Sunday, March 23, 2014

ISTORIJA ARHEOLOGIJA 5

02969) RAĐANJE EVROPSKE CIVILIZACIJE GRČKA I RIM , Grupa autora , IZ Jugoslavija Beograd 1967 Preveo sa engleskog dr Veselin Kostić tvrd povez, zaštitni omot sa dva manja oštećenja na krajevima rikne, zaštitna kartonska kutija , sama knjiga odlično očuvana, zlatotisak, format 26 x 35 cm , 359 strana , 727 ilustracija: 226 slika u boji, 246 crno-belih slika, 255 crteža, karata i tabela, sadržaj :
I : UVOD Tradicija koja nas drži u vlasti
II: POSTANJE GRČKE Istorija koja je nadahnula Homera
III : MUČNO RAĐANJE NOVOG SVETA Borba gradova država
IV: GLAS GRČKE Prva velika knjževnost i uslovi u kojima se razvijala
V: DUHOVNA REVOLUCIJA Stari bogovi i novi razum
VI: UZVIŠENO DOSTIGNUĆE Umetnost i arhitektura stare Grčke
VII : ŽIVOT U ANTIČKO DOBA Svakidašnjica Grčke i Rima
VIII : SVETSKI GRAD Od sedam brežuljaka pored Tibra do vlasti nad svetom
IX : POEZIJA PROZA I BESEDNIŠTVO Bogatstvo rimskog jezika
X : VLASTITI PUTEVI Umetnost i arhitektura svetske imperije
XI : PREMA BOŽJEM GRADU Od antičkog do srednjovekovnog sveta : most vere
Odabrana bibliografija
Hronologija grčke i rimske istorije
Spisak i izvori ilustracija
Inedks imena i pojmova
CENA 4000 DINARA

02970) RANI SREDNJI VEK Uobličavanje evropske kulture , Grupa autora , IZ Jugoslavija Beograd 1976 , Tekstove napisali: David Oates, R. H. Pindr-Wilson, Sirarpie Der Nersessia, Cyril Mango, J. M. Hussey, Tamara Talbor Rice, Donald Bullough, William Culican, Peter Lasko, David Wilson, Charles Thomas Philip Grierson i Denys Hay
tvrd povez, zaštitni omot, knjiga odlično očuvana, zlatotisak, format 26 x 35 cm , 359 strana , sadrži 674 ilustracije. 200 slika u boji, 474 crno-belih slika, crteža, planova, geografskih karata, genealoških i hronoloških tabela. Fotografije su štampane na kvalitetnom, masnom papiru. Recenzenti: Oto Bihalji-Merin i Aleksa Čelebonović , sadržaj :
I: UVOD Mit o mračnom dobu
II: IZA GRANICA RIMSKOG CARSTVA Uzdizanje i pad sasanidskog Irana
III: CARSTVO PROROKOVO Islam i arabljanska osvajanja
IV : IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA Jeremija i njena podeljena istorija
V: NASLEDNICA RIMA Vizantija od Justinijana do Teofila
VI: TVRĐAVA HRIŠĆANSTVA Vizantijski svet IX i X veka
VII : TOPIONICA NARODA Istočna Evropa i uzdizanje Slovena
VIII : GERMANSKA ITALIJA Ostrogotska i langobardska država
IX: NA KRAJU SVETA Španija pod Vizigotima i Mavrima
X: UVOD U CARSTVO Franačko kraljevstvo od Merovinga do Pipina
XI: SNAGA SA SEVERA Normani i njihove preteče
XII: BRITANSKA OSTRVA Keltska Britanija i Anglosaksonci
XIII: VELIKI KRALJ Karlo Veliki i karolinško dostignuće
XIV: POSLE KARLA VELIKOG Carstvo pod otonskom dinastijom
XV: IDEJA O HRIŠĆANSKOM SVETU Srednjovekovna Evropa dobija svoj lik
Hronološka tabela
CENA 4000 DINARA

02971) ISTORIJA JUGOSLAVIJE 1918 - 1988 , Branko Petranović , Nolit Beograd, 1988, tvrd povez, zaštitni omot, očuvano, pečatirane , 431+516+492 strana, ilustrovano
knjiga I - KRALJEVINA JUGOSLAVIJA
knjiga II - NARODNOOSLOBODILAČKI RAT I REVOLUCIJA
knjiga III - SOCIJALISTIČKA JUGOSLAVIJA 1945-1988
CENA 2500 DINARA

02972) ZAPISI STAROG BEOGRAĐANINA , Kosta N. Hristić , Prosveta Beograd 1987, memoari , biblioteka Baština , tvrd povez, ćirilica,346 strana, format 15,5 x 24 cm,sadržaj : Knez Mihailov bal, Prve trke u Beogradu, Slava Beogradske žandarmerije, Stari Beograd i stara policija, Metino brdo, Katanska buna 1844, Oslobođeni Niš 1877-1915-1918, Rumunske uspomene /povodom veridbe Kraljeve/, Markovdan, Carigradske uspomene 1883, Solunske uspomene 1889, Čukur-česma i bombardovanje Beograda 1862, Slava Drugog puka, Naše vojničke slave, Naši pokojnici /Pašić, Knićanin, Ristić, Blaznavac/, CENA 650 DINARA

02973) IZ DOBA KARAĐORĐA I SINA MU KNEZA ALEKSANDRA , Aleksa Ivić , Prosveta Beograd 1984 , biblioteka Baština , tvrd povez, ćirilica,346 strana, format 15,5 x 24 cm,
sadržaj:
Predgovor (Aleksa Ivić).
Pad Deligrada 23.avgusta 1809.godine.
Borba Srba i Turaka 1811.godine.
Ratovanje Srba i Turaka 1811.godine.
Srbija u vreme Bukureškog mira 16.maja 1812.godine.
Katastrofa Srbije 1813.godine.
Internacija Karađorđa i njegovih vojvoda u Štajerskoj od januara do septembra 1814.
Borba kneza Mihaila i Tome Vučića Perišića.
Prvi izbor Aleksandra Karađorđevića za kneza Srbije (14.sept.1842).
Drugi izbor Aleksandra Karađorđevića za kneza Srbije (27.juna 1843).
Katanska buna 1844.godine.
Pogovor (Radovan Samardžić: Aleksa Ivić).
Napomena urednika.
CENA 450 DINARA

02974) IZ DOBA KARAĐORĐA I SINA MU KNEZA ALEKSANDRA , Aleksa Ivić , Prosveta Beograd 1984 , biblioteka Baština , tvrd povez, ćirilica,346 strana, format 15,5 x 24 cm, potpis na naslovnoj strani ,
sadržaj:
Predgovor (Aleksa Ivić).
Pad Deligrada 23.avgusta 1809.godine.
Borba Srba i Turaka 1811.godine.
Ratovanje Srba i Turaka 1811.godine.
Srbija u vreme Bukureškog mira 16.maja 1812.godine.
Katastrofa Srbije 1813.godine.
Internacija Karađorđa i njegovih vojvoda u Štajerskoj od januara do septembra 1814.
Borba kneza Mihaila i Tome Vučića Perišića.
Prvi izbor Aleksandra Karađorđevića za kneza Srbije (14.sept.1842).
Drugi izbor Aleksandra Karađorđevića za kneza Srbije (27.juna 1843).
Katanska buna 1844.godine.
Pogovor (Radovan Samardžić: Aleksa Ivić).
Napomena urednika.
CENA 450 DINARA

02975) ISTORIJA SRBA , Vladimir Ćorović , Logos Art Beograd 2004 , Sveobuhvatna priča o istoriji srpskog naroda, od prodiranja Slovena na Balkan, do perioda između dva svetska rata.Knjiga pre svega pokazuje političku prošlost srpskog naroda i njihov odnos sa susednim balkanskim narodima. Ćorović povezuje sudbinu Srba sa sudbinama Vizantije, Ugarske i Turske. Ovo delo predstavlja celoviti sintetički pregled srpske prošlosti koja iz pera ovog našeg darovitog i marljivog istoričara biva sasvim razumljiva i manje upućenim čitaocima. očuvano, tvrd povez, zlatotisak, latinica, ilustrovano, 434 strane , format 17 x 23,5 cm , tri tačkaste ogrebotine na ivici korica , osim toga knjiga je odlično očuvana , CENA 750 DINARA

02976) POŠETALI ŠABAČKI TRGOVCI , Novica Prstojević , Šabac 2004 , treće dopunjeno izdanje , monografija o istoriji trgovine u Šapcu do drugog svetskog rata, biografije trgovačkih porodica , tvrd povez , format 23 x 23 cm , ilustrovano,ćirilica,191 strana, CENA 550 DINARA

02977) SRPSKA ISTORIJA NAŠEGA VREMENA , Vuk Stefanović Karadžić , Karupović Beograd 2004 ,
Događaje naroda našega slabo je kad rođeni Srbin opisivao u ono vreme kad su se događali, nego sve posle nekoliko stotina godina. Tako su izvori istorije naše bili svagda pripovedanje i tuđi pisatelji, koji su opisujući događaje svoji naroda kazali uzgred što i o našemu. Svaki pametan čovek može lasno videti koliko su ovi izvori nepouzdani, jer se događaji pripovedanjem iskvare, i uonome istom naraštaju u kome su se događali, a kamoli za nekolike stotine godina; a tuđi pisatelji, koje iz neznanja, koje iz zavisti, ili iz ljubavi k svome narodu, najslavnije i najznatnije događaje izostave ili naopako opštu. Da ne bi naši potomci za to krivili nas, kao mi što krivimo naše stare, ja sam još odavno naumio da opišem današnje prevažne događaje naroda našega u Srbiji, i da ji ostavim potomstvu pod imenom: Građa za srpsku istoriju našega vremena Vuk Karadžić ,
tvrd povez, ćirilica, 246 strana CENA 300 DINARA

02978) LJUBAVNI ŽIVOT RIMSKIH IMPERATORA , Najdžel Kotorn , Kompanija Novosti 2008 , mek povez , ćirilica, 319 strana CENA 250 DINARA

02979) LEGENDA O PORODICI VUKOVIĆ , Sreten M. Vuković , Stillart Beograd 2011 , ( Moja sećanja ) , stvaranje , poniranje i podizanje iz praha , romanizirano autobiografsko kazivanje , obuhvata peridod od Kraljevine Jugoslavije , preko drugog svetskog rata do 2010 godine , mek povez, mali tiraž samo 150 primeraka , latinica, format 17 x 24 cm CENA 500 DINARA

02980) OSANICA NEKAD I SAD , grupa autora , Osanica / Požarevac 1985 , Autori: Stanislav J.Dulkan, Krsta T.Jocić, Pavle Đ.Popović, Milutin J.Đorđević Muja, Radoslav A.Brndušić, Jovan D.Brndušić, Dušan J.Pujkilović, Radomir M.Dulkan monografija, istorijat sela u okolini Požarevca, tvrd povez, zlatotisak, odlično očuvano, ilustrovano, ćirilica, 275 strana CENA 650 DINARA

02981) KORENI KOLABORACIONIZMA , Nikola Popović , Vojnoizdavački i novinski centar Beograd 1991 , istorijska studija o fenomenu kolaboracije tokom drugog svetskog rata POTPUNO NOVO ,tvrd povez, latinica, 242 strane, ilustrovano, format 16 x 24 cm , CENA 300 DINARA

02982) POSAVOTAMNAVA , grupa autora, Šabac 1983 , istorija,geografija,etnografija, tvrd povez, zaštitni omot , srebrotisak , ćirilica,594 strane, sadržaj : Geografija Posavotamnave , Naselja , stanovnistvo, stanovanje , Posavotamnava do XIX VEKA , Prvi i drugi srpski ustanak , XIX vek , prosvetne prilike tokom XIX veka , prvi svetski rat , medjuratni period , Posavinotamnava u NOBU CENA 400 DINARA

02983) POSAVOTAMNAVA , grupa autora, Šabac 1983 , istorija,geografija,etnografija, tvrd povez, srebrotisak , ćirilica,594 strane, sadržaj : Geografija Posavotamnave , Naselja , stanovnistvo, stanovanje , Posavotamnava do XIX VEKA , Prvi i drugi srpski ustanak , XIX vek , prosvetne prilike tokom XIX veka , prvi svetski rat , medjuratni period , Posavinotamnava u NOBU CENA 350 DINARA

02984) ČOVJEK U POTRAZI ZA SVOJIM PRECIMA , Andre Senet , Naprijed Zagreb 1958 , Fizička antropologija i evolucija , tvrd povez, ilustrovana crno-belim crtežima i fotografijama latinica, format 14 x 19 cm , 352 strane ,potpis na naslovnoj , okrznuti ćoškovi korica , Iz sadržaja knjige: Kod kolijevke čovječanstva, Lov na fosilnog čovjeka, Neosporna evolucija živih bića..... CENA 650 DINARA

02985) STANJE U FARMACIJI IZMEĐU DVA SVETSKA RATA 1918 - 1941 , Dr Andreja Delini , Srbolek Beograd 1967 , tvrd povez, olčuvano, latinica, pečatni potpis na naslovnoj strani , 107 strana, format 16,5 x 24 cm CENA 500 DINARA

02986) 100 GODINA FARMACIJE U NIŠU 1878 - 1978 , Đorđe Stamenković , Zdravstvena radna organizacija udružene apoteke Niš 1978 , mek povez , ćirilica, ilustrovano, 252 strane CENA 450 DINARA

02987) KNEZ MILOŠ I ŽENE , Ariton Mihailović , Zvezda Beograd 1939 , romansirana biografija Kneza Miloša Obrenovića , Sve što je srpsko, knezu Milošu nije bilo strano, pa ni žene. Po onome što je poznato, i u odnosu sa ženama, bio je Miloš veliki ljubavnik. Arjton Mihailović smatra da je odnos prema ženama od najranijeg detinjstva formirao Milošev karakter. To gledište je i dosledno izvedeno u ovom delu. Autor drži da su žene najveći poroci kneza Miloša. One su uticale, po autoru, na žestoke mene Miloša u odnosu prema Turcima, prijateljima. Broj žena koje su bile ljubavnice Miloša ostao je nepoznat. Roman se zasniva na ženama koje su izrazito sudelovale u kneževoj biografiji, koje su kao takve bile poznate i ostale zapamćene, što ovaj roman čini posebno intrigantnim. Svoju veliku moć Miloš je pokazivao tiranijom prema podanicima, rastrzan između ljubavi i zločina. U tim razmerama ovo je jedna verodostojna biografija i neka
vremenska pomeranja su učinjena iz romanesknih razloga. prvo antikvarno izdanje, veoma retka knjiga , tvrd povez, zlatotisak, ćirilica, ilustrovana sa 21 slikom , 379 strana CENA 1450 DINARA

02988) ZAPISI O KRUPEŽIMA Krupeži , Rakova i čačanski kraj , Žarko Krupež , Partenon Beograd 1999 ,istorijat sela u Čačanskom kraju , mek povez, ćirilica, sa posvetom i potpisom autora, ilustrovano, 303 strane CENA 350 DINARA

02989) USTANAK SRBA U KUMANOVSKOJ I PALANAČKOJ KAZI 1878 GODINE , Dr Jovan Hadži Vasiljević , Kumanovo 2002 , izdavač Stamen St. Kuzmanović , drugo izdanje, predgovor izdavača, ilustrovano, ćirilica , 116 strana CENA 350 DINARA

02990) POLA VEKA SRPSKE GOLGOTE 1941 - 1991 , Dr Marko S. Marković , Obraz Beograd 1995 , biblioteka Politika i obraz , mek povez, odlično očuvano, ćirilica, 251 strana, format 13 x 19 cm , iz sadržaja : Najnesrećniji narod na svetu, Mučeništvo Srba i SPC u II sv. ratu, Logor Jasenovac po jevrejskim svedočantvima, 7 smrtnih grijehova mrakobjesne tuđmanovštine, Optužujemo, Prilozi - Dokumenti koje Tuđman nije smeo da navede, Tužne YU uspomene, Kako nam kroje kapu zapadni istoričari a kako nas srpski istoričari brane na Zapadu: Ivan Đurić, CENA 750 DINARA

02991) UVOD U ARHEOLOGIJU , Abigejl Vitli i Straen Rid , MK Panonija Novi Sad 2006 , Ova izuzetna knjiga pruža nov i uzbudljiv pogled na zadivljujući svet arheologije.Istražite neke od najpoznatijih arheoloških lokaliteta u svetu i pogledajte predivne iskopine.Saznajte nešto više o mukotrpnom istraživačkom radu arheologa i upoznajte se sa najnovijim tehnološkim dostignućima u datiranju, konverzaciji i rekonstrukciji prošlosti. POTPUNO NOVO , tvr dpovez, kompletno ilustrovano u boji, latinica, 128 strana , format 31 x 24,5 cm CENA 950 DINARA

02992) STRANI KAPITAL U RUDARSTVU SRBIJE DO 1918 , Danica Milić , Istorijski institut Beograd 1970 , tvrd povez, ćirilica, 581 strana CENA 950 DINARA

02993) PUT BEZ POVRATKA politička biografija Mihaila Gorbačova , Duško Doder i Luiz Brenson , Filip Višnjić Beograd 1991 , tvrd povez , zaštitni omot , format 17,5 x 24 cm ,387 strana , CENA 450 DINARA

02994) JADAR U PROŠLOSTI 1 , grupa autora , Radio Podrinje / SIZ Kulture Loznica 1985 , tvrd povez, zaštitni omot ( sa vidljivim tragovima korišćenja ) , ilustrovano, ćirilica, posveta na predlistu , 623 strane , opšte stanje knjige veoma dobro 4 , sadržaj :
Osnovne geografske karakteristike Jadra
Jadar u praistoriji i u antičko doba
Jadar u srednjem veku
Turski period
Prošlost Jadra od 1804 do 1833
Politički život u Jadru do 1914. godine
Stanovništvo Jadra i jadranska naselja u prošlosti
Razvoj privrede u Jadru do 1914. godine
Radnički pokret do prvog svetskog rata
Školstvo do 1914
Kulturni život i zdravstvena kultura do 1914 godine.
CENA 650 DINARA

02995) NA MORAVI ĆUPRIJA HRONIKA ĆUPRIJE , Dimitrije Đulić i Miodrag Milačić , OO Subnor Ćuprija 1977 , istorija Ćuprije od najranijih vremena do pobede nad fašizmom, tvrd povez, zlatotisak, ćirilica, očuvano, format 16,5 x 24 cm , posveta na predlistu CENA 350 DINARA

02996) KRAGUJEVAC NEKAD I SAD , Milovan Rakonjac , Zavod az zaštitu spomenika kulture Kragujevac 1998 , fotomonografija grada Kragujevca , prikazuje delove grad auporedno kroz istoriju i fotografije načinjene krajem devedesetih godina prošlog veka, tvrd povez, odlično očuvano, kvalitetan papir, kompletno ilustrovano u boji , 143 strane , dvojezično srpsko - engleski , format 17 x 23,5 cm, sadrži posvetu i potpis Slavice Đukić Dejanović , neuropsihijatra , ministarke zdravlja , CENA 950 DINARA

02997) PUTUJUĆI CRNOM GOROM , Draško Šćekić , Podgorica 1996 , četvrto dopunjeno izdanje , putopisna fotomonografija, odlično očuvano, tvrd povez, zaštitni omot, zlatotisak, bogato ilustrovano u boji, ćirilica, format 17,5 x 25 cm , 296 strana CENA 500 DINARA

02998) POMENI I TRAJANJA , Ratko Racković , Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica 2006 , monografija Golubinaca , sela u Sremu od antičkog perioda do 1848 godine , odlično očuvano, mek povez, ilustrovano, ćirilica, 274 strane, format 17 x 25 cm ,sa potpisom i posvetom autora na predlistu , CENA 600 DINARA

02999) DNEVNIK PROTE STEVANA MIHALDŽIĆA , priredio Drago Njegovan Muzej Vojvodine Novi Sad 2000 , od 14. januara do 16. maja 1919. godine vođen prilikom putovanja i bavljenja na Mirovnoj konferenciji u Parizu i Londonu , mek povez, odlično očuvano, ćirilica, sa potpisom i posvetom priređivača , ilustrovano, 183 strane , CENA 500 DINARA

03000) CRNO JAGNJE I SIVI SOKO , Rebeka Vest , BIGZ Beograd 1989, Više od šezdeset godina putopis Rebeke Vest ne gubi na popularnosti. „Crno jagnje i sivi soko“, najznačajnije delo Rebeke Vest jeste njen obimni putopis o Jugoslaviji iz 1941. Izlazak ove knjige propratilo je veliko interesovanje kako čitalaca tako i kritičara. O njoj se pisalo kao o jednoj od »velikih knjiga duhovne pobune protiv dvadesetog veka« (Njujorker), kao o »monumentalnoj hronici« (Njujork Tajmz) i kao »ljubavnoj aferi« sa Jugoslavijom koja podseća na Hemingvejev zanos Španijom (Njujork Herald-Tribjun). Viđeni tuđim očima, mudrim pogledom žene koja je mnogo znala o svom vremenu, dobili smo priliku da sopstvenu istoriju, stvaralaštvo, geopolitički položaj i borbu za opstanak na balkanskoj vetrometini shvatimo kao retko bogatstvo, koje vredi negovati i s ponosom predstavljati drugima. Rebeka Vest je svojim nadahnutim perom nacrtala izuzetan portret Južnih Slovena i njihovo mesto u preokretima evropske sudbine. tvrd povez, očuvano, zlatotisak, latinica, 421 strana, format 12,5 x 21 cm CENA 1000 DINARA

03001) CHRISTIAN BERNANDAC KOMPLET 7 KNJIGA , Globus Zagreb 1981 , komplet knjiga o zločinima u nacističkim logorima smrti tokom drugog svetskog rata , tvrd povez, zaštitni omoti sa manjim oštećenjima , knjige očuvane bez nedostataka , latinica, format 13,5 x 20,5 cm , ukupno 2080 strana , sitan potpis na donjoj strani ivice stranica , komplet sadrži sledeće naslove :

1) GOLE LUTKE I : MUČIONICA ŽENA Auschwitz
2) GOLE LUTKE II : PRIJATELJSTVO I MRŽNJA Ravensbruck
3) GOLE LUTKE III : ŽENSKI KOMMANDO Ravensbruck
4) DEVETI KRUG logor Gusen , kommando Mauthausena
5) LIJEČNICI ZLOČINCI Medicinski eksperimenti na ljudima u koncentracionim logorima
6) LIJEČNICI NEMOGUĆEG Medicinski eksperimenti na ljudima u koncentracionim logorima
7) ZABORAVLJENI HOLOKAUST pokolj Cigana

CENA KOMPLETA 2500 DINARA

03002) CHRISTIAN BERNANDAC KOMPLET 7 KNJIGA , Globus Zagreb 1981 , komplet knjiga o zločinima u nacističkim logorima smrti tokom drugog svetskog rata , tvrd povez, zaštitni omoti sa manjim oštećenjima ,dve knjige su bez zaštitnog omota latinica, format 13,5 x 20,5 cm , ukupno 2080 strana , komplet sadrži sledeće naslove :

1) GOLE LUTKE I : MUČIONICA ŽENA Auschwitz
2) GOLE LUTKE II : PRIJATELJSTVO I MRŽNJA Ravensbruck
3) GOLE LUTKE III : ŽENSKI KOMMANDO Ravensbruck
4) DEVETI KRUG logor Gusen , kommando Mauthausena
5) LIJEČNICI ZLOČINCI Medicinski eksperimenti na ljudima u koncentracionim logorima
6) LIJEČNICI NEMOGUĆEG Medicinski eksperimenti na ljudima u koncentracionim logorima
7) ZABORAVLJENI HOLOKAUST pokolj Cigana

CENA KOMPLETA 2200 DINARA

03003) IZ HERCEGOVINE , Vukota Mastilović , Neven Beograd 2012 , Posle četvrt veka rada u Svetskoj banci, doajen međunarodnog korporativnog biznisa opisao je svoj životni put u autobiografskoj knjizi "Iz Hercegovine". POTPUNO NOVO , tvrd povez, zlatotisak, ilustrovano u boji , ćirilica, 493 strane , format 17,5 x 24 cm CENA 1200 DINARA

03004) ODBRANA STALJINGRADA , Vasilij Čujkov , Vojno delo Beograd 1961 , tvrd povez, latinica, ilustrovano, ivice korica blago iskrzane , 423 strane CENA 950 DINARA

03005) ZAVERA ĆUTANJA velika čistka u SSSR , Aleksandar Vajsberg Cibulski , Rad Beograd 1952 , tvrd povez, XVI+601 strana, latinica, format 14,5 x 19.5cm , potpis na predlistu , sadržaj:
Predgovor.
Velika "čistka".
Prvi deo POLICIJA MISLI
Opkoljen. Unutrašnji zatvor harkovskog NKVD. Veštački dijamanti. Suočenje. Za svaku stopu.
Provokator. Veliki konvejer. Priznanje. Tvrđava "Holodnaja gora".
Drugi deo NEPRIJATELJI NARODA
Vrzino kolo. Neprijatelji naroda. U zažarenoj peći. Pohapšeni čekisti. Preokret. Kijev. Špijun.
Verska kontrarevolucija. Moskva U glavnom štabu NKVD. Izručenje. Praznina u sećanju.
CENA 350 DINARA

03006) NARODNA RELIGIJA SRBA U 100 POJMOVA , Dušan Bandić , Nolit Beograd 1991 , Odrednice su tematski razvrstane, na grupe i podgrupe, a daju celovitiju predstavu o religijskim shvatanjima srpskog naroda koji je u 9. veku prihvatio hrišćanstvo, ali, pri tom, nije hteo da se odrekne svojih ranijih paganskih običaja koji, su u prerađenom obliku, i dalje prisutni. tvrd povez , ćirilica, 366 strana , format 13,5 x 20,5 cm , kratak zapis na poslednjoj blanko strani , CENA 750 DINARA

03007) PREGLED ISTORIJE SRPSKOG NARODA I STARIH CIVILIZACIJA , Dr Stanoje Nikolić , Učiteljski fakultet Bijeljina 1998 , mek povez, ćirilica, 225 strana , CENA 350 DINARA

03008) USTANIČKA SRBIJA 1804 - 1815 istorijski izvori , Radoš Ljušić , Narodna knjiga Alfa Beograd 2004 , mek povez, ćirilica, ilustrovano, format 20 x 28 cm , 102 strane , inicijal na predlistu , CENA 400 DINARA

03009) RASELOV SUD , Prosveta Beograd1969 , Suđenje u Stokholmu i završno sudjenje u Kopenhagenu (Rat u Vijetnamu) , temeljno sudsko ispitivanje karaktera rata i ratnih zločina koje su Sjedinjene Američke Države vodile i počinile u Vijetnamu , U ovoj knjizi objavljeni su materijali jednog dosada u istoriji nepoznatog suđenja. To je čuveni Raselov tribunal, osnovan novembra 1966. u Londonu s ciljem da savesno ispita i dokumentovano izloži činjenice o američkim ratnim zločinima u Vijetnamu.
Pored britanskog filozofa Bertranda Rasela, članovi suda bili su mnogi poznati javni, kulturni i politički saradnici iz raznih zemalja: filozof Žan Pol Sartr, jugoslovenski istoričar Vladimir Dedijer, nemački filozof i književnik Ginter Anders, član parlamenta i stručnjak za međunarodno pravo Lelio Baso, francuska književnica Simon de Bovuar.. mek povez, latinica, 471 strana , format 11,5 x 19 cm CENA 450 DINARA

03010) BRITANCI O KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1 i 2 , Živko Avramovski , Arhiv Jugoslavije * Globus Zagreb 1986 , godišnji izveštaji Britanskog poslanstva 1921 - 1938, odlično očuvano , plava biblioteka, dve knjige, tvrd povez,zaštitni omot,latinica, 709 + 714 strana, Format:25x17 cm CENA 2000 DINARA

03011) PAVELIĆ IZMEĐU HITLERA I MUSOLINIJA , Bogdan Krizman , Globus Zagreb 1980 , tvrd povez, plava biblioteka , latinica, format 17 x 25 cm , 619 strana CENA 500 DINARA

03012) VRHOBREZNIČKI LETOPIS , monah Gavrilo Trojičanin , Udruženje Pivljana u Podgorici 2004 , Još u drugoj polovini XIX i početkom XX vijeka, kad je slavistička nauka bila u punom procvatu, filolozi i drugi poznavaoci bogatog ćirilskog rukopisnog nasljeđa skrenuli su pažnju kulturnoj javnosti na izuzetnu vrijednost obimnog djela monaha Gavrila Trojičanina (sačuvano je desetak njegovih rukopisa ukupnog obima više hiljada pisanih stranica). Gavrilovim djelom bavili su se tada tako znameniti slavisti kakvi su bili Slovak P. J.Šafarik, Čeh K. Jireček, Rusi P. Sirku i M. Speranski, Hrvat V.Jagić, čuveni srpski filolog i istoričar Ljubomir Stojanović i dr. I svi oni, manje-više, ističu da je Gavrilo izuzetna pojava ne samo svoga doba nego i u cijeloj našoj rukopisnoj literaturi.

Ovaj neobični rukopisac, član monaškog bratstva manastira Sveta Trojica na Vrhobreznici kraj Pljevalja, ispoljio je između 1633. i 1651. godine više darovitosti nego bilo koji prepisivač prije i poslije njega. Čovjek zavidnog obrazovanja za svoje vrijeme, radoznalog duha i velike upornosti, on se zanimao gotovo za sve oblasti ljudskih saznanja koja su u srednjem vijeku njegovana, tragao je za starim rukopisima i upoređivao ih, sakupljao zanimljive fantastične priče, bilježio narodne umotvorine. Čak i kad je prepisivao obredne crkvene knjige, koje ne trpe bilo kakve izmjene, kao što su npr. psaltiri i mineji, on nije mogao odoljeti a da, bar na marginama i u posebnim dodacima, ne umetne nešto svoje, kakvu zanimljivu priču, gatku, bajku, pouku, dok je u kratkim pogovorima bilježio važnija savremena zbivanja. Ovi umeci i dodaci privlače pažnju ne samo zanimljivošću sadržaja već svjedoče i o Gavrilovom smislu za lijepo pripovijedanje, što će doći do izražaja naročito u njegovom Vrhobrezničkom ljetopisu, djelu u kome se on ispoljio kao antologičar i svojevrstan stvaralac. Svoju naklonost prema likovnoj umjetnosti, pak, pokazao je time što je za ukrašavanje nekih svojih rukopisa angažovao najistaknutije iluminatore svoga doba. Ovaj Gavrilov rukopis, međutim, niti je u cjelini hronograf grčkog tipa ni ljetopis srpske redakcije – mada počinje grčkim hronografom a završava se srpskim ljetopisom – jer sadrži dosta raznovrsnih, ponekad i prilično obimnih cjelina koje ne spadaju ni u jedan od ova dva književna rada. Zato bi mu najviše odgovarao naziv zbornik. Naziv ljetopis potekao je od LJ. Stojanovića, koji se bavio detaljnim izučavanjem završnog dijela rukopisa, naknadno pridodatog, koji sadrži jedan rodoslov i dva ljetopisa srpske redakcije (ukupno 16 stranica), dok je cio prethodni tekst zanemario, jer ga je, kako sam kaže “samo površno pregledao”. Tek su kasnije pisci, pozivajući se na Stojanovićeve radove, uobičajili da cio rukopis nazivaju ljetopisom i taj je naziv prevladao u domaćoj literaturi. Slijedeći ovu logiku, kao da se u znatnom dijelu šire stručne javnosti ustalilo shvatanje da poslije Stojanovića nema više šta novo da se kaže o ovom Gavrilovom rukopisu, koji je uz to, iz različitih razloga, često bivao teško dostupan istraživačima, a oni rijetki koji su imali priliku da ga razgledaju činili su to na brzinu, tek toliko da bi se informisali. Tako je ovo najbolje Gavrilovo djelo ostalo neproučeno, izuzimajući svakako Stojanovićeve temeljite rasprave o pomenutom rodoslovu i dva srpska ljetopisa. Čak ni pažnju filologa nije još u dovoljnoj mjeri privuklo neprocjenjivo leksičko blago ovoga djela i uopšte njegova literarna vrijednost i strukturalna višeznačnost.

Jedna od najupečatljivijih odlika Vrhobrezničkog ljetopisa je svakako njegova neobično heterogena struktura. Već na prvi pogled uočava se da je gotovo dvije trećine rukopisa pisano u formi grčkog hronografa, ali malo pažljivijim čitanjem zaključujemo da je hronograf samo opšti okvir za umetanje mnoštva drukčijih literarnih formi i sadržaja. U ovoj kako-tako hronološki povezanoj cjelini izdvajaju se nekolika zaokružena poglavlja: Sazdanje svijeta, Prva carstva, Izabrani narod, Rimsko carstvo i prodor Rimljana na istok i Vizantija. Hronografska forma se zatim prekida poviješću o opsadi i padu Carigrada, da bi bila nastavljena Hronografom o rimskim carevima i papama, koji obuhvata period od krunisanja franačkog kralja Karla Velikog za rimskog cara (800. g.), pa sve do 1550. godine. Ovaj hronograf, preuzet iz nekog ruskog rukopisa, unekoliko se razlikuje od prethodnog: sažetiji je i siromašniji hronologijom. Konačno, zadnja dva poglavlja – O zamljama i narodima i Teološke rasprave i vjerske pouke - specifična su i po formi i po sadržini i djeluju kao zasebne cjeline. Prvo od njih, koje se bavi geografijom zapadnoevropskih i sjeve-rnih zemalja i opisivanjem navika i običaja njihovih naroda, zanimljivo je po tome što je to prvi put da se ovakvi sadržaji srijeću u nekoj rukopisnoj knjizi na ovim prostorima. To je izbor tekstova iz nekog ruskog prevoda Hronike svijeta Martina Belskog, poljskog hroničara iz XVI vijeka.

Zbornik se završava teološkim raspravama istaknutih pravoslavnih teoretičara sa katolicima i Jevrejima o pitanjima vjera i vjerskim obredima, iza čega slijedi čuveni Gavrilov pogovor. tvrd povez, zlatotisak, odlično očuvano, ćirilica, posveta na naslovnoj strani ispisana grafitnom olovkom, lako se može izbrisati , format 17 x 24 cm CENA 2500 DINARA

03013) GRAĐANSKI RAT U CRNOJ GORI 1941- 1945 GODINE , Dr Vučeta Redžić , Stupovi Podgorica 2002 ,
Knjige su pisane strogo naučnim metodama i briljantnim srpskim, književnim jezikom. One iznose bolnu istinu o građanskom ratu između pripadnika srpskog pokreta otpora i pripadnika komunističkog revolucionarnog pokreta pod italijanskom i nemačkom okupacijom u Crnoj Gori, a samim tim, uspešno i nepobitno opovrgava ideološko-propagandnu interpretaciju toga tragičnoga i bratoubilačkog rata između "narodnooslobodilačkog pokreta" i „domaćih izdajnika", odnosno "slugu okupatora",interpretaciju koju sve do danas, koliko fanatično toliko i neargumentovano, zastupaju svi srpski komunisti i njihovi nastavljači, a na posebno primitivan i lažljiv način, naročito, crnogorski, odnosnocrnogorstvujući deo. 2 knjige, očuvano, tvrd povez, ćirilica, 764 + 656 strana, format 17 x 24 cm , CENA 3000 DINARA

03014) VELIKA ALBANIJA porijeklo ideje praksa , Dr Đorđe Borozan , Vojnoistorijski institut Beograd 1995 , Potreba da se u obliku sinteze prikaže geneza političkih ideja, planova i programa na osnovu kojih su projektovani razni koncepti teritorijalne i etničke - "Velike Albanije", vojnopolitički realizovane u obliku fašističkog protektorata u toku Drugog svetskog rata, odredila je osnovne premise ovako formulisane teme. U traganju za odgovorima na oblike ispoljavanja ideja i prakse "Velike Albanije" od 1878. do 1945., smatrali smo potrebnim preispitati dosadašnja saznanja i novim istraživanjim i uopštavanjem dati, koliko je moguće, potpuniju sliku o političkoj praksi i ciljevima albanskog etnocentrizma. tvrd povez , ćirilica,570 strana, format 17,5 x 24 cm CENA 950 DINARA

03015) SRPSKO ARBANAŠKI ODNOSI KROZ VEKOVE SA POSEBNIM OSVRTOM NA NOVIJE VREME , Dr Đoko Slijepčević , manastir Himelstir Nemačka 1983 , drugo dopunjeno izdanje , mek povez, odlično očuvano, ćirilica, 485 strana , format 17 x 23 cm CENA 1250 DINARA

03016) MILOŠ OBRENOVIĆ I NJEGOVO DOBA , Vladimir Stojančević , Zavod za udžbenike Beograd 1990 , tvrd povez , ćirilica, format 17,5 x 24,5 cm , ilustrovano, 342 strane CENA 850 DINARA

03017) KAZIVANJA POBJEDNIKA SMRTI , Ilija Rašeta , Grafički zavod Hrvatske Zagreb 1988 , dokumentarna proza pisana na temelju autobiografskih fragmenata ljudi koji su spasili goli život iz ruku ustaških zločinaca i tako „ pobjedili smrt“ . sadržaj : Kazivanja Srba o zločinima nad njima u NDH - Đuro Balać, Vlade Drča, Petar Desnica, Simo Grbić kako je strijeljan nad jamom Kačetinom i iz nje se teško ranjen izvukao, Vojislav Mileusnić, Rade Radaković, Jovo Radaković, Rajko Srdić, Nikola Vučković, Meljinovačka tragedija, O Dari Škorić-Popović kako je deveti dan izašla iz jame, O Nikoli Pilji, O bježanju Ilije Škorića Icana i Sime Vojvodića odlično očuvano, tvrd povez, zlatotisak , latinica, 215 strana CENA 950 DINARA

03018) REKA DRINA I PODRINJE , grupa autora , Beograd 2000 , priredio dr Slobodan Ristanović , Velika monografija o rijeci Drini i svim mjestima koja egzistiraju uz nju, sva mjesta pivske i durmitorske oblast i sva mjesta od Šćepan Polja, preko Foče, Goražda, Čajniča, Rudog, Rogatice, Višegrada, Tare i Zlatibora, Bajine Bašte, Skelana, Ljubovije, Krupnja, Bratunca, Srebrenice, Milića, Vlasenice, Šekovića, Malog Zvornika, Zvornika, Banje Koviljače, Loznice, Lešnice, Prnjavora, Mačve i Bogatića, Šapca, Majevice i Ugljevika do Semberije, Bijeljine i bosanske Rače. Ukupno 38 manjih i većih gradovai oblasti u slivu Drine. mek povez, ćirilica, ilustrovano, 512 strana, iz sadržaja :
Reka Drina opšti deo - Dr Slobodan Ristanović
Na svetim vodama Drine - Miloš Spajić
Reka Drina kao državna granica - Dr Slobodan Ristanović
Prirodna bogatstva sliva Drine
Hidroenergetski potencijal sliva Drine - Mile Rašić
Planovi hidroenergetskog potencijala gornjeg toka reke Drine - Mirko Ostojić
Vodni resursi , Šume veliko bogatstvo , Rudarstvo , Drinski pravac u turizmu ...
CENA 1500 DINARA

03019) PLEME PIVA deset vijekova na svome današnjem prostoru , Ljubo Milinkov Mićanović , Beograd 2005 , mek povez, ćirilica, 209 strana, CENA 650 DINARA

03020) SRBI , Dragoljub Vukićević Sarap , Pešić i sinovi Beograd 2006 , Celovit pogled na poreklo i prvobitna staništa naroda od kojih su nastali današnji Srbi. Srbi i njihovo poreklo i danas su predmet diskusija i polemika. Ne upuštajući se u prikazivanje istorijskih događaja, državnih tvorevina i vladara, ova knjiga ima za cilj da formuliše celovit pogled na poreklo i prvobitna staništa naroda od kojih su nastali današnji Srbi i da podstakne na temeljnija istraživanja koja bi omogućila što objektivnije sagledavanje istorije Srba i njihovih predaka. mek povez, ćirilica, geografske karte, 244 strane , CENA 750 DINARA

03021) MILUTIN MILANKOVIĆ ilustrovana monografija , Nikola Pantić , Vajat Beograd 1998 , mek povez, ilustrovano, ćirilica, format 13 x 19,5 cm , 110 strana CENA 250 DINARA

03022) JOVAN CVIJIĆ ilustrovana monografija , Nikola Pantić , Vajat Beograd 1997 , mek povez, ilustrovano, ćirilica, format 13 x 19,5 cm , 135 strana CENA 250 DINARA

03023) DESPOTOV ZAKONIK ZAKON O RUDNICIMA DESPOTA STEFANA LAZAREVIĆA , Vajat Beograd 1999 , predgovor akademik Nikola Pantić , prevod i komentar Mr Biljana Marković , mek povez, ilustrovano, ćirilica, 128 strana CENA 400 DINARA

03024) REČ MLADIH SRBA izbor članaka 1948 - 1950 , urednik Uglješa Krstić , Vajat Beograd 1998 , izbor članaka iz ilegalnih publikacija Nacionalne revolucionarne srpske omladine , iz sadržaja : Deset načela NRSO, Reč mladih Srba, Velika Srbija, Moralni preporod, Šta srpska nacija očekuje od seljaka, SPC danas i sutra, Sveti Sava, O nedostacima Ravnogorskog pokreta, CENA 450 DINARA

03025) SIN SRPSKOG IVANJDANA , Stana Munjić, Zaslon Šabac 2001, poptuno novo, publicističko istorijska priča o Bogdanu Lončaru , srpskom žandarmu ubijenom 7 jula 1941 što je u komunističkoj istoriografiji proglašeno za početak ustanka protiv okupatora , mek povz,ilustrovano,ćirilica,111 strana CENA 250 DINARA

03026) LETOPIS PEDAGOŠKOG ODELJENJA PODRINSKE UČITELJSKE ŠKOLE PEDAGOŠKE AKADEMIJE , Svetozar Cveja Jovanović , Samostalno izdanje autora Banja Koviljača 1994 , mek povez, očuvano, ilustrovano, ćirilica, VIII + 216 + 65 strana, dodaci : IMENIK + Tragom stvaralaštva profesora i đaka CENA 450 DINARA

03027) MEMOARI , Prota Matija Nenadović , Rad Beograd 1980 , priredio Vladimir Dedijer , tvrd povez,zaštitni omot, ilustrovano, ćirilica, 360 strana CENA 400 DINARA

03028) MEMOARI , Prota Matija Nenadović , Rad Beograd 1980 , priredio Vladimir Dedijer , tvrd povez, , ilustrovano, ćirilica, 360 strana CENA 350 DINARA

03029) SULEJMAN I ROKSELANA , Radovan Samardžić , Jugoslavijapublik Beograd 1987 , tvrd povez,ćirilica, 627 strana, sadržaj : I Putovanje u istoriju, II Začarano ostrvo, III Ibrahim, IV Mohač, V Pohod na Beč, VI Prvi mir sa Austrijom, VII Krvavi pečat, CENA 650 DINARA

03030) VJENČANJA NA CRNOGORSKOM DVORU , Milan Jovićević , Državni muzej Cetinje 1990 , , tvrd povez, zasštini omot, ilustrovano, format 21 x 21 cm , 222 strane CENA 650 DINARA

03031) DESILO SE , Jovan P. Popović , Izdanje autora Beograd 2004 , Ova knjiga predstavlja, ustvari, zbirku objavljenih feljtona u raznim dnevnim i drugim časopisima. Građa je dokumentarnog karaktera, a knjiga u sebi sadrži brojna dokumenta, faksimile, fotokopije, slike, ilustracije, spiskove, etc. Autor je bio ambasador SCG i, posle razdvajanja Crne Gore i Srbije, opozvan je sa funkcije ambasadora.
Iz sadržaja:

Zašto saborna crkva na Cetinju nije sagrađena
Kako je sačuvan dio istorije Crne Gore
Suđenje Mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Arseniju Bradvaroviću
Arbanaško suđenje prema zakonu "Leke Dukađinija"
Narodno predanje o svetoj Kraljici Jeleni
Zamena perpera u dinare 1921g
tvrd povez, zlatotisak, odlično očuvano , ćirilica, ilustrovano, 319 strana CENA 450 DINARA

03032) RIBARSKA BANJA , Milutin R. Jugović , Izdanje autora 1991 ,
Čitaocu su, pored istorijskog razvoja banje, na raspolaganju i obaveštenja praktične prirode, nephodna za korišćenje toplih i mineralnih izvora u Ribarskoj Banji. Pobrojane su bolesti za koje ljudi mogu da traže leka u ovim vodama. Dato je i obaveštenje o kulturno -istorijskim spomenicima nedaleko od ovog zavoda. Na kraju je orijentaciona geografska karta. mek povez, ilustrovano, ćirilica, 201 strana CENA 300 DINARA

03033) ŽIVOTI KRALJEVA I ARHIEPISKOPA SRPSKIH / SLUŽBE , Danilo Drugi , Prosveta / Srpska književna zadruga Beograd 1988 , odlično očuvano, tvrd povez, zlatotisak, ćirilica, format 13,5 x 21 cm ilustrovano, 355 strana, edicija Stara srpska književnost u 24 knjige , CENA 1000 DINARA

03034) LJETOPIS POPA DUKLJANINA , Prosveta / Srpska književna zadruga Beograd 1988 , odlično očuvano, tvrd povez, zlatotisak, ćirilica, format 13,5 x 21 cm ilustrovano, 192 strane, edicija Stara srpska književnost u 24 knjige , CENA 1000 DINARA

03035) PANČEVO VAROŠ NAKRAJ SVETA , Mali Nemo Pančevo 2002 , Literarizovana monografija grada Pančeva sadrži 22 priče velikih pripovedača, istoričara, naučnika, organizovane u pet tematskih celina: Varoške priče, Pančevo u kutiji šibica, Mala galerija, Pančevački bog Mars i Sećanje na nekropolu. Knjiga je ilustrovana fotografijama i starim razglednicama Pančeva. mek povez, ilustrovano, ćirilica, 240 strana CENA 450 DINARA

03036) KOSOVO , Branislav Đ. Nušić , Prosveta Beograd 1986 , opis zemlje i naroda , biblioteka Baština , tvrd povez, ćirilica, očuvano, ilustrovano, 308 strana CENA 950 DINARA

03037) JASENOVAC NAJVEĆA SRPSKA GROBNICA , Borivoje Đ. Popović , Izdanje autora Beograd 2002 , mek povez, ćirilica, ilustrovano, 134 strane CENA 450 DINARA

03038) ĐILAS VERNIK I JERETIK , Momčilo Đorgović , Akvarijus Beograd 1989 , Delo koje je razbilo medijsku i političku izolaciju oko ovog komunističkog buntovnika i vratilo Milovana Ðilasa u javnost , mek povez, ilustrovano, latinica, 374 strane CENA 400 DINARA

03039) SPOMENICA VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA , Beletra Beograd 1989, fototipsko izdanje Narodne odbrane iz 1930 godine, odlično očuvano, ,mek povez, ilustrovano, ćirilica, 336 strana , CENA 250 DINARA

03040) SAVEZ ELITA , Fric Fišer ,Nolit Beograd 1985 , o kontinuitetu struktura moći u Nemačkoj 1871-1945.godine , mek povez, latinica, 185 strana , CENA 750 DINARA

03041) ORUŽANA BORBA PROTIV OKUPATORA I DRAŽA MIHAJLOVIĆ , Rodoljub Čolaković , Izdanje Nove Jugoslavije Beograd 1944 , retka propagandna brošura komunističkog pokreta tokom drugog svetskog rata , mek povez, format 12,5 x 18,5 cm , ćirilica, 41 strana, na naslovnoj strani pečatni potpis i pečat knjižare koja je distribuirala brošuru , CENA 950 DINARA

03042) TEROR I ZLOČINI OKUPATORA I DOMAĆIH IZDAJNIKA U LESKOVAČKOM I VRANJANSKOM KRAJU 1941- 1944 , Hranislav A. Rakić , Narodni muzej Leskovac 1986 , mek povez, ilustrovano, ćirilica, 265 strana CENA 400 DINARA

03043) MIRIS OLOVA , Đorđe Ličina , Centar za informacije i publicitet Zagreb 1987 , Autor kroz priču glavnog inspektora i drugih sudionika u predkrivičnom i krivičnom postupku, koristeći autentične bilješke, dokumente pa i kompletne spise sudova i organa unutrašnjih poslova, obrađuje stvarne događaje sukoba pojedinaca i kriminalnih grupa s pozitivnim propisima, koji su se dogodili u posljednjih 40-tak godina. Istovremeno upozorava i na razvoj kadrova koji su te slučajeve rješavali. Biblioteka Tajne sile , tvrd povez, zaštitni omot, latinica, ilustrovano, 348 strana ,format 12,5 x 22,5 cm , CENA 300 DINARA

03044) ŠPIJUNI SU PREŠLI GRANICU , Đorđe Ličina , Centar za informacije i publicitet Zagreb 1986 , Biblioteka Tajne sile , Tko je u inozemstvo odašiljao obavještajne podatke o kretanju naših ratnih brodova?
Tko su bili posjetioci napuštenog njemačkog bunkera i kakve je sve tajne krio usamljeni riječni otok?
Tko je u specijalno izrađenoj cipeli trebao da u inozemstvo prenese mikro-filmove s povjerljivim podacima?
Kako je Služba sigurnosti otkrila grupu inozemnih špijuna koji su nemjeravali dignuti u zrak vlak s trofejnom municijom? tvrd povez, zaštitni omot, latinica, ilustrovano, 260 strana ,format 12,5 x 22,5 cm , CENA 300 DINARA

03045) ALEKSANDAR VELIKI ROMAN O JEDNOM BOGU , Moris Drion , Rad Beograd 1968 , romansirana biografija Aleksandra Velikog , tvrd povez, zaštitni omot ( sa manjim tragovima korišćenja ) , knjiga odlično očuvana, latinica, 357 strana CENA 450 DINARA

03046) SIBIR ČUDO BEZ ČUDESA , Dragiša Popović , Delta press Beograd 1976 , putopisi , tvrd povez,zaštitni omot ( sa manjim zacepljenjem ) , knjiga očuvana, ilustrovano, latinica, 205 strana ,format 14 x 20 cm , Iz sadržaja knjige: Stazama ledene pustinje, Višespratna Jakutija, U oblasti polarnog kruga, Put u XXI vek Orbita Bajkala..... CENA 350 DINARA

6732) GRADJA ZA PROUCAVANJE SPOMENIKA KULTURE VOJVODINE XI-XII,Novi Sad 1982-1983,A4 format,mek povez,ocuvano,bogato ilustrovano crno belim i fotografijama u boji,sa brojnim kartama i grafickim prilozima, 270 strana,cirilica,iz sadrzaja

Prilog proucavanju urbanog razvoja Sirmiuma-prostorija 16. Carske palate
Otkrica crkve starijeg perioda ispod hrama Sv. Nikole u manastitu Novo Hopovo
Fruskogorski manastiri na osnovu turskih dokumenata iz XVI i XVII veka
Urbani razvoj jednog dela Panceva uz Tamis
Ikonostas crkve Sv. Nikole u Sibacu
Ikone Stevana Aleksica u muzeju crkvene umetnosti u Sremskoj Mitrovici
Zasticeno staro groblje u Turiji
Etnolosko-arhitektonska istrazivanja naselja Backi Petrovac
Cetiri srpskoslovenska rukopisa sa podrucija Srema
i drugi clanci

CENA 500 DINARA


7831) JUGOSLAVIJA ILUZIJA ILI VIZIJA-koreni tragedija srpskog naroda u XX veku,Prof dr Petar B. Mandic,Beograd 2002,istorija,tvrd povez,novo,cirilica,470 strana, CENA 450 DINARA

8114) BRATSTVO OSMAJLICI,Milic J. Osmajlic,Berane 1998, mek povez,ocuvano, cirilica, ilustrovano, 85 strana, CENA 130 DINARA

8163) IZVESTAJ DRZAVNE REALKE U BEOGRADU ZA SKOLSKU 1939-40,veoma redak primerak prikazivanja masonske simbolike na skolskom izvestaju,nezabelezen primer u svetu, mek povez,cirilica,ilustrovano,60 strana, CENA 200 DINARA

8203) POSLEDNJA AVANTURA BENITA MUSOLINIJA,Ive Mihovilovic,Stvarnost Zagreb 1965, hapsenje i streljanje Musolinija, tvrd povez, ilustrovano, latinica,395 strana, CENA 400 DINARA

8255) DREVNI MEKSIKANCI U HRONIKAMA I PESMAMA,Migel Leon Portilja,Sarajevo 1979,mek povez,ocuvano,ilustrovano,latinica,210 strana, CENA 450 DINARA

8320) DOMOROCI AUSTRLIJE*THE ABORIGINES OF AUSTRALIA,grupa autora,Etnografski institu SANU Bgd 1982, dvojezicno srpsko-engleski,mek povez,120 strana, CENA 400 DINARA

8360) DRAGOVOLJNA SMRT U JAPANU,Moris Penge,Izdavacka knjizarnica Zorana Stojanovica Sremski Karlovci 1990, mek povez,ocuvanolatinica,330 str, CENA 850 DINARA

8698) PETERBURSKI DNEVNIK 1919-oktobarska revolucija ocima njenih zrtava, Zinaida Hipius,Sfairos Beograd 1989,brosirano,ocuvano,latinica,118 str, CENA 250 DINARA

9198) NJEGOS,Bozo Dj. Mihailovic,Cetinje 1972, biografija, mek povez, ilustrovano, cirilica,71 str, CENA 100 DINARA

9237) JUGOSLAVIJA-NORVESKA,grupa autora,BIGZ 1974*Drustvo srpsko-norveskog prijateljstva,monografija enciklopedijskog formata o kulturnim, istorijskim, ekonomskim,politickim odnosima dve drzave,tvrd povez, zlatotisak,dvojezicno srpskihrvatsko-norveski, bogato ilustrovano crno-belim i fotografijama u boji,525 strana, sadrzaj:
PREZENTACIJA NORVESKE
Geografija Norveske,Svalbard i Antarkticki posedi,istorija Norveske,Borba za slobodu u Drugom sv. ratu,politicki system u Norveskoj,politicke partije u Norveskoj,Laponci, spoljna politika,skolstvo,cuveni norveski istrazivaci,likovna umetnost Norveske,crkve brvnare,pozoriste,film i muzika u Norveskoj,sport i ribolov
PREZENTACIJA JUGOSLAVIJE
prirodno geografske karakteristike,prirodne lepote i retkosti,etnicke i etnoloske karakteristike,istorija,NOB.politicko i drustveno uredjenje,nacionalno pitanje i spoljna politika,system obrazovanja,nauka,knjizevnost,umetnost praistorijskog i antickog doba,vizantisjko stvaralastvo na tlu Jugoslavije,islamska umetnost,umetnost srednjeg veka i renesanse u Dalmaciji,savremena umetnost,pozorist,film,muzika i sport,folklore naroda Jugoslavije…
VEZE IZMEDJU NORVESKE I JUGOSLAVIJE
Gradovi prijatelji
Norveska i Jugoslovenska privreda
Kroz knjizevnost jedni drugima
CENA 950 DINARA


9365) STANOVNISTVO PO STAROSTI I POLU-konacni rezultati popisa stanovnistva od 15. marta 1948 godine,Savezni zavod za statistiku Beograd 1951, mek povez,latinica, 91 strana,CENA 500 DINARA

9366) ZENSKO STANOVNISTVO PREMA BROJU ZIVORODJENE DECE-konacni rezultati popisa stanovnistva od 15. marta 1948 godine, Savezni zavod za statistiku Beograd 1952, mek povez,latinica,176 strana,CENA 450 DINARA

9367) POPIS STOKE,ZIVINE I KOSNICA 1950,Savezni zavod za statistiku Beograd 1952, mek povez,latinica,284 strane,CENA 450 DINARA

9371) ARHIV JUGOSLVIJE 1950-2000,Beograd 2000,veliki format, poptuno novo, ilustrovana monografija, ilustrovano,cirilica,205 strana, CENA 250 DINARA

9372) POLA VEKA ZAVODA ZA UDZBENIKE 1957-2007,Ranko Simovic,Beograd 2007, istorija preduzeca, tvrd povez,cirilica,ilustrovano, 385 strana, CENA 150 DINARA

9482) THE HEROINES WITH WORLD AWARDS-teling about Yugoslav winners of the medal “Florenece Nightingale” , Vladimir Mandic, Belgrade 1999, potpuno novo,tvrd povez,engleski jezik,ilustrovano,270 strana, CENA 350 DINARA

9550) MOSTOVI SREMSKE MITROVICE,Milenko Bobic,Sremska Mitrovica 1987, istorija,mek povez,ilustrovano,cirilica,120 strana, CENA 160 DINARA

9609) POLITIKA SVEDOK NASEG DOBA 1904-1984, Dragoljub Milivojevic,Beograd 1984, monografija o najstarijoj srpskoj novinskoj kuci,tvrd povez,veliki format,cirilica,ilustrovano,257 strana, CENA 300 DINARA

9766) ZBORNIK DOKUMENATA MEDJUNARODNOG SRPSKO-SLOVENSKOG NAUCNOG FORUMA,Akad. Bozidar V. Lazic,Beograd*Valjevo 2007,zbornik radova o sveslovenskom ujedinjenju iz raznih oblasti istorije,politike,prava,religije tvrd povez,ilustrovano, cirilica,400 strana, CENA 300 DINARA

9867) MILAN MILADINOVIC-covek i humanista,GRUPA AUTORA, Beograd 2005, knjiga o partizanskom prvoborcu iz leskovackog kraja, mek povez,cirilica,ilustrovano,232 strane, CENA 100 DINARA

9953) MOJ ŽIVOT UZ TITA,Branko Broz,Zagreb 1982, tvrd povez, zaštitni omot, ilustrovano,latinica,210 strana, CENA 650 DINARA

10539) POD CRVENOM ZASTAVOM-Trnova i okolina u NOB-u i revoluciji,Opštinski odbor SUBNORA Ugljevik 1988,tvrd povez,latinica,ilustrovano, 190 strana, CENA 150 DINARA

10679) SREDNJI VEK I RENESANSA,grupa autora,Narodna knjiga*Rad Beograd 1983, drugi tom Ilutrovane istorije sveta u četiri toma, veliki enciklopedijski format, tvrd povez, zaštitni omot, bogato ilustrovano sa više od 500 likovnih priloga u boji, 383 strane, CENA 2000 DINARA

10681) SAVREMENI SVET, grupa autora,Narodna knjiga*Rad Beograd 1983, četvrti tom Ilutrovane istorije sveta u četiri toma, veliki enciklopedijski format, tvrd povez, zaštitni omot, bogato ilustrovano sa više od 500 likovnih priloga u boji, 375 strana, CENA 1300 DINARA

11052) OPŠTINA LUČANI-geografska istraživanja,Dr Ilija V.Popović,Lučani 2006,naučna monografija,tvrd povez,ćirilica,ilustrovano,204 str, CENA 100 DINARA

11053) PIROT 1877-1977,Pirotski zbornik 8-9 1979,istorija-geografija,grupa autora,tvrd povez, zlatotisak,očuvano,ilustrovano,ćirilica,408 strana, CENA 500 DINARA

11055) DVANAEST GODINA JAVORCA-BOGIŠE,Aranđel C.Jeličić,Brus 2002,biblioteka Hronika sela,tvrd povez,odlično očuvano,ćirilica,bogato ilustrovano,320 str, CENA 200 DINARA

11263) PETERBURŠKI DNEVNIK 1919-OKTOBARSKA REVOLUCIJA OČIMA NJENIH ŽRTAVA,Zinaida Hipius,Sfairos Bgd 1989,mek povez,latinica,116 strana, CENA 200 DINARA

12249) BOROMEJSKI ČVOR-Ko je bio patriota u Srbiji 1941-1945,Petar Grujić,ATC Avangarda Beograd 2005,o Draži Mihailoviću i Ravnogorskom pokretu,potpuno novo,džepna knjiga,mek povez,latinica,142 str, CENA 200 DINARA

12402) RASPRAVE I ČLANCI,Risto Radulović,u redakciji i s predgovorom Pera Slijepčevića,Srpska književna zadruga Bgd 1940,antikvarna,tvrd povez,dobro očuvana, ćirilica,196 str, CENA 200 DINARA

12621) BELGRADE IN THE WORLD,grupa autora,BIGZ Beograd 1978,bogato ilustrovana monografija o Beogradu na engleskom jeziku,veliki format,tvrd povez,na izuzetno kvalitetnom masnom papiru,fotografije u boji,282 strane, CENA 400 DINARA

12624) DISCAVER SLOVENIA,Karel Natek,Cankareva založba Ljubljana 1994,ilustrovani vodič kroz Sloveniju,mek povez,na engleskom jeziku,veoma bogato ilustrovano fotogarfijama u boji,poseban prilog geografska karta,128 str, CENA 150 DINARA

12651) GODINE RASPLETA,Slobodan Milošević,BIGZ Bgd 1989,tvrd povez,odlično očuvano, latinica,350 strana, CENA 200 DINARA

13245) BELGIJA-ilustrovana monografija,Lieven Gypen Brisel 1980, veliki format,tvrd povez, zlatotisak,zaštitni omot,očuvano,kompletno ilustrovano u boji, četvorojezično, engleski,nemački,francuski i holandski jezik,142 strane,CENA 500 DINARA

13942) HILJADU ČUDA,Gordana Žutić/Aleksandar Milinković,biblioteka Tajne,Beograd 1988,knjiga sadrži obilje enciklopedijskih podataka o svemu i svačemu(Neobični ljudi,Život van zemlje,Saobraćaj,Smrt i katastrofe,Ljubav,Deca,Novac,Ljudsko telo, Pisci,Zagonetke i verovanja,Neobične pojave,paradoksi...)mek povez,latinica, bogato ilustrovano,200 str, CENA 200 DINARA

19995) ISTORIJA XX VEKA broj VI ,Institut društvenih nauka - odeljenje za istorijske nauke * Kultura Beograd 1964 , istorijski časopis, zbornik radova, tvrd povez,latinica, 357 strana , sadržaj :
Sindikalni štrajkački pokret u Srbiji 1903-1910 - Vuk Vinaver
Borba između crnogorskog dvora i srpske vlade oko obrazovanja crnogorske vojske i oko dobrovoljaca 1916-1918 godine - Bogumil Hrabak
Prilog pitanju osnivanja Saveza komunističke omladine Jugoslavije
O stvaranju bloka narodnog sporazuma ( Prilog izučavanju odnosa između građanskih opozicionih grupa u Jugoslaviji 1935-1937 . godine( - Todor Stojkov
Oko Mačekovih pregovora sa grofom Ćanom - Ljubo Boban
CENA 650 DINARA

19996) ISTORIJA XX VEKA broj VII ,Institut društvenih nauka - odeljenje za istorijske nauke * Kultura Beograd 1965 , istorijski časopis, zbornik radova, tvrd povez,latinica, 493 strane , sadržaj:

Pitanje sovjetsko-rumunskog pakta i pad Tituleska i posledice za rumunsku spoljno-političku orjentaciju - Živko Avramovski
Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1919-1929 . Pitanje priznanja SSSR-a i uspostavljanje jugoslovensko-sovjetskih diplomatskih odnosa Vuk Vinaver
Delatnost članova udruženja ,, Ujedinjenje ili smrt’’ u Rusiji 1915-1918 godine - Bogumil Hrabak
Jadransko pitanje na Pariškoj mirovnoj konferenciji 28. juna 1918 - 9. decembra 1919. - Bogdan Krizman
O pitanju ulaska pretstavnika HRSS U Davidovićevu vladu 1924. i o krizi i padu te vlade - Branislav Gligorijević
Socijalšovinistička grupšacija u Bosni i Hercegovini - Zvonaši 1919 - 1921 - Toma Milenković
Pojava individualnog terora kod mladih jugoslovenskih komunista 1921 - Slavoljub Cvetković

CENA 750 DINARA

19 comments:

Горан said...

03063) SRBIJA ZEMLJA I STANOVNIŠTVO od rimskog doba do kraja XIX veka , Feliks Kanic, Srpska književna zadruga Beograd 1987, dve knjige, tvrd povez, zlatotisak, očuvano,ilustrovano,ćirilica, ukupno preko 1390 strana
Dvotomno izdanje austrijskom putopisca koji je opisao Srbiju – zemlju i stanovništvo od rimskog doba do kraja 19.veka. Felik F. Kanic je austrijski arheolog i putopisac. Proučavao je teritoriju Srbije i Bugarske u 19.veku, objavio je čitav niz knjiga (koje je i ilustrovao) u kojima je prikazao ove zemlje i njihove narode, a naročito starine (rimske i srednjovekovne). CENA 2500 DINARA

03064) SEĆANJA NA LJUDE I DOGAĐAJE , Ljubodrag Đurić , Rad Beograd 1989 , tvrd povez, ilustrovano, latinica, 508 strana, format 17 x 24 cm , CENA 450 DINARA

03065) KNEŽEVINA SRBIJA 1830 - 1839 , Radoš Ljušić , Srpska akademija nauka i umetnosti Beograd 1986 , mek povez, ćirilica, 508 strana CENA 750 DINARA

03066) RAT NA DALEKOM ISTOKU , Branko Kitanović , Istarska naklada Pula 1985 , Saveznici protiv Japana , tvrd povez, zaštitni omot , ilustrovano, 432 strane , CENA 350 DINARA

03067) ZAROBLJENICI NACIONALNE IDEJE politički portreti lidera Istočne Evrope , Filip Višnjić Beograd 1996 , mek povez , ćirilica, ilustrovano, 216 strana , sadržaj : Car Boris III, Admiral Mikloš Horti, Elefterios Venizelos, Pilsudski, Kralj Ferdinand I, Masarik, Kralj Aleksandar Karađorđević, Nikola Pašić, Stjepan Radić, CENA 400 DINARA

Горан said...

03068) NAD USPOMENAMA 1 i 2 , Pavle Jakšić , Rad Beograd 1990 , Pavle Jakšić, general-pukovnik, narodni heroj, rođen je 2. decembra 1913. godine u selu Blatuši, na međi Korduna i Banije, u nekadašnoj Vojnoj Krajini. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1937. godine fiziku i primenjenu matematiku sa ocenom deset.
Od 1963. godine Pavle Jakšić živi kao penzioner u Beogradu; bavi se pisanjem i prevođenjem daleko od očiju javnosti. Umro je u Beogradu 04. februara 2005. godine.

"Pavle Jakšić, slavni partizanski ratnik i heroj, general i jedan od najviših vojnih rukovodilaca posle rata, vojni teoretičar i pisac, doživeo je 'sudbinu' karakterističnu za sve one koji nisu ni hteli ni mogli da pristanu na 'pravila ponašanja' novoustoličene i posle pobede u ratu osokoljene birokratske vladajuće strukture. Njegovi etički postulati nisu mogli a da ne dovedu do oštrog sukoba sa posuvraćenim 'etičkim' načelima vrhova vojnopolitičke vlasti u zemlji, uključujući u to i sukob sa samim J. B. Titom. Jakšićevi memoari zato predstavljaju veliki doprinost saznavanju istorijske istine o jednom vremenu ćiji su glavni akteri tako presudno uticali na ljude i događaje, na vreme i prostor tokom proteklih decenija." tvrd povez, zaštitni omot, latinica, ilustrovano, strana 619+717 CENA 1200 DINARA

03069) ANTIČKI VELIKANI U ANEGDOTAMA , Zoran Lazarević , Samostalno izdanje autora Beograd 1994 , mek povez , ćirilica , 206 strana CENA 450 DINARA

03070) INAT SLIKE IZ SRBIJE I SUKOBA NA KOSOVU , Skot Tejlor , Serbica books Toronto Kanada 2000 , zapisi o NATO bombardovanju kanadskog novinara i vojnog analitičara , mek povez , ćirilica, ilustrovano, 176 strana CENA 450 DINARA

Горан said...

03071) ARHEOLOŠKA TEORIJA , Metju Džonson , Clio Beograd 2008 , Knjiga Metjua Džonsona predstavlja jednu od prekretnica u razvoju arheološke teorije. U ovom tekstu na promišljen, sveobuhvatan i originalan način predstavljen je niz centralnih tema i problema arheološke teorije, ali i prakse, krajem 20. i početkom 21. veka. Autor je pokušao da prikaže odnos između arheološke misli i širih teorijskih tokova u intelektualnom životu uopšte, kao i da što jasnije predstavi odnos između arheološke teorije i prakse. Tom cilju najviše je odgovarala struktura istorijskog pristupa koji se najpre usredsređuje na novu (procesnu) arheologiju i reakcije na nju, i tek potom prelazi na rasprave koje se vode danas.
Arheološka teorija Metjua Džonsona predstavlja izuzetno pouzdan, sveobuhvatan i dobro odmeren priručnik za oblast koja dobija sve veći značaj u arheologiji, jednako preporučljiv za studente arheologije i srodnih disciplina, za aktivne istraživače koji osećaju potrebu da promisle teorijske osnove svog poslanja, kao i za čitaoce sa interesovanjem kako nastaju naučne slike o prošlosti.
doc. dr Staša Babić
biblioteka Polis , POTPUNO NOVO , tvrd povez, zaštitni omot, ilustrovano, ćirilica, format 16 x 24 cm , 279 strana CENA 1200 DINARA

03072) STARI RIM , Žan Noel Rober , Clio Beograd 2009 , Edicija Vodiči kroz civilizacije nudi putovanje kroz vreme i prostor (Egipat, Grčka, Rim, Indija, Kina, Japan…) i namenjena je studentima, onima koji su zainteresovani za istoriju i drevne civilizacije, putnicima… Praktična, analitička dela opšte kulture nude čitaocu ključ neophodan za razumevanje najznačajnijih civilizacija.
Uvereni smo da znamo mnogo o rimskoj civilizaciji jer je ona živi izvor naše civilizacije. Međutim, za istinsko razumevanje neophodno je da ljude i događaje posmatramo očima starih Rimljana. Cilj ovog vodiča je da pokrene takav pristup.
o autoru
Žan-Noel Rober je poznati latinist i proučavalac Rima, koji je objavio nekoliko knjiga o istoriji privatnog života u antičkom Rimu.
biblioteka Polis , POTPUNO NOVO , tvrd povez, zaštitni omot, ilustrovano u boji , ćirilica, format 16 x 24 cm , 281 strana CENA 1400 DINARA

Горан said...

03073) GRCI I DRUGI , Staša Babić , Clio Beograd 2008 , Retke su knjige u koje se može upreti prstom i reći: „Ova knjiga je u našoj sredini prekretnica u načinu mišljenja i orijentaciji čitave jedne discipline“. Knjiga Staše Babić Grci i drugi, Antička percepcija i percepcija antike, međutim, upravo je takvo delo. Pisana u postprocesnom ključu, studija Staše Babić ne samo da otvara, već i nudi odgovore na mnoga pitanja koja se u našoj arheologiji nikada do sada nisu postavljala. Prvo i najvažnije je: „Šta će nama danas uopšte ta antika, ti Grci, taj Homer, dorski i jonski stubovi, Fidija i Praksitel, crnofiguralni stil i kontrapost?“ Ili, kao što pitaše Hamlet: „Šta je Hekuba njemu, ili on Hekubi, da plače zbog nje?“ Staša Babić pokazuje da nema kraja račvanju staza i arheološkoj interpretaciji i poručuje nam da iz monumentalno dugačkih, uglancanih, (često i dosadnih) hodnika klasične arheologije uvek postoji i drugačiji pogled, koji poglavito zavisi od nas, našeg individualnog doživljaja, znanja, predrasuda i „habitusa“. Knjiga Staše Babić Grci i drugi razmiče granice discipline i podaruje nam nove i moćne instrumente za sagledavanje, ne samo antičke Grčke, već i nas samih. Posle čitanja ove knjige možemo, najmanje na jedan način, sebi da odgovorimo na pitanje „šta je nama Hekuba?“ Aleksandar Palavestra
biblioteka Polis , POTPUNO NOVO , tvrd povez, zaštitni omot, ilustrovano u boji , ćirilica, format 16 x 24 cm , 176 strana CENA 1200 DINARA

03074) SATIRANJE SRPSTVA U 19. I 20. VEKU 1 -3 , dr Životije Đorđević , Draslar Partner Beograd 2012 , Trotomno izdanje koje je nastalo iz potrebe da se objasni stradalništvo srpskog naroda o čemu je srpska istoriografija predugo ćutala.Pisac je dao mnoge nepoznate činjenice značajne za istoriju srpskog naroda bez preteranih političkih naginjanja ka bilo kome, ali i bez poštede bilo koga. Posebnu vrednost čine dragoceni i malo poznati detalji veoma opširnih biografija Dragoljuba Mihailovića i Josipa Broza.
POTPUNO NOVO , 3 knjige , tvrd povez, ilustrovano , ćirilica, format 165x235, ilustrovano , ukupno 1354 strane CENA 4000 DINARA

03075) SATIRANJE SRPSTVA U 19. I 20. VEKU 1 -3 , dr Životije Đorđević , Draslar Partner Beograd 2012 , Trotomno izdanje koje je nastalo iz potrebe da se objasni stradalništvo srpskog naroda o čemu je srpska istoriografija predugo ćutala.Pisac je dao mnoge nepoznate činjenice značajne za istoriju srpskog naroda bez preteranih političkih naginjanja ka bilo kome, ali i bez poštede bilo koga. Posebnu vrednost čine dragoceni i malo poznati detalji veoma opširnih biografija Dragoljuba Mihailovića i Josipa Broza.
knjige su odlično očuvane , kao nove, praktično nekorišćene , smao je u trećem tomu na dve stranice deo teksta podvlačen, 3 knjige , tvrd povez, ilustrovano , ćirilica, format 165x235, ilustrovano , ukupno 1354 strane CENA 3000 DINARA

03076) ISTINOM ZA SRBIJU , Dr Životije Đorđević , Gambit Jagodina 2004 , istorijska studija o srpskom narodu tokom drugog svetskog rata , kritički osvrti na knjige Filipa Koena, POTPUNO NOVO , tvrd povez, ćirilica, ilustrovano, 578 strana, format 17 x 24 cm , CENA 2000 DINARA

Горан said...

03077) GOLGOTA SRPSKOG NARODA 1941 - 1957 I - V , Momir Krsmanović , Draslar partner Beograd 2013 , zapisana svedočanstva o genocidu nad srpskim narodom koji su sitematski i krvnički nad njim sprovodili Hrvati , Muslimani i komunisti , autorizovana i najčešće vrlo potresna svedočanstva očevidaca, preživelih žrtava, obilje prećutanih istorijskih činjenica koje je zvanična istoriografija ignorisala , POTPUNO NOVO , tvrd povez , ćirilica, ilustrovano, format 14 x 20 cm , 420 + 340 + 326 + 333 + 309 strana CENA 6000 DINARA

03078) ALFABETSKI LAVIRINT Slova u istoriji i imaginaciji , Johana Druker , Stylos Novi Sad 2006 , U naše vreme pismo ponovo postaje predmet istraživanja, inspiracije za umetnike i plodno polje za živu mističnu spekulaciju. Autorka prati istoriju alfabetskog pisma od njegovog nastanka kada su slova imala mistično značenje do današnje avangardne tipografije. Preko Platona, Rimljana i ranih hrišćana kao i značaja slova u alhemiji i kabali sve do renesansnog humanizma pratimo teorije o slovima i njihovom ispisivanju o božanskom poreklu i mističnom značenju alfabeta koje nastavljaju da žive i u osamnaestom i devetnaestom veku i vrše uticaj na nacionalizam i revolucionarnu političku teoriju da bi danas bile inspiracija za umetnike i plodno tle za živu mističnu spekulaciju. Knjiga je bogato ilustrovana crtežima i grafikama koje su do sada retko bile publikovane i predstavlja pravo duhovno blago za čitaoce istančanog ukusa.
"Fascinantni podsetnik o tradiciji pisma" - Independent
"Knjiga Alfabetski lavirint je jedinstvena riznica znanja" - The New Humanity
"Duhovna gozba" - The Edge, časopis za kaligrafiju i umetnost pisanja
POTPUNO NOVO , tvrd povez, ilustrovano, latinica, format 19,5 x 26 ,5 cm 320 strana, CENA 1250 DINARA

03079) IGRE RAZMENE druga knjiga , Fernan Brodel , Stylos Novi Sad /Službeni list Beograd 2007 , Materijalna civilizacija , ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII veka , Ova uporedna istorija sveta velikog francuskog istoričara svoje kraljeve i velike bitke traži u svakodnevnom životu ljudi kroz vreme i kroz prostor. Druga knjiga, Igre razmene, upoređuje ekonomiju s višom delatnošću kapitalizma i analizira ta dva sloja, razlikuje ih i objašnjava, predstavljajući nezaobilazan udžbenik za razumevanje suštine kapitalizma. Vreme sveta je hronološka studija raznih oblika i važnih elemenata međunarodne ekonomije, pokazujući nesumnjivu povezanost nacionalnih ekonomija, sve prednosti i mane potrebe da ekonomije sarađuju i suprotstavljaju se jedna drugoj u isti mah. POTPUNO NOVO , tvrd povez, ilustrovano, latinica, format 17 x 24,5 cm , 612 strana CENA 1350 DINARA

03080) NJEGOŠ KAO VLADALAC , Lazar Tomanović , Svetigora Beograd Cetinje 2013 , Petar drugi Petrović-Njegoš kao vladalac , ponovljeno izdanje iz 1896 godine , POPTUNO NOVO , tvrd povez, ćirilica, 297 strana , CENA 450 DINARA

Горан said...

03081) ZADUŽBINE KOSOVA spomenici i znamenja srpskog naroda , grupa autora, Eparhija Raško-prizrenska * Bogoslovski fakultet Beograd 1987 , tvrd povez,zaštitni omot, srebrotisak, bogato ilustrovano, ćirilica, 876 strana , pečat privatne biblioteke na predlistu , iz sadržaja : ZADUŽBINE Sveti Petar Koriški, Bogorodica Hvostanska, Pećka patrijaršija, Bogorodica Ljeviška, Banjska, Gračanica, Dečani, Sveti Arhanđeli, ZNAMENJA Kosovski stub, O KOSOVU Sveti Sava, Danilo, Teodosije, Patrijarh Pajsije, ZAPISI, NATPISI, POVELJE, KOSOVSKI GRADOVI I DVORCI, CRKVENI SPOMENICI XIII-XX VEKA, IZ LETOPISA STARE SRBIJE, CENA 8500 DINARA

03081) KRALJ PETAR I KARAĐORĐEVIĆ ŽIVOT I DELO 1 -3 , Dragoljub R. Živojinović , BIGZ Beograd 1988 /1994 Komplet predstavlja prvu potpunu biografiju vladara koji je Srbiju uputio stazama demokratskog, privrednog, vojnog, duhovnog i nacionalnog napretka i razvitka. Autor opisuje prilike u Srbiji, na Balkanu i u Evropi, kao i položaj Karađorđevića tokom druge polovine XIX i prve decenije XX veka. On prati život kneževića Petra od rođenja do smrti – školovanje, život i aktivnosti u emigraciji (Švajcarska, Francuska, Ugarska, Rumunija, Crna Gora), položaj pretendenta, stav prema Obrenovićima, učešće u atentatu na kralja Aleksandra Obrenovića 1903. godine i stupanje na presto. Autor opisuje položaj novog kralja po dolasku u Srbiju, njegove stavove, prve korake i odluke, porodični život, finansije, odnose sa oficirima-zaverenicima, političke aktivnosti, nacionalni program, približavanje Srbije Rusiji i zapadnim silama, sukob sa Austrougarskom, balkanske ratove. Autor posebno ukazuje na kraljevu privrženost uvođenju demokratskih zakona i običaja i potrebu širenja obrazovanja. Najzad, autor opisuje kraljevo učešće i položaj u Prvom Svetskom ratu budući da je u junu 1914. godine kraljevske dužnosti preneo na sina, prestolonaslednika Aleksandra. On je veći deo ratnih godina proveo u izgnanstvu, prešao preko Albanije i tek u leto 1919. vratio se u zemlju. Tu je proveo svoje poslednje godine, do smrti 1921. Knjiga je zasnovana na dosad nepoznatoj građi domaćeg i inostranog porekla. sadrži sledeće knjige
1) KRALJ PETAR I KARAĐORĐEVIĆ U IZGNANSTVU 1844 - 1903
2) KRALJ PETAR I KARAĐORĐEVIĆ U OTADŽBINI 1903 - 1914
3) KRALJ PETAR I KARAĐORĐEVIĆ RAT I POSLEDNJE GODINE 1914 - 1921
tvrd povez, zaštitni omot, ćirilica, ilustrovano, 464 + 465 + 337 strana, format 17 x 24,5 cm CENA 2800 DINARA

03082) DRUGI SVETSKI RAT I-VI , Vinston Čerčil, Prosveta Beograd, istorijsko memoarsko svedočanstvo britanskog premijera o Drugom svetskom ratu za koje je nagrađen Nobelovm nagradom, tvrd povez, srebrotisak, 6 knjiga u kompletu, ilustrovano geografskim kartama,ćirilica, ukupno preko 4820 strana
sadrži sledeće naslove-
I-BURA SE SPREMA,788 STR
II-NJIHOV NAJLEPŠI TRENUTAK,714 STR
III-VELIKA ALIJANSA,870 STR
IV-PREKRETNICA SUDBINE 966 STR
V-OBRUČ SE STEŽE,740 STR
VI-TRIJUMF I TRAGEDIJA,748 STR

CENA 1800 DINARA

03083) MASONI U JUGOSLAVIJI 1764 - 1980 , Zoran D. Nenezić , Narodna knjiga Beograd 1987 Pregled istorije slobodnog zidarstva u Jugoslaviji. Prilozi i građa. drugo dopunjeno izdanje , tvrd povez, zaštitni omot, ilustrovano, latinica, format 18 x 24 cm , 746 strana, CENA 1600 DINARA

Горан Живановић said...

03084) MARX život i djelo , Jean Elleinstein , Globus Zagreb 1986, biografija, očuvano, tvrd povez,zaštitni omot, Plava biblioteka, 285 strana, sadržaj :
I.Godine naukovanja 1818-1841,
II.Rajnske novine,
III.Pariz,
IV.Marx kominist 1845-47,
V.Manifest 1848,
VI.Revolucionar,
VII.Od novinarstva do političke ekonomije,
VIII.Londonsko izgnanstvo 1858-1861,
IX.Prva internacionala,
X.Kapital 1865-68,
Socijalna revolucija - uvijek zakašnjela,
XI.Treba li državu srušiti,
CENA 600 DINARA

03084) MAČVA U DRUGOM SRPSKOM USTANKU , Branislav Stanković , Narodna knjiga Alfa Beograd 2001 , POTPUNO NOVO , mek povez , ćirilica, ilustrovano, 99 strana , format 12 x 20,5 cm CENA 350 DINARA

03085) NOVOM POKOLJENJU , Ilija M. Živančević , Beograd 1994 , odlično očuvano , mek povez, ćirilica, 96 strana ,
sadržaj :
I Poreklo Slovena
II Dušanovo zakonodavstvo i Vizantijsko pravo
III Srpska narodna pesma.
Književnost
CENA 500 DINARA

03086) BISKUP ŠTROSMAJER I JUŽNOSLOVENSKA MISAO , Dr Ferdo Šišić , Srpska književna zadruga Beograd 1922 , Josip Juraj Štrosmajer (nem. Joseph Georg Strossmayer) (Osijek, 4. februar 1815 – Đakovo, 8. april 1905) je bio hrvatski biskup i političar, kulturni delatnik i pisac; jedan od najznačajnijih i najuticajnijih Hrvata 19. veka.
Na prvom vatikanskom koncilu (1869. - 1870.) u Rimu bio je jedan od najzapaženijih protivnika neograničene papske vlasti i tom se prilikom istakao kao vičan govornik održavši čuveni trosatni govor protiv dogme o papskoj nepogrešivosti, posle kojeg je s manjom grupom biskupa napustio Rim.
Josip Juraj Štrosmajer je rodonačelnik hrvatske ideje jugoslovenstva. Nastavio je da neguje ideje ilirskog pokreta koje su imale za cilj da ilirsko, a potom jugoslovensko, ime posluži kao stepenica na putu ujedinjenja. Neki kritičari smatraju da je Josip Juraj Štrosmajer pod firmom jugoslovenstva krio svoje hrvatstvo, pa i velikohrvatstvo
antikvarna, tvrd povez, ćirilica, 160 strana , CENA 250 DINARA

03087) IZ NOVE SRPSKE ISTORIJE , Mihailo Gavrilović , Srpska književna zadruga Beograd 1926 ,
Mihailo Gavrilović (8. maj 1868, Aleksinac – 1. novembar 1924) je bio srpski istoričar, arhivista i diplomata. Bavio se pretežno istraživanjem srpske istorije 19. veka. Prema rečima Slobodana Jovanovića sa Mihailom Gavrilovićem počinje naučno obrađivanje srpske istorije 19. veka. Njegov rad je takođe značajan za uspostavljanje arhivske službe u Kraljevini Srbiji. Prema oceni Radoša Ljušića Mihailo Gavrilović spada u one srpske istoričare koji su malo pisali, a ostavili su dubok trag u istoriografiji.
antikvarna, tvrd povez, ćirilica, 12 + 210 strana Predgovor: Slobodan Jovanović Sadržaj:
- Spoljašnja politika Srbije u XIX veku
- Srpski pokret i rusko-francuski odnosi
- Ičkov Mir
- Počeci diplomatskih odnosa Velike Britanije i Srbije
- Suspendovanje prvog srpskog ustava
CENA 350 DINARA

03088) HISTORIJA NJEMAČKE SOCIJALNE DEMOKRATIJE I - IV , Franz Mehring , Kultura Zagreb 1955 , komplet 4 knjige , tvrdi povez ,format 15,5 x 21,5 , 340 + 328 + 344 + 339 strana , zaštitna kartonska kutija, solidno očuvano , Preveo dr Milivoje Mezurić CENA 1250 DINARA

Горан Живановић said...

03089) GRČKO ILIRSKO BLAGO , Ljubiša Popović , Narodni Muzej Beograd 1975 , katalog izložbe arheoloških i umetničkih nalaza , mek povez, ilustrovano, 37 strana, format 18 x 22 cm CNA 350 DINARA

03090) BOJ NA MIŠARU 190 GODINA KASNIJE ,grupa autora, Narodni muzej Šabac 1997 , zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Šapcu 9. avgusta 1996 , POTPUNO NOVO , mek povez,ćirilica,ilustrovano, 262 strane, CENA 500 DINARA

03091) O ZLOČINIMA AUSTRO UGARO BUGARO NEMACA U SRBIJI 1914 - 1918 , Rudolf Arčibald Rajs , Istorijski muzej Srbije Beograd 1997 , izabrani radovi , prir. Dr Miloje Pešić i Slađana Bojković , mek povez, ćirilica, ilustrovano, 405 strana, iz sadržaja :
Direktive za držanj eprema stanovništvu u Srbiji
Kako su Austro-Mađri ratovali u Srbiji
Odgovori na austro-ugarske optužbe protiv Srba
Zverstva Bugara i Austro-Nemaca ( bugarska zverstva u toku rata )
Surdulica - Izveštaj Vrhovnoj komandi srpske vojske
Stradanje grada Bitolja
Izveštaj o zločinima Bugara u okupiranoj Srbiji
Austro-Bugarsko-Nemačke povrede ratnih zakona i pravila
Austor-Ugari u osvojenoj Srbiji
Austor-Bugaro-Nemci u okupiranoj Srbiji - dokumenta neprijatelja
Rezimei na francuskom, engleskom , nemačkom i ruskom jeziku
...
CENA 2000 DINARA

Горан Живановић said...

03092) VELIKOBUGARSKE PRETENZIJE OD SAN STEFANA DO DANAS , Momčilo Stefanović / Milisav Krstić,Beograd 1978, mek povez, ilustrovano , latinica ,290 strana + 50 strana tzabli sa ilustracijama , CENA 350 DINARA

03093) PETERBURŠKI DNEVNIK 1919 OKTOBARSKA REVOLUCIJA OČIMA NJENIH ŽRTAVA , Zinaida Hipius, Sfairos Bgd 1989 , mek povez ,latinica, 116 strana, CENA 350 DINARA

03094) PETERBURŠKI DNEVNIK 1919 OKTOBARSKA REVOLUCIJA OČIMA NJENIH ŽRTAVA , Zinaida Hipius, Sfairos Bgd 1989 , mek povez ,latinica, 116 strana, pečat biblioteke CENA 250 DINARA

03095) KRVAVE ZORE VUČIJAKA , Mirko N. Stojčinović , NIP Svitanje Doboj 1997 , knjiga o srpskim stradanjima i borbama srpske vojske na prostoru opštine Doboj tokom poslednjeg rata u Bosni , mek povez, ilustrovano, ćirilica, 250 strana , naslovna korica blago presavijena , CENA 1450 DINARA

03096) KROZ TMINE LOGORSKE , Ljubomir Radovanović , Srpska književna zadruga Beograd 1961 , sećanja iz nemačkog zarobljeništva tokom II svetskog rata, tvrd povez, ćirilica, 344 strane , CENA 350 DINARA

Горан Живановић said...

03097) ČURUNGA , Geza Rohajm , Matica srpska 1994 , Psihoanalitička interpretacija verovanja i obreda urođenika Australije Geza Rohajm, jedan od prvih Frojdovih sledbenika koji su psihoanaliticku doktrinu i iskustva nastojali da primene i u antropologiji.Čurunga , objavljena u Budimpesti 1932. jeste izveštaj i psihoanalitička interpretacija susreta sa australijskim plemenom Aranda, sa kojim je proveo više od godinu dana.

SADRZAJ :
- Putovanje
- Upozanajemo Pukuti - varu
- Radjanje deteta
- Curunge
- Velika decja soba
- O onaniji
- O djavolima
- Totemisticka porodicna igra
- Na pragu muzevnog doba
- Cirkumzicija
- Subincizija
- Nankuru
- Psihologija posvecivanja - inicijacije
- Dve vrste religije
- Drustvo
- Sudbina zene jeste muskarac
- Zena zelja
- Zivot u pustinji
- Polni zivot
- Ja
- Poreklo zabrana
- Odrasli i deca
biblioteka Korist i razonoda, NOVO , mek povez , ilustrovano, ćirilica , 286 strana, CENA 350 DINARA

03098) SEOBE SRBA NEKAD I SAD ,urednik Dr Vladimir Grečić , Institut za međunarodnu politiku/Beograd 1990 , zbornik radova, NOVO , mek povez , ćirilica, 360 strana, iz sadržaja :
I: TRI VEKA SEOBE SRBA
Glavna obeležja seoba srpskog naroda
Migracije inacionalno konstituisanje Srba
Migracije Srba u SFRJ posle II svetskog rata
Egzodus Srba i pitanj kolonista u Kosovsko-metohijskoj oblasti
Kulturna politika u funkciji indoktrinacije mladih Albanaca
Osvrt na srpsku političku emigraciju
II: prekomorske naseobine Srba
Iseljavanje Srba u Ameriku
Srpska porodica u SAD
Odnosi između Srba i Slovenaca u SAD krajem XIX i tokom XX veka
Kanađani prijatelji Srbije i njihov apomoć 1944- 1948
Srbi u Kanadi problem etničkog identiteta
Srbi na jugu Afrike
III: SRBI U SUSEDNIM ZEMLJAMA
Srbi u Italiji
Srpska nacionalna manjina u Rumuniji
O Temišvarskom saboru 1790 iz istorijske perspektive
Pogled na prošlost Srba u rumunskom Banatu
Položaj srpske manjine u Mađarskoj
Nacionalno mešoviti brakovi Srba u okolini Budimpešte
Jugoslovenske manjine u Albaniji
Domovina , jezik i kultura Lužičkih Srba
... i drugi članci
CENA 500 DINARA

03099) KARAĐORĐEV USTANAK NASTAJANJE NOVE SRPSKE DRŽAVE , grupa autora , Velika Plana 1998 , zbornik radova sa naučnog skupa i povodom njega , NOVO , mek povez, ćirilica, 198 strana, format 16 x 23 cm , iz sadržaja :
Žitija ustanika - Simeon Milutinović Sarajlija
Karađorđeva Srbija ,, osnova nacionalnog programa 1847 godine - Miodrag Maticki
Temelji obnovljene srpske države - Mile Nedeljković
Stvaranje vojske u karađorđevoj Srbiji - Nikola Radojčić
Organizacija školstva u prvom srpskom ustanku
O Karađorđevom zakoniku - Aleksandar Solovjev
Doprinos Vuka Karadžića zakonodavnom ustrojstvu Srbije - Vaso Milinčević
Proročanstva o Karađorđu i srpskoj sržavi - Nikola Grdinić
i drugi članci
CENA 450 DINARA

03100) UTEMELJIVANJE NOVE SRPSKE DRŽAVNOSTI , grupa autora , Velika Plana 1999 , zbornik radova sa naučnog skupa i povodom njega , NOVO , mek povez, ćirilica, 214 strana, format 16 x 23 cm , iz sadržaja :
Beseda o Vuku Karadžiću i Svetom Savi - Miodrag Maticki
Karađorđeva smrt - Isidor Stojanović
Počeci diplomatije kod Srba i Dositej Obradović
Vukovo pismo knezu Milošu od aprila 1832 i posledice
Državnost Srbije u ogledalu dokumenata Velike škole
Školstvo i prosveta u Srbiji 1830 - 1839
Poljoprivreda u Srbiji Miloševog doba
i drugi članci
CENA 450 DINARA

Горан Живановић said...

03101) NASTAJANJE NOVE SRPSKE DRŽAVE grupa autora , Velika Plana 2000 , zbornik radova sa naučnog skupa i povodom njega , NOVO , mek povez, ćirilica, 229 strana, format 16 x 23 cm , iz sadržaja :
Zlatoustovo tumačenje Očenaša u Zakonopravilu svetoga Save - Miodrag M. Petrović
Omiljena molitva Svetoga Save - Miodrag M. Petrović
O Božijem promislu i o monasima - Episkop Melentije Hilandarac
Vesti u Novinama serpskim 1813 do 1815
Opisanije g. Luke Lazarevića i njegove kuće i porodice - Simeon Milutinović Sarajlija
Ratovanje Srba sa Turcima Bošnjacima 1805 - 1806 - Jovan Hadžić
Boj na Mišaru - Jovan Hadžić
Karađorđeve vojvode Đuša i Vujica Vulićevići
Boj na Dublju Pantelije Srećkovića - istorijska drama us lužbi nacionalnog otrežnjenja
Knez Miloš i porodica
Knez Miloš Obrenović u francuskim tekstovima
Pomeni Karađorđa i prvog srpskog ustanka u vreme okupacije 1941 - 1944
Pričanje o smrti Jovana Belova vojvode tamnavskog
i drugi članci
CENA 500 DINARA

Горан said...

03102) HISTORIJA SEKSUALNOSTI Morus ( Richard Lewinsohn) , Naprijed Zagreb 1967, Morusovo delo jedno je od najboljih i najviše čitanih ovoga mnogo prevođenog nemačkog autora, koji je svojim delima mnogo pridoneo popularisanju raznih područja nauke. Kao psihijatar i socijalni higijeničar po profesiji, Morus je problem čovekove seksualnosti obradio i kao stručnjak i kao nadaren pisac, te ono predstavlja jedan od dosad najboljih istorijskih prikaza seksualnih shvatanja i seksualnog života čovekova od najdavnijih vremena do danas. Međutim, autor se ne zadovoljava time da pristupi ovoj problematici samo kao lečnik, već joj pristupa i kao ekonomista, sociolog i kulturni historičar. tvrd povez,zaštitni omot, latinica, ilustrovano, 436 strana + 24 strane tabli sa crno-belim ilustracijama CENA 500 DINARA

03103) GERMANIJA , Tacit , Rad Beograd 1969 , Germanija ili o poreklu i postojbini Germana/ Agrikola - spis o životu i karakteru Julija Agrikole / Razgovori o govornicima , Publije Kornelije Tacit , biblioteka Reč i misao , antička, rismska književnost, očuvano, mek povez , latinica, 112 strana, prevod, beleške i pogovor Dr Darinka Nevenić Grabovac , CENA 300 DINARA

03104) SAVEZNICI I JUGOSLOVENSKA RATNA DRAMA 1 i 2 , Veselin Đuretić , Srpska akademija nauka i umetnosti Balkanološki institut Beograd 1985 , PRVA KNJIGA: Između nacionalnih i ideoloških izazova, DRUGA KNJIGA: Prestrojavanje u znaku kompromisa, Ova knjiga je izazvala burnu polemiku u Jugoslaviji i partijsku komunističku kampanju koja je dovela do zabrane distribucije knjige, ali je ipak na svetlost dana izašla zahvaljujući podzemnim izdanjima. Ugledni istoričari su ovo delo smatrali prvim naučnim pristupom u razbijanju okorelih mitova, legendi i stereotipnih konstrukcija kojima je Titov režim decenijama obmanjivao ceo svet. Jedan ugledni akademik izjavio je da se moderna srpska istoriografija može podeliti na onu pre Đuretića i onu posle njega. PRVO ZABRANJENO IZDANJE , mek povez, manjji tragovi korišćenja na koricama , latinica, 296 + 280 strana , potpis na predlistu, tiraž 1000 primeraka , iz sadržaja : RATNI SAVEZNICI, Srbija, Britanci, Jugoslovenski antifašizam i saveznici, Sumrak srpske i slovenačke egzistencije, Zapad, Četnici i partizani, 1943 godina, Kapitulacija Italije, Čerčil, Šubašić, Komunisti CENA 1000 DINARA

03105) VELIKA IGRA SA DRAŽOM MIHAILOVIĆEM , Ljubo Popović , Beograd 1971 , tvrd povez, zaštitni omot , zlatotisak,ćirilica, ilustrovano, sa potpisom i posvetom autora 326 strana, sadržaj : I: Na glavi kokarda, u srcu petokraka II.U osinjaku III.U susret `Gorskom caru` IV.Posle svega, Predgovor Đurica Labović, CENA 550 DINARA

03106) NARODNA SKUPŠTINA U OSTRUŽNICI 1804 , Boro Majdanac / Vladimir Milosavljević , Beograd 2004 , tvr dpovez, očuvano, ilustrovano, ćirilica, format 23,5 x 22,5 cm , 48 strana CENA 350 DINARA

03107) BIBLIOTEKA POLITIKE KOMPLET 10 KNJIGA , grupa autora, Politika Beograd 1991 , Reprinti izdanja iz 1939 godine ,komplet sadrži sledeće naslove :
1) Borbe za parlamentarni režim u Srbiji - Milivoje Popović
2) Srpske političke stranke - Živan Mitrović
3) Srbija i jugoslovensko ujedinjenje - Dr Nikola Stojanović
4) Crna Gora pre i posle ujedinjenja - Nikola Đonović
5) Spoljašnja politika Srbije - Dr Ilija Pržić
6) Političke prilike u Bosni i Hercegovini - Vladimir Ćorović
7) Politička istorija Slovenačke - Vekoslav Bučar
8) Politička prošlost Hrvata - Vaso Čubrilović
9) Stranke kod Hrvata i njihova ideologija - Josip Horvat:
10) Hrvatska autonomija pod Austro-ugarskom - Dr Milan Vladisavljević
odlično očuvano, zaštitni omot, ćirilica, format 15 x 22 strane , ukupno 1110 strana CENA 1500 DINARA

Горан said...

03108) SEDAM NJEGOŠEVIH SAHRANA , Slobodan Kljakić / Ratko Peković , Jasen Beograd 2013 , Ka Njegoševom konačnom počivalištu , Prošle godine ponovo su oživele rasprave o sudbini srušene Njegoševe kapele na Lovćenu, čiji ostaci čame već četrdeset godina na Ivanovim koritima, u obliku gomile numerisanih kamenih blokova, nedaleko od crkve Svetog Preobraženja i Velikog gumna. Ostaje pusta nada da će u godini Njegoševog jubileja biti otvoren put za ponovno podizanje Vladičine zadužbine na Lovćenu i da će, kada njegovi zemni ostaci po sedmi put budu sahranjeni na mestu koje je sam izabrao, konačno prestati razlozi zbog kojih je i napisana ova nevesela knjiga. POTPUNO NOVO , mek povez , ćirilica, 394 strane, ilustrovano , CENA 650 DINARA

Горан Живановић said...

03109) ZA ČAST OTADŽBINE , Antonije Đurić, Književne novine Beograd 1985 , Kako se Beograd borio u prvom svetskom ratu , tvrd povez, ilustrovano , ćirilica, format 16,5 x 23,5 cm , 302 strane CENA 450 DINARA

03110) ISTORIJA SRPSKOG GRBA i drugi heraldički spisi , Aleksandar Solovjev , Pravni fakultet univerziteta u Beogradu Dosije Beograd 2000 "Istorija srpskog grba i drugi heraldički radovi" Aleksandra Solovjeva, koji su ovde sakupljeni između korica jedne knjige, predstavljaju najveći korpus radova posvećenih srpskoj i južnoslovenskoj heraldici uopšte. U svim svojim heraldičkim radovima Solovjev se bavio trima velikim temama srpske nauke o grbovima. To su krst sa ocilima, dvoglavi orao i "ilirska" heraldika. Oko te tri teme, kao oko tri stožera, gradio je postepeno ovaj veliki naučnik svoju istoriju srpske heraldike. U knjizi "Istorija srpskog grba" sačuvano je i sistematizovano ogromno heraldičko nasleđe. Tu su simboli nacionalnog i državnog identiteta srpskog naroda i njihova zanimljiva istorija u kojoj se kao u ogledalu, odslikava burna istorija Balkana. Ova knjiga je neophodan priručnik svakome koga zanima prošlost Srbije i jugoistočne Evrope, a pogotovo heraldika južnoslovenskih zemalja.
sadržaj : Predgovor Aleksandar Palavestra... Istorija srpskog grba, Postanak ilirske heraldike i porodice Ohmućević, Prinosi za bosansku i ilirsku heraldiku, O postanku srpskog grba, Zemlje južnih Slovena i njihovi grbovi u španskom putopisu XIV veka, Zastava Stefana Dušana nad Skopljem 1339. Pogovor prof. Sima Avramović
odlično očuvano, tvrd povez, zaštitni omot ,ilustrovano, 479 strana + XLVII strana tabli sa ilustracijama , format 17,5 x 23 cm CENA 2450 DINARA

03111) SRPSKI VLADARI SVETITELJI , Miladin Stevanović , Knjiga komerc Beograd 2007 , Saznanje da su Srbi, u odnosu na druge balkanske narode, u svojoj burnoj istoriji imali najviše svetaca među svojim vladarima i nedostatak objedinjenih podataka o tome, podstakla je autora da napiše ovu knjigu. POTPUNO NOVO , mek povez, ćirilica, ilustrovano, 204 strane , Format: 14,5x20,5 cm CENA 400 DINARA

03112) CAR UROŠ , Miladin Stevanović , Knjiga komerc Beograd 2004 , POTPUNO NOVO , mek povez, ćirilica, ilustrovano, 196 strana , Format: 14,5x20,5 cm CENA 400 DINARA

03113) KRALJICA JELENA ANŽUJSKA , Miladin Stevanović , Knjiga komerc Beograd 2004 , Kraljica Jelena Anžujska, supruga kralja Uroša, je bila žena koja nije bila voljna da se odrekne aktivnog rada u javnom životu i da bude indiferentan posmatrač državne politike. POTPUNO NOVO , mek povez, ćirilica, ilustrovano, 202 strane , Format: 14,5x20,5 cm CENA 400 DINARA

03114) DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ , Miladin Stevanović , Knjiga komerc Beograd 2003 , Od svih srpskih država koje su nastajale i gasile se tokom srednjeg veka, poseban značaj i ugled imala je država despota Stefana Lazarevića - Srpska despotovina. Ta država nastaje i nestaje u veoma dramatičnim uslovima, posle Kosovskog boja u 15. veku.
POTPUNO NOVO , mek povez, ćirilica, ilustrovano, 260 strana , Format: 14,5x20,5 cm CENA 400 DINARA

03115) KNEZ LAZAR , Miladin Stevanović , Knjiga komerc Beograd 2002 , Lazar Hrebeljanović je bio srpski vladar sa prestonicom u Kruševcu, koji je poginuo u bici na Kosovu 1389. godine kada je proglašen za sveca.
POTPUNO NOVO , mek povez, ćirilica, ilustrovano, 318 strana , Format: 14,5x20,5 cm CENA 400 DINARA

Горан Живановић said...

03116) VUK BRANKOVIĆ , Miladin Stevanović , Knjiga komerc Beograd 2004 , Knjiga o srpskom velikašu koji je, pored kneza Lazara, bio najznačajnija politička figura Srbije poslednje dve decenije XIV veka. sadržaj : Srbija u doba Nemanjića, Vladavina cara Dušana, Poreklo srednjovekovne porodice Brankovića, Smrt cara Uroša, Tragedija na Marici, Prestonica u Prištini, Boj na Kosovu, Potomci Vuka Brankovića kao naslednici na vlasti srednjovekovnih srpskih dinastija, Poslednji Brankovići, PRILOZI: Hronologija zbivanja od kraja XIV do XV veka, Loza i vlastela Brankovića, POTPUNO NOVO , mek povez, ćirilica, ilustrovano, 283 strane , Format: 14,5x20,5 cm CENA 400 DINARA

03117) STANOJE GLAVAŠ , Miladin Stevanović , Knjiga komerc Beograd 2004 , Hronološka studija o životu i dobu Stanoja Glavaša, napoznatijeg hajdučkog harambaše koji je predvodio borbu protiv Turaka i bio poznat na čitavom Balkanu. Miladin Stevanović je sažeo građu iz srpskih, carigradskih i bečkih arhiva, raznih zbornika i časopisa, kao i pričanja učesnika Prvog srpskog ustanka. POTPUNO NOVO , mek povez, ćirilica, ilustrovano, 404 strane , Format: 14,5x20,5 cm CENA 400 DINARA

Горан Живановић said...

03118) ANTIČKA SRBIJA , Jovan Deretić ,Romanov Banja Luka 2009 , Antičko doba, doba civilizacijskog uzdignuća čovečanstva, krije čudesne tajne koje sa novim istorijskim, bibliološkim i lingvističkim otkrićima menjaju tokove dosadašnjih naučnih saznanja i upućuju na drugačije i smelije zaključke.
Svakodnevno se otkrivaju nove činjenice iz raznih naučnih oblasti koje se više ne mogu
razumeti i tumačiti na osnovu starih postavki i predstava o antičkom dobu. Birokratizovani kvazi-naučnici ignorišu takva saznanja. Uljuljkani stabilnim društvenim pozicijama, oni ne žele da remete svoje dogmatske predstave i nimalo im ne smeta nesaglasnost sa novim otkrićima- utoliko gore po činjenice. Sa druge strane, istoriju uglavnom pišu pobednici i tumače jači, pa se ona mora istraživati i razumeti u svetlu naglašenih političkih uticaja Antička Srbija ističe multidisciplinarna naučna saznanja, upoređuje ih metodama analize i sinteze saopštavajući zaključke koji logično slede, ma koliko bili smeli i fantastični. Knjiga raskrinkava stare predstave o antičkom vremenu koje nisu zasnovane na naučcnim činjenicama, nego su hipotetički iskonstruisane radi popunjavanja logičkih i vremenskih praznina, kao i tendencioznih tumačenja u politici dominacije. POTPUNO NOVO , mek povez , ćirilica, 295 strana, ilustrovano, CENA 850 DINARA

Горан Живановић said...

03119) ZAPADNA SRBIJA / IZMIŠLJENO DOSELJAVANJE SRBA , Jovan Deretić , Romanov Banja Luka 2009
Kao što svaki savestan domaćin mora na prvom mestu da zna tačno dokle se prostire njegovo imanje, šta su mu njegovi predci ostavili u nasleđe i na šta sve on ima pravo - tako isto jedan narod mora da zna: ko su bili njegovi predci i šta su mu sve ostavili u nasleđe. Domaćin ne sme dozvoliti da ga komšije lišavaju delova njegove imovine, da je otimaju i prisvajaju. Isto tako, ni on nema pravo da prisvaja imovinu svojih suseda. Kada su postavljene jasne međe i svako tačno zna šta je njegovo, onda svi mogu mirno da žive na svojim vlastitim imanjima. A tamo gde imovina nije uredno obeležena, gde nije utvrđeno šta je čije, tamo nema ni sloge ni mira, ni među rođenom braćom, a kamo li među narodima.

Sve ovo što se odnosi na domaćina i na njegovo imanje odnosi se i na državnika i na državna zemljište, to jest na narode i njihove posede. Ukoliko neki narodi žive zajedno u istoj državi, kao sustanari koji žive pod istim krovom, utoliko više je potrebno da njihova imovina i istorijsko nasleđe budu tačno određeni. Ako to nije slučaj, u toj kući neće biti mira ni napredka, nego će stalno dolaziti do teških sukoba.

Prilikom stvaranja nove države, 1918. godine, zajedničke države: Srba, Hrvata i Slovenaca - trinaest godina kasnije nazvane Jugoslavijom - najveća greška bila je u tome što nije određena granica između Srba i Hrvata. Sve nesreće Jugoslavije poticale su od toga nerešenog zemljišnog pitanja i sve su se konačno svodile na to pitanje. Bez čistih računa nema mirnog suživota ni sa dobronamernim a kamo li sa zlonamernim susedom.

Nikola Pašić je bio svestan greške koja je tada učinjena i upozoravao je na to da se ne ulazi u zajednicu bez čistih računa, i da je pogrešno stvarati zajedničku državu sa Hrvatima bez prethodnog određivanja granice; tražio je da se obeleži šta je čije, da se "postavi plot”. Nažalost, nisu ga poslušali i ta greška je nas Srbe koštala miliona života, i na putu smo da, ukoliko tako nastavimo, da izgubimo jednu polovinu našeg pradedovskog imanja - naše srpske zemlje. Nato nas naše iskustvo uči i nato nas sadašnji događaji podsećaju.

Postavljanje pravedne i konačne granice između Srba i Hrvata danas je najvažnije pitanje koje treba rešiti i od njegovog pravilnog rešenja zavisi mir u budućnosti između ova dva naroda, kao i mir uopšte na Helmskom (Balkanskom) poluostrvu. Hrvati nam stalno govore o njihovim "istorijskim pravima", pa je vreme da i mi Srbi o tome progovorimo i da o tome pišemo. Ako budemo iznosili činjenično stanje, istinu umesto pustih snova, mnogo bolje i lakše ćemo se sporazumeti.

U svetu važe dva osnovna pravila pomoću kojih se određuju granice između naroda, odnosno država, a to su: istiorijsko i narodonosno pravo. Narodonosno pravo proizlazi iz razmeštaja stanovništva što se uvek može lako videti i utvrditi. Ono podrazumeva pravo većinskog stanovništva na određenu zemlju, ali samo onda ukodiko na tu zemlju ni jedna strana nema istorijsko pravo. Prosto rečeno: ako su jedan i drugi narod na tome prostoru "tikve bez korena." To se narodonosno pravo može danas primeniti na nove kontinente, Ameriku i Australiju. Ukoliko jedan od naroda ima na određenom prostoru svoja istorijska prava, svoju istorijsku i duhovnu kulturu, u tome slučaju narodonosno pravo je neprimenljivo. Istorijsko pravo je mnogo jače od narodonosnog prava, jer ono ujedno onemogućava ozakonjenje otimačine i agresije.

Da nisu imali svoja jaka istorijska prava u Palestini, nikada Jevreji ne bi dobili svoju državu - Izrael. Ništa im ne bi pomoglo ni saosećanje svetske zajednice sa njihovom tragedijom u Drugom svetskom ratu da oni nisu imali svoja istorijska prava.

Горан Живановић said...


SADRŽAJ

Predgovor
I - Srbija pre Rimske Imperije
Bibliographia I
II - Srbija u Rimskoj Imperiji
Bibliographia II
III - Obnova Jadranske Srbije Dinastija Svevladovića 490 - 641
Bibliographia III
IV - Dinastija Svetimirovića 640 - 794
Bibliographia IV
V - Dinastija Oštrivojevića Prvo Razdoblje 794 - 865
Vojvoda Oštrivoj 794 - 796
Kralj Tolimir 796 - 812
Kralj Pribislav 812 - 815
Kralj Krepimir 815 - 840
Kralj Svetorad 840 - 858
Kralj Radoslav 858 - 863
Kralj Časlav 863 - 865
Bibliographia V
VI-Srbija bez kralja 865 - 926
Bibliographia VI
VII - Dinastija Oštrivojevića Drugo razdoblje 926 - 1171
Kralj Pavlimir - Ratnik 926 - 942
Kralj Tjecimir 942 - 962
Kralj Prelimir 962 - 990
Kralj Silvestar 990 - 994
Kralj Tugimir 994 - 1000
Hvalimir, Petrislav, Vladimir i Dragimir 1000 - 1011
Kralj Dobroslav - Vojislav 1024-1065
Kralj Mihailo 1065 - 1084
Kralj Bodin 1085 - 1111
Oštrivojevići od 111 do 1171
Bibliographia VII
VIII-Dinastija Nemanjića 1171 - 1371
Kralj Stefan Prvovenčani 1196 - 1227
Kralj Radoslav 1227 - 1234
Kralj Stefan Vladislav 1234 - 1243
Kralj Stefan Uroš - Veliki 1243 - 1276
Kraljevi Dragutin i Milutin
Kralj Stefan Dečanski 1321 - 1331
Car Dušan Silni 1331 - 1355
Car Uroš 1355 - 1371
IX- Dinastija Jablanovića 1371 - 1463
Kralj Stefan Tvrtko 1377 - 1391
Kralj Stefan Dabiša 1391 - 1395
Kralj Stefan Ostoja 1398 - 1418
Kralj Stefan Tvrtko U 1404 - 1443
Kralj Stefan Tomaš 1443 - 1461
Kralj Stefan 1461 - 1463
H-Dinastija Hranića 1389 - 1501
HI-Tursko doba 1501 - 1578
HII-Srpska Krajina 1578 - 1880
XIII - Borba za oslobođenje i ujedinjenje 1880 - 1918
XIV - Pogovorno slovo
Karta
Literatura
POTPUNO NOVO , mek povez, ilustrovano, ćirilica, format 15 x 24 cm CENA 850 DINARA

Горан Живановић said...

03120) BOG JE S NAMA , Marko Aurelio Riveli , Jasen Beograd 2003 ,Crkva Pija XII saučesnika nacifašizma , Figura i vladavina Pija XII (1939-1958), u odnosu na godine Drugog svetskog rata, bile su predmet kritike počevši neposredno iza rata.Početkom šezdesetih godina kritičke primedbe postale su optužujuće: sa više strana, pokojnom papi Euđeniju Pačeliju pripisivana je ozbiljna odgovornost da je ćutao pred holokaustom, te da se za svoje vladavine nije suprotstavio nacističkom varvarstvu...Pitanja odgovornosti katoličke crkve za nacističke zločine M. A. Riveli, autor knjige, postavlja na argumentovan i dokumentovan naučan način.
odlično očuvano, mek povez ,ćirilica, 360 strana CENA 500 DINARA

03121) NADBISKUP GENOCIDA , Marko Aurelio Riveli , Jasen Nikšić 1999 , monsinjor Stepinac , Vatikan i ustaška diktatura u Hrvatskoj 1941-1945 U Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, nastaloj po volji nacista, između 1941. i 1945. godine ispisane su najstrašnije stranice Drgugo svetskog rata.
Ustaše Ante Pavelića, uy podršku Hitelra i Musolinija, pobili su na stotine hiljada pravoslavnih Srba i desetine hiljada Jevreja i Roma u ime "konačnog rešenja" etničko-verskog pitanja, koje je rešavano i masovnim "prekrštavanjem" u katolicizam. U onome što u istoriji nazivamo balkanskim holokaustom, odlučujuću ulogu, direktnu i posrednu, odigrala je Sveta rimska crkva preko nadbiskupa zagrebačkog, monsinjora Alojzija Stepinca. Nadbiskup genocida je aktivno sarađivao sa ustaškom diktaturom; pripadnici hrvatskog katoličkog klera lično su učestvovali u masovnim istrebljenjima i "prekštavanju". NOVO , mek povez, ćirilica, ilustrovano, 286 strana CENA 650 DINARA