Sunday, February 17, 2013

ISTORIJA GEOGRAFIJA ARHEOLOGIJA 6

02527) ISTINA O MOME ŽIVOTU , Đorđe Karađorđević, Prosveta Beograd 1969, prvo izdanje , omasirana autobiografija princa Đorđa Karađorđevića (1887-1972), Dobio je ime prema svome pradedi — Crnom Đorđu (Karađorđu), osnivaču dinastije i vođi Prvog srpskog ustanka. Na njega je imao neukrotivu i neobuzdanu narav. Često je išao na Adu u ribarenje sa svojim profesorom matematike i velikim prijateljem Mikom Alasom. Njegova preka narav dovodi ga u mnoge neprilike, bio je u neprijateljstvu sa Pašićem, Apisom i oficirom Petrom Živkovićem. Za razliku od njega, Petrov mlađi sin Aleksandar imao je mnogo više diplomatskog duha i taktike i bio je Pašićev miljenik.

Jedan događaj bio je preloman za Đorđev život — smrt njegovog posilnog (tj. poslužitelja) Kolakovića. Jednom u besu prestolonaslednik Đorđe ga je udario jako nogom u stomak, od bolova i povreda sluga je posle nekoliko dana umro. Ovaj događaj izazvao je veliku buru u srpskoj, a naročito u Austrougarskoj štampi, pa je zbog svega toga i svoje griže savesti dobrovoljno ponudio abdikaciju 14/27. marta 1909. godine. Novi prestolonaslednik postao je Aleksandar koji tada dolazi iz Petrograda... tvr dpovez, ilustrovano crno belim fotografijama, ćirilica, 495 strana, stanje knjige veoma dobro (4 ) CENA 1250 DINARA

02528) NOĆ I MAGLA 1 I 2 , Slavko Komarica i Slavko Odić , CIP Zagreb 1977 , 2 knjige , knjiga 1 : Gestapo nad Evropom , knjiga 2 : Gestapo u Jugoslaviji , istorijska studija o tajnoj policiji nacinalsocijalističke Nemačke , tvrd povez, očuvano , latinica, ilustrovano , ukupno 810 strana , CENA 1450 DINARA

02529) JAJCE 1878-1941 , Hazim Eminefendić, Jajce 1989, monografija o društveno ekonomskom razvoju grada u Bosni od perioda austrougarske okupacije do kapitulacije 1941 , tvrd povez , zaštitni omot , ilustrovano, 478 strana
CENA 500 DINARA

02530) PREGLED ISTORIJE NOVCA U JUGOSLOVENSKIM ZEMLJAMA ( XVI - XVIII VEK ) , Vuk Vinaver , Istorijski institut Beograd 1970 , tvrd povez ,ćirilica, 382 strane , sadržaja : Uvod, Šesnaesti vek, Sedamnaesti vek, Osamnaesti vek, Registar, CENA 1450 DINARA

02531) GORNJA KRAJINA / KARLOVAČKO VLADIČANSTVO Lika , Krbava , Gacka , Kapelsko , Kordun i Banija , Milan Radeka , Savez udruženja pravoslavnih sveštenika SR Hrvatske Zagreb 1975 , sadržaj : GORNJA KRAJINA Uvod, Turci, Krajina, Seobe, Život Krajine / KARLOVAČKO VLADIČANSTVO Najstarije sveštenstvo XVI i XVII v, Episkopi gornjokarlovački (1.-23.), Manastiri, Gradovi, Šematizmi, Ikone, Škole, Knjige, Plemena, Rječnik... mek povez, odlično očuvano, mek povez, ćirilica, ilustrovano, 386 strana , CENA 2000 DINARA

02532) I. ZNANSTVENI SABOR SLAVONIJE I BARANJE , grupa autora , Osijek 1970 , zbornik radova sa naučnog skupa , odlično očuvano, tvrd povez ,ilustrovano, latinica, 883 strane , format 24 X 19 cm , iz sadržaja :
Neolit u Slavoniji i Sremu / Pregled stanja istraživanja - Stojan Dimitrijević
Metalno doba u Slavoniji - Mirko Bulat
Slavonija kao deo rimske Panonije - Danica Pinterović
Izumrli sisavci Slavonije - Mirko Malez
Pregled geološke građe
Pedološke karakteristike Slavonije i Baranje
Sažeti povijesni pregled Slavonije ( srednji i novi vek ) - Ive Mažuran
Slavonija u svom naselnom razvitku od trinaestog stoleća do danas - Stjepan Pavičić
Govorno stanje u Slavoniji - Stjepan Pavičić
Ekonomsko - istorijski razvoj Slavonije u XVII i XIX veku
Istaknuti ljudi slavonskog kulturnog kruga iz područja matematike , fizike , astronomije i hemije - Danilo Blanuša
O biljnom pokrovu Slavonije
Slavonija i Baranja u hrvatskoj književnosti
Muzički folklor Slavonije
i brojni drugi članci...
CENA 4500 DINARA

02533) SELJAŠTVO U SRBIJI 1918 - 1925 , Momčilo Isić , Institut za noviju istoriju Srbije 1995 , mek povez ,ćirilica, 399 strana CENA 550 DINARA

02534) RADNIČKI STRAJKOVI U SFRJ , Neca Jovanov, Beograd 1979 , Radnički štrajkovi u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji od 1958. do 1969. godine , mek povez, latinica, 225 strana CENA 350 DINARA

02535) SEĆANJA IZ TREĆEG RAJHA (SJEĆANJA IZ TREĆEG REICHA ) , Albert Šper (Albert Speer ) , Otokar Keršovani Rijeka 1980 , memoari , autobiografija jednog od najviših funkcionera Hitlerovog riežima, ministra naoružanja , odlično očuvano, tvrd povez,zaštitni omot,latinica , 519 strana CENA 2500 DINARA

02536) ZBOR DIMITRIJA LJOTIĆA 1934 - 1945 , Mladen Stefanović , Narodna knjiga Beograd 1984 , odlično očuvano , tvrd povez,zaštitni omot ,ilustrovano,ćirilica, 363 strane , CENA 1000 DINARA

02537) VATIKAN I JASENOVAC dokumenti , Vladimir Dedijer , Rad Beograd 1987 , tvrd povez, ,ilustrovano, latinica, 788 strana, format 18.5x24.5 cm , Foto-dokumentacija Želimir ŽILNIK asenovac-Koncetracioni logor-Vatikan-Ustaše-Srbi-Progoni-NDH-Žrtve fašizma-Hrvatska-ISTORIJSKA GRAĐA, Registar, Fotografije Papa Pije XII primio je na dan 3. septembra 1943.godine u audijenciju 110
ustaša,ustaških policajaca,domobrana i oružnika (žandarma).Posle susreta sa Pijom XII ovih 110 pripadnika vojnih i policijskih snaga NDH fotografisalo se sa vatikanskim velikodostojnikom za uspomenu.Ustaški list `Hrvatski narod` objavio je na dan 5. septembra 1943. godine sledeću vest iz Rima:
`HRVATSKI ORUŽNICI KOD SV. OCA
Papa Pije XII primio je u audijenciju hrvatske oružnike,koji su bili na izobrazbi u Italiji.`
(Od našeg redovnog dopisnika)
Rim,4.rujna.`U četvrtak poslijepodne primio je Sv. Otac Pije XII u posebničku audijenciju od 110 hrvatskih oružnika što su bili na oružničkoj izobrazbi u Italiji.Njih su predvodili mons.Mađerec,rektor zavoda Sv. Jeronima u Rimu i četiri hrvatska časnika.Sv. Otac se zadržao s hrvatskim oružnicima u razgovoru,oslovivši svakog pojedinca,zanimajući se za njegov rad i boravak u Italiji.Izjavio je,kako pozna Poglavnika dra Antu Pavelića.Na kraju je Sv.Otac podjelio svima oružnicima prigodne darove te apostolski blagoslov.`
CENA 850 DINARA

02538) VARVARSTVO U IME HRISTOVO , prilozi za Magnum Crimen, Dragoljub R. Živojinović * Dejan V. Lučić , Nova knjiga Beograd 1988, veliki format, tvrd povez, zlatotisak, latinica,913 strana CENA 2500 DINARA

02539) HERCEGOVINA , Jevto Dedijer , Veselin Masleša 1991, antropogeografske studije, Život, običaje i navike srpskog naroda najbolje je opisao naučnik Jevto Dedijer u svom čuvenom delu ”Hercegovina”, nastalom kao rezultat naučnog istraživanja samog autora i njegovih saradnika.
U tom delu Dedijer i saradnici sakupili su veoma dragocene etničke i istorijske podatke o životu i radu ljudi i njihovim etničkim seobama i promenama tokom XVIII i XIX veka. odlično očuvano, tvrd povrz ,ćirilica, 457 strana CENA 2500 DINARA

02540) BEOGRADSKA OPERACIJA grupa autora , Vojnoizdavački centar Beograd 1985 , radovi sa naučnog skupa održanog 18 oktobra 1985 na kome su govorili učesnici pomenutih operacija, tvrd povez, odlično očuvano, ilustrovano, latinica,463 strane CENA 500 DINARA

02541) GORAČIĆKA BUNA 1893 , Dragoje Todorović , Istorijski arhiv Čačak 1965 , slobodarske borbe Dragačeva u XIX veku , tvrd povez, ćirilica, ilustrovano, 122 strane , biblioteka POSEBNA IZDANJA 1/ Predgovor Dojčilo Mitrović, DRAGAČEVO, PRILOZI... Imena optuženih za učešće u goračićkoj buni, Triša Kaclerović o vremenu i ljudima iz doba goračićke bune, Drugo pismo Triše Kaclerovića... CENA 350 DINARA

02542) OTPOR U LOGORU STARA GRADIŠKA iz sjećanja bivših logoraša , Marijana Amulić i Čedomil Huber , Spomen područje Jasenovac 1980, mek povez, očuvano,ilustrovano,latinica, 191 strana CENA 400 DINARA

02543) OD CRNOG ORLA DO MILOSRDNOG ANĐELA RAT ZA KOSOVO I METOHIJU , Đorđe Jevtić , Dom kulture Gračanica / Narodna i univerzitetska biblioteka Ivo Andrić Priština 2003 , knjiga nastoji da pruzi odgovore na krupna politicka pitanja Kosova i Metohije, koja se postavljaju kroz vekove. Na sadrzaj dela upucuje vec i njegov podnaslov: "Rat za Kosovo i Metohiju", kao i recito naslovljena cetiri poglavlja: "Albanski terorizam, pojava OVK i razvoj ratnih sukoba"; "Medijske podloge za rat"; "Politicko-diplomatski rat za Kosovo i Metohiju" i "Do Rambujea i nazad ka bombardovanju". mek povez , ilustrovano,ćirilica, format 14 X 20 cm, 431 strana CENA 450 DINARA

02544) SRBIJA SREDINOM XIX VEKA , K.V. Nikiforov , Novi svet Priština 1995 , početak aktivnosti na ujedinjenju srpskih zemalja , tvrd povez, ćirilica, 176 strana, prevod sa ruskog Zagorka Zečević , CENA 550 DINARA

02545) SPOMENICA LEDI PEDŽET , grupa autora , Srpska misao Melburn 1959 , urednik Dr Uroš Stanković , Ledi Pedžet je velika dobrotvorka srpskog naroda. Većina Pedžeta je bila u vojsci, diplomatiji, ratnoj mornarici. Mnogi među njima bili su u vezi sa Srbima. Admiral lord Klarens Pedžet, krstareći po Jadranu posetio je Petra Petrovića Njegoša na Cetinju; svekar ledi Pedžet, ser Ogastas, kao britanski ambasador u Beču družio se s kraljem Milanom Obrenovićem; otac ledi Pedžet, general ser Artur dolazio je u Niš da bi u ime kralja Đorđa Petog predao vojvodi Radomiru Putniku visoko englesko odlikovanje. Muž ledi Pedžet, ser Ralf, bio je britanski poslanik u Beogradu od 1910. godine. Tako je ledi Pedžet u svojoj dvadeset devetoj godini života upoznala srpsku prestonicu. Bilo je to vreme velikih sloboda u Kraljevini Srbiji koje se, nažalost, nikad više neće ponoviti. Bog i Karađorđevići darivali su srpskom narodu najviši stepen slobode...
Ledi Pedžet će uskoro upoznati najsurovije lice rata u svim njegovim grozotama, nakaznostima, sa ranjenicima, zarobljenicima, epidemijama... Bilo je to vreme Prvog balkanskog rata. Zna se da je Srbija u ovaj rat ušla s neviđenim žarom jer nije mogla da se ogluši o vapaje svoje braće u staroj i južnoj Srbiji koji su bili pod turskim jarmom. Tada je ledi Pedžet osetila polet srpskog naroda, njegovu težnju za slobodom, želju da Kosovo, na sablji izgubljeno, bude i na sablji vraćeno. Planula je njena velika ljubav prema Srbiji, naročito prema srpskom seljaku, običnom srpskom vojniku koji je znao kako se brani sloboda...
U Beogradu su otvorene prve vojne bolnice, a ledi Pedžet je bila među prvim dobrovoljnim bolničarkama. Previjala je ranjenike, hranila ih, ribala podove, iznosila krvave zavoje... Tešila srpske ranjenike, govorila da njihove rane nisu uzaludne, da je krv prolivena za otadžbinu nešto najdragocenije što daju. Ubrzo posle oslobođenja svih srpskih krajeva od turske vlasti, buknuo je novi rat, još žešći, još krvaviji od prethodnog - rat sa Bugarima. Nema predaha, nema spokoja ni za ledi Pedžet. A nesreće se ređaju - moćna austrougarska carevina kidiše na malu Srbiju s namerom da je izbriše s lica zemlje. Junački se odupire Srbija, brani svaku stopu svoje otadžbine, ali teška bolest, pegavi tifus, hara Srbijom, ali tu je opet ledi Pedžet. Ona odlazi u London, ali na kratko, ne da se odmori, nego da se napregne kako bi njena otadžbina pomogla maloj Srbiji. Ona preuzima komandu nad velikom britanskom sanitetskom misijom i brodom krcatim sanitetskim materijalom kreće preko Soluna za Skoplje...
Ona uspeva da pobedi tifusnu neman, ali i sama pada u postelju u martu 1915. godine, kao jedna od njenih poslednjih žrtava. Dugo je lebdela između života i smrti i nekako je prezdravila ali je do kraja života osećala posledice ove bolesti. U maju iste godine otputovala je preko Engleske u Švajcarsku da se oporavi. Pre nego što je otišla dobila je pismo od vrhovnog komandanta srpske vojske regenta Aleksandra Karađorđevića u kome on izražava najdublju zahvalnost za sva ona dobra dela učinjena srpskom narodu, posebno ranjenicima o kojima je brinula kao rođena mati ili sestra. „Zato smo vam svi u Srbiji od sveg srca blagodarni i čuvaćemo s poštovanjem i divljenjem uspomenu na vaš boravak među nama. Nadamo se da ćemo vas opet videti u Srbiji“.
Desilo se te, za Srbe tragične 1915. godine, još jedno ratno čudo: u poljskoj bolnici u Skoplju, pod jednim šatorom, izmešali se srpski, austrougarski i bugarski ranjenici, a ledi Pedžet je svima pružala podjednaku pažnju. Kad se srpska vojska povlačila iz otadžbine, ona je ostala uz ranjenike: ni muž, ni otac nisu uspeli da je navedu da se povuče sa srpskom vojskom. Ostala je i bila zarobljena. Četiri meseca pod bugarskom okupacijom - bugarske vlasti imale su poštovanja prema njenoj ličnosti. Tek kada su ranjenici napustili bolnicu, ona se, u februaru 1916. godine, preko Sofije, Bukurešta i Rusije, vratila u Englesku.
Pešice, u jednom naletu, bez predaha, posle dva meseca neprekidnih borbi srpska vojska oslobađa svoju otadžbinu. Ledi Pedžet se javlja svojim prijateljima i iskazuje svoju sreću zbog te slobode...
Samo još jednom je posetila srpsku prestonicu i to onog dana kada je pripremana sahrana viteškog kralja Aleksandra, ubijenog u podmukloj zaveri protiv Srba. Kad je položila venac na kraljev odar, zamolila je da joj daju mesto sa koga će moći da prati sprovod. Srbi su joj ispunili želju...
Ono što je u balkanskim i u Prvom svetskom ratu radila u Srbiji - negujući ranjene i bolesne - ledi Pedžet je u Drugom svetskom ratu ponovila u Engleskoj: u svojoj kući sa više od 40 odaja negovala je svoje sunarodnike koji su stradali u nemačkim vazdušnim napadima. I kad su padale bombe, ona se nije micala iako je ranjenike otpremala u podzemno sklonište.
Posle Drugog svetskog rata, kada su se bezbožnici dočepali vlasti, begunci iz Srbije našli su utočište u njenom domu. Prodala je svoju veliku kuću i sav novac potrošila da bi pomogla Srbima u izgnanastvu. O svom trošku opremila je Hram Svetog Save i Dom Episkopa Nikolaja u Londonu, stipendirala srpske studente, slala pakete u prihvatne logore, mnogima platila put u Ameriku i Australiju, u već pomenutom hramu, sa desne strane, postavila bronzanu spomen-ploču generalu Mihailoviću... Dok nije bilo srpskog hrama i srpskog kluba, mnogi Srbi su božićne praznike proslavljali u njenoj kući. „Davala je šakom i kapom“ zapisao je vrsni diplomata i patriota Kosta A. Pavlović u „Glasu kanadskih Srba“ 9. oktobra 1958. godine, petnaest dana posle njene smrti.
Zvona Hrama Svetog Save u Londonu oglasila su smrt velike srpske dobrotvorke ledi Lejle Pedžet.
Srbi su je suznih očiju ispratili do večne kuće, ali su je zadržali u večnom pamćenju.
IZUZETNO RETKO EMIGRANTSKO IZDANJE, mek povez , ilustrovano,ćirilica, format 13,3 x 21 cm CENA 2000 DINARA

02546) TITOV DNEVNIK , Josip Broz Tito ,priredio Pero Simić , Novosti Beograd 2009 , mek povez, ilustrovano,ćirilica, 192 strane , CENA 250 DINARA

02547) SJEĆATE LI SE JOVANKE BROZ ? Karantanija Škuc forum Ljubljana 1989 , politčko pubčlicistička brošura o supruzi Josipa Broza Tita, zakulisnim igrama, spletkama i visokoj politici na Titovom „ dvoru“ mek povez, latinica, ilustrovano, 70 strana CENA 350 DINARA

02548) ’68 STUDENTSKI BUNT I DRUŠTVO , Mirko Arsić i Dragan R. Marković , Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije. Beograd 1988 , treće izdanje , mek povez, ilustrovano, 228 strana CENA 350 DINARA

02549) SRPSKA DRŽAVA PRVOG USTANKA , Dragoslav Janković , Nolit Beograd 1984 , mek povez,latinica, 290 strana, sadržaj :
uvod 80 godina posle Stojana Novakovića,
I.Predistorija stvaranja srpske države prvog srpskog ustanka
II.Prva godina vojevanja: počeci stvaranja srpske države
III.Rasplamsavanje ustanka
IV.Ruski uticaji na državnopravni položaj i ustavno uređenje ustaničke Srbije 1807-1808,
V.Unutrašnje borbe oko vrhovne vlasti
VI.Bukureški mir i slom srpske države 1812-1813
Registar
CENA 450 DINARA

02550) VOJVODA STEPA STEPANOVIĆ U RATOVIMA SRBIJE 1876 - 1918 , Savo Skoko / Petar Opačić , BIGZ 1975, tvrd povez,ilustrovano,ćirilica, 685 stranaCENA 400 DINARA

02551) DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ I NJEGOVO DOBA , Nadežda D. Pavlović , Minerva Subotica Beograd 1973 , tvrd povez,zlatotisak, ćirilica , ilustrovano , 276 strana, sadržaj : Početak vladavine Đurđa Brankovića, Opsada Golupca, Zidanje Smedereva, Pad Despotovine 1439, Despot Đurađ u Dubrovniku, Bitka kod Varne 1444, Svadba Despota, Borbe na Peloponezu i na Kosovu 1446-1448, Vladavina Mehmeda II Osvajača, Osvajanje Carigrada, Borba za Beograd 1456, Smrt Despota i propast Srpske Despotovine, Književne i kulturne prilike u doba despota Đurđa, CENA 600 DINARA

02552) ŠPIJUNI NA ŠTIKLAMA , Milan V. Petković , Batatisak Beograd 2009 , Kroz priče o Mata Hari, Anemari Laser, Veri Pešić, Anđeliji Ranković, Jeleni Ćetković. Matildi iz Sirena, Mariti Lorenc, Dijani Kerol ili Veri Miletić, knjiga pukovnika Petkovića namerno meša sve postojeće poglede na pojam "obaveštajnog rada". Uz puno slikovitih intriga datih kroz realne podatke i hronologiju onoga što se stvarno događalo, knjiga opisuje različite psihološke motivacije za jedan vrlo rizični ljudski život, a često i za ono što psihoanalitičari kod osoba kojima je potrebno da savladavaju ogromni životni strah, zovi "igranje smrću".Kroz priče o Mata Hari, Anemari Laser, Veri Pešić, Anđeliji Ranković, Jeleni Ćetković. Matildi iz Sirena, Mariti Lorenc, Dijani Kerol ili Veri Miletić, knjiga pukovnika Petkovića namerno meša sve postojeće poglede na pojam "obaveštajnog rada". Uz puno slikovitih intriga datih kroz realne podatke i hronologiju onoga što se stvarno događalo, knjiga opisuje različite psihološke motivacije za jedan vrlo rizični ljudski život, a često i za ono što psihoanalitičari kod osoba kojima je potrebno da savladavaju ogromni životni strah, zovi "igranje smrću"
POPTUNO NOVO, mek povez, ilustrovano,latinica, 224 strane , CENA 250 DINARA

02553) DUBROVNIK U BORBI ZA UJEDINJENJE 1908-1918 , Milan Ž. Živanović , Istorijski institut u Beogradu 1962 , tvrd povez , očuvano,ćirilica, ilustrovano, 350 strana + fotografije u prilogu , format 16.5X22.5 cm CENA 950 DINARA

02554) 1000 GODINA DUBROVAČKOG BRODARSTVA , Josip Luetić , Zora Zagreb 1969 , odlično očuvano, tvrd povez, latinica , ilustrovano, 130 strana, format 17,00 x 24,00 cm.
Knjiga Josipa Luetića predstavlja povijest dubrovačkog brodovlja kroz deset stoljeća, od prvih početaka u srednjem vijeku do prestanka dubrovačke pomorsko-trgovačke sile. Rađena na temelju arhivske građe i već postojeće stručne naše i strane literature, ilustrovana sa serijom slikovnih svedočanstava o brodovima, brodskom inventaru, znamenitim pomorcima, ova knjiga znanstveno je izrađena i tako nam pruža vanredan uvid u vrlo značajno poglavlje o našoj prošlosti, o našem čoveku na brodu, na našem i stranom moru i u lukama. Josip Luetić koji je brižno sakupljao građu, tražio nepoznate, a proverio i kritički koristio već registrirane podatke, ušao je kao nijedan naš povjesničar i pomorac u ovu komponentu naše pomoračke prošlosti i tako ovim svojim radom on je demonstrirao da smo pomorska zemlja koja je i u prošlosti igrala značajnu ulogu na moru i svojom trgovačkom flotom.
CENA 1200 DINARA

02555) ŠPANCI U DUBROVNIKU U SREDNJEM VEKU , Nenad Fejić , Istorijski institut / Prosveta Beograd 1988 , tvrd povez,zaštitni omot, odlično očuvano , ćirilica, 330 strana , edicija POSEBNA IZDANJA Knjiga 25/ a) Dubrovnik (Republika) / Španija, 14-15 v. b) Trgovina - Dubrovnik (Republika), 14-15 v. Recenzenti: Akademik Sima ĆIRKOVIĆ i prof. dr Momčilo SPREMIĆ CENA 1000 DINARA

02556) PAD I ĆUTNJA ALEKSANDRA RANKOVIĆA , Zoran Sekulić , Dositej Beograd 1989 , tvrd povez, latinica,ilustrovano, 396 strana, format 24 cm , sadržaj :
1.Aplauz na groblju
2.Kardelj je plakao
3.To je jedna banda
4.Obračun sa dušom Partije
5.Stidim se što sam Srbin
6.Abolicija kao ucena
7.Separatisti napred
8.Istina o lovu
9.Zastava po zakonu
10.Brioni za početnike - Komisija,
Slike /Tito, Kardelj, Đilas, Ranković, Bakarić, Minić, Jovanka Broz,Tripalo, Krajačić, Ćosić, Ćeća Stefanović, Vojkan Lukić, Stambolić
CENA 400 DINARA

02557) ŠKOLSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI ZA VRIJEME AUSTRO-UGARSKE OKUPACIJE 1878 - 1918 , Mitar Papić, Veselin Masleša Sarajevo 1972 ,tvrd povez, latinica, ilustrovano, 200 strana , edicija KULTURNO NASLJEĐE/ Uvod, Osnovne škole, Građanske škole, Učiteljske škole u BiH, Gimnazije u BiH, Stručno školstvo, Privatne škole, Vjerske škole, Školske biblioteke i udžbenici, Pedagoška štampa, Nastavnički kadar, Učenici... Registar ličnih imena i mjesta... CENA 600 DINARA

02558) RUSNACI RUSINI 1745 - 1995 , grupa autora, Zavod za udžbenike Beograd 1996 , zbornik radova sa naučne konferencije Doseljenje i život Rusina u Bačkoj , Sremu i Slavoniji 1745 , povodom 250 godina od doseljenja Rusina na teritoriju Vojvodine , tvrd povez, zaštitni omot , 351 strana , CENA 450 DINARA

02559) SPOMEN KNJIGA OSLOBODILAČKIH RATOVA 1912 - 1920 , grupa autora , Udruženje boraca oslobodilačkih ratova 1912-1920 Beograd 1979 , zbornik svedočanstava , tvrd povez, zlatotisak, ilustovano, ćirilica, 201 strana , 43 KAZIVANJA Sećanja o bitkama na Kumanovu, Bakarnom guvnu i Bitolju, Kako se predao Srbima Šukri-paša, branilac Jedrena 1913, Cerska bitka, Kolubarska bitka, Odstupanje srpske vojske 1915-1916, golgota i pobeda, Mojkovačka bitka, Vojni sanitet i Crveni krst u ratovima Srbije 1876-1918, Pomor regruta, Plava grobnica, Vojvod Vuk, Kajmakčalan, Nađmeđer, Slike (Putnik, Stepa, Mišić, Janko Vikotić, Vojvoda Vuk) CENA 750 DINARA

02560) HRVATI U SVETLU ISTORIJSKE ISTINE , Psunjski , Nikola Pašić Beograd 1994 , reprint izdanja iz 1944, mek povez ,ćirilica, ilustrovano, 243 strane , CENA 350 DINARA

02561) KAPETAN DŽEJMS KUK , Nikolja Čukovski , Bokur publisher Beograd 2008 , biografija slavnog moreplovca, novo, mek povez, latinica, 152 strane CENA 250 DINARA

02562) GESTAPO , Roger Manvell , Alfa Zagreb 1975 , knjiga o najorganizovanijoj formi tiranije svih vremena, o osloncu Hitlerove policijske države, biblioteka Svjedočanstva zločina, tvrd povez,zaštitni omot sa manjim oštećenjima ,ilustrovano,latinica,183 strane , pečat , CENA 450 DINARA

02563) NJEMAČKA RATNA MORNARICA , Richard Humble , Alfa Zagreb 1977 , tvrd povez,zaštitni omot sa manjim oštećenjima ,ilustrovano,latinica,190 strana , pečat , CENA 650 DINARA

02564) ADMIRAL NA BELOM KONJU Mađarske ratne godine , Miloš Ćorović , Narodna knjiga Beograd 1981, Mikolš Horti , vladavina fašista u Mađarskoj pre i tokom Drugog svetskog rata, tvrd povez,latinica,ilustrovano,217 strana, CENA 750 DINARA

02565) TURSKO VOJNO UREĐENJE U SRBIJI 1459 - 1683 , Olga Zirojević , Istorijski institut Beograd 1974 , Srbija pod turskom vlašću predstavlja izvanredno uspeo sintetički pregled srpske istorije u rasponu od tri i po veka. Za uspešno okončanje ovog tako potrebnog pregleda Olga Zirojević imala je sve potrebne kvalitete: stručnjak je prvog reda za našu istoriju turskog perioda, koji se sa najvećom sigurnošću kreće kroz političku, socijalnu i kulturnu istoriju od XV do XIX veka a, uz to, zna da piše sažeto, pregledno, jasno, da uočava bitno i ne opterećuje se detaljima, odnosno dosadnim mudrovanjem nad istorijom. Najveća vrednost ovog rada je u tome što se on zasniva na izvorima prvog reda, odnosno na turskim i evropskim dokumentima, koji su nastajali u toku nekoliko vekova o kojima se u knjizi govori, od Mehmeda II (1451-1481) osvajača srpskih zemalja do dahijske uprave u Beogradskom pašaluku (1804), koja je bila neposredni povod i podsticaj Prvom srpskom ustanku. Strpljivo i pažljivo, činjenično utemeljeno, naučnički mudro dr Olga Zirojević lepim i jasnim stilom opisuje istorijska zbivanja, ljude i događaje i dočarava vreme u trajanju od tri i po veka i opisuje zbivanja koja su postala sastavni deo minulog i našeg vremena. mek povez, ilustrovano,ćirilica, 319 strana CENA 1500 DINARA

02566) PUTEVI U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI , Dr Gavro Škrivanić , Turistička štampa Beograd 1974 , mek povez, ćirilica, 174 strana , CENA 950 DINARA

02567) TESALIJA U XIII i XIV VEKU , Božidar Ferjančić , Vizantološki institut SANU 1974 , mek povez,zaštitni omot, XIV +305 strana, dodatak karta , CENA 950 DINARA

02568) ANTIČKI KULTNI I VOTIVNI SPOMENICI NA PODRUČJU BIH , Dr Enver Imamović , Veselin Masleša Sarajevo 1977 , tvrd povez, očuvano, ilustrovano sa 277 crno-belih fotografija, 518 strana , Format: 18 x 24 cm biblioteka KULTURNO NASLEĐE/ sadržaj :
I.Kultovi domaćih božanstava
II.Rimski kultovi
III.Grčki kultovi
IV.Trački kultovi
V.Orijentalni kultovi
VI.Oštećeni spomenici neidentificiranih božanstava
VII.Opći pogled na antičke kultne i votivne spomenike na području BiH,
VIII.KATALOG kultnih i votivnih spomenika na području Bosne i Hercegovine (277),
Kazalo, Popis karata (10),
CENA 2500 DINARA

02569) ALEKSINAČKO POMORAVLJE , Dragoslav Antonijević , SANU Beograd 1971 , srpske etnografski zbornik , Život i običaji narodni, knj. 35, mek povez, ćirilica, VIII + 270 strANA. + 66 tabli sa ilustracijama, format 24 x 17 cm CENA 1350 DINARA

02570) PARLAMENT I POLITIČKE STRANKE U JUGOSLAVIJI 1919 - 1929 , Branislav Gligorijević , Institut za savremenu istoriju Beograd 1979 , tvrd povez, očuvano, latinica, ilustrovano, 420 strana , sadržaj :
I.Privremeno predstavništvo
II. Ustavno pitanje 1920-1922
III. Jačanje i grupisanje opozicije 1923-1925
IV. Smanjivanje uloge i funkcija Skupštine i porast uticaja vanparlamentarnih faktora 1925-1928
V.Uzroci krize YU parlamentarizma,
Slike, Na koricama slika: kralj Aleksandar i Nikola Pašić, Napomene, Registar ličnih imena,
CENA 1450 DINARA

02571) OPĆA POVIJEST SREDNJEGA VIJEKA , Miroslav Brandt , SNL Zagreb 1980 , knjiga prva : Srednjevjekovno doba povijesnog razvitka , tvrd povez , ilustrovano,latinica, 716 strana , teme iz sadržaja :
Uvod
Evropa u doba velike seobe naroda
Preinake i nova stanja u Evropi nakon velike seobe
Franačka i Italija u VII. i VIII. stoleća
Britanski otoci i Skandinavija do sredine XI stoleća
Zaključci o nastajanju feudalno gporetk au Evropi
Franačka prevlast u Evropi
Prostor islamske ekspanzije na istoku ,Bizant i njegova unutrašnja i vanjska politika do sredine IX. stoljeća
Istočne islamske zemlje od početka VIII. stoleća do epohe Seldžuka
Bizant od sredine IX. stoleća do kraja XI. stoleća
Srednja i zapadna Evropa posle raspada Karolinške monarhije
Epoha prevlasti nemačko-rimskog carstva
Ruske zemlje do sredine XII stoleća
Pirinejski poluotok od arapskog osvojenja do intervencije Almoravida
CENA 2900 DINARA

02572) PRVI BALKANSKI RAT 1912-1913 - OPERACIJE SRPSKE VOJSKE , grupa autora, Urednik Gen.puk. Velimir Terzić , Istorijski institut JNA Beograd 1959 , tvrd povez,zlatotisak,ćirilica, sa kartama vojnih operacija u prilozima,910 strana , sadržaj :
1.Uzroci rata i stvaranje Balkanskog saveza
2.Politički razvoj Srbije posle 1900. i priprema zemlje za rat
3.Obostrane pripreme, snage i planovi: kod Srba, kod Turaka, Ratni planovi: kod Srba, kod Turaka
KUMANOVSKA OPERACIJA
1.Marš-manevar Srpskih armija i Turske vardarske armije ka bitačnoj prostoriji
2.Kumanovska bitka
3.Nastupanje Srpskih armija ka Skoplju i Velesu
4.Operacije Ibarske vojske i Javorske brigade,
15 karti, Registar
CENA 1450 DINARA

02573) PRVI BALKANSKI RAT 1912-1913 OPERACIJE CRNOGORSKE VOJSKE , Mitar Đurišić pešadijski potpukovnik , Istorijski institutu JNA Beograd 1960 , treća knjiga, tvrd povez,zlatotisak, ćirilica,430 strana, karte u prilogu ,CENA 1350 DINARA

02574) IZ ISTORIJE ALBANACA , grupa autora ,Beograd 1969, zbornik predavanja, tvrd povez,ćirilica,231 strana, sadržaj
Iliri i etnogeneza Albanaca-Zef Mirdita
Albanija do XIII veka –pregled glavnih političkih događaja Božidar Ferjančić
Albanija od XIII do XV veka- Momčilo Spremić
Albanija od konačnog pada pod tursku vlast do sredine XVIII veka-Bogumil Hrabak
Albanija u XVIII i prvim decenijama XIX veka-Skender Rizaj
Plemensko uređenje kod Albanaca-Dr Mirko Barjaktarević
Nacionalni pokret albanskog naroda do 1912 godine - Ali Hadri
Albanske države od 1912 do 1939- Dr Živko Avramovski
Albanci u Jugoslaviji 1918-1941 i učešće u NOB – Ali Hadri
CENA 850 DINARA

02575) ETNOGENEZA JUŽNIH SLOVENA , Tatomir Vukanović , Narodni muzej Vranje 1974 , mek povez, odlično očuvano, ilustrovano, ćirilica, 370 str.+XXXII crno-bele table+III table u boji+3 karte) , CENA 1350 DINARA

02576) ISTORIJA KASARNE TOPČIDER , Bojan Milivojević , Vojska Srbije komanda za obuku Beograd 2011 , fotomonografija, tvr dpovez, ilustrovano,ćirilica, bez numeracije, oko 70 strana CENA 350 DINARA

02577) SRPSKE SVADBE , Milan Janković / Nataša Jokanović, A- Š Delo Beograd 1992 , glavni tok svadbe , običaji , spomenar i album svadbe , etnologija, narodni običaji , tvrd povez, odlično očuvano,ćirilica, 112 strana, 8 strana tabli sa ilustracijama , CENA 350 DINARA

02578) ZNAMENITI ŠAPČANI I PODRINCI , Branko Šašić , Šabac 1998 , očuvano,tvrd povez, zlatotisak, zaštitni omot,ilustrovano,ćirilica,375 strana format 25x18 cm ,CENA 600 DINARA

02579) POSAVSKI ČVOR OPSTANKA , grupa autora , Šamac /Banja Luka / Beograd 2002 , istorija srpskih naselja u okolini Šamca u Republici srpskoj u XX veku najviše u ratu tokom 1992 - 1995 , žretve rata, genocid nad Srbima , autori : Rajko Ilišković, Lazar Blagojević, Ilija Pavlović, Miladin Stojanović, Milan Borojević, Jovan Milaković, Dušan Milovanović , Edicija "Kolektivno pamćenje" mek povez , ćirilica, ilustrovano , 504 strane , CENA 650 DINARA

02580) POVIJEST SPLITA 1 -3 , Grga Novak , Čakavski sabor Split 1978 , tri knjige , istorijski pregled od antičkog doba do završetka francuske vladavine 1813 godine , tvrd povez,zaštitni omot sa manjim oštećenjima duž ivice, latinica, ilustrovano ukupno 1800 strana + table sa ilustracijama i crno belim fotografijama na kraju svake knjige
CENA 2900 DINARA

02581) MEMOARI , Jakov Ignjatović , Srpska književna zadruga Beograd 1966 , tvrd povez, odlično očuvano,ćirilica, 576 strana iz sadržaja : Srbi u Mađarskoj, Sentandreja, Matica, Stratimirović i patrijarh Rajačić, Vojvoda Šupljikac, Karlovačke znamenitosti, Srpska odbrana, Srpske novine, Beogradski razgovori, Poseta Koderu, Karakteristike Srba, "Letopis", "Panteon", Značajni Srbi...Predgovor Živojin Boškov, CENA 450 DINARA

02582) PRIZRENSKI PROCES / JOŠ O PRIZRENSKOM PROCESU , Ljiljana Bulatović, Književna zajednica Novog Sada 1988, 2 knjige o dešavanjima na Kosovu tokom 60-tih godina, mek povez,ilustrovano,latinica,ukupno 230+30 strana, CENA 500 DINARA

02583) BOSNA I HERCEGOVINA POD AUSTROUGARSKOM UPRAVOM , Vladislav Skarić / Osman Nuri Hadžić / Nikola Stojanović , Geca Kon Beograd , edicija Srpski narod u XIX veku, orginalni tvrd povez,zlatotisak ,ćirilica, 166 strana , format 20cm x 14cm CENA 900 DINARA

02584) JUŽNA SRBIJA OD KRAJA XVIII VEKA DO OSLOBOĐENJA , Jovan M. Jovanović , Geca Kon Beograd , edicija Srpski narod u XIX veku, orginalni tvrd povez,zlatotisak ,ćirilica, 186 strana sadržaj : Otvaranje makedonskog pitanja, Sadržaj: I. Opšta razmatranja: Istočno pitanje-Evropske sile i Balkan-Rusija i slovenofilstvo, II. Nacionalni sporovi, III. Srbija i Balkan / 1804-1871 /, IV. Akcija Srbije / 1806-1906 /, V.Četnička akcija, format 20cm x 14cm CENA 850 DINARA

02585) BORBA ZA NARODNO UJEDINJENJE 1903 - 1908 / 1908 - 1914 , Jovan M. Jovanović / Dimitrije Popović , Geca Kon Beograd , 2 knjige , edicija Srpski narod u XIX veku, orginalni tvrd povez,zlatotisak ,ćirilica , 160 + 172 strane , format 20cm x 14cm CENA 1650 DINARA

02586) POVIJEST DUBROVNIKA DO 1808 1 i 2 , Vinko Foretić , Nakladni zavod MH Zagreb 1980 , Opsežna studija o istoriji Dubrovnika u 2 knjige , tvrd povez,zlatotisak, zaštitni omot,ilustrovano, latinica, 360 + 509 strana , prava knjiga : Od osnutka do 1526 , druga knjiga od 1526. do 1808 , format 25x17 cm CENA 4500 DINARA

02587) DUBROVAČKI PATRICIJAT U XIV VEKU , Irmgard Manken , SANU Beograd 1960 , mek povez, ćirilica, XXXIV + 567 strana, karta srednjevekovnih puteva u Bosni i Srbiji + Karta dubrovackog teritorija , sadržaj : Dubrovnik u XIV veku , rodovi i porodice , trgovina i privreda , javni život , problem narodnosti dubrovačkog patricijata , dubrovački vlastelinski rodovi XIV veka ... CENA 2000 DINARA

02588) POVIJEST OTOKA BRAČA , Dasen Vrsalović , Supetar 1968,istorija ostrva u Jadranskom moru od praistorije do 1918 godine , mek povez,zaštitni omot, ilustrovano,latinica, 488 strana CENA 1500 DINARA

02589) ARHEOLOŠKI RADOVI I RASPRAVE IV - V , Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb 1967 , tvrd povez,latinica, ilustrovano, 451 strana + table sa ilustracijama , format 14 x 25cm sadržaj :

PRETHISTORIJSKO DOBA
Paleolit Velike pećine na Ravnog gori u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
Koštani artefakti veldenske kulture spilje Vindije
Listolikokameno oruđe iz spilje Jamina Sredi na otoku Cresu
Pokapanje pokojnika u Smičiću i kult mrtvih u neolitu Dalmacije
Neke pojave u istočnoalpskom području u vezi s kulturom zvonolikih pehara Italije
O učešću Ilira uegejskoj seobi
ANTIČKO DOBA
Dva antička signirana reljefa iz radionice majstora Maksimina
Neki primeri smeštaja antičkih gospodarskih zgrada u obalno - otočkom području Dalmacije
Rimska brončana plastika u Vinkovačkom muzeju
Zlatni nakit iz helenističke nekropole kod Crvejnce
SREDNJI VIJEK
Starohrvatska nekropola u Bošnjacima kod Županje
Antropološka istraživanja starohrvatskog groblja u Daraž - Bošnjacima
i drugi članci
CENA 1500 DINARA

02590) STARINAR XXVII , Arheološki institut Beograd 1977 , mek povez, ilustrovano, format 20,5 X 28 cm , ćirilica, 263 strane + [70 str.] table sa prilozima + 3 rasklopive skice, brojne ilustracije u tekstu,
sadržaj:
RASPRAVE
1. Rastko Vasić: Novi elementi za proučavanje gvozdenog doba Vardarske doline
2. Borislav Jovanović: Primerci životinjskog stila skitskog i tračkog gvozdenog doba u Jugoslaviji
3. Ljubica Zotović: Prilog proučavanju Turmasgadovog kulta
4. Miloje R. Vasić: Predstava "ascije" na nadgrobnim spomenicima rimske provincije Dalmacije
5. Ante Šonje: Ranobizantinska bazilika sv.Agneze u Muntajani, Poreština u Istri
6. Đurđe Bošković: L'art entre l'antiquite et l'epoque romane sur le litoral de l'ancienne Zeta
7. Slavenka Ercegović-Pavlović: Srednjovjekovna nekropola u Nišu
8. Gordana Marjanović-Vujović: Rasprostranjenost naušnica naroskanog tipa u Srbiji
9. Vasilij Pucko: Kievskie rel'efi svyatih vsadnikov
10. Sergije Dimitrijević: Novčane emisije kralja Dragutina, Vladislava II i kralja Milutina.
PRILOZI
1. Žužana Cofman: Prethodni antropološki izveštaj o neolitskim ostacima sa iskopavanja na Gomolavi
2. Vojislav Trbuhović - Milivoje Vasiljević: Arheološka nalazišta i spomenici u slivu reke Dobrave
3. Milivoje Vasiljević: Nalazi starijeg gvozdenog doba u Šapcu
4. Petar Popović: Ostava drahmi Apolonije iz Čelopeka kod Peći
5. Ivan Mikulčić: Dve ranohrišćanske crkve kod Makedonske Kamenice.
OSVRTI
Đurđe Bošković: Osvrt na neka pitanja arheoloških istraživanja antičke Duklje.
KRITIKE I PRIKAZI ...
IN MEMORIAM Viktor Nikitič Lazarev (1897-1975). Georgije Ostrogorski (1902-1976). Milan Budimir (1891-1975).
BIBLIOGRAFIJA
CENA 1600 DINARA

02591) TURSKI IZVORI ZA ISTORIJU BEOGRADA knjiga 1 sveska 1 , Dr Hazim Šabanović , Istorijski arhiv Beograd 1964 , Katastarski popisi Beograda i okoline 1476-1566 , tvrd povez , ćirilica, ilustrovano, 662 strane CENA 3000 DINARA

02592) ISLAMSKA EPIGRAFIKA U BOSNI I HERCEGOVINI 1 i 2 , Mehmed Mujezinović , Veselin Masleša Sarajevo 1974 , biblioteka Kulturno nasleđe , 2 knjige, tvrd povez, odlično očuvano, ilustrovano,latinica, 560 + 518 strana , Format : 24 x 18 cm
knjiga I : Sarajevo
knjiga II : istočna i centralana Bosna
CENA 5500 DINARA

02593) PISMENOST U BOSNI I HERCEGOVINI , Vojislav Bogićević , Veselin Masleša Sarajevo 1975 , biblioteka Kulturno nasleđe , od pojave slovenske pismenosti u IX veku do raja austrougarske vladavine u BiH 1918 godine ,
tvrd povez, odlično očuvano, ilustrovano , 333 strane , Format : 24 x 18 cm CENA 1000 DINARA

02594) TRGOVINA SRBIJE 1815 - 1839 , Dr Danica Milić Miljković , Nolit Beograd 1959 , ekonomska istorija Srbije , tvrd povez ,latinica, 382 strane , CENA 450 DINARA

02595) VASKRS DRŽAVE SRPSKE , Stojan Novaković , Srpska književna zadruga Beograd 1904, političko-istorijska studija o prvom srpskom ustanku 1804-1813, antikvarna knjiga, očuvano, tvrd povez,ćirilica,252 strane, spada u kategoriju retkih knjiga
Sadržaj: Uzroci ustanka na dahije , Austijsko-ruska osvajanja i reforme u Turskoj , Uspevanje srpskog ustanka , Bećir pašino mirenje , Gušanac Alija , Deputacija srpska u Carigradu Hafis pašina i Ibrahim paša Bušatlije misija za ugušenje ustanka , Ičkovi pregovori , Zauzeće beograda , Predaja Šapca , Rusko-turski rat , Tilzitski mir , nastojanje Turske 1807 i 1808 za mirenje sa Srbima , Pregovori u jašu , Nesrećno ratovanje 1809 , Osnovna uređenja 1804-1813 , Uređenje od 1811 , Austrija i Srbija 1808-1810 , Vojevanje 1810 , Napoleonova najezda na Rusiju i Bukureški mir , katastrofa 1813
Prilog: Autonomna prava arhipelaških ostrva CENA 2000 DINARA

02596) DUBROVAČKI PORTRETI I , Jorjo Tadić , Srpska književna zadruga Beograd 1948 , tvrd povez, stanje knjige dobro ( 3 ) , korice imaju oštećenja u vrhu i dnu rikne, posveta na predlistu ,unutrašnjost dobra , ćirilica, 367 strana , sadržaj : Marin Zamanja , Serafin Gučetić , Marin Držić , Miho Pracatović , Savko Bobaljević , Vice Stjepović Skočibuha , Frano Fr. Gundulić , Frano Lukarević , Cvijeta Zuzorić , Tomo Budislavić CENA 300 DINARA

02597) MUHAMED postanak i širenje islama , Esad Bej , Geca Kon Beograd 1940 , tvrd povez, stanje knjige dobro ( 3 )- korice izlizane i sa manjim oštećenjima na rikni, unutrašnjost dobra i očuvana , antikvaran primerak, ćirilica, 335 strana , CENA 400 DINARA

02598) ORIJENTALNI TEPISI , Ljiljana Rakić Velenderić , Beograd 2003, etnologija, opisi orjentalnih ćilima, mek povez, ilustrovano u boji,latinica, 144 strane , CENA 400 DINARA

02599) TRAGOM PLAVE LISICE , Đorđe Ličina , CIP Zagreb 1977 , Tajne pripreme za državni udar kralja Petra II Karađorđevića iz pera Udbinog kontraobaveštajca , tvrd povez, latinica, format 12,5 X 22,5 cm , CENA 350 DINARA

No comments: