Sunday, February 17, 2013

FILOLOGIJA JEZIČKI PRIRUČNICI

9446) STANDARDIZACIJA ENGLESKOG JEZIKA-sociolingvisticki i sociopsiholoski aspekti,Svetlana R. Stojic,Filoloski fakultet Beograd 2005, potpuno novo,mek povez,latinica,370 strana, CENA 250 DINARA

9447) ENGLESKI JEZIK U SRBIJI,Andjelka Ignjacevic, Filoloski fakultet Beograd 2006,novo,mek povez,latinica,240 strana, CENA 200 DINARA

9448) PREGLED GRAMATIKE NEMACKOG JEZIKA,Tamara Marcetic,Skolska knjiga Zagreb 1987, mek povez,latinica,160 strana, CENA 200 DINARA

10518) TALIJANSKI JEZIK III STUPANJ-tekstovi i vežbe,gramatika i rečnik, M.Androić,G. Čupić-Battigelli,Centar za učenje stranih jezika Zagreb 1970, veliki format,mek povez,latinica, CENA 200 DINARA

10520) FRANCUSKO POSLOVNO DOPISIVANJE,Olivera Todorović,Beograd 1968, skripta za studente,A4 format, mek povez,latinica,156 strana, CENA 200 DINARA

12633) FRANCUSKI U RAZGOVORU-praktičan kurs francuskog jezika,Radoslav Janković-profesor,Naučna knjiga Beograd 1959,mek povez,očuvano,ilustrovano,182 str, CENA 200 DINARA

12954) PRAKTIČNI NEMAČKI JEZIK*DEUTSCH FUR ANFANGER ,Medenica*Šmaus,Sveslovenska knjižarnica Beograd 1941,tvrd povez,zlatotisak,ćirilica,158 strana, CENA 250 DINARA

12955) NEMAČKI PREKO RADIA*RUNDFUNKLEHRGANG FUR DEUTSCHE SPRACHE,Richar Wolf,Beograd 1942,mek povez,151 strana, CENA 250 DINARA

12956) NEMAČKA TRGOVAČKA KORESPODENCIJA,Nada Potkonjak,Naučna knjiga Beograd 1977,priručnik sa formama trgovačkog dopisivanja u srpsko nemačkim varijantama+ dodatak blanko primerci osnovnih dokumenta i obrazaca,mek pvoez,oko 400 strana, CENA 350 DINARA

12961) ENGLESKI U RESTORANU,Vukosava Kojen i Borka Tomljenović,Beograd 1967, jezički priručnik namenjen prvenstveno ugostiteljima, mek povez,ilustrovano,305 strana, CENA 300 DINARA

12963) A COMPREHENSIVE ENGLISH GRAMMAR-for foregin students,Eckersley,Longman London 1980, mek pvoez,440 strana, CENA 200 DINARA

14004) SA NORVEŠKIM U SVET,prof Danijela Stepanov,Beograd 2002, priručnik, mek povez,latinica,165 strana, sadržaj: gramatika, poslovni norveški, fraze i iizrazi,kompjuteri,putovanja, izgovor... CENA 150 DINARA

14332) METOD U POČETNOJ NASTAVI STRANIH JEZIKA(Direktni i kombinovani metod u osnovnoj školi)-priručnik za nastavnike,Dr Naum Dimitrijević,Zavod za udžbenike Beograd 1966, mek povez,ćirilica,208 str, CENA 300 DINRA

16281) FRANCUSKI NEPRAVILNI GLAGOLI-Umetnost menjanja glagola-8000 glagola,Ne&Bo,mek povez,potpuno novo,160 strana, CENA 150 DINARA

17051) SAVREMENI ENGLESKI JEZIK STRUKE I NAUKE s analizom korpusa iz oblasti saobraćaja,Dr Gordana Dimković Telebaković,Naše slovo Novi Sad Moskva 2003,mek povez,latinica,ilustrovano,356 strana, CENA 350 DINARA

17054) LATINSKI CITATI izreke i poslovice,priredio Srđan Javorina,Ušće Beograd 1998,tvrd povez,latinica,latinske izreke sa prevodima i tumačenjima,162 strane, CENA 200 DINARA

19567) NAUČIMO GRČKI * GRČKI KROZ RAZGOVOR sa izgovorom i prevodom, Risto Lubić , No limit books Beograd, mek povez,latinica, 78 + 44 strane, CENA 250 DINARA

20059) ENGLISH IN SPORTS , Mira M. Milić , Prometej Novi Sad 2003, Udžbenik namenjen studentima fakulteta Fizičke kulture i sportistima koji već poseduju osnove znanja engleskog jezika. Od pojmova iz anatomije i fiziologije, preko terminologije za pojedine sportove, do biografija vrhunskih sportista-Dragana Džajića, braće Kačar, Radivoja Koraća. tvrd povez,255 strana, format 26 cm, CENA 450 DINARA

23567) FRANCUSKI U 100 LEKCIJA Milan Šare, Prosveta Beograd 1953 , praktični tečaj francuskog jezika, , učenje stranog jezika na lak i zabavan način,mek povez,očuvano, ilustrovano,305 strana + dodatak KLJUČ ZA FRANCUSKI U 100 LEKCIJA prevod i rešenja zadataka na 40 strana , CENA 300 DINARA

23568) MOSTOVI ZAVIČAJA učimo srpskohrvatski / hrvatsko srpski jezik , Mira Topić / Vaso Bukarica / Milica Marojević , Svjetlost / Zavod za udžbenike , Matica iseljenika Sarajevo 1989 , udžbenik namenjen deci jugoslovenskih iseljenika i svima koji žele savladati osnove govornog i pisanog srpskohrvatskog književnog jezika , s namerom da s eosposobe za sporazumevanje i razgovor u svakodnevnim situacijama . Udžbenik sadrži : bukvarski deo , oba pisma ćirilic ai latinica i osnoe pisanog jezika ; leksičko gramatičke vežbe , izbor književnih tekstova , istorijsko geografske podatke , izbor rado slušanih narodnih pesama i kratki pregled gramatike i rečnika , tvr dpovez, veliki format, ilustzrovano, 176 strana CENA 600 DINARA

24464) PREGLED GRAMATIKE RUSKOG JEZIKA , R.F. Poljanec, Školska knjiga Zagreb 1967 , na ruskom jeziku, tvrd povez, 204 strne , stanej veoma dobro ( 4 ) CENA 200 DINARA

24465) BANKING CORRESPONDENCE , Miroslava Cvejić , Savremena administracija Beograd 1991 , Career English series, autentičan , svrsishodan materijal sa preko 200 šablona pisama od velike koristi bankarskim i spoljnotrgovinskim službenicima kao i prevodiocima i inkorespodentima , mek povez, XV + 261 strana, engleski jezik , CENA 400 DINARA

24466) DA LI ZNATE ENGLESKI ? , Aleksandar Vidaković , Beoknjiga Beograd 2009 , Jedan od najbolje priređenih udžbenika za engleski jezik koji sadrži lekcije iz situacija svakodnevnog života, gramatiku i rečnik. tvrd povez, latinica, vrlo malo i neupadljivo podvlačena poneka reč ,360 strana , ilustrovano , CENA 250 DINARA

24467) ITALIJANSKI JEZIK I-II,Mr Tatjana Jeremić/Mr Maria Grazia Turconi ,Vojnoizdavački i novinski centar Beograd 2003,potpuno novo,izvanredan sveobuhvatan udžbenik za dobro savlađivanje italijanskog jezika u dve knjige organizovane po lekcijama i gramatičkim vežbanjima,obe knjige na kraju sadrže i rečnik,tvrd povez,ukupno 740 strana CENA 1350 DINARA

No comments: