd povez, ćirilica, format 17 x 24,5 cm , 977 strana + 8 listova sa tablama ,  , pečatni potpis autora CENA 1200 DINARA

30624) EKONOMSKA MISAO U CRNOJ GORI DO DRUGOG SVJETSKOG RATA , Dr Obren Blagojević , Stručna knjiga Beograd 1996,odlično očuvano , tvrd povez, ćirilica, format 17 x 24,5 cm , 424 strane , ilustrovano , pečatni potpis autora CENA 1000 DINARA

30625) EKONOMSKA MISAO U BOSNI I HERCEGOVINI , Dr Obren Blagojević , Stručna knjiga Beograd 1996,odlično očuvano , tvrd povez, ćirilica, format 17 x 24,5 cm , 271 strana , ilustrovano , pečatni potpis autora CENA 1000 DINARA

30626) OPOREZIVANJE ZEMLJORADNIKA , Dr Obren Blagojević , Stručna knjiga Beograd 1996,odlično očuvano , tvrd povez, ćirilica, format 17 x 24,5 cm , 336 strana , pečatni potpis autora CENA 650 DINARA

30627) FINANSIJE , Dr Obren Blagojević , Stručna knjiga Beograd 1996,odlično očuvano , tvrd povez, ćirilica, format 17 x 24,5 cm , 323 strane , ilustrovano , pečatni potpis autora  , iz sadržaja : Naše finansije u periodu 1941 - 1945 , osnovne crte naše finansijske politike , osnovna pitanja državnog budžeta , problemi oporezivanja individualnih poljoprivrednih proizvođača CENA 550 DINARA

30628) MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I TRŽIŠNA PRIVREDA , Ljubomir Madžar , Savezni sekretarijat za razvoj i nauku Beograd 2001 , edicija Planerska hrestomatija, tvrd povez, 663 strane , format 17 x 24,5 cm , grafički prikazi, ćirilica , tiraž 300 primeraka ,  CENA 1200 DINARA

30629) MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I TRANZICIJA , grupa autora , Savezni sekretarijat za razvoj i nauku Beograd 2001 , edicija Planerska hrestomatija,zbornik radova sa naučnog skupa  ,tvrd povez,441 strane , format 17 x 24,5 cm , grafički prikazi, ćirilica , tiraž 200 primeraka ,  CENA 600 DINARA

30630) PRILOZI ISTRAŽIVANJU NAUČNOG I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA , Vlastimir Matejić , Savezni sekretarijat za razvoj i nauku Beograd 2001 , edicija Planerska hrestomatija, tvrd povez, 795 strana , format 17 x 24,5 cm , grafički prikazi, ćirilica , tiraž 200 primeraka ,  CENA 650 DINARA

30631) MENADŽMENT PROIZVODNJE ekonomija proizvodnje , Nenad Mileusnić , Beogradska poslovna škola 2004 , mek povez, latinica, 385 strana, grafički prikazi, tabele CENA 400 DINARA

30632) KURS DINARA I MONETARNA STABILIZACIJA , Mr Milenko Dželetović , Ekonomski fakultet Priština / Beograd 2003 , mek povez, ćirilica, sa potpisom i posvetom autora , 129 strana CENA 450 DINARA

30633) FINANSIJSKI MENADŽMENT , S. Milovanović / M. Carić / Privredna akademija Novi Sad 2006 , mek povez , latinica, 229 strana , grafički prikazi, tabele CENA 350 DINARA

30634) MARKETING , Ljubiša Stojmirović , Beogradska poslovna škola 2010 , mek povez, ćirilica, potpis na unutrašnjoj strani korice , 290 strana CENA 350 DINARA

30635) EKONOMIJA , Jovo Jednak / Ilija Rosić , Beogradska poslovna škola 2006,osnovi ekonomije , mikroekonomijai makroekonomija ,  6. izmenjeno i dopunjeno izdanje , mek povez, latinica, XIV + 551 strana, grafički prikazi, tabele ,  u sadržaju i na malom broju strana podvlačeno flomasterom , CENA 350 DINARA

KNJIGE NA ENGLESKOM JEZIKU Novo27239) THE DANCE OF DEATH 41 woodcuts by Hans Holbein the Younger , complete fascimile of the original 1538 french edition , Dover publication New York 1971 , The most celebrated work of a 16th-century woodcut master, these 41 illustrations are a stark reminder of a dramatic motif: "Remember, you will die." A meticulous reprint of the unabridged 1538 edition, engleski jezik, mek povez, ilustrovano, očuvano, 146 strana, CENA 750 DINARA

27240) TULLY , Paulina Simons , Flamingo Harper Collins Publishers London 1995 , roman, engleski jezik, mek povez , 614 strana CENA 250 DINARA

27241) EMMA , Jane Austen , Wordsworth classics 2000 , roman, engleski jezik, mek povez , 354 strane CENA 300 DINARA

27245) THE LIVING WHITE HOUSE  revised edition , text by Lonnelle Aikman, White House Historical Association Washington D.C 1978 , ilustrovani vodič na engleskom jeziku kroz Belu kuću u Vašingtonu, ilustrovano u boji, mek povez, 151 strana format 17,5 x 25 cm CENA 200 DINARA

27246) MYTHS OF LIFE & DEATH , C.A. Burland , Macmillan 1974 , mitologija, etnologija, antropologija,  engleski jezik, mek povez, ilustrovano u boji i crno belim fotografijama, 256 strana, format 230 x 190mm , prvo izdanje CENA 1200 DINARA

27247) LOVE LIFE OF THE ANCIENT GREEKS , Sofia A. Souli , Editions Michails Toubis Athens 1997 , mek povez, ilustrovano u boji, 94 strane , format 17 x 24 cm CENA 600 DINARA

27248) ART AND HISTORY OF EGYPT 5000 years of civilization , text and drawings by Alberto Carlo Carpiceci , Bonechi Florence Italy , mek povez,kompletno ilustrovano u boji, odlično očuvano,  194 strane + prilozi  , format 19,5 x 21,5 cm CENA 950 DINARA

28081 ) READERS DIGEST SELECTED EDITIONS  , NO SAFE PLACE * Richard North Patterson * SOMEBODYS BABY * Elaine Kagan * RIPTIDE Douglas Preston and Lincoln Child * THE COFFIN DANCER * Jeffery Deaver,  New York 1999, tvrd povez,zlatotisak,zaštitni omot 573 strane, CENA 200 DINARA

28082) LIVING ENGLISH STRUCTURE ,W. Stannard Allen , Longmans Grenne and Co London New York Toronto 1954 , a practice book for foregin students , tvrd povez, sa sitnim oštećenjem , engleski jezik , 345 strana CENA 200 DINARA

28085) COMPLETE LETTER WRITER, a guide to all forms of corespodence, London New York 1975 ,mek povez, očuvano, 255 strana , CENA 250 DINARA

29042) THE SPIDERS OF SERBIA , Hristo C. Delčev, Božidar P. M. Ćurčić, Gergin A. Blagoev , Institute of Zoology, Faculty of Biology University of Belgrade 2003 , The territory of Serbia is home to 618 spider species, belonging to 36 families. The number of species was established after a critical review of the existing literature and intensive faunistic research for the accumulation of new data. This makes possibl POTPUNO NOVO , engleski jezik , tvrd povez, zaštitni omot, ilustrovano, 832 strane , format 18 x 24,5 cm , CENA 2500 DINARA

29055) THE CLASSIC WATCH , Michael Balfour , Quantum Books London 2005 , The Great Watches And Their Makers from the first wristwatch to the present day , monografija velikog formata o ručnim časovnicima na engleskom jeziku , tvrd povez, kompletno ilustrovano u boji, format 24 x 33,5 cm 191 strana u knjizi su zastupljeni brojni proizvođači satova a između ostalih i Audemards Piguet  * Bertolucci * Breguet * Breitling * Cartier * Chopard * Dunhill *  Longines * Movado * Omega * Piaget * Raymond Weil Rolex * Rotary * Tissot … CENA 2500 DINARA

30691) New Larousse ENCYCLOPEDIA OF MYTHOLOGY , Hamlyn publishing group USA 1974 , Robert Graves (Introduction) , Here, in all their wonder and splendor, are the Mythologies of Mankind.. from pre-biblical Egypt and pre-Homeric Greece to the farthest researches of Africa, the Orient, the Pacific and the Americas.. all gathered into one mammoth volume of unprecedented scope and beauty, and illustrated with an incomparable scope and beauty, and illustrated with an incomparable assemblage of authentic paintings, sculpture, symbols, idols, ritual and sacrificial objects, many rarely seen by modern Western eyes.
ENGLESKI JEZIK , mek povez, bogato ilustrovano, format 20,5 x 29 cm , 500 strana , CENA 1500 DINARA

30692) THE MUSIC OF MAN , Yehudi Menuhin and Curtis W. Davis , Methuen New York USA 1979
ENGLESKI JEZIK , mek povez, bogato ilustrovano, format 20,5 x 25 cm , 320 strana , CENA 1000 DINARA

30693) An Illustrated ENCYCLOPEDIA OF MYSTICISM and the Mystery Religions , John Ferguson, Thames and Hudson London  1976 , ENGLESKI JEZIK , mek povez, ilustrovano, format 15,5 x 24 cm , 228 strana , CENA 950 DINARA

30694) PETRARCH’S SECRET  , Francesco Petrarka , Hyperion press INC Westport Connecticut USA 1994 , or, The soul's conflict with passion : three dialogues between himself and S. Augustine / translated from the Latin by William H. Draper , engleski jezik, tvrd povez, ilustrovano, 192 strane CENA 500 DINARA

30695) The BLUE FAIRY BOOK , edited by Andrew Lang , Dover Publications INC New York 1965 ,
Andrew Lang (1844-1912) was a Scottish poet, novelist and literary critic, but his enduring legacy is not his prodigious writing. Lang is best remembered for his contribution to folklore and storytelling thanks to his 12-volume ‘Fairy Books’ collection.

Many people in the late Victorian era considered traditional fairytales to be unfit for children because of their brutal and violent themes, so English collections of fairytales were rare during this period. Lang, on the other hand, grew up reading classic fairy tales during his childhood in the rural Scottish Borders and he believed that the next generation of children should not be subjected to the dreamy, gentle, flower-orientated fairy tales that were popular at the time.

The first of his collections was the Blue Fairy Book (1889), for which Lang pulled together tales from the Brothers Grimm, Madame d’Aulnoy, the Arabian Nights, and many other sources.
ENGLESKI JEZIK , mek povez, ilustrovano, 390 strana, format 13,5 x 21 cm CENA 600 DINARA

30696) MICROPEDIA WORLD FACTS , Dr. James Mackay , Parragon Publishing 2002 , Micropedia of World Facts Ranging from prehistory offers a wealth of information from all over the globe and incorporating all areas of interest. It encompasses a comprehensive range of subjects from every aspect of the world: natural, historical, geographical, social and cultural.
Bringing together the amazing, the thought-provoking and the downright bizarre, this fascinating reference book contains over 3,500 facts, figures and statistics - everything you need to know about the world in which we live at your fingertips.
ENGLESKI JEZIK , tvrd povez, ilustrovano, sa preko 200 kolor fotografija  ,448 strana, format 13 x 17 cm CENA 600 DINARA

30697) ENCYCLOPEDIA OF MOUNTAINEERING , Walt Unsworth, Penguin books 1977 , ENGLESKI JEZIK , mek povez, ilustrovano, 398 strana, format 13 x 19,5 cm CENA 450 DINARA

30698) DICTIONARY OF BRITAIN , Adrian Room, Oxford University press 1986 ,  alphabetical guide to the British way of life , ENGLESKI JEZIK , mek povez, ilustrovano, 383 strane, format 13 x 19,5 cm CENA 350 DINARA

30699) WHY MEN DON’T HAVE A CLUE & WOMEN ALWAYS NEED MORE SHOES , Allan & Barbara Pease , Orion books London 2006 , engleski jezik, mek povez, ilustrovano, 333 strane , format 12,5 x 19,5 cm CENA 250 DINARA

30700) MY FAVOURITE WIFE , Tony Parsons , HarperCollins Publisher London 2008 , engleski jezik, mek povez, 415 strana , format 13 x 20 cm CENA 250 DINARA

30701) VANITY FAIR , William Thackeray , Pan books London 1971 , engleski jezik, mek povez, format 11 x 18 cm , 740 strana CENA 250 DINARA

30702) UNDER THE GREENWOOD TREE , Thomas Hardy , Penguin books 1994 , engleski jezik, mek povez, format 11 x 18 cm , 222 strane CENA 250 DINARA

30703) NEXUS , Henry Miller , Panther book 1972 , engleski jezik, mek povez, format 11 x 18 cm , 314 strana , sitan potpis na naslovnoj strani , CENA 200 DINARA

30704) SENSE AND SENSIBILITY , Jane Austen, Oxford University press 1954 , engleski jezik, tvrd povez, zlatotisak, zaštitni omot sa manjim oštećenjima , 364 strane , format 9,5 x 15,5 cm , CENA 200 DINARA

30705) THE JOAN KENNEDY STORY Living with the Kennedys , Marcia Chellis , A Jove books 1986 , engleski jezik, mek povez, format 10,5 x 17,5 cm , 281 strana , ilustrovano,  CENA 250 DINARA

30706) THE TWILIGHT OF THE WEST , compiled by Novo Tomić , Novosti Beograd 1999 , statements made by world intellectuals on the killing of Yugoslavia. engleski jezik , mek povez, 159 strana CENA 350 DINARA

30707) THE WAR OF SOULS I & II / DRAGONS OF A FALLEN SUN + DRAGONS OF A LOST STAR , Margaret Weis & Tracy Hickman , Wizards of the Coast INC 2002 , The Dragonlance Saga , fantasy , 2 knjige, engeski jezik , mek povez, format 10,5 x17,5 cm , 627 + 550 strana CENA 650 DINARA

30708) KING OF FOXES , Raymond E. Feist , HarperTorch 2005 , Conclave of Shadow’s : book two , fantasy  engeski jezik , mek povez, format 10,5 x17,5 cm , 383 strane CENA 300 DINARA

30709) BLOOD OF THE FOLD , Terry Goodkind , A Tom Doherty Associaters Book New York 1997 , fantasy  engeski jezik , mek povez, format 10,5 x17,5 cm , 623 strane CENA 400 DINARA

30710) THE PILLARS OF CREATION , Terry Goodkind , A Tom Doherty Associaters Book New York 2002 , fantasy  engeski jezik , mek povez, format 10,5 x17,5 cm , 725 strana CENA 400 DINARA

30711) SOUL FO THE FIRE , Terry Goodkind , A Tom Doherty Associaters Book New York 2000 , fantasy  engeski jezik , mek povez, sitni tragovi korišćenja na koricama , format 10,5 x17,5 cm , 788 strana CENA 350 DINARA

Tuesday, June 17, 2014

ISTORIJA I TEORIJA KNJIŽEVNOSTI KNJIŽEVNA KRITIKA FILOLOGIJA LINGVISTIKA NOVO29108) MLADI KRLEŽA I NJEGOVI KRITIČARI 1914 - 1924 , Stanko Lasić , Globus Zagreb 1987 , Ovako ambiciozan projekt nije još do danas posvećen ni jednom našem piscu, a niti postoji u nas proučavatelj, koji bi uspio sagledati, obuhvatiti i napisati takav kompleksan tekst sustavne povijesti jednoga pisca, njegova djela, odjeka toga djela u književnom, društvenom i političkom životu. To je ovom knjigom uspjelo Stanku Lasiću. Kao što su i prethodne njegove knjige mnogoslojne, polifono struktuirane tako i u ovoj knjizi možemo razabrati kompozicijske linije koje čine ovu knjigu. Najvažniji je sloj, dakako, interpretacija Krležina književnog opusa, za koju bez bojazni možemo reći da nadmašuje sve što je dosad o književnim tekstovima mladog Krleže rečeno. Drugi sloj vezan je za teorijsku dogradnju ontološkog strukturalizma. Knjiga je svojevrsna eksplicitna kritika cjelokupne literature o Krleži koja je dosad možda i imala neke korisne parcijalne rezultate, ali je uvijek izostajala totalnost kritičkog uvida. Treći sloj čini analiza onoga što su drugi kritičari pisali o mladom Krleži, dok je četvrti sastavljen od kompozicijskih digresija koncentriranim oko pitanja hrvatske kulturne povijesti, određenja identiteta hrvatskog književnika, odnosa ideologije i književnosti , tvrd povez, odlično očuvano , zaštitni omot, latinica, 670 strana, format 17 x 24,5 cm iz sadržaja : MK za vreme I svjetskog rata, Plamen, Književna republika, Krležina poezija: od Pjesama III do Lirike, Krležine drame i proza, Krležini eseji, kritike i članci od Slučaja kipara Studina do Slučaja Augusta Cesarca, Polemike sa Josipom Bachom i D. Prohaskom, CENA 1000 DINARA

29109) KRLEŽOLOGIJA 1 ILI POVIJEST KRITIČKE MISLI O MIROSLAVU KRLEŽ , Stanko Lasić , Globus Zagreb 1989 , Kritička literatura o Miroslavu Krleži od 1914 do 1941 , tvrd povez, odlično očuvano , zaštitni omot , latinica, format 17 x 24,5 cm , 375 strana, CENA 1000 DINARA

29110) KRLEŽA KRONOLOGIJA ŽIVOTA I RADA , Stanko Lasić , Grafički zavod Hrvatske 1982 , Kompletna hronologija života i dela Miroslava Krleže , tvrd povez, odlično očuvano ,  zaštitni omot, latinica, 458 strana , sadržaj :
I Djetinjstvo i dječaštvo 1893-1908,
II Vojne škole: Slom svih mladenačkih ideala 1908-1913,
III Prvi svjetski rat: totalni apsurd i ponosni solipsizam 1914-1918,
IV Od paroksističke negacije prema traženju Smisla 1919-1927,
V Ljepota kao mogući Smisao: u sukobu i s "desnicom" i s "ljevicom" 1928-1941,
VI Iskustvo osamljenosti: 1941-1945,
VII Krleža i ostvareni ideali 1945-1978,
Kazalo, Na klapni biografija autora,
CENA 850 DINARA

29111) S KRLEŽOM IZ DANA U DAN 1 - 4 + POST MORTEM 1 I 2 , Enes Čengić , Globus Zagreb 1986 , komplet 4 knjige , tvrd povez, zaštitni omot, format 16,50 x 24,50 cm , ukupno preko 2050 stranica u šest tomova , ilustrovano crno-belim fotografijama i faksimilima dokumenata , POST MORTEM 1 I 2 , Enes Čengić , Svjetlost Sarajevo / Mladost Zagreb 1990 , S Krležom iz dana u dan ( 1981 - 1988 ) , 2 knjige tvrd povez, zaštitni omot, ilustrovano, latinica, format 16,50 x 24,50 cm ,391 + 333
Sadržaj kompleta:
I. knjiga - S Krležom iz dana u dan (1956-1975). Balade o životu koji teče
II. knjiga - S Krležom iz dana u dan (1975-1977). Trubač u pustinji duha
III. knjiga - S Krležom iz dana u dan (1978-1979). Ples na vulkanima
IV. knjiga - S Krležom iz dana u dan (1980-1981). U sjeni smrti.
V knjiga - S Krležom iz dana u dan (1980-1981). Post mortem I
VI knjiga - S Krležom iz dana u dan (1989-1990). Post mortem II
CENA 4000 DINARA

29112) KRLEŽA , Enes Čengić , Mladost Zagreb 1982 , tvrd povez , zaštitni omot, veliki enciklopedjijski format  24 x 30 cm , 612 strana , iz sadržaja , Marko Ristić: Alfabetske varijacije na fugu Krležiana, GODINE 1893 - 1981, Likovni urednik MERSAD BERBER, Specijalni likovni prilozi MERSAD BERBER, Fotografije, Ilustracije, Crteži, Isečci iz novina...CENA 1500 DINARA

29288) ISTORIJA KNJIŽEVNOSTI SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA 1 i 2 , Obod Cetinje 1962 , Ovo je prevod obimne i temeljne istorije književnosti SAD koju je napisala grupa američkih stručnjaka za istoriju i teoriju književnosti uz pomoć velikog broja saradnikatvrd povez, , latinica, ukupno 1173 strane , format 17x23 cm CENA 1200 DINARA


29290) U POTRAZI radovi o književnom delu Oskara Daviča , priredio Stojan Đorđić , Narodna knjiga Beograd 1979 , tvrd povez, latinica, 335 strana , pukotina duž iviice zadnje korice i rikne , korice kompaktne, unutrašnjost i tekst kompletni i očuvani CENA 300 DINARA

29291) GRAMATIKA SRPSKOGA JEZIKA , Miloš Milošević , Draganić Beograd 2003 , Priručnik za poznavanje srpskog književnog jezika , Gramatički priručnik je potreban u opštem obrazovanju srednjoškolaca, studenata i mnogih kojima ovakva vrsta priručnika nedostaje. Već niz godina oseća se potreba za jednim preglednim, iscrpnim i stručnim štivom posvećenim jezičkoj problematici. Miloševićev priručnik, na najekonomičniji način prezentuje složenu gramatičku misteriju, od istorije srpskog jezika, preko fonetike, morfologije, sintakse, pravopisa.. NOVO , mek povez, ćirilica, 232 strane CENA 200 DINARA

29292) O RECITOVANJU ,  Ratomir Rale Damjanović, Itaka Beograd 2001, priručnik za pripremu dece učesnika takmičenja u recitovanju, mek povez,ćirilica, očuvano, 205 strana CENA 400 DINARA

29293) OSNOVI CRKVENOSLOVENSKOG JEZIKA , protojerej Slavko Lj. Zorica , Beograd 2006 , mek povez, ćirilica, potpis na naslovnoj strani , VI + 185 strana , CENA 350 DINARA

29294) SRPSKI REALIZAM U XIX VEKU , Milorad Najdanović , Zavod za izdavanje udžbenika Beograd 1962 , mek povez, ćirilica, 278 strana, pečat ,
Sadržaj:
I. OPŠTI PREGLED:
- Romantizam i realizam
- Ekonomsko-društvene osnove srpskog realizma
- Kulturno-književne prilike i uticaji
- Teoretičari srpskog realizma
- Osnovne književne karakteristike
II. GLAVNI PREDSTAVNICI
Jakov Ignjatović,Milovan Glišić,Laza Lazarević,Janko Veselinović,Svetolik Ranković,Vojislav Ilić,Simo Matavulj,Stevan Sremac,Radoje Domanović
CENA 250 DINARA

29295) POETIKA I JEZIK U DJELU PETRA KOČIĆA , Nenad Novaković , Besjeda / Ars Libri Banja Luka 2010 , POTPUNO NOVO , tvrd povez , zaštitni omot , ćirilica, 208 strana CENA 350 DINARA

29296) VIDAKOVIĆ I RANI SRPSKI ROMAN , Jovan Deretić , Matica srpska Novi Sad  1980 , mek povez , ćirilica, 175 strana , Sadržaj: Roman Milovana Vidakovića (osnovna struktura), Nastanak i razvoj srpskog romana (Dositej i Vidaković, Atanasije Stojković između Dositeja i Vidakovića); CENA 350 DINARA

29297) OGLEDI IZ SINTAKSE I ISTORIJE FRANCUSKOG JEZIKA,Vlado Drašković,Filološki fakultet Beograd 1969,biblioteka Monografije,mek povez,ćirilica,310 strana,sadržaj :
Jedna istorija francuskog jezika
Množina neodređenog člana u francuskom jeziku
Mogućnosti novih perspektiva u deskriptivnoj gramatici
Glagolski pridev , prilog sadašnjeg vremena i gerundijum
Višesložni glagolski oblici u francuskom
Razlika između francuskog i srpskog glagolskog vida
i brojni drugi članci
CENA 350 DINARA

29298) ISTORIJA SRPSKE I HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI , Andra Gavrilović , Geca Kon Beograd 1927 ,za školsku i ličnu nastavu ,  antikvarno izdanje , mek povez, ćirilica, 435 strana, sa potpisom i posvetom autora, nedostaje naslovna strana, ostatak knjige kompletan , CENA 850 DINARA

29299) OMLADINA I NJENA KNJIŽEVNOST 1848-1871, Jovan Skerlić , Napredak Beograd 1925 , izučavanja o nacionalnom i književnom romantizmu kod srba, u redakciji Vladimira Ćorovića, tvrd povez, naknadno prekoričeno, očuvano, ćirilica, 439 strana , format 16 x 23,5 cm CENA 950 DINARA

29300) PISCI GOVORE , Nikola Drenovac, Grafos Beograd 1964 , intervjui sa 59 pisaca, između ostalih sa Ivom Andrićem, Milošem Crnjanskim, Brankom Ćopićem, Dobricom Ćosićem, Oskarom Davičom, Milošem N. Đurićem, Jovanom Hristićem, Antonijem Isakovićem, Radomirom Konstantinovićem, Erihom Košom, Skenderom Kulenovićem, Ivanom Lalićem, Mihailom Lalićem, Desankom Maksimović, Predragom Palavestrom, Veljkom Petrovićem, Stevanom Raičkovićem i drugim. tvrd povez, latinica, 525 strana , Format: 14,5cm x 21cm , CENA 350 DINARA

29301) UČENJE I RAZUMIJEVANJE GOVORA  /Gadamer / Horman / Eggers ,   Studentski centar Sveučilišta Zagreb 1977 , društvo jezik na prijelomu , mek povez, latinica, pečat privatne biblioteke , latinica, 60 strana , format 13 x 24 cm , sadržaj :
Čovjek uči govoriti - Hans Horman
Jezik i razumijevanje - Hans Georg Gadamer
Može li se još sporazumijevati _ - Hans Eggers
Utihnjuju li pjesnici - Hans Georg Gadamer
CENA 500 DINARA

29691) KRITIKE , Branko Miljković , Gradina Niš 1972 , tvrd povez, zaštitni omot, očuvano, ilustrovano, ćirilica, sabrana dela Branka Miljkovića knjiga 4 , iz sadržaja : Sa delima i autorima , O pesničkoj umetnosti , Prilozi CENA 500 DINARA

29692) BORA STANKOVIĆ I BRANISLAV NUŠIĆ IZA ZAVESE , Siniša Paunović , Narodna knjiga Beograd 1985 , Malo poznato biografije dvojice poznatih pisaca sa retkim fotografijama. tvrd povez, zaštitni omot, ilustrovano, ćirilica, 310 strana , kratka posveta na predlistu ,  CENA 400 DINARA

29693) GRAMATIKA SRPSKOGA JEZIKA , Živojin Stanojčić / Ljubomir Popović , Zavod za udžbenike Beograd 1997 , udžbenik za I , II , III i IV razred srednje škole , peto ispravljeno izdanje mek povez, ćirilica, 400 strana CENA 250 DINARA

29694) REČNIK POEZIJE MILANA RAKIĆA , Vasa Pavković , Matica srpska Novi Sad 1984 , mek povez, ćirilica, 151 strana CENA 250 DINARA

29695) METODIKA KREATIVNE NASTAVE SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI , Simeon Marinković , Kreativni centar Beograd 1995 ,  Savremeno koncipiran priručnik namenjen profesorima, nastavnicima, učiteljima i stručnim saradnicima koji žele da proučavaju i unapređuju teoriju i praksu srpskog jezika i književnosti. Nudi nove metode rada sa učenicima, nove oblike rada, nastavna sredstva, organizaciju prostora za rad i drugo. mek povez , ćirilica, 231 strana CENA 400 DINARA

29696) O POEZIJI DVANAEST PESNIKA ,Ivan V.Lalić , Slovo ljubve Beograd 1980 , (Silvije Strahimir Kranjčević * Milutin Bojić * Desanka Maksimović * Velimir Živojinović Massuka ,Desimir Blagojević , Mladen Leskovac * Vesna Parun * Vasko Popa * Volt Vitmen * T.S.Eliot * Pjer Žan Žuv ) mek povez, ćirilica,180 strana CENA 300 DINARA

29697) PREGLED RIMSKE KNJIŽEVNOSTI , Veselin Čajkanović , Vajat Beograd 1998 , mek povez, ćirilica, ilustrovano, 120 strana , Sadržaj: Prvi počeci , Arhajska epoha , Tit Makcije Plaut , Publije Terencije Varon , Zlatni vek , Julije Cezar , Kornelije Nepot , Ciceron , Tit Lukrecije Kar , Katul , Vergilije , Seneka , Srebrni vek , Vreme docnijeg carstva, CENA 350 DINARA

29698) MARE MEDITERRANEUM IVANA V. LALIĆA , Milica Nikolić , Nezavisna izdanja Slobodan Mašić  Beograd 1996 , sjajan esej o poeziji Ivana Lalića, mek povez, zaštitni omot, format 16 x 16 cm, 121 strana , CENA 300 DINARA

29699) OBLIK I VRIJEME , Dušan Ivanić , Prosveta Beograd 1995 ,  Studije iz istorije i poetike srpske književnosti , knjiga Dušana Ivanića, profesora nove srpske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, donosi studije o srpskoj književnosti XIX veka koja je ostajala van glavnog delokruga istraživanja (memoari, autobiografije, dnevnici, pisma -: Jakov Ignjatović , Sima Matavulj , ).
Ivanić ubedljivo i argumentovano dokazuje da neke teme / tekstovi srpske književnosti, odavno zapostavljeni usled teorijske apriornosti, zahtevaju novo mesto u književnoj tradiciji. Posebno se u ovoj nadahnuto pisanoj knjizi baca novo svetlo na delo Sime Milutinovića Sarajlije i Laze Kostića. mek povez, ćirilica, format 13 x 20 cm, 318 strana , malka fleka duž bočne ivice stranica, ostatak knjige i teksta kompletan , čist i bez oštećenja CENA 250 DINARA

29700) DVA PREPORODA Studije o italijansko-srpskim kulturnim i političkim vezama u XIX veku ,Nikša Stipčević , Prosveta Bgd 1979, mek povez, latinica,282 strane ,sadržaj :
Pristustvo Nikole Tomazea u srpskoj književnosti
Vinčenco Miagostović i njegov prevod Pesme o pesmi
Đovenale Veđeci Ruskala
Đuzepe Macini i Vladimir Jovanović
Marko Antonio Kanini i Srbija
1. Kaninijeva misija 1862. godine
2. Kanini i srpsko-turski rat 1876. godine
3. Kanini i balkanska kriza 1885-86. godine
4. Prevodilac
CENA 300 DINARA

29701) ARHAIČNO I MODERNO , Zvonimir Kostić , Prosveta Beograd 1983 , eseji o našim pesnicima XX veka (Veljko Petrović, Krleža , Momčilo Nastasijević , Desanka Maksimović , Miodrag Pavlović , Mak Dizdar , Branko Miljković , Ljubomir Simović...) mek povez,očuvano,latinica,385 strana CENA 350 DINARA

29702) DRUGO LICE prilozi čitanju novijeg srpskog pesništva , Jasmina Lukić , Prosveta Beograd 1985 ,mek povez, latinica, 224 strane CENA 300 DINARA

29703) ESEJI O FRAGMENTIMA , Milivoj Solar , Prosveta Beograd 1985 , teorija književnosti , književna kritika ,odlično očuvano,  mek povez, latinica, 224 strane , format 14 x 21 cm , Sadržaj:
Predgovor
1.Esej o eseju
2.Marxova kritika umjetnosti
3.Pretpostavke povijesti književnosti
4.Granice paradigme povijesti književnosti
5.Vrednovanje i klasifikacija književnosti
6.Prolegomena teorije novele
7.Privatni svijet romana
8.Mitsko nasleđe romana
9.Elitna i masovna kultura
10.Broch o Joyceu
11.Novela i esej
CENA 350 DINARA


29705) DUPLO DNO, Ljubomir Simović , Prosveta Beograd 1983 , prvo izdanje , Knjiga eseja o srpskim pesnicima i dramskim piscimaNaslov Duplo dno označava nameru da analiza uđe u dublje, skrivenije, tajnije, nepristupačnije slojevepesničkog teksta. Možda se ispod onog što verujemo da je dno otkrivaju novi prostori i dubine... Eseji o ključnim delima srpske pesničke umetnosti. Mala istorija srpske poezije od Filipa Višnjića, Zmaja, Laze Kostića i Vojislava Ilića, preko Stanislava Vinavera, Miloša Crnjanskog, Desanke Maksimović i Momčila Nastasijevića, do Miodraga Pavlovića, Branislava Petrovića i Matije Bećkovića. mek povez, latinica, 251 strana , format 14 x 21 cm CENA 400 DINARA

29706) OBREDNO I GOVORNO DELO , Miodrag Pavlović , Prosveta Beograd 1986 , ogledi sa srpskim predanjem sadržaj : Žrtva i stvaranje, Izjeden ovčar, Sveci blago dele, Junaštvo u antropološkom ključu, Obretenije glave Kneza Lazara, Aždaja proždre jelena, Lirska mitiloška narodna poezija, Jelen vodu mućaše, Ženidba sjajnog meseca, Vila zida grad, Poreklo hrama, Polaganje umirućeg na travu mek povez, latinica, 167 strana , format 14 x 21 cm CENA 350 DINARA

29707) PAUKOVA POLITIKA za kritiku književne metafizike , Jovica Aćin , Prosveta Beograd 1978 ,sadržaj :  Paukova politika, Metafizičko gluvilo, Književna kritika, Marks, Lenjin i čitanje, Genealogija teksta, Gramatika i Metafizika, Kritika, Tekst, Telo, Rusoovo jezikoslovlje, Eseji, Fantastika, Retorika, Metafora, mek povez, latinica, 306 strana , format 14 x 21 cm CENA 400 DINARA

29708) PAUKOVA POLITIKA za kritiku književne metafizike , Jovica Aćin , Prosveta Beograd 1978 ,sadržaj :  Paukova politika, Metafizičko gluvilo, Književna kritika, Marks, Lenjin i čitanje, Genealogija teksta, Gramatika i Metafizika, Kritika, Tekst, Telo, Rusoovo jezikoslovlje, Eseji, Fantastika, Retorika, Metafora, mek povez, latinica, 306 strana , format 14 x 21 cm , presavijena naslovna korica , CENA 350 DINARA
29775) ENGLESKA KNJIŽEVNOST , uredili Breda Kogoj Kapetanić i Ivo Vidan , SNL Zagreb 1986 , tvrd povez, latinica, 231 strana , delimično podvlačeno CENA 250 DINARA

29776) INTERPRETACIJE IZ KNJIŽEVNOSTI 1 , Dr Staniša Veličković / Dr Jordana Marković , Školska štampa Niš 2005 , priručnik za učenike gimnazija i stručnih škola , šesto dopunjeno izdanje , mek povez, ćirilica, 375 strana , CENA 250 DINARA

29777) DELO VELJKA PETROVIĆA , grupa autora , Matica srpska Novi Sad 1985 , zbornik radova, mek povez, ćirilica, 297 strana , CENA 300 DINARA

29778) IRONIJA časopis Vidici broj 2 / 1983 , časopsi Vidici , tematski broj, mek povez, ilustrovano, latinica, 230 strana , iz sadržaja :
01 : TEZE O NADI I BEZNAĐU ( sovjetska ekonomska misao )
02:  ALTERNATIVE RASTAFARIJANCI
Ritam trećeg sveta  Dušan Bataković
Prirodna rastafari mistika Goran Cvetić
03: FRAGMENTI :  O IRONIJI
Fragrmenti o nerazumljivosti  - Fridrih Šlegel
Neki sadržaji pojma ironije - Dragan Stojanović
Stabilna ironija - Vejn But
05: NEKI NOVI KLINCI : TUMAČENJE POEZIJE
Da li je hermetizam hermetičan
Čudovište evo andromede- o aluziji kao komponetni poetske informacije
Kao primati pesmu - Hnai Dalipi
Santa Maria della salute - Radovan Kalabić
06: U SUSRET MLADOJ SRPSKOJ PROZI kratk apriča i čišćenje terena
Čekajući more Aleksandar Jerkov
Predmet Sudbine Aleksandar Jerkov
Strip , prikazi knjiga...
CENA 350 DINARA

29779) PREDLOG ZA ČITANJE ili pisma imaginarnom čitaocu , Milka Lučić , Biblioteka grada Beograda 2000 , kratki prikazi i preporuke za čitanje brojnih književnih dela , informativan priručnik koji vam može pomoći pri odabiru literature  , Tvrdi povez , Format 16,5 x 24 , ćirilica, 188 strana ,ilustrovano,  CENA 250 DINARA

29780) U MATICI KNJIŽEVNOG ŽIVOTA , Sveta Lukić , Gradina Niš 1983 ,  tekstovi o angažovanju 1953 - 1983 , me povez , latinica, 220 strana CENA 200 DINARA

29781) POVIJEST TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI , Dr Vinko Lozovina , Zagreb 1909 , I dio - starije doba (od 500 do 1600 godine) , retko antikvarno izdanje, tvrd povez, latinica, edicija Slike iz svjetske književnosti svezak VIII  , tvrd povez, 378 strana ,  CENA 950 DINARA

29782) GOROSTAS IZ JASNE POLJANE , Danijel Žiles , Rad Beograd 1964 , romansirana biografija Lava Tolstooja , tvrd povez, zaštitni omot, latinica, 372 strane , 350 DINARA

29783) IZ NAŠEG ROMANTIZMA , Vladeta Vuković , Jedinstvo Priština 1976 , 14 eseja o najznačajnijim pesnicima romantizma (od Sterije do V. Ilića) , mek povez, ćirilica, 303 strane, potpis na predlistu  CENA 300 DINARA

29784) STRUKTURA KRLEŽINIH ZASTAVA , Stanko Lasić , Liber Zagreb 1974 , Književna teorija iza Krležinih `Zastava` opisana je u ovoj knjizi kao sam Krležin stil i izraz, te je sve dodatno pojašnjeno grafičkim prikazima. mek povez, zaštitni omot, latinica, podvlačeno grafitnom olovkom može se izbrisati , 161 strana , CENA 300 DINARA

29785) PESNICI I REVOLUCIJA , Dr Milosav Babović , Sloboda Beograd , književnokritička razmatranja o klasicima sovjetske ( ruske ) revolucionarne književnosti u XX veku , mek povez, ćirilica, 316 strana , posveta na anslovnoj strani , sadrži tumačenja dela sledećih pisaca : Aleksandar Blok , Sergej Jesenjin , Vladimir Majakovski , Aleksandar Fadejev , Isak Babelj , Aleksandar Serafimovič , Leonid Leonov , Mihail Šolohov , Boris Pasternak CENA 250 DINARA

29786) MODERNA VERZIJA I , Sveta Lukić , Vuk Karadžić Beograd 1980 , eseji o srpskom pesništvu , biblioteka Argus , mek povez , ćirilica, 191 strana , iz sadržaja :
Jedinstvene narodne umotvorine izvan epa i lirike
Novo tumačenje srpskog pesništva od Sterije do Miodraga Pavlovića
Odnosi prema tradiciji odbacivanje i pokušaji sinteze
Savremena pesnička kretanja istorijski okviri i kritika
Pesnici posleratnih generacija tri velika talasa
Avangarda i čista lirika u savremenom srpskom pesništvu
Angažovanje modernih pesnika i plodne veze sa nadrealizmom
CENA 250 DINARA

29787) GOVOR S DNA , Radoman Kordić , Vuk Karadžić Beograd 1976 , poezija Miodraga Pavlovića , biblioteka Argus , mek povez , ćirilica, 302 strane , blago presavijena naslovna korica , iz sadržaja : Poezija Miodraga Pavlovića, S one strane teksta, Fantazmatski stub, Psihičko klatno, Neizbežnost žrtve, Nesvesne strukture, Mitsko-istorijski identitet, S ove strane teksta, CENA 250 DINARA

29788) NA VILINOM VIJALIŠTU , Mirjana Drndarski , Rad / KPZ Srbije Beograd 2001 , O transpoziciji folklornih žanrova , mek povez, ćirilica, 178 strana CENA 200 DINARA

29789) PATRIK BESON I SRBI , Mihailo Pavlović , Partenon Beograd 1998 , srpske i jugoslovenske teme opsesivne teme Patrika Besona , Jednim delom svoga i po obimu i po vrednosti znacajnog knjizevnog opusa, Patrik Beson se uvrstio u red predstavnika (i nastavljaca), i to najplodnijih i najtalentovanijih, duge tradicije tretiranja jugoslovenskih i srpskih tema u francuskoj narativnoj prozi. Tradicije koja ide do romana Morlaci (1788) Djustinijane Vin, grofice Rozenber-Orsini, preko Sarla Nodjea, Balzaka, Zorz Sand, Pola Fevala, A.Dodea, pa Pjera Lotija, Zila Verna, Elemira Burza, Gijoma Apolinera, da bi se nastavila duz celog XX veka, sa Klodom Morganom, Margerit Jursenar, Pjerom Norom, Anrijem Bonijeom, Milenom Nokovic i vise drugih, do Vladimira Volkova sa njegovim romanom Jama (1996).
mek povez, ćirilica, 216 strana CENA 200 DINARA

29790) MILAN RAKIĆ ŽIVOT I DELO , katalog izložbe , Narodna biblioteka Srbije, 1989 , izložbu i katalog pripremile :
Gordana Vučinić, Nada Gajić-Zlatković, Olga Stevanović , mek povez, ilustrovano, ćirilica, 64 strane CENA 150 DINARA

29791) DAROVI MOJE BRAĆE , Julijan Tamaš , Nikšić Titov Vrbas 1990 , izabrani eseji i kritike o delima savremene književnosti srpskohrvatskog jezičkog izraza, mek povez , sa potpisom i posvetom pisca, latinica, 132 strane , iz sadržaja : Veljko Milićević , Crnjanski , Krleža , Meša Selimović. Marko Ristić , Davičo , Tišma , Miroslav Antić... CENA 200 DINARA

29792) RUSKI FORMALIZAM I KNJIŽEVNA ISTORIJA , Vladislava Ribnikar Perišić , časopis Ideje Beograd 1976 , , mala edicija ideja , mek povez, očuvano, latinica, format 10 x 16 cm , 273 strane , CENA 400 DINARA

29793) PESNIČKI GOVOR, Milan Uzelac , Stav Kikinda/ Ulaznica Zrenjanin 1984 , eseji , mek povez, latinica, 190 strana CENA 250 DINARA

29794) STVARANJE I SVIJEST , Vlado Mađarević , Mladost Zagreb 1982 , mek povez , latinica, 411 strana CENA 350 DINARA

30663) VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ 1787 - 1864 , Miodrag Popović , Nolit Beograd 1987, biografija, treće izdanje , tvrd kožni povez, zaštitni omot , ilustrovano, ćirilica, 456 strana , posveta na predlistu CENA 500 DINARA

30664) VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ 1787 - 1864 , Miodrag Popović , Nolit Beograd 1964, biografija, prvo izdanje , tvrd  povez, zlatotisak, zaštitni omot , ilustrovano, ćirilica, 485 strana + prilozi sa ilustracijama , CENA 500 DINARA

30665)  ISTORIJA ENGLESKE KNJIŽEVNOSTI od početaka do 1700 godine , Dr Dušan Puhalo , Naučna knjiga Beograd 1972 , mek povez ,ćirilica, 236 strana CENA 350 DINARA

30667) RUSKA KNJIŽEVNOST od početka do Ljermontova , grupa autora ( N. Pospelov , P. Šabliovski , A. Zerčaninov ) ,Prosveta Beograd 1947 , knjiga I : (obrađena istorija ruske književnosti od početka XI veka pa sve do Puškina i Ljermontova sa iscrpnom analizom svih važnijih dela pisaca) , tvrd povez, ćirilica, potpis na naslovnoj strani, ilustrovano, format 15,5 x 22,5 cm 452 strane CENA 350 DINARA

30668) KNJIŽEVNOST I SRPSKI JEZIK 1 , Časlav Đorđević / mr Predrag Lučić , Novi Sad 2010 , priručnik za učenike gimnazije i srednjih stručnih škola , petnaesto izdanje , mek povez, ćirilica, 359 strana , podvlačeno na 30tak strana, deo grafitnom olovkom ,lako se može izbrisati CENA 250 DINARA

30669) PROBLEMI NASTAVE KNJIŽEVNOSTI I MATERNJEG JEZIKA , Radmilo Dimitrijević , Zavod za udžbenike Beograd 1972 , tom 1 , Osnove nastave književnosti i maternjeg jezika - sadržaji i metode , tvrd povez, ćirilica, 303 strane CENA 300 DINARA

30670) SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST , Dobrila Letić / Jovan Vuksanović , Zavod za udžbenike Beograd 1993 , od repetitorijum gradiva sa zadacima za vežbanje i proveru znanja 5. do 8. razreda osnovne škole , mek povez , ćirilica, 215 strana , potpis na naslovnoj strani , CENA 250 DINARA

30671) VLADETA POPOVIĆ ŽIVOT I DELO , Mr Irena Pavlović , Zadužbina Andrejević Beograd 1999 , O životu i radu velikog profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, anglisti, šekspirologu, mek povez, latinica, 96 strana ,sa posvetom pisca, CENA 250 DINARA

30672) STOJAN NOVAKOVIĆ I NARODNA KNJIŽEVNOST , Milovan Milović , Narodna biblioteka Šabac 1996 ,
tvrd povez, potpuno novo, ćirilica, ilustrovano, 398 strana CENA 400 DINARA

30673) KNJIGA O ZMAJU , Laza Kostić , Prosveta Beograd 1984 , Anatemisana već u trenutku kada se pojavila ( Sombor 1902 ) , Knjiga Laze Kostića o Jovanu Jovanoviću Zmaju ( Zmajovi) njegovom pevanju, mišljenju i pisanju i njegovu dobu bila je i ostala jedno od najkontraverznijih dela u srpskoj literaturi . prvo ponovljeno izdanje nakon 82 godine, tvrd povez, zlatotisak, ćirilica, format 13,5 x 20,5 cm , 508 strana,  posveta na predlistu , sadržaj : Pristup, Pevanija Druga pevanija, Snohvatice, Devesilje, Rečnik, Predgovor Dragiša Živković, Pogovor Đorđije Vuković: Sporna knjiga CENA 850 DINARA

30674) NOVA MAKEDNOSKA KNJIŽEVNOST 1945 - 1980 , Milan Đurčinov, Nolit Beograd 1988 , biblioteka Književnost i civilizacija/ sadržaj : Poezija, Proza, Drama, Književna kritika, Književnost za decu, Dodatak: Pisci albanske i turske narodnosti, Bio-bibliografske beleške (87 pisaca), Književni pravci, razvoj žanrova i stilova, poetičke osobine glavnih predstavnika , očuvano, tvrd povez, zlatotisak, zaštitni omot , latinica, 251 strana CENA 450 DINARA

30675) ANTROPOLOGIJA F.M. DOSTOJEVSKOG , Nikola Marojević , Kalenić Kragujevac 2012 , Ako u nečemu za čoveka Fjodor Mihajlovič Dostojevski može biti učitelj i putevoditelj, onda najpre može biti stoga što je propovedao da Hristova svetlost obasjava i najkrajnju tamu, da je ikona Božija (1. Moj. 1, 27) sačuvana i u najvećem grešniku, i da je, konačno, to knjiga iz koje može iznići nada u novi i bolji život. Nema slobode bez ljubavi (Veliki inkvizitor), niti može postojati ljubav bez slobodne zajednice čoveka sa čovekom i čoveka sa Bogom. U slobodnoj samožrtvenoj ljubavi (Sonja Marmeladov) Dostojevski otkriva temelje čovekove ličnosti.
Preko "drugog" glasa Dostojevski uvodi Drugog u književnost, gde duša kao stanište i hram živoga Boga ima ključnu ulogu u procesu zadobijanja čovekove ličnosti. Tako pisac "podzemnog" čoveka "kažnjava" boravkom u "mrtvom domu" i konačno ga izvodi na dnevnu svetlost. Robija pročišćava, ali ne leči. Čovek iz podzemlja je zaceljen, i počinje proces njegovog uzrastalja, koji ga dovodi do čovekoboga - Kirilova. Samoubistvom Kirilova (donekle i Stavrogina), zločinom Raskoljnikova, promašenim Arkadijevim životom, Fjodor Mihajlovič svodi filosofiju po čoveku i nauci sveta (Kol. 2, 8), i preko Aljoše Karamazova priprema put za pojavu novog istinski "pozitivnog" tipa i u književnosti i u životu ruskog naroda. Zato lik do kraja pozitivnog tipa premašuje granice književnog dela i umetnosti uopšte, zalazeći u domen opštečovečanskog.
Uvodeći Jevanđelje u književnost i u život ruskog čoveka, pokušavao je da pred Hristom proveri svako "prokleto pitanje" koje je mučilo njega i njegove junake. Odgonetajući, u svetlosti Hristovog lica, tajnu čoveka - stvorio je svečovečansku logiku i zbog toga njegovo vreme ne može proći, nego uvek iznova nadolazi. "Sve tek što dolazi" ...

UVOD, 7

I. Književno-teorijski metod stvaralaštva F. M. Dostojevskog
Pregled stvaralačkog opusa F. M. Dostojevskog, 19
Odlike poetike F. M. Dostojevskog, 38

II. Rasvetljavalje čovekove duše - psihološka zrenja F. M. Dostojevskog
Raskoljnikov - Svidrigajlov - Lužin, 73

III. Filosofsko ogledanje čovekove ličnosti - personalizam F. M. Dostojevskog
Nisi ti kriv, 109
Čovek u čoveku - maska i ličnost, 128
Ja nisam ja, 143

IV. Svetlost Hristovog lica - bogoslovske perspektive dela F. M. Dostojevskog
Jevanđelje i Dostojevski, 157
Sonja - Raskoljnikov - Lazar iz Vitanije, 188
"Krotka"- Beg u Onostrana, 195
Pojava Hrista u Velikom inkvizitoru, 204
POTPUNO NOVO , mek povez, ćirilica, 237 strana CENA 450 DINARA

30676) SKRIVENI PESNIK prilog kritičkoj biografiji Ive Andrića , Predrag Palavestra, Slovoljubve Beograd 1981 , tvrd povez,latinica, 211 strana, format 21 cm , SADRŽAJ : ANDRIĆEVA LIRSKA GALAKSIJA, ISPOVEDNI LIRIZAM Ive Andrića , Andrićeva poetska fantastika, meditativna ispovedna proza , kritička biografija Ive Andrića.... CENA 300 DINARA

30677) SUDBINA UMETNIKA razgovori s Ivom Andrićem , Rade Vojvodić , Dečje novine 1989 ,drugo dopunjeno izdanje ,  tvrd povez, zaštitni omot , ćirilica, 153 strane , pečat porodične biblioteke , CENA 400 DINARA

30678) PRAVOPIS SRPSKOGA JEZIKA , Mitat Pešikan / Jovan Jerković / Mato pIžurica , Matica srpska / Zavod za udžbenike 1995 , školsko izdanje , I: Pravila II: Rečnik, mek povez, ćirilica, 328 strana, potpis na predlistu CENA 250 DINARA

30679) LJERMONTOV U SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI do drugog svetskog rata , Miodrag Sibinović , Filološki fakultet beogradskog Univerziteta, Beograd 1971 , mek povez , ćirilica, 227 strana CENA 300 DINARA

30680) ISTORIJA KNJIŽEVNOSTI ZA II RAZRED SREDNJE ŠKOLE , Jovan Deretić , Zavod za udžbenike Beograd 2003 ,odlično očuvano , mek povez, ćirilica,200 strana, CENA 150 DINARA

30681) MODELI U SINTAKSI DEČJEG GOVORA , Mirjana Jocić, Svenka Savić,  Institut za lingvistiku u Novom Sadu , referati, saopštenja i diskusije sa Konferencije održane juna 1973. u Novom Sadu , mek povez, latinica, sa posvetom priređivača , 184 strane , Format: 14,4cm x 20,5cm CENA 400 DINARA

30682) REČENIČKA MELODIJA U SRPSKOHRVATSKOM JEZIKU , Đorđe Kostić , Vukov sabor Tršić / Rad Beograd 1983 , mek povez , ćirilica, 181 strana CENA 350 DINARA

30683) ROKOVI POEZIJE , Miodrag Pavlović , Srpska književna zadruga Beograd 1958 , tvrd povez, očuvano, ćirilica, 324 strane, eseji , sadržaj : O književnoj tradiciji, O lirici, Veliki i mali oblici, Pred licem prirode, Umetnik pred mašinom, Krivica poezije, O kritici, O napretku emocije / Hana Oskara Daviča /, O dijalogu, Jezik i poezija, O strukturi pesme, Tragom antičke estetike, / Anica Savić-Rebac /, Mir u vrednosti / Isidora Sekulić /, Kami, Dušan Matić, Dr. Džekil i G.Hajdn, Milutin Bojić, Vasko Popa, Jejts, Bodler, Bizantija, CENA 350 DINARA

30684) POHVALA POEZIJI , Zoran Hr. Radisavljević , Bonart Nova Pazova 2002 , skup kritičko-esejističkih tekstova tvrd povez , latinica, 308 strana, format 13 x 20 cm , CENA 150 DINARA

30685) JOVAN SKERLIĆ KAO KNJIŽEVNI KRITIČAR , Bogdan Popović , S.B. Cvijanović 1921 , retka antikvarna brošura, mek povez, ćirilica, format 10,5 x 17 cm , odlično očuvano, 52 strane , potpis CENA 450 DINARA

30686) JEZIK I IZRAŽAVANJE Srpski jezik za drugi razred osnovne škole , Jovan Vuksanović , Narodna knjiga Beograd 2006 , NOVO , mek povez, ilustrovano, ćirilica, format 20 x 28 cm, 112 strana CENA 250 DINARA

30687) JEZIK I IZRAŽAVANJE Srpski jezik za drugi razred osnovne škole STRUČNO UPUTSTVO , Jovan Vuksanović , Narodna knjiga Beograd 2005 , NOVO , mek povez, ilustrovano, ćirilica, format 20 x 28 cm, 119 strana CENA 250 DINARA

30688) JEZIK I IZRAŽAVANJE Srpski jezik  Udžbenik za treći razred osnovne škole sa zadacima , Jovan Vuksanović , Narodna knjiga Beograd 2005 , NOVO , mek povez, ilustrovano, ćirilica, format 20 x 28 cm, 111 strana CENA 250 DINARA

30689) GRAMATIKA RUSKOG JEZIKA fonetika i morfologija , Vera Nikolić , Zavod za udžbenike Beograd 1973 , sedmo izdanje, mek povez, ćirilica, 283 strane CENA 250 DINARA

30690) GRAMATIKA RUSKOG JEZIKA , Radmilo Marojević , Zavod za udžbenike Beograd 1989 , mek povez, latinica, 343 strane , potpis CENA 200 DINARA