Sunday, March 23, 2014

PSIHOLOGIJA PEDAGOGIJA 1

8564) SUZBIJANJE ZLOUPOTREBE PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI U VOJSCI SRBIJE,grupa autora,Generalstab Vojske Srbije-uprava za ljudske resurse J-1 Beograd 2007,zbornik radova,priredili Mr Dragana Alargic i Verica Djordjevic, mek povez,potpuno novo, sa posvetom jednog od priredjivaca,ilustrovano, dvojezicno srpsko-engleski, 320 strana, veoma mali tiraz, CENA 800 DINARA

9595) MENTALNO ZDRAVLJE IZBEGLOG,RASELJENOG I PROGNANOG STANOVNISTVA,urednik prof dr. sci Jovan Maric,Beograd 2002,zbornik, novo,mek povez,latinica,191 strana, CENA 300 DINARA

10429) SNOVI TUMAČENJE NEKADA I DANAS,Dušan Đorić,Beograd 1995, mek povez, ćirilica, ilustrovano, 161 strana, CENA 400 DINARA

10755) DIDAKTKA NOVE ŠKOLE,Paul Fiker,Geca Kon Beograd 1939,tvrd povez,odlično očuvano, ćirilica,340 strana, CENA 450 DINARA

10921) ČIJA SU NAŠA DECA,Snežana Milošević Ješić,Zavod za unapređeivanje obrazovanja i vaspitanja,Beograd 2008,psihologija,broširano,ćirilica,ilustrovano,100 str, CENA 150 DINARA

10993) SOCIJALNI ASPEKTI PSIHOANALIZE,Igor Karuzo,Kultura Beograd 1969, tvrd povez, latinica,165 strana, CENA 350 DINARA

11460) MOJE DETE I UČENJE,Jelica Radović,Narodna knjiga Bgd 1961,edicija Mi i naša deca,pedagogija,manji format,tvrd povez,ćirilica,ilustrovano,104 str, CENA 200 DINARA

11463) MOJE DETE I SEKSUALNOST,Dr Dragomir Mladenović,Narodna knjiga Bgd 1964,edicija Mi i naša deca,pedagogija,manji format,tvrd povez,ćirilica,ilustrovano,92 str, CENA 200 DINARA

11464) MOJE DETE I NOVAC,Miroslav Vrabec,Narodna knjiga Bgd 1962,edicija Mi i naša deca,pedagogija,manji format,tvrd povez,ćirilica,ilustrovano,180 str, CENA 200 DINARA

11465) MOJE DETE I ISHRANA,Dr Milorad Velisavljev,Narodna knjiga Bgd 1964,edicija Mi i naša deca,pedagogija i nutricionizam,manji format,tvrd povez,ćirilica,ilustrovano,206 str, CENA 200 DINARA

11466) MOJE DETE I DUŠTVO,Divna Mirković Lebl,Narodna knjiga Bgd 1961,edicija Mi i naša deca,pedagogija,manji format,tvrd povez,ćirilica,ilustrovano,120 str, CENA 150 DINARA

11467) MOJE DETE I PRIRODA,Đ.Mirić i S.D.Matvejev,Narodna knjiga Bgd 1961,edicija Mi i naša deca,pedagogija,manji format,tvrd povez,ćirilica,ilustrovano,208 str, CENA 150 DINARA

11469) MOJE DETE I ŽIVOTINJE,Radoslav Maksimović,Narodna knjiga Bgd 1964,edicija Mi i naša deca,pedagogija,manji format,tvrd povez,ćirilica,ilustrovano,196 str, CENA 150 DINARA

11472) MOJE DETE I FIZIČKO VASPITANJE,Milica Šepa,Narodna knjiga Bgd 1962,edicija Mi i naša deca,pedagogija,manji format,tvrd povez,ćirilica,ilustrovano,160 str, CENA 150 DINARA

11473) MOJE DETE I SAOBRAĆAJ,Miroslav Vrabec,Narodna knjiga Bgd 1962,edicija Mi i naša deca,pedagogija,manji format,tvrd povez,ćirilica,ilustrovano,182 str, CENA 150 DINARA

11474) SVIJET MLADIH-psihološke studije,Mihaly Szentmartoni,Filozofsko-teološki institut Zagreb 1989,psihološko-pedagoško štivo,poglavlja-MLADI NJIHOV SVET,MLADI I NJIHOVI RODITELJI,MLADI I LJUBAV,MLADI I NJIHOVA BUDUĆNOST,MLADI I VERA,mek povez, očuvano,latinica,255 strana, CENA 400 DINARA

11686) NARKOMANIJE MLADIH,grupa autora,BIGZ 1971, tvrd povez,latinica,221 strana, sadržaj:
Zabeleške o istorijatu narkomanije-Dr Jovan Bukelić
Definisanje pojma narkomanije i klasifikacija-Dr Miroslav Antonijević
Narkotici (opijum i derivati) Dr Miroslav Antonijević
Cannabis (marihuana i hašiš) Dr Miroslav Antonijević
Tabletomanija Dr Jovan Bukelić
Duvan Dr Jovan Bukelić
Meskalin Dr Jovan Bukelić
Alkohol i alkoholizam Dr Jovan Bukelić
Psilosibin Dr Jovan Bukelić
Delovanje LSD na čoveka,Doc dr Slavka Morić Petrović
Nasleđe i droge,Doc dr Slavka Morić Petrović
Ličnost i narkomanija, Dr Milica Jojić-Milenković
Socijalno kulturni aspekti narkomanije Dr Miroslav Antonijević
Narkomanija mladih u nas- Zdenka Aleksić
Narkomanija i umetničko stvaralaštvo- Dr Ljubomir Erić
Prevencija,lečemnje i rehabilitacija - Dr Miroslav Antonijević
Kriminogeni značaj narkomanije – Dr Jovan Bukelić
CENA 500 DINARA

11693) NOVA ŠKOLA I PUTEVI DO NJE,grupa autora,Beograd 1988, tematski broj Zbornika Instituta za pedagoška istraživanja broj 21, mek povez,latinica,255 strana, CENA 250 DINARA

11961) TESTOVI U NASTAVI STRANIH JEZIKA,Robert Lado,Naučna knjiga Beograd 1973, tvrd povez,zlatotisak,latinica,ilustrovano, 286 strana, CENA 500 DINARA

12603) IV KONGRES NEUROPSIHIJATARA JUGOSLAVIJE Breograd 1974,zbornik radova,izuzetno veliki broj naučnih radova najistaknutijih stručnjaka iz oblasti psihijatrije,ponešto iz sadržaja-
Sociokulturalni aspekti seksualnih devijacija i inhibicija
Odnos porodice prema shizofrenoj ženi
Grupna psihoterapija shizofrenije
Psihogeneza impotencije posmatrana kroz grupnu psihoterapiju
Neurotični bol i upotreba analgetika
Biološka perspektiva starenja-senesans
Autoagresivno ponašanje
Udeo adolescentne krize u formiranju ličnosti
Alkoholizam
Depresija
Psihosomatski razvoji i nedonešenost
Postpartalna psihoza......................itd....................
mek povez,latinica,315 strana, CENA 400 DINARA


12606) O SAVREMENIM PRAVCIMA U INOSTRANOJ PSIHIJATRIJI I NJIHOVIM IDEJNIM IZVORIMA, V.M.Morozov,Medicinska knjiga Beograd Zagreb 1965,mek povez,latinica,očuvano,278 strana, CENA 400 DINARA

12607) ZBORNIK RADOVA SA JUGOSLOVENSKOG SIMPOZIJUMA O AKTUELNIM PROBLEMIMA RAZDVOJENIH PORODICA,Stručna knjiga Beograd 2000,mek povez,ćirilica,126 str, CENA 200 DINARA

12608) STRUČNI SABOR PSIHOLOGA ’73,Aranđelovac 18-21 aprila 1973,mek povez, ćirilica, oko stotinak strana(nije numerisano), CENA 150 DINARA

12765) METODIKA VASPITNOG RADA,Radoslav R. Anđelković i Mirko Bojanić,Vojna akademija Vojske Jugoslavije Beograd 1996, metodika rada u vojnim školama,mek povez, sa posvetom jednog od autora,ćirilica,ilustrovano,232 strane, CENA 400 DINARA

12769) PROBLEMATIKA NASTAVE ISTORIJE,Milenko Miladinović,Banjaluka Beograd 1996,mek povez,ćirilica,300 strana, CENA 400 DINARA

12934) PREVENCIJA,grupa autora,Zlatibor 1986, zbornik radova sa 34-tog stručno naučnog skupa psihologa Srbije, mek povez,latinica,172 strane, CENA 200 DINARA

12935) PSIHOLOGIJA I DRUŠTVENI RAZVOJ, grupa autora,Aranđelovac 1982, zbornik radova sa 30-tog stručno naučnog skupa psihologa Srbije, mek povez,latinica,155 strana, CENA 200 DINARA

12936) POJEDINAC,GRUPA I DRUŠTVO, grupa autora,Vrnjačka banja 1987 , zbornik radova sa 35-tog stručno naučnog skupa psihologa Srbije, mek povez,latinica,113 strana, CENA 150 DINARA

12943) OPIJENOST BOŽANSTVENOM LJUBAVLJU,Lu Andreas Salome,Beograd 1991, psihologija ljubavi,mek povez,latinica121 strana, CENA 250 DINARA

12945) VASPITANJE I RELIGIJA,Milan Bakovljev,Rad Beograd 1952,ateistička pedagogija,mek povez,latinica,129 strana, CENA 150 DINARA

13949) ZBORNIK DRUGOG NAUČNOG SASTANKA NEUROPSIHIJATARA u Opatiji 1949,Medicinska knjiga Beograd 1951,edicija kongresni zbornici,mek povez,latinica,ponešto iz sadržaja-
Neuropsihijatrijske indikacije prekida graviditeta,Prof.dr Radoslav Lopašić
Neuropsihijatrijska oboljenja i endemični sifilis,Prof.dr Neđo Zec
Malarične psihoze,Dr Nemanja Vurdelja
Paranoidne psihoze,grupa autora
Neka zapažanja pri terapiji elektrošokom,Dr Betlheim Stjepan
Prikaz kriminaliteta psihopatoloških osoba,Dr D.Julius i Dr N.Bohaček
Vitium artis u psihijatriji,Prof.dr Boško Niketić ...... 320 str, CENA 300 DINARA

13950) DROGA-MIT ILI BOLEST,Dr Sci med Jovan Bukelić,Zavod za udžbenike Beograd 1981, sadržajna istraživačka monografija o bolestima zavisnosti,mek povez,latinica, ilustrovano,360 strana, CENA 400 DINARA

13951) DROGE I MLADI,prim.dr Damjan Savić,Novi Sad 1987,biblioteka Eliksir,mek povez, latinica,ilustrovano,95 str, CENA 200 DINARA

13985) ŠKOLA I DRUŠTVENA SREDINA,grupa autora,Prosvetni pregled,zbornik radova sa međurepubličkog savetovanja,očuvano,latinica,205 strana,CENA 200 DINARA

14000) UVOD U ISTORIJU LJUDSKE SVESTI - predreligiozni period čovečanstva, D r Ljubomir Živković,Naučna knjiga Beograd 1957, mek povez,latinica,ilustrovano,280 strana,CENA 400 DINARA

14220) TEMATI O VASPITANJU I OBRAZOVANJU-zbornik radova,Prosvetni pregled Bgd 1980,mek povez,ćirilica,očuvano,250 strana, CENA 200 DINARA

14222) MEĐUSOBNA PRAVA I OBAVEZE RODITELJA I UČENIKA ŠKOLE,Đorđe Marković,Školski propisi Beograd 1983,mek povez,latinica,106 str, CENA 200 DINARA

14224) UČENJE I PAMĆENJE,Borislav Stevanović ,Zavod za udžbenike Beograd 1973,edicija Psihologija,mek povez,ćirilica,122 str, CENA 200 DINARA

14225) VASPITANJE RADOM ZA RAD,Milija Knežević,Dečje novine gornji Milanovac 1980,mek povez,latinica,215 str, CENA 300 DINARA

14340) TEORIJA I PRAKSA PROGRAMIRANE NASTAVE,V.Mihajlović,Stevo Jovanović,Milorad Sojić,Beograd 1970,mek povez,latinica,462 str, CENA 200 DINARA

14422) FAKTOR USPEHA kako postati onakvim kakvi biste hteli biti, Robert Šarp i Dejvid Levis, Prosveta Draganić Zagreb 1990, popularna psihologija, mek povez,latinica,310 strana,CENA 300 DINARA

15071) KAKO BIRAMO? Meri Tak,Nolit Beograd 1979, studija o ponašanju potrošača, psihološka biblioteka, mek povez,mali format,latinica,137 strana, CENA 350 DINARA

15072) USAMLJENE ŽENE, Danijela Lofe, Delta press Beograd 1988, popularna psihologija, tvrd povez,latinica,208 strana, CENA 350 DINARA

15151) LJUBAV I SMRT uvod u razaranje dogme, Jovica Stojanović, Beograd 1985, biblioteka duševno zdravlje,psihološka studija, patologija ljubavi,mek povez,latinica,217 str. CENA 350 DINARA

15153) UČESTALOST , UZROCI , SOCIJALNO -EKONOMSKE POSLEDICE I PREVENCIJA ALKOHOLIZMA U PORODICAMA SA NISMIM PRIMANJIMA, Srboljub Stoiljkovići saradnici, Institut za alkoholizam Beograd 1967-1969, naučno istraživački projekat, tvrd povez, zlatotisak, očuvano, retko malotiražno interno izdanje, latinica,446 str. CENA 650 DINARA

15271) PSIHOLOGIJA UČENJA ODRASLIH , Simo M. Turudija, Univerzitet u Srpskom Sarajevu Filozofski fakultet Pale 2000,mek povez, očuvano,66 strana, CENA 160 DINARA

15278) UMIRE SE SASVIM DRUGAČIJE doživljaji vlastite smrti, Johan Christop Hampe, Zagreb 1981, pshološko-teološko razmatranje i posmatranje smrti, mek povez,latinica,131 strana, CENA 300 DINARA

15279) POTREBA ZA PROMENOM, Fej Fransella, Nolit Beograd1978, psihološka biblioteka, mek povez,latinica,123 strane, CENA 200 DINARA

15536) SEX MATERIA o razumevanju humanih polova, Jovo Toševski, Prozaik Beoknjiga Beograd 2004, očuvano,,mek povez,latinica,150 strana, CENA 300 DINARA

15537) SKRIVENA SEKSUALNOST , Jovo Toševski, Prozaik Beoknjiga Beograd 2004, o morfo-psihološkom dejstvu ženske seksualnosti na muškarca i vrstu u celini, očuvano,mek povez,latinica,180 strana, CENA 300 DINARA

15546) INTELEKTUALNO VASPITANJE I SAVREMENA ŠKOLA, Jovan Đorđević, Zavod za udžbenike Beograd 1990, mek povez,latinica,252 strane, CENA 300 DINARA

15550) VASPITNO OBRAZOVNI EFEKTI PORODIČNOG I DOMSKOG SMEŠTAJA DECE LIŠENE RODITELJSKOG STARANJA, Dr Muhamed Dervišbegović, Sarajevo 1976, tvrd povez, latinica, 225 strana, CENA 400 DINARA

15803) KOEDUKACIJA s naročitim pogledom na internatsko uređenje škola , Prof. Nik. Ž. Đorđević , Skoplje 1933, antikvarna, mek povez,ćirilica,95 strana, CENA 250 DINARA

15806) BILTEN KLUBA PRODUŽENE TERAPIJE U 10 KNJIGA, grupa autora , Institut za alkoholizam Beograd 1967 do 1985, psihologija bolesti zavisnosti, komplet časopisa, ukoričeno u tvrd povez sa zlatotiskom, ukupno 10 knjiga, prosečno oko 50 strana po časopisu, veoma redak komplet, časopis je štampan za internu upotrebu, mali tiraž, komplet sadrži sve brjeve objavljene od 1967 do 1985 godine osim 1984 godišta, ilustrovano,preko 3000 strana, CENA 2500 DINARA

16038) EROS I CIVILIZACIJA filozofsko istraživanje Frojda , Herbert Markuze , Naprijed Zagreb 1985, biblioteka psiha, tvrd povez, latinica,255 strana, CENA 650 DINARA

16043) ALTERNATIVNA PSIHIJATRIJA , grupa autora , tematski broj časopisa za kliničku psihijatriju i psihologiju Engrami , Beograd 1983, zbornik članaka, mek povez, latinica, 173 strane, CENA 450 DINARA

16044) MANIČNA STANJA , grupa autora , tematski broj časopisa za kliničku psihijatriju i psihologiju Engrami , Beograd 1984, zbornik članaka, mek povez, latinica, 147 strana, CENA 450 DINARA

16046) VASPITANJE DETETA od kolevke do školske klupe , Berislav Berić ,Medicinska knjiga Beograd ,mek povez,latinica, 124 strane, CENA 300 DINARA

16157) KAKO BITI SREĆAN IAKO U BRAKU , Tim Lahej , Beograd 1986, mek povez, ćirilica, ilustrovano, 149 srana, CENA 200 DINARA

16628) INDIVIDUALNE RAZLIKE , Ričard Kirbi *Džon Redford , Nolit Beograd 1978 , psihološka biblioteka ,mek povez,latinica, 136 strana, CENA 200 DINARA

16630) JUNG SINHRONICITET I LJUDSKA SUDBINA neuzročne dimenzije ljudskog postojanja , Ajra Progof , Esotheria Beograd 1994, tumačenje psihologije Karla Junga, knjiga predstavlja istraživanje jednog od osnovnih pojmova Jungovih proučavanja onostranog - sinhroniciteta . Sinhronicitet ili značajna slučajnost se dešava kadas edva ili više događaja , svaki sa svojom vlastitom uzročnošću , dese istovremeno bez vidljivog razloga i stvore važan rezultat . Autorka ideju sinhroniciteta opisuje i poredi sa radovimma Kanta, Lajbnica, Ajnštajna, de Šardena, parapsihologijom, snovima... potpuno novo,mek povez,latinica,152 strane CENA 350 DINARA

16632) SVETOVI ŽENE I MUŠKARCA , Debora Tanen , Esotheria Beograd 1997 , psihološki aspekti međupolnih odnosa, Šta taj stranac na suprotnoj strani kreveta stvarno misli ... Još jedna fascinantna studija odnosa među polovima, ovaj put iz ženskog pera, doktora nauka i profesora lingvistike, koja se vrlo uspješno upustila u avanturu rasplitanja komplikovanog čvora žensko-muških odnosa. Svatko ko želi da razume šta taj stranac na suprotnoj strani kreveta stvarno misli i priča treba da pročita ovaj profinjeni vodič.
Iz sadržaja:
- Različite reči, različiti svetovi; "Spusti taj papir i razgovaraj sa mnom!": govor raporta i govor izveštaja;
- Trač; "Objasniću ti": Podučavanje i slušanje;
- Društvo i Sukob - Stilovi u razmiricama;
- Ko prekida? Primjeri Dominacije i Kontrole; "Proklet bio ako to uradiš"; "Gledaj me kada ti govorim": Unakrsni govor kroz vekove; mek povez,očuvano,latinica,263 strane, CENA 300 DINARA

16635) RECEPCIJA U NASTAVI , Dr Marko Stevanović , Dnevnik Novi Sad 1988 , pedagogija, mek povez,ilustrovano,latinica,146 strana, CENA 200 DINARA

16637) UČENJE U NASTAVI OTKRIVANJEM , Dr Slavko Krkljuš , Novi Sad 1977, biblioteka Pedagoška misao i praksa , mek povez,latinica,189 strana, CENA 250 DINARA

16638) MATEMATIČKO I KIBERNETIČKO MODELIRANJE PEDAGOŠKIH PROCESA , Dr Milenko Nikolić , Novi Sad 1977, biblioteka Pedagoška misao i praksa , mek povez,latinica,189 strana, sadržaj :

Model i modeliranje
Pregled pokušaja konstrukcije nekih matematičkih i kibernetičkih modela pedagoških procesa
Problem mere i merenja u pedagogiji , mera znanja
Mrežni model
Algoritmi učenja
Pojam i aktuelnost optimalnog upravljanja pedagoškim procesima
Mogućnost primene operacionih istraživanaj u modeliranju pedagoških procesa
CENA 200 DINARA

16884) DEČIJI GOVOR rečnik i rečenica , Milka Cvijović , Zavod za udžbenike Beograd 1992 , pedagoško psihološko istraživanje govorne razvijenosti dece u osmom razredu osnovne škole, mek povez, očuvano,latinica,sa potpisom i posvetom autora,237 strana, CENA 350 DINARA

16984) SAMOUBISTVA U SR CRNOJ GORI U PERIODU 1972-1982 GODINE psihijatrijsko - epidemiološko istraživanje , Dr Mirko Peković , Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu * Titograd 1987 , doktorska disertacija, orginalan naučni rad, tvrd povez,veliki format,IV +413 strana, ilustrovano grafikonima i tabelama, sa potpisom i posvetom autora, CENA 600 DINARA

17038) OSNOVNA ŠKOLA U SOCIJALISTIČKOJ AUTOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI - plan i program osnovnog obrazovanja i vaspitanja u SAPV , grupa autora, Pokrajinski zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad 1975 , tvrd povez,latinica,630 strana, CENA 500 DINARA

17693) EGO PSIHOLOGIJA teorija i praksa, Gertrude & Rubin. Blanck , Naprijed Zagreb 1985 , biblioteka Psiha, tvrd povez,zaštitni omot,latinica,377 strana, CENA 950 DINARA

17695) OSNOVNA GREŠKA terapijski aspekti regresije , Michael Balint , Naprijed Zagreb 1985 , biblioteka Psiha, tvrd povez,zaštitni omot,latinica, 257 strana, CENA 900 DINARA

17697) RAZUMIJEVANJE LUDILA , Andrew Crowcroft , Naprijed Zagreb 1980 , biblioteka Psiha, tvrd povez,zaštitni omot,latinica, 247 strana, CENA 950 DINARA

17704) PSIHOANALITIČKE STUDIJE LIČNOSTI , W. Ronald & D. Fairbairn , Naprijed Zagreb 1982 , biblioteka Psiha, tvrd povez, zaštitni omot,latinica, 364 strane, CENA 1200 DINARA

17707) IZVANBRAČNA VEZA , Herbert S. Strean , Naprijed Zagreb 1981 , biblioteka Psiha, tvrd povez, zaštitni omot,latinica, 253 strane, CENA 850 DINARA

17714) ALKOHOLIZAM I NASLEĐIVANJE - genetski aspekti alkoholne adikcije , Dr Tihomir Kojić neuropsihijatar, Beograd 1982 , mek povez,latinica,520 strana, sa potisom i posvetom autora, CENA 650 DINARA

17715) DINAMSKA PSIHOLOGIJA I PSIHOTERAPIJA , grupa autora , Sveučilište u Zagrebu 1975 , zbornik radova , mek povez,latinica,208 strana, CENA 650 DINARA

17875) NASILNICI jedan vid ispitivanja psihologije nasilja , Hans Toh , Prosveta Beograd 1978 , mek povez, latinica, očuvano, 367 strana, CENA 450 DINARA

18048) PSIHOLOGIJA DETETA I MLADIH I - III , Dr Leon Žlebnik , Delta press Beograd 1972 , 3 knjige , odlično očuvano, tvrd povez, zaštitni omot,latinica,ilustrovano, 334+458+262 strane,
knjiga 1) Na početku razvoja
knjiga 2) Detinjstvo
knjiga 3) Adolescencija mladost
CENA 1500 DINARA

18051) STRAH analiza i terapija , Dr Raphael Lenne , Zagreb 1983 , popularna psihologija, mek povez,zaštitni omot,latinica,367 strana u odličnom stanju.Sadržaj: Strah i evolucija - Anatomija straha - Stoleće bez straha - Pakao greha - Strah i opstanak - Strahovi današnjice - Euforije - Prilagođavanje i neuroza - Strah s gledišta znanosti - Medicina i psihijatrija - Frojd i ostali - Doprinosi moderne psihologije - Slobodno lebdeći strah , CENA 450 DINARA

18056) NEUROPSIHIJATRIJA , Dr Svetislav Popović , Beograd 1956 , mek povez,sa potpisom i posvetom autora ,ćirilica,63 strane, CENA 300 DINARA

18116) TESTIRAJTE SVOJU INTELIGENCIJU , Krunoslav Matešić , Prosvjeta Zagreb 1984, zadaci , rešenja, objašnjenja, biblioteka popularne psihologije, mek povez,ilustrovano,163 strane, CENA 260 DINARA

18571) POSLOVNA PSIHOLOGIJA , Mihailo Trifunović , Beograd 1970 , mek povez, latinica,ilustrovano,149 strana, sadržaj : poslovni bonton , veština kontaktiranja , psihologija kupaca , umešnost rukovođenja , CENA 450 DINARA

18584) DUŠEVNI ŽIVOT ČOVEKA 1 i 2 , grupa autora psihijatara i psihologa,Sloboda Beogad-Dnevnik Novi Sad 1981 , 2 knjige , tvrd povez, zaštitni omot,latinica, ukupno 956 + 887 strana,
sadržaj prve knjige :
Razvoj nervnog sistema čoveka - Milisav Nikolić
Funkcije i način funkcionisanja nervnog sistema u čoveka
Razvoj psihičkih funkcija čoveka - Josif Vesel
Osnovi genetike čoveka - Velizar Vučenović
Razvoj proučavanja moždanih funkcija - Julius J. Ivanuš
Krvne grupe čoveka - Miladin M. DUKIĆ
Endokrini sistem čoveka
Period od začetka ploda do rađanja - Dragomir Mladenović
Razvoj deteta u toku prve godine života - Čedomir Hajduković
Psihički razvoj deteta posle prve godine do puberteta - Čedomir Hajduković
Porodica i dete - Čedomir Hajduković
Period adolescencije - Čedomir Hajduković
Psihički poremećaji u detinjstvu - Olga Hadžiantonović
Armija kao nova i specifična psihosocijalna sredina - Branko Kandić
Seksualni život čoveka - Vladislav Klajn
Joko Poleksić - Starenje i starost
Čovek i radna sredina - Vladimir Milanović
sadržaj druge knjige :
Psihičke funkcije u čoveka - Srboljub Stoiljković
Shavtnja o duševnoj bolesti kroz istoriju i danas - Josif Vesel
Psihosomatska oboljenja - Vladislav Klajn
Neuroze i neurotska ponašanja - Vladislav Klajn
Psihoze - Milan ignjatović
Epilepsija i duševni život čoveka - Jakov Smodlaka
Psihopatske ličnosti i njihove nastranosti - Tomislav Kronja
Menatalna higijena - Tomislav Kronja
Duševni poremećaji i bezbednost društva - Maksim Šternić
Mogućnost lečenja duševnih poremećaja i oboljenja - Dimitrije Milovanović
Zaštita mentalnog zdravlja u Jugoslaviji - Momčilo Kilibarda
Psihološko otkrivanje čoveka - Josip Berger
Alkohol i duševno zdravlje - Srboljub Stoiljković
Bolesti zavisnosti - Aleksandar Despotović
Savremeno društvo i bolesti zavisnosti - Radul Jovanović
CENA 2600 DINARA

18966) POLNI IDENTITET I PROMENA POLA , psihijatri Zoran Rakić i Jovan Marić, endokrinolozi Dragoljub Slijepčević i Svetlana Vujović, hirurg Sava Perović, BIGZ 1993,psihologija,psihijatrija i lečenje transeksualizma,tvrd povez,očuvano, latinica, ilustrovano,265 strana , CENA 500 DINARA

18967) PSIHOLOŠKA PRAKSA SA FIZIČKIM INVALIDIMA , Džems F. Garet i Edna S. Levine , Beograd 1970 , psihološki aspekti rehabilitacije invalida, tvrd povez,zaštitni omot -ivice zaštitnog omota malo iskrzane, unutrašnjost kompletna i veoma dobro očuvana, 327 strana, CENA 500 DINARA

18969) ALKOHOLIZAM I NASLEĐIVANJE - genetski aspekti alkoholne adikcije , Dr Tihomir Kojić neuropsihijatar, Beograd 1982 , mek povez,latinica,520 strana, CENA 700 DINARA

18970) ALKOHOLIZAM etiologija,klinika,lečenje i prevencija,Aleksandar Despotović,Milan Ignjatović,Vesna Fridman,Niš 1978,mek povez,latinica, stanje korica ocena 4 , unutrašnjost potpuno očuvana,436 strana, CENA 400 DINARA

18973) POMOZIMO JEDNO DRUGOME , Džerom Lis , Doca Beograd 2000 , prebrodimo krize uzajamnom saradnjom i grupama samopomoći , popularna psihologija, grupna psihoterapija , mek povez,odlično očuvano,latinica,ilustrovano, 161 strana, CENA 260 DINARA

18974) KAKO DA ŽIVITE S NJIMA KAD VEĆ NE MOŽETE BEZ NJIH , Beki i Rodžer Tirbasi , Evro Beograd 2000 , popularna psihologija , stupili ste u brak sa osobom bez koje ne biste mogli živeti , onda ste otkrili da ni živeti sa tom osobom nije nimalo lako , Ova knjiga je napisana s ciljem da razvije, usavrši i održi uspešne veze tako što će dati praktične odgovore umesto teoretskih i filozofskih pretpostavki. Napisana je za ljude koji rade na sebi, za ljude u razvoju. odlično očuvano,kao novo, tvrd povez,latinica,177 strana, CENA 260 DINARA

18979) PRAKTIČNO INTERVJUIRANJE priručnik za rukovodioce , Glenn A. Bassett , Panorama Zagreb 1968 , primenjena industrijska i poslovna psihologija, intervjuisanje potencijalnih radnika, tvrd povez,latinica,157 strana,CENA 250 DINARA

18981) FIGURAE VENERIS U BOJI ljubavni položaji u 100 slika , Istvan Schwenda / Thomas Leuchner , Alfa Zagreb 1972 , tekst Dr Marijan Košiček , tvrd povez,ilustrovano u boji,latinica,230 strana,CENA 250 DINARA

19584) RAZVIJANJE OPAŽANJA I SHVATANJA PROSTORA KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA , grupa autora, Zavod za unapređenje vaspitanja Beograd 1984 , priručnik za vaspitače i medicinske sestre, mek povez,ćirilica, ilustrovano, podvlačeno grafitnom olovkom 5 od ukupno 148 strana ,format 24 cm , CENA 350 DINARA

19585) SUŠTINA I PRETPOSTAVKE MISAONE AKTIVIZACIJE UČENIKA u nastavnom saznajnom procesu, Milan Bakovljev , Institut za pedagoška istraživanja Prosveta Beograd 1983, mek povez,latinica,130 strana, CENA 400 DINARA

19586) PEDAGOŠKI SPISI , Vaso Pelagić , VESELIN Masleša Sarajevo 1971 , izabrana djela knjiga II , tvrd povez,ćirilica, 242 strane, CENA 350 DINARA

19587) PSIHOLOGIJA za II i III razred srednjih umetničkih škola , Sulejman Hrnjica * Vladislav Panić * Ksenija Radoš * Irena Krešić , Zavod za udžebnike Beograd 2006 , udžbenik, mek povez,ilustrovano,ćirilica,283 strane, CENA 400 DINARA

19584) RAZVIJANJE OPAŽANJA I SHVATANJA PROSTORA KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA , grupa autora, Zavod za unapređenje vaspitanja Beograd 1984 , priručnik za vaspitače i medicinske sestre, mek povez,ćirilica, ilustrovano, podvlačeno grafitnom olovkom 5 od ukupno 148 strana ,format 24 cm , CENA 350 DINARA

19585) SUŠTINA I PRETPOSTAVKE MISAONE AKTIVIZACIJE UČENIKA u nastavnom saznajnom procesu, Milan Bakovljev , Institut za pedagoška istraživanja Prosveta Beograd 1983, mek povez,latinica,130 strana, CENA 400 DINARA

19586) PEDAGOŠKI SPISI , Vaso Pelagić , VESELIN Masleša Sarajevo 1971 , izabrana djela knjiga II , tvrd povez,ćirilica, 242 strane, CENA 350 DINARA

19590) BOLESTI ZAVISNOSTI I REHABILITACIJA U PSIHIJATRIJI , grupa autora, Galenika Beograd 1976 ,zbornik radova, mek povez,latinica,231 strana, CENA 350 DINARA

19591) 19590) BOLESTI ZAVISNOSTI I REHABILITACIJA U PSIHIJATRIJI , grupa autora, Galenika Beograd 1976 ,zbornik radova, mek povez,latinica,231 strana,podvučeno par rečenica CENA 250 DINARA

19593) ERGONOMIKA VOJNOINŽINJERSKA PSIHOLOGIJA, grupa sovjetskih autora , Vojnoizdavački zavod Beograd 1974 , tvrd povez,latinica,ilustrovano,440 strana, CENA 600 DINARA

19597) PODELJENO JA * POLITIKA DOŽIVLJAJA , R.D. Laing , Nolit Beograd 1977 , biblioteka Sazvežđa , egzistencijalna psihologija i psihijatrija , mek povez,latinica, XLIV + 304 strane, CENA 450 DINARA

19598) GRADIVA , Vilhelm Jensen * Sigmund Frojd , Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića Sremski Karlovci Novi Sad 1992 , mek povez,mali format,205 strana, 18 cm , CENA 300 DINARA

19600) OD POČETKA DO KRAJA rituali , Robert Falgam , Narodna knjiga *Alfa Beograd 1998 , Od početka do kraja, rituali našeg života daju oblik svakom satu, danu i godini. Svako vodi ritualni život: rituali su obrasci značajnih postupaka koji se ponavljaju...Knjiga o životnom iskustvu, o slavljima našeg svakodnevnog života. Rođenja, svadbe, porodični skupovi, sahrane. popularna psihologija, ponašanja, mek povez,očuvano,ćirilica,189 strana,ilustrovano, format 20 x 14 cm CENA 250 DINARA

19609) PSIHOLOGIJA I RAD , D.R. Dejvis * V. Dž. Šeklton ,Nolit Beograd 1979 , psihološka biblioteka, mek povez,mali format 18 cm, latinica, 131 strana, CENA 250 DINARA

19612) KAKO BIRAMO? , Meri Tak , Nolit Beograd 1979 , studija o ponašanju potrošača, psihološka biblioteka, mek povez,mali format 18 cm, latinica, 137 strana, CENA 300 DINARA

19614) RAZVOJ I PROMENA , Hari Mekgark , Nolit Beograd 1980 ,osnovi razvojne psihologije , psihološka biblioteka, mek povez,mali format 18 cm, latinica, 126 strana, CENA 250 DINARA

19616) POSLANJE ŽENE putevi i zadaci feminizma , Paul Turnier,Zagreb 1981, biblioteka :Oko tri časa”, mek povez,latinica,136 strana, CENA 250 DINARA

20431) LIČNOST NARKOMANA , Dr Stevan P. Petrović , Dečje novine Gornji Milanovac 1988 , tvrd povez,zaštitni omot , očuvano, 195 strana, CENA 450 DINARA

20432) PSIHODINAMIKA PORODIČNOG ŽIVOTA , Natan V. Ekermen , Grafički zavod Titograd 1966 , dijagnoza i lečenje porodičnih odnosa, tvrd povez,zaštitni omot,latinica,443 strane, CENA 850 DINARA

1 comment:

Goran Zivanovic said...

29731) IGRE TESTOVI INTELIGENCIJE , Franko Agostini - Nikola A. De Karlo , Svjetlost Sarajevo 1990 , Enigme, zagonetke, logičke igre. Zone bez granica, Brojevi i mašta, Slobodne igre. tvrd povez, odlično očuvano, ilustrovano, latinica, format 22 x 26 cm , 181 stranica, Iz sadržaja:
- Inteligencija to je...
- Dva lica inteligencije
- Ova knjiga
- Opšte mišljenje i inteligencija
- Jedan kuriozitet: »žuljevi« i inteligencija
- Priča o inteligenciji
- Priča o patuljku
- Vježbajmo našu inteligenciju
- Sene
- Kraljevska igra iz Ura
- Jezik i inteligencija
- Igrajmo se riječima
- Prirodni instrumenti igre
- Prve igre riječi
- Igre pitanja i odgovora
- Definicije
- Riječi u nizu
- Palindromi
- Brojevi i inteligencija
- Igrajmo se brojevima
- Vizuelna inteligencija
- Igrajmo se figurama
- Alkerk
- Bag-bandi
- Varke u gradu
- Pokretne slike
- Topološke igre
- Igre sa brojevima ili figurama
- Pamćenje i inteligencija
- Služi li vas pamćenje?
- Smisao za adaptaciju
- Novela Alatiel
CENA 700 DINARA

29732) FORMULA STVARALAŠTVA kako postati pronalazač , Genadij Ivanov , Kreativni centar Beograd 1999 ,
Pisac ove inspirativne knjige nam predstavlja teoriju rešavanja izumiteljskih zadataka (skraćeno-triz) novu teoriju o stvaralaštvu u oblasti tehničkih nauka čiji je autor ruski naučnik i pisac naučne fantastike Henrih Savlovič Altšuler koji je triz namenio svima koji žele da razviju pronalazačke sposobnosti unaprede kvalitet mišljenja i razviju nov način razmišljanja primenljiv u konkretnim životnim situacijama: stvaraocima i svima onima koji pokušavaju da ovladaju istančanim zakonima prirode. Triz poseduje svoj jezik sopstvene metode instrumente i navodi nas na razmišljanje pomoću slika koje deluju na najdublje najskrivenije delove u nama izazivajući predstave i asocijacije dovodeći nas u prostor u kojem se misao slobodno kreće.Kakav je smisao tehnološkog razvoja? Zašto nismo uspešniji pronalazači? Kako treba pronalaziti? I sam pronalazač autor predočava proces razvoja pronalazaštva od metoda ppokušaja i pogrešaka do inovacija visokog nivoa. Knjiga je namenjena učenicima završnih razreda osnovne i srednje škole.
mek povez, ćirilica, ilustrovano, format 17 x 23,5 cm, 264 strane , CENA 450 DINARA