Sunday, March 23, 2014

FILOLOGIJA JEZIČKI PRIRUČNICI

9446) STANDARDIZACIJA ENGLESKOG JEZIKA-sociolingvisticki i sociopsiholoski aspekti,Svetlana R. Stojic,Filoloski fakultet Beograd 2005, potpuno novo,mek povez,latinica,370 strana, CENA 250 DINARA

10520) FRANCUSKO POSLOVNO DOPISIVANJE,Olivera Todorović,Beograd 1968, skripta za studente,A4 format, mek povez,latinica,156 strana, CENA 200 DINARA

12633) FRANCUSKI U RAZGOVORU-praktičan kurs francuskog jezika,Radoslav Janković-profesor,Naučna knjiga Beograd 1959,mek povez,očuvano,ilustrovano,182 str, CENA 200 DINARA

12954) PRAKTIČNI NEMAČKI JEZIK*DEUTSCH FUR ANFANGER ,Medenica*Šmaus,Sveslovenska knjižarnica Beograd 1941,tvrd povez,zlatotisak,ćirilica,158 strana, CENA 250 DINARA

12955) NEMAČKI PREKO RADIA*RUNDFUNKLEHRGANG FUR DEUTSCHE SPRACHE,Richar Wolf,Beograd 1942,mek povez,151 strana, CENA 250 DINARA

12956) NEMAČKA TRGOVAČKA KORESPODENCIJA,Nada Potkonjak,Naučna knjiga Beograd 1977,priručnik sa formama trgovačkog dopisivanja u srpsko nemačkim varijantama+ dodatak blanko primerci osnovnih dokumenta i obrazaca,mek pvoez,oko 400 strana, CENA 350 DINARA

12961) ENGLESKI U RESTORANU,Vukosava Kojen i Borka Tomljenović,Beograd 1967, jezički priručnik namenjen prvenstveno ugostiteljima, mek povez,ilustrovano,305 strana, CENA 300 DINARA

12963) A COMPREHENSIVE ENGLISH GRAMMAR-for foregin students,Eckersley,Longman London 1980, mek pvoez,440 strana, CENA 200 DINARA

14004) SA NORVEŠKIM U SVET,prof Danijela Stepanov,Beograd 2002, priručnik, mek povez,latinica,165 strana, sadržaj: gramatika, poslovni norveški, fraze i iizrazi,kompjuteri,putovanja, izgovor... CENA 150 DINARA

14332) METOD U POČETNOJ NASTAVI STRANIH JEZIKA(Direktni i kombinovani metod u osnovnoj školi)-priručnik za nastavnike,Dr Naum Dimitrijević,Zavod za udžbenike Beograd 1966, mek povez,ćirilica,208 str, CENA 300 DINRA

16281) FRANCUSKI NEPRAVILNI GLAGOLI-Umetnost menjanja glagola-8000 glagola,Ne&Bo,mek povez,potpuno novo,160 strana, CENA 150 DINARA

20059) ENGLISH IN SPORTS , Mira M. Milić , Prometej Novi Sad 2003, Udžbenik namenjen studentima fakulteta Fizičke kulture i sportistima koji već poseduju osnove znanja engleskog jezika. Od pojmova iz anatomije i fiziologije, preko terminologije za pojedine sportove, do biografija vrhunskih sportista-Dragana Džajića, braće Kačar, Radivoja Koraća. tvrd povez,255 strana, format 26 cm, CENA 450 DINARA

23567) FRANCUSKI U 100 LEKCIJA Milan Šare, Prosveta Beograd 1953 , praktični tečaj francuskog jezika, , učenje stranog jezika na lak i zabavan način,mek povez,očuvano, ilustrovano,305 strana + dodatak KLJUČ ZA FRANCUSKI U 100 LEKCIJA prevod i rešenja zadataka na 40 strana , CENA 300 DINARA

23568) MOSTOVI ZAVIČAJA učimo srpskohrvatski / hrvatsko srpski jezik , Mira Topić / Vaso Bukarica / Milica Marojević , Svjetlost / Zavod za udžbenike , Matica iseljenika Sarajevo 1989 , udžbenik namenjen deci jugoslovenskih iseljenika i svima koji žele savladati osnove govornog i pisanog srpskohrvatskog književnog jezika , s namerom da s eosposobe za sporazumevanje i razgovor u svakodnevnim situacijama . Udžbenik sadrži : bukvarski deo , oba pisma ćirilic ai latinica i osnoe pisanog jezika ; leksičko gramatičke vežbe , izbor književnih tekstova , istorijsko geografske podatke , izbor rado slušanih narodnih pesama i kratki pregled gramatike i rečnika , tvr dpovez, veliki format, ilustzrovano, 176 strana CENA 600 DINARA

24465) BANKING CORRESPONDENCE , Miroslava Cvejić , Savremena administracija Beograd 1991 , Career English series, autentičan , svrsishodan materijal sa preko 200 šablona pisama od velike koristi bankarskim i spoljnotrgovinskim službenicima kao i prevodiocima i inkorespodentima , mek povez, XV + 261 strana, engleski jezik , CENA 400 DINARA

24466) DA LI ZNATE ENGLESKI ? , Aleksandar Vidaković , Beoknjiga Beograd 2009 , Jedan od najbolje priređenih udžbenika za engleski jezik koji sadrži lekcije iz situacija svakodnevnog života, gramatiku i rečnik. tvrd povez, latinica, vrlo malo i neupadljivo podvlačena poneka reč ,360 strana , ilustrovano , CENA 250 DINARA

27064) RUSKI JEZIK U MEDICINSKOJ STRUCI , Dara Damljanović , Zavod za udžbenike Beograd 2005 , (medicina, stomatologija, defektologija) , POPTUNO NOVO , mek povez , ćirilica, 255 strana CENA 350 DINARA

27065) POČETNI TEČAJ ŠPANSKOG JEZIKA SA REČNIKOM , Silvia Izquierdo Todorović , Naučna KMD Beograd 2006 , deseto izmenjeno i dopunjeno izdanje , POTPUNO NOVO , tvrd povez, srpsko -španski , 353 strane CENA 800 DINARA

27066) ENGLISH FORUM B1 + CD , Olivera Bralović / Dejana Lazić , Institut za strane jezike Beograd 2008 , POTPUNO NOVO , mek povez, 160 strana , A4 format , Udžbenik je namenjen polaznicima tečaja Srednji 1.
Udžbenik u potpunosti sledi preporuke CEF-a.
Udžbenik sadrži:
– 30 lekcija,
– 3 revizije,
– dodatak sa gramatičkim objašnjenjima na engleskom jeziku,
– dodatak sa uputstvima za pisanje,
– parcijalni rečnik nepoznatih reči uz svaku lekciju,
– abecedni rečnik,
– listu nepravilnih glagola.
UZ UDŽBENIK IDE IPRATEĆI CD
CENA 1200 DINARA

27067) ENGLISH FORUM B1+ , Lidija Babović / Ljiljana Čamagić , Institut za strane jezike Beograd 2008 , POTPUNO NOVO , mek povez, 157 strana , A4 format
Udžbenik je namenjen polaznicima tečaja Srednji 2.

Udžbenik u potpunosti sledi preporuke CEF-a.
Udzbenik sadrži:
– 30 lekcija,
– 3 revizije,
– dodatak sa gramatičkim objašnjenjima na engleskom jeziku uz svaku lekciju,
– parcijalni rečnik nepoznatih reči.
CENA 950 DINARA

27068) MOULIN A PAROLES srednji tečaj francuskog jezika 1 , Svetlana Rudež / Bosiljka Pavićević , Institut za strane jezike Beograd 2004 ,
Udžbenik francuskog jezika srednji tečaj 1 „Moulin ? paroles“ namenjen je srednjoškolcima i odraslim slušaocima koji su savladali gradivo obuhvaćeno tečajevima Početni 1 i Početni 2.Udžbenik „Moulin ? paroles“ su napisali profesori Instituta po metodu Instituta primenjujući rezultate dugogodišnjeg iskustva stečenog u učionici. Pišući udžbenik, autori su imali u vidu teškoće na koje učenici nailaze prilikom učenja francuskog jezika, kao i njihovu potrebu za što boljim snalaženjem u raznim situacijama svakodnevnog života.
Udžbenik se sastoji od 12 lekcija, 3 revizije, funkcija i glagola.
Izboru tema svoj doprinos su dali i učenici Instituta. Oni su svojim mišljenjen i sugestijama pomogli da se u udžbenik uvrste i teme koje su njima inspirativne, te im kao takve olakšavaju usvajanje leksike i gramatike.„Moulin ? paroles“ je, dakle, „napisan u učionici“, za učionicu.
POTPUNO NOVO , mek povez, 257 strana , Format: 20 x 28 cm CENA 1000 DINARA

27069) STEP BY STEP engleski jezik početni 1 workbook , Jelena Kovačević , Institut za strane jezike Beograd 2008 , radna sveska , POTPUNO NOVO , mek povez, 82 strane , Format: 20 x 28 cm CENA 200 DINARA

28294) ITALIJANSKI JEZIK I-II , Mr Tatjana Jeremić/Mr Maria Grazia Turconi ,Vojnoizdavački i novinski centar Beograd 2003,potpuno novo,izvanredan sveobuhvatan udžbenik za dobro savlađivanje italijanskog jezika u dve knjige organizovane po lekcijama i gramatičkim vežbanjima,obe knjige na kraju sadrže i rečnik,tvrd povez,ukupno 740 strana CENA 1450 DINARA

28295) FRANCUSKI JEZIK I-II , Mr Vera Zorić/Marguerite Babić-Vincent,Vojnoizdavački i novinski centar Beograd 1993,potpuno novo,izvanredan sveobuhvatan udžbenik za dobro savlađivanje francuskog jezika u dve knjige organizovane po lekcijama i gramatičkim vežbanjima,obe knjige na kraju sadrže i rečnik,tvrd povez,ukupno 1075 strana CENA 1450 DINARA

29197) POCKETS SPELLING DICTIONARY , Dorling Kindersley London New York 2002 , džepni rečnik engleskog jezika, mek povez , format 9,5 x 13 cm , manja fleka na ivici stranica, ne utiče na očuvanost i čitljivost teksta, 431 strana CENA 200 DINARA

No comments: