Monday, August 27, 2012

ISTORIJA GEOGRAFIJA ARHEOLOGIJA 3

02133) BOJ NA MIŠARU , Tomislav Šipovac , Šabac 2004 , istorijski pregled bitke iz Prvog svetskog ustanka, tvrd povez,ilustrovano u boji,ćirilica, 78 strana + 20 strana ilustracija u boji , CENA 300 DINARA

02134) MEMOARI , Prota Mateja Nenadović , Politika Narodna knjiga Beograd 2005 ,biseri srpske književnosti , tvrd povez, odlično očuvano,ćirilica,237 strana, CENA 300 DINARA

02136) SLOBODNO ZIDARSTVO KRALJEVSKA UMETNOST , Stevan V. Nikolić , Lux mundi press Beograd 2010 , mek povez,latinica, ilustrovano, 223 strane, Jedan od najobuhvatnijih priručnika o istoriji, filozofiji, simbolima, ritualima i organizaciji slobodnog zidarstva! Originalno pisana na engleskom jeziku, doživela je do sada dva engleska izdanja sa preko pedest hiljada prodatih kopija i dva izdanja na srpskom jeziku, sa dve hiljade prodatih kopija do sada. sadržaj : Uvod, Šta je slobodno zidarstvo, Simbolizam slobodnog zidarstva, Masonski stepenovi, obredi i rituali, Engleski počeci, Insitucionalizacija i rast, Turbulentno stoleće, Žene u slobodnom zidarstvu, Tajne slobodnog zidarstva, Anti-masonerija, Tri tradicije i dva koncepta, Zora novog milenijuma, Slobodno zidarstvo u Srbiji, Čuveni slobodni zidari, Čuveni SRPSKI slobodni zidari.... CENA 500 DINARA

02137) POBEDE NARODA VIJETNAMA , Vilfred G. Barčet , Vojnoizdavački zavod Beograd 1973 , oslobodlački ratovi naroda Vijetnama , tvrd povez,zaštitni omot,ilustrovano, 357 strana, CENA 500 DINARA

02138) PRVI SVETSKI RAT 1 i 2 , grupa autora , Obod Cetinje 1975 , 2 knjige velikog enciklopedijskog formata , tvrd povez , zlatotisak , ilustrovano, odlično očuvano, 383 + 392 strane
knjiga 1 : SRBIJA I CRNA GORA
knjiga 2 : OPŠTA ISTORIJA
CENA 2500 DINARA

02139) DRUGI SVETSKI RAT 1939 - 1945 , grupa autora, Mladost Beograd 1969 , 2 knjige velikog enciklopedijskog formata , tvrd povez ,zaštitni omot , zlatotisak , ilustrovano, očuvano, 515 + 641 strana , CENA 1650 DINARA

02140) VELIKA BUNA CRNE GORE 1988-1989 , Vlado Strugar , Književne novine Beograd * Univerzitetska riječ Nikšić 1990 , Prvi celovit, naucno zasnovan predlog o ujedinjenju Crne Gore i Srbije podneo je akademik Vlado Strugar na sednici CANU 27. oktobra 1988 god. - sedamdeset godina posle ujedinjenja 1918.i sezdeset devet dana velike bune Crne Gore ( 20.avgusta 1988. - marta 1989. ) kojom se zapoceo demokratski preporod .
knjiga sadrzi kompletan tekst pristupa Predlogu sa analitickim osvrtom na stanje u Jugoslaviji i sam Predlog pitanja crnogorskom narodu o srpstvu i o mogucem ujedinjenju Crne Gore i Srbije , zatim esej Ustanicki sabor Crne Gore pregled odjeka u javnosti , stenogram burne sednice CANU i druge celovite dokumente o velikoj buni Crne Gore , kao i govore , izjave , odluke i druge autenticne materijale predvodnika ustanickog naroda i vlasti , fotografije sa hronologijom zbivanja , vaznijim datumima i registrom licnih imena, tvrd povez,zaštitni omot, zlatotisak,ćirilica, ilustrovano, 535 strana, Format : 25 x 18.5 CENA 500 DINARA

02141) INFORMBIRO ŠTA JE TO ? Savo Kržavac *Dragan Marković , Sloboda Beograd 1976 , tvrd povez, ilustrovano,latinica, 347 strana, Knjiga sadrzi tri dela
I deo -Početak sukoba
II deo - Rezolucija informbiroa
III deo -Destaljinizacija
CENA 250 DINARA

02142) SRPSKA DRŽAVA NEMANJIĆA 1321-1371 , priredili Milan St. Protić , Nikola Kusovac , Desanka Milošević , Litera Beograd 1991 , knjiga treća iz kompleta Ilustrovana istorija Srba, tvrd povez,veliki format 28 X 29 cm , zlatotisak,ilustrovano u boji, dvojezično srpsko-engleski , 84 strane, CENA 600 DINARA

02143) NA ZAPADNOM PRAVCU , Jerjomenko , Vojno delo Beograd 1961 , maršal Sovjetskog Saveza iznosi sećanja na borbena dejstva jedinica kojima je komandovao na istočnom frontu u periodu prodiranja nemačkih snaga prema Moskvi i preduzimanju sovjetske protivofanzive, tvrd povez, latinica, 336 strana + dodatak skice, CENA 400 DINARA

02145) AKTUELNOST MISLI SVETOZARA MILETIĆA o oslobođenju i ujedinjenju srpskog naroda , grupa autora, Zavod za udžbenike Beograd 1997 , zbornik radova sa naučnog skupa , Autori :Čedomir Popov, Vasilije Krestić, Mihajlo Marković, Dobrosav Bjeletić, Dragana Simeunović ... potpuno novo, mek povez,ćirilica,262 strane, Format: 17 x 24 cm iz sadržaja :
Miletićeva nacionalna politika i balkansko pitanje,
Srpski nacionalni program Svetozara Miletića,
Svetozar Miletić i Hrvati,
Svetozar Miletić - liberalni ili radikalni demokrata,
Svetozar Miletić i misao o autonomiji Srba u Južnoj Ugarskoj,
Svetozar Miletić i Svetozar Marković,
Svetozar Miletić i srpsko pitanje,
Svetozar Miletić o narodnom suverenitetu,
Federalistička misao Svetozara Miletića
CENA 350 DINARA

02146) ŽIVOT I DELO VASE PELAGIĆA , grupa autora, Zavod za udžbenike Beograd 1999 , zbornik radova sa naučnog skupa SANU i Akademije nauka RS maja 1998 , 43 autora , teme iz sadržaja :
I. Pelagićeve ideje o društvu,
II. Pelagić i njegovo vreme,
III. Vasa Pelagić i problemi jezika i književnosti,
IV. Vasa Pelagić o religiji,
V. Pedagoška misao i rad V.P,
autori : Milorad Ekmedžić, Ivan Maksimović, Mihailo Marković, Vladimir Stojančević, Vera Pilić-Rakić...
potpuno novo, mek povez,ćirilica,505 strana, Format: 17 x 24 cm
CENA 350 DINARA

02147) KNEGINJA MILICA, Vojislava Latković , Beoknjiga Beograd 2008, vladarka Srbije posle Kosovskog boja, edicija Žene koje su stvarale istoriju ,romansirana biografija, potpuno novo,mek povez,ćirilica,ilustrovano, 255 strana, CENA 300 DINARA

02148) MARA BRANKOVIĆ , Vojislava Latković , Beoknjiga Beograd 2007 , carica u vrtlogu istorije , edicija Žene koje su stvarale istoriju ,romansirana biografija, potpuno novo,mek povez,ćirilica,ilustrovano, 222 strane, CENA 300 DINARA

02149) MINA Vukova kći , Beoknjiga Beograd 2010 , edicija Žene koje su stvarale istoriju ,romansirana biografija, potpuno novo,mek povez,ćirilica,ilustrovano, 198 strana, CENA 300 DINARA

02151) KUDILJI , Sava Nikić 1985 ,publikacija objavljena povodom podizanja spomenika poginulim borcima i žrtvama fašističkog terora u mestu Kudilji u okolini Kupresa, mek povez,latinica,ilustrovano,55 strana CENA 200 DINARA

02152) JOVANKA BROZ vreme izolacije , Mladen Gvero , Pravda Beograd 2011, razgovori , autor prikazuje život prve dame nekadašnje SFRJ, uz svedočenja njenih saradnika i članova porodice.
Knjiga sadrži detalje o njenom poreklu, udaji za Josipa Broza, odnosu vlasti prema njoj posle njegove smrti, teškom životu, bez dokumenata, prava na penziju, stan...
Gvero je, na konferenciji za novinare, rekao da je knjiga bazirana na razgovoru sa advokatom Jovanke Broz, koji ju je zastupao oko 30 godina, Tomom Filom, svedočenju Brozovog unuka Joške, kao i razgovoru sa Đanijem Avatijem, čovekom koji je gotovo svakodnevno saznavao stanje u rezidenciji predsednika Tita i oko 20 godina "opservirao" rezidenciju i Jovanku.
Gvero je dodao da su u knjizi objavljene i do sada neobjavljivane fotografije Tita i njegove žene, poput one sa njihovog venčanja.
Advokat Fila je u knjizi pričao o dugogodišnjoj pravnoj borbi da se Brozovoj ženi priznaju prava koja joj pripadaju, između ostalog i nasledstvo, pravo na penziju...
Fila je rekao da je Jovanki Broz posle višegodišnje borbe pripalo pravo na dokumenta, pa je dobila ličnu kartu i pasoš, ali da pravo na penziju ni danas nema.
Kako je Fila dodao, Brozovoj supruzi ni do danas nije rešeno stambeno pitanje, grejanje u kući, koja je u vlasništvu države je skoro rešeno, dok kuća i dalje prokišnjava.
Prema njegovim rečima, Jovanka je pre nekoliko dana promenila advokate, jer Fila nije mogao više da je zastupa zbog sukoba interesa, budući da je savetnik zamenika premijera Srbije Ivice Dačića, i ona nastavlja pravnu borbu za nasledstvo. mek povez, ilustrovano, ćirilica, 128 strana, CENA 300 DINARA

02153) SVEDOČANSTVA O 1948 , Čedomir Štrbac, Zavod za udžbenike Beograd 1989 ,fragmenti za istoriju , istorijski pregled dešavanja oko Informbiroa , Knjiga predstavlja autorovu tematsku zbirku tekstova ciju zajednicku okosnicu cine dogadjaji iz 1948. godine: poznati sukob izmedju KPJ i Informbiroa i s tim u vezi pitanja internacionalizma i odnosa u komunistickom pokretu i izmedju socijalistickih zemalja.
Sadržaj:
-osnovi jugoslovenske politike 1945-1948
-informbiro
-istorijsko vidjenje stvaranja informbiroa
-internacionalizam-istorijske i savremene interpretacijei kontroverze
-dijalog sa Molotovom
-Hacer Tiempo-za pravu povest ljudstva
-britanski pogled na Jugoslaviju posle 1948
-britanski laburisti u Jugoslaviji 1950
-politika keeping Tito afloat-americka pomoc Jugoslaviji
-za bolji svet sutrasnjice,jugoslovensko-sovjetska deklaracija 1988
-socijalizam i medjunarodni odnosi
-vizija svetskog zajednistva i medjunarodna savremenost
nekorišćeno, mek povez,ilustrovano,latinica, 173 strane, CENA 150 DINARA

02154) RADOMIR PUTNIK , Vladimir Belić , Jugoistok Beograd 1938 , biografije znamenitih ljudi , biografija srpskog vojvode , tvrd povez, ilustrovano,ćirilica, očuvano, 130 strana, CENA 400 DINARA

02156) STRUKTURA SARAJA azijatski despotizam kao tvorevina mašte na Zapadu u XVIII veku , Alen Grorišar , Vuk Karadžić Beograd 1988, mek povez,latinica,215 strana , sadržaj : Kralj Sunca, Despotska vlast, Mač i knjiga, Muhamed, SARAJ CENA 500 DINARA

02157) TAJNE MISIJE MUSTAFE GOLUBIĆA , Đurica Labović , Beletra Beograd 1990 , MUSTAFA GOLUBIĆ 1889-1941 / Legendarna i misterizozna ličnost, Učesnik 4 rata, Čovek Kominterne, Lični prijatelj J.V.Staljina, Mladomusliman, Crnorukac, Obaveštajac stoleća, Atentator, Poliglota, Rezident, Oficir Ohrane, Čeke, GPU-a, NKVD-a, General Crvene Armije, Član CK KPJ, pao u Beogradu 1941 u ruke Gestapo, Likvidiran posle strašnog mučenja i prebijanja a ništa nije odao, 29 poglavlja, mek povez,latinica, 173 strane, CENA 500 DINARA

02158) JUGOSLAVENSKA NEPRIJATELJSKA EMIGRACIJA, Milenko Doder , Centar za informacije i publicitet Zagreb 1989 , tvrd povez,zaštitni omot,latinica,ilustrovano,295 strana, sadržaj :
Jugoslavenska neprijateljska emigracija na zapadu
Hrvatska neprijateljska emigracija ( Hrvatsko narodno vijeće HNV , Hrvatsko revolucionarno bratstvo HRB )
Srpska neprijateljska emigracija (Savez Oslobođenje , Srpska Narodna Odbrana SNO , Srpski omladinski pokret Otadžbina SOPO ,)
Albanska neprijateljska emigracija
Makedonska neprijateljska emigracija
Slovenska neprijateljska emigracija
Neprijateljska delatnost jugoslavenske emigracije
Propaganda
Diverzije i terorizam
Špijunaža
Informbirovska emigracija ( sukob, neuspeo bijeg , pritisak se pojačava , normalizacija odnosa, neslavan kraj )
CENA 250 DINARA

02159) SRBI U LOGORIMA MAĐARSKE , Danilo Urošević , Papirus Novi Sad 1995, logori u Barču i Šarvaru 1941-1945 , mek povez,ćirilica, ilustrovano,84 strane, CENA 200 DINARA

02160) RATNE TAJNE BIJELE KUĆE , Robert E. Sherwood , Zora Zagreb 1952 ,edicija Memoari i dokumenti , drugi svetski rat u dokumentima po godinama ratovanja , 2 knjige , latinica, 654 + 619 strana , CENA 850 DINARA

02161) RAZGOVORI S KOČOM, Aleksandar Nenadović, Globus Zagreb 1989 , Razgovori novinara sa komandantom Prve proleterske brigade, Kočom Popovićem o raznim temema. očuvano, tvrd povez,zaštitni omot,latinica,225 strana, ISBN: 86-343-0582-1 CENA 150 DINARA

02162) KAVUR , Moris Paleolog , Srpska književna zadruga Beograd 1938 ,tvrd povez, ćirilica,248 strana, Monografija je opširno delo, koje čuvenog italijanskog državnika prati, što ono reku, od povoja do pokrova, proučavajući u njegovim javnim i privatnim rečima i gestovima postupni razvitak njegove misli i obrazovanja njegove političke misli.Kavurova putovanja, knjige koje je kao mlad čovek čitao, njegova prijateljstva, njegovo interesovanje za zemljoradnju, sve je to, kao nekom strogom logikom, vodilo jednom cilju. Po Paleologu, Kavur je oko tridesete godine imao već sve osobine jednog bistrog i vidovitog državnika. SADRŽAJ:
Mladost
Politički počeci
Kavur i Sfinga
Orsinijev atentat
Sastanak u Plombijeru
Venčanje princeze Klotilde sa princom Napoleonom
Solferino i Vilafranka
Državnik i kondotijer
Od pobede do smrti
CENA 400 DINARA

02163) 7000 DANA U SIBIRU , Karlo Štajner , Globus Zagreb 1985 , plava biblioteka, tvrd povez,zaštitni omot,latinica,ilustrovano, 430 strana, CENA 650 DINARA

02164) JUGOSLAVIJA U HLADNOM RATU , Darko Bekić , Globus Zagreb 1988 , Odnosi s velikim silama 1949-1955 plava biblioteka, tvrd povez,zaštitni omot,latinica,ilustrovano, 764 strane, Format 24x17 cm.CENA 650 DINARA

02165) ĐORĐE KRALJEVIĆ SHS , Mihailo Popovski , Sloboda Beograd 1970, biografija princa Đorđa Karađorđevića, tvrd povez,zaštitni omot,ilustrovano,121 strana + 130 strana dokumenata ,iz sadržaja : Na kraljevom dvoru, Put u Petrograd, Abdikacija, Ratovanja, Na vojnoj akademiji, U tuđini, Susreti sa Meštrovićem, Prijem kod engleskog kralja, Godina pred zatočenje, Tamnovanje, Na slobodi, Dokumenta, CENA 950 DINARA

02166) LESKOVAČKI KRAJ U VREME NATO AGRESIJE , Dr Živan Stojković , Hranislav Rakić , Nikola Ilić , Leskovac 2000 , mek povez,očuvano,ćirilica,ilustrovano u boji, 279 strana, CENA 450 DINARA

02167) POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI , Milan Lazić , Zavod za udžbenike Beograd 1999 , uporedni pregled proizvodnje po pokrajinama i banovinama, mek povez,očuvano,ćirilica, 131 strana, CENA 200 DINARA

02168) AGRARNA POLITIKA FNRJ I SELJAŠTVO U SRBIJI 1949-1953 , Vera Gudac Dodić , Zavod za udžbenike * Institutu za političke studije Beograd 1999 , političke prilike, kolektivizacija, nacionalizacija, mek povez, očuvano,ćirilica, 285 strana, CENA 300 DINARA

02171) ZRAČNA BITKA ZA BRITANIJU , Edward Bishop , Alfa Zagreb 1986 , tvrd povez,zaštitni omot, očuvano, ilustrovano,latinica,141 strana, CENA 450 DINARA

02172) NOĆ DUGIH NOŽEVA, Nikolaj Tolstoj , Alfa Zagreb 1975 ,biblioteka svedočanstva zločina, Hitlerov krvavi obračun sa vođama Jurišnih odreda 1934 godine ,u noći 30. 06. 1934 Hitler je pokrenuo kampanju ubistava i smaknuća uperenih protiv rastuće snage jedinica SA. Tom prilikom 77 vodećih nacista je izgubilo živote. tvrd povez,zaštitni omot, odlično očuvano, ilustrovano,latinica,123 strane+ 48 strana ilustracija , CENA 600 DINARA

02173) GESTAPO , Roger Manvell , Alfa Zagreb 1975 , knjiga o najorganizovanijoj formi tiranije svih vremena, o osloncu Hitlerove policijske države, biblioteka Svjedočanstva zločina, tvrd povez,zaštitni omot,ilustrovano,latinica,183 strane CENA 650 DINARA

02174) POBEDA NA PACIFIKU , Paul Kennedy , Alfa Zagreb 1974 , biblioteka Velike bitke,američak ofanziva protiv Japana na Pacifiku , tvrd povez,zaštitni omot,ilustrovano,latinica,151 strana CENA 400 DINARA

02175) ZRAČNA BITKA ZA BRITANIJU , Edward Bishop , Alfa Zagreb 1974 , biblioteka Velike bitke, tvrd povez,zaštitni omot,ilustrovano,latinica,131 strana CENA 350 DINARA

02176) DIVERZANTI PUSTINJE , Arthur Swinson , Alfa Zagreb 1974 , biblioteka Nezaboravne akcije ,među savezničkim jedinicama udarne grupe rejdera sačinjavale su deo vojske koji je izvodio najsmelije akcije , tvrd povez,zaštitni omot,ilustrovano,latinica,187 strana CENA 450 DINARA

02177) SRBIJA NA ZAPADU , Milo Gligorijević , Politika Beograd 1990 , slike iz života emigranata, mek povez,ilustrovano,ćirilica, sa potpisom i posvetom autora, 186 strana, sadržaj : Srbi u dijaspori, Groblja, Sudbine, Islednik Specijalne beogradske policije Radislav Grujičić, Vojvoda Momčilo Đujić, Zvonimir Vučković govori o Ravnogorskom pokretu, O atentatima na Tita, O Milanu Nediću, Dimitriju Ljotiću, Nikoli Kalabiću, Pavlu Đurišiću, Slobodanu Jovanoviću, Jovanu Dučiću, Konstantinu Fotiću, O Kočevju, O ustaškom teroru, Fotografije, CENA 600 DINARA

02178) JUGOSLAVIJA 1945-1990 , Ibrahim Latifić , Društvo za istinu o antifašističkoj NOB u Jugoslaviji 1941-45 Beograd 1997 , razvoj privrede i društvenih delatnosti, mek povez,latinica , 166 strana, CENA 350 dinara

02179) IZRAEL U VERBALNOM GRAĐANSKOM RATU , Mirko Klarin *Raul Tajtelbaum, Beograd 1986, palestina, izraelsko-arapski ratovi , mek povez,latinica,248 strana,iz sadržaja : Greh sedmog dana, A.B. Jehošua, Šulamit Hareven, Hajim Koen, NA RASKRŠĆU, Jichak Rabin, Elijahu Ben Elisar, DO UTOPIJE I NATRAG, Amos Oz, Viktor Šemtov, OKUPIRANI OKUPATOR, Meron Benvenisti, STRANCI U SVOJOJ ZEMLJI, Emil Habibi, Mali rečnik pojma,
CENA 400 DINARA

02180) SVETI ĐAVO Raspućin i žene , Rene Filep Miler, Pharos Doo Beograd 2005 , Biografija Raspućina, genija razvrata i intriga , mek povez,odlično očuvano,latinica, Format 20x13 cm, ilustrovano, 383 strane,ISBN 86-83749-12-6 CENA 300 DINARA

02181) VELIKANI ISTORIJE , Vil Djurant , Narodna knjiga Alfa Beograd 2002 , Dobitnik Pulicerove nagrade, istoričar Vil Djurant u ovoj knjizi prati život i ideje onih koji su pomogli da se civilizacija definiše, od njenih početaka do modernog doba. Djurant je završio dvadeset i jedno od predviđenih dvadeset i tri poglavlja, pred svoju smrt 1981, u devedeset i šestoj godini.Poglavlja obuhvataju više hiljada godina ljudske istorije - od Konfučija do Šekspira, od Rimskog carstva do reformacije, i završavaju se devetnaestim vekom. Rukopis je nedavno otkrio naučnik Don Litl - dvadeset godina nakon što je napisan.U osvit novog milenijuma i početka novog stoleća, ništa nije moglo da bude prikladnije od ove blistave knjige koja istražuje značenje ljudske civilizacije i istorije, koja nam iz iskustva prošlosti izvlači potrebne lekcije za postavljanje budućnosti u njihov kontekst. To su lekcije naše baštine koje se prenose u cilju duhovnog okrepljenja i dobrobiti budućih naraštaja. POPTUNO NOVO , latinica, format 17x24, tvrdi povez, 285 strana , ISBN: 86-331-0527-6 CENA 800 DINARA

02183) ZAKONIK KNJAZA DANILA , Prof. dr Jovan R. Bojović , Istorisjki institutu Crne Gore Titograd 1982 , tvrd povez, očuvano, sa potpisom i posvetom autora, ćirilica, 189 strana CENA 850 DINARA

02185) ETNOLOGIJA , Dr Hajnrih Šurc , Geca Kon Beograd 1931 , antikvarno izdanje označeno u katalogu Janka Hrkalovića kao retka srpska knjiga, prevod Dr. Tihomir Đorđević , mek povez,očuvano,ćirilica,ilustrovano, V + 176 strana, iz sadržaja :
Predgovor
I : OSNOVI ETNOLOGIJE 1) fizička antropologija ( ljudske rase , postanka, pregled, deobe, ) 2) antropogeografija 3) jezik
II: UPOREDNA ETNOLOGIJA 1) društvo 2) ekonomija 3) kultura - materijalna i duhovna
III: NARODI NA ZEMLJI 1 ) indoevropska (arijska) grupa naroda , 2) mongolska grupa naroda , 3) semitska grupa naroda 4) dravidska grupa anroda 5) malajska grupa naroda 6) ostaci starijih grupa naroda... afrički, američki,australijski narodi..
Uputstvo za samostalan rad u oblasti etnologije
CENA 1250 DINARA

02187) VUK O KNEZU , Prosveta Beograd 1987 , knez Miloš Obrenović u svedočenjima Vuka Stefanovića Karadžića, biblioteka Baština , tvrd povez,ćirilica,očuvano,277 strana, Format: 15.5 x 24 cm , iz sadržaja : I Knez, II Vlastodržac, III Vukovo pismo knezu, IV Pasoši (Vuku), V Mnjenija, VI Iz Građe, Pogovor dr Golub Dobrašinović, Na koricama slike Vuka i kneza Miloša, CENA 500 DINARA

02188) PRIČA O BOJU KOSOVSKOM , Stojan Novaković , Prosveta Beograd 1989, srpsko narodno predanje o Kosovskom boju , zabeleženo u prvoj polovini XVIII veka, biblioteka Baština , tvrd povez,ćirilica,očuvano,223 strane, Format: 15.5 x 24 cm , ilustrovano, CENA 850 DINARA

02189) IZ DOBA KARAĐORĐA I SINA MU KNEZA ALEKSANDRA , Aleksa Ivić , Prosveta Beograd 1984 , biblioteka Baština , tvrd povez,ćirilica,očuvano,157 strana, Format: 15.5 x 24 cm , sadržaj : Pad Deligrada 1809, Ratovanje Srba i Turaka 1811, Srbija u vreme Bukureškog mira 1812, Katastrofa Srbije 1813, Internacija Karađorđa u Štajerskoj 1814, Borba kneza Mihaila i Tome Vučića Perišića, Izbor Aleksandra Karađorđevića za kneza Srbije 1842 i 1843, Katanska buna 1844, CENA 500 DINARA

02190) LISTOVI IZ HAJDUČIJE , Pera Todorović , Prosveta Beograd 1985 , biblioteka Baština , tvrd povez,ćirilica,očuvano,552 strane, Format: 15.5 x 24 cm , sadržaj : Hajdučija - dodatak Malim novinama, Počela da izlazi 4. septembra 1897, cena 5 para, Dodatak: Hajdučka posla, Hajdučka osuda, telegram Malim novinama, Smesice, Oglasi, Mudre izreke, Pogovor Predrag Protić, CENA 850 DINARA

02191) IZABRANI SPISI 1 i 2 , Pera Todorović , Rad Beograd 1987 , Biblioteka Dom i škola , 2 knjige , tvrd povez, ćirilica, očuvano, 394 + 264 strane , sadržaj : knjiga 1 Društvo i politika (Socijalizam - Kritika srpskog drustva i program socijalista u Srbiji - Nacionalno oslobodjenje i ujedinjenje srpskog naroda - Srpski socijalisti ) knjiga 2 : Književnost, CENA 750 DINARA

02192) KNEZ MILOŠ U PRIČAMA , sakupio Milan Đ. MILIĆEVIĆ Svetlost Kragujevac 1989 , 285 priča , teme : : Miloš u kući, Miloš prema ženama, U tekovini, Miloševa okolina, Miloš u: ratu, politici, suđenju, upravi, Miloš prema veri, običajima, nauci, naučnicima, protivnicima, reprint izdanja iz 1891 godine , očuvano, tvrd povez,zlatotisak,ćirilica, XV +315strana, CENA 700 DINARA

02193) SRPSKI VLADARI 850-1934 , Dr Gojko Desnica, Narodna knjiga Beograd 1998 , očuvano, tvrd povez,zlatotisak,ćirilica,266 strana, CENA 650 DINARA

02194) ZORGE , M. Kolesnikov, Vojnoizdavački zavod Beograd 1966 , biografija čuvenog sovjetskog špijuna Riharda Zorgea , odlično očuvano, tvrd povez, zlatotisak, ilustrovano, latinica,250 strana, CENA 350 DINARA

02195) TAJNA PREPISKA RUZVELT STALJIN , Epoha Zagreb 1965 , očuvano, tvrd povez,latinica,406 strana , ilustrovano, CENA 350 DINARA

02196) SLOVENCI U ZONI A SLOBODNE TERITORIJE TRSTA , Dr Lavo Čermelj , Institutu za međunarodnu politiku i privredu 1953 , mek povez, latinica, sa geografskom kartom u prilogu , 83 strane, CENA 400 DINARA

02197) JUGOSLAVIJA U DRUGOM SVETSKOM RATU , Petar V. Brajović Đuro , Borba Beograd 1977, tvrd povez, veliki enciklopedijski format 31x24cm, latinica, ilustrovano, 240 strana, CENA 450 DINARA

02198) ISTORIJA JUGOSLAVIJE , Vladimir Ćorović , Narodno delo Beograd 1933 , retko antikvarno izdanje, tvrd povez, očuvanost dobra (3) , knjiga je kompaktna i cela ,orginalni povez , ivicom rikne manja razdvojenost , ilustrovano, ćirilica, 614 strana, sadržaj :
Увод
Први период
I. Продирање Словена на Балкан
II. Груписање Словена на Балкану
III. Словени и њихови суседи
IV. Покушај стварања прве југословенске државе
V. Прве државе Срба и Хрвата
VI. Покрштавање Југословена
VII. Хрвати и Византија
VIII. Срби и Хрвати у борби против Бугара
IX. Држава маћедонских Словена
X.Стварање зетске државе
XI. Хрватски краљеви и словенско богослужје
XII. Српска краљевина у Зети
XIII. Срби и Хрвати према норманским настојањима на Балкану
XIV. Пад српске и хрватске краљевине
XV. После пада домаћих краљевина
Други период
I. Јачање Мађара на Балканском Полуострву
II. Стеван Немања
III. Латинско Царство на Балкану и ново српско краљевство
IV. Дело Светога Саве
V. Нове силе на Балкану
VI. Најезда Татара
VII. Западњачки утицај у Србији
VIII. Долазак Хабзбурга у Аустрију
IX. Србија и Босна
X. Србија као главна балканска држава
XI. Успон племена Шубића
XII. Србија у борби с Анжујцима
XIII. Јачање Босне
XIV. Српска превласт у Маћедонији
XV. Српско Царство
XVI. Србија и Босна
XVII. Турци на Балкану
XVIII. Мађарско освајање Далмације
XIX. Рaспад српске државе
XX. Прва краљевина Срба и Хрвата
XXI. Бој на Косову
XXII. Пред новим питањем
Трећи период
I. Срби између Турака и Мађара
II. Босански метежи
III. Увлачење Турака у наше распре
IV. Културна политика деспота Стевана
V. Агонија Србије
VI. Султан Мехмед Освајач
VII. Пад Србије
VIII. Пад Босне
IX. Пад Херцеговине
X. Обнављање српског деспотства
XI. Пропаст Зете
XII. Последњи Бранковићи и деспоти Бериславићи
XIII. Мохачки пораз
XIV. Дубровачка република
XV. Слом
Четврти период
I. Напон турске снаге
II. Долазак Хабзбурга на мађарско-хрватски престо
III. Турска освајања
IV. Сеобе
V. Обнова пећске Патријаршије
VI. Реформација у Југословена
VII. Сељачка буна у Хрватској
VIII. Хришћанска лига против Турака
IX. Нове сеобе и тегобе ускока
X. Свесловенска мисао
XI. Тридесетогодишњи и Кандиски рат
XII. Последњи Зрински и Франкопани
XIII. Назадовање Турака
XIV. Велика сеоба Срба у угарске земље
XV. Крај Светог савеза
XVI. Ослобођење Црне Горе
XVII. Хрвати и прагматичка санкција
XVIII. Нови савезнички рат против Турака
XIX. Срби под аустриском влашћу
XX. Аустриско-руски рат против Турака
XXI. Влада Марије Терезије и Јосифа II
XXII. Руска активност на Балкану
XXIII. Кочина крајина
XXIV. Сабори од год. 1790.
Пети период
I. Пред устанак у Србији
II. Васкрс Србије
III. Французи на Јадрану
IV. Руско-српски савез
V. Стварање илирских покрајина
VI. Катастрофа Србије
VII. Обнова Србије
VIII. Буна босанских муслимана
IX. Илирски покрет
X. Србијански уставобранитељи
XI. Четрдесетосма година
XII. Црна Гора као световна држава
XIII. Реакција
XIV. Југословенски покрет
XV. Хрватско-мађарска нагодба
XVI. Уједињена омладина српска и кнез Михаило
XVII. Пут на Берлински конгрес
XVIII. Последњи Обреновићи
XIX. Југословени под аустро-угарском влашћу
XX. Влада краља Петра
XXI. Балкански савез
XXII. Светски рат
XXIII. Југословенски одбор и Народно веће
XXIV. Наша престоница
XXV. Видовдански устав
XXVI. Спољни послови

CENA 2600 DINARA

02199) PAD I ĆUTNJA ALEKSANDRA RANKOVIĆA , Zoran Sekulić , Dositej Beograd 1989 , tvrd povez,zaštitni omot,latinica,ilustrovano, 396 strana, format 24 cm , sadržaj :
1.Aplauz na groblju
2.Kardelj je plakao
3.To je jedna banda
4.Obračun sa dušom Partije
5.Stidim se što sam Srbin
6.Abolicija kao ucena
7.Separatisti napred
8.Istina o lovu
9.Zastava po zakonu
10.Brioni za početnike - Komisija,
Slike /Tito, Kardelj, Đilas, Ranković, Bakarić, Minić, Jovanka Broz,Tripalo, Krajačić, Ćosić, Ćeća Stefanović, Vojkan Lukić, Stambolić
CENA 600 DINARA

02200) PROTA MATEJA NENADOVIĆ akta i pisma , Velibor Berko Savić , Dečje novine Gornji Milanovac 1984 , tvrd povez,zlatotisak, zaštitni omot,ćirilica,740 strana, posveta na predlistu, CENA 1450 DINARA

02201) PRILOZI ČITANJU I RAZUMEVANJU RAZNIH STARINA , Dr Dušan S. Popović , Privatno izdanje autora Beograd 1957 ,istoriografski članci o antičlkoj , rimskoj i vizantisjkoj istoirji na prostorima Srbije i nekadašnje Jugoslavije ,tvrd povez,zlatotisak,ilustrovano,ćirilica, 1226 strana ,sadržaj :
Putinački spomenik, Tiberijeva cesta, Ilirski Desi, Prokopijevi Spori, Zlatan prsten,Derzelos, Risari , Aachen 813, Jedan stari dubrovački pesnik, Kninske ploče, Zapis o banovinama, Zapis o imenim banova ,Napis Geco ,Ime reke Bosna, Lontodokla ,Godeslav ,Pismo pape Ivana VIII knezu Mutimiru,Splitski relief ,Žitije Ursa Confessora , Hronologija Ursa Confessora , Porfirogenit (Opšte), Porfirogenit (Slaveni), CENA 3000 DINARA

02202) MILETIĆEVA NARODNA STRANKA I SRPSKA NOVOSADSKA GIMNAZIJA 1866-1873 , Dr Jovan Savković , Izdanje patronata Srpske novosadske gimnazije 1928 , antikvarna, mek povez,ćirilica,192 strane, CENA 850 DINARA

02203) DUH INDIJE , Amori d Reinkur , Motovun Beograd 1991 , Filozofsko-istroisjko-religijska studija o indijskoj istoriji do 1985, Duh Indije obuhvata najstarije civilizacije, Harapa i Mohenđo-daro koje su postojale pre 5000 godina, rađanje i evoluciju indijske kulture, Sadržaj: Nastanak Indije, Indija i Azija, Indija i Evropa, Indija i svet, Buda, Kaste, Upanišade, Arijevci, Gandi, Nehru, Indira Gandi, tvrd povez,zlatotisak,latinica, 371 strana, CENA 550 DINARA

02204) ŽIVOT SRBA GRANIČARA , Nikola Begović , Prosveta Beograd 1986 , biblioteka Baština, etnografija,narodni običaji i verovanja Like i Banije , tvrd povez,ćirilica, 362 strane,format 15.5 x 24 cm 1.Odijelo 2.Građevine 3.Kalendar 4.Krsno ime 5.Pobratimstvo 6.Tri vjere 7.Škola 8.Običaji oko svetaca i godova 9.Časni post 10.Pasha 11.Ženidba 12.Rođenje 13.Ukopi 14.Zborovi 15.Opština 16.Zvijezde 17.Hajduci 18.Prividi 19.Čaranje...Pogovor Miodrag Maticki, CENA 750 DINARA

02205) PACOVSKI KANALI , Mark Arons *Džon Loftus , Glosarijum Beograd 1991 , kako je Vatikan krijumčareći naciste iz Evrope , izdao Sovjetima obaveštajce sa zapada, mek povez, stanje knjige dobro (3) - polovan primerak bez oštećenja , kopletan i kompaktan sa vidljivim znakovima korišćenja , latinica,ilustrovano, 390 strana, ISBN: 86-81839-02-0 a) Špijunaža - Rimokatolička crkva b) Vatikan - Fašizam c) Vatikan - Spoljna politika / I deo: Rat Crkve protiv komunizma, II deo: Rat komunizma protiv Crkve, CENA 750 DINARA

02206) RITAM BROZOVIH ZLOČINA , Milorad Novaković, Zrenjanin 2005 ,političko nasilje i politička ubistva u Jugoslaviji , mek povez, ilustrovano, ćirilica, 160 strana, CENA 600 DINARA

02207) MEMOARI , Prota Matija Nenadović, Rad Beograd 1980 , tvrd povez,ćirilica, 360 strana, CENA 400 DINARA

02208) DAHAUSKI PROCESI , Boro Krivokapić , Prosveta Beograd 1986,tvrd povez, Ilustrovano crno-belim fotografijama , latinica, 350 strana , Iz sadržaja:
Put u Sovjetski savez
Dahauski procesi
Glavni dahauski proces
Agenti buržoazije
Bohinčev proces
Gestapo u ljubljani
Koširova smrt
Žalba sedmom kongresu SKJ
Brionski plenum
Molba Iva kRanjc
Pitanje Ivana Krefta
Poništene presude
Krah jedne zavere
Druge presude
CENA 350 DINARA

02209) SOLUNCI GOVORE , Antonije Đurić , Književne novine Beograd 1987 , sedmo dopunjeno izdanje, Ispovest heroja sa solunskog fronta,hronologija prvog svetskog rata,zapisi istaknutih licnosti tog vremena.. mek povez, ,ilustrovano,ćirilica, 426 strana CENA 400 DINARA

02210) KRSMANOVAČA , Stojadin Mrđa , Šabac 2002 ,istorija šabačkog prigradskog naselja , tvrd povez, očuvano, ilustrovano,ćirilica,174 strane, CENA 300 DINARA
02211) ALBANSKO STANOVNIŠTVO U MAKEDONIJI , Jovan Trifunoski , Književne novine Beograd 1988 , antropogeografska i etnografska istraživanja , mek povez,latinica,ilustrovano, 182 strane, CENA 450 DINARA

02212) ARBANASI NA SRPSKOM TLU , Radmila Savić , Sfairos Beograd 1989 , mek povez,ćirilica, ilustrovano, 225 strana, poneka rečenic apodvučena na 30-tak strana, CENA 300 DINARA

02213) ISTORIJE I i II , Polibije , Matica srpska Novi Sad 1988 ,antička književnost i antička istoriografija, tvrd povez,zlatotisak,zaštitni omot,ćirilica, 1336 strana + karte , prevod i komentar Marijana Ricl CENA 3000 DINARA

02216) MAZZINI tragedija idealiste , Adolf Saager , Binoza Zagreb 1937 , bipgrafija Đuzepea Macinija, italijanskog rodoljuba, revolucionara, filozofa i političara borca za ujedinjenje Italije, antikvarno izdanje, bivši bibliotečki primerak, tvrd povez,latinica, stanje knjige dobro (3) , 219 strana, CENA 300 DINARA

02217) STARO UŽICE U ZAPISIMA , Živan A. Ćirić , Titovo Užice 1985 , mek povez,ilustrovano, 171 strana, CENA 450 DINARA

02220) ISTORIJA SRPSKOG USTANKA 1 i 2 , Lazar Arsenijević Batalaka , Prosveta Beograd 1988, reprint izdanja iz 1899 godine , 2 knjige , tvrd povez,ćirilica, X + 1085 strana, CENA 1650 DINARA

02221) VELIKA IGRA 1 i 2 , Leopold Trepper , Centar za informacije i publicitet Zagreb 1976 , memoari šefa crvenog orkestra ,špijunaža, drugi svetski rat , akcije obaveštajne mreže koju je Trepper organizovao u Belgiji, Francuskoj , Nemačkoj i Holandiji u službi Crvene armije i borbi protiv nacističke okupacije , sećanja na hapšenje i boravak u Staljinovim zatvorima , puštanju 1955 i odlasku u Zapadnu Evropu biblioteka "tajne sile" Format: 14,5 x 22,5 cm , ilustrovano , 247 + 279 strana , CENA 1000 DINARA

02222) BOKA 21-22 zbornik radova iz nauke , kulture i umjetnosti ,Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi 1999 , mek povez,ilustrovano,ćirilica, 297 strana, sadržaj :
Boka : Zbornik radova iz nauke , kulture i umjetnosti 1969-1988 bibliografija
Kratak pregled rezultata istraživanja arhivske građe o kotorskom pozorištu u XIX vijeku
Prilog poznavanju zidnog slikarstva u katedrali Sv. Tripuna u Kotoru
Vedute Hergeg Novog do kraja XVII veka
Bibliuoteka manastira Savina
Habent sua fata libelli rukopisi Dionezija de Sarna konačno u istorijskom arhivu u Kotoru
Prilozi Veljka Radojevića tumačenju Gorskog vijenca
Američki heroj Joko Meštrović
Endemi Dinarida u flori Herceg Novog i šire okoline
Istražni radovi na spomeničkom kompleksu crkve Riza Bogorodice u Bijeloj
Risansko zaleđe s početka XX vijeka
Crkva Sv. Luke kroz vekove polemička nota
Rusko groblje u Herceg Novom
CENA 600 DINARA

02223) ISTORIJA LJUBAVNICA , Elizabet Abot , Geopoetika Beograd 2006 , Raskošno putovanje kroz vreme i prostor, od antike do današnjih dana i od Dalekog istoka do Južne Amerike. Vodiči na ovom putovanju su zapravo likovi sedamdesetak ljubavnica koje nam svaka ponaosob, kroz reči Elizabet Abot, pričaju priče iz svojih ličnih zbirki sastavljenih od njihovih hiljadu i jedne noći.
Postoji li definicija ljubavnice? Izdržavana žena? Konkubina? Žena iz harema? Naložnica? Druga žena? Ili, kako E. Abot predlaže, „žena koja je dobrovoljno ili prisilno u relativno dužoj seksualnoj vezi, sa čovekom za koga nije udata“. No, važnije od preciznosti definicija jeste mogućnost da se pomoću ove naučne studije, pisane razumljivim jezikom, uz znatiželju kojoj se teško može odoleti, sazna gorka i slatka pozadina ovog pojma. Recimo, zašto neke žene postaju ljubavnice, i kako to izgleda kada je privatni život ponekad i tajni život?
U plodnom spoju istorije, proučavanja ličnosti i kulture, Istorija ljubavnica slika istančan portret žena koje su – igrom slučaja, prisilom ili po sopstvenom izboru – preuzimale ovu složenu ulogu. Od kineskih konkubina i evropskih kraljevskih ljubavnica do mafijaških ženskih i trofejnih lutaka, Elizabet Abot oštroumno ispituje motive i ponašanje nekih od najozloglašenijih i najfascinantnijih žena u istoriji. Među njima su (Sulejmanova) Rokselana, Pokahontas, Madam de Pompadur, Hana Arent, Eva Braun, Glorija Svanson, Marija Kalas, Merilin Monro, Kamila Parker-Bouls…
mek povez, latinica, 491 strana , CENA 650 DINARA

02224) POŠETALI ŠABAČKI TRGOVCI , Novica Prstojević , Šabac 1996 , monografija o istoriji trgovine u Šapcu do drugog svetskog rata, biografije trgovačkih porodica , tvrd povez , zaštitni omot,ilustrovano,ćirilica,141 strana, CENA 450 DINARA

02225) ISTINA O GOLOM OTOKU , Dragan Marković , Narodna knjiga Beograd 1987 , tvrd povez,zaštitni omot, očuvano,ilustrovano,288 strana , sadržaj : a) Informbiro - Jugoslavija b) Goli otok - Zatvor / Kadrovi `Unutrašnjeg puča`, Prva izdajstva, IB-emigracija, Naličje izolacije, Goli otok, `Petrova rupa`, Nevino osuđeni, `Prokleti zbor`, Ženski logori, Novinari, Otrežnjenje, Prilozi - Pisma svedoka, SLIKE (Tito, Staljin, Mikojan, Berija, Arso Jovanović, Hruščov, 14 osuđenih 1951, Goli otok...), format 22 cm CENA 350 DINARA

02226) ŽIVOT I DELA ALEKSANDRA MAKEDONSKOG , pseudo Kalisten , Matica srpska 1988, edicija antička književnost, tvrd povez,zlatotisak,bibliotečki primerak , stanje vrlo dobro ( 4 ) , ćirilica,235 strana CENA 350 DINARA

02227) PUTOVANJE KROZ DREVNU KINU , Han Zhongmin * Hubert Delahaye , Jugoslovenska Revija Beograd 1986 , 5000 godina istorije i arheologije, Ova knjiga vodi citaoce na istrazivacko putovanje po arheoloskim nalazistima Kine od neolita do dinastije Ming.Kroz tekst i fantasticne fotografije prikazano je deset najznacajnijih arheoloskih otkrica:skriveno blago Kine,Zuta reka-kolevka Kine,majstori livenja bronze,kraljevi i princevi u ratu,grobnica prvog cara,hiljadu grobnica,cetiri veka borbe,procvat umetnosti,raskos okruzena opasnoscu,slava Minga. monografija velikog enciklopedijskog formata,odlično očuvano, tvrd povez, zlatotisak,zaštitni omot, kompletno ilustrovano u boji na najkvalitetnijem papiru , 280 strana , Format:30x24 , CENA 3000 DINARA

02228) ŽIVOT SAMURAJA , Ričard Stori , Jugoslovenska revija Beograd 1987 , monografija velikog enciklopedijskog formata,odlično očuvano, tvrd povez, zlatotisak,zaštitni omot, kompletno ilustrovano u boji , Fotografije u boji Vernera Formana , 128 strana , Format:30x24 , sadržaj : Tihi ratnik, Pojava samuraja, Zen i mač, Nauružani mandarini, Samuraji i društvo, Crni brodovi, Index, ISBN: 86-7413-001-1 CENA 2250 DINARA

02229) ZAKONICI DREVNE MESOPOTAMIJE , Svjetlost Sarajevo 1989, prevod i komentari Marko Višić , odlično očuvano, tvrd povez,zlatotisak,ilustrovano u boji,latinica,320 strana, Format:28x21 cm sadržaj : 1.Misaoni život naroda drevne Mesopotamije 2.Principi i osobine mirotvorne misli Bliskog istoka 3.Govorna i pisana magija 4.Teogonija i kosmogonija drevnih Mesopotamljana 5.Sumerski panteon in extenso. Metafizički i kosmički Principi 6.Životni nazori drevnih Mesopotljana 7.Zakonici drevne Mesopotamije: Ur-Nammuov, Bilalamov, Hamurabijev, hebrejska Tora i rimski Zakonik dvanaest ploča, Index, CENA 1100 DINARA

02230) UMIRANJA ŽIVOTU JEDNAKA , Radojko Nikolić , Čačanski glas Čačak 1988 , o zapisima iz knjiga umrlih zapadne Srbije , tvrd povez, zaštitni omot, ćirilica,295 strana , CENA 600 DINARA

02231) SUĐENJA U POŽAREVAČKOM MAGISTRATU 1827-1844 , Stevan Maksimović , Požarevac 1973 , tvrd povez,zlatotisak,ćirilica, 264 strane CENA 600 DINARA

02232) SUDIJA SMRTI , Miroslav Todorović , Leo commerce Beograd 20011 , istina o suđenju Draži Mihailoviću i njegovoj likvidaciji ,mek povez,potpuno novo,ćirilica,393 strane m "Đeneral Mihailović hteo je da srpski mrak i bespuće borbeno slobodarski premosti ali je upao u procepe srpskog nadnacionalnog tumaranja, u ime intelektualističkog jugoslovenstva i pučkog proleterskog internacionalizma, u ime građanskog demokratizma i mondijalizma. Predvodnik pokreta za opstanak bio je prosto nateran da vuče kola, već razbijene države, dok je njegov suparnik Tito, sledio cilj bez obzira na srpske žrtve. I stigao do pobede uz upotrebu srpske borbe i saveznika.
Da bi ova pobeda bila konačna, trebalo je ukloniti i srpski nacionalni pokret i njegovog komandanta, snagu koja je jedina ugrožavala Brozov velikohrvatski cilj, antisrpske dezintegracione projekte. Trebalo je ukloniti i drugi simbol srpskog egzistencionalnog lomatanja - generala Nedića.
Tek tada je mogao da korača putem obmana do sveta iluzija. Prepreke je uklonio ideologizatorskom rukom gladnog srpskog skorojevićkog zanesenjaka. Ali Mihailovićev krvnik ni pretpostavljao nije da je time otvorio, đeneralov put u legendu.
Posle saznanja dobijenog iz dokumentovane i znalački sačinjene knjige, Miroslava Todorovića "Sudija smrti", na kakav je način ovaj cilj ostvaren, knjigu koju će bez svake sumnje čitati desetine hiljada ljudi - sigurno je da će legenda o Draži prerasti u legendu o uzaludnosti i mučeništvu čitavog jednog naroda.
Da li će strašna smrt đenerala biti i poslednja opomena njegovom rodu, uvod u temeljna preispitivanja njegovog hoda po mukama bespuća? Da li će Srbe napokon pokrenuti nova "svetlost tame" koja izvire iz njihovih novih razvalina, da li će ih pokrenuti tragedija koja pokazuje da je umorstvom nacionalne dimenzije srpskog pokreta otpora đenerala Draže, nestala i velika prilika i za svesrpsku obnovu i ujedinjenje i za jugoslovensku rekonstrukciju na etničkoj osnovi? U jedno sam siguran: mesto strašnog umorstva Dragoljuba - Draže Mihailovića, postaće kultno mesto , koje će narod preimenovati u Dražina Ada. Vidim na njemu i spomenik đeneralu, monument opomene, opamećivanja i simbol pomirenja. Svetionik za otrežnjenja i uporište novog oslobodilačkog početka".
Izvod iz recenzije
Prof. Dr Veselin Đuretić CENA 450 DINARA

02233) ŠPIJUN U MANTIJI , Siniša Ivanović , Nova knjiga Beograd 1987 , svedočanstva o rimokatoličkom svećeniku Krunoslavu Draganoviću, ustaškom aktivisti tokom Drugog svetskog rata kao i lideru terorističkih frakcija ustaške emigracije, tvrd povez,srebrotisak,latinica,263 strane, CENA 450 DINARA

02234) ZAVERA INFORMBIROA , Dragan Marković * Savo Kržavac , Narodna knjiga Beograd 1987 , POLITIČKE KRIZE U JUGOSLAVIJI - I.Grom iz vedra neba, II.Staljin protiv Tita, III.Susreti sa Staljinom, IV.U svim republikama - svi uz Tita, V.Rezolucija Informbiroa, VI.Izdaje, kolebanja i otpori, VII.Blokade i terorističke akcije, VIII.Novi vetrovi i otopljavanja, Dokumenti, Fotografije, tvrd povez, zaštini omot ,561 strana CENA 360 DINARA

02236) VLASINA I VLASINCI , Branislav A. Mihajlović , Surdulica 2003 , mek povez,ćirilica,295 strana ,ilustrovano,sa potpisom i posvetom autora , iz sadržaja : davna i nedavna prošlost , osobine Vlasinaca , govor Vlasinaca CENA 450 DINARA

02237) BIO SAM KINESKI CAR , Pu Ji , Otokar Keršovani Rijeka 1977 , Memoari poslednjeg kineskog cara, knjiga po kojoj je Bertoluči snimio film , tvrd povez,zaštitni omot,latinica,359 strana, format 25x17 , očuvano, CENA 600 DINARA

02238) VOJNI SANITET U SRPSKOM NARODU , grupa autora, Udruženja građana Ratna medicina Banja Luka 2002 , mek povez,ćirilica,ilustrovano, 422 strane, CENA 500 DINARA

02239) VIZANTISKE SLIKE knjiga druga , Šarl Dil , Srpska književna zadruga Beograd 1929 , antikvarna, tvrd povez,ćirilica, XI + 171 strana , sadržaj :
Jedna građanska porodica u Vizantiji XI veka
Ana Dalasena. Jedna porodica iz vizantiske aristokratije XI veka
Vizantija i Zapad u vreme krstaških ratova
Ana Komnena
Carica Irena Duka
Romantične pustolovine Andronika Komnena
Jedan dvorski pesnik u veku Komnena
CENA 400 DINARA

02240) MOJ KONTRAOBAVEŠTAJNI RAD , S. Požarevljanin , Privatno izdanje autora bez mesta i godine izdanja , knjiga je nastala kao reakcija autora na pisanje Marka Lopušine u knjizi Ubij bližnjeg svog gde je publicistički predstavljen rad jugoslovenske službe državne bezbednosti. Klučne ličnosti i teme u opisanim akcijama SDB-a : Tito, Branko Kitanović, Hans Peter Rulman, Marko Nikezić, Jovica Trkulja, Marko Lopušina, Životije Srba Savić, Aleksandar Leka Ranković, MASPOK.... mek povez, očuvano, ćirilica, 91 stranaCENA 600 DINARA

02241) MOJ KONTRAOBAVEŠTAJNI RAD , S. Požarevljanin , Privatno izdanje autora bez mesta i godine izdanja , knjiga je nastala kao reakcija autora na pisanje Marka Lopušine u knjizi Ubij bližnjeg svog gde je publicistički predstavljen rad jugoslovenske službe državne bezbednosti. Klučne ličnosti i teme u opisanim akcijama SDB-a : Tito, Naser , Branko Kitanović, Hans Peter Rulman, Marko Nikezić, Jovica Trkulja, Marko Lopušina, Životije Srba Savić, Aleksandar Leka Ranković, MASPOK , ustaška emigracija, informbiro , .... mek povez, očuvano, ćirilica, 91 strana , sa potpisom i posvetom autora CENA 650 DINARA

02242) RATNICI MIRA 3 specijalni rat , Dragan Marković , Nikola Milovanović , Đuro Rebić , Sloboda Beograd 1979 , aktivnost, akcije istorijat Službe državne bezbednosti Jugoslavije , tvrd povez, zlatotisak , latinica, ilustrovano, 431 strana, sadržaj : Damaklov mač nad mirom u svetu , Propaganda i špijuni , Ekstremna emigracija i terorizam ,Od informbiroa do liberalizma ,Društvena samozaštita ,Pali nepobeđeni, CENA 650 DINARA

02243) RATNICI MIRA 3 specijalni rat , Dragan Marković , Nikola Milovanović , Đuro Rebić , Sloboda Beograd 1984 , aktivnost, akcije istorijat Službe državne bezbednosti Jugoslavije , tvrd povez, zlatotisak , latinica, ilustrovano, 338 strana, sadržaj : Damaklov mač nad mirom u svetu , Propaganda i špijuni , Ekstremna emigracija i terorizam ,Od informbiroa do liberalizma ,Društvena samozaštita ,Pali nepobeđeni, CENA 500 DINARA

02244) AGRESIJA NATO uzroci , karakter i posledice krize na Kosovu i Metohiji , grupa autora , Klub generala i admirala Vojske Srbije Beograd 2008 , zbornik radova izlaganja na prvom naučnom skupu održanom 24 maja 2007 , mek povez,ćirilica, ilustrovano u boji 254 strane, CENA 450 DINARA

02245) UNUTRAŠNJE VODE I NJIHOVO KORIŠĆENJE U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI , Siniša Mišić ,Istorijski glasnik Beograd 1992 , mek povez,ćirilica,79 strana, CENA 400 DINARA

02246) SUKOBI NA KOSOVU , Spasoje Đaković , Narodna knjiga Beograd 1984 , tvrd povez,latinica, ilustrovano, 451 strana,očuvano, IZ SADRŽAJA : Tito o Kosovu, Kosovo i Metohija - istorija i geografija, Rad Oblasnog komiteta za KiM, Prizrenska liga, KiM u vreme okupacije, Četnički pokret, Konferencija delegata sa KiM i delegata iz Albanije održana 1943/44 u Bujanu, Demonstracije 1968, Kontrarevolucija na Kosovu 1981, Enverova Albanija ideal iredente, CENA 450 DINARA

02247) KATARINA VELIKA ruska carica , Darija Olivje , Narodna knjiga Alfa 2001, edicija VLADARICE one su vladale svetom, mek povez,latinica,295 strana, očuvano , CENA 300 DINARA

02248) PREGOVORI IZMEĐU MILOŠEVIĆA I TUĐMANA O PODELI BOSNE I HERCEGOVINE U KARAĐORĐEVU MARTA 1991 , Miloš Minić , Društvo za istinu o antifašističkoj borbi Beograd 1998 , delo naših nacionalizma : ratovi na prostoru bivše SFR Jugoslavije i cena ovih ratova mek povez,latinica,90 strana, CENA 400 DINARA

02249) PODVODNI RATNICI , Marcel Čukli , Alfa Zagreb 1979 , Edicija pomorske akcije - pregled akcija podvodnih diverzanata. tvrd povez,zlatotisak,ilustrovano,latinica, iz sadržaja : ljudi žabe u akciji , ljudski torpedi , džepne podmornice , na dalekom Pacifiku CENA 350 DINARA

02251) KOSOVSKA BITKA mit , legenda i stvarnost , grupa autora , Litera Beograd 1988 , Izbor tekstova: Ratko Peković , Izbor ilustracija: Nikola Kusovac , tvrd povez,zaštitni omot, ćirilica, format 24x28 cm , 248 strana + 24 strane tabli sa ilustracijama CENA 600 DINARA

02252) VELIKANI ISTORIJE , Vil Djurant , Narodna knjiga Alfa Beograd 2002 , Dobitnik Pulicerove nagrade, istoričar Vil Djurant u ovoj knjizi prati život i ideje onih koji su pomogli da se civilizacija definiše, od njenih početaka do modernog doba. Djurant je završio dvadeset i jedno od predviđenih dvadeset i tri poglavlja, pred svoju smrt 1981, u devedeset i šestoj godini.Poglavlja obuhvataju više hiljada godina ljudske istorije - od Konfučija do Šekspira, od Rimskog carstva do reformacije, i završavaju se devetnaestim vekom. Rukopis je nedavno otkrio naučnik Don Litl - dvadeset godina nakon što je napisan.U osvit novog milenijuma i početka novog stoleća, ništa nije moglo da bude prikladnije od ove blistave knjige koja istražuje značenje ljudske civilizacije i istorije, koja nam iz iskustva prošlosti izvlači potrebne lekcije za postavljanje budućnosti u njihov kontekst. To su lekcije naše baštine koje se prenose u cilju duhovnog okrepljenja i dobrobiti budućih naraštaja., latinica, format 17x24, tvrdi povez, 285 strana , CENA 750 DINARA

02253) RUSKA REVOLUCIJA stradanja imperatora Nikole II , Žan Žakobi , Naše Novo doba Beograd , antikvarna, tvrd povez, zlatotisak, očuvano, ilustrovano fotografijama članova carske porodice, ćirilica, 205 strana, CENA 1250 DINARA

02254) KOTORSKI SPOMENICI volumen 2 , priredio Antun Mayer , JAZU,: Crnogorska akademija znanosti nauka i umjetnosti, Zagreb Titograd 1981 , Druga knjiga kotorskih notara god. 1329, 1332-1337 = [Liber notariorum Catarensium II. annorum 1329, 1332-1337] / priredio Antun Mayer ; suradnici Mirko Androić, Ante Marinović, Jakov Stipišić, Miljen Šamšalović. - Zagreb; Titograd, 1981. - (Kotorski spomenici = [Monumenta catarensia] ; vol. 2) tvrd povez, ilustrovano, 661 strana CENA 1200 DINARA

02255) ZBORNIK RADOVA ETNOGRAFSKOG INSTITUTA knjiga 19 , grupa autora, Etnografski institutu SANU Beograd 1986 , mek povez,ćirilica, ilustrovano, 243 strane, sadržaj :
Ritualizacija socijalnog razvoja žene - Tradicionalno selo zapadne Srbije : Miroslava Malešević
Đurđevdan : Ines Prica
Selo Petnjik - etnološka monografija : Mirko Barjaktarević
CENA 950 DINARA

02256) LJUBAVNI ŽIVOT komplet 1- 7 , Najdžel Kotorn *Andrea Lav , Novosti Beograd 2008 , Biblioteka Intimni život slavnih , potpuno novo, komplet 7 knjiga, mek povez, ukupno 2120 strana,komplet sadrži sledeće naslove :
1) LJUBAVNI ŽIVOT VELIKIH DIKTATORA
2) LJUBAVNI ŽIVOT HOLIVUDSKIH IDOLA ( Čarli Čapli , Rudolf Valentino , Erol Flin , Keri Grant , Džejms Din...)
3) LJUBAVNI ŽIVOT HOLIVUDSKIH BOGINJA ( Greta Garbo , Marlen Ditrih , Ava Gardner , Grejs Keli , Odri Hepbern ...)
4) LJUBAVNI ŽIVOT RIMSKIH IMPERATORA vladari Rimskog carstva bili su perjanica divljih i prljavih fantazija Cezar , Tiberije , Kaligula , Neron , Klaudije , Domicijan, Konstantin....
5) LJUBAVNI ŽIVOT GEJ I LEZBO IKONA (Oskar Vajld , Artur Rembo , Lorens od Arabije , Virdžinija Vulf , Eleonora Ruzvelt...)
6) LJUBAVNI ZIVOT PAPA nečasni biskupi Rima od Svetog Petra do danas
7) LJUBAVNI ŽIVOT BOGATIH I SLAVNIH ženski gresi i muška pohota kroz vekove

CENA 2100 DINARA

No comments: