Tuesday, May 3, 2016

PSIHOLOGIJA I PEDAGOGIJA13950) DROGA-MIT ILI BOLEST,Dr Sci med Jovan Bukelić,Zavod za udžbenike Beograd 1981, sadržajna istraživačka monografija o bolestima zavisnosti,mek povez,latinica, ilustrovano,360 strana, CENA 400 DINARA

13985) ŠKOLA I DRUŠTVENA SREDINA,grupa autora,Prosvetni pregled,zbornik radova sa međurepubličkog savetovanja,očuvano,latinica,205 strana,CENA 200 DINARA

14000) UVOD U ISTORIJU LJUDSKE SVESTI - predreligiozni period čovečanstva, D r Ljubomir Živković,Naučna knjiga Beograd 1957, mek povez,latinica,ilustrovano,280 strana,CENA 400 DINARA

14220) TEMATI O VASPITANJU I OBRAZOVANJU-zbornik radova,Prosvetni pregled Bgd 1980,mek povez,ćirilica,očuvano,250 strana, CENA 200 DINARA

14222) MEĐUSOBNA PRAVA I OBAVEZE RODITELJA I UČENIKA ŠKOLE,Đorđe Marković,Školski propisi Beograd 1983,mek povez,latinica,106 str, CENA 200 DINARA

14224) UČENJE I PAMĆENJE,Borislav Stevanović ,Zavod za udžbenike Beograd 1973,edicija Psihologija,mek povez,ćirilica,122 str, CENA 200 DINARA

14225) VASPITANJE RADOM ZA RAD,Milija Knežević,Dečje novine gornji Milanovac 1980,mek povez,latinica,215 str, CENA 300 DINARA

14340) TEORIJA I PRAKSA PROGRAMIRANE NASTAVE,V.Mihajlović,Stevo Jovanović,Milorad Sojić,Beograd 1970,mek povez,latinica,462 str, CENA 200 DINARA

15071) KAKO BIRAMO? Meri Tak,Nolit Beograd 1979, studija o ponašanju potrošača, psihološka biblioteka, mek povez,mali format,latinica,137 strana, CENA 350 DINARA

15072) USAMLJENE ŽENE, Danijela Lofe, Delta press Beograd 1988, popularna psihologija, tvrd povez,latinica,208 strana, CENA 350 DINARA

15151) LJUBAV I SMRT uvod u razaranje dogme, Jovica Stojanović, Beograd 1985, biblioteka duševno zdravlje,psihološka studija, patologija ljubavi,mek povez,latinica,217 str. CENA 350 DINARA

15153) UČESTALOST , UZROCI , SOCIJALNO -EKONOMSKE POSLEDICE I PREVENCIJA ALKOHOLIZMA U PORODICAMA SA NISMIM PRIMANJIMA, Srboljub Stoiljkovići saradnici, Institut za alkoholizam Beograd 1967-1969, naučno istraživački projekat, tvrd povez, zlatotisak, očuvano, retko malotiražno interno izdanje, latinica,446 str. CENA 650 DINARA

15278) UMIRE SE SASVIM DRUGAČIJE doživljaji vlastite smrti, Johan Christop Hampe, Zagreb 1981, pshološko-teološko razmatranje i posmatranje smrti, mek povez,latinica,131 strana, CENA 300 DINARA

15279) POTREBA ZA PROMENOM, Fej Fransella, Nolit Beograd1978, psihološka biblioteka, mek povez,latinica,123 strane, CENA 200 DINARA

15536) SEX MATERIA o razumevanju humanih polova, Jovo Toševski, Prozaik Beoknjiga Beograd 2004, očuvano,,mek povez,latinica,150 strana, CENA 300 DINARA
 
15537) SKRIVENA SEKSUALNOST , Jovo Toševski, Prozaik Beoknjiga Beograd 2004, o morfo-psihološkom dejstvu ženske seksualnosti na muškarca i vrstu u celini, očuvano,mek povez,latinica,180 strana, CENA 300 DINARA
 
15546) INTELEKTUALNO VASPITANJE I SAVREMENA ŠKOLA, Jovan Đorđević, Zavod za udžbenike Beograd 1990, mek povez,latinica,252 strane, CENA 300 DINARA
 
15803) KOEDUKACIJA s naročitim pogledom na internatsko uređenje škola , Prof. Nik. Ž. Đorđević , Skoplje 1933, antikvarna, mek povez,ćirilica,95 strana, CENA 250 DINARA

15806) BILTEN KLUBA PRODUŽENE TERAPIJE U 10 KNJIGA, grupa autora , Institut za alkoholizam Beograd 1967 do 1985, psihologija bolesti zavisnosti,  komplet časopisa, ukoričeno u tvrd povez sa zlatotiskom, ukupno 10 knjiga, prosečno oko 50 strana po časopisu, veoma redak komplet, časopis je štampan za internu upotrebu, mali tiraž, komplet sadrži sve brjeve objavljene od 1967 do 1985 godine osim 1984 godišta, ilustrovano,preko 3000 strana, CENA 2500 DINARA

16038) EROS I CIVILIZACIJA filozofsko istraživanje Frojda , Herbert Markuze , Naprijed Zagreb 1985, biblioteka psiha, tvrd povez, latinica,255 strana, CENA 650 DINARA

16043) ALTERNATIVNA PSIHIJATRIJA , grupa autora , tematski broj časopisa  za kliničku psihijatriju i psihologiju Engrami , Beograd 1983, zbornik članaka, mek povez, latinica,  173 strane, CENA 450 DINARA

16044) MANIČNA STANJA , grupa autora , tematski broj časopisa  za kliničku psihijatriju i psihologiju Engrami , Beograd 1984, zbornik članaka, mek povez, latinica,  147 strana, CENA 450 DINARA

16046) VASPITANJE DETETA od kolevke do školske klupe , Berislav Berić ,Medicinska knjiga Beograd ,mek povez,latinica, 124 strane, CENA 300 DINARA

16157) KAKO BITI SREĆAN IAKO U BRAKU , Tim Lahej , Beograd 1986, mek povez, ćirilica, ilustrovano, 149 srana, CENA 200 DINARA

16628) INDIVIDUALNE RAZLIKE , Ričard Kirbi *Džon Redford , Nolit Beograd 1978 , psihološka biblioteka ,mek povez,latinica, 136 strana, CENA 200 DINARA

16630) JUNG SINHRONICITET I LJUDSKA SUDBINA neuzročne dimenzije ljudskog postojanja , Ajra Progof , Esotheria Beograd 1994, tumačenje psihologije Karla Junga, knjiga predstavlja istraživanje jednog od osnovnih pojmova Jungovih proučavanja onostranog - sinhroniciteta . Sinhronicitet ili značajna slučajnost se dešava kadas edva ili više događaja , svaki sa svojom vlastitom uzročnošću , dese istovremeno bez vidljivog razloga i stvore važan rezultat . Autorka ideju sinhroniciteta opisuje i poredi sa radovimma Kanta, Lajbnica, Ajnštajna, de Šardena, parapsihologijom, snovima... potpuno novo,mek povez,latinica,152 strane CENA 350 DINARA

16632) SVETOVI ŽENE I MUŠKARCA , Debora Tanen , Esotheria Beograd 1997 , psihološki aspekti međupolnih odnosa, Šta taj stranac na suprotnoj strani kreveta stvarno misli ... Još jedna fascinantna studija odnosa među polovima, ovaj put iz ženskog pera, doktora nauka i profesora lingvistike, koja se vrlo uspješno upustila u avanturu rasplitanja komplikovanog čvora žensko-muških odnosa. Svatko ko želi da razume šta taj stranac na suprotnoj strani kreveta stvarno misli i priča treba da pročita ovaj profinjeni vodič.
Iz sadržaja:
- Različite reči, različiti svetovi; "Spusti taj papir i razgovaraj sa mnom!": govor raporta i govor izveštaja;
- Trač; "Objasniću ti": Podučavanje i slušanje;
- Društvo i Sukob - Stilovi u razmiricama;
- Ko prekida? Primjeri Dominacije i Kontrole; "Proklet bio ako to uradiš"; "Gledaj me kada ti govorim": Unakrsni govor kroz vekove; mek povez,očuvano,latinica,263 strane, CENA 300 DINARA

16635)  RECEPCIJA U NASTAVI , Dr Marko Stevanović , Dnevnik Novi Sad 1988 , pedagogija, mek povez,ilustrovano,latinica,146 strana, CENA 200 DINARA

16637) UČENJE U NASTAVI OTKRIVANJEM , Dr Slavko Krkljuš , Novi Sad 1977, biblioteka Pedagoška misao i praksa , mek povez,latinica,189 strana, CENA 250 DINARA

16638) MATEMATIČKO I KIBERNETIČKO MODELIRANJE PEDAGOŠKIH PROCESA , Dr Milenko Nikolić , Novi Sad 1977, biblioteka Pedagoška misao i praksa , mek povez,latinica,189 strana, sadržaj :

 Model i modeliranje
 Pregled pokušaja konstrukcije nekih matematičkih i kibernetičkih modela pedagoških procesa
 Problem mere i merenja u pedagogiji , mera znanja
 Mrežni model
 Algoritmi učenja
 Pojam i aktuelnost optimalnog upravljanja pedagoškim procesima
 Mogućnost primene operacionih istraživanaj u modeliranju pedagoških procesa
CENA 200 DINARA

16884) DEČIJI GOVOR rečnik i rečenica , Milka Cvijović , Zavod za udžbenike Beograd 1992 , pedagoško psihološko istraživanje govorne razvijenosti dece u osmom razredu osnovne škole, mek povez, očuvano,latinica,sa potpisom i posvetom autora,237 strana, CENA 350 DINARA

16984) SAMOUBISTVA U SR CRNOJ GORI U PERIODU 1972-1982 GODINE psihijatrijsko - epidemiološko istraživanje , Dr Mirko Peković , Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu * Titograd 1987 , doktorska disertacija, orginalan naučni rad, tvrd povez,veliki format,IV +413 strana, ilustrovano grafikonima i tabelama, sa potpisom i posvetom autora, CENA 600 DINARA

17038) OSNOVNA ŠKOLA U SOCIJALISTIČKOJ AUTOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI - plan i program osnovnog obrazovanja i vaspitanja u SAPV , grupa autora, Pokrajinski zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad 1975 , tvrd povez,latinica,630 strana, CENA 500 DINARA

17695) OSNOVNA GREŠKA terapijski aspekti regresije , Michael Balint , Naprijed Zagreb 1985 , biblioteka Psiha, tvrd povez,zaštitni omot,latinica, 257 strana, CENA 900 DINARA

17697) RAZUMIJEVANJE LUDILA , Andrew Crowcroft , Naprijed Zagreb 1980 , biblioteka Psiha, tvrd povez,zaštitni omot,latinica, 247 strana, CENA 950 DINARA

17704) PSIHOANALITIČKE STUDIJE LIČNOSTI , W. Ronald & D. Fairbairn , Naprijed Zagreb 1982 , biblioteka Psiha, tvrd povez, zaštitni omot,latinica, 364 strane, CENA 1200 DINARA

17707) IZVANBRAČNA VEZA , Herbert S. Strean , Naprijed Zagreb 1981 , biblioteka Psiha, tvrd povez, zaštitni omot,latinica, 253 strane, CENA 850 DINARA

17714) ALKOHOLIZAM I NASLEĐIVANJE - genetski aspekti alkoholne adikcije , Dr Tihomir Kojić neuropsihijatar, Beograd 1982 , mek povez,latinica,520 strana, sa potisom i posvetom autora, CENA 650 DINARA

17715) DINAMSKA PSIHOLOGIJA I PSIHOTERAPIJA , grupa autora , Sveučilište u Zagrebu 1975 , zbornik radova , mek povez,latinica,208 strana, CENA 650 DINARA

17875) NASILNICI jedan vid ispitivanja psihologije nasilja , Hans Toh , Prosveta Beograd  1978 , mek povez, latinica, očuvano, 367 strana, CENA 450 DINARA

18056) NEUROPSIHIJATRIJA , Dr Svetislav Popović , Beograd 1956 , mek povez,sa potpisom i posvetom autora ,ćirilica,63 strane, CENA 300 DINARA

18116) TESTIRAJTE SVOJU INTELIGENCIJU , Krunoslav Matešić , Prosvjeta Zagreb 1984, zadaci , rešenja, objašnjenja, biblioteka popularne psihologije, mek povez,ilustrovano,163 strane, CENA 260 DINARA

18571) POSLOVNA PSIHOLOGIJA , Mihailo Trifunović , Beograd 1970 , mek povez, latinica,ilustrovano,149 strana, sadržaj : poslovni bonton , veština kontaktiranja , psihologija kupaca , umešnost rukovođenja , CENA 450 DINARA

18584) DUŠEVNI ŽIVOT ČOVEKA 1 i 2 , grupa autora psihijatara i psihologa,Sloboda Beogad-Dnevnik Novi Sad 1981 , 2 knjige , tvrd povez, zaštitni omot,latinica, ukupno 956 + 887 strana,
sadržaj prve knjige  :
Razvoj nervnog sistema čoveka - Milisav Nikolić
Funkcije i način funkcionisanja nervnog sistema u čoveka
Razvoj psihičkih funkcija čoveka - Josif Vesel
Osnovi genetike čoveka - Velizar Vučenović
Razvoj proučavanja moždanih funkcija - Julius J. Ivanuš
Krvne grupe čoveka - Miladin M. DUKIĆ
Endokrini sistem čoveka
Period od začetka ploda do rađanja - Dragomir Mladenović
Razvoj deteta u toku prve godine života - Čedomir Hajduković
Psihički razvoj deteta posle prve godine do puberteta - Čedomir Hajduković
Porodica i dete - Čedomir Hajduković
Period adolescencije - Čedomir Hajduković
Psihički poremećaji u detinjstvu - Olga Hadžiantonović
Armija kao nova i specifična psihosocijalna sredina - Branko Kandić
Seksualni život čoveka - Vladislav Klajn
Joko Poleksić - Starenje i starost
Čovek i radna sredina - Vladimir Milanović
sadržaj druge knjige  :
Psihičke funkcije u čoveka  - Srboljub Stoiljković
Shavtnja o duševnoj bolesti kroz istoriju i danas - Josif Vesel
Psihosomatska oboljenja - Vladislav Klajn
Neuroze i neurotska ponašanja - Vladislav Klajn
Psihoze - Milan ignjatović
Epilepsija i duševni život čoveka - Jakov Smodlaka
Psihopatske ličnosti i njihove nastranosti - Tomislav Kronja
Menatalna higijena - Tomislav Kronja
Duševni poremećaji i bezbednost društva - Maksim Šternić
Mogućnost lečenja duševnih poremećaja i oboljenja - Dimitrije Milovanović
Zaštita mentalnog zdravlja u Jugoslaviji  - Momčilo Kilibarda
Psihološko otkrivanje čoveka - Josip Berger
Alkohol i duševno zdravlje - Srboljub Stoiljković
Bolesti zavisnosti - Aleksandar Despotović
Savremeno društvo i bolesti zavisnosti  - Radul Jovanović
CENA 2600 DINARA

18967) PSIHOLOŠKA PRAKSA SA FIZIČKIM INVALIDIMA , Džems F. Garet i Edna S. Levine , Beograd 1970 , psihološki aspekti rehabilitacije invalida, tvrd povez,zaštitni omot -ivice zaštitnog omota malo iskrzane, unutrašnjost kompletna i veoma dobro očuvana, 327 strana, CENA 500 DINARA

18969) ALKOHOLIZAM I NASLEĐIVANJE - genetski aspekti alkoholne adikcije , Dr Tihomir Kojić neuropsihijatar, Beograd 1982 , mek povez,latinica,520 strana, CENA 700 DINARA

18973) POMOZIMO JEDNO DRUGOME , Džerom Lis ,  Doca Beograd 2000 , prebrodimo krize uzajamnom saradnjom i grupama samopomoći , popularna psihologija, grupna psihoterapija , mek povez,odlično očuvano,latinica,ilustrovano, 161 strana, CENA 260 DINARA

18974) KAKO DA ŽIVITE S NJIMA KAD VEĆ NE MOŽETE BEZ NJIH , Beki i Rodžer Tirbasi , Evro Beograd 2000 , popularna psihologija , stupili ste u brak sa osobom bez koje ne biste mogli živeti , onda ste otkrili da ni živeti sa tom osobom nije nimalo lako , Ova knjiga je napisana s ciljem da razvije, usavrši i održi uspešne veze tako što će dati praktične odgovore umesto teoretskih i filozofskih pretpostavki. Napisana je za ljude koji rade na sebi, za ljude u razvoju. odlično očuvano,kao novo, tvrd povez,latinica,177 strana, CENA 260 DINARA

18979) PRAKTIČNO INTERVJUIRANJE priručnik za rukovodioce , Glenn A. Bassett , Panorama Zagreb 1968 , primenjena industrijska i poslovna psihologija, intervjuisanje potencijalnih radnika, tvrd povez,latinica,157 strana,CENA 250 DINARA

18981) FIGURAE VENERIS U BOJI ljubavni položaji u 100 slika , Istvan Schwenda / Thomas Leuchner , Alfa Zagreb 1972 , tekst Dr Marijan Košiček , tvrd povez,ilustrovano u boji,latinica,230 strana,CENA 250 DINARA

19584) RAZVIJANJE OPAŽANJA I SHVATANJA PROSTORA KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA , grupa autora, Zavod za unapređenje vaspitanja Beograd 1984 , priručnik za vaspitače i medicinske sestre, mek povez,ćirilica, ilustrovano, podvlačeno grafitnom olovkom 5 od ukupno  148 strana ,format 24 cm , CENA  350 DINARA

19585) SUŠTINA I PRETPOSTAVKE MISAONE AKTIVIZACIJE UČENIKA u nastavnom saznajnom procesu, Milan Bakovljev , Institut za pedagoška istraživanja Prosveta Beograd 1983, mek povez,latinica,130 strana, CENA 400 DINARA

19586)  PEDAGOŠKI SPISI , Vaso Pelagić , VESELIN Masleša Sarajevo 1971 , izabrana djela knjiga II , tvrd povez,ćirilica, 242 strane, CENA  350 DINARA

     19584) RAZVIJANJE OPAŽANJA I SHVATANJA PROSTORA KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA , grupa autora, Zavod za unapređenje vaspitanja Beograd 1984 , priručnik za vaspitače i medicinske sestre, mek povez,ćirilica, ilustrovano, podvlačeno grafitnom olovkom 5 od ukupno  148 strana ,format 24 cm , CENA  350 DINARA

19585) SUŠTINA I PRETPOSTAVKE MISAONE AKTIVIZACIJE UČENIKA u nastavnom saznajnom procesu, Milan Bakovljev , Institut za pedagoška istraživanja Prosveta Beograd 1983, mek povez,latinica,130 strana, CENA 400 DINARA

19586)  PEDAGOŠKI SPISI , Vaso Pelagić , VESELIN Masleša Sarajevo 1971 , izabrana djela knjiga II , tvrd povez,ćirilica, 242 strane, CENA  350 DINARA

19590) BOLESTI ZAVISNOSTI I REHABILITACIJA U PSIHIJATRIJI , grupa autora, Galenika Beograd 1976 ,zbornik radova,  mek povez,latinica,231 strana, CENA 350 DINARA

19591)  19590) BOLESTI ZAVISNOSTI I REHABILITACIJA U PSIHIJATRIJI , grupa autora, Galenika Beograd 1976 ,zbornik radova,  mek povez,latinica,231 strana,podvučeno par rečenica CENA 250 DINARA

19593) ERGONOMIKA VOJNOINŽINJERSKA PSIHOLOGIJA, grupa  sovjetskih autora , Vojnoizdavački zavod Beograd 1974 , tvrd povez,latinica,ilustrovano,440 strana, CENA 600 DINARA

19597) PODELJENO JA * POLITIKA DOŽIVLJAJA , R.D. Laing , Nolit Beograd 1977 , biblioteka Sazvežđa , egzistencijalna psihologija i psihijatrija , mek povez,latinica, XLIV + 304 strane, CENA 450 DINARA

19609) PSIHOLOGIJA I RAD , D.R. Dejvis * V. Dž. Šeklton ,Nolit Beograd 1979 , psihološka biblioteka, mek povez,mali format 18 cm, latinica, 131 strana, CENA 250 DINARA

19612) KAKO BIRAMO? , Meri Tak , Nolit Beograd 1979 , studija o ponašanju potrošača, psihološka biblioteka, mek povez,mali format 18 cm, latinica, 137 strana, CENA 300 DINARA

19614) RAZVOJ I PROMENA , Hari Mekgark , Nolit Beograd 1980 ,osnovi razvojne psihologije ,  psihološka biblioteka, mek povez,mali format 18 cm, latinica, 126 strana, CENA 250 DINARA

20431) LIČNOST NARKOMANA , Dr Stevan P. Petrović , Dečje novine Gornji Milanovac 1988 , tvrd povez,zaštitni omot , očuvano, 195 strana, CENA 450 DINARA

20432) PSIHODINAMIKA PORODIČNOG ŽIVOTA , Natan V. Ekermen , Grafički zavod Titograd 1966 , dijagnoza i lečenje porodičnih odnosa, tvrd povez,zaštitni omot,latinica,443 strane, CENA 850 DINARA

20437) KAKO PREŽIVETI STRES vodič za žene, dr Džordžija Vitkin , Alnari Beograd 2009 , Knjiga koja se bavi i starim i novim uzrocima stresa kod žena: pitanjima trudnoće, majčinstvom, biološkim časovnikom, propalim brakovima, partnerovom decom iz prvog braka, PMS-om, sindromom nervoznih creva, posttraumatskim stresom. Sredovečni poslovni čovek više nije jedini profil osobe pod stresom. Domaćice i deca pridružili su se kategoriji ljudi pod pritiskom, baš kao i udovice, tinejdžerke i poslovne žene bez obzira na godine. Mlade žene u „dvadeset i nekoj“ suočavaju se sa ekonomskom zbrkom, upoznavanjem preko Interneta u doba side, i odlukom o braku u doba razvoda. Žene tridesetih godina nose se sa sopstvenom plodnošću i neplodnošću, ulaganjem vremena u karijeru, ali i traženjem vremena za odmor. U svojim četrdesetim, žene moraju da odluče šta da rade kada više ne mogu da napreduju na poslu, ili kada u privatnom životu ponovo ostanu same. Žene pedesetih godina nalaze se u sendviču između svoje ne sasvim nezavisne dece i ostarelih roditelja o kojima se treba starati. Pored mnogih razboritih i kreativnih pristupa za prevazilaženje stresa, ova knjiga je puna podrške, inspiracije i energije i ohrabruje čitaoca da napravi pozitivne promene. mek povez,očuvano,latinica,335 strana, CENA 350 DINARA

20438) TAJNE O MUŠKARCIMA KOJE SVAKA ŽENA TREBA DA ZNA, Dr Barbara De Anđelis , Beograd 1996 , Da li ste ikada poželeli da uz muškarca dobijete i uputstvo za upotrebu?
Evo knjige za koju ćete poželeti da ste je pročitali pre svog prvog ljubavnog sastanka u životu. Renomirani stručnjak za emotivne odnose, dr Barbara de Anđelis vam otkriva:
tajne o seksu koje vam muškarac nikada neće reći; kako da naterate voljenog muškarca da se otvori; šest najvećih grešaka koje žene prave u odnosu sa muškarcima; pet najvećih misterija o muškarcima; šta muškarci kažu, a šta stvarno misle...
Koliko stvarno znate o muškarcima i seksu?
Uradite testove iz knjige kako biste to otkrili. Na raspolaganju vam se nalaze vežbe, testovi i dokazano uspešna stedstva i tehnike koji vas mogu pretvoriti u moćniju ženu i apsolutno transformisati vaše odnose sa muškarcima. mek povez,latinica,293 strane, CENA 350 DINARA

20939) STRESOVI RATA , grupa autora , Institut za mentalno zdravlje Beograd 1994 , priređivači : Predrag Kaličanin, Jovan Bukelić, Veronika Išpanović-Radojković, Dušica Lečić-Toševski ,mek povez,latinica, 224 strane, latinica, teme iz sadržaja :
I : Ugroženo mentalno zdravlje
II: Psihološke posledice rata - deca , izbeglice , porodica
III: Teški psihički poremećaji kao posledice rata
IV: Vukovarska drama
V: Zloupotreba psihijatrije
CENA 400 DINARA

20942) ZA NOVI UNIVERZITET , Dimitrije Sergejev , BIGZ 1977 , biblioteka XX vek , mek povez,latinica,113 strana, CENA 200 DINARA

20948) PRAKTIČNO MIŠLJENJE KOD DECE , N.N. Podđakov , Zavod za udžbenike Beograd 1992 , biblioteka Savremena psihološka znanja o detetu, Knjiga N.N.Podđakova `Praktično mišljenje kod dece` je retka knjiga u oblasti razvojne saznajne psihologije. Ona je retka i dragocena i po teorijskom pristupu i po tematici i po praktičnoj upotrebljivosti.
Podđakov se u uvodnim delovima knjige zalaže za rehabilitaciju razvojno ranih oblika mišljenja (mišljenje u kompleksima, intuitivno mišljenje, praktično mišljenje). Umesto negativnih kvalifikacija (`alogično`, `prelogično`, `prekauzalno` mišljenje)Podđakov u ranim oblicima mišljenja, karakterističnim pre svega za predškolsku decu, nalazi originalna svojstva i vrednosti: sintetičnost, celovitost i čvrstu povezanost sa praktičnom delatnošću.
U centralnom delu knjig Podđakov saopštava o svojim istraživanjima i teorijskim analizama jednog osobenog oblika mošljenja dece - praktičnog mišljenja. Reč je o onim oblicima mišljenja za koje je karakteristična analiza perceptivnih informacija koje neprekidno pristižu u toku rešavanja problema i u kojima je dete aktivni činilac (u konstruktivnim delatnostima, pri rukovanju različitim orudjima i priborom, u analizi figura, slika i slikovnih shema).
U tim oblicima mišljenja, zanemarenim u istraživanjima, a toliko čestim u životu dece, najpre dolazi do izražaja zrelost detetovog uma. Saznanja o takvim oblicima mišljenja su od neprocenjivog značaj za organizovanje praktičnih delatnosti dece u porodici i ustanovama za decu. mek povez,očuvano,latinica,227 strana, Format: 13 x 20 cm CENA 350 DINARA

20962) UČENJE OTKRIVANJEM , Radomir Radovanović , Prosvetni pregled 1983, trideset obrađenih nastavnih jedinica za I i II razred osnovne škole,  praktični pedagoški priručnik, mek povez,ilustrovano,ćirilica,147 strana, CENA 300 DINARA

20966) KAKO POSTATI ONAKVIM KAKVIM BISTE HTELI BITI  ,Robert Šarp i Dejvid Levis, Prosvjeta Zagreb 1980, popularna psihologija, mek povez, latinica,310 strana, podvlačeno na par mesta, sadržaj : Program usavršavanja u svim životnim područjima za samo 14 dana - posao, studij, obiteljski život, brak, seks, Kako postati onakvim kakvi biste htjeli biti, Četrnaestodnevni program, Osmodnevni program samoanalize, Promjene nabolje, Vaše pravo JA u akciji, Kako ustaliti naviku na uspjeh CENA 180 DINARA

20968) UPOZNAVANJE PREDŠKOLSKE DECE SA OKOLINOM I PRAKTIKUM UPOZNAVANJA PRIRODE , Danica Diklić * Dragoslav M. Bradić , Beograd 1980 , mek povez,latinica,ilustrovano, 157 strana, CENA 450 DINARA

21603) IGRAČKE I KULTURA , Brajan Saton Smit , Zavod za udžbenike Beograd 1989, predškolska pedagogija, mek povez,latinica,267 strana, Format: 12.5 x 20 cm CENA 350 DINARA

21605) MODERNA ŠKOLA poreklo i ideali , Fransisko Ferer , Centar za libertetske studije Beograd 2010 , Kapitalno delo anarhističkog prosvetitelja Fransiska Ferera , mek povez,očuvano,latinica,173 strane, Format: 17x12  CENA 250 DINARA

21731) PEDAGOŠKI TEZAURUS - REČNIK (srspko-englesko-francusko-nemačko-ruski) , Nikola M. Potkonjak, Zavod za udžbenike Beograd 1997, višejezični pedagoški rečnik i jezički zbornik pedagoških termina, poptuno novo,ćirilica,261 strana CENA 300 DINARA

21733) KAKO DA IZBEGNETE GOSPODINA POGREŠNOG i šta da uradite ako u tome niste uspeli , Stiven Arterburn, Meg J. Rink , Kairos Sremski Karlovci 2007 ,  Ova knjiga ima najmanje četiri vrline: omogućuje ženama preciznost i pronicljivost u opažanju kako ne bi bile uvučene u vezu koja bi mogla da im donese samo bol; ženama koje su već u braku ili su u vezi sa problematičnim muškarcima pruža pomoć i uči ih kako da se izbore sa problemom na najbolji način; motiviše muškarce da nauče nešto o svojim bolesnim prijateljima kako bi im pomogli; i poziva muškarce koji se bore sa karakteristikama g. Pogrešnog da sagledaju sebe u pravom svetlu. ključne reči: Žene , Brak , Psihologija polova , Popularna psihologija mek povez,latinica, očuvano,186 strana, CENA 300 DINARA

21740) MALA ENCIKLOPEDIJA ALKOHOLIZMA , Dr Vladimir Hudolin , Panorama Zagreb 1965 , tvrd povez,latinica,ilustrovano, 509 strana + prilozi, CENA 400 DINARA

21784) PAMETNE ŽENE žene koje muškarci vole , Konel Kauen, Melvin Kinder , Beoknjiga & IP Luta Beograd 2008 , psihologija polova, popularna psihologija, Želja da se zna što više o suprotnom polu izgleda danas jača nego kad pre, a za to postoje i sasvim određeni razlozi. Muškarci i žene su poslednjih godina počeli ponovo da prihvataju koncept braka i porodice i da ga vrednuju kao deo opšteg povratka tradicionalnim vrednostima. Zasićeni uživanjima koja donosi život"bez obaveza", sve zabrinutiji zbog najrazličitijih bolesti i epidemija, i proživevši sve ono što je donela seksualna revolucija, muškarci i žene danas ponovo daju prednost konzervativnijem i monogamnom životnom stilu.

Pokušali smo u ovoj knjizi da otkrijemo koji su to tajanstveni muški obrasci privlačnosti i predavanja i da vam potanko objasnimo šta se dešava u muškim srcima i glavama kad su žene u pitanju. Prvi korak na ovom putu je shvatanje činjenice da se ljubav ne događa sama od sebe, da se ona uči i da se na nju može uticati. 
novo, mek povez,latinica,263 strane, CENA 300 DINARA

21917) NASLEĐIVANJE MENTALNIH OBOLJENJA , Slavka Morić Petrović , Nolit Beograd 1982 , psihološka biblioteka, tvrd povez,latinica,360 strana, Format: 21x14 cm CENA 750 DINARA

21918) MOGUĆNOSTI I GRANICE RAZVOJA INTELIGENCIJE , Radivoj Kvaščev , Nolit Beograd 1981, psihološka biblioteka, tvrd povez,očuvano,latinica,ilustrovano, 360 strana, Format: 21x14 cm sadržaj :
I.Faktorske teorije sposobnosti i mogućnosti razvijanja sposobnosti ličnosti
/ Faktorske teorije,
Spirmanova teorija,
Terstonova teorija,
Teorija primarnih sposobnosti,
Hijerarhijske teorije,
Bertova teorija,
Vernonova teorija,
Katelova teorija, Gilfordova teorija /,
II.Genetski potencijal inteligencije i uticaji društvene sredine na njen razvoj,
III.Eksperimentalno istraživanje mogućnosti razvoja inteligencije
CENA 950 DINARA

21921) RAZVOJ PSIHOLOGIJE OPAŽANJA , Žarko Korać ,Nolit Beograd 1985, traganje za subjektom opažanja psihološka biblioteka, tvrd povez, očuvano, latinica, 307 strana , Format: 21x14 cm Iz sadržaja knjige: Počeci sistematskog razmišljanja o opažanju, Psihologija postaje samostalna nauka, Razvoj savremenih nauka i problem opažanja..... CENA 750 DINARA

21924) MOGUĆNOSTI I DOMETI STVARALAŠTVA UČENIKA I NASTAVNIKA , Nikola S. Filipović , Svjetlost Sarajevo 1988, očuvano,mek povez,latinica,210 strana, CENA 250 DINARA

22015) PSIHOLOGIJA HOHŠTAPLERA , Erih Vulfen , Znamenje Pančevo 1999 ,psihologija kriminala ,  U "Savremenom leksikonu stranih reči i izraza" pored termina hohštapler, stoji objašnjenje "varalica velikog stila, čovek koji nastupa sa otmenim manirima radi vršenja raznih prevara, čovek koji tera luksuz bez sredstava".
Upravo ovom grupom ljudi, hohštaplerima, bavio se, svojevremeno i doktor Erih Vulfen, drezdenski javni tužilac sa početka ovog veka i jedan od najvećih psihoopatologa svog vremena. Brojna iskutva sa hohštamplerima doktor Vulfen je sabrao u knjižici jednostavnog naziva "Psihologija hohštaplera". Činjenica da su mnogi kod nas bili ili još uvek jesu žrtve prevaranata, jedan je od najvažnijih razloga za pojavu ove knjige...
Čitajuci ovu analizu saznaćete definiciju hohštapleraja, elemente hohštapleraja i naravno način prepoznavanja hohstaplera. Fenomen zla i prepoznavanje zla autor objašnjava kroz prepoznavanje osobina i ponašanje ne samo hohstaplera već i njihovih žrtava..." Dimitrije Čolić
mek povez,nekorišćeno,ćirilica,119 strana, ilustrovano, CENA 100 DINARA

22016) ZADOVOLJSTVA U ŽIVOTU , Džon Lobok , Znamenje Pančevo 1999  ključne reči : Popularna psihologija , Emocije i veze ,Lični razvoj i psihologija uspeha ,,Čovekova je dužnost da bude srećan", misao na kojoj Lobok zasniva svoju filozofiju i kroz celokupno delo pruža sveukupna čovekova znanja u pravcu njenog dostizanja. mek povez,nekorišćeno,ćirilica,94 strane, ilustrovano, CENA 100 DINARA

22800) KRATKA PSIHOTERAPIJA I EMOCIONALNA KRIZA , Peter E. Sifneos , Naprijd Zagreb 1987, biblioteka Psiha, tvrd povez,latinica, 326 strana , pečat biblioteke ,CENA 500 DINARA

22802) KNJIGA O BEZBOLNOJ SMRTI , Georges Barbarin , Arion Zemun 1987 , kako ne strahovati od smrti , mek povez,odlično očuvano ,latinica,238 strana,CENA 400 DINARA

22803) UMETNOST LJUBLJENJA , Viliam Kejn , Narodna knjiga Alfa Beograd 2000 , biblioteka Megahit, popularna psihologija, očuvano,ćirilica,173 strane , Knjiga sadrzi prakticne savete ,ukljucujuci i uputstva sta treba raditi a sta ne u razlicitim situacijama, od prvog do francuskog poljupca.Jedinstvena enciklopedija o poljupcu koja obradjuje tehnike i detalje preko 25 vrsta poljubaca.U njoj cete pronaci savete kako da se ljubite pod vodom,u pozoristu,u kolima a i dobicete ideje sta da radite s rukama.Data su i iskustva muskaraca i zena u svim poglavljima knjige. CENA 200 DINARA

23175) ŽIVETI I VOLETI POSLE RAZVODA , Ketrin Napolitane & Viktorija Pelegrino , Književna zajednica Novog Sada 1988,popularna psihologija, mek povez, zaštitni omot, latinica, 231 strana , Razvod,prihvaćena činjenica današnjeg života,još uvek je u emocionalnom pogledu jedna od najgorih kriza koje žena ili muškarac može da prođe.
Razvedeni su uplašeni,usamljeni,moraju da vode brigu o deci,malo novca,nikakvo zaposlenje,ogorčeni.....
Postepeno život se sređuje,sve dolazi na svoje mesto....
Ova knjiga je vodič kroz osam normalnih faza
-aktivno krvarenje
-euforija
-jurnjava
-samo rad,bez igre
-posleljubavni jadi
-samouverenost
-depresija posle uspeha
-traganje za svojim pravim ja
-živeti i voleti posle razvoda
CENA 350 DINARA

23176) SOS ZA TINEJDŽERE , Ružica Obradović , Kreativni centar  Beograd 2006 , odgovori na pitanja koja prate odrastanje Ilustrator: Dobrosav Bob Živković; U svim periodima života, a posebno onda kada si mlad, postoje problemi koji te zaokupljaju i muče, a koji ti se čine toliko velikim, teškim i nerešivim da zbog toga o njima nikome i ne govoriš. Međutim, iako ti sada ne izgleda tako, problemi mladosti su rešivi i nijedan nije toliko veliki i složen da ga znanje i iskustvo ne mogu rešiti. Uostalom, ako potražiš, uvek ćeš naći nekoga ko ti može pomoći. Zaviri u knjigu. Neki odgovori su već spremni. ključne reči: Adolescenti , Socijalizacija , Dečja psihologija , Socijalizacija ličnosti , Psihologija adolescencije mek povez, ilustrovano,ćirilica, 108 strana, odlično očuvano , Format 17 x 24 cm , CENA 350 DINARA

23181) KAKO IZBEĆI I SAVLADATI BRAČNU KRIZU , Milan Savić , Dečje novine Gornji Milanovac 1990, od izbora partnera do uspešnog braka, mek povez ,latinica , 240 strana CENA 350 DINARA

23182) POLJUBAC U DOBA KULIRANJA , Zorica Tomić , Narodna knjiga Alfa Beograd 2007 , Sa kojom poznatom ličnošću biste se najradije ljubili, sa kim se ne biste poljubili, ima li ljubavi bez ljubljenja, šta može da zameni poljubac, koja su oralna zadovoljstva i kakav sve može prvi poljubac da bude, su samo neka od pitanja koja u svojoj novoj knjizi postavlja Zorica Tomić. Ona je diplomirala filozofiju u Beogradu, gde je i doktorirala 1996. Radi kao vanredni profesor na Filozofskom fakultetu gde predaje Kulurologiju i Komunikologiju, a na fakultetu političkih nauka je jedno vreme predavala i predmet Javno mnjenje. Učesnica je brojnih tribina i okruglih stolova, član redakcije časopisa Kultura i autorka bestseler knjige Muški svet. Sve ovo je više nego odlična preporuka za njenu novu knjigu POLJUBAC. ključne reči: Komunikacija , Međupolni odnosi , Moral i društvo , Društvene komunikacije , Sociologija komunikacije , Seksualna psihologija , Psihologija polova , tvrd povez , POTPUNO NOVO, zaštitni omot,latinica, 223 strane, CENA 250 DINARA

23185) KAKO PREŽIVETI ALKOHOLIZAM MUŽA , Dr Žarko Delević , Eksportpres Beograd 1988, socijalno psihijatrijski aspekti alkoholizma, Knjiga proučava problem supruge alkoholičara koji u konceptu grupne psihoterapije prerasta u aktivan činilac lečenja. Celokupan alkoholizam tretira se kao problem grupe a ne pojedinca. Psihoterapiju ostalih članova porodice alkoholičara autor zove delom "suvog pijenja". mek povez,latinica,103 strane, CENA 250 DINARA

23186) STRES , Dušan Kosović , Univerzitetska riječ Nikšić 1987 , temeljna studija o stresu, njegovim uzrocima i posledicama. Kosovićevo ogromno iskustvo i znanje pretočeni su u ovu jedinstvenu studiju. ompleksno delo u kome se pokazuje kakostresna situacija postaje svakodnevna čovekova pratilja i egzistencijalna zamka.Autor smatra da saznanje o bolesti može da postane značajan preduslov za njeno uspešno sprečavanje. Kao iskusan psihoanalitičar, Kosović se založio protiv svih predrasuda u razumevanju stresa, a naročito onih koje umanjuju terapijski ishod.
mek povez, latinica , 167 strana CENA 400 DINARA

23188) PSIHOLOGIJA školski leksikon ,Prof.  Mira Čudina i Prof. Josip Obradović , Panorama Zagreb 1965, tvrd povez, očuvano,latinica,303 strane, CENA 300 DINARA

23292) PANIČNI POREMEĆAJ I AGORAFOBIJA terapijski vodič , Milan Latas , Zavet Beograd 2004 , "Ova knjiga zadovoljava potrebu za gotovo svim relevantnim informacijama o paničnom poremećaju i agorafobiji. Mada je pre svega namenjena psihijatrima i kliničkim psiholozima koji se u svojoj praksi sreću sa pacijentima obolelim od ovog učestalog poremećaja, ona će zahvaljujući pristupačnom stilu sigurno da koristi i zainteresovanim i edukovanim laicima. U tom smislu, verujem da će ova knjiga potvrditi tezu da pacijenti vole da čitaju knjige namenjene njihovim terapeutima.
Posebnu vrednost ove knjige predstavlja kombinovani akademsko-praktični pristup. Uveren sam da će ona dobro da posluži čitaocima koji ele da saynaju detalje o dostignućima na planu etiološkog razumevanja paničnog poremećaja i agorafobije, baš kao i onima koje primarno zanimaju praktični aspekti, na primer, kako se koriste lekovi i kako se sprovodi kognitivno-bihejvioralna terapija. Zbog toga knjigu vidim kao vodič kroz oblast koju nije jednostavno predstaviti: ovakav vodič ne pojednostavljuje niti mistifikuje probleme kojima se bavi, pa će ispuniti očekivanja čitalaca koji mu pristupaju sa veoma različitim potrebama." - Dr Vladan Starčević mek povez, odlično očuvano, latinica, 199 strana , format 20 x 13,5 cm CENA 500 DINARA

23293) INTIMNO PONAŠANJE , Desmond Moris , Zograf Niš 2005, Knjiga INTIMNO PONAŠANJE posvećena je dodiru između ljudi, koji je danas postao opterećen strahom od blizine i bliskosti sa drugima. Morris otkriva razloge naših gestova i pokreta, potrebu za dodirom ali i zamene za intimnost koja nam sve više nedostaje. U vremenu kada se ljudi udaljavaju jedni od drugih ova knjiga upozorava na značaj svesti o sopstvenim potrebama i strahovima, na značaj intime za čovekov normalan život. Posle čitanja ove knjige možda se više nećemo bojati da druge ponovo nazovemo bližnjima. potpuno novo, mek povez,latinica,289 strana , ISBN: 86-7578-111-3 CENA 400 DINARA

23294) IZA ZATVORENIH VRATA seksualni problemi mladih , Vojislav Jovanović / Marija Jovanović , Dečje novine Gornji Milanovac 1990 , mek povez ,latinica, 248 strana iz sadržaja :  razvoj dečije seksualnosti, homoerotska faza, hetreo faza, masturbacija, menstruacija, CENA 350 DINARA

23639) OSNOVI FIZIOLOŠKE PSIHOLOGIJE , prof. dr T. Cijen , Geca Kon Beograd 1927 , retko antikvarno izdanje, mek povez,ćirilica, ilustrovano sa 28 slika u tekstu ,270 strana  , iz sadržaja : osećaj , asocijacija , radnja , nadražaj , osećaj , osećaji ukusa, mirisa, dosira , temperature i pokreta , osećaji sluha i vida , vremene osobine i ton osećanja kod osećaja , slika sećanja  , ton osećanaj kod predstava , afekti , upoznavanje i asocijacija ideja , sud i zaključak , pažnja, hotimično mišljenje  , poremećeni odnosi i mišljenje , spavanje, hipnoza  , govor, volja... CENA 850 DINARA

23640) SAMOISKAZI KAO SREDSTVA ZA VEŽBANJE MLADEŽI U SAMOPOSMATRANJU , Dr Slobodan Popović , Beograd 1933, prilog psihološkom proučavanju školske mladeži , pedagoška psihologija, veoma retko antikvarno izdanje, sa potpisom i posvetom autora, ćirilica, očuvano, 146 stranaCENA 950 DINARA

23641) PSIHOLOŠKI ZAKONI RAZVIĆA NARODA, Gustav le Bon , Izdanje knjižarnice Zdravka Spasojevića Beograd , Stari Telegraf , bez godine izdanja, retko antikvarno izdanje objavljeno između dva svetska rata , mek povez,ćirilica, VII + 133 strane , Gustav Le Bon ( 1841 -1931 ) , francuski psiholog , sociolog i lekar , jedan je od prvih koji je obrađivao problem masa  sa sociološko-psihološkog stanovišta, sadržaj :
Uvod : moderne ideje o jednakosti i psihološki faktori istorije
I: Psihološki karakteri rasa - duša rasa
II: Granice promenjivosti rasnih karaktera
III: Psihološka hijerarhija rasa
IV:č Postupno diferenciranje individua i rasa
V: Stvaranje istorijskih rasa
VI : Kako se pojavljuju psihološki karakteri rasa u raznim elementima njihovih civilizacija
VII: Kakos e preobražavaju ustanove , religije i jezici
VIII: Istorija naroda kao posledica njihovih karaktera
IX: Primena prethodnih principa na uporednu studiju Sjedinjenih američkih država i špansko američke republike
X: Kkao promena duše rasa menja istorijski preobražaj naroda
XI: Kako se preobražavaju psihološki karakteri rasa - uloga ideja u životu naroda
XII: Uloga religioznih nazora u razviću civilizacije
... CENA 1450 DINARA

23645) PLANIRANJE OBITELJI , Ljiljana Randić /Lidija Andolšek , Otokar Keršovani Rijeka1984 , mek povez, latinica, ilustrovano, 278 strana CENA 450 DINARA

23646) SVAKA ŽENA MOŽE ! , David Reuben , Otokar Keršovani Rijeka 1973 , Ljubavno i spolno zadovoljenje neudate, obudovljene, razvedene i... udate žene , seksualna psihologija, tvrd povez, zlatotisak,latinica,355 strana , Format 16 x 24 , Preveo sa engleskog dr Marijan Košiček CENA 450 DINARA

23648) MANIPULIRANJE MOZGOM , Erwin Lausch , Stvarnost Zagreb 1976 , Činjenica da danas znamo više o svemiru nego o načinu na koji nastaju i razvijaju se naše misli, čvrst je razlog da se savremena nauka ozbiljno pozabavi mozgom i da mu, čak, da prednost pred svim ostalim, također važnim, proučavanjima. Jer, raznolike su mogućnosti moždane mase, opasnosti neizrecivo veće nego od atomske bombe je gledište koje razrađuje i obrađuje autor u ovoj knjizi. tvrd povez,latinica,300 strana , format 13.5x21 cm CENA 400 DINARA

23650) UPOTREBA I ZLOUPOTREBA PSIHOLOGIJE , H.Y. Eysenck , Naprijed Zagreb 1980 , biblioteka Psiha, tvrd povez,zaštitni omot,latinica, 322 strane, CENA 950 DINARA

23655) ANDRAGOŠKA MISAO I PRAKSA , Dragomir Filipović , Kultura Beograd 1997, tvrd povez, odlično očuvano, zlatotisak, ćirilica, ilustrovano, 443 strane CENA 450 DINARA

23657) PERMANENTNO OBRAZOVANJE globalna strategija i model , Dragomir Filipović , Kultura Beograd 1997, tvrd povez, odlično očuvano, zlatotisak, ćirilica, ilustrovano, 368 strana CENA 450 DINARA

23659) OPŠTA ANDRAGOGIJA , Dr Borivoj Samolovčev /mr Hakija Muradbegović ,  Veselin Masleša Sarajevo 1979 , mek povez, latinica, 301 strana CENA 300 DINARA

23661) PROGRAMIRANJE PRAĆENJE I VREDNOVANJE OBRAZOVNO VASPITNOG RADA  , grupa autora, Prosvetni savet SR Srbije Beograd 1980 , mek povez,latinica, 165 strana CENA 450 DINARA

23662) KAKAV VASPITAČ TREBA SAVREMENOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI , grupa autora , Viša škola za obrazovanje vaspitača Šabac 1998 , zbornik radova, mek povez, ćirilica, 113 strana CENA 400 DINARA

23663) PRIRUČNIK ZA IZRADU SREDSTAVA ZA DEČJU IGRU I STVARALAŠTVO , Vukosava Nikolin Nikolić , Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja Beograd 1983 , mek povez ,ćirilica, ilustrovano, 85 strana, CENA 500 DINARA

23667) ŠKOLA I RAZVOJ LIČNOSTI UČENIKA , grupa autora,Viša škola za obrazovanje vaspitača  Šabac 1995, zbornik radova savetovanja psihologa i pedagoga Mačvanskog, Kolubarskog i Sremsakog okruga , vaspitna funkcija škole , razvojni i drugi psihopedagoški problemi učenikamek povez ,ćirilica, 268 strana, CENA 400 DINARA

23671) ŠKOLA I PORODICA KAO AGENSI SOCIJALIZACIJE LIČNOSTI , grupa autora, Valjevo 1997 , zbornik radova sa savetovanja stručnih saradnika u obrazovanju Mačvanskog, Kolubarskog i Sremsakog okruga , mek povez, ćirilica , 283 strane CENA 350 DINARA

23672) PSIHIČKI STRES U VANREDNIM SITUACIJAMA , Milanko Jovićević , Naučna knjiga Beograd 1985 , s posebnim osvrtom na iskustva iz NOR-a , tvrd povez, latinica, potpis na naslovnoj strani, 339 strana CENA 300 DINARA

23678) MLADI PRED BRAKOM , Dr Marijan Košiček , Svjetlost Sarajevo 1986 , mek povez,latinica, 114 strana CENA 200 DINARA

23679) O LJUBAVI MLADIH , Dr Marijan Košiček , Svjetlost Sarajevo 1986 , popularna psihologija, mek povez,latinica, 117 strana CENA 250 DINARA

23680) SEKSOLOŠKI SAVETNIK ZA MLADE , Lizi Bundgard ,Prosvjeta Zagreb 1982,medicinsko pedagoško psihološki priručnik , očuvano , mek povez, latinica,125 strana, CENA 200 DINARA

23681) PSIHOANALIZA I SOCIOLOGIJA , I. Sapir , Svetlost Beograd 1935 , antikvarna brošura, mek povez,latinica, 62 strane, CENA 400 DINARA

23685) OSNOVI PEDAGOGIKE / UVOD U PRIMENJENU FILOZOFIJU , Sergej Josifovič Hesen , Izdanje knjižarnice Jer. J. Dželebdžića  Beograd 1933 , veoma retka antikvarn apedagoška studija, očuvano, mek povez,ćirilica, 392 + X strana , sadržaj :
Piščev predgovor jugoslovenskom izdanju
Uvod. Problem pedagoške nauke.Prethodna definicija obrazovanja i pedagogike
Ideal slobodnog obrazovanja
Disciplina , sloboda i ličnost. Cilj moralnog obrazovanja
Osnovni stupnji moralnog obrazovanja : stupanj anomije ili teorija pretškolskog obrazovanaj
Stupanj heteronomije ili teorija škole .Ideja radne škole
Autoritet i sloboda u školi .Problem školske samouprave
Problem jedinstvene škole
Stupanj slobodnog samoobrazovanja ili teorija vaškolskog obrazovanja
Cilj naučnog obrazovanja
Sastav naučnog obrazovanja
Teorija univerziteta
Problem nacionalnog obrazovanja
Problem fizičkog obrazovanja. Teorija obrazovanja i psihofizička tehnika. Završna definicija pedagogike i obrazovanja
 CENA 850 DINARA

23686) PEDAGOGIKA I DEMOKRATIJA , Džon Duji, Geca Kon Beograd 1934, Uvod u filozofiju vaspitanja, tvrd povez, ćirilica, dimenzije 20 x 14 cm , 592 strane, CENA 750 DINARA

23686) PEDAGOGIKA I DEMOKRATIJA , Džon Duji, Geca Kon Beograd 1934, Uvod u filozofiju vaspitanja, tvrd povez, ćirilica, dimenzije 20 x 14 cm , 592 strane, CENA 750 DINARA

23881) IZABERI ŽIVOT  kognitivna terapija suicidnosti , Tomas Elis, Kori Njuman , Psihopolis institut Novi Sad 2009 ,
Knjiga koja o samoubistvu i sklonosti ka samoubistvu govori otvoreno i bez mistifikacije proizašla je iz izjave jednog pacijenta koji je, u pokušaju da objasni kako izgleda biti suicidan, uzviknuo: "To je kao da želim da budem mrtav, ali ne zauvek!" - navode u uvodnom tekst autori dr Tomas E. Elis, vodeći autoritet u primeni kognitivno bihevioralne terapije u radu sa ljudima sklonim samoubistu i dr Kori Njuman, terapeut, supervizor, predavač i autor nekoliko knjiga. Ta izjava, po njima, sadrži suštinu kontradiktorni osećanja koje ljudi doživljavaju kada se pojave misli o suicidu, jer ideja o oslobađanju od briga i jada može biti vrlo zavodljiva. Ipak, smrt je drastično - i odveć trajno - "rešenje".Ovo je knjiga za ljude koji su razmišljali o samoubistvu, ali i za one koji ih vole. Za one čiji je emocionalni ili fizički bol bacio toliku senku na njihov život, smrt je počela da deluje primamljivo, a samoubistvo jedino rešenje. Doktori Elis i Njuman nude svetlost na kraju tunela - pristup u knjizi je zasnovan na čvrstim temeljima istraživanja koje ukazuje na uzroke depresije i suicidnosti, a primena principa koje navode autori pomaže da se preokrene očaj, dajući im nadu. Iako je ovo knjiga o samopomoći namenjena je i profesionalcima. ključne reči: Samoubistvo , Psihijatrija , Psihopatologija , Emocionalni poremećaji POTPUNO NOVO, mek povez ,latinica, 271 strana CENA 750 DINARA

23884) PSIHOLOŠKI SPISI , Maksim Arer , Plato Beograd 2002 , Priređivanjem `Psiholoških spisa`, Marić je uistinu otkrio Arera kao pisca i psihologa, pionira eksperimentalne psihologije kod nas (čija biografija i dalje ostaje dobrim delom nepoznata). U Vuntovom krugu napisao je disertaciju o opažanju dubine, koja se sada javlja i na našem jeziku. Svedočanstvo je to o učešću našeg istraživača u počecima eksperimentalne psihologije, odvajanja psihologije od filozofije i o širenju antimetafizičkog duha i u našu sredinu. Arerov primer pokazuje da je mlađa generacija filozofa oko Velike škole podržala nove tendencije u nauci i filozofiji. iz sadržaja :
O značaju konvergentnih i akomodacionih pokreta za opažanje dubine
Samoposmatranje i eksperiment u psihologiji
Prilog k istoriji eksperimentalne psihologije
bibliografija radova
NOVO, mek povez ,ćirilica, 200 strana, format 13x20 cm ISBN: 86-447-0063-4 CENA 350 DINARA

23885) KREATIVNI PROCES I PSIHOANALIZA , Zvonko Džokić , Dereta Beograd 2007 , Cilj ove knjige je uglavnom usmeren na davanje originalnog doprinosa jedinstvenom, specifičnom polju ljudske komunikacije i postojanja, koje povezuje kreativni proces, s jedne strane, i psihoanalizu, s druge strane.
Eseji o kreativnom procesu i psihoanalizi, koji čine ovu knjigu, nastajali su jedan za drugim u opusu dvanaestogodišnjeg istraživanja. Počeli su sa istraživanjima utora kao što su Frojd, Jung, Kris, Vigotski, Ajsler, Jerotić i drugi. Zatim su postali reprezent autorove obuzetosti potrebom da saopšti sopstvena iskustva poniranja u dubine i nijanse ovog područja. POTPUNO NOVO , mek povez, latinica, 131 strana , ISBN: 978-86-7346-616-3 CENA 300 DINARA

23886) METATEORIJSKI PSIHIJATRIJSKI OGLEDI , Aleksandar Damjanović , Draganić Beograd 2004 , uporedna analiza nekih graničnih pitanja iz oblasti filozofije, psihijatrije i psihologije , Autor u knjizi analizira granična pitanja iz oblasti filozofije, psihijatrije i psihologije - o psihologiji i filozofiji zla, o dilemama vezanim za pitanje odnosa između polova, o ontologiji i psihologiji pesimizma, o dijalektici usamljenosti...
Knjiga dr Damjanovića izraz je visokog dometa intelektualne znatiželje i temeljne informisanosti o nekim najpoznatijim, a za problem relevantnim, filozofskim tekstovima 19. i 20 veka, uključujući i dela antičke filozofije. POPTUNO NOVO, mek povez,ćirilica, 285 strana , ISBN: 86-441-0544-2 CENA 350 DINARA

23982) ALFRED ADLER  KOMPLET U 6 KNJIGA , Matica srpska Novi Sad 1984 ,tvrd povez,izuzetno očuvan, latinica,komplet se sastoji iz sledećih 6 naslova:

1 ) SMISAO ŽIVOTA , 479 strana
2 ) O NERVOZNOM KARAKTERU , 318 strana
3 ) INDIVIDUALNA PSIHOLOGIJA , 473 strane
4 ) POZNAVANJE ŽIVOTA , 165 strana
5 ) PSIHOLOGIJA DETETA , 330 strana
6) POZNAVANJE ČOVEKA , 284 strane
CENA 4800 DINARA

24310) FAKTOR EMOCIONALNE ENERGIJE , Mira Kiršenbaum , Beoletra Beograd 2008 , Želite li da imate više energije? Da li ste često umorni, čak i posle dobrog noćnog sna? Ima li dana kad jednostavno ne možete da se pokrenete... kad se jednostavno osećate jadno?
Ako je tako, niste jedini. Patite od emocionalnog umora - tog previše čestog pratioca našeg grozničavog savremenog života. Na osnovu iskustva psihoterapeuta i istraživača dugog preko dvadeset pet godina. Mira Kiršenbaum razvila je smeo novi program da bi vam pomogla da povećate koeficijent svoje unutrašnje energije i održite ga visokim do kraja života. U ovoj knjizi otkrićete dvadeset pet tajni za vitalan, srećan i nadom ispunjen život kakav zaslužujete, tako što ćete stvarati energiju kakvu vam ne mogu dati nikakve pilule, sklekovi niti energetski napici... onu vrstu energije koja pritiče u pomoć kad vaš organizam dosegne svoj limit. Ona se zove emocionalna energija. Uspešni ljudi koji imaju mnogo energije naučili su kako da je kontrolišu - a sada to možete i vi, uz pomoć tajni iz ove upečatljive knjige koja može da vam unapredi život. Otkrićete:

• Kako da ustanovite da li patite od emocionalnog umora
• Dve jednostavne stvari koje možete da učinite da biste tešku situaciju pretvorili u onu koja vam daje energiju
• Kako da eliminišete toksične veze -s prijateljima, rođacima i saradnicima
• Terapiju uz pomoć rokovnika, da biste imali više slobodnog vremena,
a ipak uspeli da uradilte sve što treba
• Dijetu uz pomoć emocionalne energije kako da skinete suvišne kilograme i više ih nikad ne vratite
• Pored toga još mnogo saveta, načina i tehnika koji će vam pomoći da dobijete veće količine emocionalne energije, i to već danas!
mek povez, latinica, 375 strana , CENA 450 DINARA

24312) NOVI SAMERHIL , Aleksandar Saterlend Nil , Kairos Sremski Karlovci 2000 , Knjiga Novi Samerhil sadrži Nilov pogled na pedeset godina rukovođenja pionirskom samoupravnom slobodnom školom Samerhil. Aleksander Saterlend Nil imao je trideset sedam godina kada je 1921. osnovao svoju školu. Među prosvetnim pionirima izdvajao se po tome što je bio više zaokupljen “psihologijom” nego “obrazovanjem”. Osnovao je najstariju samoupravnu školu na svetu koju je smatrao terapeutskom školom za normalnu decu. Cilj je bio da se detinjstvo i rana mladost iskoriste za potpuno emocionalno sazrevanje i razvijanje ličnosti. NOVO, tvrd povez ,ćirilica, 339 strana, CENA 500 DINARA

24314) LEPA UMETNOST USPEHA , Džejmi Anderson, Jurg Rekhejnrih i Martin Kap , Mono i manjana Beograd 2011 , - Saznajte kako vam Madona i Demijen Herst mogu pomoći da postanete izuzetan menadžer.
Naučite šta znači biti kreativan – da li menadžer nužno mora biti umetnik?
Učite od velikih umetnika kako da postanete izvrsni menadžeri.

Lepa umetnost uspeha pokazuje kako su saveti pop zvezda poput Madone ili umetnika Demijena Hersta dragoceni za podsticanje inovacije, konkurentske prednosti, liderstva i niza drugih važnih pitanja iz oblasti poslovanja.
Uz obilje kontroverznih ideja, fascinantnih činjenica i sjajnih primera, Lepa umetnost uspeha daje poslovne lekcije koje će vas podstaknuti da što pre počnete da ih primenjujete.
Inovacije su nezaobilazna tema za menadžera 21. veka. Sada je trenutak da počnete da učite od onih koji su ih primenjivali vekovima, a to su umetnici. Pitate se kako vaša firma može da održi konkurentsku prednost? U ovoj knjizi se sugeriše da potražite savet od najuspešnijih umetnika od kojih ćete naučiti kako da osmislite strategije za uvođenje inovacija i kreativnosti u vaše poslovanje.
Ova knjiga je sasvim nov ali i zabavan uvod u ključne strategije za uspešno uvođenje inovacija u poslovanje. Autori analiziraju uspeh umetnika kroz prizmu teorije menadžmenta i postavljaju pitanje šta je to što menadžeri mogu da nauče od umetnika. Oni pokazuju da su prave lekcije za menadžere sadržane u pričama o uspehu Jozefa Bojsa, Madone, Pabla Pikasa i drugih, a videćete i da mnoge od njih mogu da se primene baš u vašoj firmi.
POPTUNO NOVO , mek povez, latinica, 252 strane , ISBN: 978-86-7804-396-3 Format: 140mm x 205mm CENA 450 DINARA

24316) KAKO GOSPODARITI SOBOM pomoću svesne autosugestije , Emil Kue , Beoknjiga Beograd 2007 , Fenomen velikog interesovanja za, može se reći, kultnu knjigu KAKO GOSPODARITI SOBOM može se razumeti ako se razume suština njene postavke – da možemo i sami sebi pomoći. To Kue nadahnuto i uverljivo, kroz desetine autentičnih primera izlečenja iz svoje bogate prakse, dokazuje. Kue na jasan i jednostavan način, ne ulazeći u komplikovano i nepotrebno teoretisanje, tumači svoju metodu korišćenja svesne autosugestije. Iako se metoda nastala pre sedam decenija može savremenom čitaocu učiniti naivnom ona to nije jer savremena medicina, a posebno moderna psihosomatska medicina, koja u poslednjih dvadeset godina doživljava buran razvoj, kao svoje osnovne postulate koristi upravo Kueove teze o uticaju svesti na vegetativni nervni sistem. Kako to naš narod voli da kaže »sve iz glave polazi«. Posebna vrednost ove knjige, kao retko koje, je njena poruka nade i optimizma, poruka vere u čoveka i njegovu moć da sopstvenim nastojanjem i snagom utiče na kvalitet vlastitog življenja.
POPTUNO NOVO , mek povez, latinica, 125 strana CENA 350 DINARA

24317) UPOZNAJ SAMOG SEBE , Dr Boško Jovičić , Legenda Čačak 2002 , Knjiga dr B. Jovičića je neobična i izazovna. Neobična jer je malo stručno-popularne literature sa temom kako sačuvati i odbraniti lični identitet. Izazovna je jer nudi rešenja za mnoge enigme problematičnog življenja. novo, mek povez, ćirilica , 149 stranaCENA 250 DINARA

24318) VRAGOLASTI VUDU SEKS , Ketlin Šarlot , Leo commerce Beograd 2008 ,

Ova knjiga o seksu i ljubavnim vezama je posebna. Ona je u isto vreme i šaljiva i ozbiljna. Ona se na šaljiv način bavi ljubavnim činima, seksualnom magijom i informacijama o seksulanoj slobodi.
Kakav koncept za roman!
Radeći kao tantrički instruktor, savetujem ljude da se vrate načinu na koji razmišljaju početnici. Uđite u spavaću sobu bez ikakvih očekivanja. Budite otvoreni za sve što se dešava.
Razigranost može da osnaži vašu seksualnost, a to je upravo ono što je potrebno. Na kraju krajeva, ljudska seksualnost na svojim plećima nosi jako puno tereta.
Vekovima nas uče da se borimo protiv svojih tela. Ispunjeni smo stidom zbog naših tela. I osećamo krivicu zbog toga što žudimo za čulnim i seksualnim zadovoljstvom. Kako uopšte možemo da funkcionišemo u takvoj vrsti šizofrenije? Istini za volju, ni ne možemo.
Zar nismo nastali iz seksualne energije? Zar nije seksualna energija ono što se pretvara u ljubav? Ako smo protiv seksa, kako će se ljubav ikada razviti? Mi obično ne vidimo ono što je očigledno: da se borimo protiv svoje sopstvene energije. Uče nas „seks je greh.“ Stoga i osećamo ovaj duboki unutrašnji konflikt, istovremeno se borimo protiv svog seksualnog poriva, ali i volimo.
S obzirom da se kao ljudska bića nikada ne možemo odvojiti od seksa, s obzirom da smo rođeni iz njega i da on predstavlja primarnu životnusnagu svih nas, zar ne treba da izađemo iz tog sukoba? Zar ne treba da fokusiramo svoju energiju i pažnju na bavljenje onim što nam je dato kako bi se usaglasili sa svojom prirodom?
Ja kažem da treba. Kažem, hajde da posmatramo sebe onakvima kakvi zaista jesmo. Hajde da otkrijemo tajnu koju svet pokušava da sakrije od nas. Mi smo seksualna bića, pa bi to mogli i da priznamo.
Umesto da budemo opsednuti seksom zbog toga što smo primorani da ga potiskujemo kako bi funkcionisali u ovom svetu, zašto se njime ne bi poigrali? Kada jednom spoznamo da on predstavlja našu pravu prirodu – osnovu celokupnog života, celokupnog stvaranja – možemo li molim vas da odbacimo ludilo, opsesije i da se samo zabavljamo? Možemo li da odbacimo mržnju prema našim predivnim telima i da naučimo da uživamo u njima punim plućima?
Vragolasti Vudu seks je baš ono odakle treba početi.
U svojoj knjizi kažem: „Biti intiman sa drugom osobom, prvo i pre svega, podrazumeva usaglašavanje sa sopstvenim emotivnim i fizičkim potrebama. To nije beznačajan zadatak, već je od suštinske važnosti. Da bi od sebe došli do sebe potrebni su vam vreme, hrabrost i opraštanje. Ako želite seksualno naelektrisanu i zaista intimnu ljubavnu vezu, treba da počnete da oslobađate seksualnu energiju koja obitava u vama.“
Ovde, u knjizi Vragolasti Vudu seks, možda možete da pronađete neke odgovore koji će odblokirati vašu vitalnu životnu snagu, energiju koja vam je rođenjem pripala. Možda će te početi da se smejete i igrate onime što je u samoj vašoj srži. Pronaćićete magična oruđa koja će vas učiniti dopadljivijim i sebi i drugima. Prihvatićete svoje telo i ljupku, sočnu, seksualnu energiju koja protiče kroz vas. Ludilo!

O Autoru

Ketlin Šarlot je terapeutkinja, isceliteljka i savetnica za veze koja živi u Engleskoj. Bavi se magijom još od detinjstva, a za Vudu se zainteresovala kasnih 1990-ih godina kada je sa prijateljicom posetila ostrvo Haiti. U Englesku se vratila u januaru 2000. godine, a s obzirom da se upoznala s isceljujućim veštinama vudua i sama je postala vudu praktičar. Ona danas kombinuje psihologiju, savete vezane za međuljudse odnose i tradicionalnu magiju kako bi pomogla klijentima da pronađu, zadrže i napuste ljubav – na vudu način.
NOVO ,mek povez, latinica, ilustrovano, 329 strana CENA 350 DINARA

24326) NEUROTSKI SINDROMI , Ivan Nastović , Dečje novine Gornji Milanovac 1984, lečenje neuroza, mek povez, zaštitni omot ,latinica,očuvano, 368 strana, CENA 450 DINARA

24327) DEPRESIJA BOLEST DANJAŠNICE , Dr Raphael Lenne , Zagreb 1982 , mek povez,latinica, 191 strana, nekoliko strana podvlačeno, CENA 300 DINARA

24328) PRAKTIČNI PRIRUČNIK IZ PSIHIJATRIJE , Pavle Popović / Jadranka Đorđević , Elit Medica Beograd 1997 , mek povez, latinica, 216 strana, podvučeno par rečenica, CENA 300 DINARA

24333) ŠKOLA bez dlake na jeziku , Jasminka Petrović , Kreativni centar Beograd 2000 , Knjiga o školi koja će vas nasmejati, čak i ako se đačkog doba prisećate sa tugom (u tom slučaju, nasmejaće vas do suza). U reči i slici, škola je i starijim i mlađim čitaocima predstavljena onako kako zaista izgleda. Bez dlake na jeziku. ključne reči: Školstvo , Obrazovanje , Nastava , Pedagogija , mek povez, ilustrovano u boji, dodatak poster, latinica, 78 strana , CENA 280 DINARA

24334) RAZVOJ GOVORA KOD DETETA , grupa autora , Zavod za udžbenike Beograd  1997 , mek povez, latinica, ilustrovano, 221 strana, CENA 350 DINARA

24335) UČENJE U NASTAVI I NJEGOVI EFEKTI , Radisav Ničković , Beograd 1968 , mek povez, ilustrovano, latinica, 190 strana CENA 250 DINARA

24336) ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE ŠKOLOM , Prof. dr Branislav Marković , Univerzitet u Kragujevcu / Učiteljski fakultet u Užicu 1998, tvrd povez,zaštitni omot, zlatotisak, odlično očuvano, s apotispom i posvetom aautora, ćirilica, 334 strane , CENA 500 DINARA

24337) DROGA I MLADI , grupa autora, Privredna štampa Beograd 1980 , zbornik radova, tvrd povez,zaštitni omot,očuvano,latinica, 248 strana, iz sadržaja :
epidemiologija zloupotrebe droga , informisanost i mišljenje omladine o narkomaniji , rehabilitacija i resocijalizacija , rehabilitacija narkomana u uslovima dispanzerskog lečenja , jugoslovensko zakonodavstvo i sprečavanje narkomanije , CENA 450 DINARA

24711) ZAŠTO MUŠKARCI VOLE KUČKE , Šeri Argov, Laguna Beograd 2008 , Knjiga Šeri Argov Zašto muškarci vole kučke pruža jedinstven odgovor na pitanje zašto muškarce privlače jake žene koje imaju stav. Uz mnogo sočnih detalja, ovaj realistični vodič otkriva zašto je jaka žena poželjnija od one koja uvek govori „da, dragi“ i rutinski se žrtvuje. Autorka pruža upečatljive odgovore na pitanja koja žene često postavljaju:

Zašto su muškarci u početku tako romantični, i zašto se kasnije promene?
Zašto muškarci shvataju fine devojke zdravo za gotovo?
Zašto muškarac poštuje ženu koja drži do sebe?
NOVO, mek povez, latinica, 244 strane , format 13 X 20 cm CENA 450 DINARA

24712) RIBE , Dr Stiven S. Landin , Heri Pol i Džon Kristensen , Mono & Manjana Beograd 2002 , izvanredan način za podizanje morala i popravljanje rezultata , popularna psihologija , tvrd povez,zaštitni omot,latinica, 96 strana CENA 250 DINARA

24916) ENCIKLOPEDIJA PSIHIJATRIJE , Antoan Poro , Nolit Beograd 1990 , tvrd povez, očuvano , zlatotisak, format 17 X 24 cm , , XV + 725 strana, latinica, CENA 2700 DINARA

25189) POMOĆ osnovna ljudska dilema , Garet Kajzer , Narodna knjiga Alfa Beograd 2007 , To je primarni povik, prva reč u željenoj reklami, poslednja reč na tulbanu kompjuterskog ekrana. Pesma Bitlsa, molitva bogovima, razlog zašto tipičan Amerikanac upire prstom u vas. Ono što dobijamo u maloj količini, ono što bismo mogli koristiti malo više, ono što smo samo pokušavali da uradimo kada nas strašno pogrešno shvate. Bez čega će nam biti savršeno dobro, hvala lepo.
To nas čini ljudskim bićima. Može nas naterati da patimo. Može nas učiniti uobraženima. Može napraviti svu razliku u svetu. Može da izostane.
U ovoj knjizi Geret Kajzer pokreće pitanje koje mi postavljamo svakog dana i u svakoj vezi koja nas se tiče. Šta se podrazumeva pod tim pomoći? Kada se naša pomoć izjednačava s preprekom? Kada dobijamo manje pomoći-ili više-nego što zapravo želimo? Kada se zavaravamo u ime pomaganje nekome drugom?
Izvlačeći primere iz istorije, književnosti, neposrednih intervjua i ličnih anegdota, knjiga Pomoć nas poziva da razmišljamo šta je na kocki kad god jedno ljudsko biće pokuša da pomogne nekom drugom. Od biblijskog Dobrog Samarićanina do savremenih filantropa, od junačkih žrtava u vreme političkih ugnjetavanja do dilema koje izjedaju u vreme svakodnevnih pritisaka, Geret Kajzer nas vodi na jedno putovanje koje se iznenada daleko prostire, ali nikad dalje od mesta gde živimo. On nas podseća da u našoj neprestanoj potrebi da pomažemo, i u našim čestim zbrkama kako i kad da pružimo pomoć, nismo sami.
POTPUNO NOVO , tvrd povez , latinica, 284 strane , CENA 450 DINARA

25191) JUNG I KULT , Soni Šamdasani , Narodna knjiga Alfa Beograd 2005 , K.G. Jung i osnivanje analitičke psihologije , Ova knjiga se bavi uzrocima koji su naveli Junga da 1916. godine u Cirihu osnuje Klub analitičke psihologije. Jedan od vodećih stručnjaka za Junga, Soni Šamdasani, daje pregled kontroverzi koje su zatim nastale i govori o tome kako su Jungovi sledbenici preoblikovali njegove zamisli. Autor daje svoj sud o optužbi da je Klub analitičke psihologije po svemu osim po imenu bio sektaško udruženje utemeljeno na samoidentifikaciju Junga. Novi Jungovi spisi, od presudnog značaja za ovu problematiku, ovde se objavljuju prvi put. Istraživački posao  koji je preduzeo autor pokazuje da je optužba bila pogrešna I da je nastala usled zamene identiteta.
Kada je reč o Jungovim namerama i ambicijama u vezi sa psihologijom, Šamdasanijeva knjiga postavlja stvari na njihovo pravo mesto. Ona je neizbežno štivo za svakoga ko prati savremene rasprave o valjanosti analitičke psihologije i novih verskih pokreta, a njom se izražava I zabrinutost povodom sve veće institucionalizacije psihoterapije uopšte. POTPUNO NOVO , tvrd povez , latinica, 152 strane , CENA 450 DINARA

25192) DRAMA I PSIHA teorija i praksa scenske psihoterapije , Siniša Nikolić / Marija Čiček / Željko Borovečki , Nolit Beograd 1990 , psihološka biblioteka, mek povez, očuvano,latinica, 255 strana , sadržaj : Scenska psihoterapija, Analitička psihodrama, Preliminarni intervju, Scensko-psihoterapijski proces, Tehnike scenske psihoterapije, Obrazovanje za scensku psihoterapiju, Edukacija i supervizija CENA 400 DINARA

25194) O VASPITANJU I NASTAVI , N.K. Krupska , Znanje Beograd 1949 , pedagogija Sovjetskog Saveza , brojni stručni pedagoški članci o radu sa učenicima( umetnilko vaspitanje , o kolektivnom radu dece , kakos e boriti protiv izostajanja i zadocnjivanja , metodika zadavanja domaćih zadataka , čuvaj knjigu ... ) kao i dosta članaka o formiranju komunističke svesti kod dece,  tvrd povez , ćirilica, 368 strana , format 16.5x22 cm CENA 300 DINARA

25196) NAUKA I UMETNOST LJUBAVI , Dr Albert Elis, Jugoslavija Beograd  1969 , Knjiga dr Alberta Elisa `Nauka i umetnost ljubavi` spada u red najboljih bračnih priručnika po zanimljivom i stručnom objašnjavanju mnogih problema koji neposredno utiču na bračnu harmoniju i seksualni život bez osećanja krivice ili straha.
Ova knjiga ima sve kvalitete jednog naučno-popularnog dela čija je svrha da objašnjava, pouči i pomogne. U njoj se otvoreno iznose seksualni problemi savremenog čoveka i daju brojna korisna uputstva kako te probleme treba rešavati. tvrd povez,zaštitni omot, latinica, 318 strana , Format: 13 x 20.5 cm , Prevod: Stevan Peter i Dr Nikola Volf , CENA 350 DINARA

25444) ZNANOST O LJUBAVI Glenn d. Wilson / Chris McLaughlin , Marjan tisak Split 2005 , popularna psihologija, Psiholog Glenn D. Wilson i novinarka Chris McLaughlin ujedinili su se kako bi istražili posljednje međunarodne znanstvene razultate istraživanja ljubavi, seksualnog ponašanja i privlačenja. Otkrivaju opsjedajuće i kontroverzne uvide u razloge i složenost ljudskih emocija, i razlike među ritualima spolnih odnosa muškaraca i žena.
Kako žive sve dulje, jesu li ljudi i manje spremni zadovoljiti se nesavršenim partnerstvom? Hoće li to dovesti do serijskih veza koje će s vremenom zamijeniti doživotnu vezu? Mogu li muškarci i žene ikad živjeti sretni zajedno? odlično očuvano,kao novo ,  mek povez, latinica, 216 strana, format 20 X 14 cm, CENA 400 DINARA

25663)  FROJDIZAM KAO PODVALA , Dr Ratibor M. Đurđević , Ihtis Beograd 2000 , kritika Frojdove psihoanalitičke psihologije , Besmislice i smicalice sekularističke "naučne" psihologije , DEMONSKE BOLESTI U ZAPADNOJ KULTURI Frojd, Marks, Skiner i drugi ogavni pagani , očuvano , mek povez, ćirilica, 300 strana, CENA 750 DINARA

25670) PUT KA VELIČANSTVENOSTI 2 , Robin Šarma , Mono i Manana Beograd 2009 , knjiga druga , Vatrena, inspirativna, provokativna knjiga, prepuna velikih ideja koje svakoga mogu brže dovesti do života kome teži.
Napravite danas veliki skok i naučite da ono što najbolje radite može biti još bolje. „Put ka veličanstvenosti II“ pokazaće vam kako da ostvarite nezamislive rezulate u svim bitnim delovima života, dok istovremeno uživate u vašem životnom putovanju.
Ovaj autor pet internacionalnih bestselera (Kaluđer koji je prodao svoj ferari... ) uz zabavne naslove i nezaboravne anegdote, iznosi svoje znanje koje mogu da koriste svi od običnih radnika do profesionalaca raznih struka, uključujući i korisne savete kako da otkrijete sopstvene talente.
„Iako se Šarma odriče titule gurua, teško je ne misliti o ovom direktoru na taj način.“
Pablišers vikli.
„Robin Šarma ima redak dar da napiše knjigu koja će vam zbilja promeniti život.“
Ričard Karlson, autor bestselera Njujork tajmsa
POPTUNO NOVO, mek povez, latinica, 210 strana CENA 500 DINARA

25901) PROBLEMI SA KLINCIMA 300 praktičnih saveta za roditelje , Jerg Zomer / Gerit Kopic , Teovid Beograd 2001 , novo, mek povez , latinica, 218 strana
Imate problema sa klincima?
Ovaj PRAKTIČNI priručnik nudi REALNO UPOTREBLJIVE i PRIMENJIVE, PRAKTIČNE savete za svakodnevne probleme u vaspitanju dece.
Šta da radim kad neće uveče da zaspi?
Kada je dete zrelo za obdanište?
Šta pomaže kada je dete neposlušno?
Kako da odviknem dete od preteranog gledanja televizije?
Kada je vreme za ulazak u svet kompjutera?
Kako da dete naučim lepim manirima?
Kako da sprečim ljubomoru kada se rodi drugo dete?
Kako da reagujem kada se pojavi prvi dečko moje kćerke? bežmo kojekude :)
Kako da sačuvam dete od droge?
Kako da razvijem ljubav prema čitanju knjiga kod svog deteta?
Ovaj sveobuhvatni priručnik opisuje najčešće probleme sa kojima se susrećemo pri vaspitanju dece. Za svaki od ovih problema nudimo na pregledan i razumljiv način razloge za njegovo pojavljivanje i više jednostavnih predloga kako možete da ga rešite.
CENA 300 DINARA


26158) KOD DUŠE , Džejms Hilman , Fedon Beograd 2008 , Džejms Hilman, utemeljitelj arhetipske psihologije, u knjizi „Kod duše”, oslanjajući se na biografske činjenice i autobiografske iskaze izuzetnih ličnosti (Darvin, Fokner, Bergman, Hitler, Kazan, Golda Meir, Ela Ficdžerald i desetine drugih) o svom detinjstvu, roditeljima, prijateljima ili važnim događajima, nastoji da odgonetne šta je to što formira njihov karakter i određuje njihovu životnu putanju.
odlično očuvano, praktično nekorišćeno, mek povez,zaštitni omot, latinica , 458 strana , format 15,5 x 24 cm CENA 1700 DINARA

26159) OSEĆAJNO VEZIVANJE , Nada Polovina , Institut za pedagoška istraivanja Beograd 2007 , teorija, istraživanja, praksa , Monografija dr Nade Polovina predstavlja obuhvatnu studiju o važnom psihološkom konceptu osećajne vezanosti (attachment). U monografiji je (kroz tri celine i 12 poglavlja) ponuđen obuhvatan i sintetički pregled teorije osećajnog vezivanja, kao teorije koja ima široki eksplanatorni domet i put razvoja koji je čini jednom od empirijski najutemeljenijih teorija savremene psihologije. Autorka u proučavanju problema osećajne vezanosti koristi interdisciplinarni i holistički pristup: ne ostaje «zarobljena» u polju samo jedne psihološke discipline, već vešto prepliće znanja i iskustva od domena teorije do primenjene psihologije. Složena materija predstavljena je na razumljiv i razgovetan način, sa bogatim osvrtom na najnoviju literaturi u ovom polju. Knjiga može biti koristan i značajan oslonac svima koji ulaze u proučavanje ovog fenomena, a nesumnjivo predstavlja i značajan doprinos naučnoj literaturi iz oblasti psihologije na srpskom jeziku. POTPUNO NOVO , mek povez , latinica, 228 strana , format 14 x 22 cm CENA 500 DINARA

26164) ZAVOĐENJE iskušavajte i zadirkujte i mučite svog ljubavnika , Snou Rejven Starborn , Esotheria Beograd 2008 , Počnite tako što ćete postati neodoljivi...
Zatim postavite scenu: boje, mirise, ukuse i igračke koji će ga učiniti podatnim u vašim rukama. Bilo da ga poznajete mesec dana ili deset godina, da ste se tek sreli ili upravo venčali, ova zavođenja prikladna su za svako mesto, svako zadovoljstvo, svako vreme...
Svako zavođenje obuhvata ljubavnu pesmu, šemu boja, miris koji ćete spremiti i ukusna jela koja ćete poslužiti, kao i aktivnost koja je osmišljena da vas oboje opusti i oraspoloži za ljubav.
Knjiga obuhvata: neophodna uputstva za ormarić s rubljem; načine da se fizički i emotivno pripremite za veče; šta treba da poslužite u ključnom trenutku; kartu boja za raspoloženje koja će vam pomoći pri izboru odeće; vežbe za podsticanje seksualne energije; aromaterapiju za svako zavođenje; vodič za bar i recepte za mešanje pića; recepte za jela sa afrodizijačkim dejstvom; vrelu poeziju da namamite vašeg odabranika; šta treba da poslužite sledećeg jutra...
Nikada više nećete biti u situaciji da ne znate kako da napravite čaroliju... ključne reči: Seksualnost , Međupolni odnosi , Popularna psihologija , POTPUNO NOVO, mek povez, ilustrovano, latinica, 249 strana CENA 500 DINARA

26167) HAŠIŠ OPASNA BILJKA , Bodler, Krouli, Regardije , Esotheria Beograd 2007 , Psihologija psihodeličnog iskustva , Knjiga sadrži nekoliko autorskih dela o psihološkim, psihodeličnim i vizionarskim efektima i opasnostima konzumiranja hašiša:uvod Izraela Regardijea „Pokreni kamen“, „Farmaceutsku studiju“ doktora Vineraja, „Psihologija hašiša“ Alistera Kroulija, „Poemu o Hašišu“ Šarla Bodlera i „Konzument hašiša“ H. G. Ladloua.
Kroz ovu intrigantnu studiju se provlači eruditski osvrt na upotrebu ove biljke u svetskim duhovnim, religioznim, obrednim i mističkim tradicijama (na primer, u Aziji), lična iskustva autora na dostizanju viših stanja svesti, kao i opasnostima koje krije ova široko korišćena biljka u celom svetu.
POTPUNO NOVO, mek povez, latinica, format 14 x 20 cm, 231 strana CENA 550 DINARA

26284) MUŠKARCI SU SA MARSA  ŽENE SU SA VENERE , Džon Grej , Esotheria Beograd 1996 , Praktični vodič za uspešne odnose sa suprotnim polom
Svetski bestseler, prodat u 10 miliona primeraka, praktični priručnik popularne psihologije o međusobnom razumevanju i odnosima polova, čuvenog američkog psihoterapeuta, koji je u knjige pretočio svoje bogato iskustvo (u toku prethodnih 20 godina kroz njegove seminare je prošlo preko 10000 parova).
Knjiga je pisana krajnje jednostavnim jezikom i stilom, zabavno, šarmantno, jasno i popularno - priča o Marsovcima i Venerijankama koji se na planeti Zemlji svađaju, vole i stvaraju čovečanstvo. Čudesno rasvetljava žensku psihologiju! Knjiga o svakome od nas! mek povez, pisano hemijskom olovkom po naslovnoj korici , tekst knjige čist i bez pisanja i podvlačenja , 285 strana CENA 200 DINARA

26286) PROSUĐIVANJE LJUDI , Donald A. Laird / Eleanor C. Laird , Panorama Zagreb 1966 , biblioteka Psihologija rada ,iz sadržaja :  Način prosuđivanja ljudi, Kako se ljudi razlikuju, Distribucija sposobnosti, Snaga uma i inteligencije, Inteligencija u privatnom i poslovnom životu, Povećanje inteligencije... tvrd povez, latinica, 310 strana , CENA 450 DINARA

26407) INTIMNA ISTORIJA POLJUPCA , Džuli Enfild , Geopoetika Beograd 2007 ,   Jedan poljubac - hiljadu priča
Sve počinje poljupcem.Rađamo se u prvom poljupcu svojih roditelja, a naša najranija sećanja jesu sećanja na majčine nežne poljupce. Od svih poljubaca koji slede, nijedan nije intenzivniji od prvog romantičnog poljupca. Tokom celog života ljubi nas sudbina, ljubav. Učimo da usnama oblikujemo svoje najstrastvenije želje.Ono što u ovoj knjizi istražujem jesu poreklo i alhemija poljupca, razlika u poljupcima od jedne do druge kulture, njihove duhovne dimenzije, njihove erotske dubine, njihova umetnička primamljivost, njihov jezik, njihova magija."Džuli EnfildDa li je poljubac samo poljubac?Delom romantično razmišljanje, delom kulturološko istraživanje, Intimna istorija poljupca obogaćuje razumevanje jednog od najtrajnijih užitaka. Džuli Enfild vodi čitaoce na putovanje po svetu, od preistorije do danas, „hvatajući“ najizazovnije poljupce u slikarstvu, književnosti, filmu i fotografiji. Autorka istražuje kako se sva čula pojačavaju i objedinjuju u misteriji poljupca, otkrivajući ponekad začudnu hemiju u pozadini želje.
POTPUNO NOVO, mek povez, latinica, 212 strana, 15,5 x 23,5 cm CENA 450 DINARA

26409) MISLITE LJUBAV , Dženi Her , LIB d.o.o. Novi Sad 2005 , knjiga o čudesnoj složenosti ljubavi i o predivnoj moći ljubavi, uma, tela i duše. Ona govori o našoj ljubavi prema sebi i prema drugima, prema našoj planeti i bićima s kojima je delimo.
"Mislite ljubav" objašnjava na koje sve oblasti ljubav može da utiče i mnogobrojne načine na koje se iskazuje.
Dženi Her piše o misteriji i životvornoj ljubavi kao i o praktičnim stvarima koje će vam pomoći da volite i dozvolite sebi da budete voljeni. mek povez, odlično očuvano, latinica, 171 strana CENA 300 DINARA

26410) 101 SEKSUALNA FANTAZIJA I IGRA , Sofija Kapablanka , IPS Beograd 2009 ,
101 način da pronađeš pravo uživanje.

Ovaj priručnik koristi erotsko znanje Kama Sutre unoseći pored toga mnoga druga koja su se usavršila u sledećim generacijama. Uz njega se može potpuno uživati u seksu, od prvih poljubaca i zagrljaja do mnogo više obavezujućih aktivnosti, kao što su eksperimentisanje različitim fantazijama, najsmelije poze za koitus ili bezobrazne igre kod kojih će svaki par odlučiti gde se nalazi granica.
POTPUNO NOVO , tvrd povez, latinica, ilustrovano u boji,192 strane  format 14,5 x 19,5 cm CENA 650 DINARA

26939) RADOST , Aleksandar Loven , Esotheria Beograd 2007 , popularna psihologija , psihoterapija , Predajte se svom telu i otkrijte radost života !
Loven, čuveni učenik Vilhelma Rajha i osnivač bioenergetike, razotkriva u ovoj knjizi kako da dostignemo prirodno, stanje nalik detetu puno radosti, kroz vežbe koje obnavljaju telesnu vitalnost i oslobađaju energiju potisnutih osećanja.
Koristeći primere kroz četiri decenije kliničke prakse, Loven pokazuje kako se bolna emotivna iskustva – od seksualnog nasilja i straha od umiranja do besa i »slomljenog srca«, koja svako od nas doživi u životu – ispoljavaju u telesnim simptomima.
On zatim upućuje čitaoca kako da sluša i odgovori na jedinstvene signale u telu, koji su unutrašnji krik za slobodom. Posledica toga je dramatično poboljšanje zdravlja koje se ispoljava u širokom spektru ucelovljenja i dobrobiti totalnosti ljudskog bića, uključujući razvoj seksualnog uživanja i vrhunaca duhovnosti.
Radost, vrhunac Lovenovog životnog dela, je čudesno nadahnjujući i transformišući vodič jednog od pionira terapije tela i uma.
POTPUNO NOVO , mek povez, latinica, ilustrovano, 281 strana , format 14 x 20 cm CENA 500 DINARA

26941) SVETOVI ŽENE I MUŠKARCA , Debora Tanen , Esotheria Beograd 2008 , Šta taj stranac na suprotnoj strani kreveta stvarno misli ...
Još jedna fascinantna studija odnosa među polovima, ovaj put iz ženskog pera, doktora nauka i profesora lingvistike, koja se vrlo uspešno upustila u avanturu rasplitanja komplikovanog čvora žensko-muških odnosa. Svako ko želi da razume šta taj stranac na suprotnoj strani kreveta stvarno misli i priča treba da konsultuje ovaj prefinjeni vodič.
Iz sadržaja:
Različite reči, različiti svetovi; "Spusti taj papir i razgovaraj sa mnom!": govor raporta i govor izveštaja; Trač; "Objasniću ti": Podučavanje i slušanje; Društvo i Sukob - Stilovi u razmiricama; Ko prekida? Primeri Dominacije i Kontrole; "Proklet bio ako to uradiš"; "Gledaj me kada ti govorim": Unakrsni govor kroz vekove; Živeći sa asimetrijom: Otvorene linije komunikacije....
POTPUNO NOVO , mek povez, latinica, 263 strane , format 14 x 20 cm CENA 450 DINARA

26945) ŽENSKE SEKSUALNE FANTAZIJE , Keri Šarp , Esotheria Beograd 2007 , Antologija iz celog sveta koja uključuje šokantna i bizarna otkrića, detalje o duboko skrivanoj prirodi ženskog bića - put ka potpunom unutrašnjem seksualnom oslobođenju.
Svako poglavlje obrađuje različite seksualne teme, dok uvod objašnjava te teme i uticaje koji određuju naše najskrivenije misli. Ovo je fascinantan uvid u različitost ženske seksualne mašte.
Stranice koje će vas uvući u čudni svet fantazija:
Privlačnost neznanca: anonimnost zagarantovana; Raskalašna požuda: puritanci i libertinci, fantazije o grupnom seksu; Igra polova, homoseksualnost, transseksualnost; Seksualno pokorna, Lisice, kaiševi..., kazna i svi prilozi koji uz to idu; Voleti sebe bez ostatka: egzibicionizam ili biti obožavan; Zašto su uniformisani muškarci tako privlačni; Potpuni tabu: ljubitelji kože, vampiri, zveri i druga bića...
POTPUNO NOVO , mek povez, latinica, 251 strana , format 14 x 20 cm CENA 400 DINARA

26946) KOJEG JE UKUSA VAŠA LIČNOST ? , Alan Hirš , Esotheria Beograd 2004 , Otkrijte ko ste posmetrajući šta jedete . Senzualno! Intrigantno! Seksi!
Mali kviz ličnosti - šta najviše volite od poslastica: čips, koštunjavo voće, kokice, testa, čokoladu, sladoled....? Zavirite u knjigu i otkrijte: da li ste za život kao žurku, da li ste za novinara ili sportistu, da li ste u vezi sa pravom osobom....
Otkrijte pravog sebe – ili razotkrijte nečije tajne – u ovoj fascinantnom priručniku o hrani koja nas razotkriva. Zasnovano na Hiršovim naučnim istraživanjima, dokumentovanim u dodatku.
POTPUNO NOVO , mek povez, latinica, 230 strana , ilustrovano,  format 16 x 16 cm CENA 400 DINARA

26947) NE GUBITE ŽIVCE ZBOG MALIH STVARI ZA ŽENE , Kristin Karlson , Esotheria Beograd 2007 ,
Jednostavni i praktični načini da radite ono što je najvažnije i da pronađete vreme za sebe
Naslovi iz edicije «Ne gubite živce zbog malih stvari» su internacionalni bestseleri sa preko dvdeset miliona odštampanih primeraka.
Sada Kristin Karlson, koautor knjige «Ne gubite živce zbog malih stvari u ljubavi», pokazuje ženama kako da ne dopuste da ih sitnice nerviraju.
Knjiga otkriva kako da:
Prestanete da uporedjujete sebe sa standardima koje nameću mediji; Sačuvate sopstveno blagostanje; Kreirate uspomene svojoj deci; Ne namećete sebi previše obaveza; Slavite sopstvenu ženstvenost; Na vatru ne treba odgovarati vatrom
Žene danas vode izuzetno ispunjene živote i imaju malo vremena za opuštanje. Ova knjiga im pokazuje kako da pronadju onaj mali mirni kutak u sebi i kako da žive srećnije i smirenije u ovom haotičnom svetu.
POTPUNO NOVO , mek povez, latinica, 310 strana , format 12 x 17 cm CENA 350 DINARA

26950) OSLOBODITE SE STRESA , Katarina Knežević , Esotheria Beograd 2009 , Vodič za prepoznavanje, razumevanje i savlađivanje stresa
Stres se u savremenom životu ne može izbeći - sam po sebi ne može da vas povredi, ali vaša reakcija na stres može. Uz saznanje da imate izbor u kontrolisanju stresa i uz praktična uputstva kako da ga savladate, postaćete energičniji, kreativniji i srećniji.
U knjizi ćete naći praktična poglavlja:   Biti u sadašnjem trenutku,  Vizualizacija uspeha,  Disanje stomakom,  ISHRANA
TEHNIKE RELAKSACIJE:  Meditacija,  Autogeni trening,  Joga, Taj-či-čuan,  Muzika,  Masaža i samo masaža,  DUHOVNOST I STRES
Uz ilustracije date su i vežbe istezanja i vežbe na radnom mestu.
POTPUNO NOVO , mek povez, latinica, 193 strane , format 14 x 14 cm CENA 200 DINARA

26966) RAZVOJ INTUICIJE , Svami Krijananda , Esotheria Beograd 2007
Intuicija, mnogo više od samo „osećaja“ ili nagađanja...
Svakodnevno se suočavamo sa praktičnim problemima ili komplikovanim situacijama za koje ili nemamo dovoljno informacija za racionalno rešenje ili nemamo lak odgovor i pravi izbor. Tada se okrećemo dubljem izvoru u nama: našoj intuiciji. Mnogo više od samo „osećaja“ ili nagađanja, prava intuicija je možda najbitnija – iako često najmanje razvijena – od svih ljudskih sposobnosti.

Ovaj priručnik vam objašnjava šta prava intuicija jeste i odakle dolazi, objašnjava šta je neophodno da je razvijete i daje vam jednostavne prakse koje će vam pomoći da vas intuiticija vodi kroz sva životna iskušenja.
Razvoj intuicije postaje, u dobu u kome živimo, jedan od najbitnijih duhovnih ciljeva, kako čovečanstva u celini, tako i svakog pojedinca.
Čovečanstvo u ovom milenijumu mora da nauči kako da upotrebi intuiciju kao moćno oruđe u spoznaji nematerijalnih duhovnih dimenzija postojanja i kako da uspostavi dublji spoj nauke i duhovnosti.
Svaka individua će, pored ovih uzbudljivih izazova koje neminovni napredak postavlja pred čovečanstvo, morati da kroz intuiciju nauči kako da se, poput holograma i Interneta, poveže sa svim ostalim individuama na duboko nesvesnom nivou. Svako od nas, kao i naša vrsta, na ovaj način putujemo ka ucelovljenju sopstvenog bića.
POTPUNO NOVO, mek povez, latinica,117 strana ,  format 12 x 17 cm CENA 250 DINARA

27312) MOĆI SNA 1 i 2 , Roger Caillois , GZH Zagreb 1983, biblioteka Zora,psihologija, 2 knjige, knjiga 1 : Kineska dijalektika knjiga 2 : San u književnosti ,zbornik tekstova iz književnosti na temu snova, latinica, 111 + 306 strana , Format:19x11 cm , prevod : Gordana V. Popović CENA 850 DINARA

27319) KAKO SE TREBA ODMARATI , Dr Edmund Džekopson , Medicinska knjiga Beograd Zagreb 1972 , Praktičan način da se smanji napregnutost u savremenom životu , OČUVANO, tvrd povez, ilustrovano, latinica, format 15x20.5 cm , 291 strana CENA 350 DINARA

27321) AUTENTIČNA I NEAUTENTIČNA LIČNOST, Rade Bojanović , Prosveta Beograd 1985 , mek povez, latinica, 149 strana , format: 13 x 20 cm , iz sadržaja : mišljenje i identitet, netrpeljivost, sklonost ka slobodi, značenje fabula masovne kulture, ... CENA 300 DINARA

27322) DA ODBACIŠ ŽIVOT ? , E. Ringl , Zagreb 1983 ,refleksije o samoubojstvu ,  biblioteka Oko tri ujutru , mek povez, latinica, 253 strane , format 12 x 20 cm CENA 450 DINARA

27324) OD DRUGE DO PETE , Kornej Čukovski , Zavod za udžbenike Beograd 1986 , Knjiga `Od druge do pete` Korneja Čukovskog danas je već klasično delo u svojoj vrsti. Medjutim, vreme joj nije ništa oduzelo od lepote, značaja i aktualnosti.Krajnji cilj Čukovskog nije bio da zabavi i razgali odraslog čitaoca naivnim i nepogrešivim dečjim komentarom sveta, već da mu otkrije dečji um onako kako se on obelodanjuje u stvaralačkoj upotrebi govora. biblioteka Predškolska pedagogija , mek povez, latinica, 355 strana, ilustrovano, format: 12.5 x 20 cm CENA 350 DINARA

27325) I ŽIVELI SU SREĆNO DO KRAJA ŽIVOTA formula iz bajki za večnu ljubav , Vendi Paris , Esotheria Beograd 2007 , Ne dozvolite ikome da vam kaže da je prava ljubav samo bajka. Možete pronaći romansu vaših snova, i ova knjiga će vam pokazati kako. Ova duhovita i osećajna knjiga pokazuje ženama kako da se usmere na sopstvenu snagu i ličnost, umesto da pribegavaju manipulativnim strategijama za „prizemljivanje“ muškaraca. Savršena protivteža lošim savetima za muvanje koji jednostavno ne funkcionišu, ovaj priručnik današnjoj ženi nudi praktične, moćne savete koji su dokazano efikasni poslednjih 500 godina i do danas su ostali upotrebljivi.
POTPUNO NOVO, tvrd povez, latinica, format 16 x 16 cm CENA 400 DINARA

27326) SEKSUALNE PIKANTERIJE I deo , Alisija Galjoti , Esotheria Beograd 2007 , Knjiga namenjena čitaocima koji žele da otkriju nove poze za intenzivnije uživanje u seksu, tehnike i savete potpuniju predanost partnera jedno drugom.Ova detaljna studija, zasnovana na tekstovima bez lažnih tabua, ima samo jedno za cilj: da vam prenese nebrojene mogućnosti oralnog seksa, jedne od najuzbudljivijijh praksi koja privlači podjednako žene i muškarce, a koje će vam pomoći da svog partnera ili partnerku vinete u najudaljenije orbite ekstaze.
Na stranicama ove knjige ćete naići na položaje poput  Jahanja,  Kočija,  Mačke,  Dominacije,  Poklona, Prepuštanja licem u lice,  i još mnoge druge.
Pišući jasnim jezikom, bez inhibicija, Alisija Galjoti, renomirani stručnjak iz oblasti seksologije, autor brojnih bestselera poput Nove ilustrovane Kama Sutre i drugih seksualnih priručnika, vam otkriva najintimnije tajne oralnog seksa i savete kako da u njemu maksimalno uživate. POTPUNO NOVO , mek povez, ilustrovano, latinica, 208 strana CENA 350 DINARA

27689) PUT KROZ ŽIVOT , Dragana Rakin , Narodna knjiga Alfa Beograd 2005 , »Knjiga koja je pred vama je poučna i popularna knjiga koja tretira sam život, odnosno put kroz život. Ona govori o težini zadataka koje život stavlja ispred nas u očekivanju njihovog pozitivnog rešenja. Ipak se svakodnevno uveravamo da mnogi ljudi svoje životne zadatke ne obavljaju kako treba, što za posledicu ima pojavu novih prepreka, problema, frusracionih situacija koji se, kao neke nevidljive i moćne sile, trude da život učine veoma teškim. Težina zadataka koje život stavlja pred nas ne sme nas odvratiti od pokušaja da se suočimo sa njima, saznamo realne izvore teškoća i uslove za njihovo ostvarenje.« (Autor) ključne reči: Popularna psihologija , Ličnost , Socijalna psihologija , Psihofiziologija , Motivacija , Psihologija ličnosti POTPUNO NOVO, tvrd povez , latinica, 406 strana CENA 650 DINARA

27693) PRVIH 100 PITANJA ZA PSIHIJATRA , Tihomir Jovanović Toća , Miroslav Beograd 2003 ,mek povez, latinica, format 14 x 22,5 cm ,235 strana, kratak zapis na predlistu ključne reči: Psihijatrija , Psihoze , Psihopatologija , Emocionalni poremećaji CENA 550 DINARA

27694) INTIMNOST I SOCIJALNA PATNJA arheologija psihoanalize , Alfred Lorenzer , Naprijed Zagreb 1989 , biblioteka Psiha , tvrd povez, zaštitni omot , latinica, format 14 x 22 cm, 238 strana CENA 500 DINARA

27695) PSIHOLOGIJA DETETA I MLADIĆA , Dr Vermejlen , Geca Kon Beograd 1941 , tvrd povez, očuvano, ćirilica, 216 strana , CENA 350 DINARA

27761) ISTRAŽIVANJA U PSIHIJATRIJI , Dr Predrag Kaličanin , Institut za mentalno zdravlje Beograd 1991 , mek povez, latinica, ilustrovano, tabele , 330 strana CENA 450 DINARA

27763) ZAVISNOST OD DROGA I LEKOVA NARKOMANIJE , Aleksandar Despotović / Milan Ignjatović , Niš 1980 , mek povez, latinica, format 17 x 24 cm, ilustrovano, 371 strana , pečat , sadržaj : poznavanje prirode i obima problema bolesti zavisnosti , psihofarmakologija droga i lekova , klinika bolesti zavisnosti , kliničke komplikacije , primarna prevencija i rehabilitacioni programi u lečenju bolesti zavisnosti , socijalni i forenzički značaj narkomanija CENA 450 DINARA

27765) PORIJEKLO ŽENE , Elaine Morgan , August Cesarec Zagreb 1978 , tvrd povez, odlično očuvano , zaštitni omot , latinica, 231 strana , autorka objašnjava kako su razvitak i priroda ženske seksualnosti bili potpuno nepoznati muškim evolucionistima , CENA 850 DINARA

27769) UNUTRAŠNJI PREOBRAŽAJ , Dr Leri Kreb , Eden Sremska Kamenica 2008 , Ispod površine života svakog od nas, posebno onih koji su zreliji, nalazi se bol koji ne prolazi tako lako. Možemo ga ignorisati, prerušiti, drukčije nazvati ili ugušiti preteranom aktivnošću, ali on neće nestati. I to s razlogom. Mi smo stvoreni da uživamo u jednom boljem svetu od ovog. I dok ne dođe taj bolji svet, čeznućemo za onim što nemamo.
Bol u duši nije pokazatelj nervoze ili duhovne nezrelosti,već realnosti.
Ovo je izuzetno duboka i praktična knjiga iz pera aktivnog psihologa. A ima i jednu, za naše podnevlje ne uobičajenu, ali dragocenu specifičnost. U svom pogledu na ljudsku dušu oslanja se na biblijski koncept čoveka. To podrazumeva i ključni momenat čovekovog “pada u greh” i odvojenosti od Boga, što našu dušu, dok se ne vratimo pod Njegovo krilo, ostavlja žednu do bola.
Ovo nije knjiga o oslobađanju od bola; ovo je knjiga o promeni.Ona ne upućuje poruku: “Evo kako ćete se sada osećati bolje’’, već govori o putu ka promeni karaktera.
POTPUNO NOVO, mek povez , latinica, ilustrovano, 271 strana CENA 400 DINARA

27770) PRIPADANJE savladavanje odbačenosti i pronalaženje slobode prihvatanja , Dr Nensi i Ron Roki i Dr Kej Kuzma , Eden Sremska Kamenica 2007 , Iza ovog „propagandnog“ slogana stoji iskustvo mnogih čitalaca koji su nam se javili i zahvaljivali, jer su prepoznali potrebe i probleme mnogih svojih bližnjih, koji mogu biti rešeni otkrićima iz ove revolucionarne sinteze savremene psihologije i biblijskih stavova.
Da li negde u sebi držiš ogorčenost, bes i želju za osvetom?
Povređuje li tvoju osetljivu dušu osećaj da ne pripadaš nigde, čak si i u porodici nekako stranac?
Osećaj odbačenosti je zatvor koji upravlja mislima, osećanjima i ponašanjem, tvrde autori «Pripadanja»; ali to i sami znamo jer nam je taj osećaj, tako sveprisutan među ljudskim bićima, u mnogim aspektima života uskratio zadovoljstvo i puninu odnosa.
Autori zato idu dalje i, zadirući u koren uzroka emocionalnih problema koji dovode do osećaja odbačenosti, otvaraju pred čitaocem svetao put potpunog emocionalnog isceljenja i zrelosti, sjedinjujući dostignuća savremene psihologije sa hrišćanskim principima zapisanim u Svetome Pismu!
Evo kako je  ovu knjigu doživela jedna čitateljka, udata majka troje dece:
«Pripadanje» ima neprocenjivu vrednost u odnosu na mnoge druge knjige iz praktične psihologije (a pročitala sam ih mnogo), zato što proniče u suštinski uzrok, otkrivajući pozadinu emocionalnih problema, a daje i jasan put ka njihovom rešavanju. Objašnjava zašto i kako povrede nastaju u najranijem detinjstvu, ko stoji iza toga i želi da mi ceo život ostanemo povređeni i da se osećamo nevoljeno i odbačeno.
Knjigu preporučujem svima koji se odlučuju da formiraju porodicu. Ako želite da Vaša deca budu srećna, krenite putem svog emotivnog i duhovnog isceljenja, da se povrede i odbačenost ne bi prenosile i na njih. Ovde je ključ za emocionalno zdravlje Vas i sledećih generacija.»
POTPUNO NOVO, mek povez , latinica, ilustrovano, 191 strana CENA 350 DINARA

27774) MOĆ VOLJE , Pol Žago , Tomić book Beograd 2007 , Psiha je ta od koje inteligencija i organizam primaju impulsiju koja im daje dinamiku, životnost i zračenje. Podići nivo psihičke energije i napregnuti se da u nju predano koncentrišem delatnost, znači proširiti polje normalnih mogućnosti. Još više, to znači osposobiti se za gospodarenje, unutar samog sebe i u spoljašnjem svetu, nad brojnim neredima, otporima i preprekama koje se čine nesavladivim. Koliko god bila skromna, koliko god bila siromašna, uveravam svakog čitaoca ove knjige da će mu praktična upotreba njenog sadržaja doneti plodove koji će prevazići njegova očekivanja POPTUNO NOVO ,mek povez, latinica, 181 strana CENA 300 DINARA

27775) POMIRITI SE SA SOBOM , Dragiša Milovanović , Zdrav život Beograd 2005 , odgovori na pitanja Ko sam? Gde sam? Kuda idem? knjiga će dati jasne odgovore na pitanja ko smo zaista, zašto živimo na Zemlji i kuda idemo posle ovog života. Ova knjiga nije proizvod subjektivnog viđenja ili spekulativnog nagađanja i sigurno nije plod fantazije. Nastala je iz jasnih saznanja dobijenih višegodišnjim izučavanjem puta duhovnosti.

Knjiga sadrži informacije koje mogu biti nešto sasvim novo za one koji ne poznaju učenja na kojima je zasnovan tekst ove knjige. Da bi ta nova saznanja bila razumljiva i da bi mogla biti privaćena, pisac se potrudio da ona budu izneta običnim, jasnim jezikom i podržana logičnim činjenicama - takvim koje objektivan razum ne može da ospori. Međutim, ova knjiga nije napisana da uverava. već da prenese saznanja koja hiljadama godina podstiču ono uzvišeno u ljudskom biću da razmišlja o istinskom smislu života i o stvarnom značenju pojma "postati srećan"! Detaljno i argumentovano izlaganje o najvažnijim pitanjima ljudske egzistencije (duhovnosti, ljubavi, karijeri, braku, ambiciji i mnogo drugog) iskazano jednostavnim i popularnim jezikom tzv. prirodne filozofije.
mek povez, latinica, 250 strana , CENA 300 DINARA

27779) ŠTA JE TO NORMALAN ČOVEK , Nada Mijatović , Ars libri Beograd 2000 , Aktuelno pitanje bez pravog odgovora. Autor Nada Mijatović kroz razgovore sa psihijatrom Zoranom Rakićem pokušava da nasluti ovaj težak i nikad do kraja dorečen odgovor. I kada knjigu zatvorimo ostaje nam dilema da li smo bliži željenom odgovoru ili smo samo to pitanje postavili kao retoričku sintagmu. mek povez ,ćirilica, format 11,5 x 20,5 cm CENA 300 DINARA

27880) NEUROZA KAO IZAZOV , Vladeta Jerotić , Ars Libri Beograd 2009 , Knjiga Neuroza kao izazov Jerotićev je kreativni dug njegovim učiteljima, Vladimiru Vujiću i Vladislavu Klajunu, čijim senima je i posvećena. Sačinjavaju je sledeća poglavlja: Teorija i praksa psihoterapije, Primena psihoterapeutskih učenja na svakodnevni život, Veliki lekari psihoterapeuti. Poslednje poglavlje se bavi odnosom Frojda i Junga. Knjigu sačinjavaju je sledeća poglavlja: Teorija i praksa psihoterapije, Primena psihoterapeutskih učenja na svakodnevni život, Veliki lekari psihoterapeuti. Poslednje poglavlje se bavi odnosom Frojda i Junga. POTPUNO NOVO, tvrd povez, ćirilica, 326 strana CENA 700 DINARA

28304) POBEDITE STRES Kompletan vodič za početnike , Arlin Metjuz Ul , Mono i Manjana Beograd 2011 , Ne dozvolite da životne nedaće unište najbolje u vama. Kompletan vodič za početnike: Pobedite stres upućuje vas na temeljne borbene strategije i jednostavne načine da obuzdate opšte uzroke stresa. U Kompletnom vodiču za početnike naći ćete: - savete stručnjaka kako da koristite meditaciju, vizualizaciju i ostale tehnike za prevazilaženje stresa; - delotvorne predloge kako da izbegnete i umanjite stresne situacije; - najjednostavnije načine kako da ishranom, aerobikom i jogom ojačate svoje strategije za prevazilaženje stresa; - zbirku zadataka pomoću koje ćete lakše pratiti svoj napredak na putu prevazilaženja stresa.  POTPUNO NOVO , mek povez, latinica, format 16,5 x 23 cm CENA 550 DINARA

28311) PSIHOLOGIJA ARHETIPA MIT I STVARNOST , Milanko Jovićević , Vojnoizdavački zavod Beograd 2004 , naučna studija o poreklu etnopsiholoških odrednica srpskog i crnogorskog naciona putem istorijskih , kulturnih , obrazovnih i drugih iskustava , zbivanja i pojava ... mek povez, ilustrovano, latinica, 364 strana , format 14 x 20 cm ,
CENA 400 DINARA

28312) ZALJUBLJENI GMIZAVCI , Dr Don Ferguson , Book i Marso Beograd 2008 , Ova knjiga pruža osvežavajuće originalan pogled na način na koji parovi funkcionišu i kako se stvari mogu pokvariti. Dr Ferguson je ukomponovao svoju mudrost kliničkog psihologa, široko iskustvo u radu sa parovima i veliko razumevanje savremenih istraživanja kako bi napisao knjigu koja je istovremeno i puna informacija i prijateljska. Prezentovana kao praktičan priručnik sa brojnim primerima iz prakse, pisana živim, humornim stilom, ova knjiga je izvanredna za čitanje i svakako pomaže parovima koji imaju problema, kao i onima koji bi da ojačaju svoj odnos".
Deniz Bekfild, klinički psiholog, autor knjige Obuzdajte paniku i povratite svoj život "Don Ferguson je napravio zadivljujuće delo u koje je uključio temelje svog stručnog znanja o tome šta brakovima odbrojava minute i na koji način parovi mogu sebi pomoći kad imaju problema. I sve je to napisao do te mere angažovan način, tako blizak čitaocu, na kakav nisam naišao već godinama".
Dr Hauard Markman, autor knjige Borba za brak i Dvanaest sati do boljeg braka.
mek povez, odlično očuvano , latinica, 253 strane , ilustrovano CENA 350 DINARA

28322) GUBE SAMO ONI KOJI NE IGRAJU , D.R. Gilbert , Okean Beograd 2006 , Popularna psihologija , Knjiga koja pronalazi, inspiriše, budi i rađa lidere mek povez , latinica, 108 strana CENA 200 DINARA

28323) PETEREVO NAČELO ILI ZAŠTO NAM SVE IDE NAOPAKO , Laurence J. Peter / Raymond Hull , Naprijed Zagreb 1980 , mek povez, latinica, 151 strana , sadržaj : I.Peterovo načelo II.Načelo na djelu III.Prividne iznimke IV.Veze i promaknuća V.laktašenje i promaknuće VI.Sljedbenici i vođe VII.Hijerarhologija i politika VIII.Preteče i nagoveštaji IX.Psihologija i hijerarhologija X.Peterova spirala XI.Patologija uspeha XII.Nemedicinski pokazatelji posljednjeg položaja XIII.Zdravlje i sreća na KP nula XIV.Hinjena nesposobnost XV.Produžena ruka darvinizma, CENA 300 DINARA

28324) UMETNIK I DRUGI PRILOZI PSIHOANALIZI PESNIČKOG STVARANJA , Oto Rank ,Matica srpska Novi Sad 1995, psihoanaliza u književnosti, mek povez,potpuno novo , ćirilica,263 strane CENA 350 DINARA

28692) ČOVEK IZMEĐU BOLESTI I STVARALAŠTVA , Stevan P. Petrović , Partenon Beograd 2004 , Dr. Stevan Petrović je psihijatar i istraživač društva, univerzitetetski profesor i doktor medicinskih nauka, široko poznat u srpskoj javnosti po svom zalaganju protiv narkomanije, pisac dvadesetak knjiga.POTPUNO NOVO , mek povez, latinica, VIII + 274 strane , CENA 350 DINARA

28693) PSIHOLOŠKE RASPRAVE , Karl Gustav Jung , Matica srpska 1978 , tvrd povez, latinica, 410 strana, 
sadržaj : I: O odnosima analitičke psihologije prema pesničkom umetničkom delu
II: Psihologija i poezija
III: Razlika između istočnjačkog i zapadnog mišljenja
IV: Psihologija i religija
V: Joga i zapad
VI: Odgovor na Jova
VII: O arhetipovima kolektivno nesvesnog
CENA 850 DINARA

28724) SPAVANJE I SNEVANJE , Mišel Žuve , Paideia Beograd 1997 , Mišel Žuve je posvetio svoj život istraživanjima oniričke svesti. Otkrio je i opisao takozvani "paradoksalni san", treće stanje funkcionisanja mozga.
U ovoj knjizi po prvi put nam izlaže celinu suštinskih aspekata svojih teorija, istraživanja i eksperimenata, o funkciji i značenju snevanja mek povez , latinica, 196 strana CENA 400 DINARA

29390) VASPITANJE DETETA od kolevke do školske klupe , Berislav Berić ,Medicinska knjiga Beograd 1989 ,mek povez,latinica, 124 strane , format  16,5 x 20 cm CENA 300 DINARA

29391) PRIRODA I DRUŠTVO IGROVNI LISTOVI ZA RAD U DEČJEM VRTIĆU , Dr Emil Kamenov / Branimir Prosenik , IP Didakta Novi Sad 1991 , mek povez, veliki format 24 x 34 cm , ilustrovano u boji, čisti i nepopunjavani, 50 strana, CENA 400 DINARA

29392) MOĆ PODSVESTI ZA XXI VEK 1 - 5 , Džozef Marfi ,  Familet Beograd 2008 , komplet 5 knjiga , Popularna psihologija , Psihologija uspeha , Autosugestija
Komplet knjiga Moć podsvesti za XXI vek, obuhvata sledeće naslove:

1) za sreću i uspeh
2) za prevazilaženje strahova i briga
3) za bogatiji život
4) za zdravlje i vitalnost
5) za duhovniji život

Probudi se i živi!
Niko kije osuđen na to da bude duboko nesrećan, obuzet strahom i brigom, da živi u siromaštvu, pati usled lošeg zdravstvenog stanja, niti da se oseća odbačenim i inferiornim.
Unutar sebe imaš moć da obogatiš svoj život!
odlično očuvano , komplet 5 knjiga , mek povez, latinica, format 13 x 20 cm , ukupno 1100 strana , CENA 2000 DINARA

29466) ČOVEK I SEKS , Rej Tanahil ,  Izdavački zavod Jugoslavija Beograd 1981 ,antropologija,  tvrd povez, zlatotisak, zaštitni omot ,  ilustrovano, latinica , 455 strana , Biblioteka Zenit , iz sadržaja : Preistorijski svet
- Bliski istok, Egipat i Evropa
- Azija od srednjeg veka i arapski svet
- Svet se širi, 1100-1800
- Uobličavanje sadašnjosti
CENA 1000 DINARA

29467) OD PUBERTETA DO ZRELOSTI , grupa autora, Mladost Zagreb 1986 , knjiga obrađuje sva područja iz života mladih , od telesnog razvoja , psihološkog odrastanja , polgog odgoja , do učenja , delikvencije , organizovanja slobodnog vremena , bolesti zavisnosti. Opisan je celokupan psihosocijalni razvoj mlade osobe uz korisne savete i stručne odgovore na brojna pitanja i probleme koji nastaju u svakodnevnom životu i radu s decom i mladima , tvrd povez,zaštini omot,ilustrovano,473 strane CENA 500 DINARA

29468) PSIHOLOGIJA DETETA , Alfred Adler , Matica srpska Novi Sad 1984 , S psihološkog gledišta, problem odgoja kod odraslih svodi se na problem samospoznaje i samoostvarenja. Dečijem odgoju može se prići na isti način, ali svakako sa sledećom razlikom: pitanje psihološkog vođenja koje se ni kod odraslih ne može sasvim isključiti, kod dece, zbog njihove nezrelosti dobija posebnu važnost. (iz uvoda) tvrd povez , latinica, 332 strane , CENA 400 DINARA

29470) ETNOPSIHOLOGIJA DANAS , priredio Bojan Jovanović , Studentski grad Beograd 1991 , biblioteka Treći milenijum , mek povez, latinica, 204 strane , iz sadržaja :
Heuristički izazov etnopsihologije : Bojan Jovanović
Etnopsihologija u svetlosti savremenih problema i saznanja o nacionalnom mentalitetu : Zoran Glušćević
Od etnopsihologije do etnopsihijatrije : Dušan Kecmanović
Paleopsihologija i paleetnopsihologija : Dragoslav Srejović
Jovan Cvijić i balkanski psihički tipovi : Petar Džadžić
Dinarski i moravski tip sličnosti i razlike : Vladimir Adamović
Pojmovi i teorije nacionalnog karaktera u srpskoj etnologiji : Žarko Trebješanin
Etnopsihološki aspekt seoba : Vladeta Jerotić
Međunacionalni nesporazumi i etnopsihologija : Jovan Striković
Psihoanalitički aspekt nacionalnog identiteta
i drugi članci
CENA 650 DINARA

29471) DROGA I LJUDSKO PONAŠANJE , Dr Stevan P. Petrović , Partenon Beograd 2003 , Knjiga koja pomaže i deci i roditeljima koji žele da se izbore sa velikim problemom novog doba. peto dopunjeno izdanje, mek povez, latinica, ilustrovano, očuvano, 434 strane , sadržaj:
ISTORIJAT.
ISTORIJAT NARKOMANIJE U NAŠOJ ZEMLJI.
DIJAGNOSTIČKI KRITERIJUMI NARKOMANIJE.
PODELA DROGA I TIPOVI ZAVISNOSTI.
NARKOMANSKA LIČNA OBELEŽJA.
Opiomanija.
Barbituromanija.
Kokainomanija.
Amfetaminska zavisnost.
Marihuana.
Psihodelične supstance.
Isparljivi rastvarači.
DROGE I NJIHOVI EFEKTI.
KLASIFIKACIJA HALUCINOGENIH SUPSTANCI.
HIPI KAO STIL ŽIVOTA I FILOZOFIJA.
Varijeteti narkomanske ličnosti.
NARKOMANIJA I KRIMINALNO PONAŠANJE.
NARKOMANIJA I SIDA.
TERAPIJA NARKOMANIJE.
PSIHOTERAPIJA NARKOMANIJE.
NARKOMANIJA I VOJNI KOLEKTIV.
DROGE I STVARALAŠTVO.
NARKOMANSKI SLENG.
LITERATURA.
CENA 450 DINARA

29473) KAKO GOSPODARITI SOBOM pomoću svesne autosugestije , Emil Klue , Luta Beograd 1994 , Fenomen velikog interesovanja za, može se reći, kultnu knjigu KAKO GOSPODARITI SOBOM može se razumeti ako se razume suština njene postavke – da možemo i sami sebi pomoći. To Kue nadahnuto i uverljivo, kroz desetine autentičnih primera izlečenja iz svoje bogate prakse, dokazuje. Kue na jasan i jednostavan način, ne ulazeći u komplikovano i nepotrebno teoretisanje, tumači svoju metodu korišćenja svesne autosugestije. Iako se metoda nastala pre sedam decenija može savremenom čitaocu učiniti naivnom ona to nije jer savremena medicina, a posebno moderna psihosomatska medicina, koja u poslednjih dvadeset godina doživljava buran razvoj, kao svoje osnovne postulate koristi upravo Kueove teze o uticaju svesti na vegetativni nervni sistem. Kako to naš narod voli da kaže »sve iz glave polazi«. Posebna vrednost ove knjige, kao retko koje, je njena poruka nade i optimizma, poruka vere u čoveka i njegovu moć da sopstvenim nastojanjem i snagom utiče na kvalitet vlastitog življenja. mek povez, ćirilica, 116 strana, solidno očuvano, na koricama mali tragovi korišćenja, a poneka rečenica blago i neupadljivo podvlačena grafitnom olovkom što se lako može izbrisati , ukupno stanje knjige 4+ , CENA 250 DINARA

29474) UPOZNAJTE SEBE UZ POMOĆ GRUPE , Peter Kutter , IP Žarko Albulj Beograd 1999 ,teorija i praksa grupna terapije ,  Knjiga koja govori o grupnoj terapiji, ali je istovremeno i roman o životu tri grupe. Akteri ove knjige su živi, stvarni ljudi koji su se tokom skoro tri godine jednom nedeljno okupljali sa svojim terapeutom, autorom knjige, i radili na sebi. Ali glavni junak ove knjige nije nijedan pojedinac, već grupa sama. Pisana živim stilom i govornim, svakodnevnim jezikom, sa taman toliko teoretske osnove da svaki prosečno obrazovan čitalac shvati o čemu se tu zapravo radi, knjiga se čita u jednom dahu. A profesionalci će u njoj naći obilje primera iz prakse udruženih sa veoma korisnim referencama na razne druge autore. mek povez, latinica, 118 strana CENA 400 DINARA

29667) KNJIGA IMENA , Biljana Dojčinović , Kreativni centar Beograd 2002 , vodič za buduće roditelje i kumove , Zasnovana na savremenim saznanjima o poreklu naših imena, ova knjiga pruža obilje zanimljivih informacija o njima. Biće od koristi mladim roditeljima, kumovima, bakama i dekama i svima koji učestvuju u teškom, ali slatkom poslu smišljanja imena za dete. Ilustrator: Dobrosav Bob Živković mek povez, ilustrovano,ćirilica, 123 strane, odlično očuvano , Format 17 x 24 cm CENA 250 DINARA

29668) PROVERITE SVOJE SPOSOBNOSTI SAMOTESTIRANJEM, Tomislav Popović Beograd 2000 , testovi , mek povez,latinica,ilustrovano, 80 strana, CENA 250 DINARA

29671) MAMA I TATA POLAZE U ŠKOLU priručnik za roditelje budućih prvaka , Mirjana Mitrović , Kreativni centar Beograd 2000 , Polazak deteta u prvi razred predstavlja važan događaj u životu čitave porodice. Nažalost, često je praćen strahovima i nedoumicama i deteta i roditelja. Ova knjiga Mirjane Mitrović, iskusnog školskog psihologa, pomoći će roditeljima da na pravi način pripreme svoje dete, ali i sebe, za taj važan trenutak u životu svakog mališana. mek povez, ćirilica, 152 strane , CENA 350 DINARA

29677) SEX MATERIA o razumevanju humanih polova, Jovo Toševski, Prozaik Beoknjiga Beograd 2004, mek povez,latinica,150 strana CENA 250 DINARA

29678) SKRIVENA SEKSUALNOST , Jovo Toševski, Prozaik Beoknjiga Beograd 2004, o morfo-psihološkom dejstvu ženske seksualnosti na muškarca i vrstu u celini, mek povez,latinica,180 strana CENA 300 DINARA

29679) POLNI UM anatomija polne emocionalnosti, Jovo Toševski, Prozaik Beoknjiga Beograd 2004, mek povez,latinica,160 strana CENA 250 DINARA

29681) KAŽI NE knjiga o srpskoj muškosti , Jovo Toševski, Prozaik Beoknjiga Beograd 2004, mek povez,latinica,75 strana CENA 250 DINARA

29682) PLANETA ŽENA , Jovo Toševski, Prozaik Beoknjiga Beograd 2004, o dejstvu i evoluciji seksualnosti žene i muškarca , mek povez,latinica,155 strana CENA 300 DINARA

29683) PODIZANJE I VASPITANJE DECE komplet 16 brošura , Radnički univerzitet / Rad Beograd 1957 , pedagoško psihološke brošure, mek povez, latinica, format 11,5 x 17 cm , u nekoliko knjižica tragovi podvlačenja grafitnom olovkom, lako se može izbrisati , sadrži sledeće naslove :

1) DA LI SMEMO DA PRIMENJUJEMO TELESNE KAZNE ? Vladeta M. Tešić , 20 str.
2) DEČJA MAŠTA I LAŽ , Miodrag V. Matić , 21 str.
3) RAZVIJANJE DEČJE SAMOSTALNOSTI U PORODICI , Milena Orlović Potkonjak , 37 str.
4) ČETIRI DETINJSTVA VAŠEG DETETA , Đorđe M. Mandić , 25 str.
5) PRIMER U VASPITANJU DETETA , Milisav Mijušković , 35 str.
6) MERE VASPITNOG UTICAJA NA DETE PREDŠKOLSKOG UZRASTA , Zorica Ralević , 39 str.
7) GOVOR MALOG DETETA , Miodrag V. Matić , 23 str.
8) NEGOVANJE NAVIKA KOD DECE MLAĐEG UZRASTA , Milena Lovrić , 27 str.
9) RAD U ŽIVOTU DETETA , Vladimir Živković , 26 str.
10) DECA I NOVAC , Radomir Mihailović , 32 str.
11) DRUŠTVENO PONAŠANJE DECE , Bosiljka Đorđević , 31 str.
12) PRIPREMANJE DETETA ZA POLAZAK U ŠKOLU , Milan Ćordašić , 26 str.
13) KAD VAŠE DETE POĐE U ŠKOLU , Gavrilo Subotić , 31 str.
14) RĐAVO I DOBRO U SAVREMENOM VASPITANJU DECE , Vladimir Cvetko , 31 str.
15) VASPITNO ZAPUŠTENO DETE , Ljubomir Aćimović , 31 str.
16) PSIHOLOŠKE PROMENE U PUBERTETU , Dr Milorad Dragić , 34 str.

CENA 600 DINARA

29684) BRAK I PORODICA , komplet 10 brošura , Radnički univerzitet / Rad Beograd 1957 , psihološko sociološke brošure , mek povez, latinica, format 11,5 x 17 cm , između 20 i 30 strana po brošuri , sadrži sledeće naslove :

1) O BRAKU I PORODICI , Veljko Ribar
2) VASPITANJE ZA BRAK , Dr Milorad Dragić
3) ZDRAVI ODNOSI U BRAKU , Dr Marija Vučić
4) POLNI ŽIVOT U BRAKU , Dr Angelina Mojić
5) TELESAN GRAĐA ŽENA I BRAK , Dr Angelina Mojić
6) BRAK I TRUDNOĆA , Dr Marta Husar i dr Jelena Radić
7) NEPLODNOST U BRAKU , Dr Dragomir Mladenović
8) O POBAČAJU Posledice i zaštita , Dr Blagoje Stambolović
9) UZROCI RAZVODA BRAKA , Jovan Dimitrijević
10) POSLEDICE RAZVODA BRAKA , Mil A. Zdravković

CENA 450 DINARA

29685) 150 AKTIVNOSTI ZA RAZONODU VAŠIH UNUKA , Veronika Šabrol , Kreativni centar Beograd 1999 , Knjiga za sve koji su se našli u novoj životnoj ulozi - ulozi bake i deke.Olakšava osmišljavanje vremena koje se provodi sa unucima od njihovog najmlađeg uzrasta do dvanaeste godine.Brižljivo odabrane aktivnosti pokrivaju različite oblasti - od zabave u kući i van nje do kulinarskih specijaliteta. mek povez, ilustrovano, latinca, 150 strana, Format: 14,5x20,5 , CENA 250 DINARA

29732) FORMULA STVARALAŠTVA kako postati pronalazač , Genadij Ivanov , Kreativni centar Beograd 1999 ,
Pisac ove inspirativne knjige nam predstavlja teoriju rešavanja izumiteljskih zadataka (skraćeno-triz) novu teoriju o stvaralaštvu u oblasti tehničkih nauka čiji je autor ruski naučnik i pisac naučne fantastike Henrih Savlovič Altšuler koji je triz namenio svima koji žele da razviju pronalazačke sposobnosti unaprede kvalitet mišljenja i razviju nov način razmišljanja primenljiv u konkretnim životnim situacijama: stvaraocima i svima onima koji pokušavaju da ovladaju istančanim zakonima prirode. Triz poseduje svoj jezik sopstvene metode instrumente i navodi nas na razmišljanje pomoću slika koje deluju na najdublje najskrivenije delove u nama izazivajući predstave i asocijacije dovodeći nas u prostor u kojem se misao slobodno kreće.Kakav je smisao tehnološkog razvoja? Zašto nismo uspešniji pronalazači? Kako treba pronalaziti? I sam pronalazač autor predočava proces razvoja pronalazaštva od metoda ppokušaja i pogrešaka do inovacija visokog nivoa. Knjiga je namenjena učenicima završnih razreda osnovne i srednje škole.
mek povez, ćirilica, ilustrovano, format 17 x 23,5 cm, 264 strane , CENA 450 DINARA

29935) ARIJADNINO KLUPKO vodič kroz simbole čovečanstva , Entoni Stivens , Stylos Novi Sad 2005 ,
U Arijadninom klupku Antoni Stivens, ugledni psihoanalitičar jungovske orijentacije, do detalja istražuje prirodu simbola i objašnjava načine i razloge zbog kojih su nastajali, i još uvek nastaju, tokom dugog perioda evolucije čovekove svesti dajući tako svojevremenu istoriju nastanka arhetipova i obrazaca ljudskog mišljenja od najstarijih vremena do danas. POTPUNO NOVO sa malim felerom , fleskom na predlistu koja ne utiče na čitljivost , od naslovne strane do kraja knjiga je potpuno čista i nova, tvrd povez, latinica, format 17 x 23,5 cm , ilustrovano, 420 strana CENA 1200 DINARA

29936) EMOCIONALNA ALHEMIJA kako um može da isceli srce , Tara Benet Goleman ,  Stylos Novi Sad 2007 predgovor Dalaj Lama ,Svi mi želimo sreću i izbegavamo patnju. Ukoliko posedujemo unutrašnji mir bićemo u stanju da se sa svakom situacijom nosimo smireno i trezveno i da spokojno živimo sa onima oko nas. Možemo da budemo srećni.  Međutim, ono što najviše remeti naš unutrašnji mir i sreću jesu naše uznemirujuće emocije. Da bismo se takvih emocija oslobodili i smirili naš um Tara Benet-Goleman nudi nam isprobano uspešnu i nepogrešivu terapiju sabranosti pažnje. Crpeći iz sopstvenog iskustva ali i oslanjajući se na neurologiju, psihoterapiju, i budističku psihologiju ona pokazuje ljudima kako da iskoriste sabranost i pobede mentalne i emocionalne navike koje ih sprečavaju da postanu srećni. Poput svojevrsne alhemije duha, ova knjiga može crnilo vaših misli i stavova da pretvori u svetlost sunca koja će blago obasjvati vaš spokojan i srećan život. POTPUNO NOVO , tvrd povez, latinica,
format 16,5  x 23,5 cm , 347 strana CENA 750 DINARA

29938) EMOCIONALNA SLOBODA , Dr Džudit Orlov , Stylos Novi Sad 2012 , Oslobodite se negativne energije i promenite svoj život!Emocionalna sloboda je značajan priručnik za sve koji veruju da ih čekaju šanse koje još nisu iskoristili. Dr Džudit Orlov je plemenit i dobronameran stručnjak čija mudrost može da vas povede u dubok i ispunjen život.Ako želite bogatiji i istinitiji život, bolje shvatanje sebe i svojih osećanja, ova knjiga će vam pružiti odgovore, društvo i, što je najvažnije od svega, razumevanje i iskrenost izuzetnog učitelja. Ova knjiga je spas za ljude pod stresom, napete, frustrirane, ili one koji ne mogu da isključe mozak. Ako žudite za srećom, obradujte sebe i pročitajte je!„Knjigu Emocionalna sloboda dr Orlov nosim sa sobom kao Bibliju! Stalno je čitam kao podsetnik da ostanem pozitivna i da je izbor ne biti negativan. Naučila me je da pozitivno mislim o sopstvenoj osetljivosti i da teškoće rešavam bez besa! Svi imamo snagu da svaku negativnu emociju pretvorimo u pozitivnu.“ ROZANA ARKET
POTPUNO NOVO , mek povez, latinica, format 16,5  x 22 cm , 408 strana CENA 1000 DINARA

29943) LJUBAVNE LAŽI , Debora Mek Kinli , Stylos Novi Sad 2008 , Sve ono što muškarci ne znaju a žene neće da priznaju! U ljubavi i ratu, kažu, sve je dopušteno. Ali u ratu su svi na oprezu a ljubav je najčešće slepa. Zato je i smišljena ova izrazito duhovita a zapravo realistična knjiga koja poput skenera, od prvog razmenjenog pogleda pa preko upoznavanja, prvih izlazaka, početka zabavljanja i verovatnog braka, potencijalnih nesuglasica i mogućeg rastanka, daje sliku muških i ženskih razmišljanja i postupaka tokom ljubavnog rata.
POTPUNO NOVO , mek povez , latinica, format 14 x 20,5 cm , 148 strana , CENA 400 DINARA

29944) BUDI MUŠKO , Eliot Kac , Stylos Novi Sad 2009 , Knjigom „Budi muško“ Eliot Kac pogodio je pravo u centar. Kac čitaoca vodi kroz lavirint nejasnoća savremenih „prosvetljenih“ razmišljanja o ulogama polova. Pokazuje savremenom muškarcu kako da ispuni ženina očekivanja a da pri tom ne postane čovek koji zlostavlja i kontroliše.
„Budi muško“ je knjiga koja budi nadu i muškarcima i ženama. Smeo i kreativan pokušaj da se prenese znanje o odnosima supružnika koje je nekada bilo sastavni deo vaspitanja u prefinjenijim i veštijim kulturama od naše.
POTPUNO NOVO , mek povez , latinica, format 14 x 20,5 cm , 120 strana , CENA 350 DINARA

29945) JA SAM TI MAZNUO SIR , Dipak Malotra , Stylos Novi Sad 2012 , „Veličanstvena priča sa snažnom porukom. Kao neko ko ohrabruje veliki broj profesionalaca da probiju put kroz lavirint i da definišu sopstvene ciljeve. Smatram ovu knjigu pravim draguljem. Obavezno pročitati.“
Vinod Kosla, jedan od osnivača i bivši predsedavajući CEO Sun Mikrosistema, osnivač Kosta Venturas firme.
„Lucidna basna Dipaka Malotre „Ja sam ti maznuo sir“, je briljantan suparnik ranijem delu Spensera Džonsona. Poruka o dobijanju moći i preuzimanju kontrole nad sopstvenom sudbinom odjekuje jasno i glasno za novu generaciju autentičnih vođa. Nećete moći da ispustite knjigu iz ruku.“
Bil Džordž,  bivši predsedavajući  CEO kompanije Medtronic, autor knjiga „Autentično vođstvo“ i „Istinski sever“; profesor u poslovnoj školi Harvard.„Knjiga koja će inspirisati maštu i miševa i menadžera. Formula za beg iz lavirinta i stvaranje novih stvarnosti u životu i poslu.“Beri Nejlbat, jedan od osnivača kompanije Honest Tea, autor knjiga „Strateško mišljenje“ i „Zašto da ne?“ ; profesor strategije na Poslovnoj školi Jejl.
POTPUNO NOVO , mek povez , latinica, format 13 x 20,5 cm , 128 strana , CENA 500 DINARA

29946) UPUTSTVA ZA KUVARA lekcije zen učitelja o življenju sa smislom , Bernard Glasman / Rik Filds , Stylos Novi Sad 2006 , Neobičan vodič kroz duhovnu transformaciju i priručnik za smisleno delovanje. Veličanstveno delo Bernarda Glasmana koje se može čitati kao pročišćena zen mudrost i kao pouzdani savetnik za duhovnu i poslovnu praksu. Reč je zapravo o svojevrsnom kuvaru života. Provokativna uputstva za meditativnu praksu i delovanje koje daje smisao ludom svetu. Gledaj. Probaj. Hrani se zdravo. POTPUNO NOVO , mek povez , latinica, format 13 x 20,5 cm , 169 strana , CENA 350 DINARA

29948) SKRIVENO PRAVILO USPEHA , Noa Sent Džon , Stylos Novi Sad 2013 , Zašto milioni pametnih, talentovanih i motivisanih ljudi vozi putem života sa nogom na kočnici?
Posle Vajzmanove "Čudnologije" i "Emocionalne slobode" Džudit Orlov, pred čitaocima je SKRIVENO PRAVILO USPEHA.
Autor otkriva sedam skrivenih koraka za postizanje blagostanja i sreće.
Radeći sa hiljadama klijenata širom sveta, autor je utvrdio da se većina ljudi koncentriše na "kako postici" aspekte uspeha koje im nameću tradicionalni self-help programi bez razotkrivanja podsvesnih emocionalnih blokada koje Noa Sent Džon naziva "mentalno đubre".
Možda ipak dugujemo sebi da pročitamo ovu knjigu?
POTPUNO NOVO , mek povez , latinica, format 14 x 20,5 cm , 301 strana , CENA 650 DINARA

29949) ZAŠTO VAM SE VIŠE NIJE JAVIO , Rejčel Grinvold , Stylos Novi Sad 2010 , 1000 muškaraca otkriva šta su stvarno mislili o vama posle prvog sastanka. Evo nove Sfingine zagonetke: "Zašto mi se više nije javio?" Imali ste uspešan prvi sastanak s momkom koji obećava, mislite da je sve dobro prošlo i očekujete da se ponovo vidite, ali onda - puf, on neobjašnjivo nestaje.
Sedite s prijateljicama i raspravljate zašto vam se više nije javio. Šta se desilo između “Doći ću po tebe u osam” i “puf”? Nagađate, mozgate, razjašnjavate, opravdavate.Želite da znate zašto. Kad vam prijateljice kažu “Nije to zbog tebe, to je nešto s njim”, želite da znate da li govore istinu ili samo žele da budu ljubazne.
POTPUNO NOVO , mek povez , latinica, format 14 x 20,5 cm , 319 strana , CENA 500 DINARA

29955) STANJA IZMENJENE SVESTI , Stevan Petrović , Dečje novine Gornji Milanovac 1990 , tvrd povez,zaštitni omot,zlatotisak, 246 strana, podvlačeno grafitnom olovkom , može se izbrisati ,  sadržaj : Stanja svesti, Oblici stanja diskretne svesti, Saglasna realnost, Princip polariteta, Doživljaj vremena i prostora, Svest u ezoteričnim tradicijama, Svest kao doživlaj sopstvenog JA, Svest kao budnost, Podela stanja svesti, Stanja povišene svesti, Bhakti hinduizam, Jevrejska kabala, Hrišćanski isihazam, Sufizam, ZEN, Paranormalni fenomeni, Psihodelično iskustvo, Set i seting... CENA 600 DINARA

29959) RAD KAO FAKTOR RAZVOJA LIČNOSTI I KAO VASPITNO SREDSTVO , Kosto R. Perućica professor , Kultura Beograd 1995 , knjiga z aroditelje, vaspitače i osnovne škole, mek povez, očuvano, ćirilica, 136 strana CENA 300 DINARA

29960) VELIKI PSIHOLOZI O PSIHOLOGIJI, Vid Pečjak , Nolit Beograd 1983 , psihološka biblioteka ,mek povez, latinica, format 11 x 18 cm , 278 strana ,  autori iz sadržaja knjige: Hans Ajzenk, Zoran Bujas, Noam Čomski, Robert Rozental, Rudi Supek... CENA 350 DINARA

29961) DROGE I MLADI , prim.dr Damjan Savić , Dnevnik Novi Sad 1987 ,biblioteka Eliksir,mek povez, latinica,ilustrovano,95 strana , CENA 200 DINARA

30145) MOĆ ŽENE žensko viteško putovanje ,Morin Mardok , Babun Beograd 2002 , ženska potraga za celovitošću
Autorka postavlja temelj jedne nove ženske psihologije, namenjene svim ženama koje se ozbiljno bave svojim ličnim razvojem.
Upravo kao što muška potraga ima svoje psihološke, legendarne i mitološke obrasce, kao što je, na primer, potraga za Gralom, tako i žene poseduju tajnu mapu svoga puta, o čemu se ranije malo znalo i govorilo. Morin Mardok u svojoj pionirskoj knjizi čiji je podnaslov „žensko viteško putovanje“, postavlja temelje jedne nove ženske psihologije, namenjene svim ženama koje se ozbiljno bave svojim ličnim razvojem.
„Žensko viteško putovanje“ je ženin mitski pohod u kome ona nastoji da izleči svoju žensku prirodu na ličnom, društvenom i spiritualnom nivou, ne bi li na taj način ostvarila celovitost. Ponekad se ovo putovanje preduzima svesno, ali najčešće se odvija u dubinama nesvesnog. U knjizi su opisani putevi i stranputice savremenih žena i boginja iz mitologije, a potanko su obrađene i sve etape „ženskog viteškog putovanja“: •Odvajanje od ženstva •Put iskušenja •Spiritualna suša •Inicijacija i silazak •Ponovno povezivanje sa ženstvom i savladavanje rascepa majka/ćerka •Isceljenje ranjenih delova unutrašnjeg muškarca •Tajno venčanje
NOVO , mek povez , latinica, ilustrovano, 246 strana , format 13,5 x 20 cm , CENA 350 DINARA

30146) ČUDNOLOGIJA , Ričard Vajzman, Stylos art Novi Sad 2011 . Čudo svakodnevnog života , Jednostavno rečeno, čudnologija koristi naučne metode za proučavanje neobičnih aspekata svakodnevnog života. Svako poglavlje ove knjige otkriva skrivenu psihologiju koju sadrže razne oblasti našeg života, od obmane do odlučivanja, od sebičnosti do sujeverja. Na primer, tražili smo da automobil ne krene kada se upali zeleno svetlo i da se tako izneri količina trubljenja koja je usledila ; krišom smo analizirali tip ljudi koji na brzu kasu u samoposluzi dođe sa višeod deset artikala u korpi ; otkrili smo da je stopa samoubistava povezana sa količinom novokomponovane muzike na radio stanicama sa nacionalnom frekvencijom ; i van svake sumnje dokazali smo da petak 13. škodi zdravlju.
A što je najčudnije svi ovi neobični oblici ponašanja, verovanja i delovanja naučno su istraženi, potkrepljeni i objašnjeni. Originalan i pre svega ozbiljno zabavan, Vajzman će vam približiti nov, praktičan i domišljat pogled na svet. POTPUNO NOVO , mek povez, latinica, 266 strana , CENA 450 DINARA

30148) NE POGREŠIŠ LI PAMETI DOĆI NEĆEŠ , dr Boško Jovičić , Legenda Čačak 2011 , psihologija ličnosti
Knjiga „Ne pogrešiš li pameti doći nećeš“ ne poziva na svesno pravqenje greški, već želi ukazati na bipolarnu, protivurečnu ljudsku prirodu koja u sebi nosi biofilini i nekrofilni naboj. Kome carstvu ćemo se privoleti odlučuje naše slobodno opredeljenje. Treba znati da nije greh pogrešiti, već je greh ostati u istom. Uvek budite na liniji samoprocene da li su vaše misli, ideje, želje, osećanja i delanja po prirodi živototvrene jer one nude pamet i ništa drugo mek povez, očuvano , ćirilica, format 13,5 x 20,5 cm , 133 strane , CENA 300 DINARA

30149) NE STRAHUJ VERUJ I POBEDIĆEŠ , dr Boško Jovičić , Legenda Čačak 2010 , psihologija ličnosti
Ljubav je u mnogo čemu prisutna a da toga i nismo svesni. Tako, to je i prijatan osmeh, umilan pogled, drugarsko rukovanje, iskren zagrljaj, smernost držanja, blagost reči, odobravanje drugom, divljenje lepom, radost za svakog, tuga za nesrećnikom, brižnost za ugroženog, kajanja stalna, praštanja svima, milosrdnost svagda, tolerantnost po prirodi, radoznalost na putu, znatiželja u oku, vedar u kontaktu, iskren u priči, ushićen prisutnim, očaran ostvarenim, zadivljen raznolikim, poštovanje prisutnog, zahvalnos nadličnom,traganje za boljim, radinost po svaku cenu, nemirenje neuspešnim, zadovoljstvo postignutim, verovanje u uspeh, molitva za sebe i druge,solidarnost,blagost u rečima, povesti zabludele, hrabriti posustale, praznovati svetinje.ljutnju i srdžbu izbegavaj, one su oduvek izraz slabosti i ništavila onoga ko ih koristi. mek povez, očuvano , ćirilica, format 13,5 x 20,5 cm , 142 strane , podvlačeno grafitnom olovkom na nekoliko strana , lako se može izbrisati  CENA 250 DINARA

30150) DA LI ŽIVOT IMA SMISLA ? , dr Boško Jovičić , Legenda Čačak 2008 , Knjiga Da li život ima smisla? proizvod je stručnog iskustva nastalog u zadnje vreme. Psihijatrijsku ordinaciju u poslednjih par godina najčešće su posećivali i u njoj tražili pomoć mladi ljudi, ali sa nešto neobičnijom subjektivnom problematikom... Svi oni od reda iskazivali su neki vid besmisla i beznađa i da ni u čemu nisu u stanju da vide neko značenje, da nekome pripadaju, da nešto očekuju, da se nečemu raduju. Sve podseća na nekakav egzisistencijalni vakum i svi odreda postavljaju pitanje: gde je smisao života? Moja razmišljanja izneta u knjizi nose pouku: Ne predavati se ni po koju cenu, vrednost naše egzistencije meri se stepenom trpnje i veličinom borbe za nju. Učinimo svaku nevolju inspirativnom, za tako nešto smo biološki OSPOSOBLJENI. Ne propustimo ukazanu ukazanu priliku. dr Boško Jovičić
mek povez, očuvano , ćirilica, format 13,5 x 20,5 cm , 133 strane , podvlačeno grafitnom olovkom na manjem broju strana , lako se može izbrisati  CENA 250 DINARA

30151) UPOZNAJ SAMOG SEBE , Dr Boško Jovičić , Legenda Čačak 2002 , psihologija ličnosti Knjiga dr B. Jovičića je neobična i izazovna. Neobična jer je malo stručno-popularne literature sa temom kako sačuvati i odbraniti lični identitet. Izazovna je jer nudi rešenja za mnoge enigme problematičnog življenja.
mek povez, ćirilica, format 13,5 x 20,5 cm , 148 strana , podvlačeno grafitnom olovkom na nekoliko strana , lako se može izbrisati  CENA 250 DINARA

30152) KAKO UTICATI NA DRUGE , Dr Volter Dil Skot / Dr Delton T. Hauard , Dereta Beograd 1993 , popularna psihologija , veština pridobiti čoveka kao oruđe životnog uspeha , psihologijadokaza i sugestije , mek povez, odlično očuvano, latinica, format 14 x 20 cm , 158 strana CENA 350 DINARA

30154) O ZAVOĐENJU I LJUBAVI , Nebojša Jovanović ,Narodna knjiga Alfa Beograd 2007 ,  popularna psihologija, seksualna psihologija, odlično očuvano, tvrd povez , latinica, ilustrovano, 113 strana , CENA 250 DINARA

30155) SAVREMENE ŽENE O MUŠKARCIMA , Nada Mijatović , IP Žarko Albulj Beograd 1999 , Da li je muškarac u ovom našem, ovom novom, takozvanom modernom vremenu, bolji, što će reći kao ličnost snažniji, kao partner pouzdaniji, kao čovek prirodniji od svog ne tako dalekog pretka? I da li je time usrećio ženu? Govore nam o tome, na osnovu svog iskustva i svoje savesti, jedanaest žena raznih zanimanja, sklonosti, godina starosti, od profesorke univerziteta do seljanke.Svaka čitateljka – kao i svaki čitalac, što da ne? – ostaće i dalje pri svom mišljenju. Nema potrebe da ga menja, ali ima – da čuje druga mišljenja. I razmisli o njima. mek povez, ćirilica, format 11 x 20 cm , 80 strana , CENA 150 DINARA

30156) SAVREMENI MUŠKARCI O MUŠKARCIMA , Nada Mijatović , IP Žarko Albulj Beograd 2000 , Posle knjige SAVREMENE ŽENE O MUŠKARCIMA izazov je saznati šta muškarci sami imaju da kažu o sebi, odnosno o svom polu. Kako muškarac – lekar, književnik, monah, fizioterapeut, bodibilder, kako onaj od trideset i nešto, od četrdeset, pedeset ili više godina – vidi ... ne samog sebe, nego svoju vrstu u celini, svoj pol? I evo, deset naših savremenika i sunarodnika raznih zanimanja i raznih godina starosti govore o tome šta misle o savremenom muškarcu. Lepo, zadovoljno, objektivno, nepovoljno? Procenite sami... mek povez, ćirilica, format 11 x 20 cm , 80 strana , CENA 150 DINARA

30157) DRESIRANI MUŠKARAC , Esther Vilar , Dobra knjiga Beograd 2004 , popularna psihologija , Nema druge - muškarac je srećan tek u ropstvu, jer od rođenja izručen na milost i nemilost majci - ženi, dresiran je jednostavnim trikovima za doživotni ropski rad, a zauzvrat mu žena u određenim vremenskim razmacima stavlja na raspolaganje svoju vaginu - samo tako da oboje mogu preživeti. Sadržaj: O sreći robova; Šta je muškarac?; Šta je žena?; Ženski horizont; Lepši pol; Univerzum je muškarčev; Ženu čini božanskom njena glupost; Postupci dresure; Dresura samoponižavanjem; Rečnik; Žene su osećajno siromašne; Seks kao nagrada... mek povez , latinica, 195 strana, CENA 300 DINARA

30437) TEORIJA I PRAKSA SPECIJALNOG ŠKOLSTVA U SRBIJI DO DRUGOG SVETSKOG RATA , Dr Ljubomir Savić ,Beograd 1966, tvrd povez, očuvano, sa potpisom i posvetom autora , ćirilica, 551 strana , format 16,5 x 24,5 cm CENA 600 DINARA

30440) ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA U USLOVIMA IZBEGLIŠTVA , grupa autora , Crveni krst Vojvodine Novi Sad 1994 , odlično očuvano, mek povez , latinica, 123 strane , iz sadržaja : stres i krizna stanja , postraumatski stresni događaj , paranoidne reakcije , akutne psihoze , hronične psihoze , depresivni poremećaji , suicidalnost , terapijski aspekti rada , psihoterapija , savetovanje i stres , kognitivna terapija , psihoterapija paranoidnih stanja....
CENA 400 DINARA

30442) KONFLIKTI I ŠTA SA NJIMA , Dijana Plut / Ljiljana Marinković , Kreativni centar Beograd 2001 , Originalan psihološki priručnik za kreativno razrešavanje konflikata, namenjen mladima od 12 godina pa nadalje, koristan i odraslima. Na vešt način integrisana su saznanja o prirodi konflikata i načinima njihovog nenasilnog rešavanja sa potrebama i načinom komuniciranja i razmišljanja adolescenata. Knjiga je dobila nagradu NEVEN kao najbolja iz oblasti popularne nauke za mlade za 1994. godinu. mek povez, ilustrovano, ćirilica, 64 strane , Format 17 x 23,5 cm
CENA 300 DINARA

30445) MENTALNI POREMEĆAJI I NJIHOV UTICAJ NA USVAJANJE ŠKOLSKIH ZNANJA I VEŠTINA , Smiljka Popović-Deušić; Miroslav Pavlović; Olivera Pavlović; Milica Pejović-Milovanćević , Pedagoško društvo Srbije Beograd 2003 ,priručnik za nastavnike i stručne saradnike osnovnih i srednjih škola POTPUNO NOVO , mek povez , ćirilica, 124 strane , CENA 450 DINARA

30449) DOBIJAJU SVI ONI KOJI IGRAJU , D.R. Gilbert , Okean Beograd 2007 , U nedostatku rezultata, često čujemo: „Vazno je učestvovati, a ne pobediti". Iza te krilatice kriju se mnogi neuspešni ljudi zavaravajući sebe da su pripadnici tzv. zlatne sredine. Ako je zaista samo važno učestvovati, pa čemu onda rezultat? Možda vam ova knjiga neće neposredno svojih snova, ali sigurno je da će vam na tom putu biti koristan saputnik. mek povez, latinica, 94 strane CENA 250 DINARA

30451) ŠKOLA I KULTURA , Rože Ikor , BIGZ 1980 ,ili univerzitet plen životinja ,  Biblioteka XX vek , mek povez , latinica, 140 strana, posveta na predlistu , Format: 11.5 x 16 cm CENA 250 DINARA

30452) UTICAJ KULTURE NA PONAŠANJE , Robert Serpel , Nolit Beograd 1978 , psihološka biblioteka, mek povez, latinica, format 11 x 16 cm , pečatirano ,149 strana ,  CENA 300 DINARA

30453) LIČNOST U PSIHOLOGIJI , Džon Redford i Ričard Kirbi , Nolit Beograd 1979 , psihološka biblioteka, mek povez, latinica, format 11 x 16 cm , pečatirano , 121 strana , CENA 300 DINARA

30454) MOTIVACIJA , Fil Evans , Nolit Beograd 1978 , psihološka biblioteka, mek povez, latinica, format 11 x 16 cm , pečatirano , 114 strana , CENA 300 DINARA

30456) VREDNOSTI STAVOVI I PROMENA PONAŠANJA , Ben Rejk / Kristina Edkok , Nolit Beograd 1978 , psihološka biblioteka, mek povez, latinica, format 11 x 16 cm , pečatirano , 141 strana , CENA 300 DINARA

30457) INDIVIDUALNE RAZLIKE , Ričard Kirbi i Džon Redford , Nolit Beograd 1978 , psihološka biblioteka, mek povez, latinica, format 11 x 16 cm , pečatirano , 136 strana , CENA 300 DINARA

30717) O ZAVOĐENJU I LJUBAVI , Nebojša Jovanović , Beoknjiga 2003, popularna psihologija, seksualna psihologija, mek povez,latinica,ilustrovano,102 strane, 21 cm CENA 200 DINARA

30718) DEPRESIJA , Dr Branko Vuković , LogosArt Beograd 2010 , NOVO , mek povez, latinica, format 11,5 x 16,5 cm CENA 150 DINARA

30845) BUĐENJE , Antoni de Melo , LOM Beograd 2005 , Knjiga „Buđenje“ govori o spremnosti da naučimo nešto novo, o prilici da zaustavimo užasno traćenje energije, emocija, zdravlja, o putu kojim se može postići da stvarno volimo jedni druge, da budemo spokojni, potpuno prožeti ljubavlju. mek povez, latinica, 131 strana, CENA 250 DINARA

31170) OSNOVI PEDAGOGIJE U SVETLU PROMENA , Dr Petar O. Dmitrović , Pedagoški fakultet u Bijeljini 2002 , mek povez , ćirilica, 292 strane , potpis na na naslovnoj strani , iz sadržaja : današnje potrebe za obrazovanjem, profesija i ličnost , značaj i karakteristike učiteljskog poziva , profesionalno pedagoška funkcija , lična svojstva nastavnika , društveni položaj nastavnika , pedagogija nauka o vaspitanju čoveka , sistem naučnih disciplina u pedagogiji , odnos pedagogije i drugih nauka , metode naučno pedagoškog istraživanja , najpoznatiji pedagozi i njihova dela , ciljevi i zadaci vaspitanja, osnovn ekomponente vaspitanja CENA 450 DINARA

31175) ALKOHOLIZAM IZ PRAKSE ZA PRAKSU , Jovica Potrebić , Beograd 2005 , priručnik za lečenje i socijalni rad sa alkoholičarima, mek povez , latinica, ilustrovano, 133 strane, CENA 350 DINARA

31178) BOLESTI ZAVISNOSTI Alkoholizam narkomanija pušenje , Dragoslav Nikolić , Socijalna misao Beograd 2000 uzroci, razvoj, dijagnostika, prevencija  , (knjiga za svaku porodicu)
Knjiga je jedinstveno i celovito pisana, stručno-popularno obuhvata savremena medicinska znanja o nastanku, toku, ishodu pušenja, alkoholizma i narkomanije, osnovne principe rane dijagnostike i lečenja i moguću prevenciju ovih bolesti. Sublimira dosadašnja saznanja i iskustva autora iz oblasti zavisnosti u svetu i kod nas. Nastala je iz logične profesionalne i ljudske potrebe: da se animira masa građana; da se pruži otpor nadirućem zlu koje razara zdravlje i budućnost naroda i da se pokrene pozitivna energija svakog građanina u cilju očuvanja zdravlja. Po poglavljima je podeljena na alkoholizam, pušenje i narkomaniju Svako poglavlje obrađuje definiciju, uzroke, razvoj i ostale aspekte navedene bolesti zavisnosti. Tako npr. poglavlje o alkoholizmu definiše tačno šta je to alkoholizam i ko je alkoholičar, uticaj alkohola na zdravlje (ciroza jetre, katar želuca, atrofija mozga,...), alkoholizam i mladi, alkoholizam i žene,...Ova knjiga ima za cilj da informiše čitaoca, korisnika i eliminiše neobaveštenost pojedinca, u prvom redu omladine, i odgovornih struktura za zdravlje naroda. U knjizi su date i slike pojedinih sredstava kao što su ekstazi i ostele sintetske droge. Pisana je stručno ali ipak razumljivo običnom čitaocu, a za pedagoge, socijalne radnike, psihologe, zdravstvene radnike, humanitarne organizacije,...biće ovo dragocen priručnik. NOVO , mek povez, ćirilica, 295 strana CENA 350 DINARA

31179) STRES KOD PORODICA ALKOHOLIČARA , Dragana Veličković , Socijalna misao Beograd 2007 , NOVO , mek povez, ćirilica,grafički prikazi, tabele,  112 strana CENA 250 DINARA

31181) KAKO SAČUVATI ŽIVCE , dr Tony Lake , Mladinska knjiga Ljubljana Zagreb 1990 popularn apsihologija, tvrd povez, latinica, 90 strana sadržaj : I.Obrazac sloma II.Kratki i srednje dugi slomovi III.Ne-ponašanje i ne-osjećanje IV.Kružna pruga V.Uvježbavanje refleksa VI.Roditeljska laž VII.Ugovor s roditeljima VIII.Bolje roditeljstvo, IX.Korak po korak X.Drugi ljudi, CENA 350 DINARA

31184) TUMAČENJE SNOVA I-II , Sigmund Frojd ,Matica srpska Novi Sad 1979 , Frojdova teorija snova predstavlja epohalni naučni događaj koji je samim tim i višestruko značajan. Na prvom mestu snovi su opet rehabilitovani. Frojdov je doprinos što je kod čoveka Zapada ponovo doveo u centar interesovanja snove sa periferije... Iako je snove Frojd rehabilitovao, ne treba smatrati, kao što je to čest slučaj u istoriji nauke, da je samo otkrio nešto što je odavno bilo poznato, pa zaboravljeno. Njegov je pristup snovima drugačiji od onga koji je pretežno negovan u analitičkoj tradiciji, i on bez pravih prethodnika, kroz monumentalno delo Tumačenje snova, snove uvodi u nauku... Sa Tumačenjem snova može se reći da je počeo razvoj psihoanalitičkog koncepta ličnosti, pa i više od toga, naime, istraživanje nesvesnog. Frojd u Tumačenju snova uvodi topografski model i koncept dubinske psihologije, tj. psihologije koja se bavi psihološkim procesima van polja svesti. sadržaj:
I. Naučna literatura o problemima sna
II. Metod tumačenja sna
III. San je ispunjenje želje
IV. Izopačenje sna
V. Materijal snova i izvori snova
VI. Rad sna
VII. Psihologija procesa sna
VIII. Literatura.
O snu.
očuvano, tvrd povez, zlatotisak ,latinica , dve knjige ,ukupno 704 strane , CENA 1350 DINARA

31185) DOSETKA I NJEN ODNOS PREMA NESVESNOM, Sigmund Frojd ,Matica srpska Novi Sad 1979, tvrd povez, zlatotisak,latinica,242 strana CENA 500 DINARA

31187) AUTOBIOGRAFIJA NOVA PREDAVANJA ZA UVOĐENJE U PSIHOANALIZU , Sigmund Frojd, Matica srpska Novi Sad 1979 , tvrd povez, zlatotisak,latinica,295 strana, Format: 13.5 x 20 cm, sadržaj : 1.Autobiografija i Dodatak Autobiografiji iz 1935, 2.Revizija učenja o snovima, 3.San i okultizam, 4.Raščlanjavanje psihičke ličnosti, 5.Strah i nagonski život, 6.Ženskost, 7.Objašnjenja, primene, orijentacije, 8.O gledanju na svet, Preveli s nemačkog VLADETA JEROTIĆ, NIKOLA VOLF, CENA 450 DINARA

31188) IZ KULTURE I UMETNOSTI , Sigmund Frojd, Matica srpska Novi Sad 1979 , tvrd povez, zlatotisak ,latinica ,357 strana , Format: 13.5 x 20 cm, ilustrovano, sadržaj :
Sumanutost i snovi u "Gradivi" V. Jensena ;
Jedna uspomena iz detinjstva Leonarda da Vinčija ; u članku nisu odštampane strane 178/179 ; 182/183 ; 186/ 187 ; 190/191 ;
Mikelanđelov Mojsije ;
Dostojevski i oceubistvo ;
Nelagodnost u kulturi
CENA 350 DINARA

31367) FROJDIZAM KAO PODVALA 1 -4 komplet , Dr Ratibor Đurđević klinički psiholog , IHTIS Hrišćanska knjiga Beograd 2000 , Besmislice i smicalice sekularističke `naučne` psihologije , kritika Frojdove psihoanalitičke psihologije , POTPUNO NOVO , komplet 4 knjige , mek povez , ćirilica, 310 + 355 + 220 + 365 strana ,komplet sadrži sledeće naslove :
1) ISTRAGA DOKAZI PRESUDA
2) FROJDOVA SATANISTIČKA NAUKA
3) FROJDOVA LAŽ NAUKA Teorije i kliničke nedoslednosti
4) SEKSUALNI KULT POD VIDOM PSIHOLOGIJE Analiza Frojdove psihoanalize

CENA 3000 DINARA

31368) FROJDIZAM KAO PODVALA 1 -4 komplet , Dr Ratibor Đurđević klinički psiholog , IHTIS Hrišćanska knjiga Beograd 2000 , Besmislice i smicalice sekularističke `naučne` psihologije , kritika Frojdove psihoanalitičke psihologije , komplet 4 knjige , mek povez , ćirilica, 310 + 355 + 220 + 365 strana ,komplet sadrži sledeće naslove :
1) ISTRAGA DOKAZI PRESUDA
2) FROJDOVA SATANISTIČKA NAUKA
3) FROJDOVA LAŽ NAUKA Teorije i kliničke nedoslednosti
4) SEKSUALNI KULT POD VIDOM PSIHOLOGIJE Analiza Frojdove psihoanalize

CENA 2500 DINARA

31373) OD ČINA DO MISLI , Henri Wallon , Naprijed Zagreb 1959 , ogled iz komparativne psihologije,tvrd povez, latinica, 215 strana, sadržaj :
I: Izvori upoređenja ( psihologija svijesti , psihologija situacija, mitovi i razum)
II: Psiho-motorički nagoveštaji misli ( prvi stadiji , imitacija i predožba , rituali i predožba )
III: Prvi temelji misli : Odnosi označavajućeg prema označenome , sinkretička misao , osnovni uvjeti diskuzivne misli CENA 400 DINARA

31374) INDUSTRIJSKA PSIHOLOGIJA , Dr Dušan Đorđević, Radnički univerzitet / Viša metalska škola Novi Beograd 1976 , mek povez, latinica, format 17 x 24 cm , 320 strana , ilustrovano CENA 350 DINARA

31376) ČOVJEK I RAD , William Foote Whyte , Panorama Zagreb 1966 , Knjiga prikazuje istraživanja i analize pojedinih slučajeva i teoretske sheme koje mogu poslužiti kao vodič u sprovođenju analiza biblioteka Psihologija rada, tvrd povez, latinica, format 13 x 19,5 cm , 652 strane, CENA 600 DINARA

31377) PROBLEMI VAŠEG DETETA , grupa autora, Zavod za udžbenike Beograd 1997 , škola za roditelje , mek povez, latinica, format 12 x 20 cm, iz sadržaja : roditeljski poziv, odvajanje od deteta , nervozna deca i nervozni roditelji , dete koje ne želi da odraste , dete koje piški u krevet , dete koje sisa palac, detekoje gricka nokte , zajedljivo dete, stidljivo dete, plašljivo dete, dete koje laže , dete ljubomorno na braću i sestre , det ekoje neće d ajede , sporo dete , lenjo dete, ljutito dete , neposlušno dete , samostalan duh , dete koje krade , problemi prvorođenog deteta , školski neuspeh , dečija seksualnost , posebne situacije ( siroče, neudata majka , razdvojeni roditelji, usvojeno dete )
CENA 400 DINARA

31583) LJUBAV SEKS PORODICA, grupa autora psihijatara i psihologa,Sloboda Beogad-Dnevnik Novi Sad 1981, zbornik radova iz psihologije, delo o seksualnosti čoveka posmatrano sa biološkog, psihološkog i sociološkog stanovišta, tvrd povez,latinica, zaštitni omot , 485 strana, sadržaj :

ČOVEK I POL(Dragomir Milanović)

PSIHOSEKSUALNI RAZVOJ ČOVEKA(Vojin Matić)
podnaslovi : Psihoseksualni razvoj čoveka - Mesto čoveka - Zabranjene teme - Privlačnost - Problemi psiho-seksualnog razvoja - Telesne podloge seksualnog razvoja - Problemi razvoja - Rano detinjstvo - Dečije seksualne hipoteze - Događaji u okolini deteta - Razumevanje deteta - Dečiji komentari i pitanja - Školski uzrast - Pubertet i mladalaštvo - Pubertet - Pubertet kod dečaka - Pubertet kod devojčica - Žeđ za znanjem - Mladalaštvo - Rani seksualni odnosi - Izbor partnera - Spasavanje partnera - Zaljubljivanje - Ljubomora u mladalaštvu - Sporazumevanje sa detetom - Agresivnost u vaspitanju

SEKSUALITET I BRAK(Vladislav Klajn)
Odnosi polova prema braku - Uslovi za brak - Osvrt na razvoj ličnosti - Šta sve ometa slobodan izbor bračnog partnera - Subjektivne teškoće pri izboru bračnog partnera - Kriterijumi izbora bračnog partnera - Rani brakovi - Problem mladih supružnika - Neuroza kao bolest, kao društveni fenomen i kao uzrok najvećeg broja bračnih teškoća - Adaptacija u braku - Šta brak daje a šta oduzima - Najčešći izvori teškoća u braku - Seksualni problemi u braku - Frigiditet - Impotencija - Posledice seksualnih smetnji na brak - Ljubomora - Emocionalne oscilacije u braku - Neverstvo - Prekid braka - Razvod braka -Osvrt na bračnu neurozu

PORODICA I BRAK(Vladislav Klajn)

Funkcija porodice - Porodica u savremenom društvu - Patrijarhalni tip porodične organizacije - Problemi mladih roditelja - Psihopatologija porodičnih odnosa - Odnosi u porodici sa više dece - Razvod braka i deca

SEKSUALNO VASPITANJE MLADIH (Vojin Matic)
Seksualno vaspitanje u šlkoli - seksualno vaspitanje kroz predmetnu nastavu - seksualno vaspitanje kroz nastavu književnosti - pornografija i istorija umetnosti

STARENJE,INVOLUTIVNO DOBA I STAROST (Vladislav Klajn)
Osvrt na stavove prema starcima - Suština i uzroci starenja i starosti - doba involucije i psihološko socijalni problemi starenja - klimakterijum kod žene - klimakterijum kod muškarca - terapija klimakteričnih stanja - socijalni i psihološki problemi involutivnog doba - psihički i psihosocijalni aspekti starosti - seksualnost i starenje

PSIHOPATOLOGIJA SEKSUALNOG ŽIVOTA(Tomislav Kronja)
Uopšte o nagonima i seksualnom angonu - Normalno i devijatno u seksualnom životu - psihopatološke abnormalnosti - uzroci seksualnih devijacija - Seksualni nasilnici - Homoseksualizam - Pedofilija - sadizam - mazohizam - transvestitizam - ekshibicionizam - sodomija - Ostale manje devijacije - profilaksa i terapija

SEKSUALNI MORAL(Vladeta Jerotić)
Istorija rodoskvrnuća i njegove zabrane - putevi tazvoja morala u individui - putevi razvoja morala kroz istoriju - moral i seksualni moral u sadažnjosti  - ljubav i moral - mogućnosti transformacije seksualnog nagona

DRUŠTVO I SEKSUALITET(Djordje Bogićević)

CENA 950 DINARA

31584) PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA , Dušan Đorđević , Dečje novine Gornji Milanovac 1984 , mek povez, latinica, format 17 x 24 cm , 328 strana , iz sadržaja : predmet pedagoške psihologije , istorijski pregled , metode pedagoške psihologije , testovi znanja, testovi pismenosti , učenje, oblici učenja , razlike između učenja čoveks i životinje , napredovanje u toku učenja, metode učenja , psihološki uslovi uspešnog učenja , pamćenje i zaboravljanje , učenj epol i uzrast , transfer učenja , sposobnost - inteligencija, psihološke osobine obdarene dece , problem-deca , intelektualni rad i umor , čitanje , psihološki faktori učenja stranog jezika ... CENA 400 DINARA

31586) POMIRITE SE SA SVIMA , Dejvid Dž. Liberman , Finesa Beograd 2005 , Drugi deo bestselera Strategije i taktike uspešnih ljudi . Poznati američki psiholog, bihejviorista, doktor psihologije, Dejvid Liberman objašnjava - korak po korak - kako ponovo združiti ljude ili dobiti oproštaj, bez obzira na to koliko se stuacija činila beznadežnom. Bilo da je reč o sukobu u kancelariji ili svađi koja traje desetak godina ovaj novi pristup ljudskom ponašanju osigurava da se brzo razreši svaki sukob ličnosti, trajno neprijateljstvo ili dugogodišnja otuđenost.
Ova knjiga je idealna:
ako vas iscrpljuje činjenica što na svakom porodičnom skupu u želucu osećate mučninu
ako želite da uputite kritiku, a da pri tome ne izazovete ni najmanje negodovanje
ako za pet minuta želite da razrešite bilo kakav sukob
ako vam je dojadilo da se svađate oko istih, starih stvari
ako biste želeli da vratite neku osobu u svoj život
ako biste želeli da uspostavite mir ponovo združite ljude, bez obzira na to šta je rečeno ili učinjeno.
Pomirite se sa svima i odmah okončajte svaki sukob, svađu ili otuđenje!
mek povez , latinica, 207 strana CENA 400 DINARA

31587) PSIHOANALIZA NEČISTE KRVI , Vladislav Panić , Medicinska knjiga Beograd Zagreb 1985 , mek povez, latinica, 92 strane , sitno zacepljenje naslovne strane , CENA 350 DINARA

31589) ORGANIZACIJA SISTEMA OBRAZOVANJA , dr Rajko Pećanac , Pedagoški fakultet Sombor 2011 , mek povez, latinica, 173 strane , podvlačeno na prvih par strana , potpis na predlistu ,  CENA 250 DINARA

31590) AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA U VRTIĆU , Dr Danica V. Markoska , Viša škola za obrazovanje vaspitača Šabac 1998 , mek povez, očuvano, ćirilica, ilustrovano, 110 strana CENA 250 DINARA

31591) U TRAGANJU ZA SLIKOM DETINJSTVA , Milan Brujić , Kreativni centar Beograd 2008 , Podstaknuti idejom Milana Brujića da detinjstvo oslikaju navodeći reči, mirise, zvukove i strahove koji su ga obeležili devedeset sedmoro nekadašnjih mališana obelodanjuje uzbudljiva prisećanja.
Dobijeni iskazi o detinjstvu navode čitaoca na brojna preispitivanja i, često, na jasnije uvide o sopstvenim ranim doživljajima sveta. mek povez, latinica, 254 strane, format 17 x 24 cm , CENA 200 DINARA

31594) LJUBAVNE LAŽI , Debora Mek Kinli , Stylos Novi Sad 2008 , Sve ono što muškarci ne znaju a žene neće da priznaju! U ljubavi i ratu, kažu, sve je dopušteno. Ali u ratu su svi na oprezu a ljubav je najčešće slepa. Zato je i smišljena ova izrazito duhovita a zapravo realistična knjiga koja poput skenera, od prvog razmenjenog pogleda pa preko upoznavanja, prvih izlazaka, početka zabavljanja i verovatnog braka, potencijalnih nesuglasica i mogućeg rastanka, daje sliku muških i ženskih razmišljanja i postupaka tokom ljubavnog rata.
mek povez , latinica, format 14 x 20,5 cm , 148 strana , posveta na predlistu CENA 300 DINARA

31596) STVARALAČKO MIŠLJENJE I MATEMATIČKO OBRAZOVANJE , Krstivoju Špijunović , Učiteljski fakultet Užice 2005 , mek povez, ćirilica, 184 strane, grafički prikazi , format 14 x 20 cm CENA 300 DINARA

31597) MISLI O ŽIVOTU I OSVJEŠĆIVANJU , Janez Drnovšek , Dvostruka duga Čakovec 2006 ,
Čovjekom se ne rađaš. Čovjekom postaješ. Takvim kakvoga loši tokovi više ne mogu ponijeti sa sobom poput otplavljenog stabla bez korijena. Takvim da možeš početi s promjenama kojima ćeš stvoriti novi, bolji svijet. Svijet u kojem je vrijedno živjeti.
Knjiga jedinstvena po mnogo čemu. Ponajprije, napisao ju je čovjek koji je većinu svojega radnog vijeka proveo u visokoj politici - dr. Janez Drnovšek, predsjednik Republike Slovenije. A opet, ovo nije knjiga o politici ili državništvu; ovo je knjiga o životu i osvješćivanju! Za mnoge, ovo je knjiga iznenađenja:
"Živimo jednostavno. Budimo cjeloviti. Budimo svjesni." Ne očekujemo ovakve riječi od jednog političara.
A opet, kamo sreće kad bi ih svi političari izgovarali!
Dr. Janez Drnovšek je glasnik jednog novog vremena. Pročitajte što vam poručuje i dobro razmislite o tome. Iako bi svijet zasigurno bio bolje mjesto kad bi svi državnici ovako govorili i postupali, njegova glavna poruka je da promjena počinje u nama. Jedino se s tog mjesta svijet može doista promijeniti.
To su nam do sada govorili neki drugi pisci, ljudi drugačijih zanimanja. Sada nam to kaže predsjednik jedne države. Došlo je vrijeme da čujemo tu poruku i da ju konačno provedemo u život.
Adrian P. Kezele
mek povez, latinica, format 14,5 x 21 cm , 207 strana , CENA 450 DINARA

31600) POPULARNA PSIHOLOGIJA , Slobodan M. Petrović , Zavod za udžbenike Beograd / Svjetlost Sarajevo 1985 , mek povez , latinica, 206 strana, format 12 x 18,5 cm CENA 200 DINARA

31734) MEGA BOOK kurs ličnog usavršavanja , priredio Dušan Kuzmanović , Mega book Beograd 2005 , POTPUNO NOVO , tvrd povez, ilustrovano u boji , latinica, format 21,5 x 30,5 cm , 311 strana , danas je prvi dan mog preostalog pozitivnog i kreativnog života , iz sadržaja:
U speh je individualno iskustvo
Piramida potreba kao osnova kursa
Ravnoteža duha , duše i tela
Naš svet velika iluzija?
Misli su energija
Fascinantno ljudsko telo
Kako naš mozak opaža okolinu ?
Jaka ličnost se odlikuje uspravnim držanjem
Kkao se osloboditi agresije i biti smiren?
Kako se osloboditi problema ?
Ocenjujem sam sebe
Određivanje cilja
Tajna podsvesti
Negativne situacije pretvaram u pozitivne
Opuštanje ključ uspeha
Moć imaginacije
Šta je zdravlje ’
Na putu ka srećnoj vezi?
Ritma prirode
Šta je moj stvarni životni zadatak?
Kako pozitivna stav prenosim na druge?
Koje pravilo je zastarelo ?
Kakos e rešiti loših navika ?
Tajne sna
Zašto je kontinuirani trening tako važan?
Mentalni trening
Biti samostalana
Star i zdrav
Korak ispred drugih
Smejanje je zdravo
Sam svoj lekar
Slušam svoju intuiciju
Komunikacija
Mentalne tehnike
Igra mašte
Seks , a gde je ljubav ?
Koje vrednosti određuju moj život ?

CENA 1500 DINARA

31737) USVAJANJE POJMOVA ZAVISNO OD NASTAVNIH METODA I KOGNITIVNIH SPPOSOBNOSTI , Slobodanka Milanović-Nahod. Institut za pedagoška istraživanja Beograd 1981 , mek povez, latinica, 114 strana ,grafikoni, tabele ,  iz sadržaja :
Kognitivistički pristup obrazovnoj praksi : Žan Pijaže , Džerom Bruner , Robert Ganje , Lav Semjonovič Vigotski , David Osibel
Opšti modeli procesa učenja
Rezultati ekperimentalnog istraživanja
CENA 400 DINARA

31738) RTV PEDAGOGIJA - RADIO TELEVIZIJSKA PEDAGOGIJA , grupa autora , Radio-televizija / Mladost Zagreb 1970, očuvano, tvrd povez, ilustrovano, latinica, 340 strana, potpis na predlistu, format 17,5 x 24 cm CENA 450 DINARA

31739) PEDAGOGIJA I PEDAGOŠKI RADNICI U REFORMI VASPITANJA I OBRAZOVANJA 1 i 2  , Savez pedagoških društava Jugoslavije Maribor / Beograd 1986 , Posebno izdanje časopis "Pedagogija." Zbornik radova sa šestog Kongresa pedagoga Jugoslavije , mek povez, latinica, format 16 x 24 cm , ukupno 561 strana , iz sadržaja :
TEORIJSKO-METODOLOŠKI PROBLEMI PEDAGOGIJE I NJEN AULOGA U RAZVOJU VASPITANJA I OBRAZOVANJA :
Uloga pedagogije i pedagoških radnika
Delatna uloga i moć naše pedagogije
Neki problemi oko cilja odgoja
Vaspitanje kao predmet pedagogije
Savremeni tokovi naučno-istraživačke delatnosti u Bosni i Hercegovini
Interdisciplinarni pristup istraživanju edukacije
Značaj i nužnost pedagoške kritike za razvoj pedagogije i reformu obrazovanja
Određenje pojma vaspitanja terminološko-pojmovnim pristupom
Pedagogija i antipedagogija
Odnos pedagoške prakse i idealizovanog cilja
RAZVOJ VASPITNO-OBRAZOVNOG SISTEMA I PODRUŠTVLJAVANJE VASPITANJA I OBRAZOVANJA
Usmereno obrazovanje kao permanentno obrazovanje
Mjesto i uloga nastavnika u procesu mijenjanja položaja učenika u vaspitno-*obrazovnoj delatnosti
Položaj učenika u našoj samoupravnoj školi i rad prosvjetno-pedagoške službe
Uloga pedagoških radnika u praćenju definiranja pojmova u mlađim razredima osnovne škole
Preliminarne ocjene pedagoških vrijednosti kompjutorskih igara
Domovi učenika zapostavljen pedagoški problem
Praćene televizijskih emisija obrazovnog programa kao oblik domaćih radova učenika
Uticaj sredine , sposobnosti i osobina ličnosti na uspjeh u školskom učenju
ZBORNIK KNJIGA 2 :
ULOGA VASPITNO OBRAZOVNIH INSTITUCIJA U DALJEM RAZVOJU VASPITANJA I OBRAZOVANJA
Budućnost škole u samoupravnom socijalističkom jugoslovenskom društvu
Neuropsihijatar i školski neuspeh
Ocenjivanjei napredovanje učenika
Škola i profesionalna orjentacija učenika
Neurotska pojava i socijalna adaptacija učenika prvog i trećeg razreda osnovne škole
Neke mogućnosti učešća roditelja u realizaciji vaspitno-obrazovnih zadataka škole
Specijalni odgoj u funkciji emancipacijske pedagogije
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE PEDAGOŠKIH RADNIKA
Pegagoški radnici između društveno i naučno poželjnog i realno mogućeg
Mesto i funkcija pedagoško-psihološke službe u osposobljavanju učenika za samoobrazovanje
Osposobljavanje budućih nastavnika za primenu nedirektne nastave
Lik nastavnika u vaspitno-obrazovnom procesu
O potrebi razobličavanja idejne i pedagoške neutralnosti pedagoških kadrova prema promenama u škloskoj praksi
Aktuelnost problema ekološkog obrazovanja
 i brojni drugi članci...
CENA 850 DINARA

31740) UČITELJ U PRAKSI , grupa autora, Republički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja Beograd 1991 , zbornik radova za mentore i pripravnike, mek povez , ćirilica, 307 strana , CENA 500 DINARA

31741) INDIVIDUALIZACIJA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA U ŠKOLI , Dr Milutin Đorđević , Nova prosveta Beograd 1985 , mek povez, latinica, 179 strana , potpis na predlistu , CENA 450 DINARA

31742) PLANOVI RADA ZA RAZREDNU NASTAVU , grupa autora, Dečje novine Gornji Milanovac 1979 , didaktičko metodička uputstva , mek povez, latinica, 230 strana CENA 400 DINARA

31743) MALE SEOSKE ŠKOLE , Dr Nedeljko Trnavac i saradnici , Dečje novine Gornji Milanovac / Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Beograd 1992 , šanse za opstanak i dalji razvoj , rezultati istraživanja o seoskim osnovim školama koje imaju manje od 15 učenika, mek povez, ćirilica, 217 strana CENA 450 DINARA

31744) VASPITNI RAD U ŠKOLI - Ogledi i iskustva broj 3 , Međuopštinski zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja Titovo Užice  / Prosvetni pregled Beograd 1985, tematski broj, zbornik radova sa savetovanja na Zlatiboru 16-17. maja 1985 , mek povez, ćirilica, 671 strana CENA 650 DINARA

31746) PRILOG UNAPREĐIVANJU VASPITNOG RADA U ŠKOLI , Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja grada Beograda 1980 , mek povez, ćirilica, 137 strana CENA 400 DINARA

31749) OBLICI I SADRŽAJI SARADNJE ŠKOLE I RODITELJA , Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja grada Beograda 1984 , mek povez, ćirilica, 97 strana CENA 400 DINARA

31750) SADRŽAJI I OBLICI RADA RAZREDNOG STAREŠINE , Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja grada Beograda 1984 , mek povez, ćirilica, 90 strana CENA 400 DINARA

31751) NASTAVA U NAŠOJ ŠKOLI problemi i perspektive , Savez pedagoških društava Sr Srbije , Drugi kongres pedagoga Srbije Vrnjačka Banja 16- 18 oktobar 1986 , mek povez , latinica, 265 strana, CENA 400 DINARA

31756) SVET KOJI ČEKA DA SE RODI , M. Skot Pek , Narodna knjiga Alfa Beograd 1994 , oponovo otkrivana ljubaznost , odlično očuvano, mek povez, ćirilica, 330 strana, CENA 350 DINARA

31757) IZBOR BRAČNOG DRUGA / BRAK I BRAČNA KRIZA , Milan Savić , Izdanje autora Beograd 1988 , sa potpisom i posvetom autora, mek povez, latinica, format 12 x 19 cm ,  sadržaj :
I Opšta razmatranja o braku
II Značaj ravnopravnosti polova
III Izbor bračnog druga
IV Faze braka
V Kako živeti u braku i razrešavati bračne konflikte
VI Uloga muža za vreme trudnoće, porođaja i posle porođaja supruge
VII Brak i deca
VIII Neki seksualni problemi u braku
IX O kontracepciji
X Kako savladati ljubomoru
XI Neverstvo u braku
XII Razvod braka i stupanje u novi brak
XIII U bračnom savetovalištu
CENA 400 DINARA

31760) SVE O LJUBAVI I SEKSU , Stjuart i Sjuzan Holrojd , Rad / Mladinska knjiga Beograd 1984 , tvrd povez , veliki enciklopedijski format 21 x 29 cm , latinica, ilustrovano, 336 strana , iz sadržaja : pravo na ljubav , o ljubavi i seksu , muškarac kao partner , žena kao partner , tehnika polne ljubavi , muž i žena , veze muškarca i žene , kontrola rađanja - sloboda izbora , poteškoće u polnom životu, homoseksualnost CENA 500 DINARA

31995) NACIONALNO SAMOUBISTVO , Aleksandar Pražić , Pešić i sinovi Beograd 2009 , etnopsihologija , Jedan pokušaj etnopsihološkog istraživanja anamneze, utvrđivanja dijagnoze, rasvetljavanja etiologije i ukazivanja na činioce eventualne terapije srpske patološke dispozicije za okretanje agresije na sebe i kolektivnu autodestrukciju.
POTPUNO NOVO , tvrd povez, format 17,5 x 24,5 cm , ćirilica, 494 strane  CENA 850 DINARA

32187) KOJE JE BOJE VAŠ PADOBRAN ? , Ričard N. Bols , Čarobna knjiga Beograd 2013 , psihologija samousavršavanja , Najpopularnija i najprodavanija knjiga svih vremena u oblasti vodiča za traženje posla
Koje je boje vaš padobran? je najpotpuniji vodič za one koji prvi put traže posao, kao i za one koji žele da promene karijeru. Tri decenije nakon prvog izdanja, ova knjiga je i dalje na svim listama bestselera, od sajta Amazon.com do časopisa Businessweek. Šest godina je bila na listi bestselera časopisa New York Times, a prevedena je na dvadeset jezika.
Knjiga koja je pred vama predstavlja obnovljenu i sasvim aktuelnu verziju, a sadrži podroban plan kojim možete promeniti svoj život. S novim primerima, uputstvima i savetima, Padobran predstavlja „zlatni standard u poslovnim vodičima” (prema magazinu Fortune).
„Koje je boje vaš padobran? i dalje predstavlja najpotpuniji vodič za traženje posla… Ova knjiga ne samo što sadrži sve potrebne informacije već pomaže i u psihološkoj pripremi.” New York Times
„Savetnik teške kategorije. Padobran je najprodavaniji vodič za traženje posla svih vremena, prodat u deset miliona primeraka, a od strane Kongresne biblioteke proglašen je za jednu od dvadeset pet knjiga koje su oblikovale svest savremenih čitalaca – što Bolsa svrstava u društvo Malkoma Iksa, Roberta Luisa Stivensona i Boga, čija Biblija je večiti bestseler.” New York Post
„Tri moje knjige o gerila marketingu su na različitim listama bestselera na Amazonu, ali nijedna nije kvalitetna kao Padobran. Malo šta uopšte može da mu konkuriše.” Džej Konrad Levinson, autor Gerila marketinga
POTPUNO NOVO , mek povez, latinica, format 16,5 x 23,5 cm , ilustrovano, 398 strana CENA 400 DINARA
„Ovo izdanje je prepuno novih preporuka i klasičnih saveta koji su se održali do danas jer su odlični.” About.com – sekcija Job Searching

32188) FINE DEVOJKE NE POSTAJU BOGATE , Lois P. Frenkel , Čarobna knjiga Beograd 2013 , psihologija samousavršavanja , Stalno ste u dozvoljenom minusu? Štedite umesto da ulažete? Brinete za druge, a svoje potrebe ignorišete? Ako prepoznate sebe u nekoliko navedenih primera, ova knjiga će biti vaša najbolja prijateljica. Vi smatrate: važno je učestvovati, a ne pobediti! Ispravno: dosta ste bili fini, tihi i fer. Dosta ste u finansijskoj utakmici „igrali kao devojčica“. Vi smatrate: trošite da biste popunili emocionalne praznine. Ispravno: uđite u srž svojih osećanja, ne trošite novac da biste se bolje osećali. Vi smatrate: niste se obrazovali u oblasti vođenja finansija. Ispravno: znanje je moć! Naučite da upravljate investicijama, bankarskim uslugama i većim kupovinama. Dr Lois P. Frenkel, međunarodno priznati trener poslovnih veština, otkriva nam zašto neke žene žive u izobilju i onako kako žele, dok drugima to nikako ne polazi za rukom. U ovom sjajnom vodiču, autorka nam pokazuje kako da se oslobodimo nesvesnih grešaka koje nas sputavaju da postanemo odrasle žene, finansijski nezavisne i slobodne da ostvarimo svoje snove. POTPUNO NOVO , mek povez, latinica, format 16,5 x 23,5 cm , ilustrovano, 269 strana CENA 400 DINARA

32190) KAKO ODGAJATI KĆERKE , Gizela Projšof , MMali vrt Beograd 2008 , zašto su devojčice drugačije - i kako im pomoći da odrastu srećne i jake. Ova knjiga podstiče na razmišljanje...Ono što će naša deca pamtiti, i što će ih ojačati, jesu trenuci bliskosti, iskrenosti i mirni trenuci koje provodimo usred meteža života...Znatno smo napredovali sa devojćicama, ali, kao što ova izvanredna knjiga naglašava, pred nama je još dug put.
Iz predgovora Stiva Bidalfa
U ovoj iskrenoj knjizi psiholog i autor tekstova o roditeljstvu Gizela Projšof razmatra pitanja važna za roditelje koji danas podižu devojčice. Ona obuhvataju:

• Ključni emotivni i fizički aspekti razvoja devojčica, od bebe do adolescencije.
• Razlike u ponašanju devojčica i dečaka.
• Značaj održavanja bliske veze sa kćerkom.
• Važna uloga koju očevi imaju za kćerke.
• Samopoštovanje može da umanji strahove vaše kćerke.
• Kako da održavate svoju kćerku na pravom putu tokom nemirnih tinejdžerskih godina.
• Negativne poruke koje devojćice dobijaju u vezi sa svojim mestom u društvu.

U knjizi Kako odgajati kćerke Gizela Projšof obuhvata i priče iz australijskih porodica i ohrabruje roditelje da prepoznaju posebne talente svojih kćerki. Ona piše: „Svako dete ima životni zadatak koji pokušava da ostvari. Možda ćete uvideti kakav je životni zadatak vaše kćerke ukoliko pratite njena interesovanja i šta joj pruža zadovoljstvo, jer ono potiče iz srca i ne može se veštački stvoriti spoljašnjim okolnostima...Kad odrastu, mnogi ljudi ...napuste svoj životni zadatak. Ljudi tako ne nađu sreću..."

Gizela Projšof je psiholog i autor više od 20 knjiga iz područja roditeljstva, međusobnih odnosa, samopoštovanja i komunikacije. Tri decenije iskustva u poslu porodičnog terapeuta - i majke - dale su joj mudrost u odgajanju kćerki koju je unela u ovu knjigu.
mek povez, očuvano, ilustrovano, latinica, 190 strana CENA 350 DINARA

32191) SVE O NARKOMANIJI , Prim. dr Slobodan Simić , Agora Beograd 2011 , Kroz brojna pitanja koje bi svako od nas postavio, daje naučne odgovore iz oblasti bolesti zavisnosti, pre svega narkomanije, koja spada među najozbiljnije i najtraumatičnije bolesti savremenog čoveka. Kroz pregled najsavremenijih dostignuća iz te oblasti čitalac dobija validne informacije o vrstama droga, načinu korišćenja, efektima supstanci i oblicima zavisnosti.
U knjizi se iznose egzaktni podaci o direktnom ili indirektnom uticaju narkomanije na sve faze životnog ciklusa pojedinca i porodice, kako i koliko droga onemogućava čoveka u sferama ličnog, porodičnog, profesionalnog i socijalnog funkcionisanja. Korisno štivo za sve koji žele da budu dobro obavešteni o svim aspektima upotrebe i zloupotrebe psihoaktivnih sup­stanci. Knjiga daje i preporu­čenu proceduru za lečenje i odvi­ka­va­nje od različitih vrsta droga kao i najsavremenije metode lečenja iz te oblasti kod nas i u svetu.
tvrd povez , latinica, ilustrovano, 137 strana CENA 500 DINARA

32194) MOĆ PODSVESTI ZA BOGATIJI ŽIVOT , Džozef Marfi , Familet Beograd 2008 , Niko kije osuđen na to da bude duboko nesrećan, obuzet strahom i brigom, da živi u siromaštvu, pati usled lošeg zdravstvenog stanja, niti da se oseća odbačenim i inferiornim.
Bog je sve ljude stvorio po svojoj slici, i dao nam je moć da prevaziđemo nemaštinu i postignemo sreću, harmoniju, zdravlje i properitet.
Unutar sebe imaš moć da obogatiš svoj život!
og je sve ljude stvorio po svojoj slici, i dao nam je moć da prevaziđemo nemaštinu i postignemo sreću, harmoniju, zdravlje i prosperitet.
Unutar sebe imaš moć da obogatiš svoj život!
NOVO , mek povez, latinica, format 13 x 20 cm ,246 strana CENA 350 DINARA

32197) PSIHOLOGIJA AGRESIVNOSTI , Milovan Tomić , Engram Beograd 2003 , odlično očuvano, mek povez, latinica, format 135 x 204 mm , 192 strane CENA 350 DINARA

32198) PRAKTIČNA POSLOVNA PSIHOLOGIJA , Donald A. Laird / Eleanor C. Laird , Panorama Zagreb 1964 , biblioteka Psihologija rada , tvrd povez , latinica, Dimenzije: 12,50 x 19,50 cm , 569 strana,ilustrovano,  pečatirana , Iz sadržaja :
- Osobna efikasnost
- Odnosi među ljudima i moral
- Ličnost i emocionalno zdravlje
- Vođenje i suradnja grupe
CENA 500 DINARA

32199) TI JEDNOSTAVNO NE RAZUMIJEŠ , dr Debora Tanen , Rijeka Crnojevića 1999 , razgovori između muškaraca i žena , popularna psihologija, duhovita i sjajna knjiga koja objašnjava jezik i običaje suprotnog pola , tvrd povez, zaštitni omot, format , 343 strane ,format 13,5 x 20 cm ,  CENA 450 DINARA

32202) LAKI MUŠKARCI , Jovo Toševski , Laguna Beograd 2007 , Popularna psihologija , Mnogo je vekova proteklo od prve dijagnoze tipa „ona je laka žena“. Nekada je to značilo strašnu kvalifikaciju; kada danas kažete „laka žena“, ljudi će najpre pomisliti da pričate o nekoj koja je mnogo smršala držeći dijetu. Kog ćete muškarca danas još moći da odvratite od lične provere, ako za neku ženu zlobno upotrebite pridev – laka? Kada su žene posle više hiljada godina prestale da budu lake, dijalektika je odmah iznedrila, koga drugog, nego – lake muškarce. Jednačina izgleda ovako: porast lakoće žena upravo je srazmeran porastu lakoće muškaraca. Tako, ispada da su žene još lakše, ako su to i muškarci. Naravno da je to zamka. Istina je da se žene nisu promenile od pamtiveka, a lakoća muškaraca za njih je još jedan instrument više. Pa, šta onda da rade muškarci? Muškarci treba da deluju kao da su laki kao pero, a da budu teški kao uranijum. Olovo nije dovoljno teško. Za žene treba ne samo nešto teško, već to teško mora i da zrači. mek povez, format 13 x 20 cm , 196 strana , CENA 230 DINARA

32204) LIČNOST I UČENJE , Ljubomir Kasagić , Vojska Beograd 1996 , orginalni naučni rad , teorija i praksa pedagoške psihologije i vojne obuke i vaspitanja . U knjizi su kritički , korišćenjem orginalnog metodološko-statističkog pristupa sagledane teorije ličnosti i teorije učenja. mek povez , ćirilica, format 14 x 20 cm , 263 strane , teme iz sadržaja :
I: Ličnost i učenje -teorijska shvatanja i empirijska argumentacija
II: Odnosi između osobina ličnosti i uspješnosti
III: Struktura ličnosti i obrazovno-vaspitna uspješnost
IV: Predviđanje obrazovno-vaspitne uspješnosti
V: Osobine uspješnih vojnih starešina
CENA 450 DINARA

32356) TUMAČENJE SNOVA I-II , Sigmund Frojd ,Matica srpska Novi Sad 1973/1979 , Frojdova teorija snova predstavlja epohalni naučni događaj koji je samim tim i višestruko značajan. Na prvom mestu snovi su opet rehabilitovani. Frojdov je doprinos što je kod čoveka Zapada ponovo doveo u centar interesovanja snove sa periferije... Iako je snove Frojd rehabilitovao, ne treba smatrati, kao što je to čest slučaj u istoriji nauke, da je samo otkrio nešto što je odavno bilo poznato, pa zaboravljeno. Njegov je pristup snovima drugačiji od onga koji je pretežno negovan u analitičkoj tradiciji, i on bez pravih prethodnika, kroz monumentalno delo Tumačenje snova, snove uvodi u nauku... Sa Tumačenjem snova može se reći da je počeo razvoj psihoanalitičkog koncepta ličnosti, pa i više od toga, naime, istraživanje nesvesnog. Frojd u Tumačenju snova uvodi topografski model i koncept dubinske psihologije, tj. psihologije koja se bavi psihološkim procesima van polja svesti. sadržaj:
I. Naučna literatura o problemima sna
II. Metod tumačenja sna
III. San je ispunjenje želje
IV. Izopačenje sna
V. Materijal snova i izvori snova
VI. Rad sna
VII. Psihologija procesa sna
VIII. Literatura.
O snu.
tvrd povez, zlatotisak ,latinica , dve knjige ,ukupno 704 strane ,CENA 950 DINARA

32357) PEDAGOGIJA , Dr Ljubomir Krneta , Naučna knjiga Beograd 1978 , mek povez, latinica, 387 strana, očuvana, ćista bez podvlačenja, CENA 350 DINARA

32359) DROGA U ŠKOLSKOJ KLUPI , Jovan Bukelić , Velarta Beograd 1997 , Mladi, zbunjeni vrednosnim orjentacijama danas, gde je cena ljudskog života postala zabrinjavajuće niska, pribegavaju napuštanju reprezentativnih vrednosti življenja. Kriza morala, mržnja, agresivnost, destruktivnost, egzistencijalni vakuum, strah nad sopstvenim životom- sve su to razlozi više, da se makar na trenutak pobegne u svet droge, da se zadovolji znatiželja, često jača i od straha i od smrti, da se izborom droge izabere put socijalne adaptacije, nova životna filozofija, novi model identiteta i stil življenja.Svesni činjenice da je droga postala mora savremene civilizacije, ozbiljan medicinski, a još više društveni problem, da je sve češće u školskim klupama, preteći da mnoge mlade, bistre i kvalitetne umove povede na stranputice hemijskog bezumlja i biološkog propadanja, izdali smo knjigu prof dr Jovana Bukelića DROGA U ŠKOLSKOJ KLUPI.Autor je prvi doktor nauka iz oblasti narkomanije u nas, redovni profesor Univerziteta u Beogradu, direktor Instituta za mentalno zdravlje i vodeći stručnjak za bolesti zavisnosti. Narkomanijom se bavi više od trideset godina.Knjiga se sastoji od četrnaest poglavlja koja sveobuhvatno zaokružuju problematiku droge. U pitanju je jedinstven rukopis od 350 stranica, A5 formata, pisan stručno i popularno, sa brojnim kolornim i crno-belim ilustracijama.Povez je broširan, korice su kolorne sa plastifikacijom.Knjiga je namenjena profesorima u školi, vaspitačima, roditeljima i mladima koji pripadaju populaciji pod rizikom, a možda i svima nama. U stručnom pogledu je od posebnog značaja lekarima, psiholozima, socijalnim radnicima. Posebna pažnja je posvećena prevenciji. mek povez , ćirilica, format 12 x 20 cm , ilustrovano, 331 strana , CENA 250 DINARA

32602) BUDITE I VI VELIKA LJUBAVNICA , Lu Padžet , Stylos Novi Sad 2007 , Knjiga pred vama zasniva se na iskrenim i otvorenim ženskim razgovorima o seksualnosti, i na savremenim naučnim istraživanjima ove uvek škakljive oblasti. Lu Padžet je pošla od pitanja kako i odakle fine devojke i poštene žene mogu da nauče više o dobrom seksu, o svom i partnerovom zadovoljstvu? Rezultat je krajnje praktičan, jasan, do najsitnijih detalja precizan, izuzetno eksplicitan i slikovit, a pre svega iskren i otvoren priručnik u kojem će svako od vas pronaći nešto novo i primenljivo. Zasnovana na mnogobrojnim iskustvima žena širom sveta ova knjiga je postala otkrovenje za milione svojih čitateljki i njihovih partnera! POTPUNO NOVO ,mek povez ,latinica,format 14 x 20,5 cm , ilustrovano,224 strane CENA 300 DINARA

32603) RADOST SEKSA , Aleks Komfort , Esotheria Beograd 1998 , Najpoznatiji priručnik savremenog sveta na temu uspešnih i ispunjavajućih seksualnih odnosa.
Svetski bestseler, prodat u oko 10 miliona primeraka, najpoznatiji priručnik savremenog sveta na temu uspešnih i ispunjavajućih seksualnih odnosa, kao vrhuncu emotivnog spoja dvoje bliskih bića kojima veza Ljubavnika prevazilazi čisto telesni kontakt uživanja i postaje prefinjeno duševno jedinstvo.
Slaveći seks kao najuzvišeniji oblik igre odraslih, Komfortov mudar i duhovit tekst omogućava parovima da zajednički razviju i pojačaju svoj seksualni život, uzimajući u obzir dodatno savete za prevazilaženje prisutnog rizika AIDS-a.
Ova zapanjačka `Kamasutra` je bogato ilustrovan sa preko 100 Ljubavnih položaja i tehnika. mek povez, latinica, ilustrovano, 298 strana CENA 350 DINARA

32638) POREMEĆAJI PONAŠANJA I PRESTUPNIŠTVO MLADIH specijalno pedagoški diskurs , grupa autora , Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd 2007 , I naučni skup Univerziteta u Beogradu Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju , zbornik radova, urednik Dobrivoje Radovanović , mek povez, latinica, format 16,5 x 23,5 cm , 520 strana , tiraž 300 primeraka , teme iz sadržaja :
Konceptualni okvir poremećaja ponašanja - socijalni , psihološki i specijalno pedagoški pristup
Poremećaji ponašanja i savremena specijalna socijalna pedagogija
Prestupništvo maloletnika i drugi poremećaji ponašanja
Psihološkifaktori poremećaja ponašanja
Izvršenje sankcija
Terapijske metode i poremećaji ponašanja
Karika koja nedostaje
CENA 950 DINARA

32641) BUDITE SEBI PSIHOTERAPEUT , Dženet Rejnvoter , Nolit Beograd 1987 , psihološka biblioteka , mek povez , latinica, 210 strana CENA 270 DINARA

32644) MRŽNJA I MENTALNO ZDRAVLJE , grupa autora, Institut za psihijatriju Beograd 1993 , avalske sveske 11-93 ,mek povez ,latinica,  133 strane, podvučen jedan naslov u sadržaju, ostatak knjige čist, iz sadržja :
mržnja između normalnog ipatološkog , mržnja kulturno - antropološkotumačenje , egzistencijalistički aspekti mržnje , biološkadimenzija , mržnja u paranoidnimprocesima , shizofrenija i agresija, mržnja iporemećaji ličnosti , mržnja u porodičnim relacijama , adolescentni poremećaji i mržnja .... CENA 350 DINARA

32665) ŠTA ZNAČE VAŠI SNOVI , Nerys Dee , Thornpress Beograd 1992 , očuvano, mek povez, format 17 x 24 cm , 106 strana, CENA 350 DINARA

32822) UVOD U PSIHOANALIZU , Sigmund Frojd, Matica srpska Novi Sad 1973 , tvrd povez, manja fleka veličine nekoliko cm u vrhu naslovne korice, osim toga korice i unutrašnjost očuvani , latinica, 437 strana CENA 750 DINARA

32823) TAJNI KOD VAŠE LIČNOSTI , Rika Zarai , Ne & Bo Beograd 1998 , psihologija ličnosti , tvrd povez, format 14,5 x 20,5 cm , teme iz sadržaja : kakv je vaš karakter , devet portreta , kako se slagati sa drugima , uzajamne simpatije , odrasti CENA 450 DINARA

32825) SVAKO DETE  MOŽE DA UČI , Zavod za udžbenike i nastavana sredstva, Beograd 1986 , radovi istraživačkog centra CRESAS. Biblioteka: Predškolska pedagogija  , Zasto tako mnogo dece dozivjava neuspeh u skoli? Moze li se,i pre nego sto podje u skolu,predvideti koje ce dete imati teskoce u ucenju? Kako preduprediti pojavu skolskog neuspeha? Da li je moguce stvoriti takve institucionalizovane uslove u kojima ce svako dete hteti i moci da uci?
Ovo su samo neka od pitanje kojima se od 1969.god. intenzivno bavi ekipa istrazivaca CRESAS-a pod rukovodstvom Mire Stambuk. Ova knjiga je njihovo kolektivno delo i sadrzi izbor tekstova sacinjen sa ciljem da upozna citaoca sa osnovnim idejama,istarzivackim iskustvima i empirijskim nalazima do kojih su dosli.
Nasuprot tradicionalnom gledistu koje uzroke neprilagodjenosti i neuspeha deteta u skoli trazi u detetu, istrazivanja CRESAS-a pokazuju da uzroke treba traziti pre svega u okviru institucije. Borba protiv skolskog neuspeha zahteva promene unutar vaspitno-obrazovne institucije - i to pocev od jaslica pa sve do skole. U ovoj knjizi opisane su neke od eksperimentalno izvedenih promena kao i njihovi efekti, sto moze da posluzi kao dobar podsticaj za razmisljanje i delovanje svima onima koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem dece.
mek povez, format 12,5 x 20 cm , 182 strane ,sitan potpis na korici ,  CENA 450 DINARA

32897) BORBA DO POBEDE , Srđan Krstić , Vulkan Beograd 2014 , Ova knjiga je namenjena svima kojima je teško zbog toga što su bolesni, ili se već dugo bore s bolešću, onima koji strahuju od povratka istog oboljenja, neguju bolesnika, ili imaju nekog bliskog kome je potrebna pomoć. Namenjena je i onima koji su se već izborili s bolešću, ali ne znaju kako da nastave dalje sa životom, jer je bolest ostavila trajne, doživotne posledice.
U njoj nema tajni i čarobnih lekova. Nasuprot tome, u ovoj se knjizi nalazi mnoštvo otvorenih informacija. Knjiga je pisana da bi vam dala nadu i ulila snagu, da bi vam pokazala kakve su mogućnosti pred vama i da bi vam jasno dala do znanja da i vi možete da pobedite. Ako volite život, za njega se morate boriti. I uvek, kad god vam je teško, morate imati na umu: VI MOŽETE DA POBEDITE.
Borite se za svoje sutra, za svoje uspehe, za svoju rođenu i nerođenu decu. Borite se za svoj život, svoja dela, svoj trag u vremenu. Borite se i pobedite, jer vi možete da pobedite. Verujte u sebe i borite se do pobede.
I kada je najteže, pobediti je moguće.
mek povez, očuvano, latinica, 214 strana CENA 400 DINARA

32899) VLADANJE SOBOM psihofiziologija volje , Paul Chauchard , Naprijed Zagreb 1968 , tvrd povez, format 12 x 19 cm , 171 strana , podvučeno edno poglavlje teksta CENA 400 DINARA

33029) UVOD U PSIHOANALIZU , Sigmund Frojd , Kosmos Beograd 1964 , biblioteka Karijatide , tvrd povez , zlatotisak, format 17 x 24cm , 427 strana , sitan pečatni potpis na predlistu , CENA 850 DINARA

33030) NOVI PUTEVI PSIHOANALIZE , Karen Hornaj , Kosmos Beograd 1965 , biblioteka KARIJATIDE , OČUVANO , tvrd povez, zlatotisak,latinica, 228 strana, Format 17 x 24 cm , sitan pečatni potpis na predlistu Karen Hornaj, veliko ime u psihijatrijskoj nauci, u uvodu je napisao da cilj ove knjige nije da prikaže šta je pogrešno u psihoanalizi, već da odbacivanjem spornih elemenata osposobi psihoanalizu da se razvija do vrhunca svojih mogućnosti. CENA 600 DINARA

33031) RAZVOJ I MERENJE INTELIGENCIJE , Ivan Ivić , Milan Milinković ,Ružica Rosandić , Vera Smiljanić , Zavod za udžbenike 1976 , Inteligencija, njen razvoj i merenje , tvrd povez , format 17 x 24 cm , 178 strana , naslovna strana zalepljena za naslovnu koricu, tekst očuvan , CENA 350 DINARA

33032) RAZVOJNE GOVORNE NORME U NAŠE DECE , Smiljka Vasić , Poslovni biro Beograd 2000 , psiholingvistika, očuvano, mek povez , format 17 x 24 cm , tabele, 188 strana CENA 450 DINARA

33034) VASPITANJE PREDŠKOLSKOG DJETETA U PORODICI , Natalija Vitas , Svjetlost Sarajevo 1983 , mek povez , format 17 x 24 cm , 71 strana , CENA 450 DINARA

33035) ASOCIJACIJE REČI I GOVORNO JEZIČKI RAZVOJ U DECE , Dr Slavoljub Milekić , Savremena administracija 1989 , test asocijacija, razvojne asocijativne norme , mek povez, format 16 x 22 cm ,85 strana CENA 400 DINARA

33036) NASLEĐIVANJE MENTALNIH OBOLJENJA , Slavka Morić Petrović , Nolit Beograd 1982 , psihološka biblioteka, tvrd povez,latinica,360 strana, Format: 21x14 cm , iz sadržaja : genetički činioci i nenormalno ponašanje , osnovni pojmovi o genetici , izučavanja nasleđivanja shizofrenije , genetički prilaz afektivnim poremećajima...CENA 500 DINARA

33037) ODGOVORI NA 1000 PITANJA ZA DEČAKE , Tim Huš , Narodna knjiga Alfa Beograd 2003 , Je li sve baš tako lako? Ili nije? Do sad je uvek sve bilo jasno. Ali odjednom se više ne snalaziš. 1000 pitanja ti je u glavi, koja se ne usuđuješ nikome postaviti. Ova ti knjiga nudi 1000 odgovora na pitanja o prijateljstvu, ljubavi i prvom seksualnom iskustvu. Nisi baš siguran šta ti donosi budućnost, imaš problema s roditeljima, hteo bi početi zarađivati? I za te probleme ova knjiga nudi rešenja! Pubertet , Dečja psihologija , Psihologija adolescencije popularna psihologija, tvrd povez,latinica, posveta na predlistu, ilustrovano, 201 strana CENA 250 DINARA

33038) ODGOVORI NA 1000 PITANJA ZA DEVOJKE , Gabi Šuster , Politika Narodna knjiga Beograd 2005 ,
Život je tako pun iznenađenja! Ni jedan dan ne prolazi bez novosti! Zato nije ni čudo što imaš toliko pitanja!
Zašto se moja prijateljica u poslednje vreme ponaša tako čudno?
Mogu li roditelji da mi zabrane da se viđam s dečkom?
Čime mogu da se bavim u slobodno vreme? Kako da zaradim džeparac?
Ova knjiga će ti dati odgovore o svemu što treba da znaš o momcima, o samoj sebi i ludoj svakodnevici.
tvrd povez, format 14,5 x 20,5 cm ,199 strana, posveta na unutrašnjoj strani korice , ilustrovano CENA 250 DINARA

33039) PSIHOLOGIJA POSTKOMUNIZMA , Mikloš Biro , Beogradsks krug 1994 , politička psihologija. Autor u 13 ogleda prikupljenih u ovoj knjizi analizira psihološke posledice komunizma , ispituje strukturu i dinamiku političkog prostora u Srbiji. Autor je uveren da je za stvaranje demokratskog društva potrebno nešto znatno više negoli uvođenje višepartijskog sistema. očuvano, mek povez, format 13 x 20 cm , ilustrovano, 150 strana CENA 650 DINARA

33040) PAMETNE ŽENE POGREŠNI IZBORI kako pronaći pravog i izbeći pogrešnog muškarca, Dr Konel Kouven /Dr Melvin Kinder Beoknjiga Beograd 2008 Ko je „pametna žena“ kojoj je ova knjiga namenjena?
To je žena koja je okrenuta svojoj karijeri i koja aktivno utiče na razvoj svoje ličnosti. Ona se bori za jasan ženski i lični identitet. Prihvatila je odgovornost za svoju životnu orijentaciju, ima samopouzdanje i sopstveni sistem vrednosti. Zainteresovana je i aktivno utiče na promene u muško-ženskim odnosima.
Međutim, oseća da su joj ljubavne veze s muškarcima razočaravajuće, frustrirajuće i konfuzne, oseća da možda njeni izbori nisu promišljeni...
Postoje načini pomoću kojih možete pronaći uzbuđenje tamo gde vam se čini da nema ni traga od njega i taktike pomoću kojih možete ispod raznih muških maski otkriti pravog muškarca za sebe. Ono što vam sada izgleda kao barijera između polova može da bude vaša šansa za ostvarenje potpunih i pravih odnosa s muškarcima. Zato se ova knjiga bavi odnosima između muškaraca i žena, ne samo onakvim kakvi bi oni trebalo da budu, već onakvim kakvi oni stvarno jesu.
Kao klinički psiholozi koji se bave individualnom psihoterapijom, dr Konel Kouven i dr Melvin Kinder osetili su potrebu da razvijaju i nove načine za razumevanje i promišljanje starih ljudskih dilema i „problema življenja“. Jedna od divnih podsticajnih prednosti individualne terapije jeste bogat i intenzivan odnos koji se uspostavlja, ali individualni tretman podrazumeva da se tokom čitavog profesionalnog života ostvari kontakt s malim brojem ljudi.
Ova knjiga autorima je omogućila da s milionima ljudi podele priču o borbi i pobedi žena koje su nailazile na teškoće u ostvarivanju svojih veza. Napisali su ovu knjigu ne samo kao psiholozi već i kao muškarci: kao sinovi, muževi i očevi. Ona je napisana s muške tačke gledišta. Ova knjiga je pokušaj da se odnosi između muškaraca i žena učine jasnijim, realnijim i u krajnjem ishodu srećnijim.
popularna psihologija, mek povez, format 14 x 20 cm , latinica, 225 strana, CENA 300 DINARA

33041) KAKO DA PREKINETE ZAVISNOST OD DRUGE OSOBE , Dr Hauard M. Halpern , Bukur book Beograd 1994, Iako je ova knjiga namenjena prvenstveno onima koji se nalaze u lošoj baznoj vezi, npr. sa ljubavnim partnerom / partnerkom ili bračnim saputnikom (parom), principi o kojima govorim mogu se primeniti i na prijatelje, rođake, kolege sa posla, itd. ,popularna psihologija, emocije, samopomoć ,odlično očuvano, praktično nekorišćeno , mek povez, ćirilica, 232 strane CENA 300 DINARA

33042) KAKO DA ŽIVITE S NJIMA KAD VEĆ NE MOŽETE BEZ NJIH , Beki i Rodžer Tirbasi , Evro Beograd 2000 , popularna psihologija , stupili ste u brak sa osobom bez koje ne biste mogli živeti , onda ste otkrili da ni živeti sa tom osobom nije nimalo lako , Ova knjiga je napisana s ciljem da razvije, usavrši i održi uspešne veze tako što će dati praktične odgovore umesto teoretskih i filozofskih pretpostavki. Napisana je za ljude koji rade na sebi, za ljude u razvoju. odlično očuvano,kao novo, mek povez,latinica,177 strana CENA 300 DINARA

33201) NAJVEĆI USPEH NA SVETU , Og Mandino , Global book Novi Sad 1995 , biblioteka NOVI POSLOVNI SVET/ , Psihologija uspeha, dr Norman Vincent Preale: "Svako ko želi da postigne pravi uspeh treba da pročita ovo remek-delo!" mek povez, format 10 x 17 cm , 105 strana CENA 350 DINARA

33220) KAKO POSTATI NESREĆAN bez tuđe pomoći, Pavel Vaclavik , Beograd 1995 , Verovatno ste se već više puta sreli sa priručnicima kako da pomognete sebi, kako da usrećite ljude oko sebe, kako da imate uspeha... Ova knjiga je nešto sasvim drugo - to je anti-knjiga. Ona nas uči kako da unesrećimo sebe ne tražeći pri tom bilo čiju pomoć. Želite li da čujete sasvim nov način razmišljanja i ponašanja na temu kako da pomognete sebi? Niko vas neće grditi što ne jurite za srećom. Autor, Pavel Vaclavik, će vam pomoći, ali drugačije: savetima, vežbama kako da se osamite i patite, patite... Pisac lako i živo piše o ozbiljnim, aktuelnim probemima, razmatra važne psihološke mehanizme. Neuroze i stresovi su stvarni problemi današnjice. Ova knjiga je pomoć čitaocu da to shvati, da se nasmeje sopstvenim strahovima i da ih prevaziđe. očuvano, mek povez, format 13,5 x 20 cm , 116 strana CENA 350 DINARA

33443) MIT I STVARNOST PSIHOLOGIJA ARHETIPA , Milanko Jovićević , Fakultet organizacionih nauka Beograd 1998 , naučna studija o poreklu etnopsiholoških odrednica srpskog i crnogorskog naciona putem istorijskih , kulturnih , obrazovnih i drugih iskustava , zbivanja i pojava ... mek povez, ilustrovano, latinica, 290 strana , format 14 x 20 cm CENA 400 DINARA

33444) MOTIVACIJA ZA RAD Teorije i strategije , Tatjana Milivojević , Filip Višnjić Beograd 2009 , POTPUNO NOVO , mek povez, format 16,5 x 24 cm , grafički prikazi, tabele, 331 strana , iz sadržaja: Motivacija, Motivacija za rad, Ljudski rad, Rezultati rada i reezultati proizvodnje, Posledice rada i posledice proizvodnje, Rezultati rada i plate radnika, Novac i motivacija za rad... CENA 750 DINARA

33446) PUT KOJIM SE REĐE IDE ,M. Skot Pek ,  Vulkan izdavaštvo , Verovatno se ni za jednu knjigu iz ove generacije ne može reći da je tako snažno uticala na naš intelektualni i duhovni život kao što je to "Put kojim se ređe ide". U Sjedinjenim državama i Kanadi prodata je u više od 7 miliona primeraka, prevedena je na više od 23 jezika, a više od jedne decenije prisutna je na bestseler listi "Njujork tajmsa", čime je ušla u svojevrsnu istoriju izdavaštva. Pisana jezikom koji ne poznaje vremenske granice u razumevanju, ova knjiga omogućava nam da istražimo prirodu ljubavnih odnosa, vodeći nas ka novoj životnoj ispunjenosti i spokojstvu. Pomaže nam da uočimo i razlikujemo zavisnost od ljubavi, postanemo osećajniji roditelj, i konačno, otkrijemo sopstveni identitet. Putovanje duhovnog rasta predstavlja veoma dug i složen proces koji traje čitavog života. Ideje iznete u ovoj knjizi većim delom proističu iz svakodnevnog kliničkog rada sa pacijentima koji su se trudili da izbegnu ili dostignu više nivoe zrelosti. Život je težak, dugotrajan put duhovnog sazrevanja, kaže Pek u čuvenoj uvodnoj rečenici svoje knjige. Namera mu nije da uplaši svoje čitatelje već da ih vrlo nežno vodi kroz težak i bolan proces promene prema višem stepenu samorazumevanja, kombinujući snažnu psihološku pronicljivost i duboku duhovnost.
POTPUNO NOVO u celofanu , mek povez, latnica, Format: 145x205 mm , 298 strana , CENA 450 DINARA

33449) MOŽDA DA MOŽDA NE , Robert Falgam , Narodna knjiga Alfa Beograd 1998 , Drugačije mišljenje od Tajnog života , svetski bestseler , popularna psihologija, mek povez, ćirilica, 152 strane CENA 300 DINARA

33450) ZAŠTO ME NIKO NE SLUŠA ? , Lin Tras , Editor Alnari Beograd 2006 , Šest dobrih razloga da ostanete kod kuće , Njujork Tajms bestseler , Ovo nije knjiga o lepim manirima. Bavi se nepristojnošću savremenog sveta i osećanjem uvređenosti koje nas svakodnevno pogađa dok otkrivamo kako su ljudi danas – uopšteno govoreći – veoma glupi, sebicni i bezobzirni. Lin Tras postavlja pitanje zašto je neotesanost postala univerzalna tacka paljenja i izucava specificne izvore nepoštovanja, žaleći nad ociglednim kolapsom uljudnosti u svim kontaktima današnjeg društva. Šta se desilo sa “molim” i “hvala”? Zašto se ljudi u javnosti ponašaju kao da su kod kuće? Šta se dogodilo sa idejom o opštem dobru? Suština manira pociva u uvažavanju drugih ljudi, ali i u našoj povezanosti sa opštim dobrom, sa naporom da se bude bolji. Svaki put kada se neko zapita kakav bi svet bio kada bismo se svi pristojnije ponašali, svet postaje bolje, plemenitije mesto. tvrd povez, format 14,5 x 15,5 cm , 192 strane latinica CENA 300 DINARA

33452) RATNA PSIHIJATRIJA , Dr Gojko Kapor , Vojnoizdavački zavod Beograd 1982 , U ovoj studiji autor je u uvodnom delu problematizovao pojam psihijatrije , te posebno ratnu psihijatriju i njenu istoriju. Potom je temeljno obradio psihičke poremećaje i psihičke reakcije u borbenim dejstvima , zatim principima psihijatrijske ratne doktrine , psihoterapiji , psihofarmakoterapiji i prevenciji psihičkih poremećaja u ratu. Posebno su razmatrani pravosudni aspekti psihičkih poemećaja , agresivnost i njene implikacije u ratu , kao i psihijatrijski aspekti borbenog morala , psihijatrijska etika i uloga zdravstvenih radnika u ratnoj psihijatrijskoj službi, tvrd povez, zlatotisak, latinica, pečat privatne biblioteke na predlistu i naslovnoj strani , 445 strana CENA 500 DINARA

33453) IDENTITET I STRAH , Slobodan Uzelac , Ivan Magdalenić , Bosiljka Milinković , Nebojša Lazić , SKD "Prosvjeta", Zagreb 1997 doživljavanje zagrebačkih učenika u vezi s njihovom nacionalnom i vjerskom pripadnošću s posebnim osvrtom na učenike srpske nacionalnosti : izvorni znanstveni rad , mek povez, format 16 x 22 cm , 205 strana , CENA 450 DINARA

33455) PAMETNIJI NE POPUŠTA vodič  kroz sukobe do sporazuma , Beograd 1998 , praktična knjiga i vodič kroz socijalne sukobe, namenjena širokoj publici. Ona čitaocu postepeno otkriva celovitu sliku sukoba i nudi niz konkretnih, lako razumljivih i primenljivih preporuka, veština i tehnika koje otvaraju puteve ka mogućim konstruktivnim rešenjima.

Autori knjige su psiholozi, članovi grupe MOST, koji su u okviru višegodišnjeg projekta Centra za antiratnu akciju „Podsticanje razvoja civilnog društva“ osmišljavali slične edukativne programe i potom izvodili seminare širom Jugoslavije. Grupu autora sačinjavaju: Dragan Popadić, Snježana Mrše, Tinde Kovač – Cerović, Sanja Pečujlić – Mastilović, Svetlana Kijevčanin, Danijela Petrović i Marina Bogdanović.
mek povez , format 17 x 24 cm , 164 strane , CENA 450 DINARA

33456) ČOVEK KAO PREDMET VASPITANJA , K.D. Ušinski , Veselin Masleša Sarajevo 1957 , tvrd povez , format 17,5 x 24 cm , ćirilica, pedagoška biblioteka , 398 strana, CENA 450 DINARA

33460) FAKTOR USPJEHA kako postati onakvim kakvi biste hteli biti, Robert Šarp i Dejvid Levis, 1980, prvo izdanje , popularna psihologija, mek povez,latinica, format 14 x 22 cm , 288 strana, sadržaj : Program usavršavanja u svim životnim područjima za samo 14 dana - posao, studij, obiteljski život, brak, seks, Kako postati onakvim kakvi biste htjeli biti, Četrnaestodnevni program, Osmodnevni program samoanalize, Promjene nabolje, Vaše pravo JA u akciji, Kako ustaliti naviku na uspjeh CENA 200 DINARA

33505) VREDNOVANJE U SAVREMENOM OBRAZOVANJU , Rajtston, Džastman, Robins , Vuk Karadžić Beograd 1966 , tvrd povez, zlatotisak, očuvano, format 17,5 x 24,5 cm , latinica, 378 strana, CENA 500 DINARA

33506) VREDNOVANJE U SAVREMENOM OBRAZOVANJU , Rajtston, Džastman, Robins , Vuk Karadžić Beograd 1966 , tvrd povez, zlatotisak, format 17,5 x 24,5 cm , latinica, 378 strana, pečat na unutrašnjoj strani korice i par manjih tragova korišćenja, opšte stanej veoma dobro 4+ , CENA 400 DINARA

33507) OBRADA PODATAKA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA , Ričard A. Kaiman / Robert V. Marker , BIGZ 1972 ,
tvrd povez, zlatotisak, očuvano, format 17,5 x 24,5 cm , latinica, 379 strana, pečat na unutrašnjoj strani korice CENA 600 DINARA

33508) PEDAGOŠKO VOĐENJE U SAVREMENIM ŠKOLAMA , Donald Grant Mortensen, Allen M. Schmuller , Svjetlost Sarajevo 1973 , tvrd povez, zlatotisak, format 15,5 x 22,5 cm , pečat na dva mesta u knjizi, latinica, 374 strane , CENA 600 DINARA

33510) ZAŠTITA DUŠEVNOG ZDRAVLJA STARIH OSOBA , Joko Lj. Poleksić , Beograd 1981 , autor je neuropsihijatar , doktor medicinskih nauka , primarijus , načelnik odeljenja za psihijatriju Neuropsihijatrijske klinike Medicinskog fakulteta u Beogradu, mek povez,očuvano, format 15 x 22 cm , 324 strane , CENA 850 DINARA

33511) PSYCHOLOGY AND THE NEW EDUCATION , Sidney L. Pressey / Francis P. Robinson , Harper Brothers Publishers New York London 1944 , Sidney L. Pressey (Brooklyn, New York, 1888 – 1979) was Professor of Psychology at Ohio State University for many years. He is famous for having invented a teaching machine many years before the idea became popular. revised edition ,  engleski jezik, odlično očuvano, tvrd povez, format 14,5 x 21,5 cm , 654 strane , tabele, grafikoni , iz sadržaja :
The new psychology and educational reconstruction
Physical growth and change
Health and psychology
The nature and nurture of abilitites
The development of the emotional life
The social psychology of childhood
Distinctive problems of adolescent social development
The growth of attitudes and of moral and aesthetic standards
The control of learning : the learning situation and the teacher
Methods of the appraisal and direction of learning
....
CENA 850 DINARA

33652) VAPAJI ZA ŽIVOTOM POKUŠAJI SAMOUBISTVA DECE , Marko A. Marković , Šabac 2004 , odlično očuvano,praktično nekorišćeno ,  tvrd povez, zlatotisak, format 17 x 24 cm , potpis i posveta autora, ćirilica , tiraž 200 primeraka , 244 strane , CENA 750 DINARA

33653) UNAPREĐIVANJE SARADNJE NASTAVNIKA I RODITELJA , Ratko Pejić , Univerzitet u Istočnom Sarajevu Filozofski fakultet Pale 2010 , odlično očuvano,praktično nekorišćeno , mek povez, format 17 x 24 cm , potpis i posveta autora, ćirilica , tiraž 300 primeraka , 371 strana , CENA 600 DINARA

33654) PEDAGOŠKO DIDAKTIČKI PRINCIPI I KRITERIJI U IZRADI NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA , Dr Sreten Makević , Viša škola za obrazovanje vaspitača Šabac 2001 , odlično očuvano,praktično nekorišćeno , mek povez, format 17 x 24 cm , potpis i posveta autora, latinica, 320 strana , CENA 500 DINARA

33655) EKOLOŠKA SVEST I EKOLOŠKO OBRAZOVANJE DECE I OMLADINE , grupa autora, Viša škola za obrazovanje vaspitača Šabac 2001 , odlično očuvano, praktično nekorišćeno , mek povez, format 17 x 24 cm , ćirilica, , 142 strane , CENA 400 DINARA

33656) METODIKA RAZVIJANJA MATEMATIČKIH POJMOVA I i II , Mr Grozdana Šimić / Ratko Pejić , Viša škola za obrazovanje vaspitača Šabac 1998/ 2007 2 knjige , odlično očuvano,praktično nekorišćeno , mek povez, format 17 x 24 cm , potpis i posveta autora, latinica, 248 + 128 strana , CENA 850 DINARA

33658) POVRATAK ZDRAVOM SNU , Dr Raphael Lenne, BPP Zagreb 1983, popularna psihologija,poremećaji spavanja, mek povez,zaštitni omot,latinica,189 strana CENA 350 DINARA

33659) KAKO VOLJETI I BITI VOLJEN , dr Paul Hauck , Mladinska knjiga Ljubljana Zagreb 1990, edicija Obiteljska psihološka biblioteka, U ovoj knjizi autor tvrdi da nas romantične ideje o ljubavi navode na krivi put. Ako želite voljeti i biti voljeni, nisu vam dovoljni samo ljubaznost, strpljenje i tolerantnost. Odnosi mnogo bolje funkcioniraju ako su oba partenra u stanju davati i primati. očuvano, tvrd povez, latinica, 113 strana , CENA 350 DINARA

33661) PSIHOTERPIJSKI LAVIRINT , Tatjana Šešum ,Beograd 2002 , Kako da pronađete pravog psihoterapeuta, Knjiga  razjašnjava mnoge peripetije oko naše samoprocene mentalnog zdravlja, tradicionalnog otpora ljudi prema psihoterapiji. Na osnovu iskustva najboljih svetskih psihoterapeuta i psihologa Šešum ne objašnjava samo kako da pronađemo pravog psihoterapeuta i zaštitimo sebe od zloupotrebe i neznanja u psihoterapijskim savetovalištima, već podjednaku pažnju posvećuje pitanju kako možemo saznati novo i nepoznato o sebi i sami rešiti neke svoje probleme. mek povez, format 11,5 x 17 cm , latinica, 168 strana, CENA 250 DINARA

33894) TAJNE PAMĆENJA , Boris Sergejev , Nolit Beograd 1976 , NOLIT, Beograd 1976; biblioteka Zanimljiva nauka , mek povez, format 13 x 20 cm , latinica, 240 strana, CENA 300 DINARA

33895) DROGA MIT ILI BOLEST , Dr Sci med Jovan Bukelić,Zavod za udžbenike Beograd 1988, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje ,  sadržajna istraživačka monografija o bolestima zavisnosti,mek povez, format 17 x 23,5 cm , latinica, ilustrovano,447 strana , CENA 500 DINARA

33896) TOKSIKOMANIJE alkohol duvan droge , Dr Jovan Bukelić , Obelisk Beograd , tvrd povez, ilustrovano, latinica, 13x20.5 cm , 259 strana , manji tragovi korišćenja na koricama, unutrašnjost kompletna i očuvana CENA 200 DINARA

33898) ŠTA SVE MOŽETE SADA KADA VAM JE 50 , Robert Alen , IPS media Beogad 2009 , Učinite važnim svaki dan u svom životu. Ovo je stvarnost, nije proba, zato počnite da živite! Sada kada vam je 50 godina, imate iskustvo i mudrost da postignete sve što želite. Da li je to učenje salse, ugađanje sebi u kadi punoj magarećeg mleka ili surfovanje po pesku Brazila, odbacite oprez i samo napred. Mogli biste naprosto da uživate! Učestvujte u projektu zaštite prirode u inostranstvu i sačuvajte jedan od predela sa netaknutom prirodom. Postanite davalac krvi. Pohađajte časove snalaženja u prirodi. Učestvujte u snimanju filma kao statista – svi imamo pravo na petnaest minuta slave. Robert Alen je samostalni urednik i pisac. Drži časove kreativnog pisanja i usavršavanja pamćenja.mek povez, format 12 x 16,5 cm , ilustrovano, latinica, 255 strana CENA 300 DINARA

33899) IZABRANA POGLAVLJA VOJNE PSIHOLOGIJE , grupa autora, Biblioteka vojnosanitetskog pregleda Beograd 1962 , tvrd povez, latinica, očuvana ,368 strana ,iz sadržaja : vojna psihologija , ličnost ( organizacija ličnosti , motivacija , adaptacija ili prilagođavanje , ) psihopatologija ličnosti , sposobnosti , učenje , opažanje , zamor , strah i panika , sredstva i ciljevi neprijateljske propagande , borbeni moral . CENA 450 DINARA

33900) EDUCATIONAL PSYCHOLOGY , Glenn Myers Blair / Stewart Jones / Ray H. Simpson , The Macmillan Company New York 1954 , first printing , engleski jezik, tvrd povez, srebrotisak, format 14,5 x 21,5 cm ,601 strana , ilustrovano, CENA 650 DINARA

33901) EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Its problems and methods , Charles Fox , Routledge & Kegan Paul London 1950 , tvrd povez, zlatotisak, bibliotečki primerak , engleski jezik, format 14 x 22 cm , 388 strana, CENA 650 DINARA

33902) WORLD TENSION , George W. Kisker , Prentice Hall Inc. New York 1951 , The psychopathology of international relations , zbornik radova 22 autora koji govore o tenzijama i anksioznosti u nacijama i narodima koji se odražavaju na međunarodne odnose , izuzetan zbornik nastao vrlo brzo po okončanju drugog svetskog rata u poeriodu kada je u jugoslovenskoj nauci etnopsihologija bila prezrena i odbačena kao naučna grana . Priliko izrade studije pozvani su predstavnici 53 države / nacije , SSSR je u potpunosti ignorisao projekat, dok su naučnici iz Jugoslavije, Finske , Poljske , Čehoslovačke , Mađarske i Rumiuniji odlučili da ne podrže projekat . Obrađene su države Australija , Brazil , Kanada , Danska , Engleska , Francuska , Nenmačka , Gvatemala , Island , Indonezija , Irska , Izrael , Italija , Japan , Luksemburg , Holandija , Južnoafrička Republika , Španija , Švajcarska , Sjedinjene Američke Države i posebno mišljenje su dale Ujedinjene Nacije , first edition,prvo izdanje ,  tvrd povez, format 16 x 23 cm, engleski jezik, VII + 323 strane , bibliotečki primerak , CENA 1200 DINARA

33903) THE GROUP APPROACH TO LEADERSHIP TESTING , Henry Harris , Routledge & Kegan Paul London 1949 ,retko prvo izdanje ,  tvrd povez, zlatotisak, bibliotečki primerak , engleski jezik, format 14 x 22 cm , 288 strana, CENA 6500 DINARA

33904) MODELS FOR BEHAVIOR stochastic processes in psychology , Thomas D. Wickens , W.H. Freeman and Company San Francisco 1982 , This book described a variety of stochastic processes that can be used to construct models of psychological phenomena. It emphasizes the process themselves and the mathematical methods used to analyze them. Thus , a reader may discover here something about how to represent psychological theory as a Markov process , and , in more detail , how to make a particular calculation or to derive statistic , but will find less about the psychological theories that make th emodels important. Tvrd povez, zlatotisak, format 16 x 24 cm , engleski jezik, XIV + 351 strana , CENA 1200 DINARA

33905) ŠTA PSIHOANALITIČARI ŽELE ?, Džozef Sndler / Aana Ursula Drer , Paideia Beograd 2003 , Da li je psihoanaliza terapija ili je to naučna procedura koja može postati terapijska?
Definisanje ciljeva psihoanalize nije u početku bio ozbiljan koncepciski problem. Međutim, kada je Frojd počeo da posmatra cilj kao naučno istraživanje i tada ga proširio novim naučnim formulacijama (na primer, da je cilj psihoanalize prevo|enje nesvesnog u svesno pacijenta), pojavile su se tenzije koje su uticale na dalji razvoj psihoanalize, uz dalekosežne implikacije na njenu budućnost.
U knjizi šta psihoanalitičari žele? autori se osvrću na način definisanja analitičkih ciljeva od strane psihoanalitičara sa obe strane Antlantika, iz decenije u deceniju, od Frojda do danas. Na taj način oni razvijaju teoriju o ciljevima koja je najčvršće povezana sa savremenim praktičnim radom, raspravljajući o tome sa pozicija svesnih i nesvesnih procesa u samom psihoanalitičaru.
Osim sažetog izlaganjaistorije psihoanalize, što će zanimati širi krug čitalaca, ova knjiga je značajna i za svakog analitičara koji se bavi istraživanjem u svom praktičnom radu.
Mek povez, sa više tragova presavijanja i gužvanja ,opšte stanje knjige dobro 3 , unutrašnjost kompletna, bez tragova vlage ili mirisa, 194 strane , latinica, CENA 200 DINARA

33906) SIGMUND FROJD-KOMPLET ODABRANA DELA U 8 KNJIGA,Matica srpska Novi Sad 1981,tvrd povez, latinica,sadrži sledeće naslove:

1) PSIHOPATOLOGIJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA,prevod i predgovor Dr Hugo Klajn,340 strana
2) UVOD U PSIHOANALIZU,436 strana
3) DOSETKA I NJEN ODNOS PREMA NESVESNOM,242 strana
4) O SEKSUALNOJ TEORIJI * TOTEM I TABU,290 strana
5) IZ KULTURE I UMETNOSTI (Sumanutost i snovi u Gradivi V.Jensena*Jedna uspomena iz detinjstva Leonarda da Vinčija*Mikelanđelov Mijsije*Dostojevski i oceubistvo*Nelagodnost u kulturi),358 strana
6) TUMAČENJE SNOVA I,350 strana
7) TUMAČENJE SNOVA II,352 strane
8) AUTOBIOGRAFIJA*NOVA PREDAVANJA ZA UVOĐENJE U PSIHOANALIZU,295 strana

CENA 4500 DINARA

34061) TEORIJA OBRAZOVANJA , G. Keršenštajner , Geca Kon 1939 , Keršenštajner i Dirkem su skrenuli pažnju na stvaralačku moć vaspitanja u društvenom kontekstu, njegovu društveno-istorijsku uslovljenost i ukazali na značaj socijalne sredine u razvoju pojedinca. I jedan i drugi autor su na vaspitanje gledali kao na suštinski uslov egzistencije društva, odnosno države. Iako smatraju da je društvo uvek iznad individue, oni ne negiraju postojanje ljudske individualnosti. Osnovu za razumevanje obrazovanja, prema Keršenštajneru, čini upravo individualitet i totalitet ljudskog bića. Dirkem, takođe, smatra da ne postoji idealno, savršeno vaspitanje koje važi za sve ljude bez razlike, ali to objašnjava na sasvim drugačiji način. Vaspitanje jeste prevashodno društvena stvar i jeste beskrajno raznoliko (što je opšti stav i Keršenštajnera), ali u smislu da u svakom društvu postoji onoliko vaspitanja koliko ima različitih društvenih sredina.  Tvrd povez, 497 strana , ćirilica , format 16 x 23 cm ,pečat privatne biblioteke i potpis na naslovnoj strani ,  CENA 750 DINARA

34062) SIRENA I MINOTAUR , Doroti Dinerstin , Feministička 94 Beograd 2000 , Muško-ženski odnosi razvijali su se pod pritiscima – telesnim, tehnološkim, emotivnim – koji su deo prošlosti ljudske vrste. Ti odnosi predstavljaju ogranke jedne suštinske činjenice – dominantno ženske odgovornosti za ranu negu i podizanje postnatalno nezrelog, inteligentnog mladunca čiji je razvoj spor – koja je naizgled ugrađena u našu istoriju od kada su se prvi put pojavili ljudski oblici života. Iako je mnogo životnog zadovoljstva bilo utkano u te odnose, oni očigledno ni za jedan pol nisu bili u celosti lagodni i blagotvorni. U stvari, oni su uvek bili glavni izvor ljudskog bola, straha i mržnje: osećanje duboke zategnutosti između žena i muškaraca prožima život ljudske vrste od davnina tako da nam proučavanje mitova i rituala iz tih vremena omogućava da upoznamo ta ljudska osećanja. Međutim, mi nikada, do sada, nismo imali razloga da o njima razmišljamo kao o sastavnom delu velike neposredne opasnosti za budućnost života na zemlji niti smo ikada, do sada, bili u položaju – telesnom, tehnološkom ili emotivnom – da pomislimo da se u njih umešamo.
Odnosi među polovima i ljudska nelagodnost
Sadržaj:
PRVI DEO:    Sirena i Monotaur
 1. Termini i ciljevi
 2. Ljudski projekat polne slobode
DRUGI DEO:    Ljuljanje kolevke i vladanje svetom
 3. Ljuljanje kolevke
4. Higamus-hogamus
5. "Deca, eto šta su"
6. "Ponekad se pitate da li su ljudska bića"
7. Prljava boginja
8. Vladanje svetom
TREĆI DEO: Odnosi među polovima i ljudska nelagodnost
mek povez, format 13 x 20 cm , latinica, ivice nekoliko stranica zaprljane tragom od prosute kafe ( par milimitera margine, tekst knjige nedodirnut, čitak i vidljiv , 294 strane ,CENA 300 DINARA

34063) TAJNE O MUŠKARCIMA koje svaka žena treba da zna , Barbara de Anđelis , Mono i manjana Beograd 1998 , Da li ste ikada poželeli da uz muškarca dobijete i uputstvo za upotrebu?
Evo knjige za koju ćete poželeti da ste je pročitali pre svog prvog ljubavnog sastanka u životu. Renomirani stručnjak za emotivne odnose, dr Barbara de Anđelis vam otkriva:
tajne o seksu koje vam muškarac nikada neće reći; kako da naterate voljenog muškarca da se otvori; šest najvećih grešaka koje žene prave u odnosu sa muškarcima; pet najvećih misterija o muškarcima; šta muškarci kažu, a šta stvarno misle...
Koliko stvarno znate o muškarcima i seksu?
Uradite testove iz knjige kako biste to otkrili. Na raspolaganju vam se nalaze vežbe, testovi i dokazano uspešna stedstva i tehnike koji vas mogu pretvoriti u moćniju ženu i apsolutno transformisati vaše odnose sa muškarcima
mek povez, latinica, 204 strane , posveta na naslovnoj strani CENA 250 DINARA

34065) POSLOVNA PSIHOLOGIJA , Mihailo Trifunović , Beograd 1970 , mek povez, format 16,5 x 23,5 cm , latinica, 149 strana, CENA 300 DINARA

34067) PSIHOLOGIJA I ODGOJNI RAD , grupa autora, Zagreb 1946 , rasprave i članci sovjetskih psihologa, mek povez, format 14 x 20 cm , latinica,157 strana , potpis na naslovnoj strani , iz sadržaja :
Pedagogija i psihologija
Filozofski temelji eksperimentalne psihologije
Problem aktivnosti i svijesti u sovjetskoj psihologiji
Psihološka karakteristika ličnosti
...
CENA 400 DINARA

34068) KAKO ĆETE PREKINUTI OVISNOST O DRUGOJ OSOBI , Howard M. Halpern , Globus Zagreb 1988 ,
Ne možete prekinuti ljubavnu vezu premda vam ona donosi više boli nego radosti? Sposobnost prosuđivanja i samopoštovanje kažu vam da biste je trebali prekinuti, ali vi i dalje grčevito održavate iako vas ona sputava očajem.
Ovisni ste - o određenoj osobi. Ova je knjiga pronicav, postupan vodič koji će vam pomoći da prekinete tu ovisnost - i da preživite prekid. Pozivajući se na desetke zanimljivih slučajeva, psihoterapeut Howard Halpern objašnjava vam:
- zašto možete postati ovisni o nekoj osobi
- zašto i kako pokušavate zavarti sami sebe
- kako ćete prepoznati simptome loše veze
- kako riješiti pritiske i osjećaje krivnje kojima vas partner ima u vlasti
- zašto jaka ljubomora ne znači da "ljubite"
- kako preživjet bolno razdoblje poslije prekida - bez povratka na staro
- kako izbjeći ponovno bolnu vezu
Tvrd povez, zaštitni omot, format 13,5 x 20,5 cm , 236 strana , posveta na predlistu , CENA 200 DINARA

34069) DRUŠTVO KOJE UČI , uredio Nikša Nikola Šoljan , Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1979 , tvrdpovez, zaštitni omot, format 17 x 24 cm , 270 strana , iz sadržaja :
Marxovo shvaćanje obrazovanja – Žarko Puhovski
Obrazovno društvo i 150 sati : Mario Alighierio Manacorda
Preteče koncepta odgojne zajednice u pedagogiji dvadesetog stoljeća : Lamberto Borghi
Obrazovno društvo i njegove dvojbe : Joffre Dumazedier
Ideologija i odgojno društvo : Angelo Broccoli
Obrazovno društvo u kontekstu filozofskih razmatranja permanentnog obrazovanja : Bogdan Suhodolski
Teorije učenja za obrazovno društvo : J. Robbins Kidd
Formalno školovanje i doživotno obrazovanje : uloga sveučilišta u društvu koje uči : W. Kenneth Richmond

CENA 600 DINARA

34125) KAKO STEĆI PRIJATELJE I NAKLONOST LJUDI , Dejl Karnegi , Narodna knjiga Alfa Beograd 2006 , moderne metode dinamičke komunikacije , psihologija uspeha 1 , Umeti postupati sa ljudima sigurno je jedna od najvećih teškoća s kojima se susreće poslovni čovek. To umeće, dakako, nije ništa manje važno ni za domaćicu, arhitektu ili inženjera. ...
Istraživanja su dokazala da i u ovako strogo tehničkim zanimanjima, kao što su inženjerska struka, tek petnaestak postotaka inženjerovog uspeha otpada na njegovo tehničko znanje, dok čitavih osasmdeset i pet procenata zavisi od njegove sposobnosti pravilnog postupanja sa ljudima - to jest, od njegovih karakternih i ljudskih osobina i od načina rukovođenja ljudima...
Sadržaj:
Uvod: Kako sam i zbog čega napisao ovu knjigu, I Osnovna načela ophođenja s ljudima, II Šest saveta koji će vam pomoći da zadobijete naklonost ljudi, III Dvanaest saveta kako da pridobijete ljude za svoj način mišljenja, IV Devet saveta kako prigovoriti bez vređanja i izazivanja mržnje, V Čudesan učinak dobro sročenog poslovnog pisma, VI Pet saveta za srećniji porodični život
tvrd povez , format 14,5 x 20,5 cm , 204 strane , ćirilica CENA 400 DINARA

34127) PSIHOLOGIJA DETETA I MLADIH , Dr Leon Žlebnik , Delta press Beograd 1972 , I deo : Na početku razvoja , tvrd povez, format 14,5 x 20,5 cm , ilustrovano, 333 strane , ćoškovi korica vrlo malo okrnjeni, osim toga knjiga kompletna i očuvana , CENA 250 DINARA

34128) DROGE I ČOVEKOVA PSIHA , Momčilo Todorović Moša , Pokret mladih protiv uzimanja droga Beograd 1970  , mek povez, format 14,5 x 20 cm , 93 strane , CENA 250 DINARA

34556) INDIVIDUALIZACIJA VASPITANJA DAROVITIH , Bosiljka Đorđević , Institut za pedagoška istraživanja / Prosveta Beograd 1979 , sposobnosti i darovitost , mek povez, format 17 x 24 cm, latinica, 255 strana, CENA 600 DINARA

34559) PSIHOTERAPIJA 2 časopis za psihoterapiju i granična područja Vol 2 , Zagreb 1972 ,mek povez, format 16,5 x 24 cm , latinica,214 strana , iz sadržaja :
Razvoj želje za djetetom u djevojčice :Jacobson E.
Pokušaj samoubojstva u adolescenciji kao psihijatrijski problem : De Martis D.
O terapiji obitelji : Bučan N.
Neurotik i njegove neurotske potrebe u odnosu na bračnog partnera : Nikolić S. / Jović N.
Udeo psihodinamike kod amenoreje : Kramar M.
Dinamika usvajanja psihoterapije kao metode liječenja : Rudan-Pepčić V.
CENA 350 DINARA

34561) KAKO DA IZAĐETE NA KRAJ SA ŠKOLSKIM PROBLEMIMA , Karmela Van Vilt , Leo Commerce Beograd 2007 , priručnik za roditelje , Autorka u svojoj zabavnoj i pronicljivoj najnovijoj knjizi u seriji vodiča za roditelje obrađuje teme sa kojim se svaki roditelj pre ili kasnije mora suočiti. Svako poglavlje predstavlja novu avanturu u svetu roditeljstva i daje mapu ka uspehu. Od opštih informacija do konkretnih odgovora za roditeljske brige, ovaj priručnik je neprocenjivi izvor za svakog roditelja sa decom koja idu u školu. Obavezno štivo u svakoj biblioteci o roditeljstvu.
Mek povez, format 15 x 23 cm , ilustrovano, latinica, 146 strana CENA 250 DINARA

34562) PORODIČNE ČARKE I KAKO IH REŠITI , Lorei Berenkamp i dr Stiven C. Etkins , Leo Commerce Beograd 2007 , priručnik za roditelje , Dosadile su vam stalne prepirke oko domaćeg? Ne možete više da slušate "Nisam! Jesi!" ili "Tužiću te!"? Svakodnevne čarke od prepirki oko domaćeg do kasnog dolaženja kući i tužakanja detaljno su opisani zajedno sa rešenjima, korisnim savetima i zanimljivostima za koje niste ni sanjali da će vam zatrebati – sve dok niste postali roditelj. Mek povez, format 15 x 23 cm , ilustrovano, latinica, 122 strane CENA 250 DINARA

34566) ĆAO AMORE , Milena Stojković , Booking Beograd 2014 , Kako d ase razvedete bez previše bola , Priručnik za savršen razvod – knjiga koja će vas naučiti da kraj braka nije i kraj sveta!
Pred nama je knjiga sociološkinje Milene Stojković, Beograđanke koja već dvadeset godina živi u Rimu, gde je osnovala i uspešno vodi prvu evropsku agenciju za planiranje razvoda, Ciao amore. Prvobitno objavljena u Italiji, gde je doživela veliki uspeh i popularnost, ova knjiga sublimira višegodišnje autorkino iskustvo na polju porodične medijacije i dotiče se svih aspekata sa kojima se "budući bivši partneri" susreću tokom razvoda. Zahvaljujući brojnim saradnicima na ovoj knjizi, čitaoci će dobiti čitav niz instrukcija i konkretnih uputstava kako da prebrode pravne, psihološke, ekonomske, porodične i druge probleme vezane za razvod. Posebnu zahvalnost dugujemo našoj saradnici na polju domaće legislative, gospođi Ireni Bjeloš. Iako će ova knjiga svojim pozitivnim (a ponekad i šaljivim:) pristupom svakako opustiti čitaoca i uliti mu nadu da "i posle rezvoda ima života", ona nikako ne propušta da se osvrne na goruća pitanja vezana za nefunkcionalne veze: nasilje u porodici, sigurne kuće i sl.
POTPUNO NOVO , mek povez, format 13,5 x 20,5 cm , latinica, ilustrovano, 251 strana CENA 500 DINARA

34567) VOLIM TE ALI NISAM ZALJUBLJEN(A) U TEBE , Endru G. Maršal , Book i Marso Beograd 2008 ,kako da spasete vezu u sedam koraka ,  Kako da se ponovo zaljubite? Ovo je bio glavni problem svakog četvrtog para koji je tražio pomoć od Endrua G. Maršala, terapeuta za veze. Oni su svoj problem opisivali kao: "Volim te, ali nisam zaljubljen(a) u tebe." Primetivši koliko je rasprostranjen ovaj fenomen, rešio je da ga malo bolje prouči. Zbog čega su ove veze počele da se definišu pre kao prijateljstvo nego kao strast i zašto to više nije bilo dovoljno?
Tokom istraživanja, Endru je osmislio svoj jedinstveni program. Posmatrajući kako partneri međusobno komuniciraju, raspravljaju se, dele ljubav, preuzimaju odgovornost, daju i uče, on nam u vidu sedam koraka predstavlja putokaz uz pomoć kojeg dve osobe mogu bolje da se razumeju, učvrste svoju vezu i povrate izgubljenu magiju.
Mek povez, format 14 x 20,5 cm , latinica, 280 strana CENA 350 DINARA

34568) TUMAČENJE NEUROZA lečenje i samopomoć , Jezdimir Zdravković , Prosveta Niš 1993 , Ova knjiga je pre svega interesantan, originalan i opsežan prikaz neurotičnih ponašanja ljudi, poput generalizovane anksioznosti, panike, jednostavne i socijalne fobije, posttraumatskih stresnih i opsesivno-kompulsivnih poremećaja. ključne reči: Psihijatrija , Psihopatologija , Emocionalni poremećaji mek povez, format 12,5 x 20 cm , latinica,329 strana, CENA 400 DINARA

34571) KOJU IGRU IGRAŠ ? Erik Bern , Nolit Beograd 1987 , Inventar igara koji ilustruje opšta načela transakcione analize psihološka biblioteka, mek povez, format 11 X 18 cm, latinica, 205 strana, sadržaj : Društvena komunikacija, Organizovanje vremena, I. Analiza igara, II. Riznica igara - životne, bračne, društvene, seksualne, Igre iz podzemlja, Igre iz ordinacije, Dobre igre, III.S one strane igara - Značaj, Igrači, Model, Autonomija, Šta posle CENA 300 DINARA

34572) PREDSTAVE O ČOVEKU U PSIHOLOGIJI , Džon Šoter , Nolit Beograd 1978 , U ovoj knjizi se, prema tome, govori o predstavama o čoveku u psihološkim istraživanjima, i ja želim da postignem dve stvari. Prvo, u prilično diskurzivnom prikazu onoga što smatram standardnim, klasičnim pristupom psihologiji u ovom času (proučavanja čoveka kao mehanizma sa stanovišta spoljašnjeg posmatrača) pokušaću da razlikujem tri forme poretka, od kojih se svaki sastoji od sistema međusobno povezanih, deskriptivnih kategorija: mehanički, organizmički i ličnosni. Drugo, u ovom prikazu raspravljaću takođe o različitim stanovištima kojih se možemo pridržavati kada proučavamo čoveka zavisno od ove tri forme poretka... psihološka biblioteka, mek povez, format 11 x 18 cm , odlično očuvano, latinica, 138 strana , CENA 250 DINARA

34677) JUNG KOMPLET U 5 KNJIGA, Karl Gustav Jung , Matica srpska Novi Sad 1978, tvrd povez, odlično očuvano,latinica,sadrži naslove:

1) DINAMIKA NESVESNOG,predgovor Vladeta Jerotić,428 strana
2) O PSIHOLOGIJI NESVESNOG,390 strana
3) DUH I ŽIVOT,361 strana
4) PSIHOLOŠKE RASPRAVE,412 strana
5) PSIHOLOŠKI TIPOVI,540 strana

CENA 5000 DINARA

34678) ALFRED ADLER KOMPLET U 6 KNJIGA , Matica srpska Novi Sad 1984 ,tvrd povez,očuvano,  latinica,u knjizi psihologija deteta na predlistu, naslovnoj strani, i poslednjoj blanko strani zapisano nekoliko lirskih pesma ,. samaknjiga je očuvana a štampani deo teksta i knjige je potpuno čist i bez pisanja , komplet se sastoji iz sledećih 6 naslova:

1 ) SMISAO ŽIVOTA , 479 strana
2 ) O NERVOZNOM KARAKTERU , 318 strana
3 ) INDIVIDUALNA PSIHOLOGIJA , 473 strane
4 ) POZNAVANJE ŽIVOTA , 165 strana
5 ) PSIHOLOGIJA DETETA , 330 strana
6) POZNAVANJE ČOVEKA , 284 strane

CENA 4000 DINARA

34679) FROJD KOMPLET ODABRANA DELA U 8 KNJIGA , Sigmund Frojd , Matica srpska Novi Sad 1979, tvrd povez, latinica, sadrži sledeće naslove:

1) PSIHOPATOLOGIJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA,prevod i predgovor Dr Hugo Klajn,340 strana
2) UVOD U PSIHOANALIZU,436 strana
3) DOSETKA I NJEN ODNOS PREMA NESVESNOM,242 strana
4) O SEKSUALNOJ TEORIJI * TOTEM I TABU,290 strana
5) IZ KULTURE I UMETNOSTI (Sumanutost i snovi u Gradivi V.Jensena*Jedna uspomena iz detinjstva Leonarda da Vinčija*Mikelanđelov Mijsije*Dostojevski i oceubistvo*Nelagodnost u kulturi),358 strana
6) TUMAČENJE SNOVA I,350 strana
7) TUMAČENJE SNOVA II,352 strane
8) AUTOBIOGRAFIJA*NOVA PREDAVANJA ZA UVOĐENJE U PSIHOANALIZU,295 strana

CENA 5000 DINARA

34760) UVOD U PSIHOLOGIJU SA ZDRAVSTVENOM PSIHOLOGIJOM , Tamara Džamonja  Ignjatović , Izdanje autora Beograd 2006 , mek povez, format 16 x 23 cm , potpis na naslovnoj strani, flomasterom podvlačeno prvih 10-tak strana , tiraž 300 primeraka, 174 strane CENA 250 DINARA

34762) AUTOBIOGRAFIJA JEDNOG STRAŠILA , Boris Sirilnik, Akademska knjiga Novi Sad 2010 , Boris Sirilnik je istaknuti francuski neuropsihijatar i profesor na Univerzitetu u Tulonu. Napisao je više knjiga koje su naišle na izuzetan prijem i koje su prevedene na brojne jezike. Pominjemo samo neke: Sreća u nesreći, Ružni pačići, O telu i duši, Govoriti o ljubavi na rubu ponora. 
Poznat je kao tvorac koncepta rezilijencije. Rezilijencija nije nekakav put ka uspehu, već borba deteta kojeg su gurnuli u naručje smrti, a ono je ipak pronašlo način da se suprotstavi i nastavi život. Film, dakle, ne počinje nekim neuspehom, već je reč o nepredvidivim događajima, neobičnim i često romanesknim rešenjima problema sa kojima se suočava glavni junak.
Stvaranje „priče o sebi” ispunjava prazninu koja ometa stvaranje identiteta. Stvarajući sliku daje se unutrašnja povezanost događajima, zaceljuje se rana koja se pretrpela bez sopstvene krivice, dakle neka strašna nepravda. Priča nije povratak u prošlost, ona je izmirenje sa samim sobom.
Boris Sirilnik je predstavio životne puteve više dece iz različitih kultura, a koja su pretrpela neku veliku traumu, dece koju drugi obično nazivaju „strašilima”. On je postao u neku ruku njihov „biograf”. Prikazao je kako su ta deca uspela da prevaziđu teške muke i žive rane, čime su stekla snagu potrebnu za novi, ispunjen život.
Tvrd povez, format 13.5 x 20.5 cm , latinica, 217 strana, stanje knjige veoma dobro 4 , CENA 450 DINARA

34763) , KUDA IDU SRBI ? , Prof. dr Jovan Marić , Autorsko izdanje Beograd 2001 , Evo Novih priloga za karakterologiju Srba. Reč je o drugom delu trilogije Kakvi smo mi Srbi ?. Naravno, ova knjiga je logičan nastavak prethodne, što znači da obe, za sada predstavljaju jednu celinu, odnosno - najbolje ih je čitati jednu za drugom. Naravno, mogu se čitati i odvojeno (to je kao one moderne TV- serije u nastavcima - junaci su isti, a svaka emisija je priča za sebe). Mek povez, latinica, 194 strane , potpis na naslovnoj  strani , CENA 250 DINARA

34764) PUT KOJIM SE REĐE IDE , M. Skot Pek , JRJ Zemun 1995 , Verovatno se ni za jednu knjigu iz ove generacije ne može reći da je tako snažno uticala na naš intelektualni i duhovni život kao što je to `Put kojim se ređe ide`. U Sjedinjenim državama i Kanadi prodata je u više od 7 miliona primeraka, prevedena je na više od 23 jezika, a više od jedne decenije prisutna je na bestseler listi `Njujork tajmsa`, čime je ušla u svojevrsnu istoriju izdavaštva. Pisana jezikom koji ne poznaje vremenske granice u razumevanju, ova knjiga omogućava nam da istražimo prirodu ljubavnih odnosa, vodeći nas ka novoj životnoj ispunjenosti i spokojstvu. Pomaže nam da uočimo i razlikujemo zavisnost od ljubavi, postanemo osećajniji roditelj, i konačno, otkrijemo sopstveni identitet. Putovanje duhovnog rasta predstavlja veoma dug i složen proces koji traje čitavog života. Ideje iznete u ovoj knjizi većim delom proističu iz svakodnevnog kliničkog rada sa pacijentima koji su se trudili da izbegnu ili dostignu više nivoe zrelosti. Život je težak, dugotrajan put duhovnog sazrevanja, kaže Pek u čuvenoj uvodnoj rečenici svoje knjige. Namera mu nije da uplaši svoje čitatelje već da ih vrlo nežno vodi kroz težak i bolan proces promene prema višem stepenu samorazumevanja, kombinujući snažnu psihološku pronicljivost i duboku duhovnost. Mek povez, format 14 x 20 cm , latinica, 316 strana CENA 350 DINARA

34765) VOĐA U VAMA , Dejl Karnegi , Narodna knjiga 1994 , Kako zadobiti prijatalje, Kako uticati na ljude , Psihologija uspeha kroz moderne metode dinamičke komunikacije."Vaš um treba da bude neprestano otvoren prema promenama. Postavite se tako da vam promene budu dobrodošle i da idu vama u korist. Napredovati može samo onaj ko neprestano proverava i preispituje svoje stavove i ideje."
Karnegijevi principi:
- Gledajte na stvar tuđim očima.
- Hvalite, ali iskreno, ono što je kod drugih ljudi dobro.
- Upregnite silu entuzijazma.
- Poštujte dostojanstvo svakog čoveka.
- Ne preterujte sa kritikovanjem.
- Postavite pred ljude primere za ugled.
- Zadržite u svom životu osećanje za ravnotežu i zabavu."
Mek povez, ćirilica, 286 strana CENA 350 DINARA

34767) DA ILI NE vodič za bolje odluke , Spenser Džonson , Alnari Beograd 2005 , Praktični priručnik Da ili ne, autora koji je prvi na listi najprodavanijih knjiga Njujork tajmsa, predstavlja briljantan i praktičan sistem koji svako može da upotrebi kako bi donosio bolje odluke – na poslu i u privatnom životu.Dai li ne sistem nas uči kako da:
- svu pažnju usmerimo na stvarne potrebe, nasuprot pukim potrebama
- pravimo bolje izbore
- sagledamo moguće posledice sopstvenih izbora
- prepoznamo I potom iskoristimo sopstveni integritet, intuiciju I pronicljivost kako bismo postigli duševni mir, samopouzdanje i oslobodili se strah
Tvrd povez, zaštitni omot, format 12 x 20 cm , latinica,125 strana, posveta na predlistu ,  CENA 300 DINARA

34768) PRIMALNI KRIK , Artur Džanov , Mond Beograd 1989 , Primalna terapija - izlečenje neuroze.Ova knjiga ne odnosi se samo na psihoterapiju, već i na stanje čoveka uopšte. Ovde nalazimo načina za otkrivanje neuroze i normalnog stanja. Radi se o plaču i njegovoj ulozi kod svih nas. O tome šta su u stvari napetost i neuroza. O sposobnosti da volimo i dajemo, da preživimo, vodimo inteligentan život koji ne vodi samouništenju, niti povređivanju drugih. Koliko treba pameti pa da znamo kako uplakano dete podići i utešiti? Očuvano, mek povrz , format 14 x 20 cm , latinica,ilustrovano, 520 strana CENA 450 DINARA

34769) OSNOVI EMPIRISKE PSIHOLOGIJE PSIHIČKI SPOJEVI , Dr Branislav Petronijević , Geca Kon Beograd 1926 , drugo prošireno i popravljeno izdanje, mek povez, format 16 x 24 cm , ćirilica,172 strane, ilustrovano sa 31 slikom u tekstu , CENA 450 DINARA

34864) POVEĆAJTE SVOJ IQ , grupa autora, Mladinska knjiga Beograd 2010 , PROVERITE SVOJU SPOSOBNOST LOGIČKOG RAZMIŠLJANJA I UNAPREDITE JE.
• Više od 160 najrazličitijih zadataka koji će vas podstaći na razmišljanje ali i zabaviti.
• Namenjeno svim uzrastima!
• Otkrijte da li biste bili primljeni u udruženje MENSA.
• Uz igru i zabavu dođite do boljih mentalnih sposobnosti.
• I nspirativna i uzbudljiva – odlična za razonodu u krugu prijatelja.
• Edukativno štivo koje će vaša predavanja učiniti veoma interesantnim.
• Na kraju knjige data su iznenađujuća rešenja zadataka.
očuvano, mek povez, format 21 x29,5 cm , 208 strana , CENA 450 DINARA

34865) IQ IZAZOV , grupa autora, Mladinska knjiga Beograd 2010 , Naučite da vladate svojim intelektualnim potencijalom. Zadaci koji na početku izgledaju teški ubrzo mogu postati laki kao igra! Savladajte mnoštvo pristupa logičkim problemima i postanite bolji u svemu što radite.
Više od 500 vizuelnih, tekstualnih i numeričkih zadataka osmišljenih da vam pomognu da povećate svoj IQ i da stimulišu vaš um. Razumljivi i rešivi zadaci različitih stepena težine. Na kraju knjige nalazi se deo sa lako razumljivim rešenjima zadataka.
Knjiga je podeljena u 20 sekcija i garantuje dobru zabavu i odličnu vežbu za vaše ""vijuge""!

Saznajte:
- koliko ste inteligentni
- možete li razmišljati logički i lateralno

- da li ste dovoljno izdržljivi?
očuvano, mek povez, format 21 x29,5 cm , 204 strane , CENA 450 DINARA

35047) BIBLIOTEKA PSIHA komplet 5 knjiga , Naprijed Zagreb 1980 , prvo kolo čuvene pishološko-psihajtrijske biblioteke , tvrd povez, format 14 x 22,5 cm ,zaštitni omot,  latinica, sadrži sledeće naslove :

1) UPOTREBA I ZLOUPOTREBA PSIHOLOGIJE , H. J. Eysenck , 322 str.
2) RAZUMIJEVANJE LUDILA , A. Crowcroft , 247 str.
3) IDEOLOGIJA I LUDILO , T. Szasz , 295 str.
4) PSIHOLOGIJA I LJUDSKA DVOJBA , R. May , 256 str. Otcepljen deo zaštitnog omota na poleđini ,
5) DIJETE OBITELJ I VANJSKI SVIJET , D.W. Winnicott , 267 str.

CENA 3000 DINARA

35048) KAKO ĆETE PREKINUTI OVISNOST O DRUGOJ OSOBI , Howard M. Halpern , Globus Zagreb 1988 ,
Ne možete prekinuti ljubavnu vezu premda vam ona donosi više boli nego radosti? Sposobnost prosuđivanja i samopoštovanje kažu vam da biste je trebali prekinuti, ali vi i dalje grčevito održavate iako vas ona sputava očajem.
Ovisni ste - o određenoj osobi. Ova je knjiga pronicav, postupan vodič koji će vam pomoći da prekinete tu ovisnost - i da preživite prekid. Pozivajući se na desetke zanimljivih slučajeva, psihoterapeut Howard Halpern objašnjava vam:
- zašto možete postati ovisni o nekoj osobi
- zašto i kako pokušavate zavarti sami sebe
- kako ćete prepoznati simptome loše veze
- kako riješiti pritiske i osjećaje krivnje kojima vas partner ima u vlasti
- zašto jaka ljubomora ne znači da `ljubite`
- kako preživjet bolno razdoblje poslije prekida - bez povratka na staro
- kako izbjeći ponovno bolnu vezu
Tvrd povez, zaštitni omot, format 13,5 x 20,5 cm , 236 strana CENA 300 DINARA

35049) ŽIVOT I DELO SIGMUNDA FROJDA 1 i 2 , Ernest Džons , Matica srpska Novi Sad 1985 , biblioteka IMAGO/ Knjiga prva: Godine koje su ga oblikovale i velika otkrića 1856-1900, Knjiga druga: Godine zrelosti 1901-1919, Knjiga treća: Poslednja faza 1919-1939, tvrd povez, format 13,5 x 20,5 cm , srebrotisak, zaštitni omot , latinica, 327 + 427 strana , CENA 1000 DINARA

35197) PSIHOLOGIJA UČENJA , Dr Slavoljub Radonjić , Zavod za udžbenike Beograd 1992 , knjiga prva , mek povez, format , očuvano, latinica, 376 strana
sadržaj:
Pojam učenja,
Zadaci i karakteristike Psihologije učenja,
Klasifikacija oblika učenja i njihovih istorijskih korenova,
Rano učenje,
Senzitizacija,
Habituacija,
Bibliografija
CENA 500 DINARA


35200) PSIHIJATRIJA I ANTIPSIHIJATRIJA , David Cooper , Naprijed Zagreb 1987 , biblioteka Psiha, tvrd povez ,zaštitni omot,  dobro očuvana , latinica, 146 strana, Sadržaj - Nasilje i psihijatrija; Porodica i šizofrenija; Studija jedne porodice; Invalid, njegova porodica i odelenje; Vila 21 - antipsihijatrijski eksperiment. CENA 500 DINARA

35201) PSIHODIJAGNOSTIKA , Josip Berger , Nolit Beograd 1979 , tvrd povez, format 14 x 20,5 cm , očuvano, latinica, 624 strane , iz sadržaja :
1.Klinička psihologija 2.Predmet 3.Dijagnostički intervju 4.Studija slučaja 5.Psihodijagnostička procena inteligencije 6.Testovi nedovršenih rečenica 7.Crtež ljudske figure 8.Rorschachova tehnika 9.Neuropsihološka procena 10.Samoopis 10.Jungov test asocijacija...
CENA 1200 DINARA

35202) GRADITELJI PSIHOLOGIJE , Richard I. Evans , Nolit Beograd 1988 , RAZGOVORI SA STVARALAČKIM PRILOŽNICIMA:  : Piaget, Skinner, Rhine, Allport, Laing, Eysenck, Jung, Fromm , tvrd povez, format 14 x 20,5 cm , očuvano, latinica, 413 strana , CENA 850 DINARA

35204) PSIHOANALIZA I RELIGIJA , Erih From , Nova knjiga Beograd / Podgorica 2015 , U ovom klasičnom djelu, ugledni psihoanalitičar procjenjuje neprestanu napetost između tradicionalne religije i filozofije psihoanalize, za koju mnogi smatraju da tumači zadovoljstvo instiktivnih i materijalnih želja kao jedini životni cilj. From smatra da psihoanaliza nije neprijatelj religije, niti njen saveznik. Ona se više bavi ljudskom realnošću iza teoloških doktrina i ostvarenjem ljudskih vrijednosti, koje se kriju iza svih velikih religioznih učenja. POTPUNO NOVO , tvrd povez, format 12,5 x 20 cm , latinica, 103 strane , CENA 450 DINARA

35214) INDIVIDUALNA PSIHOLOGIJA praksa i teorija , Alfred Adler ,Kosmos Geca Kon Beograd 1937 , biblioteka Karijatide, prvo antikvarno izdanje, tvrd povez, format 17,5 x 24,5 cm, ćirilica, 456 strana , CENA 950 DINARA

35215) PSIHOPATOLOGIJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA , Sigmund Frojd , Kosmos Geca Kon Beograd 1937 , biblioteka Karijatide, prvo antikvarno izdanje, tvrd povez, format 17,5 x 24,5 cm, ćirilica, 336 strana , delimično podvlačeno hemijskom olovkom na 15-tak strana ,  CENA 750 DINARA

35461) VAŠE DETE USPEŠAN ČOVEK , Milivoje Tomašević i Dragomir Ganović , Dečji svet Beograd 1994 , (priručnik za roditelje) , njiga koja opisuje psihofizički razvoj deteta od začeća do polaska u školu ali daje i korisne savete te otkriva različita iskustva roditelja , mek povez, format 20,5 x 26 cm , ilustrovano, latinica, 288 strana CENA 350 DINARA

35463) VASPITANJE U SVETLU PROMENA , Dr Petar O. Dmitrović , Učiteljski fakultet u Bjeljini 1996 , mek povez, format 17 x 24 cm , ćirilica, 244 strane , iz sadržaja : učitelj profesija i ličćnost , pedagogija nauka o vaspitanju čoveka , mogućnosti , značaj i cilj i zadaci vaspitanja , ...CENA 350 DINARA

35464) UDŽBENIK KAO KULTURNO-POTPORNI SISTEM , Dijana Plut , Zavod za udžbenike / Institut za psihologiju Beograd 2003 ,  mek povez, format 17 x 24 cm , ćirilica, sa potpisom i posvetom autorke, ilustrovano, 421 strana , iz sadržaja :
I: Zasnivanje teorije udžbenika u kulturno istoirjskoj teoriji Vigotskog
II: Bazična istraživanja u psihologiji i implikacije na teoriju udžbenika
III: Obrazovni dizajn udžbenika

CENA 650 DINARA

35465) INDIVIDUALNE RAZLIKE OBRAZOVANJE I RAD , grupa autora, Filozofski fakultet Univerzitet u Nišu 2014 , tematski zbornik radova departman za psihologiju , mek povez, format 17 x 24 cm , latinica, 307 strana, tabele , iz sadržaja :
Povezanost spremnosti za empatiju za self-konceptom mladih
Preliminarna psihometrijska validacija prevoda skale anksioznosti od socijalne interakcije
Primarna i sekularna kontrola i suočavanje sa ispitnom situacijom
Povezanost emocionalne kompetencije , ispitne anksioznosti i školskog uspeha srednje škole
Efekat primarnosti u učenju
Od darovitosti ka ekspertskom mišljenju
Primena blumove taksonomije u analizi ishoda obrazovanja za osnovnu školu
Stavovi učitelja o podsticanju stvaralačkog mišljenja učenika u početnoj nastavi matematikeRelacije između intelektualnih sposobnosti učenika i percepcije radne efikasnosti nastavnika
Relacije između stresa i zadovoljstva poslom kod nastavnika u osnovnim i srednjim školama
Radno opterećenje , fizičko zdravlje i zadovoljstvo životom zdravstvenih radnika i radnika u obrazovanju
Povezanost emocionalne inteligencije i procene stresa na poslu kod zdravstvenih radnika
Zadovoljstvo poslom u privatnim i državnim organizacijama
.... i drugi čanci
CENA 600 DINARA

35466) PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA , Dr Borislav Stevanović , Zavod za udžbenike Beograd 1984 ,mek povez,  mali deo knjige podvlačen, latinica, 138 strana, CENA 150 DINARA

35467) PSIHOLOGIJA KUPACA , Mihailo Trifunović , Izdanje autora Beograd 1969 , mek povez, format 17 x 24 cm , ilustrovano, latinica, 123 strane , iz sadržaja : 1.Šta treba da znamo iz oblasti psihologije, 2.Ko ste vi, 3.Opservacija kupaca, 4.Ponašanje kupaca, 5.Kontakti sa kupcima, 6.Navike kupaca, 7.Tipologija kupaca, 8.Tipovi žena kupaca, CENA 450 DINARA

35468) PSIHOLOŠKI TIPOVI , Karl Gustav Jung , Matica srpska Novi Sad 1978 , tvrd povez, format 14 x 20 cm , latinica, 540 strana, sitan potpis na predlistu CENA 750 DINARA

35470) DETE OMETENO U RAZVOJU ,Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju  Beograd 1998 , od zanemarivanja i lišavanja do zlostavljanja i nasilja , mek povez, format 16,5 x 22 cm , latinica, 160 strana CENA 350 DINARA

35471) PORODICA NASILJE I SAVREMENO DRUŠTVO , grupa autora, Gradski centar za socijalni rad Beograd 1997 , zbornik radova, mek povez, format 14 x 20 cm , ćirilica,235 strana, iz sadržaja : sociološke osnove društvenog odnosa prema nasilju nad decom , porodičnopravna zaštita deteta , mitovi koji podržavaju nasilje , nasilje u porodici u prošlosti Srba , dnevna štampa i nasilje , braća i sestre suparnici i/ili saradnici , zločin iz strasti naša varijanta bračnog obračuna , zlostavljanje dece bez roditeljskog staranja .... CENA 450 DINARA

35473) ČETIRI SPORAZUMA , Don Miguel Ruis , Mono manana press Beograd 2002 , KNJIGA MUDROSTI STARIH TOLTEKA , Ovo je knjiga s kakvom se čovek zapadne civilizacije ne sreće često. Njena blagost, koja podseća na izvorna učenja Isusa i Bude, oplemenjena je dubokom mudrošcu starog indijanskog naroda Tolteka. Stari Tolteci, za razliku od ostalih indijanskih naroda, po legendi, nisu izumrli. Oni su samo pronašli više sfere duha. Don Miguel Ruiz je njihova učenja u pravi čas prizvao i predočio ih jednoj umornoj civilizaciji koja sve teže pruža odgovore na postavljena pitanja. Sumnjamo da ste ikada imali u rukama slično štivo. Knjigu je prevela Aleksandra Čabraja. mek povez, format 13,5 x 20 cm , PODVLAČENO, latinica,115 strana CENA 200 DINARA

35474) PSIHOANALIZA , Daniel Lagache , Matica hrvatska Zagreb 1970 , mek povez, format 11 x 17 cm , latinica, 143 strane , sadržaj : I.Povijest psihoanalize II.Perspektive psihoanalize III.Temeljni principi IV.Porivi V.Ličnost VI.Ponašanje VII.Svakidašnji život VIII.Spavanje, san, mora IX.Psihički poremećaji X.Telesni poremećaji XI.Psihoanalitičko lečenje XII.Psihoanaliza i psihoterapija XIII.Psihoanaliza i moral XVII.Lik psihoanalitičara, CENA 300 DINARA

35763) ENCIKLOPEDIJA PSIHIJATRIJE , Antoan Poro , Nolit Beograd 1990 , tvrd povez, zaštitni omot, zlatotisak, format 17 X 24 cm , , XV + 725 strana, latinica CENA 1800 DINARA

35764) EKSPERIMENTALNA DIDAKTIKA , Dr Đorđe Lekić , Pedagoško tehnički fakultet Zrenjanin 1976 , tvrd povez, format 17 x 24 cm, latinica, ilustrovano, 276 strana, podvlačeno grafitnom olovkom, potpis na predlistu , CENA 350 DINARA

35765) KREVET PORED PROZORA , M. Skot Pek , Narodna knjiga Alfa Beograd 1995 , psihološki tiler koji se ne ispušta iz ruku i briljantna sinteza autorovih razmišljanja o dobru i zlu, duhovnom rastu i čudima koja su proizvod ljubavi.  U ovom, u sebe zatvorenom svetu staračkog doma u Willow Glenu dve su posebne osobe. Jedna, čiji je zadatak da se brine o drugima; druga, koja željno prima brigu i ljubav. Njihova veza ljubavi i odanosti nadilazi njihova očekivanja i menja njihove živote. mek povez, format 14 x 20 cm , ćirilica, 362 strane CENA 700 DINARA

35766) DRUGAČIJI PUT , M. Skot Pek , Narodna knjiga Alfa Beograd 1994 , Popularna psihologija , duhovno putovanje prema samoprihvatanju, stvarnom pripadanju i novoj nadi za svet. M. Skot Pek nas u ovoj umnoj i snaznoj knjizi, izaziva da podjemo na jos jedan put u samo-sazrevanju; da dostignemo, kroz kreativna iskustva zajednice, nove odnose. mek povez, format 14 x 20 cm , ćirilica, 337 strana CENA 350 DINARA

35767) NA NEBU KAO NA ZEMLJI , Skot Pek , Narodna knjiga Alfa Beograd 1998,  vizija drugog sveta , Doktor Pek u knjizi Na nebu kao i na Zemlji daje fascinantan prikaz mogućeg života posle smrti. To je, takođe, i prefinjena knjiga o čoveku i knjiga koja pruža viziju doktora Peka o drugom svetu koji može da postane naš realan život. mek povez, format 14 x 20 cm , ćirilica, 166 strana CENA 600 DINARA

35768) VILHELM RAJH , Žan Mišel Palmije , BIGZ 1977 , ogled o rođenju frojdomarksizma, biblioteka XX vek, mek povez, format 11,5 x 16,5 cm , latinica, 198 strana CENA 350 DINARA

35769) KAŽNJAVANJE U SAMOVASPITAVANJU I VASPITANJU DETETA , Erih Gabert , Antroposofski kulturni centar Beograd 1998 , odlično očuvano, mek povez, format 13 x 18,5 cm , latinica, 107 strana CENA 300 DINARA

35770) O SMISLU I BESMISLU , Karl Gustav Jung , Beograd 1990 , mek povez, format 12 x 16 cm , latinica, 50 strana CENA 150 DINARA

35869) BITI RADITI IMATI , Nikola M. Čanak , TOK Novi Sad 2001 , vodič za one koji znaju kuda idu , Ideal svakog čoveka je da živi u ravnoteži sa samim sobom i sopstvenim okruženjem, te da svakog trenutka čini najbolje što može. Uostalom, odavno je poznata činjenica da se mudar i ozbiljan čovek propinje na prste, i u moralnom i u duhovnom i u svakom drugom aspektu, u težnji da nadvisi samog sebe. Uspeh nije neko konkretno odredište, već je to skup pozitivnih naboja i osećanja i njihovih materijalnih obeležja u sklopu procesa kretanja ka nekoj od usputnih stanica. Uspeh, sreća, zadovoljstvo i samorealizacija pitanje su doživljaja i merila vrednosti svakog pojedinca. Međutim, uspeh ne dolazi sam od sebe. On ima svoju cenu koju ćemo, ako ga želimo, platiti. Nasuprot tome, neuspeh dolazi sam, njegova cena je mnogo veća i on ne pita hoćemo li da je platimo ili ne.

Kao čovek koji se godinama bavi raznim oblastima obrazovanja, na praktično svim stranama sveta, imao sam priliku da se susretnem sa jednim čudnim fenomenom. Naime, dok je zapadna civilizacija u suštini mnogo pragmatičnija od istočne i ima tendenciju da primenjuje visoki procenat svojih znanja pretačući ih u umenja, u famozni know-how, u istočnim zemljama ljudi poseduju ogromne količine informacija i teorijskih znanja, ali ih primenjuju u vrlo niskom procentu ili suviše dogmatski i nefleksibilno da bi to na duge staze bilo produktivno. Mnogi bi mogli da napišu tomove knjiga iz raznih oblasti, izvlačeći iz engrama (moždane jedinice pamćenja) ogromne količine podataka potpuno nebitnih za život, osećanja, odnose, materijalna dobra, standarde... Međutim, kada nešto od tog znanja treba primeniti, nastaje problem, te uprkos tome što većina ljudi zna šta treba da radi u životu, na žalost, to ne radi. Očigledno je da suština životnog izazova i učenja nije u znanju nego u njegovoj primeni - znanje koje nije u funkciji nije znanje. psihologija uspeha, primenjena psihologija , mek povez, format 17 x 24 cm , sa potpisom i posvetom autora, latinica, ilustrovano, 379 strana CENA 500 DINARA

35870) GOVOR TELA , Džoan Libman Smit , Alnari Beograd 2011 , Svi ponekad primetimo da nešto nije u redu s našim telom. Međutim, kako da znamo da li su u pitanju bezazlene tegobe ili znakovi zbog kojih treba da posetimo lekara? Ova sveobuhvatna i fascinantna knjiga bavi se svim fizičkim poteškoćama – od glave do stopala – kako bi nam pomogla da razumemo često tajanstvene signale koje nam telo šalje. Od istanjene kose do umornih očiju, telo nam pruža bezbroj znakova koji ukazuju na njegovo zdravlje. Da bi se ovi problemi rešili, najčešće je potrebno samo otići do apoteke. Međutim, ponekad je potrebna i lekarska pažnja. Zbog toga ovaj priručnik daje odgovore na brojna pitanja koja možda niste želeli da postavite svom lekaru. Rezultat obimnog istraživanja i proučavanja najsavremenije medicinske literature, Govor tela donosi i brojne zanimljive činjenice o tome kako naše telo funkcioniše. Ukoliko imate zdravstvenih problema ili jednostavno želite da saznate nešto više, ova knjiga će vam pružiti sve potrebne informacije kako biste se bliže upoznali sa neverovatnim mehanizmom koji vas pokreće.očuvano,  mek povez, latinica, ilustrovano, 326 strana , CENA 350 DINARA

35871) PSIHOLOGIJA LJUBAVI III Najduži rat , Carol Tavris i Carole Offir , Prosvjeta Zagreb 1987 , Pogledi na razlike među spolovina, mek povez, format 13,5 x 20 cm , latinica,208 strana CENA 250 DINARA

36065) PSIHOLOŠKI TIPOVI , Karl Gustav Jung , Nova knjiga Beograd Podgorica 2014 , Jungova teorija ličnosti je jedno od najznačajnijih dostignuća moderne misli...
Karl Gustav Jung razlikuje dva glavna stava ili orijentacije ličnosti, stav ekstravertnosti i stav introvertnosti. Ekstravertovan stav orijentiše osobu ka spoljnem, objektivnom svetu. Introvertovan stav orijentiše osobu ka unutrašnjem, subjektivnom svetu. Oba ova suprotna stava su prisutna u ličnosti, ali je obično jedan od njih nadmoćan i svestan. Ako je Ja pretežno ekstravertovano u svom odnosu prema svetu, lično nesvesno biće introvertovano...
odlično očuvano, tvrd povez, format 15,5 x 23,5 cm , latinica, 424 strane , CENA 1000 DINARA

36066) ANATOMIJA PSIHE , Edvard F. Edindžer , Akademska knjiga Novi Sad 2010 , alhemijski simbolizam u psihoterapiji , Edvard F. Edindžer (Edward F. Edinger, 1922-1998) bio je vodeći jungovski analitičar čija se mnogobrojna dela u velikoj meri bave uzajamnim odnosom simbola i psihologije, tumačeći Jungove koncepte novoj generaciji analitičara. Kolege su ga smatrale najuticajnijim jungovskim analitičarem u SAD u drugoj polovini XX veka i uz Mari Luiz Franc, Jungovim duhovnim naslednikom. Isticao je važnost razumevanja osnova religije, filozofije, književnosti pa čak i alhemije kod svojih paceijenata i smatrao da spoznaja sopstvenih duhovnih i kreativnih dimenzija, kao i primena arhetipskog načina razmišljanja, može u velikoj meri doprineti njihovom isceljenju i psihološkom napretku. Njegov prijatelj i kolega dr Džordž R. Elder sažeo je Edindžerov doprinos psihoterapiji sledećim rečima: „Smatrao je da je sâm cilj analize uspostavljanje veze ega i šire psihe, učvršćivanje ose ego-Sopstvo.” U svom poslednjem intervjuu pred smrt, u razgovoru sa Lorensom Džafom, Edindžer je potvrdio da Anatomiju psihe, u kojoj proučava niz od sedam osnovnih alhemijskih operacija i tumači njihove paralele u psihoterapijskom iskustvu i procesu individuacije, smatra svojim najoriginalnijim doprinosom analitičkoj psihologiji.
POPTUNO NOVO , tvrd povez, format 14 x 21 cm , latinica,ilustrovano, 325 strana CENA 800 DINARA

36067) O TELU I DUŠI , Boris Sirilnik , Akademska knjiga Novi Sad 2010 , Boris Sirilnik je naučnik svetskog glasa, jedan je od najistaknutijih francuskih neurologa, psihijatara, etologa i psihoanalitičara.
U knjizi O telu i duši Sirilnik je napisao: „Kada želi da bude srećan, čovek ne sme po svaku cenu izbegavati nesreću. Bolje bi bilo da pokuša da je nekako savlada.” Ovim stavom Sirilnik sažima glavne stavove koje izlaže. A oni nipošto nisu proizvoljni, već su zasnovani na najnovijim naučnim istraživanjima funkcionisanja mozga koja se obavljaju uz pomoć skenera, magnetne rezonance i najsavremenijih dostignuća hemije. Sirilnik pokazuje da je čovekova sposobnost da bude srećan proizvod genetske uslovljenosti, ali i socijalnog polja u kojem se nalazi. Ključ za osećanje sreće je duševni otpor, kojim ljudi mogu prevladati životne krize, kao i teške bolesti, te bespomoćnost koju osećaju kada izgube posao, a čak i gubitak najdražih osoba. Pomoću brojnih primera iz svoje prakse, autor objašnjava kako ljudi uz pomoć sposobnosti koja se može steći, mogu ukloniti patnju i svoj život ponovo uzeti u sopstvene ruke.
POPTUNO NOVO , tvrd povez, format 14 x 21 cm , latinica, 220 strana CENA 600 DINARA

36068) PORODICA U RASULU , Elizabet Rudinesko , Akademska knjiga Novi Sad 2012 , Današnja porodica u zapadnom svetu, rastavljena, rekombinovana, samohrana, začeta vantelesnom oplodnjom, istopolna, prolazi kroz opšte stanje rasula što, kako neki tvrde, dovodi do katastrofalnih posledica: zlostavljana deca postaju silovatelji, profesori zlostavljači, a predgrađa velikih gradova prepuštena su na milost i nemilost kriminalu. Danas se nad nama nadvija strašna avet: izgubivši čvrst oslonac s gubitkom očevog autoriteta, osakaćena oslobađanjem od moralnih stega, posrnula usled nesigurnosti karakteristične za modernu ekonomiju, današnja porodica postaje sve nesposobnija da prenese vrednosti koje je toliko dugo oličavala. Istovremeno, ljudi nikada ranije nisu sa takvom žestinom branili pravo na porodicu videći u njoj vrhunsko okruženje za individualni razvoj.
Kako otac više nije otac, žene nezavisno odlučuju o začeću, a homoseksualci se bore za mogućnost da osnivaju potomstvo, nije li onda to presuda porodici i mogućnosti da se svako od nas ostvari kao subjekat?
U ovoj knjizi autor traga za poreklom ovog rasula, pokušava da otkrije tajnu koja se krije iza ovih problema i predvidi kakva nas budućnost čeka. POPTUNO NOVO , tvrd povez, format 14 x 21 cm , latinica, 195 strana CENA 500 DINARA

36069) MOZAK I SMISAO ŽIVOTA , Pol Tagard , Akademska knjiga Novi Sad 2014 , Zbog čega je život vredan življenja? Šta postupke čini ispravnim ili pogrešnim? Šta je stvarnost i kako je spoznajemo? Braneći nadmoćnost rasuđivanja zasnovanog na dokazima naspram religije i filozofskih misaonih eksperimenata, Tagard tvrdi da je um zapravo mozak i da je stvarnost ono što nauka može da otkrije. U knjizi Mozak i smisao života on otkriva kako nam kognitivne i emocionalne sposobnosti omogućavaju da razumemo stvarnost, efikasno odlučimo, postupamo moralno i težimo ka vitalnim potrebama ljubavi, rada i igre. POPTUNO NOVO , mek povez, format 14 x 21 cm , latinica, ilustrovano,  349 strana CENA 950 DINARA

36070) MARS I VENERA NA SUDARU , Džon Grej , Esotheria Beograd 2007 , Vodič za navigaciju 5 nivoa ljubavnih sastanaka za stvaranje uspešnih i dugih odnosa
Autor svetske bestseler serije knjiga o odnosima Marsovaca i Venerijanki („Muškarci su sa Marsa, Žene su sa Venere“ i ostalih), u ovom nastavku prodire u novu uzbudljivu teritoriju univerzuma samaca, primenjujući svoju jedinstvenu ekspertizu na muškarce i žene koji nisu u emotivnoj vezi, a žele dugotrajnu intimnost.
Ova knjiga je za sve one same koji čeznu za ljubavlju, uključujući sveže rastavljene i razvedene, bačene na scenu samaca. Sa saosećanjem i razumevanjem koji prožimaju sve Grejove knjige, on nas vodi kroz 5 nivoa upoznavanja i početka veze: privlačnost (kako da privučete pravu osobu za vas), neizvesnost, pripadnost, intimnost (u 4 nivoa: fizička, emotivna, mentalna i duhovna), stupanje u vezu (kako da se pripremite za nebeski brak). Pronaćićete nadahnute ideje kako da pronađete srodnu dušu i stvorite uzajamno ispunjavajući emotivni odnos.
Univezum samaca može biti zastrašujuće mesto. Muškarci i žene koji su sami mogu imati veliku potrebu za praktičnom mudrošću Džona Greja. Na isti način na koji su „Muškarci su sa Marsa, Žene su sa Venere“ vrhunska pomoć u odnosima za parove, „Mars i Venera na sudaru“ je suštinski vodič za one koji su sami, a ne žele to da budu.
odlično očuvano, mek povez, latinica, format 14 x 20 cm, 412 strana CENA 400 DINARA

36071) MOJ SISTEM USPEHA , Oskar Šelbah , Plato Beograd 2005 , pozitivan život u teoriji i praksi Oskar Šelbah je više od pola veka izučavao zakonitosti čovekovog duševnog i duhovnog života i uneo ih u delo Moj sistem uspeha. Svojim učenjem o pozitivnom mentalnom ustrojstvu i principima mišljenja, uspeh u životu učino je nečim što se može učiti pa stoga i naučiti. Kao genijalni praktičar i filozof u pitanjima svakodnevnog života, pet decenija pokazivao je ljudima put koji su tražili, put koji ih oslobađa sputanosti, kompleksa, straha, stresa i utapanja u masu i uvodi u sfere slobode pozitivno orijentisane ličnosti. Šelbah neprekidno govori o razvoju. Svima nama su priroda i tvorac dali bogate talente, nadarenosti i sposobnosti kadre da dovedu do uspeha u svim oblastima života.Ovaj veliki poznavalac i prijatelj ljudi pomaže nam da razvijemo veru u sopstvene unutrašnje izvore snage, a ta je vera za naše zdravlje, shvaćeno u najširem smislu, i za našu životnu radost važna koliko i vazduh koji dišemo. Naučno zasnovano i ciljanim vođenjem života, Šelbah svakom čoveku otvara kapije neslućenih šansi za uspeh. put u taj svet neslućenih mogućnosti svako mora da pređe sam, a jedini preduslovi su dobra volja i stalna težnja za saznavanjem.
tvrd povez, latinica, 346 strana , format 17 x 24 cm CENA 500 DINARA

36072) REČNIK PSIHOLOGIJE UMETNIČKOG STVARALAŠTVA , Vladislav Panić , Zavod za udžbenike Beograd 1998 , odlično očuvano, tvrd povez, zaštitni omot , format 16,5 x 24 cm , ćirilica, 481 strana CENA 500 DINARA

36073) VOJNA PSIHOLOGIJA , Dragoljub Arnautović / Ljubomir Kasagić / Desimir Pajević , Savezni sekretarijat za narodnu odbranu Beograd 1988 , udžbenik za vojne akademije , tvrd povez, format 17 x 24,5 cm , ilustrovano, podvlačeno grafitnom olovkom, može se izbrisati , 262 strane CENA 300 DINARA

36074) POLNI IDENTITET I PROMENA POLA , psihijatri Zoran Rakić i Jovan Marić, endokrinolozi Dragoljub Slijepčević i Svetlana Vujović, hirurg Sava Perović, BIGZ 1993,psihologija,psihijatrija i lečenje transeksualizma, mek povez, latinica, ilustrovano,265 strana,CENA 450 DINARA

36075) INTELEKTUALNI ODGOJ , Dr Ante Vukasović , Jugoslavenska akademija Zagreb 1976 , očuvano, tvrd povez, format 17 x 24 cm , latinica, iz sadržaja : određenje intelektualnogodgoja , smisao svrha i zadaci , sadžaj IO ( odnos opšteg i stručnog obrazovanja , novi sadržaji ...) , faktori IO  ) obitelj, dečiji vrtić , škola , sredstva informisanja , kulturne institucije ) , uloga aktivnosti i stvaralaštva, rešavanje problema , razvitak sposobnosti , faktori i umijeće učenja ... CENA 500 DINARA

36076) THE PERSONALITY PUZZLE , David C. Funder , W.W. Norton and company New York / London 2007 , fourth edition , The Personality Puzzle gets students excited about personality psychology, demonstrating that it is relevant to their lives and thus actually fun to explore. Over six editions, author David Funder has established himself as the master of the readable textbook, always conveying the motivations behind psychological inquiry while never skimping on the science.
David C. Funder is Distinguished Professor of Psychology and former chair of the department at the University of California, Riverside. Winner of the 2009 Jack Block Award for Distinguished Research in Personality, he is a former editor of the Journal of Research in Personality, and a past president of the Association for Research in Personality as well as the Society for Personality and Social Psychology. He is best known for his research on personality judgment and has also published research on delay of gratification, attribution theory, the longitudinal course of personality development, and the psychological assessment of situations. He has taught personality psychology to undergraduates at Harvey Mudd College, Harvard University, and the University of Illinois, Urbana-Champaign, and continues to teach the course every year at the University of California, Riverside.
engleski jezik, tvrd povez, format 17 x 24 cm , 750 strana CENA 1000 DINARA

36077) DROGA I LJUDSKO PONAŠANJE , Dr Stevan P. Petrović , Dečje novine 1989 ,, Knjiga koja pomaže i deci i roditeljima koji žele da se izbore sa velikim problemom novog doba. drugo dopunjeno izdanje, tvrd povez, zaštitni omot, format 14,5 x 20,5 cm , latinica, ilustrovano, 370 strana , posveta na predlistu sadržaj:
ISTORIJAT.
ISTORIJAT NARKOMANIJE U NAŠOJ ZEMLJI.
DIJAGNOSTIČKI KRITERIJUMI NARKOMANIJE.
PODELA DROGA I TIPOVI ZAVISNOSTI.
NARKOMANSKA LIČNA OBELEŽJA.
Opiomanija.
Barbituromanija.
Kokainomanija.
Amfetaminska zavisnost.
Marihuana.
Psihodelične supstance.
Isparljivi rastvarači.
DROGE I NJIHOVI EFEKTI.
KLASIFIKACIJA HALUCINOGENIH SUPSTANCI.
HIPI KAO STIL ŽIVOTA I FILOZOFIJA.
Varijeteti narkomanske ličnosti.
NARKOMANIJA I KRIMINALNO PONAŠANJE.
NARKOMANIJA I SIDA.
TERAPIJA NARKOMANIJE.
PSIHOTERAPIJA NARKOMANIJE.
NARKOMANIJA I VOJNI KOLEKTIV.
DROGE I STVARALAŠTVO.
NARKOMANSKI SLENG.
LITERATURA.

CENA 300 DINARA

36078) FAKTOR USPJEHA , Dr Robert Sharpe i Dawid Lewis , Zagreb 1983, kako postati onakvim kavi biste htjeli biti , mek povez, zaštitni omot, format 13,5 x 20 cm , 309 strana CENA 300 DINARA

36079) HITLEROV PSIHOLOŠKI PROFIL , Volter C. Langer , Beograd 2003 , psihološka analiza Adolfa Hitlera, njegov život i legenda , mek povez, format 15 x 21 cm , latinica,154 strane CENA 400 DINARA

36080) ANTOLOGIJA JUNG , Karl Gustav Jung , Prometej Novi Sad 2009 , ČOVEK I DUŠA - Iz celokupnog dela 1905 - 1961 odabrala Jolanda Jakobi "Antologija Jung od ogromnog je značaja, kako za stručnjake, tako i za laike koji imaju autentičnu potrebu da se upoznaju sa Jungovim delom. Ujedno, ona je dragocena dopuna onim Jungovim delima koji su do sada kod nas prevedena" Ivan Nastović
ZANEMARENA DUŠA
U našem hiperaktivnom vremenu, u raljama trke za zaradom i profitom, današnji čovek je  veoma ugrožen, jer je zanemario svoju Dušu  i celokupno bogatstvo koje izvire iz dubina njegovog unutrašnjeg bića. On nema vremena da sluša taj unutarnji glas svoje Duše, koji mu nepogrešivo govori koji je to pravi put  kojim bi trebalo da ide. Taj unutarnji glas njegovog bića uvek je u saglasju sa voljom Božjom, jer se u  središtu njegove Duše, Sopstvu nalazi lik Božji.
Najveća zasluga Karla Gustava Junga, tog gorostasa 20.veka,  pored njegovog osnovnog učenja o putu individuacije,  putu oboženja, jeste skretanje pažnje na značaj Duše i njenu važnost po inidividualnog ćoveka, po sudbinu čovečanstva.
«Uveren sam da je istraživanje Duše nauka budućnosti. Psihologija je  najmlađa od prirodnih nauka. Međutim, psihologija je ona nauka koja nam je najpotrebnija, jer se postepeno sve jasnije ispostavlja, da ni glad, ni zemljotres, ni mikrobi, niti karcinom nisu najveća opasnost, već najveću opasnost predstavlja čovek čoveku i to stoga što nema nikakve dovoljne zaštite protiv psihičkih epidemija, koje deluju beskrajno mnogo razornije od najveće prirodne katastrofe.» ističe Jung.
Velika srpska pesnikinja Desanka Maksimović  naglašava u   svojim stihovima – Dušu mi pokloni/ pričaj mi svoje snove u tami/ pričaj mi detinjstva sećanja/ Dušu mi pokloni/ zadnju joj česticu svaku/ i najlakši dašak svaki njenog bezdana.
Čitajući Jungove radove, mi osećamo širinu ljudske Duše, strahopoštovanje pred zagonetkama života i slutimo beskrajno biće koje nas nosi. Ako je Frojdovo nastojanje bilo da ljude koji su mu se poveravali oslobodi od njihove prošlosti, Jungova želja je bila da te ljude poveže ne samo sa prošlošću, nego da ih otvori prema budućnosti, da bi se na ovaj način prolazni čovek  ponovo sreo sa neprolaznim u svojoj Duši. Iz svakog retka govori ova Jungova borba za ovaj pomirujući cilj.
Teme Jungovih radova obuhvataju sve aspekte ljudskih odnosa i čovekove  egzistencije uopšte. – Čovek i žena, mladost i starost, odnos pojedinca prema društvu, problemi samoosvešćenja, sudbina, smrt i obnavljanje, put ka Bogu. Ovo su teme koje su  od životne važnosti za svakog čoveka i podstiču ga na razmišljanje. Kao psihijatar i kao istraživač Duše Jung crpi sadržaje iz svog bogatog i dubokog iskustva u komunikaciji sa ljudima. Sve o čemu piše Jung je doživeo. On je takodje i  umetnik koji potresno govori o svetu duševnih praslika. Na taj način učestvujemo u Jungovom sveobuhvatnom pogledu na svet i obilju onoga što je on sagledao u dubinama ljudske Duše. Bio je kadar da zainteresuje i da podstakne, a oboje vodi spoznaju samog sebe i pogledu na život i vođenju takvog života koji ne počiva na propisanim pravilima, već na snagama koje određuju osobenost svakog pojedinca.
Iz ove knjige koja je pred nama ČOVEK I DUŠA , koju je izdavač s pravom naslovio ANTOLOGIJA JUNG može se steći uvid u celokupno delo najhumanijeg psihijatra 20.veka Karla Gustava Junga.
Bosiljka Milakara
POTPUNO NOVO , tvrd povez, format 11,5 x 18,5 cm , ćirilica, 523 strane CENA 950 DINARA

36081) KLINIČKA PSIHIJATRIJA , Jovan Marić , Beograd 2005 , jedanaesto prerađeno i dopunjeno izdanje , POTPUNO NOVO , mek povez, format 17 x 24 cm , latinica, 496 strana Sadržaj

Uvod, 9
1. poglavlje: Medicinska psihologija i psihoterapija, 11
2. poglavlje: Dijagnostika mentalnih poremaćaja, 62
3. poglavlje: Teorije ličnosti, 75
4. poglavlje: Biološki pristup u psihijatriji, 81
5. poglavlje: Dinamska psihijatrija, 93
6. poglavlje: Mentalno zdrava ličnost, 114
7. poglavlje: Klasifikacija duševnih poremaćaja (oboljenja), 118
8. poglavlje: Shizofrene psihoze, 122
9. poglavlje: Poremećaji raspoloženja, 150
10. poglavlje: Poremaćaji sumanutosti, 177
11. poglavlje: Anksiozni poremećaji, 192
12. poglavlje: Psihodiziološki poremećaji, 229
13. poglavlje: Poremećaji ličnosti, 242
14. poglavlje: Moždani organski psihosindromi (MOPS), 273
15. poglavlje: Intelektualni deficit, 299
16. poglavlje: Bolesti zavisnosti, 303
17. poglavlje: Dečija psihijatrija, 340
18. poglavlje: Poremećaji spavanja, 363
19. poglavlje: Psihopatološek reakcije na stresne situacije, 369
20. poglavlje: Posebni psihijatrijski sindromi - poremaćaji navika i impulsa, 378
21. poglavlje: Hitna stanja u psihijatriji, 380
22. poglavlje: Osnovi ratne psihijatrije, 383
23. poglavlje: Lijezon konsultativna psihijatrija, 386
24. poglavlje: Porodica i psihopatologija, 391
25. poglavlje: Transkulturalna psihijatrija, 394
26. poglavlje: Epidemiološki metod u psihijatriji, 396
27. poglavlje: Principi organizacije psihijatrijske službe, 398
28. poglavlje: Sudska psihijatrija, 402
29. poglavlje: Terapija u psihijatriji - psihoterapija, 415
30. poglavlje: Terapija u psihijatriji - okupaciono radna terapija, 442
31. poglavlje: Terapija u psihijatriji - biološka terapija, 455
Lietaratura, 483
Sadržaj 489
CENA 800 DINARA

No comments: