Sunday, February 17, 2013

ISTORIJA I TEORIJA KNJIŽEVNOSTI KNJIŽEVNA KRITIKA FILOLOGIJA LINGVISTIKA 1

23242) ISTORIJA ENGLESKE KNJIŽEVNOSTI od početaka do 1700 godine , Dr Dušan Puhalo , Naučna knjiga Beograd 1980 , očuvano,mek povez ,ćirilica, 236 strana CENA 450 DINARA

23243) IZ STARE ENGLESKE KNJIŽEVNOSTI , izbor , komentar i prevod dr Ivanka Kovačević , Naučna knjiga Beograd 1975 , mek povez ,ćirilica, 68 strana CENA 200 DINARA

23244) BIBLIOGRAFIJA SRPSKE KNJIŽEVNE ZADRUGE 1892 - 1967 , Milan Ž. Živanović , Srpska književna zadruga Beograd 1967 , jubilarno izdanje, tvrd povez,zlatotisak,ilustrovano,ćirilica, LXXXVIII + 427 strana CENA 450 DINARA

23245) RENESANSA eseji o umetnosti i pesništvu , Volter Pejter , Prosveta Beograd 1965, edicija Svetski klasici, tvrd povez, zaštitni omot, zlatotisak, odlično očuvano,ćirilica, 231 strana , sadržaj : dve rane francuske priče , Piko dela Mirandola , Sandro Botičeli , Luka dela Robija , Mikelanđelovo pesništvo ,Leonardo da Vinči , Šorđonova škola , Žoašen di Bele , Vinkelman CENA 600 DINARA

23247) KO JE KO PISCI IZ JUGOSLAVIJE 1994 , priredio Milisav Savić , Ošišani jez Beograd 1994, biografski leksikon srpskih pisaca , mek povez, ćirilica, 281 strana , ISBN: 8607007777 CENA 450 DINARA

24163) OGLEDI I STUDIJE O RENESANSNOJ POEZIJI , Milica Popović , Dečje novine Gornji Milanovac 1991 , tragom izvorne italijanske poezije ka našoj renesansnoj lirici , mek povez,ćirilica, ilustrovano, 125 strana , CENA 450 DINARA

24164) ZBORNIK O DANTEU 1265 - 1965 , grupa autora, Filološki fakultet seminar za italijanski jezik Beograd 1968 , tvrd povez, zlatotisak,ćirilica, 202 strane , CENA 600 DINARA

24165) ĆIRILICA I NOVA PISMENOST , Miljko Kovačević , Beograd 2004, rasprava o pismu i pismenosti, mek povez,ćirilica, ilustrovano, 352 strane , CENA 400 DINARA

24166) SVETOGORSKA DUHOVNOST STARE SRPSKE KNJIŽEVNOSTI , Čedomir Rebić , Institut za srpsku kulturu Priština 2000 , mek povez,odlično očuvano,ćirilica, 210 strana CENA 400 DINARA

24167) ESTETIKA UNUTRAŠNJEG I UMNA VIĐENJA , Čedomir Rebić , Institut za srpsku kulturu Priština 1996 , estetika srpske srednjovekovne književnosti , mek povez,odlično očuvano,ćirilica, 157 strana CENA 350 DINARA

24168) OSNOVI SRPSKOG REALIZMA ,priredio Milorad Jevrić , Bjeseda Banja Luka /Ars Libri Beograd 2005 , izbor najznačajnih tekstova o realizmu u srpskoj književnosti , Koliko god se činilo da je ovaj značajan deo naše književnosti proučen, i pored niza studija i monografija, pa i širih pregleda i velikih istorija književnosti, nedostaje našoj stručnoj i čitalačkoj javnosti sveobuhvatan udžbenik ili posebna istorija književnosti srpskog realizma. autori Jovan Skerlić , Milorad Najdanović , Dimitrije Vučenov , Jovan Deretić , Dragiša Živković , Predrag Palavestra novo, mek povez,ćirilica, 230 strana , CENA 350 DINARA

24169) KOMEDIOGRAFIJA BRANISLAVA NUŠIĆA , Dr Milenko Misailović , Univerzitet umetnosti u Beogradu 1983 , obima studija u Nušićevim komedijama , mek povez, sa potpisom i posvetom autora ,latinica, 630 strana , iz sadržaja : struktura i problemi , izvori , fenomenologija vanscenske komike , scenska komika i njeno društveno značenje, komediografska funkcija prividnosti ili iluzija , vlast kao komediografski fenomen , trajnost značenja gospođe ministarke , značenje dijaloškog jezika , kritika kao nerazumevanej nušićeve komike... CENA 750 DINARA

24170) U POTRAZI radovi o književnom delu Oskara Daviča , priredio Stojan Đorđić , Narodna knjiga Beograd 1979 , tvrd povez,očuvano ,latinica, 335 strana, CENA 450 DINARA

24171) DVA VEKA RUSKE KNJIŽEVNOSTI , Božidar D. Begenišić , Jedinstvo Priština 1976, od Kulikovske bitke do Ivana Groznog , tvrd povez,zaštitni omot ,ćirilica, 412 strana, očuvano, Stara ruska književnost je nastala u okviru srednjovekovnog vizantijskog kulturnog kruga i zasnivala se na staroslovenskom jeziku. Uglavnom se bavila religijskim temama, pri čemu su žitija svetaca bila veoma popularan žanr. Stara ruska književnost se deli na Kijevski i Moskovski period. Kijevski period traje od 10. pa sve do polovine 13. veka, kada je Kijev bio jedan od najvažnijih središta srednjovekovne Evrope, a ujedno i središte ruskog, beloruskog i ukrajinskog kulturnog života. Iz tog perioda bitno je spomenuti dela: Slovo o zakonu i blagodati, mitropolita Ilariona Kijevskog, koje se danas smatra prvim delom ruske, beloruske i ukrajinske književnosti i Pesma o Igorovom pohodu (Сло́во о полку́ И́гореве), koji predstavlja jedan od najlepših i najznačajnijih srednjovekovnih epova i poetski rodoljubivi poziv na jedinstvo u borbi protiv Tatara.

Nakon okupacije Kijeva od strane Tatara 1240. godine, kulturni život se premešta u Moskvu, tako da moskovski period počinje u drugoj polovini 13.veka i traje sve do 17.veka. Svoju vlast Moskva je znatno ojačala i proširila do perioda kada je Ivan Grozni postao car. Svi Tatari su bili isterani i tadašnja ruska književnost se uglavnom bazirala na želji moskovskih vladara za moći. U prilog tome govore i dela u kojima su se slavile pobede Rusa nad Tatarima. CENA 500 DINARA

24172) ISTORIJSKA POETIKA NOVELE , Jeleazar Meletinski , Matica srpska Novi Sad 1996, teorija književnosti, biblioteka KORIST I RAZONODA a) Novele - 19-20. vek/ 1.Rane forme novele 2.Klasična novela u periodu renesanse 3.Romaneskna novela XVII-XVIII veka 4.Romantičarska novela XIX veka 5.Od romantizma do realizma (XIX vek), Zaključak, Bibliografija, Prevela s ruskog Radmila MEČANIN, Na poleđini biografija autora mek povez,odlično očuvano,351 strana, ćirilica, CENA 600 DINARA

24173) NOVA ISTRAŽIVANJA , Horhe Luis Borhes, Paideia Beograd 2008 , Tekstovi sakupljeni u Novim istraživanjima dotiču teme veoma bliske Horheu Luisu Borhesu: odnos između prostora i vremena, slutnje o budućnosti, pitanje večnosti, samoubistva i spasenja, pitanje beskonačnog, kabalističko čitanje Svetog pisma, razmišljanja oimenima Božijim, o paklu, panteizmu, legendi o Budi, herojskom duhu, opovrgavanju imena... Njih upotpunjavaju eseji o Kevedu, Kolridžu, Servantesu, Natanijelu Hotornu, Polu Veleriju, Oskaru Vajldu, Čestertonu, H.Dž. Velsu, Francu Kafki, Džonu Kitsu, Bernardu Šou i Vilijemu Bekfordu. POTPUNO NOVO, tvr dpovez,latinica, 151 strana CENA 550 DINARA

24174) KNJIGA O CRNJANSKOM , priredio Milo Lompar, Srpska književna zadruga Beograd 2005 , U Knjizi o Crnjanskom, koju je priredio Milo Lompar, profesor srpske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, autor većeg broja radova o novijim srpskim piscima, među kojima i tri knjige o Crnjanskom, dat je izbor najboljih kritičkih i esejističkih tekstova o književnom delu jednog od najboljih srpskih pisaca XX veka. Knjiga je komponovana kombinovanjem žanrovskog i hronološkog principa. Na prvim stranicama izbora dati su tekstovi o poeziji, koju je Crnjanski uglavnom pisao u ranim godinama svoga književnog rada, zatim tekstovi o ranim proznim knjigama, a zatim o njegovim dramama, i na kraju o njegovoj kasnoj poeziji i proznim delima objavljenim u poslednjim decenijama njegove književne aktivnosti. Tako su izabranim kritičkim tekstovima predstavljene sve knjige ovog pisca, od Lirike Itake, Priča o muškom, Dnevnika o Čarnojeviću, poeme Stražilovo, romana Seobe, do drama Maske i Konak i kasnih proznih ostvarenja Druge knjige Seoba, Romana o Londonu, žanrovski složene proze Kod Hiperborejaca i poeme Lament nad Beogradom. Ovaj izbor, u sopstvenom, kao doživljaju književnog dela Miloša Crnjanskog, kao dobar putokaz mogu koristiti i studenti i srednjoškolci i svi oni koji vole zavodljivu reč i stil ovog velikog srpskog pisca.
POPTUNO NOVO, tvrd povez,ćirilica, XIV + 408 strana CENA 600 DINARA

24175) LINGVISTIKA U PRIMENI , Ranko Bugarski , Zavod za udžbenike Beograd 1986 , Sveobuhvatan pogled na lingvistiku sa stanovista njenih mogucih primena u resavanju drustvenih problema u vezi s jezickom komunikacijom. Argumentacija u prilog zamenjivanja tradicionalnog termina "primenjena lingvistika" adekvatnijim nazivom "lingvistika u primeni". Pored opstih razmatranja, knjiga sadrzi i oglede iz domena terminilogije, prevodjenja i nastave jezika. mek povez,latinica,192 strane CENA 300 DINARA

24178) PEVAČ PRIČA 1 I 2 , Albert B. Lord , Idea Beograd 1990 , biblioteka XX vek , 2 knjige , knjiga 1 : TEORIJA , knjiga 2 : PRIMENA , Tokom celog 19. veka proučavaoci književnosti pitali su se, u čudu, kako su mogla nastati Homerova dela Ilijada i Odiseja. Bilo je jasno da su potekla iz tradicije usmenog recitovanja, ali je izgledalo nepojamno da iko može da recituje tako dugo i tako sređeno. Ta dva epa morala su biti rani zapisi nečeg mnogo starijeg, usmenog. Ovo je navelo naučnike da potraže slične primere: naime, one malobrojne preostale evropske tradicije usmenog narodnog pesništva, gde jedan stariji seljak na taj način prenosi svojim slušaocima tu drevnu formu narodnog pamćenja ali i zabave. Pronašli su tu tradiciju u Srbiji, gde su pojedini starci i starice -- u nekim slučajevima, čak, slepi -- pevali tradicionalne stihove, u ukupnoj dužini ponekad i većoj od Homerovih epova. Zagonetku Ilijade rešava serija narodnih pesama pevanih u brdima Bosne i Hercegovine o bitki na Kosovu. Klasičnu knjigu o ovoj temi napisao je Albert B. Lord pod naslovom Pevač priča, a)Homer (oko 800 pne) b)Narodna poezija, epska c)Srpskohrvatska narodna poezija, epska/ PEVAČ PRIČA: 1. Teorija 2. Primena: Homer, Odiseja, Ilijada, Neke beleške o srednjovekovnoj epici, Dodataka (7), mek povez, odlično očuvano, latinica, 277 + 283 strane CENA 850 DINARA

24179) ILUMINIRANI RUKOPISI , Džon Bradli , Utopija Beograd 2006 , U ovoj knjizi nema tipiziranih predstava i uobičajenih tema knjiga o srednjem veku, iako i ona predstavlja svojevrstan pregled evropske istorije u periodu od 500. do 1500. godine. U središte svog zanimanja autor je postavio knjigu - njena spoljašnja obeležja, oblik, veličinu, materijal od koga je načinjena, mastilo kojim su ispisivana slova i drugi znaci i simboli, i naravno, ilustracije kojima je tekst ukrašavan. POTPUNO NOVO, mek povez,ćirilica, ilustrovano u boji, 232 strane, CENA 400 DINARA

24180) KNJIŽEVNO NASLEĐE SRPSKE KRAJINE , grupa autora , matica srpska Novi Sad 1997 , zbornik radova, POTPUNO NOVO, tvrd povez,ćirilica, 357 strana , iz sadržaja ; Orahovački hronograf , Dimitrije Oklobdžija , časopis Matica, zbirka pesama Ličanke , Pavle Solarić , Jovan Došenović , Sava Mrkalj , Nikola Borojević , Nikanor Grujić , Milan Budisavljević, Srpski narodni kalendari u Hrvatskoj.... CENA 400 DINARA

24181) DOŽIVLJAJ I PESNIŠTVO , Vilhelm Diltaj , Orfeus Novi Sad 2004 , Lesing - Gete - Novalis - Helderlin , istorija i teorija nemačke književnosti , POTPUNO NOVO, tvrd povez,latinica, 370 strana, Vilhelm Diltaj (1833-1911) predstavlja jednog od najvažnijih nemačkih filozofa i polihistora koji su formulisanjem nekih epohalnih pitanja, te njihovim pažljivim razmatranjem najavili i suštinski obeležili ulazak u XX vek. Svojom «filozofijom života» on je, primera radi, otvorio neke važne teme i uvide kojima je će pozabaviti Bergson, Hajdeger, Jaspers i Sartr.
Za svoga dugog života, baveći se raznim problemima filozofije, istorije, književnosti i umetnosti, on je u središte pažnje postavio pitanje posebnosti duhovno-istorijskih nauka u odnosu na prirodne, izveo tezu o fundamentalnoj metodološkoj razlici imenovanoj pojmovima objašnjenja i razumevanja, te postavio metodološke temelje za konstituisanje duhovno-istorijskih nauka. Osim toga, kao čovek ogromne erudicije i širokog interesovanja, Diltaj je napisao mnoštvo rasprava o književnosti u kojima je, kako teorijski tako i praktično, reaktuelizovao hermeneutiku i pružio joj nove razvojne podsticaje.
Kasnija nemačka škola interpretacije u velikoj meri svoje utemeljenje duguje upravo Diltaju, kao što će u njegovim radovima naći podsticaja i istorija književnosti, istorija ideja, bigrafistika, psihologija geštalta itd.Svakom čitaocu su u prevodu do sada bile dostupne sledeće knjige vilhelma Diltaja: Izgradnja istorijskog sveta u duhovnim naukama (1980, prevela Dušica Guteša, predgovor Ivan Urbančić), Zasnivanje duhovnih nauka (1980, prev. Zoran Đinđić i Jelena Imširović, predgovor Zoran Đinđić), Pesnička imaginacija (1989, prev. Olga Kostrešević), Suština filozofije i drugi spisi (1977, prev. Miloš Todorović).
U knjizi Doživljaj i pesništvo, izvorno objavljenoj 1905. godine, autor je okupio redigovane tekstove koji su u periodici već bili objavljeni između 1865. i 1877. godine. Analizirajući delo Gotholda Efraima Lesinga, Johana Volfganga Getea, Novalisa i Fridriha Herderlina, Diltaj je praktično pokazao kako se opusi ovih pisaca mogu razumeti i protumačiti na fonu duhovno-istorijskih događaja epohe i osobenih doživljaja koji su u životima pisaca ostavljali važnog traga. Nalazeći da je u tom procesu od temeljne važnosti upravo doživljaj, kako autorov tako i čitaočev, Diltaj je ponudio obrazac mišljenja o književnosti obeležen snažnom antipozitivističkom pobunom, te naglašavanjem specifične uloge subjekta u spoznajnom činu. Diltajeva studija Doživljaj i pesništvo predstavljala je, tako, jedan od važnih trenutaka u otvaranju metodoloških ishodišta sa kojima će se u XX veku proučavanje književnosti suočiti. ISBN: 86-83887-37-5
CENA 600 DINARA

24182) ISTORIJA SRPSKE KNJIŽEVNOSTI 1 romantizam , Miodrag Popović , Nolit Beograd 1968 , tvrd povez , zlatotisak, zaštitni omot ,ćirilica, 378 strana, sadržaj : Uvod u epohu , Vuk Stefanović Karadžić , prota Mateja Nenadović , Sima Militinović Sarajlija , Petar II Petrović Njegoš CENA 450 DINARA

24183) VASKRSLA REČ iz književnih arhiva KGB-a , Vitalij Šentalinski , Paideia Beograd 1995 , Vaskrsla reč, prvo delo napisano na osnovu autentičnih književnih arhiva KGB-a, otkriva nam istinsku sudbinu velikih majstora ruske književnosti: Babelja, Piljnjaka, Mandeljštama (koji su bili likvidirani metkom u potiljak ili umrli u logorima), kao i neprijatnosti i proganjanja koje su trpeli i drugi veliki pisci, poput Bulgakova ili Platonova (čija su dela bila utamničena umesto njih samih). Saznajemo takođe kakvih nas je talenata lišila ova krvava epoha: Kljuljev, pesnik i prorok, otac Florenski, nazvan za života "ruski Leonardo da Vinči", prelepa Nina Hagen - Torn, jedina koja se do kraja držala dostojanstveno pred sudijama... Čak je i Gorki, koji je uživao sve počasti sovjetskog režima, imao svoj dosije u mračnim odajama Lubljanke. mek povez,lainica, ilustrovano crno belim fotografijama , 472 strane CENA 600 DINARA

24185) ČLANCI I PREDAVANJA , Bogdan Popović , Srpska književna zadruga Beograd 1932 , o književnosti , umetnosti , jeziku i moralu , antikvaran primerak, tvrd povez,ćirilica, očuvano, 277 strana , sadržaj :
Sadržaj:
O KNJIŽEVNOSTI: Šta je veliki pesnik , Jovan Skerlić , Molijer , U slavu knjige;
O UMETNOSTI: Slika i kritika , sud o sudu , Bura na moru , Collegium Musicum , Za estetiku
O JEZIKU: Pravoslavne jeresi , , karakterno je , Pitanje književnog jezika
O MORALU: Francuska žena u XVIII veku , Jedan delikatan moralan problem , Nemaju šta da obuku , Dečak u Hrista na Božić , Šta Srbi imaju da nauče od Engleza , Obuzdavajte osećanja
CENA 450 DINARA

24186) OSNOVI TEORIJE KNJIŽEVNOSTI I METODOLOGIJE , Cvijetin Ristanović , Učiteljski fakultet Beograd 1997 , mek povez,ćirilica, sa potpisom i posvetom autora , 178 strana CENA 300 DINARA

24187) NEVIDLJIVI ARHIPELAG , Aleksandar Bjelogrlić , Praizvorni život Beograd 1994 , zapisi o misticizmu i natprirodnom u književnosti , mek povez, latinica, 130 strana CENA 300 DINARA

24188) PITANJE POEZIJE I NAUKE O KNJIŽEVNOSTI , Dušan Pirjevec, Vuk Karadžić Beograd 1983 , mek povez ,ćirilica, 195 strana CENA 250 DINARA

24189) LAŽNI CAR ŠĆEPAN KIŠ , Nebojša Vasović , Narodna knjiga Alfa Beograd 2004 , Polemićki osvrt na delo i ideje Danila Kiša , Prva polemička knjiga koja se posle smrti Danila Kiša bavi preispitivanjem njegovog dela. Iz izrazito kritičke pozicije, jedan od najznačajnijih srpskih pesnika i esejista komentariše sva Kišova dela kod nas i u svetu. mek povez ,ćirilica, 155 strana CENA 450 DINARA

24190) ZA I PROTIV VUKA, Meša Selimović , Sloboda Beograd 1981 , istorija književnosti, tvrd povez,zlatotisak ,latinica, 183 strane , CENA 350 DINARA

24191) ZA I PROTIV VUKA, Meša Selimović , BIGZ 1983 , tvrd povez ,latinica, 151 strana CENA 400 DINARA

24192) JAKOV IGNJATOVIĆ književna studija ,Jovan Skerlić , Napredak Beograd 1922, redakcija i ispravke Vladimir Ćorovic, antikvarna, mek povez,ćirilica, odlično ocuvano, nesečen tabak, 180 strana CENA 500 DINARA

24193) LORD BAJRON KOD JUGOSLOVENA , Ilija M. Petrović , Pozarevac 1931 , antikvarna, mek povez, ćirilica, očuvano, ilustrovano, 200 strana , CENA 500 DINARA

24194) ŽIVOT I KNJIŽEVNI RAD IVANA MAŽURANIĆA I TEORIJSKA OBRADA “SMRT SMAIL AGE CENGICA” ,profesor Savo Vukmanović, Progres Nikšić Berane 1937 , retko lokalno izdanje malog tiraža, antikvarna, mek povez, ćirilica, sa kartom u prilogu, 94 strane, CENA 350 DINARA

24690) ĆOPIĆEV HUMOR I ZBILJA 1 i 2 , Enes Čengić , Globus Zagreb 1988 ,biografija Branka Ćopića, dve knjige , I knjiga: ĆOPIĆ kroz svjetla i pomrčine,
II knjiga: ĆOPIĆ na bodljikavim lovorikama,
Slike (Ćopić, Zuko Džumhur, Miroslav i Bela Krleža, Skender Kulenović, Mato Lovrak, Enver Krupić, M.Oljača, D.Jeremić, Ivo Andrić, Krklec, Vujačić, Razija Handžić, Mirko Rački, Mersad Berber), Ilustracije, Likovno obogaćenje SAFET ZEC (slikar), Latinica, Šiven povez, Omot, 540 strana, format 28 cm ,
CENA 750 DINARA

24692) KAZIVANJA O ANDRIĆU , Radovan Popović , Sloboda Beograd 1976 , uspomene savremenika , tvrd povez, zlatotisak, zaštitni omot , ilustrovano, 219 strana , CENA 500 DINARA

24693) STARA GARDA , Stevan Stanić , Književna zajednca Novog Sada 1989 , ličnosti, putovanja, razgovori, 1967-1987 , razgovori sa književnicima i likovnim umetnicima , : Žak Prever , Henri Mur , Petar Lubarda , Veljko Petrović , Margerit Jursenar , Artur Rubinštajn , Andre Segovija , Marija Kazares , Ivo Andrić , Jehudi Menjuhin , Dibife - Baltus - Bejkon , Luj Giju , Marko Čelebonović , Mikis Teodorakis , Ismet Mujezinović , Vladimir Vojnovič , Nedeljko Gvozdenović , Đula Ilješ , Luj Aragon ,Milan Kundera , Putopisi o Leonardu da Vinčiju, Miroslavu Krleži, Babelju ,Džon Apdajk , Margaret Diras , Bejkon , Milan Konjović , Miro - Dali - Pikaso, Beleške o ličnostima mek povez, ilustrovano,latinica, 290 strana CENA 500 DINARA

24694) STAROSLOVENSKA HRESTOMATIJA , Milenko Panić , Čigoja Beograd 2001 , Svi oni koji izučavaju pismo i istoriju starih Slovena ova knjiga poslužiće kao nezaobilazan priručnik. U ovom kapitalnom delu prvi put na srpskom jeziku data su pravila za čitanje i obrasci glagoljskih i ćiriličnih tekstova sa spomenika, kao i rečnik od 2.300 reci. Kad se zna da staroslovenski sadrži oko 10.000 reči, ovaj rečnik poslužiće onima koji žele sami da prevode stare tekstove na nas savremeni jezik. pravila za čitanje staroslovenskog jezika , obrasci glagoljskih tekstova, tekstovi iz glagoljskih spomenika u ćirilickoj transliteraciji, tekstovi iz ćirilskih spomenika POTPUNO NOVO, mek povez , ćirilica, ilustrovano, 164 strane CENA 450 DINARA

24695) NAJSTARIJI JEZIK BIBLIJE , Anđelija Stančić Spajićeva , IPA Miroslav Beograd 1994 , mek povez, ćirilica, 104 strane, ex libris nalepnica, CENA 450 DINARA

24696) BEOGRADSKI KNJIŽEVNICI NA JADRANU , Putnik Beograd 1930 , utisci i uspomene s puta članova Beogradskog PEN kluba , Milan Grol , Niko Bartulović , Desanka Maksimović , Gustav Krklec , Ranko Mladenović , Todor Manojlović , Josip Kulundžić , Milan V. Bogdnović , antikvarno izdanje, mek povez, ćirilica, 40 strana CENA 400 DINARA

24697) UMETNOST BORISAVA STANKOVIĆA , Vladimir Jovičić , Rad Beograd 1979 , tvrd povez,zlatotisak, zaštitni omot, očuvano, 280 strana , sadržaj :
- REČ
- REČENICA
- GOVORI
- INTONACIJA I RITAM
- ENERGIJE I RADNJE
- OLIČENJA
- MODERNA PROZA,IZVAN KLASIČNIH ŽANROVA
- SEMANTIČKO BOGATSTVO U LEKSIČKOM SIROMAŠTVU
- NEKNJIŽEVNA REČ
- PREKO JEZIKOSLOVNIH NORMI
- NEPOPRAVLJIVA I NASUŠNA POGREŠNOST
- MIMO SINTAKSIČNIH KALUPA I BEZ STILISTIČKIH PREJUDICIJA
- KOST U GRLU ILI JEZIKU
- TRAGOVI I ZNACI
- EPITETSKA FUNKCIJA ATRIBUTA
- GOVORNO PRIPADNIŠTVO - IZVOR RAZLIKA
- DIJALOG I MONOLOG
- PRIPOVEDAČEV GOVOR
- MUZIKA KRVI
- DINAMIZAM U USREDSREĐENOSTI
- FUNKCIJA PESME I PEVANJA
- PESMA SA SCENE-DRAMSKA PESMA
- PESMA KAO ISPOVEST
- USTROJSTVO,ODNOSI I RITAM LIKOVNIH MASA
- MOTIV(I)
- SIŽE(FABULA)
- KA OLJUĐENJU,A NE KA TIPIČNOSTI
- DESKRIPCIJA
- REALIZAM BEZ OBALA
- TOK KRVI-TOK SVESTI
- STARO I NOVO
- UKROTITELJ KRAJNOSTI
- TRANSPOZICIJE
- IDEJNA KONSTITUCIJA LIKOVA MITKA I SOFKE
- TRAGIČAR BEZ OSMEHA
CENA 350 DINARA

24700) VREMENA I DOGAĐAJI , Veljko Petrović , Matica srpska Novi Sad 1954 , zbornik sabranih članaka , eseja i komentara o srpskoj književnosti , tvrd povez,zlatotisak , slika pisca, 732 strane CENA 400 DINARA

24701) ISTORIJA I POEZIJA , Marko Ristić , Prosveta Beograd 1962 , biblioteka Brazde, pet eseja, tvrd povez , ćirilica, očuvano, 467 strana Sadržaj:
Moralni i socijalni smisao poezije
Predgovor za nekoliko nenapisanih romana i Dnevnik tog predgovora
Istorija i poezija
1. U svetlosti požara Španije
2. San i istina Don-Kihota
Napomene
Indeks imena
Marko Ristić (bio-bibliografski podaci)
Hronologija
Bibliografija
Iz noći u noć
O modernom i o modernizmu, opet
CENA 400 DINARA

24702) SAMI PROTIV SEBE ustaštvo u književnosti , Milvoje Marković , Dečje novine Gornji Milanovac 1991 , Srpskohrvatska književnost - Motivi - Ratni zločini , tvrd povez,zlatotisak, zaštitni omot, latinica, ilustrovano, 197 strana CENA 400 DINARA

24704) EPISTOLARNA BIOGRAFIJA SVETISLAVA STEFANOVIĆA , priredio Milivoj Nenin , Matica srpska Novi Sad 1995 , POTPUNO NOVO, mek povez, ćirilica, ilustrovano, 347 strana , sadržaj : Prvo Stefanovićevo pismo 1894, Pisma Aleksandru Sandiću, PREPISKA sa Milanom Ševićem, Milanom Savićem, Tihomirom Ostojićem, PISMA Vladimira Ćorovića, Veljka Petrovića, Milana Ćurčina, Pismo Lazi Kostiču, Pisma Stanislava Vuinavera, Pismo Stevana Hakmana, Nikole T. Kašikovića, Isidore Sekulić, DODATAK Iz pisama Laze Kostića, CENA 350 DINARA

24705) ANĐELI NOSTALGIJE poezija Danila Kiša i Vladimira Nabokova , Zoran Đerić , Besjeda Banja Luka 2000 ,
Poezija Danila Kiša i Vladimira Nabokova je dovoljan razlog da se dvojici genija vratimo i kroz kritičku vizuru pjesnika Zorana Đerića. Korisna i neobično grafički riješena knjiga sa najrazličitijim mogućnostima čitanja i listanja knjige. POTPUNO NOVO , mek povez, ilustrovano, latinica, 239 strana CENA 300 DINARA

24706) ISTORIJA ESPERANTA , Aleksandar Korženkov , Esperantsko društvo Beograd 2009 , mek povez, ćirilica, posveta na predlistu , 166 strana CENA 300 DINARA

24707) PAUL VALERY POL VALERI stvaralački nihilizam , Antun Bonifačić , Matica hrvatska Zagreb 1940 , biografija francuskog pesnika i esejiste , tvrd povez, latinica, slika pisca, 183 strane , Format:21x15 cm CENA 400 DINARA

24708) FRANCUSKI REALISTIČKI ROMANI XIX stoleća , grupa autora , Školska knjiga Zagreb 1972 , analitička studija o šest vrhunskih dela francuske romansijerske književnosti : Stendal Crveno i crno , Parmski Kartuzijanski manastir , Balzak : Čiča Gorio , Evgenija Grande , Gistav Flober : Gospođa Bovari , Sentimentalno vaspitanje mek povez, latinica, 145 strana CENA 300 DINARA

24709) MARKSOV KNJIŽEVNI JEZIK , Ludoviko Silva, Vuk Karadžić Beograd 1978 , biblioteka Zodijak , mek povez ,latinica, Format:20x12 cm , 120 strana CENA 250 DINARA

24710) LICA I NALIČJA , Džordž Bernad Šo , Kultura Beograd 1964 , predgovori dramama , mek povez, latinica, format 17 X 12 cm, Preveo Borivoje Nedić , 297 strana CENA 300 DINARA

8 comments:

Горан Живановић said...

25291) SAVREMENI SRPSKOHRVATSKI JEZIK II sintaksa , M. Stevanović , Naučna knjiga Beograd 1969 ( gramatički sitemi i književnojezićka norma ) , tvrd povez, na koricama fleka od kafe , unutrašnjost kompletna ,čista bez fleka i podvlačenja, ćirilica, VIII + 902 strane , teme iz sadržaja :o predmetu sintakse , proste rečenice , sintagme , složene rečenice ... CENA 650 DINARA

25292) RUSKI PESNICI OD BAROKA DO AVANGARDE , Miodrag Sibinović , Zavod za udžbenike Beograd 1995 , POPTUNO NOVOV, mek povez , ćirilica, 238 strana , Format 17x24 , CENA 250 DINARA

25293) POEZIJA I KRITIKA , priredili Tode Čolak / Nedeljko Mijušković , Razvigor Beograd 1985 ,grupa autora, zbornik knjjiževno teorijskih tumačenja i kritika klasika poezije , izbor pesnika prati srednjoškolski nastavni plan i programa , tvrd povez sa zlatotiskom, ODLIČNO OČUVANO , 488 strana , format 18 X 25 cm,latinica , CENA 550 DINARA

25294) MAKEDONSKI JEZIK , Žarko Bošnjaković , Filozofski fakultet Beograd 1980 , gramatika, rečnik, izbor tekstova, mek povez, ćirilica,182 strane, dodatak : dijalekatska karta makedonskog jezika CENA 400 DINARA

25295) ENGLESKA KNJIŽEVNOST , uredili Breda Kogoj Kapetanić i Ivo Vidan , SNL Zagreb 1986 , tvrd povez, latinica, 231 strana , malo oštećenje na rikni , osim toga očuvano , CENA 350 DINARA

25296) JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ I NJEMAČKA KNJIŽEVNOST , Jevto M. Milović , NIO Univerzitetska riječ Nikšić 1989 , tvrd povez,zlatotisak, sa potpisom i posvetom autora , 385 strana CENA 350 DINARA

25297) PRAVOPIS SRPSKOG JEZIKA priručnik za škole , Dr Milorad Dešić , Privredni pregled Beograd 1995 ,
Pravopisna pravila... Rečnik, mek povez, odlično očuvano , ćirilica, 181 strana CENA 450 DINARA

25298) U SVETU ZNAKOVA , Milija Nikolić , Radnički univerzitet Novi Sad 1980 , studije i predavanja iz metodike nastave srpskohrvatskog jezika i književnosti , mek povez , latinica, ilustrovano, 274 strane , CENA 400 DINARA

Горан Живановић said...

25299) PESNICI I REVOLUCIJA , Dr Milosav Babović , Nikšić 1990 , književnokritička razmatranja o klasicima sovjetske ( ruske ) revolucionarne književnosti u XX veku , tvrd povez,zlatotisak, odlično očuvano, ćirilica, 345 strana , sadrži tumačenja dela sledećih pisaca : Aleksandar Blok , Sergej Jesenjin , Vladimir Majakovski , Aleksandar Fadejev , Isak Babelj , Aleksandar Serafimovič , Leonid Leonov , Mihail Šolohov , Boris Pasternak CENA 300 DINARA

25300) SAVREMENA PROZA , priredio Miloš I. Bandić , Nolit Beograd 1965 , edicija Srpska književnost u književnoj kritici knjiga X , kritički prikazi o delima savremenih srpskih prozaista (Andrić , Isidora Sekulić , Mihailo Lalić , Dobrica Ćosić ,Oskar Davičo, Branko Ćopić , Antonije Isaković ,Radomir Konstantinović ,Miodrag Bulatović , Erih Koš ,Miloš Crnjanski…) tvrd povez,zlatotisak, očuvano, ćirilica, 535 strana CENA 300 DINARA

25301) DIVLJA HARFA Dragana R. Mašović , Matica srpska Novi Sad 1996 , ogledi iz irske kulture i književnosti
Biblioteka Korist I Razonoda , sadržaj : IRSKA TEMA / Ostrva i ostrvljani, Kelt, Natkralj, Boginja zemlje, Divlji Irci, Kromvel, Martirologija, Irska Ircima, Divlja harfa /, II.OČEVI / Džojs, Jejts, Irska ledi Faust, Parnelov plamen /, III.SINOVI / Kromvelov primalni greh, Irski Hrist, Irski Hamlet /, IV.KĆERI / Singova divlja harfa, Gejlski đavo, Katlin intacta /, V.I OSTALI / Oskar, Džon Bul, Stara slava /, Indeks mek povez, ćirilica, format 12 X 21 cm , 332 strane CENA 300 DINARA

25302) IVO VOJNOVIĆ život i delo , Raško V. Jovanović , Institut za književnost i umetnost Beograd 1974 , mek povez, očuvano,ćirilica, 413 strana CENA 350 DINARA

25303) PRAVI PUT I STRANPUTICE U PISANJU , Dr Dragiša Živković , Nova prosveta Beograd 1985 , o kompoziciji i stilu pisanih sastava, mek povez, latinica, 109 strana CENA 250 DINARA

25304) TERET , David Albahari , Forum pisaca Beograd 2004 , knjiga se sastoji od dve grupe tekstova. Prva sadrži tekstove o raznim jevrejskim temama - od pokušaja definisanja jevrejske književnosti i jevrejskog pisca do komentara o antisemitizmu u Srbiji, toleranciji i odrastanju u svetovnoj jevrejskoj zajednici u Jugoslaviji.Ovi zapisi tvore jedinstvenu sliku o značaju jevrejske tradicije za autorovo književno stvaralaštvo, i objašnjavanju njegova nastojanja da odgovori na neka pitanja koja su od presudne važnosti za osobu jevrejskog porekla. Druga grupa sastavljena je od tekstova koji su napisani u poslednjih nekoliko godina, a nastajali su u autorovom traganju za odgovorima na pitanja koja postavlja život u dobrovoljnom izgnanstvu. Eseji i zapisi u knjizi "Teret mimikrije" nude odgovor na nastojanje autora da definiše svoje mesto u novoj životnoj sredini, kao i da preciznije utvrdi uticaj pripadnosti jevrejskoj zajednici.
mek povez, latinica, 145 strana, stanje knjige ( 4 ) CENA 250 DINARA

Горан Живановић said...

25305) O POEZIJI DVANAEST PESNIKA , Ivan V. Lalić , Slovo ljubve Beograd 1980, mek povez,očuvano,ćirilica,180 strana , ( Silvije Strahimir Kranjčević * Milutin Bojić * Desanka Maksimović * Velimir Živojinović Massuka, Desimir Blagojević, Mladen Leskovac * Vesna Parun * Vasko Popa *Volt Vitmen * T.S.Eliot* Pjer Žan Žuv ) CENA 350 DINARA

25306) PRIRODA MISTERIJA MIT romani Džona Falusa , Aleksandra V. Jovanović , Plato Beograd 2007 , mitološki motivi u delima pisca savremene engleske književnosti , POTPUNO NOVO , mek povez, latinica, 248 strana CENA 250 DINARA

25307) PATRIOTI I IZDAJNICI , Petar Zec , Plato Beograd 2008 , U svojoj studiji, Zec naglašava aktuelnost Sterijinih „Rodoljubaca“. U Sterijinom delu mnogi su se prepoznavali, a i danas će se prepoznati. Priča o aktuelnosti „Rodoljubaca“ može se posmatrati i na planu Kosova i Metohije i prokletstva večitih podela kojima nikako da dođe kraj.
- Polazište za knjigu „Rodoljubi i izdajnici“ je Sterijino delo „Rodoljupci“. Knjiga prati fenomen patriotizma i izdajstva u pozorišnom i književnom delu Jovana Sterije Popovića. Tačnije odnos Sterijinih junaka, njegovih „otečestvenih“ i „neotečestvenih“. To je delo vezano za Sterijinu stvaralačku mladost, kada je pisao tragedije i smatrao da će ostati zapamćen po tragedijama, a život je hteo da ga pamtimo po komedijama. Retko ko i zna da je on uopšte i pisao tragedije... U poznim godinama, Sterija se vratio temi patriotizma u komediji „Rodoljupci“. Ovde pratim razvoj njegovih misli o rodoljublju u raznim žanrovima, u poeziji, proznim i dramskim delima. On je izvežban za ta dela. „Rodoljupci“ su u jednom dramaturškom smislu doneli jednu novu temu u evropsku dramaturgiju. Oponenti su ga za života optuživali da se obilato koristio Molijerom, te da ništa nije doprineo književnosti jer je Molijer već napisao „Tvrdicu“. Smatram da je Sterija potpuno originalan, autentičan u svom „Tvrdici“. Ovde sve zamerke padaju u vodu jer je Sterija napisao jedno autohtono i originalno delo koje je najbolje i najsubverzivnije delo u našoj dramskoj književnosti. Ono je subverzivno i u žanrovskom aspektu. Komad je napisan kao komedija, a u suštini je u pitanju - tragedija.
POTPUNO NOVO , mek povez , ćirilica, 282 strane , CENA 250 DINARA

Горан Живановић said...

25308) ROMAN KAO DRŽAVA I DRUGI OGLEDI , Milorad Pavić , Plato Beograd 2005 , Veliki mistifikator, ali i otkrivalac tajni, Pavić u ovoj knjizi uvodi čitaoca u tajne majstorske radionice, iznoseći vlastite poetičke stavove. Na toj osnovi formira se jedno razmišljanje o sudbini knjige u trećem milenijumu: Pavić ne lamentira nad prošlim vremenima već prorokuje budućnost knjige koja i nije tako crna ako se ima u vidu da knjiga može iskoristiti sve prednosti informatičke ere. Usto, vraća se na svoja stara zanimanja za srpsku književnost baroka i klasicizma, ali ističe i ono što je iz novije književnosti na njega ostavilo traga: od Andrića i Crnjanskog, preko Borhesa, do Radovana Belog Markovića, Gorana Petrovića i Aleksandra Genisa.
Magija Pavićevog pripovedanja nije rezervisana samo za njegove romane i priče - u ovoj zbirci ogleda čitalac će pronaći osobine koje su ovog pisca već učinile klasikom srpske književnosti.
POTPUNO NOVO , mek povez , ćirilica, 174 strane , CENA 250 DINARA

25309) UGALJ I MESEC eseji o američkoj poeziji XX veka , Dubravka Popović Srdanović , Mali Nemo Pančevo 2003 , mek povez, bibliotečki primerak, latinica, 175 strana , CENA 200 DINARA

25310) UKRAJINSKA KNJIŽEVNOST IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA , Julijan Tamaš , Prometej Rusko Slovo Novi Sad 2002 , tvrd povez, latinica, 295 strana CENA 250 DINARA

25311) FOKUSNA PERSPEKTIVA UKRAJINSKE KNJIŽEVNOSTI , Ljudmila Popović , Univerzitet u Beogradu Filološki fakultet Beograd 2007 , mek povez, očuvano, sa potpisom i posvetom autora, ćirilica, 254 strane CENA 300 DINARA

25312) SIMBOLI EPSKOG PROSTORA , Vuk Filipović , Jedinstvo Priština 1972 , tvrd povez, ćirilica, 355 strana, sadržaj :
Vizija portreta u poemi Desanke Maksimović
Stilistika neobičnog u prozi Veljka Petrovića
Humoristička novela
Prokleta avlija Iva Andrića
Andrićev roman lika
Tihi Don Mihaila Šolohova
CENA 300 DINARA

25313) POKOLJENJA DJELA SUDE , Marija Kovačević , Srpska knjiga Ruma 2002 , rasprava o autorstvu epa "Smrt Smail-age Čengića" i analiza nekih Mažuranićevih pisama , odlično očuvano, sa potpisom i posvetom autorke, mek povez, ćirilica, 171 strana CENA 250 DINARA

Горан Живановић said...

25314) ESTETIČKA PISMA , Marko Car , Geca Kon Beograd 1920 , pisma koja je autor slao iz Rima svojoj prijateljici u Dalmaciji , odlično očuvano , tvrd povez , zlatotisak , ćirilica, 206 strana CENA 500 DINARA

25315) SRPSKOHRVATSKI U MOM DŽEPU 1 - 3 , Miodrag S. Lalević , Beograd 1963 ,praktični jezičko gramatički priručnik u 3 toma, stanej očuvanosti 4- , tvrd povez, ćirilica, ukupno 1205 strana ,
knjiga 1 : NAŠ JEZIK - gramatika, pravopis
knjiga 2 : NAŠ PRAVOPIS pravila pravopisa + pravopisni rečnik
knjiga 3 : NAŠA KOLEBANJA u jeziku i pravopisu , praktični primeri

CENA 350 DINARA

25316) SRPSKOHRVATSKI U MOM DŽEPU 1 - 3 , Miodrag S. Lalević , Beograd 1963 ,praktični jezičko gramatički priručnik u 3 toma, stanej očuvanosti 4- , tvrd povez, ćirilica, ukupno 1205 strana ,
knjiga 1 : NAŠ JEZIK - gramatika, pravopis
knjiga 2 : NAŠ PRAVOPIS pravila pravopisa + pravopisni rečnik
knjiga 3 : NAŠA KOLEBANJA u jeziku i pravopisu , praktični primeri

CENA 350 DINARA

Горан Живановић said...

25364) CRTE I REZE , Milan Živanović , Matica srpska Novi Sad 1994 , 70 razgovora Milan Živanović dugogodišnji saradnik i urednik Kulturnog dodatka novosadskog lista Dnevnik, razgovori sa književnicima i umetnicima :Miroslav Antić , Matija Bećković , Milo Glavurtić , Stiven Dobins , Zoran Konstantinović , Izet Sarajlić , Oskar Davićo , Mladen Markov, Boško Petrović , Ljubomir Simović... i brojni drugi mek povez, odlično očuvano, ćirilica, 355 strana CENA 200 DINARA

25365) KAKO SMO PREVODILI PETEFIJA , Sava Babić , Matica srpska 1985 , Istorija i poetika prevoda , mek povez, ćirilica, 400 strana, format 20,5x14 cm , sadržaj : Uvod, 1. Prvi susreti s Petefijem i njegovim delom 2. Jovan Jovanović Zmaj - prevodilac Petefija 3. Drugi talas prevodilaca 4. Posleratno razdoblje 5. Jedna pesma i njeni prevodioci (Egy gondolat bant engemet... iz 1846) 6. Zaključak, Indeks ličnih imena, Indeks prevodilaca, Indeks periodičnih publikacija, Indeks originalnih naslova prevođenih pesama, CENA 200 DINARA

25366) PETRARCA I PETRARKIZAM , Frano Čale , Školska knjiga Zagreb 1971 , interpretacije ključ za tumačenje književnog dela, mek povez, latinica, 149 strana CENA 350 DINARA

25367) O RECITACIJI , Radomir Plaović , Novo pokoljenje Beograd 1951 , mek povez, ćirilica, 178 strana , format 12 X 17 cm , CENA 250 DINARA25368) KRITIČKI RADOVI PERE SLIJEPČEVIĆA , priredio Predrag Protić , Matica srpska Novi Sad / Institut za književnost i umetnost Beograd 1983 , edicija Srpska književna kritika knjiga br 16 , tvrd povez,zlatotisak,ćirilica, 462 strane , CENA 350 DINARA

25369) GLASOVNE OSOBINE ARBANAŠKOG DIJALEKTA DEBRA I NJEGOVE OKOLINE , Gl. Elezović , Srpska akademija nauka Beograd 1950 , dijalektologija, mek povez , latinica, 75 strana , CENA 400 DINARA

25370) KNJIŽEVNOST I SRPSKI JEZIK 3 , Časlav Đorđević / mr Predrag Lučić , Beograd 2000 , priručnik za učenike gimnazije i srednjih stručnih škola , mek povez, 385 strana CENA 200 DINARA

25371) LEKTIRA ZA IV RAZRED GIMNAZIJA I SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA , mr Ljiljana Nikolić / Bosiljka Milić , Stručna knjiga Beograd 2000/ 2001 , mek povez, ćirilica, 504 , CENA 350 DINARA

25372) TEORIJA KNJIŽEVNOSTI sa teorijom pismenosti , Dr Dragiša Živković , Zavod za udžbenike Beograd 1994 , ŠKOLSKI PRIRUČNICI Priručnik za nastavnike i učenike/ 1.Stilistika 2.Književni rodovi i vrste 3.Književni periodi i književni pravci 4.O kompoziciji i stilu pisanih sastava, mek povez, ćirilica, 246 strana CENA 250 DINARA

Горан Живановић said...

25646) 100 ROMANA KNJIŽEVNOSTI JUGOSLAVENSKIH NARODA , sastavio Vlatko Pavletić , Mladost Zagreb 1982 , Ova knjiga je antologijski izbor i priručnik, koji za 100 najboljih romana književnosti jugoslavenskih naroda daje čitaocima sve ono što je neophodno (podatke o piscu, sažetak romana i karakterističan odlomak), da bi oni te romane bolje razumeli, tvrd povez, zlatotisak, XV+628 strana Format : 24x18 cm CENA 750 DINARA

25647) ŠUM VAVILONA , Mihajlo Pantić / Vasa Pavković , Književna zajednica Novog Sada 1988 , kritičko-poetska hrestomatija mlađe srpske poezije , mek povez, latinica, 529 strana , CENA 500 DINARA

25648) OGLEDI I ČLANCI IZ KNJIŽEVNOSTI, Bogdan Popović , Matica srpska / Srpska književna zadruga Novi Sad Beograd 1970 , biblioteka srpska književnost u 100 knjiga, tvrd povez,zlatotisak,očuvano , ćirilica, 443 strane CENA 250 DINARA

25649) MILTON I NJEGOVI TRAGOVI U JUGOSLOVENSKIM KNJIŽEVNOSTIMA , Dušan Puhalo , Filološki fakultet Beograd 1966 , književno istorijska studija, uporedna književnost, mek povez, odlično očuvano, latinica, 362 strane CENA 450 DINARA

25650) HOMER U SRBA I HRVATA , Darinka Nevenić Grabovac , Filološki fakultet Beograd 1967 , književno istorijska studija, uporedna književnost, mek povez, odlično očuvano, latinica, 261 strana CENA 450 DINARA

25651) REČNIK JEZIČKIH NEDOUMICA , Ivan Klajn , Prometej Novi Sad 2008 , Neophodan i vredan jezički priručnik za đake, studente, profesore, novinare, političare, javne ličnosti, ali i sve one koji žele da se nauče pravilnom pisanju i usmenom izražavanju. Ivan Klajn spada u red najboljih znalaca tajni srpskog jezika. Njegov Rečnik jezičkih nedoumica olakšava pisanje, ali i komunikaciju ne samo piscima, lektorima, redaktorima, već i običnim ljudima. POTPUNO NOVO, tvrd povez, ćirilica, format 14 X 20 cm, 301 strana CENA 950 DINARA

Горан Живановић said...

25652) STRANI IZRAZI I IZREKE , Ivan Klajn / Milan Šipka , Prometej Novi Sad 2008 , PRAVNE NORME, MAKSIME, SENTENCIJE,AFORIZMI (iz latinskog,grčkog i savremenih evropskih jezika) , Prva knjiga u biblioteci "Popularna lingvistika" akademika Ivana Klajna i prof dr Milana Šipke, autora "Velikog rečnika stranih reči i izraza", namenjena je svima onima koji svakodnevno koriste ili se susreću sa stranim izrazima i izrekama u srpskom jeziku.

Nastala kao rezultat rada na "Velikom rečniku stranih reči i izraza", knjiga predstavlja pokušaj da se posebno pregrupišu i obrade strani izrazi i izreke, a da se sadržaj "Rečnika" neprekidno obogaćuje novim rečima. Pored izraza i izreka iz "Rečnika", "Strani izrazi i izreke" donose i nove, neobrađene pojmove, upotpunjene indeksom izreka prema sadržaju i podacima o autorima izreka. Iako dominiraju pozajmljenice iz latinskog jezika, u knjizi su protumačeni i izrazi i izreke iz starogrčkog, ali i iz savremenih jezika. POTPUNO NOVO, tvrd povez, ćirilica, format 14 X 20 cm, 327 strana CENA 850 DINARA

25653) ELEMENTI DIKCIJE ( akcenat * retorika * versifikacija ), Dr Branivoj Đorđević , Univerzitet umetnosti u Beogradu 1996 , govorništvo , mek povez, ćirilica, 291 strana, CENA 650 DINARA

25654) ANGAŽMAN U DRAMSKOJ FORMI , Slobodan Selenić , Prosveta Beograd 2003 , Dramske teorije i kritike Slobodana Selenića koje u najširem luku opisuju njegovu pozorišnu i dramaturšku delatnost, život sa pozorištem i u pozorištu. tvrd povez, odlično očuvano,latinica, 184 strane , CENA 350 DINARA

25655) KNJIŽEVNO DELO MEŠE SELIMOVIĆA , Mirko Skakić , Petar Kočić Beograd 1976 , mek povez , latinica, 124 strane CENA 200 DINARA

25656) UMETNOST RASTKA PETROVIĆA , Zoran Čanović , Jedinstvo Priština 1985 , poetičko stilistilka studija, mek povez , ćirilica, 135 strana CENA 200 DINARA

25657) RASTKO PETROVIĆ I NJEGOVO DJELO , Jasmina Musabegović , Slovo Ljubve Beograd 1976 , mek povez, latinica, 142strane , CENA 250 DINARA

25658) KRATKA ISTORIJA SRPSKE KNJIŽEVNOSTI , Jovan Deretić , BIGZ 1987 , mek povez, džepni format 10,5 X 17,5 cm , latinica, 343 strane CENA 250 DINARA