Tuesday, May 3, 2016

RAZNE OBLASTI PRIRODNE NAUKE TEHNIKA MEHANIKA GEOGRAFIJA 1
5289) PREDZNACI POTRESA,Helmut Tributsch,Mladost Zagreb 1979,tvrd povez, studija o prirodnim fenomenima koji  prethode zemljotresima,zaštitni omot,latinica,276 strana, sadržaj  : Životinje kao proroci potresa / izveštaji i dokumenti o neobičnom ponašanju životinja prije potresa / životinjsko predosećanje potresa u narodnoj predaji / postoji li karakteristično ponašanje životinja prije potresa? / Što zemlja signalizira prije potresa... CENA 450 DINARA

 
10190) TAPISERIJA U VAŠEM DOMU,Ljiljana i Vladislav Avramović,Kragujevac 1979, priručnik za izradu tapiserija sa 100 nacrta za rad, mek povez,očuvano, ilustrovano,latinica,126 strana, CENA 250 DINARA

10199) PLANIRANJE I RAZVOJ LUKA I PRISTANIŠTA,Dr Zoran Radmilović, Saobraćajni fakultet Beograd 1995, mek povez,latinica,ilustrovano,486 strana,  CENA 400 DINARA

10241) UPRAVLJANJE ISTRAŽIVANJEM,RAZVOJEM I TRANSFEROM TEHNOLOGIJA,Šahin Mandal i Marko Carić,Privredna akademija Novi Sad 2006, mek povez,očuvano, podvučeno nekoliko rečenica,latinica,312 strana, CENA 250 DINARA

10413) SVET DELFINA I KITOVA,Kleinenberg*Jablokov*Beljković, Beograd 1973, mek povez,latinica,ilustrovano,235 strana, CENA 250 DINARA

10950) SAVREMENA TEHNIKA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA PODZEMNIH RADOVA,grupa autora,Biro za građevniarstvo Beograd 1974, mek povez,ilustrovano,latinica, oko 400 strana, sadržaj:
Karakteristike stenskih masa i njihov uticaj na uslove projektovanja i građenja tunela
Tehnika i tehnologija građenja tunela malih profila
Tehnika i tehnologija građenja tunela srednjih profila
Tehnika i tehnologija građenja tunela velikih profila
Uticaj tehnike i tehnologije građenja na konstrukciju i dimenzionisanje podgrada i obloga tunelskih profila
CENA 450 DINARA

11283) O SADRŽAJU VODE I MORFINA U JUGOSLOVENSKOM OPIJUMU,Božidar Vajić i Feodor Mikić,Srpska akademija nauka Beograd 1951,mek povez,očuvano,ćirilica,161 strana, CENA 1500 DINARA

11845) TELEKOMANDA MALIH MODELA U BLISKOM POLJU,Nenad V. Popović i Nikola D. Nikolić, Tehnička knjiga Beograd 1985, mek povez,kao novo,ilustrovano,latinica,121 strana, CENA 500 DINARA

12215) ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE U CRNOJ GORI,grupa autora,Crnogorska akademija nauka i umetnosti Titograd 1978, radovi sa simpozijuma stanje,zaštita i unapređenje čovjekove sredine u Crnoj Gori, tvrd povez,zaštitni omot,ćirilica,398 strana, CENA 350 DINARA


12781) SUNČEVA ENERGIJA-mogućnosti i način korišćenja,seminar-zbornik radova,Dubrovnik 1983,18 izvrsnih naučnih radova,očuvano,mek povez,latinica,221 str, CENA 500 DINARA

12786) HIDROGEOLOGIJA GRANODIORITA SRBIJE,Mr Dušan J.Mijović,Zadužbina Andrejević Beograd 1997,biblioteka Dissertatio,hidrogeološka istraživanja,mek povez,latinica, ilustrovano,135 strana, CENA 150 DINARA

12906) FIZIOLOGIJA BILJAKA-ishrana i promet materija,prof. dr Života Popović, Poljoprivredni fakultet Beograd 1982,mek povez,latinica,418 strana, CENA 200 DINARA

12907) FIZIOLOGIJA BILJAKA-rastenje i razviće,prof. dr Života Popović, Poljoprivredni fakultet Beograd 1982,mek povez,latinica,358 strana, CENA 250 DINARA

12910) ALBERT AJNŠTAJN-njegova dela i njihov uticaj na naš svet,Leopold Infeld, Nolit Beograd 1991,očuvano,mek povez,latinica,135 strana, CENA 450 DINARA


12919) PODZEMNO OTKOPAVANJE BOKSITA,grupa autora,Cetinje 2002,monografija velikog formata,tvrd povez,latinica,ilustrovano(43 tabele,86 slika,7 ilustracija) 212 strana, CENA 450 DINARA

12920) MAJSTORISANJE U KUĆI 1(TEHNIKA,STOLARIJA,OBRADA METALA),Jožef Sič, BIGZ 1977, mek povez,džepni format,latinica,ilustrovano,141 strana, CENA 250 DINARA

12926) BORCI PROTIV SMRTI,Paul de Kruif,Hrvatsko prirodoslovno društvo Zagreb 1949, medicina,bakteriologija,tvrd povez,latinica,379 strana, CENA 250 DINARA


13312) AKTUELNI OPROBLEMI SAVREMENE TEHNOLOGIJE BETONA I PRIMENA NOVIH MATERIJALA U GRAĐEVINARSTVU,grupa autora,Savez društava inženjera i tehničara Beograda 1979, 2 knjige, zbornik radovanmek povez,ilustrovano,344+457 strana,CENA 350 DINARA

13996) SINHRONIZACIJA SIGNALA SA EKSPANDOVANIM SPEKTROM, Savo G. Glišić, Savezni sekretarijat za narodnu odbranu Beograd 1985,telekomunikacije,radiopredajnici,,tvrd povez,latinica, ilustrovano, 910 strana, CENA 950 DINARA

14373) DA! ILI KAKO DO SVADBE IZ SNOVA,Svetlana Mirković/Dragan Đorđević,Beograd 1997, knjiga o pripremi i organizaciji svadbenog veselja,mek povez,latinica, ilustrovano, očuvano,192 str, CENA 300 DINARA

14615) SVE ZA DECU -velika knjiga pletene i šivene odeće, Stana Belehar i Judita Trepo, Beograd 1987, enciklopedisji priručnik za samostalnu izradu dečije odeće pletenjem i šivenjem,tvrd povez,veliki format,kompletno ilustrovano u boji, škola platenja i modeli,253 strane, CENA 1000 DINARA

14852) VEK NOBELOVE NAGRADE, Prof. dr Boško Pavlović i Dr Vladimir Pavlović, DN Centar Beograd 2002,NOVO, mek povez,latinica,ilustrovano, 248 strana, CENA 300 DINARA


15113) UTICAJ NASTAVE SPECIJALNOG FIZIČKOG OBRAZOVANJA NA PROMENE MORFOLOŠKIH I MOTORIČKIH KARAKTERISTIKA STUDENATA POLICIJSKE AKADEMIJE, Dr Miroljub Blagojević,  Beograd 2003, studija o fizičkim sposobnostima studenata policijske akademije, tvrd povez,latinica,ilustrovano grafičkim abelama i prikazima, sa potpisom i posvetom autora,346 str. CENA 350 DINARA


15132) RUDARSTVO JUGOSLAVIJE , grupa autora, Savez inžinjera rudarske ,geološke i metalurške strukemek povez,A4 format,ilustrovano,latinica, 157 strana, sadražaj:
Proizvodnja mineralnih sirovina u Jugoslaviji
Metalogenetske epohe i rudonosne provincije Jugoslavije
Pregled ugljenih basena SFJ Jugoslavije
Istraživanje i geologija ležišta nafte i gasa u Jugoslaviji
Uljni škriljac
Potencijalnost geotermalnih resursa Jugoslavije i mogućnosti njihovog korišćenja
Geologija ležišta nemetaličnih sirovina i mineralnih građevinskih materijala
Mineralne vode Jugoslavije
Istorija rudarstva Jugoslavije
Statistički podaci
CENA 500 DINARA

15207) VRNJAČKE MINERALNE VODE sastav delovanje lečenje, Dr med Miloš M. Krstić, Kulturni centar Vrnjačka banja 1982, naučno popularna zdravstvena studija, mek povez,ćirilica, 117 strana, CENA 350 DINARA

15210) SVE O RIBOLOVU NA REKAMA I JEZERIMA, Dragoslav Lj. Petković, Svetlost Kragujevac 1990, priručnik o sportskom ribolovu,  mek povez,latinica,ilustrovano, 260 strana, CENA 400 DINARA


15262) STANOVNIŠTVO, Miloš Macura, Zavod za udžbenike Beograd 1997, demografske studije o stanovništvu Srbije i Jugoslavije, kao novo,tvrd povez, zlatotisak, ćirilica, 512 strana, CENA 350 DINARA

15263) STANOVNIŠTVO I RAZVOJ, Miloš Macura, Zavod za udžbenike Beograd 1997, demografske studije o stanovništvu Srbije i Jugoslavije podeljene u poglavlja  populaciona politika stanovnišvo i priveda, naselja i diferencija , porodica i odnosi, secesija i blokada, kao novo,tvrd povez, zlatotisak, ćirilica, 635 strana, CENA 350 DINARA

15289) GEOLOGIJA BOSNE I HERCEGOVINE , Dr Fridrih Kacer, Direkcija državnih rudarskih preduzeća Sarajevo 1926,antikvarna, veliki format,525 strana,  sveska I , sa jednom tablom i 136 slikau tekstu, CENA 2500 DINARA

15648) ZAŠTITA OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA , grupa autora, Jugoslovensko društvo za zaštitu od zračenja Ohrid 1972, zbornik radova VI jugoslovenskog simpozijuma za zaštitu od jonizujućih zračenja, mek povez,odlično očuvano,latinica,692 strane,grafikoni i tabele,  teme iz sadržaja: 
osnovne i izvedene norme i standardi
radiometrija i dozimetrija
radioaktivni otpadni materijali
kontaminacija i dekontaminacija
medicinska zaštita
tehnička zaštita
akcidenti i sigurnost
ozračivanje stanovništv
organizacioni i pravni problemi zaštite
 
CENA 650 DINARA
 
16111) ELEKTRONSKI MERNI INSTRUMENTI , grupa autora, Tehnička knjiga Beograd 1982 , mek povez,ilustrovano,latinica,305 strana, CENA 350 DINARA

16113) SPECIJALNE METODE U OPTIMIZACIJI SISTEMA , prof dr Radivoj Petrović , Tehnička knjiga Beograd 1977, dinamičko programiranje , kombinatorno programiranje , mrežno programiranje, tvrd povez,latinica,167 strana, CENA 300 DINARA

16251) SHEME SPAJANJA U TELEKOMUNIKACIJSKOJ TEHNICI,  Željko Horvatić, Tehnička knjiga Zagreb 1984, mek povez,latinica,ilustrovano,148 strana,CENA 200 DINARA

16253) SASTAVNI DELOVI ELEKTRONSKIH UREĐAJA , grupa autora, Tehnička knjiga Beograd 1963, kondenzatori, otpornici, kristalne jedinke, magnetnimaterijali, ispitivanja, mek povez,ilustrovano,latinica,247 strana, CENA 250 DINARA

16256) NOVA ŠKOLA RADIO-TEHNIKE I ELEKTRONIKE , Heinz Richter , Tehnička knjiga Zagreb 1966, knjiga prva, opšte osnove, sastavni elementi, mek povez,latinica,ilustrovano,168 strana, CENA 200 DINARA

16257) RADIOTEHNIČKI PRIRUČNIK, ing Velimir Mesaroš, Tehnička knjiga Beograd 1963,  zbirka obrazaca , proračuna, dijagrama i tabela potrebnih u praksi, mek povez, latinica, ilustrovano,75 strana, slabije stanje očuvanosti, CENA 100 DINARA

16260) OSNOVI KOSMIČKOG LETA , Dr Miroslav Nenadović , Univerzitet u Beogradu *Institut tehmičkih nauka SANU, Beograd 1979 , aerokosmotehnika, tvrd povez,ilustrovano,latinica,742 strane, CENA 950 DINARA

16268) MOSKVIČ 1500 uputstvo za remont automobila, Autoeksport Moskva *Progres Beograd , uputstvo se odnosi na automobile
sa karoserijom Sedan model 2140
sa karoserijom Karavan model 2137
sa karoserijom Furgon model 2734
tvrd povez,veliki format,bogato ilustrovano,latinica,274 strane
CENA 850 DINARA

16269) AUTOMOBIL MOSKVIČ 2140 U VARIJANTI SL katalog rezervih delova, Zapchastexport Moskva 1980, višejezično ( srpskohrvatsko,ruski,mađarski,poljski,rumunski...) , tvrd povez,veliki format, oštećenja zadnja korica, unutrašnjost odlično očuvana i kompletna,bogato iustrovano,366 strana,latinica, sadržaj:
 Tehnički podaci i karakteristike automobila
 Lista grupa i podgrupa
 Delovi i kompleti automobila
 Šema smeštaja kugličnih ležajeva
 Šema smeštaja zaptivača , zaptivnih prstenova i podložnica
 Brojčani indikator
CENA 850 DINARA

16320) GRAĐENJE ŽELEZNICA -ŽELEZNIČKA POLITIKA I EKONOMIJA , Ing Kiril Savić , Beograd 1938 , antikvarna, tvrd povez,ilustrovano,ćirilica,377 strana, CENA 650 DINARA

16322) MAJSTOR U KUĆI , Roland Gek , Vuk Karadžić Beograd 1972 , priručnik za samostalne i zanatske radove u domaćinstvu, tvrd povez,ilustrovano,ćirilica,439 strana, CENA 600 DINARA

16336) ABC KOLOR FOTOGRAFIJE , Vidoje Mojsilović , Tehnička knjiga Beograd 1972, mek povez,latinica,ilustrovano,307 strana, CENA 250 DINARA

16601) PREOBLIKOVANJE ŽIVOTA , ključna pitanja genetskog inženjeringa , Dž. V.  Nosal , Nolit Beograd 1988, biblioteka zanimljiva nauka, genetski inženjering , biologija, mek povez,očuvano,latinica,197 strana, CENA 200 DINARA

16603) ČERNOBIL najgora nesreća na svetu , grupa autora , Globus Zagreb 1987, opis nesreće u Černobilu, tvrd povez, zaštitini omot, latinica, 246 strana , CENA 650 DINARA

16607) JAPANSKI TRANZISTORSKI PRIJEMNICI , GRAMOFONI I MAGNETOFONI , Velimir Mesaroš , Tehnička knjiga Beograd 1972 , mek povez,latinica,ilustrovano, 241 strana, CENA 300 DINARA

16608) TELEKOMUNIKACIONA MERENJA , Slobodan Popović , Tehnička knjiga Beograd 1967 , mek povez,latinica, ilustrovano, 316 strana, CENA 350 DINARA

16618) FASADERSKI I STAKLOREZAČKI RADOVI NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA, Božidar Antić , Tehnička knjiga Beograd 1980, biblioteka Uradi sam , sadržaj : fasade , materijali za obradu , priprema zidnih površina , izvođenje radova , zastakljivanje prozora , vrata , tavanica , svetlarnika , mek povez,očuvano,ilustrovano,latinica,213 strana, CENA 300 DINARA

16622) OPRAVKA TELEVIZIJSKIH SISTEMA sa 100 shema , Zoran L. Jerotić , Beograd 1969, mek povez, latinica, ilustrovano147 strana + dodatak od 100 strana shema, CENA 300 DINARA

16626) PRIRUČNIK O MEĐUKATNIM ( MEĐUSPRATNIM ) KONSTRUKCIJAMA , Bratislav Pejatović , Zagreb 1969 , racionalizacija građenja stanova i naselja, mek povez,latinica,ilustrovano,411 strana, CENA 500 DINARA

16627) EKONOMIKA I ORGANIZACIJA GRAĐEVINARSTVA , Dr Vladimir Novaković , Ekonimika Beograd 1984 , tvr dpovez,veliki format,grafikoni i tabele, latinica,300 strana, CENA 850 DINARA

16823) KAKO POSTATI USPEŠAN-Ličnosti za 21.vek,Branislav Kovač,Kolor pres Lapovo 2000,portreti poznatih ličnosti(Dragan Džajić,Toma Fila,Ljubiša Samardžić,Milić od Mačve,Cune Gojković,Stefan Milenković,Vanja Bulić,Mića Orlović,Ljubivoje Ršumović,Danilo Kiš,Bora Čorba...),tvrd povez,odlično očuvano,ćirilica,bogato ilustrovano fotografijama u boji,208 strana, CENA 350 DINARA
 
16824) SRPSKO-VIZANTIJSKO KUKIČANJE,Stilos Beograd 1989,edicja Enciklopedija ručnih radova,novo,mek povez,ilustrovano,84 strane i dodatni ogromni tabaci sa prikazom kako se kukiča,radovi čije se šeme nalaze na tablicama-
Bogorodica sa Hristom,Hristos Psihosostis,Carske dveri ,Sv.Jovan Preteča, Sv.Marina, Arh.Mihailo, Raspeće, Sveti Đorđe ubiva aždahu, Tri gracije, Skidanje sa krsta, Blagovesti, Sv.Dimitrije, Anđeo na Hristovom  grobu, Oplakivanje Hrista, Sv.Atanasije Atonski, Uspenje Bogorodice, Anđeo, Devojke sa amforom, Pričest apostola, Svadba u Kani, Sv.Nikola ,Sv.Nikola smiruje buru, Sv.Ilija, Sv.Sava, Sv.Đorđe, Hristos u Betaniji, Sv.Kliment ,Rođenje Sv.Nikole
CENA 250 DINARA
 
16827) ŠIVENJE OD TKANINE DO HALJINE,Vera Hruš,Naprijed Zagreb 1990,tvrd povez,latinica,ilustrovano u boji i crno belo,priručnik za šivenje,sa ilustracijama i mustrama,206 strana, CENA 350 DINARA
 
17195) SANITARNI USLOVI SNABDEVANJA VODOM I UKLANJANJA OTPADNIH MATERIJA , Dr Dragoljub Vučić , Udruženje za tehnologiju vode Beograd 1975, tvrd povez, očuvano,latinica,ilustruvano, 221 strana, CENA 500 DINARA

17197) NAVODNJAVANJE U JUGOSLAVIJI sadašnje stanje , perspektive i problemi, Tome Kuzmanovski , Jugoslovensko društvo za navodnjavanje i odvodnjavanje Beograd 1976  , mek povez,latinica,90 strana, CENA 400 DINARA

17200) BROJLERI proizvodnja pilića , grupa autora, Zagreb 1970, tvrd povez,latinica,ilustrovano,181 strana, CENA 350 DINARA

17734) POLJOPRIVREDNI KALENDAR 2006  , Dnevnik  *Poljoprivrednik Holding AD Novi Sad , veliki enciklopedijski format , tvrd povez, bogato ilustrovano,ćirilica,560 strana, deo iz obimnog sadržaja :
Narodni običaji i verovanja ( voda , drvo kao stanište natprirodnih bića , vertep u Sremu, svatovac u Vojvodini ...)
Nekoliko crtica o starorimskom porculanu Terra sigillata - pečat zemlje
Gondolsko kale -ranovizantijsko utvrđenje kraj Dimitrovgrada
Budućnost ruralnih područija u Srbiji
Teorija i praksa koegzistencije genetički modifikovanih i genetički nemodifikovanih biljaka
Harmonizacija propisa u oblasti semenarstva
Aditivi u hrani
Agrometeorologija -primena daljinskog osmatranaj u poljoprivredi
Primena nerazgradljivih i ragradljivih malč folija u proizvodnji povrća
Dvostrujne prskalice za efikasniju zaštitu bilja
Biljna masa zamena za klasična goriva
Kotao na biomasu i gas
Određivanje vremena zalivanja ratarskih i povrtarskih biljaka
Navodnjavanje krompira
Značaj medonosne i drugih vrsta pčela za oprašivanje gajenih biljaka
Primena mikrobioloških đubriva umesto mineralnog azota
Staklenici najsavršenijitip zaštićenog prostora
Sorte paprike za spravljanje ajvara
Rezultat primene kalemljenja paradajza na kvalitet i prinos ploda
Ren lekovita svojstva i način proizvodnje
Velike mogućnosti proizvodnje cvetnih lukovica lala i gladiola
Kovrdžavost lista breskve
Sve o monolizi šljive
Orah sorte i selekcije otporne na niske temperature i bolesti
Razmnožavanje maline korenovim reznicama
Gajenje borovnice
Gajenje jagode u zaštićenom prostoru -vertikalni uzgoj jagode u stakleniku
Regeneracija maslina
Besemene stone sorte vinove loze
brojni članci o proizvodnji vinove loze , krompira , hmelja , duvana , lekovitog bilja
CENA 650 DINARA

17817) PRINCIPI ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA , Borivoje Damjanović , Savezna komisija za nuklearnu energiju Beograd ,bez godine izdanja , mek povez,latinica, ilustrovano, 47 strana, CENA 250 DINARA

17827) STRATEGIJA RAZVOJA I PROIZVODNJE TELEKOMUNIKACIONE OPREME U CRNOJ GORI  , Podgorica 1998 , tvrd povez,latinica,ilustrovano, 206 strana, CENA 400 DINARA

17830) OSNOVI TRANZISTORSKE TEHNIKE , M. Cvekić i P. Vrbavac , Tehnička knjiga Beograd 1981 , mek povez, latinica, ilustrovano,260 strana, CENA 250 DINARA

17831) RADIO-TEHNIKA ZA AMATERE OPERATORE , Žarko Resanović , Tehnička knjiga Beograd 1983 , mek povez , latinica, ilustrovano, 206 strana, CENA 300 DINARA

17832) ELEKTROTEHNIKA ZA RADIOAMATERE , Miodrag Tijanić , Tehnička knjiga Beograd 1981 , mek povez , latinica, ilustrovano, 179 strana, CENA 300 DINARA

17837) PRIRUČNIK O PREVOZU OPASNIH MATERIJA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU , Dragan Stojanović , Svetolik Kostadinović , Branka Stevanović , Beograd 1991 , mek povez,latinica,248 strana, CENA 350 DINARA

17838) NAPAJANJE GORIVOM MOTORA S UNUTARNJIM SAGOREVANJEM , ing Drag Krpan , Zagreb 1950 , tvrd povez,latinica,285 strana, CENA 350 DINARA

17840) BILANS PODZEMNIH VODA , grupa autora , Jugoslovenski komitet za međunarodnu hidrološku deceniju , mek povez,latinica,A4 format,228 strana, CENA 500 DINARA

17841) MIKROFIZIOGRAFIJA PETROGENIH MINERALA , Dr Ljudevit Barić i dr Miroslav Tajder , Školska knjiga Zagreb 1967 , tvrd povez,latinica,ilustrovano, 230 strana, CENA 450 DINARA

17843) NA PRAGU XXI VEKA budućnost poljoprivrede i ishrane sveta , Dr Pal Šarkanj , Novi Sad 1975 , odlično očuvano,latinica,ilustrovano, 227 strana, CENA 160 DINARA

17848) VODIČ KROZ PRIRODU U SPECIJLNOM REZERVATU PRIRODE ZASAVICA , Mihajlo Stanković , Sremska Mitrovica 2006 , potpuno noov, sa potpisom i posvetom autora,latinica,kompletno ilustrovano u boji,220 strana, CENA 450 DINARA

18005) JUGOSLOVENSKE SORTE I HIBRIDI POLJOPRIVREDNOG BILJA , Dr Milojko Anđelković * Dr Ksenija Pavlović * Dr Aleksandar Đokić * Dr Petar Maksimović , Partenon Beograd 1997 , tvrd povez,odlično očuvano,latinica,604  + XXXVIII strana , 24 cm ,  sa potpisom i posvetom jedne od autora, CENA 1000 DINARA

18007) U POTRAZI ZA JOŠ JEDNOM ČUDESNOM GODINOM , Đorđe Minić , DN Centar Beograd 2005 , Albert Ajnštaj i teorija fizike , "Beskrajni, plavi krug. U njemu, zvezda". Ova rečenica stoji kao naziv početnog kao i završnog poglavlja prvog dela Seoba, Miloša Crnjanskog. Na isti način možemo govoriti o Ajnštajnu i njegovom zaveštaju fizici sa početka 21. veka. Ova knjiga je o konačnom krugu našeg najdubljeg znanja o fizičkom univerzumu, čiji smo deo, i o zvezdi u centru tog kruga: Albertu Ajnštajnu. Kada to kažemo, ne impliciramo na nekakvu mitologizaciju Ajnštajnove ličnosti, nego na impozantnost njegovog dela, stvorenog u određenom prostornom okrugu, i određenom periodu vremena.Autor ove knjige o nauci voli da razmišlja kao o jednom evolutivnom dinamičnom sistemu. Iako su naučnici nekad skloni da tretiraju otkrivene, naročito matematički formulisane zakone, sa stanovišta apsolutnih istina, autor se oseća prijatnije u jednoj agnostičnoj, ali aktivno pragmaticnoj, poziciji. Nauka (a i fizika kao deo opšte naučne delatnosti) je racionalan prilaz ponovljivom iskustvu. Čak i jezik egzaktnih nauka, kao što je teorijska fizika, o kojoj je u ovoj knjizi reč, dakle jezik matematike, stvoren je uopštavanjem tog iskustva. Sa tog stanovišta (mada, naravno, ima i drugih!) izgleda shvatljiva definicija matematike kao nauke apstraktnih objekata sa ponovljivim karakteristikama.
novo,mek povez,latinica,130 strana, CENA 300 DINARA

18100) VELIKE EPOHE U RAZVITKU ASTRONOMIJE , grupa autora , Kolarčev narodni univerzitet Beograd 1974 , mek povez, latinica, 143 strane, CENA 400 DINARA

18112) SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA , Hemijska industrija Zorka Šabac 1989 , opis proizvoda , njegovo dejstvo  i način primene , mek povez,latinica,124 strane, CENA 200 DINARA

18184) ŠOFERSKI ISPIT pitanja i odgovri , ing Dušan Lučić , Tehnička knjiga Beograd 1963 , poznavanje motornih vozila , tehnika vožnje, mek povez,latinica,ilustrovano, 331 strana, CENA 300 DINARA

18187) PRIRUČNIK ZA OSNIVANJE I RAD KLUBOVA MLADIH TEHNIČARA , Slavko Filipi * Brana Kovačević , Beograd 1963 , mek povez,latinica,ilustrovano,180 strana, CENA 200 DINARA

18190) UVEK LEPA saveti kozmetičarke , Eda Dujmović , Čakovec 1983 , knjiga ugledne zagrebačke kozmetičarke koja je svoje znanje i dugogodišnje iskustvo prenela kroz knjigu .Misao vodilja bila je pomoći savremenoj ženi kako se u svakodnevnom životu posvetiti nezi kože, lica i tela . tvrd povez,latinica, ilustrovano u boji, 178 strana, 25 cm , CENA 450 DINARA

18191) ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 2 , grupa autora, Beograd 1992 , u redakciji prof. dr Novaka Blečića, mek povez,zbornik radova, ćirilica, sa potpisom priređivača, veoma mali tiraž , samo 110 primeraka, ilustrovano, 142 strane, sadržaj :
Istraživanje mineralnih sirovina i politika održivog razvoja
Uticaj rudničkog transporta na stanje okoline pri istraživanju i eksploataciji
Tehnogeni resursi mineralnih građevinskih materijala i zaštita životne sredine
Geološki istražni radovi , geodetski podaci i zaštita životne sredine
Režim istražnog bušenja i mere na očuvanju čovekove sredine
Ležište i rudnik cerusita Olovo , Bosna - geohemijski procesi i ekološki problemi
Ekološki značaj istraživanja krečnjaka na severnim padinama Fruške Gore
Istraživanje mineralnih sirovina i zaštita životne sredine u basenu Kostolac
Ekološke prilike Bora i uže okoline
Predviđanje elementarnih nepogoda i drugih katastrofa i geološka istraživanja
i drugi članci...
CENA 600 DINARA

18341) TEHNOLOGIJA IZDAVANJA KARATA , V.V. Puskov , Glavna geodetska uprava pri Vladi FNRJ , tvrd povez,ćirilica, ilustrovano, 312 strana, CENA 600 DINARA

18343) SRBIJA GEOGRAFSKA STVARNOST I VIZIJA , Dr Živadin Jovičić , Institut ekonomskih nauka Beograd 1992 , mek povez,ćirilica, ilustrovano, 130 strana, demografija , teritorijano etnički okvir , geoprostorne koordinate , srbija -svetski važna geografska pozicija , prirodna bogatstva kao osnova razvoja, poljoprivredni potencijali , saobraćaj , turizam , naselja Srbije, CENA 300 DINARA

18346) STARE PLAVNICE geografska studija sela pored Belovara , Miloš Bjelovitić , Geografsko društvo Republike Srpske , Banja Luka 1999 , mek povez,očuvano,ćirilica,ilusrovano, sa potpisom i posvetom autora, 180 strana, CENA 400 DINARA

18348) VAŽNIJE TURISTIČKE GEOGRAFSKE REGIJE EVROPE , Dr Milorad Vasović * Dr Živadin Jovičić , Rad Beograd 1982 , drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje , mek povez,latinica,ilustrovano, 435 strana, CENA 350 DINARA

18349) NASTAVA GEOGRAFIJE U SREDNJOJ ŠKOLI , Znanje Beograd 1949, izbor članaka, mek povez,ćirilica, 255 strana, CENA 400 DINARA

18358) BIOKOVO , Dr Fran Kušan , Makarska 1971 , geografska studija o planini kraj Makarske u Dalmaciji, mek povez,latinica,ilustrovano,137 strana, karta u prilogu, CENA 300 DINARA

18501) REŽIM NERETVE , Ant. Lazić , Srpsko geografsko društvo Beograd 1958 , hidrogeografija, mek povez,ćirilica,55 strana, ilustrovano, rezime na francuskom jeziku, CENA 300 DINARA

18647) URADI SAM 2 , grupa autora, Mladost Zagreb 1979, tvrd povez, bogato ilustrovano u boji, latinica, 327 strana, očuvano ,sadržaj :
Radovi s metalima , radovi na automobilu koje možemo samio obaviti , električne instalacije i aparati , ulepšajmo svoj dom - boje , podne i zidne obloge , od svega ponešto
CENA 750 DINARA

18648) URADI SAM praktični priručnik za vešte ruke , grupa autora,Rad *  Vuk Karadžić Beograd 1985 , tvrd povez,ćirilica,bogato ilustrovano u boji , 320 strana, Format veliki 29x21 cm., sadržaj : radni sto, alat , mašine, kuća , stan , izrada nameštaja , stolarski radovi , balkon, terasa , vrt ...
CENA 600 DINARA

18722) ŽIVOT NA ZEMLJI povijest prirode , David Attenborough , Prosvjeta Zagreb 1980 , biologija, knjiga zasnovana na istoimenoj tv seriji sa BBC-a , tvrd povez,zaštitni omot, latinica, 350 strana, ilustrovano, format 24 cm, očuvano, CENA 750 DINARA

18733) OSNOVI I PRIMJENA DIGITALNE TEHNIKE , Albert P. Malvino * Donald P. Lič , Vojnoizdavački zavod Beograd 1981 , tvrd povez,očuvano,ilustrovano,latinica,411 strana, digitalna elektronika , sadržaj : binarni brojevi, binarni kodovi , bulova algebra , logički skupovi , primena digitalne tehnike , brojači , digitalni časovnici, digitalna kola za izvršavanje računskih operacija , memorijske jedinice. Na kraju svake glave terminološki rečnik ... CENA 450 DINARA

18734) INFORMACIONI SISTEMI ZA ORGANIZOVANJE PLANIRANJA I KONTROLE , Tomas R. Prins , Vuk Karadžić Beograd 1978 , tvrd povez,očuvano,latinica,ilustrovano,400 strana, CENA 450 DINARA

19216) TEORIJA INFORMACIJA,Toma Đorđević,Beograd 1989, mek pvoez,latinica,114 strana, CENA 150 DINARA

19218) PRIRUČNIK ZA ELEKTRONSKE CEVI I POLUPROVODNIČKE ELEMENTE , Ing Velimir Mesaroš , Tehnička knjiga Beograd 1961 , mek povez,latinica,190 strana, CENA 300 DINARA

19223) 9 LUDIH IDEJA U NAUCI , Robert Erlih , Mono manan Beograd 2002, Da li je HIV zaista uzročnik virusa SIDE? Da li su nafta, gas i ugalj fosilna goriva ili zemljini minerali? Da li je radijacija zapravo korisna za ljudski organizam? Da li je zaista moguće biti brži od svetlosti? Putovanje kroz kroz vreme, pusta želja ili san koji će se ostvariti? Ima li naš sunčev sistem dva sunca? Da li je radijacija korisna za naš organizam? Ova knjiga pruža uvid u devet novih naučnih ideja, koje su plod ozbiljnih istraživanja uglednih stručnjaka ili čitavih timova. Verujemo da ćete se dobro zabaviti i mnogo toga naučiti.
Verovatno vam neke od ovih ideja zvuče čudno. Izvesno je da neke nisu potpuno ispravne – što važi i za mnoge stvari u koje slepo verujemo. No, pomislite kako je zvučao Darvin svojim savremenicima sa pričom o majmunskim precima čoveka ili Ajnštajn sa svojom teorijom relativiteta? Ludo! Međutim, istorija pokazuje da bismo bez takvih originalnih i smelih ideja, koje kad-tad moraju biti propraćene i naučnim dokazima, svi mi tapkali u mestu. Zato vam ova knjiga pruža uvid u devet intrigantnih naučnih ideja, koje nisu plod nekih sumanutih mislilaca na granici zdrave pameti, već ozbiljnih istrazivanja uglednih stručnjaka ili čitavih timova. mek povez,očuvano,latinica,200 strana, CENA 350 DINARA

19227) BIOLOŠKA ZAŠTITA s naročitim naglaskom na život životinja, John D. Black , Beograd 1970 ,ekologija, tvrd povez,latinica,ilustrovano, 264 strane, CENA 400 DINARA

19228) BIOHEMIJSKI PRIRUČNIK , Svetozar Petrović * Jelena Petrović , BIGZ 1971 , priručnik za eksperimentalni rad u biohemiji ćelije i u molekularnoj biologiji , mek povez,latinica,176 strana, CENA 300 DINARA

19229) BIOSFERA , V.I. Vernadski , Kultura Beograd 1960 , tvrd povez,zaštitni omot,latinica ,očuvano,XXXII + 232 strane, sadržaj : biosfera u kosmosu , oblast života , evolucija vrsta i živa materija CENA 300 DINARA

19260) TURISTIČKA VALORIZACIJA PRIRODNIH , ETNOGRAFSKIH I DRUGIH KULTURNIH POTENCIJALA ŠAR PLANINE , Dr Dragan Ćukić , Srpsko geografsko društvo Beograd 1983 , mek povez,ćirilica,ilustrovano, 192 strane, CENA 450 DINARA

19261) TURISTIČKA VALORIZACIJA SPOMENIKA OPŠTINE TITOVO UŽICE , Mr Jovanka Vujović , Srpsko geografsko društvo Beograd 1984 , mek povez,ćirilica,ilustrovano, 94 strane, CENA 300 DINARA

19265) PROBLEMI REVITALIZACIJE POGRANIČNIH KRAJEVA JUGOSLAVIJE I REPUBLIKE SRPSKE .grupa autora, Geografski fakultet Beograd 2002, zbornik radova sa naučnog skupa, mek povez,ćirilica, mali tiraž , samo 200 primeraka, grafikoni, tabele, 298 strana, CENA 450 DINARA

19273) TURIZAM POGRANIČNIH PODRUČJA U SRBIJI VAN TERITORIJA POKRAJINA mogućnosti i perspektive , Institut za turizam Beograd 1988 , mek povez,veći format,latinica,210 strana, CENA 400 DINARA

19280) VELIKI KUĆNI SAVETNIK 1 i 2 , Sloboda Beograd 1972 , Ovaj prkatični kućni savetnik iz 70-ih godina prošlog vekanudi razne, praktične i korisne savete kako bolje, ugodnije i kvalitetnije stanovati. 2 knjige , tvrd povez,format 25 cm , zlatotisak, latinica, ilustrovano, ukupno 995 strana , CENA 750 DINARA

19288) VEŠTINA KUKIČANJA 60 motiva u boji , Ljiljana Bisenić ,Sloboda Beograd 1988,edicija Kreativna žena, mek povez,latinica,odlično očuvano,bogato ilustrovano, šeme u gro planu,112 strana , CENA 300 DINARA

19760) ASTRONOMIJA  ATLAS ZNANJA , Veselin Masleša Sarajevo 1971 , mek povez, kompletno ilustrovano u boji , Format: 14 x 21 cm , bez numeracija, CENA 250 DINARA

19762) HEMIJA ATLAS ZNANJA , Veselin Masleša Sarajevo 1971 , mek povez, kompletno ilustrovano u boji , Format: 14 x 21 cm , bez numeracija, CENA 250 DINARA

19767) MATEMATIKA , grupa autora, Savremena administracija Beograd 1991 , matematička analiza i linearna algebra ,mek povez,latinica, 378 strana, CENA 250 DINARA

19769) FIZIKA ATLAS ZNANJA , Veselin Masleša Sarajevo 1971 , mek povez, kompletno ilustrovano u boji , Format: 14 x 21 cm , bez numeracija, CENA 250 DINARA

19770) ZOOPEDAGOŠKI PRIRUČNIK , Pedagoški zavod Vojvodine Novi Sad * Palić 1991 ,priručnik za obrazovanje dece iz biologije i zoologije u zoološkim vrtovima,  uporedni tekst na srpskom, mađarskom i nemačkom jeziku , ilustrovano,latinica,240 strana, CENA 500 DINARA

19772) ANATOMIJA ŽIVOTINJA ATLAS ZNANJA , Veselin Masleša Sarajevo 1971 , mek povez, kompletno ilustrovano u boji , Format: 14 x 21 cm , bez numeracija, CENA 250 DINARA

19778) UVOD U TELEVIZIJU , Zlatko Smrkić , Tehnička knjiga Zagreb 1969 , elektrokomunikacije, televizijski prenos, tvrd povez,latinica,ilustrovano, 430 strana, CENA 500 DINARA

19779) TV PRIRUČNIK ZA VAS , Milan Sinjeri  i Miroslav Gračner , JAZU Zagreb 1973 , IV prošireno izdanje , servis i popravka televizijskih aparata , tvrd povez,očuvano,latinica,534 strane,  CENA 350 DINARA

19791) PODOVI U GRAĐEVINARSTVU , Ivanka Stojiljković , Tehnička knjiga Beograd 1979 , uradi sam priručnik , mek povez,latinica,ilustrovano, 195 strana, CENA 400 DINARA

19866) UNAPREĐENJE NASTAVE GEOGRAFIJE U JUGOSLAVIJI , Srpsko geografsko društvo Beograd 1983 , zbornik radova, stanje knjige 4 , mek povez,ćirilica,160 strana, CENA 300 DINARA

19868) VAŽNIJE TURISTIČKO GEOGRAFSKE REGIJE EVROPE , Dr Milorad Vasović * Dr Živadin Jovičić , Rad Beograd 1982 , mek povez,latinica,435 strana, CENA 300 DINARA

19869) VAŽNIJE TURISTIČKO GEOGRAFSKE REGIJE EVROPE , Dr Milorad Vasović * Dr Živadin Jovičić , Rad Beograd 1982 , odlično očuvano mek povez,latinica,435 strana, CENA 350 DINARA

19986) ZBIRKA REŠENIH PROBLEMA IZ IMPULSNE I DIGITALNE ELEKTRONIKE , Dr Marija Hrišbek i Dr Miodrag Popović , Naučna knjiga Beograd 1992 , I deo KOLA SA DISKRETNIM KOMPONENTAMA , mek povez,latinica,ilustrovano, 467 strana, CENA 500 DINARA

19987) ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNE ELEKTRONIKE , Dr Spasoje Tešić * Dr Dragan Vasiljević , Naučna knjiga Beograd 1992, mek povez,latinica,ilustrovano, 375 strana, CENA 500 DINARA

19988) UPRAVLJANJE SISTEMIMA, grupa autora, Naučna knjiga Beograd 1986 , mek povez,latinica,ilustrovano, 308 strana, sadržaj :
Optimalno filtriranje
Predviđanje pouzdanosti i planiranje redundanse sistema sa faznom misijom
Hijerarhijski struktuirani sistemi za automatsko upravljanje saobraćajem u gradu
Prilog metodama za višekriterijumsko rangiranje ekonomskih celina
Hibridni procesori za simulaciju dinamičkih sistema
Ekspertni sistemi

CENA 600 DINARA
                                                                  
20311) NOBEL I NOBELOVCI , Stjepan Ivezić , Epoha Zagreb 1965 ,knjiga o životu Alfreda Nobela, njegovoj zadužbini i dobitnicima nagrade ,  tvrd povez,ilustrovano,latinica,232 strane, CENA 400 DINARA

20510) KABLOVI , SAMONOSEĆI KABLOVI , UŽAD I KRATKI SPOJ , grupa autora, SMEITS Beograd 2006, izvodi iz tehničkih standarda u elektroenergetici , Izdavač i prireñivač ove zbirke prišli su njenoj izradi u želji da iz mnoštva važnih domaćih i meñunarodnih standarda izdvoje one koji se odnose na nekoliko nezaobilaznih segmenata elektroenergetike, kao što su označavanje provodnika i kablova, njihova konstrukcija, užad za
nadzemne vodove, ili proračun struje kratkog spoja. Tako se u zbirci našlo dvanaest standarda odnosno najvažnijih delova – izvoda iz standarda – JUS-a i JUS IEC-a. mek povez,latinica,grafički prikazi, 248 strana, CENA 450 DINARA

20514) GEOLOGIJA CRNE GORE , Zarija Bešić , Crnogorska akademija nauka i umetnosti Titograd 1978 , stratigrafija i facijalni sastav Crne Gore , Knjiga I, sveska 2 ,mek povez,ćirilica, 381 strana. ilustrovano , format 24 cm. CENA 600 DINARA

20515) ZEMLJOTRESI fenomeni prirode , Dr Staniša Ivanović , Titograd 1991 , mek povez,latinica,ilustrovano, 210 strana, CENA 450 DINARA

20517) DIZEL-ELEKTRIČNE LOKOMOTIVE , Zdravko Valter , Školska knjiga Zagreb 1985, Kada se govori o prednosti dizel lokomotive u pravilu se ona upoređuje s parnom lokomotivom: ima veću ukupnu korisnost, veći radijus kretanja, kraće vreme potrebno za puštanje lokomotive u rad i završetak rada, minimalnu potrošnju vode, mogućnost upravljanja s više povezanih lokomotiva s jednog mjesta (iz jedne lokomotive), a troškovi održavanja su 2 puta manji nego kod parne lokomotive.
Najveći nedostatak dizel lokomotive je potrebna ugradnja prijenosnika snage, zbog kojeg je izrada same lokomotive složenija a u isto vrijeme ona je teža i skuplja. tvrd povez ,odlično očuvano,latinica,284 strane, CENA 650 DINARA

20518) ENERGIJA I ARHITEKTURA , Mirko Matić , Školska knjiga Zagreb 1988, Dr. Mirko Matić je naučnik i ugledni energetski stručnjak. Autor je knjiga Gospodarenje energijom, Energetska ekonomija u praksi - primijenjena znanstvena istraživanja. tvrd povez,odlično očuvano,latinica,204 strane, sadržaj :
Planiranje stambenog naselja i objekata s energetskog stajališta
Uticaj oblika i veličine objekta na utrošak energije za grejanje
Veličina i svojstva prozora
Analiza potrebne količine svežeg zraka za higijensko-zdravstvenu ventilaciju stana
Ekonomskatoplotna zaštita objekata
Termofizička svojstva građevinskih materijala
Grejanje objekata sa prekidom
Energetski intezitet građevinskih materijala
Ekonomija u projektovanju
Energija i ekonomija
Energija i ekologija
Preporuke za projektovanje objekata
Tablice energetskih parametara stambenih objekata
CENA 900 DINARA

20568) NARODNA BIBLIOTEKA 6. APRIL 1973 , Beograd 1973,knjiga poslvećenj otvaranju nove zgrade Narodne biblioteke Srbije  koja je svečano otvorena 6. aprila 1973. godine. iz sadržaja  : pripreme za svečano otvaranje, nova organizacija rada i preseljenje u novu zgradu , svečana sednica saveta i radnog kolektiva , odluka o ustanovljenju Dana Narodne biblioteke Srbije  , svečano otvaranje nove zgrade , izložbe povodom svečanog otvaranja , međunarodni seminar  „ Knjiga u razvoju savremenog društva“  ,...tvrd povez,zaštitni omot,ilustrovano,ćirilica,veći format , 297 strana, CENA 450 DINARA

20813) PRIRUČNIK ZA POSTUPANJE PRI ODRŽAVANJU JAVNOG REDA I MIRA NA MASOVNIM SKUPOVIMA, Vaskrsije Vujasinović * Aleksandar Simonović , Stručna biblioteka Službe javne bezbednosti Beograd 1976, policijski priručnik za razbijanje demonstracija, mek povez,latinica, ilustrovano, 110 strana, CENA 600 DINARA

20814) KRIMINALISTIČKA OBRADA KRIVIČNIH DELA NEDOZVOLJENE TRGOVINE , Miodrag Đošić , Stručna biblioteka Službe javne bezbednosti Beograd 1970 , mek povez,latinica, ilustrovano, 156 strana, CENA 500 DINARA

20819) SLUŽBA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I PREVENCIJA KRIMINALITETA , Slobodan Tatarac* Andrija Makra, Stručna biblioteka Službe javne bezbednosti Beograd 1971 , mek povez,latinica, 113 str. , CENA 400 DINARA

20822) KRIMINALISTIČKA OBRADA KRIVIČNIH DELA PRIMANJA I DAVANJA MITA, Miodrag Đošić , Stručna biblioteka Službe javne bezbednosti Beograd 1971 , mek povez,latinica,ilustrovano , 123 str. , CENA 500 DINARA

20823) O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA ALKOHOLNE OPIJENOSTI , Dr Emil Lacković , Stručna biblioteka Službe javne bezbednosti Beograd 1972 , alkohol u krvi vozača ,mek povez,latinica,ilustrovano , 94 str. , CENA 450 DINARA

20827) ORGANIZACIJA SUZBIJANJA KRIMINALITETA U TURISTIČKOJ SEZONI I TURISTIČKIM MESTIMA , Mate Kalanj * Anton Lukežić , Stručna biblioteka Službe javne bezbednosti Beograd 1971 , mek povez,latinica, 167 str. , CENA 400 DINARA

20829) RASVETLJAVANJE I DOKAZIVANJE JAVNIH NEPRIJATELJSKIH ISTUPANJA , Dr Lajčo Klajn * Ljubiša Lazarević , Stručna biblioteka Službe javne bezbednosti Beograd 1972 , veoma retka knjiga, praktični priručnik za policijske službenike preko kojih je vršen progon političkih protivnika u SFRJ mek povez,latinica,ilustrovano , 237 str. , CENA 950 DINARA

20869) SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA , grupa autora, Savezna uprava carina Beograd 1970  , knjiga za internu upotrebu među carinicima, razmena iskustava stečenih među carinicima, mek povez,korice malo flekave, unutrašnjost kompletna i očuvana, latinica,bogato  ilustrovano fotografijama sa primerima presretnutnih švercerskih kanala, detaljni opisi tipova vozila i skrivenih mesta u njima u kojima se najčešće švercuje, 202 strane, CENA 600 DINARA

20871) PRAKTIČNA KNJIGA 1 - 3 , BIGZ 1975, komplet od tri knjige sa praktičnim uputstvima i savetima za svakodnevni porodični život, tvrd povez,bogato ilustrovano ,
1) LEPOTA VAŠEG DOMA stanovanje u 100 lekcija, arh. Radmila Milosavljević , 260 strana
2) ABECEDA ZA SVAKOGA 1000 praktičnih saveta , Zorka Radojković , 231 strana
3) ŠKOLA BRAČNE SREĆE uputstva za život udvoje , Džadson i Meri Lendis
CENA 1200 DINARA

21203) HALEJEVA KOMETA , Živojin Ćulum * Jaroslav Francisti , Matica srpska Novi Sad 1985 , astronomija, mek povez,latinica, ilustrovano, 404 strane, CENA 600 DINARA

21206) BIODIZEL HUMANO GORIVO , Prof. dr Marko Todorović * Dipl. ing, Tamara Todorović , Šabac 2007, tvrd povez, odlično očuvano , latinica, grafički prikazi, 99 strana, sa potpisom i posvetom autora CENA 850 DINARA

21209) SVE O KUĆNOM VRTU , Jakov Ivančić , Nolit Beograd 1981 , mek povez,latinica, ilustrovano u boji , 176 strana, format 14 x 20 cm. , CENA 350 DINARA

21210) AJNŠTAJN ZA POČETNIKE , Schwartz & McGuinness , Centar društvenih delatnosti Beograd 1980 , biografija slavnog naulnika u strip formi, latinica,173 strane, Zabavna i pristupačna, relevantna i istančana, knjiga Ajnštajn za početnike postala je svetski bestseler i jedan od najšarmantnijih uvoda u Ajnštajnov život i delo. Ajnštajna je zanimalo kako se svetlost prostire s jednog mesta na drugo, pošto u njegovo vreme aktuelna teorija o eteru nije bila u stanju da pruži zadovoljavajući odgovor. No da bi sva svoja saznanja sažeo u kratku formulu E = mc2, inače najslavniju jednačinu 20. veka, Ajnštajn je morao vrlo dobro savladati i u kreativnoj sintezi prevazići sve ono što je već postojalo u tradiciji matematičke i mehaničke misli: od Pitagore i Galileja, preko Njutna, Faradeja, Maksvela, sve do Maha, Herca, Helmholca... Zato nam autori knjige omogućuju da Ajnštajna pratimo sve od njegovog ranog detinjstva, kada se on, u uslovima sveopšte prisutne fascinacije tehnološkim napretkom, zainteresovao za fenomen magnetizma, preko njegovih burnih i, u formalnom smislu, ne baš najsjajnijih studentskih dana, do njegovih zrelih godina kada je, zahvaljujući svojoj hrabroj i neobičnoj kreativnosti, postao jedna od najharizmatičnijih ličnosti svog i našeg doba. Pored toga, ova knjiga će nam pomoći da shvatimo kako, i zašto, sat koji se kreće brzinom svetlosti radi sporije od onog koji miruje, zašto je nemoguće postići veću brzinu od one kojom se svetlost kreće, zašto su trenutne interakcije nemoguće, šta je to relativnost istovremenosti... I sve to uz nadahnut, ali i stručno relevantan tekst Džozefa Švarca, profesora fizike, i duhovite i sjajne ilustracije Majkla Makginisa. CENA 450 DINARA

21365) EKONOMSKA GEOGRAFIJA SVETA , C. Vajt , Pol Grifin , Tom Meknajt , Vuk Karadžić Beograd 1972 , tvrd povez,očuvano,ilustrovano,latinica,613 strana,CENA 500 DINARA

21370) AUTOMOBILI VAZ  ( АВТОМОБИЛИ ВАЗ ) , Transport Moskva 1976 , uputstva za rukovanje i održavanje ruskih automobila Vaz , knjiga na ruskom jeziku , tvrd povez,zlatotisak,ilustrovano, 464 strane, CENA 500 DINARA

21378) STABILNOST I UPRAVLJIVOST LETELICA prvi deo , Miroslav Nenadović , Mašinski fakultet Beograd 1981 , mek povez,latinica, tabele,grafikoni,rikna neupadljivo ojačana selotejpom , 743 strane, CENA 850 DINARA

21379) STABILNOST I UPRAVLJIVOST LETELICA-drugi deo poprečnosmerna stabilnost aviona,Miroslav Nenadović , Mašinski fakultet u Beogradu 1979, mek povez,latinica,278 strana, CENA 750 DINARA

21381) OSNOVI UČENJA O EVOLUCIJI , Aleksandar D. Aleksopulo , Prosveta Beograd 1946 ,biologija,  mek povez,ćirilica, ilustrovano,288 strana, korica vrlo malo zacepljena , ostatak knjige kompletan i očuvan , CENA 300 DINARA

21382) KRATKA POVEST VREMENA , Stiven Hoking , Otokar Keršovani Opatija 1988 , fizika, Kratka povest vremena predstavlja jedno od najznačajnijih dela iz oblasti popularne nauke. Ova izuzetna knjiga vodi nas na uzbudljivo putovanje kroz crne rupe, dalekim galaksijama i paralelnim dimenzijama i obogaćena je Hokingovim razmišljanjima i zabeleškama o napretku u nauci u prethodnih nekoliko decenija, koje u velikoj meri potvrđuju njegove naučne pretpostavke. Zbog ovoga ali i mnogo čega drugog, jasno je zbog čega su Hokongova istraživanja u potpunosti promenila način na koji posmatramo univerzum. tvrd povez,odlično očuvano,latinica,ilustrovano, 231 strana, CENA 450 DINARA

21383) ISTRAŽIVANJE ZEMLJE I KOSMOSA , Isak Asimov , August Cesarec 1984 , razvitak i budućnost čovekova znanja , tvrd povez,zaštitni omot,latinica, odlično očuvano, 377 strana, CENA 500 DINARA

21385) ŠUME I PRERADA DRVETA JUGOSLAVIJE / THE FORESTRY OF YUGOSLAVIA , Savez inženjera i tehničara šumarstva Beograd 1986, tvrd povez,veliki format, dvojezično srpsko-engleski, ilustrovano u boji, 257 strana, CENA 950 DINARA

21390) OPERACIONA ISTRAŽIVANJA zbirka rešenih zadataka , J. Petrić * Z. Kojić *L. Šarenac, Univerzitet u Beogradu 1978, mek povez,latinica,545 strana, CENA 300 DINARA

21393) INTEGRISANA KOLA , Vojin Cvekić , Tehnička knjiga Beograd 1979 , 'Knjiga je namenjena širokom krugu čitalaca. Pisac se trudio da mu stil izlaganja bude lak, bez složenog matematičkog aparata. Radi očiglednijeg izlaganja korišćan je velik broj crteža, šema i dijagrama.' mek povez,latinica, ilustrovano, 287 strana, CENA 300 DINARA

21395) TELEGRAFIJA I TELEGRAFSKI UREĐAJI , Milojko Jevtović , Tehnička knjiga Beograd 1974 , mek povez ,latinica , ilustrovano,šeme, 327 strana, male ogrebotine na ivici rikne , CENA 400 DINARA

21397) ISPITIVANJE RADIOUREĐAJA , Borislav Šesterikov , Tehnička knjiga Zagreb 1970 , mek povez, latinica, ilustrovano,šeme, 141 strana, CENA 400 DINARA

21401) KASETOFONI sa zbirkom električnih šema , Borislav Šesterikov , Tehnička knjiga Beograd 1977 , mek povez,latinica, ilustrovano,šeme, 210 strana , CENA 350 DINARA

21404) TOKSIKOLOGIJA ŠTETNIH GASOVA , Radivoje Kušić , Institut zaštite na radu Beograd 1987 , profesionalna patologija, mek povez,latinica,74 strane, CENA 300 DINARA

21405) SRSKA ASTROFIZIKA XIX VEKA , časopis FLOGISTON broj 2 , Beograd 1995 , mek povez,ćirilica,180 strana, iz sadržaja :
Astrofizika u srpskoj književnosti 19. veka
Politički pogledi Jovana Cvijića
Inžinjeri ministarstva građevina 1901-1913
Hemija kao nauka o strukturi materije
Arhitekti naučnici u novijoj srpskoj arhitekturi
Razgovor sa akademikom Dragoslavom Srejovićem
O teoriji Majkelsonova eksperimenta Milutin Milanković
Vizantijska matematika
CENA 300 DINARA

21407) REČNO BRODARSTVO , Dr. Davor Sokolić , Tribina Beograd 1979 , tvrd povez,latinica,ilustrovano, tabele, 488 strana,  CENA 600 DINARA

21409) FARME PUŽEVA , V. Ivković vet. teh. , Šabac 2003 , mek povez,očuvano,ilustrovano,130 strana, CENA 250 DINARA

21888) KNJIGA ZA SVAKU ŽENU , Nakladni zavod znanje Zagreb 1972 , Odlična knjiga za svaku ženu prepuna saveta iz svih oblasti, uredjenje stana,bonton, ručni radovi ,  kulinarstvo, spremanje voća i povrća, o porodici, vaspitanju dece, spremanje zimnice, nezi kućnih ljubimaca... obuhvata niz praktičnih saveta vezanih za život žene i obavljanje raznih poslova tvrd povez, ćirilica,ilustrovano, 585 strana, CENA 450 DINARA

22027) PRIRUČNIK ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA , Ekonomski Fakultet u Beogradu 2006 . testovi za prijemni ispit, mek povez,latinica, testovi nisu popunjavani, na 5 strana su ponegde samo zaokruženi  redni brojevi pitanja, ostatak knjige potpuno čist, 314 strana, CENA 300 DINARA

22032) ISPITIVANJE MAŠINSKIH MATERIJALA uputstva , Avram Majstorović i Vladislav Đukić , Naučna knjiga Beograd 1988 , mek povez,ilustrovano,latinica,295 strana, CENA 450 DINARA

22035) TEHNIČKI GASOVI , Martin Bogner i Slobodan Ćirić , Građevinska knjiga Beograd 1984 , mek povez,  latinica, ilustrovano, 390 strana, CENA 500 DINARA

22042) IMPULSNA ELEKTRONIKA , Spasoje Tešić , Naučna knjiga Beograd 1979 , mek povez,latinica,415 strana, CENA 400 DINARA

22043) DETERMINANTE MATRICE VEKTORI ANALITIČKA GEOMETRIJA , Zlatko P. Mamuzić  , Građevinska knjiga Beograd 1981 , za studente tehničkih fakulteta, mek povez,latinica,359 strana, CENA 350 DINARA

22045) VARTBURG , Hors Iling , Tehnička knjiga Beograd 1977 , opis vozila , saveti za vožnju , održavanje, proveravanje , popravljanje, mek povez,latinica, ilustrovano,180 strana, CENA 400 DINARA

22051) DNEVNE MIGRACIJE STANOVNIŠTVA ( RADNE SNAGE I ŠKOLSKE OMLADINE ) PREMA CENTRALNIM NASELJIMA U VRANJSKOM KRAJU , Dr Srboljub Đ. Stamenković , Srpsko geografsko društvo Beograd 1989 , mek povez,ćirilica, 161 strana, CENA 400 DINARA

22053) TURISTIČKE FUNKCIJE NACIONALNOG PARKA DURMITOR , Mr Đorđije Ostojić , Srpsko geografsko društvo Beograd 1983, mek povez,ćirilica,ilustrovano, 180 strana, CENA 450 DINARA

22054) JOVAN CVIJIĆ I DURMITOR , Srpsko geografsko društvo Beograd 1985 , zbornik radova sa naučnog skupa , mek povez,očuvano,ćirilica,ilustrovano, 112 strana, iz sadržaja :
Opština Žavbljak , juče, danas i sjutra
Nacionalni park Durmitor
Selo Vrela , stanište predaka Jovana Cvijića
Cvijićeva proučavanja glacijacije Durmitora
Cvijićevo izučavanje krasa Durmitora i njegov uticaj na novija speleološka istraživanja
Cvijićeva proučavanja jezera Durmitora
Demografska kretanja na prostoru Daurmitora s osvrtom na istraživanja Jovana Cvijića
...
CENA 600 DINARA

22288) TEHNIČKA PETROGRAFIJA NEMETALA , Prof. dr ing Branislav M. Živanović , Tehnološki fakultet Novi Sad 1979 , mek povez,očuvano,latinica,ilustrovano, 399 strana, iz sadržaja : stvaranje i struktura kristala , kristalohemija i kristalofizika mineral, kristalo-optika minerala , nekristalno čvrsto stanje , konsoliddacija disperznih materijala , površine i granice razdvajanja , rast zrna i sinterovanje , mikrostruktura nemetalnih materijala , ravnotežni dijagrami stanja , termisjke metode identifikacije , petrografska analiza polaznih sirovina pri zagrevanju i promena njihove structure , petrografija keramike , petrografija neorganskih veziva, petrografija stakla CENA 1000 DINARA

22299) HIDROCENTRALA SV. ANDREJA NA RECI TRESCI , SKOPLJE , Ing Miladin M. Pećinar , Štamparija Minerva Beograd 1939 , retka anatikvarna hidrotehnička monografija iz kraljevine Jugoslavije , mek povez,očuvano,veči format, ilustrovano crno belim fotografijama i šemama, rezime na engleskom jeziku , 35 strana + 4 šeme u prilogu CENA 1250 DINARA

22300) KONOPLJI HVALA , Dr Jan Kišgeci , Nolit Beograd *NIP Novi Sad 1994 , poljoprivredna literature, istorijat uzgoja i proizvodnje industrijske konoplje, obilje dokumentarnih fotografija, tvrd povez, očuvano, zaštitni omot, dvojezično srpsko-engleski , 96 strana , sadržaj :
Poreklo konoplje i istorija gajenja
Biološke osobine konoplje
Upotrebna vrednost konoplje
Gajenje i preradakonoplje
Konoplja u narodnim običajima i verovanjima
Privredni značaj konoplje
Konoplja u fotografiji
CENA 250 DINARA

22307) TALASNA OPTIKA , Aleksandar B,. Milojević , Beograd 1971 , tvrd povez, očuvano, ilustrovano, grafikoni,latinica, 625 strana, CENA 950 DINARA

22308) PRAKTIKUM EKSPERIMENTALNIH VEŽBI IZ FIZIKE , grupa autora , Jevrem Janjić, Miroslav Pavlov, Dragoljub Mirjanić Naučna knjiga Beograd 1987 , mek povez,očuvano,latinica,ilustrovano, 274 strane, CENA 500 DINARA

22312) MATERIJALI , grupa autora , , Rad Beograd 1970 , Inženjersko tehnički priručnik šesta knjiga, tvrd povez,zlatotisak, latinica,grafikoni, tabele, ilustrovano, 528 strana , SADRŽAJ:
- Određivanje mehaničkih svojstava metala
- Određivanje tehnoloških svojstava metala
- Određivanje sastava i fizičkih svojstava metala
- čelik
- Liveno gvožđe
- Obojeni metali i legure
- Malokeramički materijali i tvrde legure za prevlačenje
- Metalni materijali za novu tehniku
- Nemetali
CENA 500 DINARA

22463) SAVREMENA ŠPIJUNAŽA , Dragutin Lukić ,Glas Podrinja Šabac 1981 , drugo prerađeno i dopunjeno izdanje , mek povez,latinica,ilustrovano, 407 strana,očuvano, iz sadržaja :
I : Nastanak savremene špijunaže
II : Obaveštajna organizacija (engleske, nemačke, američke , sovjetske obaveštajne službe ...školovanje kadrova , kontraobaveštajna služba )
III: Vrste obaveštajne delatnosti ( vojna ,politička , ekonomska, industijska špijunaža ,sabotaža, teror i atentati )
IV: Novi metodi u radu obaveštajnih službi ( radioprislušna služba , specijalne jedinica i specijalni rat , psihološki rat , dezinformacija i način širenja vesti )
V: Međunarodni terorizam
VI: Sredstva u radu obaveštajnih službi ( ljudski faktor , seks, prostitucija, tehnika , falsifikovanje, sredstva veze )
VII: Motivi postanka špijuna ( patriotizam , novac , ucena, ideologija, osveta...)
VIII: Špijun izdajniki patriota
IX : Međunarodno pravni položaj špijunaže kao nerazdvojnog sredstva u odnosima među državama
 CENA 850 DINARA

22465) ZBORNIK INSTITUTA ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA , grupa autora, Beograd 1992 , god. XXI br 1-2 , mek povez,latinica, 573 strane, tiraž 300 primeraka, CENA 450 DINARA

22466) ZBORNIK INSTITUTA ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA , grupa autora, Beograd 1991 , god. XIX br 1-2 , mek povez,latinica, 463 strane, neki od članaka iz sadržaja :
Krivično delo nesavesnog lečenja bolesnika
Kategorizacija kaznenopopravnih ustanova
Ostvarivanje prava žrtava krivičnih dela na naknadu štete
Obrazovanje : pravo ili prinuda osuđenih lica
O pojmu provalne krađe
Nasilje u kulturi i kultura nasilja
Suprotnost umog i fizičkog rada : istorijski aspekt ...
CENA 600 DINARA

22468) BEZBEDNOST SR JUGOSLAVIJE ( JAVNA I DRŽAVNA ) U RATNOM STANJU IZAZVANOM AGRESIJOM NATO , grupa autora, MUP Srbije Beograd april - jun 1999 , stručna rasprava , mek povez,ilustrovano,ćirilica, 224 strane, CENA 500 DINARA

22576) PRIRUČNIK ZA AUTO-MEHANIČARE , Tehnička knjiga Beograd 1973 , tvrd povez,očuvano ,ilustrovano,latinica, Format:24x16 , 414 strana CENA 1450 DINARA

22579) SUVREMENO VOĆARSTVO U JADRANSKOM PODRUČJU , Dr Ante Medin , Poljoprivredni kombinat Zadar 1989 , tvrd povez, SAVRŠENO OČUVANO, kao novo, praktično nekorišćeno ,ilustrovano, 180 strana, CENA 950 DINARA

22808) OSNOVNI ELEMENTI PREVENCIJE KRIMINALITETA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRAKSU NAŠE ZEMLJE , Dr Miodrag Trifunović , Viša škola unutrašnjih poslova Beograd 1985 , mek povez,latinica, 320 strana CENA 350 DINARA

22938) BREM CELOKUPNO ŽIVOTINJSKO CARSTVO , priredio Dr Valter Kale , Izdavačko-knjižarsko preduzeće Zvezda Beograd 1937 , popularno naučno izdanje u 2 knjige , tvrd povez, zlatotisak, ilustrovano, ćirilica, 1182 + XV strana prevod Lazar Jovančić, Milorad Marčetić, D-r Branko Vlatković  ,format 24 x 16 cm CENA 1500 DINARA

22939) ŠTAMPARSTVO U TEORIJI I PRAKSI , Nikola Pijuković , UDRUŽENJE GRAFIČKIH PREDUZEĆA Beograd 1956 , sa 460 slika i mnogim primerima u tekstu, tvrd povez,zlatotisak,ilustrovano,latinica, XII + 692 strane, sadržaj : Izum štamparstva, Slovolivnica, Slovoslagačnica, Slagaće mašine, Tipoštampa, Stereotipija, Galvanoplastika, Semperitne ploče, Anilinska štampa, Izrada klišea, Litografija, Ofsetno štampanje, Štampanje na limu, Svetloštampa, Duboka štampa, Bakroštampa, Mrežična štampa, Rečnik, CENA 1500 DINARA
22947) PODMAZIVANJE MOTORNIH VOZILA , mr Mile Stojilković , YUNG Jugoslovenska asocijacija za naftu i gas Beograd 2002 , mek povez,latinica, 230 strana, CENA 350 DINARA

22948) GRAĐEVNO MINERSTVO , Janaček - Greiner , Tehnička knjiga Zagreb 1956 , priručnik za učenje i primenu, mek povez, ilustrovano ( 181 slika u tekstu ) , 41 tablica, latinica, 318 strana, stanje knjige dobro  (3) , CENA 650 DINARA

22950) BRŽE OD SVJETLOSTI ,Johannes v. Buttlar, Stvarnost Zagreb 1983, biblioteka Popularna nauka, na pragu novih ljudskih mogućnosti , astronomija, mek povez,ilustrovano, latinica, 221 strana, CENA 300 DINARA

22952) FOTOGRAFSKI PRIRUČNIK NA FRANCUSKOM JEZIKU / MANUEL DE PHOTOGRAPHIE GEVART, A.H.S. Craeybeckx , Photo products Gevaert S.A. Mortsel Anvers Belgique 1956 , un guide pratique pour tous ceux qui s'occupent de la photographie , tvrd povez,očuvano, bogatoilustrovano crno belim i kolor fotografijama, 481 strana CENA 750 DINARA

22955) NOVE SORTE VOĆAKA , Dr Petar D. Mišić , Nolit Beograd 1989 , sve o novim sortama i njihovom oplemenjivanju : jabuka, kruška , šljiva, breskava, kajsija, trešnja, višnja, orah , leska, badem , pitomi kesten , jagoda , malina , kupina, crna ribizla, borovnica, maslina , smokva, citrusi ( argumi ) ... tvrd povez,ilustrovano u boji ,latinica, 430 strana Format: 14,5 x 20,5 cm CENA 800 DINARA

23354) RADNA SVESKA IZ ISTORIJE ZA II RAZRED GIMNAZIJE , Andrija Veselinović , Platoneum Novi Sad 2003, Srbija i Evropa u odabranim izvorima srednjeg veka, 164 str CENA 250 DINARA

23364) FIZIKA II DEO  TALASNO KRETANJE ZVUK I TOPLOTA , Branko Đurić, Živojin Ćulum , Naučna knjiga Beograd 1967 , tvrd povez, očuvano , latinica, ilustrovano, 398 strana CENA 650 DINARA

23365) LETOPIS ELEKTRICITIETA , Fjodor Vejtkov, Matica srpska Novi Sad 1947, očuvano,mek povez, ćirilica, ilustrovano, 253 strane CENA 450 DINARA

23465) RAČUNANJE PROBLEMA NEMA , Zlatko Šporer , Školska knjiga, Zagreb 1986 , Knjiga je prvenstveno namenjena deci nižih razreda osnovnih škola. Obrađuje matematičke operacije svakodnevnim jezikom, bez matematičke strogosti, popraćene brojnim ilustracijama. tvrd povez, 192 strane , bogato ilustrovana, format  29cm , CENA 650 DINARA

23473) TEHNIKA VAZDUHOPLOVSTVA enciklopedija tehničkih znanja 5/I i 5/II , Tehnička knjiga / Izdavačko preduzeće narodne tehnike, Beograd  1951 , dve knjige, ilustrovano, ukupno 1293 strane , format 17x21 cm , prilozi sa skicama aviona (40x30cm) , očuvano , iz sadržaja  obe knjige :aerodinamik , osnovni zakoni strujanja, Elisa, Delovi aviona, osnovi mehanike leta , stabilnost aviona , poznavanje i konstrukcija aviona , funkcionalni opis aviona i podela po vrstama i tipovima , pogonska grupa  na avionu , proizvodnja aviona , poznavanje i konstrukcija jedrilice , avionski klipni motori , uređaji i oprema avionskih klipnih motora , avionski mlazni motori,  avionski uređaji i oprema , sredstva za spasavanje , avionski instrumenti , instrumenti z apilotažu , instrumenti za navigaciju , radio uređaji u vazduhoplovstvu , radiotehnika , materijali za konstrukcije , goriva i maziva za avionske motore , vazduhoplovna meteororlogija , vazdušna strujanja i vazdušne mase , infrastruktura, aerodromi ... CENA 2500 DINARA

23478) PRIMENJENA AERODINAMIKA , Ing. Dr Svetopolk Pivko , Tehnička knjiga Beograd 1949 ,mek povez, ilustrovano,latinica, očuvano, 413 strana ,  Iz sadržaja: Osnovni zakon strujanja; Stvarno strujanje; Aerodinamička ispitivanja; Krilo; Elisa; Ostali delovi aviona; Međusobno aerodinamično dejstvo pojedinih delova aviona; Aerodinamika velikih brzina CENA 950 DINARA

23479) AVIONSKI INSTRUMENTI , ing. Branislav Ranković , Tehnička knjiga Beograd 1950 , mek povez, ilustrovano, očuvano ,latinica, 380 strana , CENA 1000 DINARA

23482) REAKTIVNI MOTORI , Inž. Miloš Vujić , Tehnička knjiga Beograd 1951 , II izdanje ; prerađeno i dopunjeno tvrd povez, latinica, ilustrovano, 382 strane , Sadržaj :
- Osnovna tumačenja
- Osnovni tipovi, podela i terminologija reaktivnih motora
- Mlazni motori
- Mlazni motori sa kombinovanim pogonom
- Kampini (campini) motor
- Dinamički mlazni motor-atodid
- Pulzo-motor
- Raketni motor
CENA 650 DINARA

23484) LETEĆE IGRAĆKE I MODELI , N. Babajev i S. Kudrjavcev , Tehnička knjiga Beograd 1949 , vazduhoplovno modelarstvo, tvrd povez, ilustrovano, odlično očuvano, ilustrovano,ćirilica, 122 strane CENA 950 DINARA

23485) PRILOG PROUČAVANJU BENZINA ZA AEROPLANSKE MOTORE , Ion Gudju / Pascal Popescu , Štamparija i knjigoveznica Jovanović  i Bogdanov Novi Sad 1932 , veoma retko antikvarno izdanje, hemija, mek povez, očuvano, ilustrovano, grafikoni, tabele, ćirilica, 92 strane CENA 1250 DINARA

23487) JURIŠ U VASIONU , Pierre Merin , Nolit Beograd 1936 , jedna reportaža kroz istoriju čovečjeg leta, antikvarna, mek povez , ilustrovano,latinica,290 strana CENA 500 DINARA

23488) JURIŠ U VASIONU , Pierre Merin , Nolit Beograd 1936 , jedna reportaža kroz istoriju čovečjeg leta, antikvarna, tvrd  povez ,zlatotisak , ilustrovano,latinica,290 strana CENA 750 DINARA

23489) SVEMIR ZVIJEZDE ATOMI , Sir James Jeans , Matica hrvatska Zagreb 1947 , astronomij , iz predgovora : Ova je knjiga jednostavno napisan kratki prikaz metoda i rezultata modernog astronomskog istraživanja, opažačkog i teoretskog. Posebno je obraćena pažnja problemima kozmogonije i razvoja, zatim općem ustrojstvu svemira. tvrd povez, latinica, ilustrovano, 293 strane ,format  15x20 cm CENA 450 DINARA

23611) UVOD U UPRAVLJANJE INTERNETOM , Jovan Kurbalija , Albatros plus Beograd 2011 , Uvod u upravljanje internetom daje obuhvatan pregled glavnih pitanja i aktera u ovoj oblasti. Knjiga je pisana na jasan i pristupačab način,propraćena brojnim slikama i ilustracijama.Bavi se tehničkim,pravnim,ekonomskim,razvojnim,društveno-kulturnim aspektima upravljanja internetom,dajući kratak uvod,rezime glavnih pitanja i rasprava, te pregled raznih stavova i pristupa svakom pitanju. Ova knjiga nudi praktičan okvir za analizu i raspravu o upravljanju internetom. mek povez, latinica, ilustrovano, 208 strana CENA 650 DINARA

23614) TELEGRAFIJA , Branko Vidmar , Školska knjiga Zagreb 1978 , udžbenik za srednje pomorske škole, mek povez, latinica, ilustrovano, 215 strana CENA 850 DINARA

23619) BRODSKI DNEVNIK , izdavač YU nautika , blanko, potpuno prazan obrazac dnevnika plovidbe iz edije Sam svoj majstor, tvrd povez,srebrotisak,odlično očuvano, formulari na srpskom i engleskom , sadržaj :
sumarni opis krstarenja ( ruta , podaci o brodu i posadi ) , troškovnik , radio veza, radio farovi , signalni kodeks , tablica vetra i mora, tablic aoblaka , marine , karta Jadranskog mora, tablica brzine i prevaljenog puta CENA 500 DINARA

23623) ŽITARSKI PRIRUČNIK , grupa autora , Glavna direkcija za promet žitaricama N.R. Srbije 1951 , odlično očuvano, mek povez, ćirilica, 135 strana , CENA 450 DINARA

23691) COOKING THROUGH THE YEAR , Audrey Ellis, Tiger books international London 1986 , kuvar na engleskom jeziku, tvrd povez, zaštitni omot, kompletno ilustrovano u boji, veći format, 192 strane CENA 600 DINARA

23692) MICROWAVE COOKERY MADE EASY , Ebury press London 1989, delicious meals for busy people , kuvar na engleskom jeziku, tvrd povez, kompletno ilustrovano u boji, , 62 strane CENA 250 DINARA

23695) NEOBIČNA UPOTREBA OBIČNIH STVARI , grupa autora :  Merilin Bejder, Serena Harding, Mladinska knjiga /Readers’s digest Beograd 2007, Nađite savete u knjizi koja je sve SAMO NE OBIČNA! VIŠE OD 2000 DOMIŠLJATIH IDEJA ZA UŠTEDU NOVCA, VREMENA I TRUDA… BEZ UZBUĐIVANJA, FRUSTRACIJE I STRESA! Uštedite vreme! Ispolirajte pločice u kupatilu voskom za poliranje automobila i godinu dana nećete morati s njih da čistite buđ i nečistoću (uz to, on će sprečiti i magljenje ogledala). OTKRIJTE VIŠE OD 2000 NEVEROVATNIH tajni kako možete učiniti svoj život: LAKŠIM EKONOMIČNIJIM JEDNOSTAVNIJIM SMIRENIJIM OTKRIVENO! Zapanjujući novi načini kako možete iskoristiti stvari koje se već nalaze u Vašoj ostavi za hranu, ormariću s lekovima, garaži, i drugde! Isprobajte čaj i otkrijte! Možete osvežiti umorne oči, detetu umanjiti bol nakon injekcije, ublažiti osip koji je uzrokovao otrovni bršljen, očistiti drveni nameštaj, pomoći da Vam prozori blistaju, omekšati najtvrđe mesne odreske… za više čajnih saveta pogledajte 21. stranicu. Prekiselo? Brinete se da bi običan izbeljivač mogao biti previše agresivan prema tkanini? Za izbeljivanje osetljivih tkanina koristite mešavinu limunovog soka i sode bikarbone. Na 10. stranici pronađite još celi niz ideja za šta Vam još može poslužiti ovo izuzetno voće! UVEK zelen! Kako možete očuvati svež izgled božićnog venca? Lak za kosu? I ostale neuobičajene upotrebe ovoga sredstva za lepotu potražite na 172. stranici. Usisavači Želite da se rešite prašine koja se nakupila ispod frižidera? U tome će Vam pomoći najlonske čarape, strana 16. A pre nego što bacite iskorišćeni omekšivač za veš u listićima, prvo njime prebrišite monitore televizora i kompjutera. Sprečiće skoro ponovno nakupljanje prašine! Takođe pomažu i u zamornom čišćenju venecijanera! Još 17 sjajnih saveta za upotrebu potražite na 117. strani. ODLIČNO OČUVANO, tvrd povez, ilustrovano u boji,latinica, 400 strana , format 26x17 cm CENA 2500 DINARA

23731) O SLATKOVODNIM I MORSKIM RIBAMA , Ante Tadić , Narodna knjiga Beograd 1956, mek povez, odlično očuvano,ćirilica, ilustrovano, 74 strane, CENA 200 DINARA

23732) PRIČE O KITOVIMA , Vladimir Trojnjin , Nolit /Grafampromet 2000 , mek povez,ćirilica, 77 strana , ilustrovano, CENA 200 DINARA

23764) IZ DNEVNIKA JEDNOG ISLEDNIKA džeparoši , varalice , kockari , Spasoje Lepojević , Expot press Beograd 1968 ,isitiniti slučajevi iz kriminalističke prakse, mek povez,latinica,113 strana CENA 350 DINARA

23765) IZA REŠETAKA , Vladan Tomić , BIGZ 1980 , Razgovori novinara Tomića sa zatvorenicima u KP Požarevac, od ubica, preko prevaranata i siledžija do homoseksualaca i lezbijki , tvrd povez,zaštitni omot, latinica,170 strana CENA 400 DINARA

23766) PRESTUP I KAZNA rasprave o moralnosti kazne , Igor Primorac, Mladost Beograd 1978 , velika edicija ideja, 202 strane, format 24 cm , iz sadržaja : Kazna i kategoricki imperativ: Kantova teorija kazne
Kazna kao pravo prestupnika: Hegelova teorija kazne
Neki argumenti protiv retributivne teorije
CENA 450 DINARA

24017) EVROATLANTSKI ONOMASTIKON ZVEZDA , Mustafa Šaškinović , Plato Beograd 2004 , imenik zvezda, aastronomija, onomastikon međunarodno prihvaćenih jedinstvenih sopstvenih imena zveza u svemiru ,
Izdavačka kuća „Plato” iz Beograda je objavila knjigu „Evroatlantski onomastikon zvezda” Mustafe Šaškinovića, magistra filozofskih nauka, koji živi u Dolovu. Razlog da se prihvati ovako složenog posla za autora je predstavljala činjenica da u domaćoj astronomskoj literaturi ne postoji celovit astrognozijski rad o zvezdama koje imaju međunarodno prihvaćena jedinstvena sopstvena imena. Zbog toga se Šaškinovićeva knjiga može posmatrati kao pouzdani vodič za ljubitelje zvezda. Ova knjiga je uvod u zajednički onomastikon (imenik) zvezda u našem najbližem, kako to autor veli, golim okom vidljivom zvezdanom komšiluku. Tačnije rečeno, od oko 6.000 zvezda vidljivih bez optičkih instrumenata, on navodi i prevodi imena oko 450 ovih nebeskih tela.
Prema rečima dr Miodraga Dačića, jednog od recenzenata knjige, „Evroatlantski onomastikon zvezda” je dragocena i retka monografija, interesantna kako ljubiteljima astronomije, tako i profesionalnim astronomima. Budući da autor navodi imena zvezda koja su im davali narodi raznih civilizacija i u različita vremena, ovo delo će naći mesto na stolu istraživača u oblasti prirodnih nauka, ali i proučavalaca filologije.
Za svaku zvezdu Šaškinović daje osnovne astronomske podatke i fizičke karakteristike. On navodi više od 60 sazvežđa, ističući u svakom od njih vreme najbolje vidljivosti i broj golim okom vidljivih zvezda. Pored toga, on je pripremio abecednu listu imena zvezda navedenih u ovom radu, kao i azimutno-ekvidistantnu projekciju imenovanih vidljivih zvezda i deo južnog neba koji se ne vidi iz naših krajeva. O veličini poduhvata govore i bibliografski podaci, pošto je Šaškinović koristio oko sto knjiga i veliki broj časopisa na engleskom, nemačkom, francuskom, ruskom, arapskom i srpskom jeziku, kako bi došao do relevantnih podataka. POTPUNO NOVO, mek povez, latinica, 253 strane, dodatak astro karte CENA 450 DINARA

24018) KOMETE SVEDOCI PROŠLOSTI , grupa autora , Astronomsko društvo Beograd 1986 , mek povez,  ilustrovano,latinica, Format 17 x 24 , 142 strane , posveta na naslovnoj strani , iz sadsržaja : nastanak i poreklo kometa , izgled i struktura , stanje materjije u kometama , odakle potiče svetlost kometa, uticvaj na zemlju , halijeva kometa u prošlosti i danas , zanimljivosti o kometama CENA 450 DINARA

24036) ŠEĆERNA REPA ,prof. dr Sredoje Stanaćev , Nolit Beograd 1979 , biološke i fitotehničke osnove proizvodnje , tvrd povez, latinica, ilustrovano, 293 strane , SADRŽAJ:
1. Opšti deo
2. Morfološke, anatomske osobine i hemijski sastav
3. Fiziološke osobine
4. Ekologija šećerne repe
5. Sorte šećerne repe
6. Osnovi tehnologije proizvodnje
CENA 450 DINARA

24221) GINKO ZLATNO DRVO ŽIVOTA , Radiša Jančić , Službeni glasnik Beograd 2011 , botanika , popularna medicina , potpuno novo, mek povez,ilustrovano u boji,ćirilica, 184 strane , ISBN: 978-86-519-1003-9 CENA 350 DINARA

24222) GAJENJE BILJAKA U SENCI , Endrju Mikolajski , IPS Beograd 2008 , Jednostavni saveti kako da počnete, kako da zasadite biljke stvarajući savršene kombinacije i obilje ideja za uređenje prostora.

Jasna i detaljna objašnjenja kako da nešto uradite.Stručni saveti i tehnike koje garantuju uspeh.Za gajenje biljaka koje sigurno daje rezultate. POTPUNO NOV, tvrd povez,kompletno ilustrovano u boji , 160 strana , ISBN: 978-86-7274-220-6 CENA 650 DINARA

24224) OPĆA PROIZVODNJA BILJA , Prof. dr Vladimir Mihalić , Školska knjiga Zagreb 1976 , poljoprivreda , tvrd povez,latinica, ilustrovano, 395 strana CENA 700 DINARA

24724) USKRŠNJE OSTRVO mit istorija i tajne , Giulio Di Martino , Evro Giunti Beograd 2007 , Zavučena u najudaljenijem uglu Tihog okeana leži neverovatna i misteriozna civilizacija naroda Moai, smeštena na živopisnom ostrvlju koje su Evropljani nazvali Uskršnjim. Prvi pogled na njih pruža zaista jedinstveni prizor - dostojanstvene glave džinovskih dimenzija nemo i strogo motre na okean i odvraćaju moguće uljeze i neprijatelje. Ko ih je i kada napravio, i kome su zapravo upućeni njihovi pogledi, samo su neka od pitanja na koje Vojadžer pruža uzbudljive odgovore.
mek povez, latinica, kompletno ilustrovano u boji, 121 strana CENA 500 DINARA

24726) ENERGIJA ZA ODRŽIVI SVET , Nenad Đajić , Rudarsko geološki fakultet Beograd 2002 , Potreba za izradom ove monografije nastala je kao posledica značajnih promena u energetskoj privredi do kojih je došlo u protekloj deceniji . Monografija sadrži sedam poglavlja u kojima se obrađuju:
U Uvodnim razmatranjima istorijski razvoj energetike, važnost energetike, a date su osnovne definicije i pojmovi korišćeni u monografiji.
U Poglavlju Energetski izvori sveta razamtrani su i analizirani konvencionalni obnovljivi izvori energije sa obiljem najnovijih podataka iz svetske literature. Prikazan je opšti bilans energetskih potencijala sveta i ukazano na sve veći značaj medjuanrodne razmene energije.
U poglavlju Energetika sveta data je analiza dosadašnjeg razvoja energetike u svetu sa razmatranjem postojećeg stanja.
U poglavlju Održivi razvoj energetike sveta analizirani su međusobna uslovljenost i superiornost 4E(Energije, Ekologije, Efikasnosti I Ekonomije)
U poglavlju Razvoj energetike bivše SFRJ priakzan je razvoj energetike u periodu do 1980 I analiza od ’80 do ’90.
U poglavlju Ocena energetskih potencijala primarne energije u SRJ razmatrani su potencijali uglja, nafte priodnog gasa, hidropotencijala, uljnih škriljaca, nuklearnih sirovina i novih obnovljivih izvora energije
U poglavlju Razvoj energetike razamtrana je energetika od ’75 zaključno do 2000 godine i prikazan predvidjeni razvoj energetike u periodu do 2020 godine na bazi metodologije i analiza urađenih za potrebe strategije razvoja energetike mek povez, latinica, ilustrovano, 230 strana CENA 650 DINARA

24728) ZBIRKA ZADATAKA IZ STATISTIKE , Dr Violeta Tošić , Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd 2008 , očuvano, mek povez, latinica, 278 strana CENA 350 DINARA

24730) PRIPOVIJSET O REPATICI / PROPAST SVIJETA , Camille Flammarion , Hrvatsko prirodslovno društvo Zagreb 1916 /1918 , eeddicija Popularna biblioteka, dve retke antikvarne knjižice ukoričene u jednu, odlično očuvano, ilustrovano,latinica, 88 + 166 strana, tvrd povez
prva knjiga na popularan način govori o astronomiji, prvenstveno o kometama, ali i storiji planete zemlje
druga knjiga je biser apokaliptično fantastične književnosti , autor nam opisuje uništenje sveta u 25 veku naše ere usled udara komete u planetu Zemlju  , iz predgovora :
"Živa je to vizija budućnosti; silna, fantazija Flammarionova prenosi nas kroz bezdane vremena, da u dvadeset i petom’ stoljeću gledamo dramu, što je proživljava tadašnji svijet. Rodu je ljudskom zaprijetila pogibao; iz dubina svemirskih ruši se k Suneti zvijezda repatica (komet), koja će se po računima astronoma sukobiti s našom Zemljom. Ali ne uzbuđuje ljude samo to. Astronomi javiše, da su i pare repatičina repa otrovne, jer se u glavnom sastoje od ugljikova oksida, pa zloguci naviještaju, da će zloslutnica zvijezda otrovati i satrti sav život zemaljski."
CENA 1500 DINARA

24731) MOJ PČELINJAK , Branko Relić , Partenon Beograd 2007, Čudesan svet pčela i sve što treba znati da bi imali divan pčelinjak upoznaćete kroz ovu knjigu. potpuno novo, mek povez, ilustrovano, 210 strana latinica, CENA 450 DINARA

24732) GAJENJE NOJEVA , Marijana Vučinić , Brana Radenković-Damnjanović, Saša Petričević Nolit Beograd 2003 , Mala poljoprivredna biblioteka Posed, NOVO , mek povez ,ilustrovano, ćirilica, 91 strana , CENA 350 DINARA

24735) PROIZVODNJA KUKURUZA , Dr Jovan Kondić , Glas srpski Banja Luka 1998 , mek povez, ilustrovano, ćirilica, 143 strane , CENA 350 DINARA

24740) IRON CONTROL IN HYDROMETALLURGY , Halsted Press 1986 , editors : J. E. Dutrizac, A. J. Monhemius Ellis Horwood series in industrial metals , tvrd povez, engleski jezik , 794 strana , ilustrovano, odlično očuvano, teme iz sadržaja :
Process selection for iron control
Chemistry of iron control
Solvent extraction processes for iron control
Fundamentals of iron precipitation
Pickle liquor treatment
Preciptiation processes for iron
Impurities , residues and the environment
CENA 3000 DINARA

24900) ŽIVOT ŽIVOTINJA , Alfred Brem , Narodna knjiga Beograd 1956 , tvrd povez, očuvano,zlatotisak,ćirilica, ilustrovano, 1015 strana CENA 1000 DINARA

24901) REGIONALNA GEOGRAFIJA , Dr Slobodan Mišović , Fakultet civilne odbrane Beograd 2004 , mek povez,ćirilica, ilustrovano, 408 strana CENA 350 DINARA

24903) VIDEOREKORDER servisni priručnik , August Zadravec , Interprogras Zagreb 1987 , mek povez,latinica, ilustrovano, 233 strane , Format:          23,5x17 , sadržaj : kako radi, sklopovi mehanike , elektronički sklopovi , održavanje , ugađanje , podmazivanje , servisiranje, sheme , stručni termini , CENA 500 DINARA

24907) VIŠA MATEMATIKA , Dr Rade Dacić , Naučna knjiga Beograd 1980 , mek povez, očuvano, latinica, 394 strane CENA 450 DINARA

24908) MATEMATIKA 1 , Dr Pavle M. Miličić , Naučna knjiga Beograd 1979 , za studente mehanike i meteorologije , linearna algebra i analitička geometrija , realna analiza i numerička analiza, mek povez, očuvano, latinica, 437 strana CENA 550 DINARA

24909) OSNOVI MATEMATIČKE ANALIZE , Z.P. Mamuzić / B.P. Đerasimović , Naučna knjiga Beograd 1970 , mek povez, latinica, 493 strane, CENA 450 DINARA

24910) ZBIRKA ZADATAKA IZ TEORISKE MEHANIKE , I.V. Meščerski , Građevinska knjiga Beograd 1962, mek povez, latinica, ilustrovano, 406 strana, CENA 450 DINARA

24921) TEORIJA POUZDANOSTI TEHNIČKIH SISTEMA , Dr Nikola Vujanović , Vojnoizdavački centar Beograd 1987 , Knjiga je podeljena na tri dela, što je omogućilo da se obrade sva neophodna teorijska pitanja pouzdanosti, pouzdanost u procesu konstruisanja i uloge pogodnosti održavanja u razmatranju pouzdanosti. Namenjena je inženjerima svih struka, kao i svima koji rade na poslovima istraživanja, razvoja, konstrukcije, tehnologije, proizvodnje, prodaje, nabavke, korištenja i održavanja. odlično očuvano, tvrd povez, latinica, grafikoni, 370 strana, format 24 cm CENA 600 DINARA

24922) ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI I INSTALATERSKI RADOVI , grupa autora, Zavod za udžbenike 1988 , udžbenik za II, III i IV razred usmerenog obrazovanja građevinske struke , mek povez, ilustrovano,latinica, 518 strana , sadržaj :
zidarski , keramičarski i teracerski radovi
izolaterski i asfalterski radovi
molerski , farbarski i gipsarski radovi
podopolagački radovi
staklorezački radovi
CENA 500 DINARA

24923) UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILIMA U SAOBRAĆAJU NA PUTU , Dipl. inž. Radomir Živković , Beograd 2000 , priručnik za kandidate az vozače i vozače , teoretski deo , mek povez, ilustrovano u boji ,ćirilica, 258 strana CENA 350 DINARA

24924) DUVAN U SVETSKOJ I JUGOSLOVENSKOJ PRIVREDI , Dr Atanas V. Ikonomski , Jugoslovenski poljoprivredni šumarski centar Beograd 1970 , istorijat, razvoj, perspektive , mek povez, latinica, grafikoni, tabele, 183 strane, CENA 400 DINARA

24926) POZNAVANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA tehnologija i iskorišćavanje , ing. M. Antunović-Kobliška / Ing. arh. S.A. Ćigola , Beograd 1936, antikvarni građevinski udžbenik, mek povez, ilustrovano sa 117 slika , 57 tablica, 7 diagrama, latinica, X+ 230 strana CENA 650 DINARA

24928) PARNE TURBINE III , G.N. Pio-Uljski  profesor beogradskog univerziteta , Izdanje Udruženja Studenata Mašinske i Elektro Tehnike Beograd 1935 , tvrd povez, ilustrovano,latinica,135 strana , sadržaj : delovi parnih turbina : sprovodni aparati , lopatice , vratila , rotori , oklopi i ležišta  , PRILOG : PRIBLIŽNI NAČIN PRORAČUNA BRZOHODNIH DISKOVA , autor A.V. Popov , CENA 500 DINARA

24929) CESTE BUDUĆNOSTI , W.D. Picht , Naprijed Zagreb 1960 , knjiga o avionima i avio saobraćaju , istorijat i perspektive avio saobraćaja , tvrd povez,zaštitni omot,ilustrovano,latinica,280 strana, Dimenzije: 16,00 x 23,00 cm CENA 500 DINARA

24931) TRISTORI , Branislav Đurić , Tehnička knjiga Beograd 1980 , elektronika, priručnik za primenu jednog od najinteresantnijih poluprovodničkih elemenata , mek povez, očuvano,latinica, ilustrovano, šeme, 417 strana, CENA 450 DINARA

24932) RADIO - KIT , Vladimir D. Krstić , Radioklub Nikola Tesla Beograd 1983 , mek povez, ilustovano,latinica, 288 strana CENA 350 DINARA

24938) INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE , Božidar Antić  i Radoslav Andrejević , Tehnička knjiga Beograd 1979 , edicija Uradi sam , mek povez, latinica, 307 strana CENA 350 DINARA

24939) PUTOVANJE PRIRODOSLOVCA OKO SVIJETA , Čarls Darvin, Školska knjiga Zgareb 1966, skraćeno izdanje, mek povez,latinica, ilustrovano, 208 strana CENA 250 DINARA

25059) SAVETI ZA LEPOTU , Olga Dejanović , Prometej Novi Sad 1997 , Ova knjiga napisana je stručno i studiozno, vodeći računa o potrebama upravo naše žene, kao i o njenim mogućnostima, klimatskim uslovima, načinu ishrane i životnim navikama našeg podneblja. kozmetika, saveti ženama za održavanje lepote , tvrd povez, ilustrovano u boji,latinica, 160 strana , posveta na predlistu , CENA 650 DINARA

25063) BILJKE U KUĆI lako i uspešno , Nevenka Antić , Beograd 2004, Jednostavan priručnik koji će vam pomoći da uspešno gajite biljke u svojoj kući i ukazati na moguće nepravilnosti u ovom kreativnom i relaksacionom delu vašeg života. Knjiga uz pomoć koje ćete lako i uspješno gajiti biljke u stanu. Poreklo, nega, razmnožavanje i najčešće bolesti biljaka koje se uglavnom nalaze u ovdašnjim rasadnicima i centrima za distribuciju kućnih biljaka. mek povez, ilustrovano u boji,latinica, 115 strana , CENA 600 DINARA

25415) NEORGANSKA HEMIJA , Dr Ilija Rikovski , Građevinska knjiga Beograd 1988 , za studente poljoprivrednog fakulteta, Knjiga je namenjena studentima Poljoprivrednog fakulteta, tako da je naglašena veza između opšte hemije i savremene poljoprivredne proizvodnje kao i tehnologije poljoprivrednih proizvoda. Struktura gradiva se uglavnom zasniva na klasifikaciji organskih jedinjenja prema funkcionalnim grupama ili funkcijama. Kroz ceo udžbenik se po mogućnosti sprovodi ideja o uzajamnom uticaju atoma i radikala u molekulu, koji leži u osnovi Butljerove teorije hemijske strukture organskih jedinjenja. Učinjen je takođe pokušaj da se Butljerov-Markovnikova teorija o uzajamnom uticaju atoma i radikala osvetli sa tačke gledišta savremene teorije o strukturi atoma i elektronske prirode hemijske veze. mek povez , latinica, 344 strane , CENA 400 DINARA

25416) ZBIRKA ZADATAKA IZ VIŠE MATEMATIKE I , Momčilo Ušćumlić / Pavle Miličić , Naučna knjiga Beograd 1980 , Ova zbirka je nezamjenjivo i veoma korisno delo za sve one koji spremaju ispit iz matematike. Radi se o popularnoj zbirci kod studenata što potvrđuje i veliki broj izdanja. Obuhvata oblasti osnovnih pojmova savremene matematike i brojeve, linearnu algebru, analitičku geometriju, uvod u analizu, diferencijalni račun funkcije jedne promjenjive te određene i neodrećene integrale.
U svakom slučaju ovo je zbirka koju bi trebao da ima svako ko se bavi matematikom na bilo koji način. mek povez, latinica, 646 strana
    sadržaj:
        I. Uvodni zadaci
        II. Osnovni pojmovi savremene matematike i brojevi
        III. Linearna algebra i analitička geometrija
        IV. Uvod u analizu
        V. Diferencijalni račun funkcije jedne promenljive
        VI. Neodređeni integral
        VII. Određeni integral
        VIII. DODATAK (Totalni diferencijal i njegova primena. Krivolinijski integral. Diferencijalne jednačine. Teorija verovatnoće).
CENA 500 DINARA

25418) ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ STATIKE I OTPORNOSTI MATERIJALA , Veljko Srdić , Viša tehnička škola Novi Sad 1984 , mek povez , latinica, 252 strane , CENA 350 DINARA

25419) ANALIZA I NUMERIČKA ANALIZA , Vojin Dajović , Naučna knjiga Beograd 1987 , mek povez, latinica, 275 strana CENA 250 DINARA

25422) GRANIČNA PODRUČJA INDUSTRIJSKOG INŽENJERINGA , H.B. Maynard , Panorama Zagreb 1965 , tvrd povez, zaštitni omot, latinica, tabele, grafikoni , 631 strana , format 21x15 cm ,  CENA 500 DINARA

25423) ELEKTROTEHNIKA I TELEKOMUNIKACIJE , ing. Radmilo Živković , Tehnička knjiga Beograd 1949 , enciklopedija tehničkih znanja knjiga 2 , tvrd povez, stanje dobro (3) , ilustrovano, latinica, 731 strana CENA 250 DINARA

25428) MOTORI SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM II DEO  konstrukcija motora , Miodrag Živković , Mašinski fakultet Beograd 1990 , kinematika i dinamika klipnog mehanizma, mek povez, latinica, ilustrovano, 155 strana CENA 350 DINARA

25432) PRIRUČNIK ZA DINAMIKU GASOVA , Miloš Pavlović / Zoran Stefanović , Mašinski fakultet Beograd 1986 , mek povez, latinica, 91 strana CENA 200 DINARA

25437) FIZIKA zbirka rešenih zadataka , Olga Žižić , Mašinski fakultet Beograd 1990 , mek povez, latinica, 250 strana, stanje knjige ( 4 ) CENA 250 DINARA

25440) HIGIJENA MLEKA na ruskom jeziku ,grupa autora,  ГИГИЕНА МОЛОКА  - Гигиена производства , обработки и распределения молока , izdanje svetske zdravstvene organizacije u Ženevi  (World health organization Geneva 1963 ) , ruski prevod izvornog izdanja na engleskom jeziku ( MILK HYGIENE - hygiene in Milk Production , Processing and Distribution ) , tvrd povez, veliki enciklopedijski format 18 X 26,5 cm ,  odlično očuvano, ilustrovano , 836 strana , CENA 1450 DINARA

25441) OSNOVNE ODREDBE O PLOVIDBI NA DUNAVU I POSEBNE PREPORUKE , Ustanova za održavanje unutrašnjih plovnih puteva i Dunavska komisija Budimpešta 1967 i 1977 god, tvrd povez,zlatotisak,latinica,ilustrovano u boji, 140 strana, CENA 450 DINARA

25442) BRODOVI I NJIHOVI PUTEVI sedam hiljada godina pomorstva , Hendrik Willem van Loon , Minerva Zagreb 1937 , istorija brodova i pomorstva, tvrd povez sa manjim oštećenima, unutrašnjost kompletna i očuvana, ilustrovano sa 112 slika, latinica, 270 strana, 15x22cm , na nekim ilustracijam tragovi crtanja hemijskom olovkom,  pečat , CENA 250 DINARA

25443) ZEMLJA U PREVIRANJU , Immanuel Velikovsky , Globus / Prosvjeta Zagreb 1989 , Knjige dr. Immanuela Velikovskog odjeknule su u celom svetu postavši izazov verovanjima ortodoksne nauke. Zemlja u previranju predstavlja dokumentovano izlaganje o globalnim katastrofama koje su do pre 3500 godina pustošile Zemlju izazivajući velike promene kako na geofizičkoj površini Zemlje, tako i u evoluciji njenog bio-sveta. U svojim argumentima Velikovsky se oslanja na neposredne i čvrste dokaze: fosile, geomorfne ostatke, tektonske poremećaje. Polazi od stava da se uništenje mnogih živih bića kao i čitavih životinjskih vrsta odigralo ne samo u uslovima suparništva i borbe za opstanak, nego i uslovima katastrofalnih zbivanja, koja jedina mogu objasniti neke pojave, inače potpuno neobjašnjive s evolucijske tačke gledišta. Niz fenomena kao što su iznenadne promene klime, prodiranje mora u tlo, dizanje i spuštanje obala, nastanak novih vrsta, mogu se jedino objasniti vanzemaljskim uzrocima, o kojima svjedoči knjiga Velikovskog. mek povez, latinica, 286 strana CENA 350 DINARA

25817) STRATEGIJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE U FUNKCIJI REGIONALNOG PRIVREDNOG RAZVOJA , Dr Zoran Š. Šerković , IEP Institut za ekonomiku proizvodnje Beograd 1992 , mek povez, latinica, tabele, karte, mek povez , latinica , 401 strana  + anesksi i prilozi CENA 400 DINARA

25818) OBLICI ČOKOTA , REZIDBA I PLANIRANJE PRINOSA VINOVE LOZE , Dr Đuro Tadijanović , Nolit Beograd 1993 , vinogradarstvo, tvrd povez,odlično očuvano, praktično nekorišćeno , ilustrovano,ćirilica, 423 strane , CENA 800 DINARA

25825) GLASNIK MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE kompletna godišta 1934 , 1935 i 1937 , Antikvarni kompleti časopisa , službenog organa Ministarstva poljoprivrede kraljevine Jugoslavije , odlično očuvano, tvrd povez, ilustrovano,  zlatotisak, latinica, ukupno 394 + 688 + 552 strane , ukupno 33 broja časopsa ( 11 sveski po godišnjem kompletu ) CENA 2100 DINARA

25827) GENETIKA BILJAKA , Prof. dr Aleksandar Đokić , Partenon Beograd 2000 , Knjiga će korisno poslužiti naučnicima i poljoprivrednim stručnjacima koji rade na stvaranju novih sorti i hibrida biljaka, kao i onima koji rade na odabiranju novih sorti i hibrida za neposrednu proizvodnju. Takođe je namijenjena redovnim studentima poljoprivrednih fakulteta, a naprednim proizvođačima može biti siguran vodič prilikom izbora najboljih sorti za proizvodnju. biologija, mek povez, ilustrovano, latinica, 420 strana, odlično očuvano, CENA 1000 DINARA

25828) BIOLOGIJA ZOOLOGIJA SA EKOLOGIJOM , Prof. dr Pero Štrbac , Megatrend Beograd 2003 ,  mek povez, latinica,ilustrovano,533 strane CENA 450 DINARA

25829) LEKOVITE BILJKE VOJVODINE , Momčilo Kojić, Jan Kišgeci, Milena Mihajlov , Marina Cvetković , Beograd 1999 , tvrd povez, odlično očuvano,  ilustrovano u boji, latinica, 383 strane , CENA 1200 DINARA

25830) OSNOVI HEMIJE , V. N . Njegovan , Prosvjeta Zagreb 1946 , tvrd povez , ilustrovano,ćirilica, 565 strana CENA 650 DINARA

25836) METEOROLOGIJA SA KLIMATOLOGIJOM  1 , Toma Krmpotić , Savo Ivančević , Grgur Musanić , Svetlana Stevanović , Megatrend univerzitet Beograd 2005 , mek povez, ilustrovano, tabele, grafikoni , latinica, 548 strana, na manjem broju stran adelovi teksta osenčeni markerom što ne utiče ne čitljivost i kvalitet očuvanosti teksta , CENA 450 DINARA

25837) JEDNOOSOVINSKI TRAKTORI MOTOKULTIVATORI I NJIHOVA PRIMENA U POLJOPRIVREDI , Josip Brčić , Zagreb 1984 , opis korišćenja motokultivatora, prikaz svih domaćih i najznačajnih stranih proizvođača , karakteristike tipova, mek povez, odlično očuvano, ilustrovano, format 11,5 x 16,5 cm latinica, 80 strana CENA 100 DINARA

25840) TREĆI SIMPOZIJUM INDUSTRIJE PIVA , grupa autora, Poslovno udruženje industrije piva Beograd 1970 , održan 22. do 24. oktobra 1969. u Splitu. mek povez, latinica, ilustrovano, 314 strana , iz sadržaja :
Morfološke karakteristike pojedinih organa klasa i mogućnosti njihovog korišćenja pri determinaciji i identifikaciji i determinaciji sorti
Ispitivanja forme i veličine lodikula kod ječma i mogućnosti njihovog korišćenja pri determinaciji i identifikaciji i determinaciji sorti
Ispitivanaj rodost i kvaliteta nekih sorti pivskog ječma gajenog u različitim agroekološkim uslovima
Sortni pokušaji sa hemijom u periodu 1960-1964
Racionalno korišćenje sirovina i energije
Uticaj temperature šećerenja na sastav ugljenih hidrata u slafdovini
Tehnološki i ekonomski aspekti obrade ekstrata hmelja u ŠSSR
Koncentracija pivske sladovine
Praktična iskustva u primeni Whirpool sistema za separaciju sladovine
Ispitivanje uticaja bentonita na produženje koloidne stabilnosti piva
i drugi članci
CENA 850 DINARA

25843) ISKORIŠĆAVANJE I POPRAVLJANJE SLATINA , inž. Nikola Miljković , Zadružna knjiga Beograd 1955 , mek povez , ilustrovano, ćirilica, 104 strane , CENA 250 DINARA

25844) MALINA I KUPINA , Inž. Milutin J. Niketić , Beograd 1959, praktični priručnik , mek povez, ćirilica, ilustrovano, 124 strane CENA 350 DINARA

25847) LUCERKA , dr Dragoljub Bošnjak / dr Mirko Stjepanović , NIRO Zadrugar Sarajevo 1987 , mek povez, latinica, ilustrovano, 134 strane CENA 250 DINARA

25852) POZNAVANJE MOTORNIH VOZILA , Dipl. inž.  Tomislav A. Ristanović , Zavod za udžbenike Beograd 1989, kontrola tehničke ispravnosti vozila , odlično očuvano,  mek povez , ilustrovano, 221 strana , Format: 16.5 x 24 cm , CENA 250 DINARA

25853) ŠTEDNJA GORIVA I VOZILA , Miroslav Marković , Tehnička knjiga Beograd 1994 , mek povez, latinica, 189 strana CENA 500 DINARA

25855) MACROMEDIA FLASH MX priručnik , Dragan Stojanović, Beograd  2006, animacija, očuvano, mek povez, latinica, ilustrovano, 128 strana CENA 200 DINARA

25856) WEB DESIGN DREAMWEAVER priručnik , Dragan Stojanović, Beograd  2006, , očuvano, mek povez, latinica, ilustrovano, 128 strana CENA 200 DINARA

25857) COREL DRAW priručnik , Dragan Stojanović, Beograd  2005, vektorsko crtanje, verzija 12 ,  očuvano, mek povez, latinica, ilustrovano, 128 strana CENA 200 DINARA

25859) JUŽNI POL , Ketrin Čarli , Narodna knjiga Alfa Beograd 2005 , ROBERT SKOT I RAUL AMUNDSEN U TRCI NA JUŽNI POL popularna nauka , geografska istraživanja ,
Ovo je priča o dva čoveka - dva smrtna protivnika koja se nikad nisu srela! Obojica su rešeni da budu prvi čovek koji je stigao do Južnog pola, ali mogu li da prežive ekstremne uslove: udare vetra, ledeni kontinent Antarktika? Svaki od njih se suočava sa tim izazovom na drugačiji način...
potpuno novo, tvrd povez , ćirilica, 159 strana CENA 350 DINARA

25862) MOĆ OTPADA U CIVILNOM DRUŠTVU , dr Slobodan I. Marković, Grafika Šabac 2006, ekologija, reciklaža, upravljanje otpadnim materijama , komunalna higijena , mek povez, novo, latinica, 192 strane , mali tiraž 300 primeraka , CENA 400 DINARA

26440) TEHNIČKO CRTANJE U SLICI s osnovnim vježbama , Ćiril Koludrović , Naučna knjiga Beograd 1985 , za profesore , studente , učenike , inženjere , tehničare , dizajnere , tehničke crtače , izuzetan praktični priručnik , mek povez, kompletno ilustrovano, latinica, format 21 x 29,5 cm 260 strana , posveta na predlistu , CENA 700 DINARA

No comments: