Sunday, April 22, 2012

RAZNE OBLASTI PRIRODNE NAUKE TEHNIKA MEHANIKA GEOGRAFIJA KUVARI 3


15262) STANOVNIŠTVO, Miloš Macura, Zavod za udžbenike Beograd 1997, demografske studije o stanovništvu Srbije i Jugoslavije, kao novo,tvrd povez, zlatotisak, ćirilica, 512 strana, CENA 350 DINARA

15263) STANOVNIŠTVO I RAZVOJ, Miloš Macura, Zavod za udžbenike Beograd 1997, demografske studije o stanovništvu Srbije i Jugoslavije podeljene u poglavlja  populaciona politika stanovnišvo i priveda, naselja i diferencija , porodica i odnosi, secesija i blokada, kao novo,tvrd povez, zlatotisak, ćirilica, 635 strana, CENA 350 DINARA

15289) GEOLOGIJA BOSNE I HERCEGOVINE , Dr Fridrih Kacer, Direkcija državnih rudarskih preduzeća Sarajevo 1926,antikvarna, veliki format,525 strana,  sveska I , sa jednom tablom i 136 slikau tekstu, CENA 2500 DINARA

15503) TRANZISTORSKE PRIRUČNE TABELE, Dipl. Ing. Hans Gunther Steidle, Ljubljana 1986, približno 23000 tranzistora sa karakterističnim podacima i 410 slika kućišta, mek povez,latinica, 410 strana, CENA 400 DINARA
 
15505) UREĐAJI ZA HLAĐENJE U KUĆI , Jakob Danon, Tehnička knjiga Beorad 1984, uradi sam priručnik za održavanje, frižidera, zamrzivača, klimatizatora, mek pvoez,mali format,ilustrovano,latinica,83 strane, CENA 250 DINARA
 
15506) PREVENTIVA U BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA, grupa autora, Zlatibor 1976, zbornik radova sa naučnog simpozijuma, tvrd povezmzlatotisak,latinica, 568 strana, teme iz sadržaja:
Ocena zdravstvene sposobnosti za vožnju
Faktori rizika u bezbednosti saobraćaja
zbrinjavanje povređeih
sudsko-medicinski aspekti saobraćajne nezgode
tehnička prevencija
regulisanje i kontrola saobraćaja
rizične grupe u bezbednosti saobraćaja
CENA 500 DINARA
 
15507) OSNOVI KEMIJE I POZNAVANJE NAFTNIH DERIVATA, ing Dušan V. Gjurgjević, Savet za energetiku i ekstraktivnu industriju vlade FNRJ Beograd 1950, tvrd povez, latinica, ilustrovano,238 strana, CENA 400 DINARA
 
15508) TEHNOLOGIJA NAFTE, ing. Vilim Boranić, Savet za energetiku i ekstraktivnu industriju vlade FNRJ Beograd 1950, tvrd povez,latinica,ilustrovano,227 strana, CENA 400 DINARA
 
15517) MATEMATIČKI PRIRUČNIK za inžinjere i studente,  Bronštejn *Semendjajev, Tehnička knjiga Zagreb 1964. tvrd povez,latinica,693 strana, CENA 300 DINARA
 
15519) ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI, Dr Pantelija M. Nikolić, Univerzitet u Beogradu 1985, mek povez,latinica,ilustrovano,253 strane, CENA 250 DINARA
 
15521) RUDARSKE MAŠINE, V. I Kiseljev, Ministarstvo rudarstva FNRJ 1950, jamska postrojenja za izvoz , odvodnjavanje , pneumatički pogon i provetravanje, tvrd povez,ilustrovano,latinica,480 strana, CENA 250 DINARA
 
15522) SAOBRAĆAJNI PRAVILNIK JUGOSLOVENSKE ŽELEZNICE, važi od 1. decembra 1940 sa svima izmenama i dopunama izdatim do 15 maja 1958 godine, tvrd povez, zlatotisak, latinica, 314 strana, CENA 200 DINARA
 
15523) VUKIĆ M. MIĆOVIĆ 1896-1981 život i delo , grupa autora, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu 1996, biografija čuvenog srpskog hemičara, tvrd povez, ilustrovano,142 strane, sa potpisom i posvezomjednog od autora, CENA 250 DINARA
 
15524) SAVET GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA SRBIJE, razvoj i delovanje, grupa autora, Beograd 1998, veliki format,tvrd povez,ćirilica,ilustrovano, 130 strana, CENA 200 DINARA
 
15648) ZAŠTITA OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA , grupa autora, Jugoslovensko društvo za zaštitu od zračenja Ohrid 1972, zbornik radova VI jugoslovenskog simpozijuma za zaštitu od jonizujućih zračenja, mek povez,odlično očuvano,latinica,692 strane,grafikoni i tabele,  teme iz sadržaja: 
osnovne i izvedene norme i standardi
radiometrija i dozimetrija
radioaktivni otpadni materijali
kontaminacija i dekontaminacija
medicinska zaštita
tehnička zaštita
akcidenti i sigurnost
ozračivanje stanovništv
organizacioni i pravni problemi zaštite
 
CENA 650 DINARA
 
15649) MERENJA I INSTRUMENTACIJA U ZAŠTITI OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA , grupa autora, Jugoslovensko društvo za radiološku zaštitu Banja Luka 1967, zbornik materijala III jugoslovenskog simpozijuma o radiološkoj zaštiti , odlično očuvano, latinica, ilustrovano, 430 strana, CENA 550 DINARA
 
15653) FIZIOLOŠKA KEMIJA , S. Edlbacher Zagreb 1947, tvrd povez,latinica,335 strana, CENA 250 DINARA
 
15654) BORBA PROTIV KOROVA U BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČIJIMA, grupa autora, Sarajevo 1973, zbornik radova sa simpozijuma, mek povez,latinica,ilustrovano, 343 strane, teme iz sadržaja:
Opšta problematika korova
Biologija i fitocenologija korova
Otrovni korovi
Borba protiv korova
Suzbijanje korova na travnjacima , oranicama, u voćnjacima, u šumarstvu
Novi oblici herbicida i tehnika primene
CENA 450 DINARA
 
15655) VAROA krpelj bez tani, Milan B. Rašović , Specijal Podgorica 2003, pčelarstvo, suzbijanje bolesti pčela, mek povez,ilustrovano,ćirilica,69 strana, CENA 250 DINARA
 
15656) OSNOVI PRERADE NAFTE, Ing. Vilim Boranić, Ministarstvo rudarstva FNRJ Beograd 1950, priručnik za stručne kadrove, tvrd povez,latinica,ilustrovano, 174 strane, CENA 400 DINARA
 
15672) PRIRUČNIK O MERNIM JEDINICAMA I MERILIMA U FIZICI I SRODNIM DISCIPLINAMA , Dr Životije Topolac, Biblioteka zavoda za fiziku tehničkih fakulteta Beograd 1971, mek povez,latinica,ilustrovano, 95 strana, CENA 300 DINARA
 
15674) OSNOVNA MERENJA U FIZICI , inž. Vlastimir M. Vučić, Naučna knjiga Beograd 1972, mek povez,ilustrovano,ćirilica, ukupno stanje knjige 3+, 375 strana, CENA 200 DINARA
 
15675) INFORMACIJA KAO OSNOVNI RAZVOJNI RESURS, grupa autora, Beograd 1985, redaktor Mihailo Crnobrnja, mek povez,latinica, 211 strana, CENA 250 DINARA
 
15685) ITALIJANSKA KUHINJA , Chef express *Vijesti Podgorica 2006, kuvarski recepti, tvrd povez,novo,ilustrovano u boji, 63 strane, CENA 200 DINARA
 
15687) SAVRŠENA PICA , Chef express *Vijesti Podgorica 2006, kuvarski recepti, tvrd povez,novo,ilustrovano u boji, 63 strane, CENA 200 DINARA
 
15688) JELA SA ROŠTILJA , Chef express *Vijesti Podgorica 2006, kuvarski recepti, tvrd povez,novo,ilustrovano u boji, 63 strane, CENA 200 DINARA
 
15867) JEVREJSKI KUVAR , Dijamanti Beraha Kovačević , Naučna knjiga Beograd 1992, mek povez,latinica,ilustrovano u boji,latinica, 123 strane, CENA 450 DINARA

16111) ELEKTRONSKI MERNI INSTRUMENTI , grupa autora, Tehnička knjiga Beograd 1982 , mek povez,ilustrovano,latinica,305 strana, CENA 350 DINARA

16113) SPECIJALNE METODE U OPTIMIZACIJI SISTEMA , prof dr Radivoj Petrović , Tehnička knjiga Beograd 1977, dinamičko programiranje , kombinatorno programiranje , mrežno programiranje, tvrd povez,latinica,167 strana, CENA 300 DINARA

16251) SHEME SPAJANJA U TELEKOMUNIKACIJSKOJ TEHNICI,  Željko Horvatić, Tehnička knjiga Zagreb 1984, mek povez,latinica,ilustrovano,148 strana,CENA 200 DINARA

16253) SASTAVNI DELOVI ELEKTRONSKIH UREĐAJA , grupa autora, Tehnička knjiga Beograd 1963, kondenzatori, otpornici, kristalne jedinke, magnetnimaterijali, ispitivanja, mek povez,ilustrovano,latinica,247 strana, CENA 250 DINARA

16256) NOVA ŠKOLA RADIO-TEHNIKE I ELEKTRONIKE , Heinz Richter , Tehnička knjiga Zagreb 1966, knjiga prva, opšte osnove, sastavni elementi, mek povez,latinica,ilustrovano,168 strana, CENA 200 DINARA

16257) RADIOTEHNIČKI PRIRUČNIK, ing Velimir Mesaroš, Tehnička knjiga Beograd 1963,  zbirka obrazaca , proračuna, dijagrama i tabela potrebnih u praksi, mek povez, latinica, ilustrovano,75 strana, slabije stanje očuvanosti, CENA 100 DINARA

16260) OSNOVI KOSMIČKOG LETA , Dr Miroslav Nenadović , Univerzitet u Beogradu *Institut tehmičkih nauka SANU, Beograd 1979 , aerokosmotehnika, tvrd povez,ilustrovano,latinica,742 strane, CENA 950 DINARA

16268) MOSKVIČ 1500 uputstvo za remont automobila, Autoeksport Moskva *Progres Beograd , uputstvo se odnosi na automobile
sa karoserijom Sedan model 2140
sa karoserijom Karavan model 2137
sa karoserijom Furgon model 2734
tvrd povez,veliki format,bogato ilustrovano,latinica,274 strane
CENA 850 DINARA

16269) AUTOMOBIL MOSKVIČ 2140 U VARIJANTI SL katalog rezervih delova, Zapchastexport Moskva 1980, višejezično ( srpskohrvatsko,ruski,mađarski,poljski,rumunski...) , tvrd povez,veliki format, oštećenja zadnja korica, unutrašnjost odlično očuvana i kompletna,bogato iustrovano,366 strana,latinica, sadržaj:
 Tehnički podaci i karakteristike automobila
 Lista grupa i podgrupa
 Delovi i kompleti automobila
 Šema smeštaja kugličnih ležajeva
 Šema smeštaja zaptivača , zaptivnih prstenova i podložnica
 Brojčani indikator
CENA 850 DINARA

16320) GRAĐENJE ŽELEZNICA -ŽELEZNIČKA POLITIKA I EKONOMIJA , Ing Kiril Savić , Beograd 1938 , antikvarna, tvrd povez,ilustrovano,ćirilica,377 strana, CENA 650 DINARA

16322) MAJSTOR U KUĆI , Roland Gek , Vuk Karadžić Beograd 1972 , priručnik za samostalne i zanatske radove u domaćinstvu, tvrd povez,ilustrovano,ćirilica,439 strana, CENA 600 DINARA

16323) TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA, grupa autora, Društvo za tehničku dijagnostiku Srbije Beograd 2006, tvrd povez,latinica,ilustrovano,383 strane, CENA 500 DINARA

16328) PESTICIDI U SVETU I U SFRJ , Aleksandar Stanković , Društvo za zaštitu bilja Novi Sad 1976, svojstva i primena u biljnoj i stočnoj proizvodnji i u higijeni, mek povez,latinica,368 strana, CENA 600 DINARA

16332) KEMIJA - ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMIJA , prof Dr Fran Bubanović , Farmaceutski vjesnik Zagreb 1931, za slušače kemije,medicine,veterine i farmacije, antikvarna, tvrd povez,ilustrovano sa 70 slika, latinica,717 strana, CENA 500 DINARA

16335) UMETNOST EROTSKE MASAŽE , Dr Endrju Jonke, Autorsko-prevodilačko izdanje Beograd 1989 , tvrd povez,latinica,ilustrovano,144 strane, CENA 450 DINARA

16336) ABC KOLOR FOTOGRAFIJE , Vidoje Mojsilović , Tehnička knjiga Beograd 1972, mek povez,latinica,ilustrovano,307 strana, CENA 250 DINARA

16343) ZOOLOGIJA, prof. Živojin Đorđević, Zagreb 1923, antikvarna, tvrd povez, ilustrovano,latinica,456 strana, CENA 500 DINARA

16601) PREOBLIKOVANJE ŽIVOTA , ključna pitanja genetskog inženjeringa , Dž. V.  Nosal , Nolit Beograd 1988, biblioteka zanimljiva nauka, genetski inženjering , biologija, mek povez,očuvano,latinica,197 strana, CENA 200 DINARA

16602) RADIJACIJA doze , posledice , rizici , grupa autora, Nolit Beograd 1986 , novo, mek povez ,ilustrovano, latinica, dodatak pogled na radujaciju posle Černobila , 67 strana, CENA 250 DINARA

16603) ČERNOBIL najgora nesreća na svetu , grupa autora , Globus Zagreb 1987, opis nesreće u Černobilu, tvrd povez, zaštitini omot, latinica, 246 strana , CENA 650 DINARA

16607) JAPANSKI TRANZISTORSKI PRIJEMNICI , GRAMOFONI I MAGNETOFONI , Velimir Mesaroš , Tehnička knjiga Beograd 1972 , mek povez,latinica,ilustrovano, 241 strana, CENA 300 DINARA

16608) TELEKOMUNIKACIONA MERENJA , Slobodan Popović , Tehnička knjiga Beograd 1967 , mek povez,latinica, ilustrovano, 316 strana, CENA 350 DINARA

16609) SISTEM ANALIZA PROIZVODNJE NAFTE I GASA ERUPTIVNOM METODOM , Mišo Soleša *Dušan Danilović * Zsolt Buza , Naftagas Novi Sad 1999 , mek povez, veliki format,ilustrovano,latinica,524 strane, CENA 850 DINARA

16618) FASADERSKI I STAKLOREZAČKI RADOVI NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA, Božidar Antić , Tehnička knjiga Beograd 1980, biblioteka Uradi sam , sadržaj : fasade , materijali za obradu , priprema zidnih površina , izvođenje radova , zastakljivanje prozora , vrata , tavanica , svetlarnika , mek povez,očuvano,ilustrovano,latinica,213 strana, CENA 300 DINARA

16622) OPRAVKA TELEVIZIJSKIH SISTEMA sa 100 shema , Zoran L. Jerotić , Beograd 1969, mek povez, latinica, ilustrovano147 strana + dodatak od 100 strana shema, CENA 300 DINARA

16626) PRIRUČNIK O MEĐUKATNIM ( MEĐUSPRATNIM ) KONSTRUKCIJAMA , Bratislav Pejatović , Zagreb 1969 , racionalizacija građenja stanova i naselja, mek povez,latinica,ilustrovano,411 strana, CENA 500 DINARA

16627) EKONOMIKA I ORGANIZACIJA GRAĐEVINARSTVA , Dr Vladimir Novaković , Ekonimika Beograd 1984 , tvr dpovez,veliki format,grafikoni i tabele, latinica,300 strana, CENA 850 DINARA

16718) BEZBEDONOSNI INFORMACIONI SISTEM , Dr Vidan Marković , Jugoart Zagreb 1987, nauka o dražvnoj bezbednosti, tvrd povez, srebrotisak, zaštitni omot,latinica,324 strane, CENA 400 DINARA

16823) KAKO POSTATI USPEŠAN-Ličnosti za 21.vek,Branislav Kovač,Kolor pres Lapovo 2000,portreti poznatih ličnosti(Dragan Džajić,Toma Fila,Ljubiša Samardžić,Milić od Mačve,Cune Gojković,Stefan Milenković,Vanja Bulić,Mića Orlović,Ljubivoje Ršumović,Danilo Kiš,Bora Čorba...),tvrd povez,odlično očuvano,ćirilica,bogato ilustrovano fotografijama u boji,208 strana, CENA 350 DINARA
 
16824) SRPSKO-VIZANTIJSKO KUKIČANJE,Stilos Beograd 1989,edicja Enciklopedija ručnih radova,novo,mek povez,ilustrovano,84 strane i dodatni ogromni tabaci sa prikazom kako se kukiča,radovi čije se šeme nalaze na tablicama-
Bogorodica sa Hristom,Hristos Psihosostis,Carske dveri ,Sv.Jovan Preteča, Sv.Marina, Arh.Mihailo, Raspeće, Sveti Đorđe ubiva aždahu, Tri gracije, Skidanje sa krsta, Blagovesti, Sv.Dimitrije, Anđeo na Hristovom  grobu, Oplakivanje Hrista, Sv.Atanasije Atonski, Uspenje Bogorodice, Anđeo, Devojke sa amforom, Pričest apostola, Svadba u Kani, Sv.Nikola ,Sv.Nikola smiruje buru, Sv.Ilija, Sv.Sava, Sv.Đorđe, Hristos u Betaniji, Sv.Kliment ,Rođenje Sv.Nikole
CENA 250 DINARA
 
16827) ŠIVENJE OD TKANINE DO HALJINE,Vera Hruš,Naprijed Zagreb 1990,tvrd povez,latinica,ilustrovano u boji i crno belo,priručnik za šivenje,sa ilustracijama i mustrama,206 strana, CENA 350 DINARA
 
16828) KNJIGA ZA SVAKU ŽENU,grupa autora,Znanje i Mladost Zagreb 1968,zaista korisna knjiga-priručnik za svaku ženu,obuhvata niz praktičnih saveta vezanih za život žene i obavljanje raznih poslova(kultura stanovanja,cveće u kući i oko kuće,jelovnici i recepti,kako usporiti starenje,nega lepotei higijena,savremeno odevanje,trudnoća i bezbolni porođaj,nega i ishrana deteta,vaspitanje dece,kako sačuvati zdravlje,lepo ponašanje,žena za volanom, zakonska zaštita žene i dece,saveti iz domaćinstva i poloprivrede),tvrd povez,ćirilica,ilustrovano,444 strane, CENA 400 DINARA

17195) SANITARNI USLOVI SNABDEVANJA VODOM I UKLANJANJA OTPADNIH MATERIJA , Dr Dragoljub Vučić , Udruženje za tehnologiju vode Beograd 1975, tvrd povez, očuvano,latinica,ilustruvano, 221 strana, CENA 500 DINARA

17196) FLUORISANJE VODE ZA PIĆE , grupa autora, Udruženje za tehnologiju vode Beograd 1974, mek povez, očuvano,latinica,ilustruvano, 125 strana, CENA 500 DINARA

17197) NAVODNJAVANJE U JUGOSLAVIJI sadašnje stanje , perspektive i problemi, Tome Kuzmanovski , Jugoslovensko društvo za navodnjavanje i odvodnjavanje Beograd 1976  , mek povez,latinica,90 strana, CENA 400 DINARA

17200) BROJLERI proizvodnja pilića , grupa autora, Zagreb 1970, tvrd povez,latinica,ilustrovano,181 strana, CENA 350 DINARA

17338) NOVI SAD tipovi stanovanja i način života , Svetlana Radović , Agora Zrenjanin 2004 , krirička valorizacija tipologije stanovanja sa prostorno sociološkog aspekta, mek povez,latinica,ilustrovano 196 + XXXVIII strana, CENA 400 DINARA

17339) PREDUZETNICI I GRAD ,grupa autora, Specijalističke akademske studije Novi Sad 2002 , procesi tranzicije i modernizacije : uloga preduzetnika u urbanom uređenju Novog Sada , mek povez,latinica, 252 strane, CENA 300 DINARA

17340) TEORIJA LOKACIJE , Ljubinka Pjanić . Arhitektonski fakultet Beograd 1977 , poslediplomske studije - kurs stanovanje , mek povez,latinica,50 strana, CENA 250 DINARA

17430) SISTEMATIKA LEKOVITIH BILJAKA , Predrag Živanović * Stamenko Pavlović , Službeni list Beograd 1999 , poptuno novo, mek povez,latinica, ilustrovano,210 strana, CENA 450 DINARA

17431) NAUKA O ŽIVOTU , Piter i Džin Medavar , Nolit Beograd 1986 , biologija, mek povez,  latinica,očuvano, 220 strana, CENA 250 DINARA

17732) ŠTETNICI USKLADIŠTENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA biologija , ekologija i suzbijanje , Dr Zlatko Korunić , Zagreb 1990 , A4 format, mek povez, bogato ilustrovano , 220 strana + XVI strana priloga u boji, CENA 750 DINARA

17734) POLJOPRIVREDNI KALENDAR 2006  , Dnevnik  *Poljoprivrednik Holding AD Novi Sad , veliki enciklopedijski format , tvrd povez, bogato ilustrovano,ćirilica,560 strana, deo iz obimnog sadržaja :
Narodni običaji i verovanja ( voda , drvo kao stanište natprirodnih bića , vertep u Sremu, svatovac u Vojvodini ...)
Nekoliko crtica o starorimskom porculanu Terra sigillata - pečat zemlje
Gondolsko kale -ranovizantijsko utvrđenje kraj Dimitrovgrada
Budućnost ruralnih područija u Srbiji
Teorija i praksa koegzistencije genetički modifikovanih i genetički nemodifikovanih biljaka
Harmonizacija propisa u oblasti semenarstva
Aditivi u hrani
Agrometeorologija -primena daljinskog osmatranaj u poljoprivredi
Primena nerazgradljivih i ragradljivih malč folija u proizvodnji povrća
Dvostrujne prskalice za efikasniju zaštitu bilja
Biljna masa zamena za klasična goriva
Kotao na biomasu i gas
Određivanje vremena zalivanja ratarskih i povrtarskih biljaka
Navodnjavanje krompira
Značaj medonosne i drugih vrsta pčela za oprašivanje gajenih biljaka
Primena mikrobioloških đubriva umesto mineralnog azota
Staklenici najsavršenijitip zaštićenog prostora
Sorte paprike za spravljanje ajvara
Rezultat primene kalemljenja paradajza na kvalitet i prinos ploda
Ren lekovita svojstva i način proizvodnje
Velike mogućnosti proizvodnje cvetnih lukovica lala i gladiola
Kovrdžavost lista breskve
Sve o monolizi šljive
Orah sorte i selekcije otporne na niske temperature i bolesti
Razmnožavanje maline korenovim reznicama
Gajenje borovnice
Gajenje jagode u zaštićenom prostoru -vertikalni uzgoj jagode u stakleniku
Regeneracija maslina
Besemene stone sorte vinove loze
brojni članci o proizvodnji vinove loze , krompira , hmelja , duvana , lekovitog bilja
CENA 650 DINARA

17735) POLJOPRIVREDNI KALENDAR 2004  , Dnevnik  *Poljoprivrednik Holding AD Novi Sad , veliki enciklopedijski format , tvrd povez, bogato ilustrovano,ćirilica,590 strana, teme iz obimnog sadržaja :
narodni običaji i verovanaj, manastriri naše neprocenjivo blago , neobična sela , ekonomika u poljoprivredi , organsak poljoprivreda , nvodnjavanje , energija, poljoprivredna mehanizacija , ratarstvo , strna žita , kukuruz , soja, suncokret , šećerna repa , duvan , krompir , krmno bilje , lekovito, aromatično i začinsko bilje , povrtarstvo , cvećarstvo, vinogradarstvo , voćarstvo , podrumarstvo , stočarstvo , ishrana domaćih životinja , govedarstvo, svinjarstvo , ovčarstvo i kozarstvo , živinarstvo, veterina , ribarstvo , pčelarstvo, gajenje gljiva , ukrasna živina , uzgoj puževa, golubarstvo, kinologija , moć biljaka , ishrana i zdravlje , prerada voća i povrća , kulinarstvo, travnjak.... CENA 650 DINARA

17808) ZBIRKA PROPISA U MAŠINSTVU sa komentarima , Bogner *Isailović *Nenadović , Građevinska knjiga Beograd 1983 , mek povez,latinica,460 strana, sitnije oštećenje dužinom ivice rikne, CENA 400 DINARA

17817) PRINCIPI ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA , Borivoje Damjanović , Savezna komisija za nuklearnu energiju Beograd ,bez godine izdanja , mek povez,latinica, ilustrovano, 47 strana, CENA 250 DINARA

17821) RADIO-TEHNIKA zbirka rešenih problema , Dr Đorđe S. Paunović , Nauka Beograd 1991 , mek povez, latinica,603 strane, CENA 400 DINARA

17822) TRANSFORMATORI U ENERGETICI , grupa autora, Savezno ministarstvo za razvoj , nauku i životnu sredinu Beograd 1996 , zbornik radova sa naučnog savetovanaj, mek povez,ćirilica,466 strana, CENA 400 DINARA

17823) ZBIRKA JUGOSLOVENSKIH STANDARDA - ENERGETSKI TRANSFORMATORI , Savezni zavod za standardizaciju Beograd 1996 , mek povewz,ćirilica,486 strana, CENA 400 DINARA

17827) STRATEGIJA RAZVOJA I PROIZVODNJE TELEKOMUNIKACIONE OPREME U CRNOJ GORI  , Podgorica 1998 , tvrd povez,latinica,ilustrovano, 206 strana, CENA 400 DINARA

17828) TABELE EKVIVALENATA TRANZISTORA I DIODA , Zoran i Luka Jerotić , Tehnička knjiga Beograd 1990 , mek povez,latinica,215 strana, CENA 300 DINARA

17830) OSNOVI TRANZISTORSKE TEHNIKE , M. Cvekić i P. Vrbavac , Tehnička knjiga Beograd 1981 , mek povez, latinica, ilustrovano,260 strana, CENA 250 DINARA

17831) RADIO-TEHNIKA ZA AMATERE OPERATORE , Žarko Resanović , Tehnička knjiga Beograd 1983 , mek povez , latinica, ilustrovano, 206 strana, CENA 300 DINARA

17832) ELEKTROTEHNIKA ZA RADIOAMATERE , Miodrag Tijanić , Tehnička knjiga Beograd 1981 , mek povez , latinica, ilustrovano, 179 strana, CENA 300 DINARA

17837) PRIRUČNIK O PREVOZU OPASNIH MATERIJA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU , Dragan Stojanović , Svetolik Kostadinović , Branka Stevanović , Beograd 1991 , mek povez,latinica,248 strana, CENA 350 DINARA

17838) NAPAJANJE GORIVOM MOTORA S UNUTARNJIM SAGOREVANJEM , ing Drag Krpan , Zagreb 1950 , tvrd povez,latinica,285 strana, CENA 350 DINARA

17840) BILANS PODZEMNIH VODA , grupa autora , Jugoslovenski komitet za međunarodnu hidrološku deceniju , mek povez,latinica,A4 format,228 strana, CENA 500 DINARA

17841) MIKROFIZIOGRAFIJA PETROGENIH MINERALA , Dr Ljudevit Barić i dr Miroslav Tajder , Školska knjiga Zagreb 1967 , tvrd povez,latinica,ilustrovano, 230 strana, CENA 450 DINARA

17843) NA PRAGU XXI VEKA budućnost poljoprivrede i ishrane sveta , Dr Pal Šarkanj , Novi Sad 1975 , odlično očuvano,latinica,ilustrovano, 227 strana, CENA 160 DINARA

17848) VODIČ KROZ PRIRODU U SPECIJLNOM REZERVATU PRIRODE ZASAVICA , Mihajlo Stanković , Sremska Mitrovica 2006 , potpuno noov, sa potpisom i posvetom autora,latinica,kompletno ilustrovano u boji,220 strana, CENA 450 DINARA

18004) TRAIZINSKI HERBICIDI , Vaskrsija Janjić ,Institut za istraživanja u poljoprivredi  Beograd 1996 , monografija velikog A4 formata, tvrd povez,zaštitni omot,kao novo, Knjiga predstavlja jedinstveno delo u svetskim okvirima , sa oko 250 slika u boji, 150 grafikona i 140 tabela. Obrađuje jednu veliku grupu herbicida koji imaju primenu u gajenju naših najvažnijih ratarskih i voćarskih biljaka kao što su kukuruz , suncokret , soja i mnoge voćne vrste. Veoma detaljno je prikazan mehanizma delovanja ove vrste pesticida kao hemnijskih jedinjenja , problem njihovog usvajanja i transporta u organizmu biljke , metabolizam kao i stvaranja otpornih biljak ana delovanje ovih vrsta herbicida. Posebno su prikazani procesi vezani za ponašanje , kretanje , ispiranje i degradaciju ovih herbicida u zemljištu, 475 strana, CENA 1500 DINARA

18005) JUGOSLOVENSKE SORTE I HIBRIDI POLJOPRIVREDNOG BILJA , Dr Milojko Anđelković * Dr Ksenija Pavlović * Dr Aleksandar Đokić * Dr Petar Maksimović , Partenon Beograd 1997 , tvrd povez,odlično očuvano,latinica,604  + XXXVIII strana , 24 cm ,  sa potpisom i posvetom jedne od autora, CENA 1000 DINARA

18007) U POTRAZI ZA JOŠ JEDNOM ČUDESNOM GODINOM , Đorđe Minić , DN Centar Beograd 2005 , Albert Ajnštaj i teorija fizike , "Beskrajni, plavi krug. U njemu, zvezda". Ova rečenica stoji kao naziv početnog kao i završnog poglavlja prvog dela Seoba, Miloša Crnjanskog. Na isti način možemo govoriti o Ajnštajnu i njegovom zaveštaju fizici sa početka 21. veka. Ova knjiga je o konačnom krugu našeg najdubljeg znanja o fizičkom univerzumu, čiji smo deo, i o zvezdi u centru tog kruga: Albertu Ajnštajnu. Kada to kažemo, ne impliciramo na nekakvu mitologizaciju Ajnštajnove ličnosti, nego na impozantnost njegovog dela, stvorenog u određenom prostornom okrugu, i određenom periodu vremena.Autor ove knjige o nauci voli da razmišlja kao o jednom evolutivnom dinamičnom sistemu. Iako su naučnici nekad skloni da tretiraju otkrivene, naročito matematički formulisane zakone, sa stanovišta apsolutnih istina, autor se oseća prijatnije u jednoj agnostičnoj, ali aktivno pragmaticnoj, poziciji. Nauka (a i fizika kao deo opšte naučne delatnosti) je racionalan prilaz ponovljivom iskustvu. Čak i jezik egzaktnih nauka, kao što je teorijska fizika, o kojoj je u ovoj knjizi reč, dakle jezik matematike, stvoren je uopštavanjem tog iskustva. Sa tog stanovišta (mada, naravno, ima i drugih!) izgleda shvatljiva definicija matematike kao nauke apstraktnih objekata sa ponovljivim karakteristikama.
novo,mek povez,latinica,130 strana, CENA 300 DINARA

18082) KONSTRUKTIVNI ELEMENTI ZGRADA 1 masivne konstrukcije , Ing. Arh Dušan Smiljanić , Veselin Masleša Sarajevo 1956 , tvrd povez, latinica,ilustrovano, 513 strana, CENA 950 DINARA

18085) PRIRUČNIK ZA HEMIČARE , Dragutin Kolbah , Tehnička knjiga Zagreb 1961 , tvrd povez,latinica,518 strana, CENA 700 DINARA

18090) MATEMATIČKE OLIMPIJADE SREDNJOŠKOLACA U ČEHOSLOVAČKOJ , MAĐARSKOJ I RUMUNIJI , grupa autora , Beograd 1967 , u prilogu školovanje Mihaila Petrovića , pripremni i takmičarski zadaci ,mek povez,latinica, ilustrovano, 150 strana, CENA 400 DINARA

18100) VELIKE EPOHE U RAZVITKU ASTRONOMIJE , grupa autora , Kolarčev narodni univerzitet Beograd 1974 , mek povez, latinica, 143 strane, CENA 400 DINARA

18103) OSNOVI TEORIJE KRETANJA ZEMLJINIH VEŠTAČKIH SATELITA , Jovan P. Lazović , Naučna knjiga Beograd 1980 , mek povez,ćirilica, 98 strana, CENA 450 DINARA

18105) ISPITIVANJE ŽIVOTNIH NAMIRNICA , Josip Baras * Slavica Šiler * Jevrosima Trajković , Beograd 1980 , mek povez,odlično očuvano,latinica,ilustrovano, 219 strana, CENA 450 DINARA

18107) SAVREMENA TIPOGRAFIJA 1 , Miljko Kovačević , Obrazovni grafički centar Milić Rakić Beograd 1981, mek povez,ćirilica,ilustrovano, 226 strana, CENA 450 DINARA

18112) SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA , Hemijska industrija Zorka Šabac 1989 , opis proizvoda , njegovo dejstvo  i način primene , mek povez,latinica,124 strane, CENA 200 DINARA

18113) ISHRANA I ZAŠTITA BILJA , Hemijska industrija Zorka Šabac 1990 , mek povez,latinica,ilustrovano, 392 strane,sadržaj : ishrana biljaka , vrste i osobine đubriva , đubrenje mineralnim đubrivima , đubrenje pojedinih kultura , zaštita bilja, zaštita voća, zaštita vinove loze , zaštita jagodičastog voća , štetni pregljevi u voćarstvu , zaštita strnih žita , kukuruza , industrijskog i krmnog bilja , zaštita povrtarskih kultura od bolesti i štetočina , zaštita gotovih proizvoda u skladištu , štetni insekti i glodari i njihovo suzbijanje , herbicidi , primena pesticida i aparati za njihovu primenu  CENA 350 DINARA

18114) ISHRANA I ZAŠTITA BILJA , Hemijska industrija Zorka Šabac 1974 , mek povez,latinica,ilustrovano, 384 strane,sadržaj : ishrana biljaka , vrste i osobine đubriva , đubrenje mineralnim đubrivima , đubrenje pojedinih kultura , zaštita bilja, zaštita voća, zaštita vinove loze , zaštita jagodičastog voća , štetni pregljevi u voćarstvu , zaštita strnih žita , kukuruza , industrijskog i krmnog bilja , zaštita povrtarskih kultura od bolesti i štetočina , zaštita gotovih proizvoda u skladištu , štetni insekti i glodari i njihovo suzbijanje , herbicidi , primena pesticida i aparati za njihovu primenu  CENA 300 DINARA

18184) ŠOFERSKI ISPIT pitanja i odgovri , ing Dušan Lučić , Tehnička knjiga Beograd 1963 , poznavanje motornih vozila , tehnika vožnje, mek povez,latinica,ilustrovano, 331 strana, CENA 300 DINARA

18187) PRIRUČNIK ZA OSNIVANJE I RAD KLUBOVA MLADIH TEHNIČARA , Slavko Filipi * Brana Kovačević , Beograd 1963 , mek povez,latinica,ilustrovano,180 strana, CENA 200 DINARA

18190) UVEK LEPA saveti kozmetičarke , Eda Dujmović , Čakovec 1983 , knjiga ugledne zagrebačke kozmetičarke koja je svoje znanje i dugogodišnje iskustvo prenela kroz knjigu .Misao vodilja bila je pomoći savremenoj ženi kako se u svakodnevnom životu posvetiti nezi kože, lica i tela . tvrd povez,latinica, ilustrovano u boji, 178 strana, 25 cm , CENA 450 DINARA

18191) ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 2 , grupa autora, Beograd 1992 , u redakciji prof. dr Novaka Blečića, mek povez,zbornik radova, ćirilica, sa potpisom priređivača, veoma mali tiraž , samo 110 primeraka, ilustrovano, 142 strane, sadržaj :
Istraživanje mineralnih sirovina i politika održivog razvoja
Uticaj rudničkog transporta na stanje okoline pri istraživanju i eksploataciji
Tehnogeni resursi mineralnih građevinskih materijala i zaštita životne sredine
Geološki istražni radovi , geodetski podaci i zaštita životne sredine
Režim istražnog bušenja i mere na očuvanju čovekove sredine
Ležište i rudnik cerusita Olovo , Bosna - geohemijski procesi i ekološki problemi
Ekološki značaj istraživanja krečnjaka na severnim padinama Fruške Gore
Istraživanje mineralnih sirovina i zaštita životne sredine u basenu Kostolac
Ekološke prilike Bora i uže okoline
Predviđanje elementarnih nepogoda i drugih katastrofa i geološka istraživanja
i drugi članci...
CENA 600 DINARA

No comments: